ISSN 1211-7897
Zprávy
České parazitologické společnosti
Ročník 18, číslo 2
červenec 2010
obsah
2/ Zemřel prof. Jiří Lom
4/ Prof. Jaroslav Kulda
Libor Grubhoffer
Libor Mikeš
a nominee for the Distinguished Achievement Award 2010
of The World Federation of Parasitologists
9/ 40. Jírovcovy protozoologické dny
Julie Kovářová
11/ Zápis ze schůze protozoologické sekce ČPS
13/ 18. Helmintologické dny
16/ IX. Slovenské a české parazitologické dni
19/ Biomonitoring for zoonotic protists
Céline Levron
Roman Kuchta
D. B. Conn
21/ Zápis ze společného jednání výborů ČPS a SPS
22/ Čeští parazitologové na Svalbardu
Oleg Ditrich
25/ Ecology and transmission dynamics of Kala-Azar in Ethiopia
27/ Recenze: Remedia Compendium (4. vydání)
29/ Česká parazitologická společnost na Facebooku
30/ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY za rok 2010
31/ kalendář akcí
32/ autoři příspěvků
Oleg Ditrich
Iva Rohoušová
Prof. Jiří Lom
zemřel 9. dubna 2010
V pátek 9. dubna 2010 nás zasáhla zpráva
o úmrtí RNDr. Jiřího Loma, DrSc., našeho
učitele a kolegy z nejváženějších, světově
uznávané osobnosti v oblasti výzkumu
parazitických prvoků/protist. Opustil nás ve
věku 78 let po krátké nemoci, nicméně až
donedávna v plné práci na nových
publikacích a chystané monografii. Jiří Lom
byl talentovaným žákem profesora Otto
Jírovce, ten také nasměroval jeho zájem na
studium parazitických prvoků jako původců
závažných onemocnění ryb. Pro Jiřího
Loma se stala tato oblast biologické vědy
opravdovou životní láskou, a tak není divu,
že se v ní stal vskutku světově
respektovanou autoritou. Po listopadu 1989
jsme Jiřího Loma naprosto spontánně a
jednomyslně
zvolili
za
ředitele
Parazitologického ústavu Akademie věd v
Českých Budějovicích. V hektickém čase
foto archiv autora
znovu nabyté svobody přispěl Dr. Jiří Lom
coby ředitel akademického ústavu podstatným způsobem rovněž k rozvoji nové
Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zejména studia
parazitologie. Na biologické, dnes přírodovědecké fakultě přednášel v prvních letech
od jejího vzniku základy parazitologie. Rovněž díky obrovskému mezinárodnímu
věhlasu Dr. Loma a jeho protozoologické školy získala fakulta velmi brzy akreditaci
pro navazující magisterský obor Parazitologie, včetně habilitačních práv a s malým
zpožděním též práv ke jmenování profesorem. Dr. Jiří Lom se stal svojí úctyhodnou
šíří i hloubkou znalostí, včetně jazykových, laskavým přístupem ke každému, jakož i
jedinečným smyslem pro humor, velmi respektovanou autoritou v oboru a zcela jistě
také legendou naší i světové parazitologie (uváděn mezi padesáti nejvýznamnějšími
protozoology). Dr. Jiří Lom byl hostujícím profesorem University of Illinois at Chicago,
členem redakčních rad celé řady oborově prestižních časopisů v oboru parazitologie
a ichtyologie, autorem a spoluautorem mnoha vysoce citovaných vědeckých
publikací, řady vědeckých knih a mimo jiné také členem Učené společnosti České
republiky.
Čest jeho památce!
Libor Grubhofer
12. dubna 2010
pozn. redakce:
se souhlasem autora převzato z plone.jcu.cz
Zpráva o úmrtí prof. Loma byla zveřejněna také na
http://zpravy.idnes.cz/kavarna.asp?c=A100426_174632_kavarna_chu
prof. Lom o historii Biologického centra AV ČR:
http://www.bc.cas.cz/zajimavosti.php?historie-BC
2
Ženeva 1967, vlevo Jiří Lom
Jiří Lom a veslař, 1959
foto archiv dr. Kneiflová
3
Prof. Jaroslav Kulda
a nominee for the Distinguished Achievement Award 2010
of The World Federation of Parasitologists
Výbor České parazitologické společnosti jednomyslně schválil nominaci prof.
RNDr. Jaroslava Kuldy, CSc. na ocenění „WFP Distinguished Achievement
Award 2010“ udělované Světovou federací parazitologů u příležitosti kongresu
ICOPA XII v Melbourne. Nominací na tuto cenu vyjadřuje ČPS své uznání za
celoživotní přínos pana profesora Kuldy československé a později české
parazitologii jak v oblasti vědy, výzkumu a výuky, tak během jeho práce ve
funkci předsedy ČPS. Více o tomto ocenění najdete na internetových stránkách
World Federation of Parasitologists www.wfpnet.org
Text nominačního dopisu:
Nominee: Prof. Jaroslav Kulda (*1934),
member of the Czech Society for Parasitology (CSP)
It is a pleasure of the Czech Society for Parasitology to recommend Prof.
Jaroslav Kulda for the World Federation of Parasitologists Distinguished
Achievement Award in 2010. Professor Kulda has significantly contributed to
the advancement of Czech parasitology not only as an excellent and
internationally recognized researcher and scientist, but he has also trained
generations of younger parasitologists and has had substantial merit in gradual
development of the Czech Society for Parasitology since its founding in 1993 –
he acted as the first President of the CSP between 1993 and 1999. Indeed, his
contribution to modern parasitology has been of worldwide significance.
Scientific and research interests of Jaroslav Kulda have been focused on
cellular biology of parasitic protists and their interactions with hosts – especially
structure and function of organeles, virulence factors, mode of action of
antiprotozoal drugs, biochemical and molecular mechanisms of resistance to
drugs. Most of his research concerned flagellate protozoans – trichomonads,
diplomonads and some other metamonads.
Between 1973-78 J. Kulda participated in discovery and characterization
of a new organelle in anaerobic protists – the hydrogenosome. Concurrently, this
team brought the first evidence that hydrogenosomal metabolism of pyruvate is
linked with production of ATP by substrate phosphorylation (J. Biol. Chem.
1978, 253: 1207-1214). During the next decade, he and his team have
demonstrated connection between the development of resistance against various
derivatives of 5-nitroimidazole and the loss of activity of some hydrogenosomal
enzymes (for review see Biochemistry and Molecular Biology of Anaerobic
4
Protozoa, D. Lloyd et al., ed., Harwood Acad. Publishers 1989, pp. 137-160). In
nineties, the biochemical mechanisms of anaerobic resistance to metronidazole
in Tritrichomonas foetus and Trichomonas vaginalis have been described by his
team
(Microbiology SGM 2002, 148:2467-2477, Antimicrob. Agents.
Chemother. 2005, 49:5033-5036; reviewed in Int. J. Parasitol. 1999, 29:199212). Both the general knowledge in parasitic protists and the interest in
morphology, taxonomy and ultrastructure of parasitic flagellates, together with
rich experience in cultivation of these parasites and concurrent acquaintance of
cell biology were exploited in monographic chapters written by J. Kulda for the
compendium of J. P. Kreier – Parasitic Protozoa: "Flagellates of Human
Intestine and of Intestines of Other Species" (1st ed. Vol 2 , pp. 1-138, Academic
Press 1978) and "Giardia in Humans and Animals" (2nd ed. Vol. 10, pp. 225422, Academic Press 1995). This experience has been also fundamental for
present fruitful cooperation of Prof. Kulda with researchers focused on
molecular taxonomy and phylogeny of metamonads (FASEB J. 1993, 7:223231, J. Eukaryot. Microbiol. 1997, 44:626-635, Mol. Phyl. Evol., 2004, 32:711723; Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2006 56:305-312, Protist 2010, 161:400-433).
Since 1973, J. Kulda has been involved in teaching of the biology of
parasitic protozoans within the framework of several courses at the Faculty of
Science, Charles University in Prague. Following his habilitation he became the
Head of the Department of Parasitology and Hydrobiology (1990). This was a
great opportunity to „bring a wind of change“ to the system of parasitological
education into the Department. Together with his younger colleagues, he drew
up a new modern curriculum for parasitology students which combines basic
education in „organismal parasitology“ with up-to-date knowledge of cellular
and molecular biology and immunology. Several new courses have been
introduced under his leadership of the Department, reflecting the above
mentioned progressive orientation – e.g. „Biochemistry of Parasites“,
„Immunology of Parasitic Infections“, „Molecular Taxonomy“, „Biochemical
and Molecular Interactions of Parasites and Hosts“ etc. Recently, Prof. Kulda is
still actively involved in teaching of the last-named course and of an advanced
„Practical Course in Protozoology“. Besides, in the near past he has been
leading „Parasitological Laboratory Techniques“, „Parasitology for Medical
Students“ and „Parasitology for Foreigners“ (in English) – the latter two were
designed in cooperation with his colleagues for students of medicine at the 1st
Faculty of Medicine, Charles University. During the most active period of his
scientific and pedagogic life, J. Kulda supervised 24 MSc. theses and 10
doctoral (Ph.D.) students – some of them followed his steps and became
successful and renowned parasitologists, too. Besides, he has always been
giving hand willingly to other students who needed his advice or consultation.
The „Field course in Parasitology“ at a faculty field station, in which Prof.
Kulda participated as a protozoologist has been one of the most popular courses
5
for students – inventive and friendly character of Prof. Kulda came up even
more intensively in the field, outside the more or less sterile laboratoty walls.
foto Iva Rohoušová
Prof. Kulda, together with his late colleagues dr. Čerkasov and dr.
Čerkasovová can be considered as founders and promoters of biochemical
parasitology in the former Czechoslovakia through to the Czech Republic.
Already in 1973/74 they established an informal working group associating
researchers, scholars and students from two departments of the Faculty of
Science (Animal Physiology and Parasitology and Hydrobiology) and the
Parasitological Institute of the Czech Academy of Sciences, enabling the
students immediate participation in research and training within an excellent
6
team. This biochemical parasitological school succeeded through eighties
onwards, retained its continuity and became world-renowned within
parasitological/protistological quarters. Nowadays, it is followed by the team of
the Laboratory of Molecular and Biochemical Parasitology, Dept. of
Parasitology, Faculty of Science, Charles University in Prague – current place of
work of Prof. Kulda.
The ability of J. Kulda to provoke and maintain cooperative atmosphere
could be clearly seen during his work as the President of the CSP. Although
personally performing mainly basic research, he has been always encouraging
contacts and discussion between researchers and specialists from the field of
clinical parasitology. His cooperative spirit can be documented also by the fact
that he was the principal organizer of three international symposia (see the CV).
Jaroslav KULDA – Curriculum Vitae:
Born:
Nationality:
Affiliation:
March 19, 1934, Náchod, Czechoslovakia
Czech
Charles University in Prague, Faculty of Science
Academic qualification:
1957 Graduated in Biology: Zoology-Parasitology (MSc. level)
Faculty of Science, Charles University Prague.
1965 RNDr., CSc. (Ph.D. equivalent) in Biology – Parasitology – Protozoology
Charles University Prague and Institute of Parasitology, Czechoslovak Academy of Sciences,
Prague
Postdoctoral:
1967 – 1969 University of Massachusetts, Department of Zoology, Amherst, Massachusetts, USA
(laboratory of B.M. Honigberg)
Career Development:
1958-1962
Clinical and Field Parasitologists, Department of Microbiology,
District Center for Epidemiology and Hygiene, Liberec, Czechoslovakia
1962-1965
Postgraduate student and Research Assistant, Institute of Parasitology,
Czechoslovak Academy of Sciences, Prague
1966
Research Instructor in Parasitology, Institute of Biology,
Cuban Academy of Sciences, Havana, Cuba
1967-1969
Postdoctoral Research Associate, Department of Zoology,
University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, USA
1970-1973
Research Scientist, Charles University in Prague, Institute of Zoology
1973-1989
Research Scientist, Senior Research Scientist, Charles University in Prague,
Faculty of Science, Department of Parasitology.
1990-1999
Associate Professor
1999-present Professor
1990-2000
Head of the Department of Parasitology, Faculty of Science,
Charles University in Prague
Symposia organized:
International Symposium on Trichomonads and Trichomoniasis
Organized under the auspices of the WHO, Prague July 2-7, 1985
Anaerobic Protozoan Parasites: From Basic Science to Drug Targets.
COST-B Expert Meeting and Satellite Symposium of the XIth International Congress of
Protozoology, Prague July 21-24 2001
7
Cell Organelles of Protozoan Parasites: From basic Science to Drug Targets
COST – B22 Expert Meeting, Prague June 5-7, 2006
Membership in societies, commissions and committees:
International Society of Protistologists; Czech Society for Parasitology; Czechoslovak Biological
Society; Czech Zoological Society; Society for Epidemiology and Microbiology of the Czech Medical
Society of J.E. Purkyně; Management Committee of the COST B22 Action – Drug Development for
Parasitic Diseases (2003-08); Management Committee of the COST B9 Action – Anti-Protozoal
Chemotherapy (1999-2002); International Commission for Protozoology (1993-98); Scientific Council
of the Faculty of Science, Charles University in Prague (1997-2003); Scientific Council of the
Parasitological Institute of the Czech Academy of Sciences (1991-98); Branch Committee for
Postdoctoral Studies in Parasitology, Charles University in Prague (2000-recent); Advisory Comittee
for Parasitology of the Centre for Epidemiology and Microbiology of the Czech Health Institute
(1993-recent); Czech Science Foundation, Comission for Molecular and Cellular Biology (1993-98).
Publication activity + 10 best publications:
Together 68 original research papers in scientific journals (1954-2010), 3 review articles, 7 chapters in
books, 2 monographs, 23 invited lectures at conferences, universities and institutes.
• Kulda J., Honigberg B.M. (1969). Behavior and pathogenicity of Tritrichomonas foetus in chick
liver cell cultures. J. Protozool. 16: 479-495.
• Čerkasov J., Čerkasovová A., Kulda J., Vilhelmová D. (1978). Respiration of hydrogenosomes
of Tritrichomonas foetus. I. ADP-depended oxidation of malate and pyruvate. J. Biol. Chem.
253: 1207-1214.
• Čerkasovová A., Čerkasov J., Kulda J. (1984). Metabolic differences between metronidazole
resistant and susceptible strains of Tritrichomonas foetus. Mol. Biochem. Parasitol. 11: 105-118.
• Kulda J., Tachezy J., Čerkasovová A. (1993). In vitro induced anaerobic resistance to
metronidazole in Trichomonas vaginalis. J. Eukaryot. Microbiol. 40: 262-269.
• Nohýnková E., Dráber P., Reishig J., Kulda J. (2000). Localization of gamma-tubulin in
interphase and mitotic cells of a unicellular eukaryote Giardia intestinalis. Europ. J. Cell. Biol.
79: 438-445.
• Rasoloson D., Vaňáčová Š, Tomková E., Rázga J., Hrdý I., Tachezy J., Kulda J. (2002).
Mechanisms of in vitro development of resistance to metronidazole in Trichomonas vaginalis.
Microbiology (SGM) 148: 2467-2477.
• Hrdý I., Cammack R., Stopka P., Kulda J., Tachezy J. (2005). Alternative pathway of
metronidazole activation in Trichomonas vaginalis hydrogenosomes. Antimicrob. Agents
Chemother. 49: 5033-5036.
• Nohýnková E., Tůmová P., Kulda J. (2006). Cell division of Giardia intestinalis: Flagellar
developmental cycle involves transformation and exchange of flagella between mastigonts of a
diplomonad cell. Eukaryotic Cell 5: 753-761.
• Tůmová P., Kulda J., Nohýnková E. (2007). Cell division of Giardia intestinalis: Assembly and
disassembly of the adhesive disc and the cytokinesis. Cell Motil. Cytoskeleton. 24: 288-298.
• Čepička I., Hampl V., Kulda J. (2010). Critical taxonomic revision of parabasalids with
description of one new genus and three species. Protist 161: 400-433.
Compiled by
Libor Mikeš
In Prague, May 31, 2010
President of the Czech Society for Parasitology
Signed and stamped on behalf of the Czech Society for Parasitology
8
40. Jírovcovy protozoologické dny
Kouty, 3.-7. května 2010
V prvním květnovém týdnu se i v letošním roce konaly protodny. Jedná se o
akci vskutku tradiční, byl to již 40. ročník Jírovcových protozoologických dní.
Konference se uskutečnila v pěkném prostředí Českomoravské vysočiny,
nedaleko obce Ledeč nad Sázavou v hotelu Luna na okraji vesnice Kouty.
Organizování se tentokrát ujala Mgr. Helena Neumayerová z Veterinární a
farmaceutické univerzity v Brně, která celou dobu dbala o spokojenost všech
účastníků. Za to i za průběh celé akce jí patří velký dík.
V průběhu tří dní jsme mohli vidět a slyšet celkem 50 přednášek, z toho
21 od bakalářských a magisterských studentů a 17 od doktorských studentů.
Dále byly k vidění dva postery a jedna praktická demonstrace koprologické
metody Flotac. Účastníci se sjeli ze všech stran: z Univerzity Karlovy v Praze,
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Veterinární a farmaceutické
univerzity v Brně i z Komenského univerzity v Bratislavě.
Program byl velmi bohatý a pestrý, seznámili jsme se s novinkami z
oblasti klasické buněčné biologie nejrůznějších prvoků, fylogeneze a diverzity,
četně byly zastoupeny přednášky věnující se parazitickým prvokům, především
leishmaniím a trypanozomám a samozřejmě, že nechyběla ani molekulární
biologie a biochemie jednobuněčných organismů. A jako bonus můžeme počítat
přednášku Ivana Fialy o systematice mnohobuněčných myxozoí.
foto Iva Rohoušová
9
Vzhledem k intenzivnímu odbornému programu byla velmi příjemná
kulturní vsuvka – výlet do nedaleké Lipnice nad Sázavou. Na místním hradě
jsme si vyslechli výklad o historii, prolezli jsme zrekonstruované komnaty,
kapli, sklepení i všechna hradní zákoutí, z věže jsme se pokochali výhledem na
malebnou krajinu Vysočiny. Ale především jsme na vlastní kůži poznali, jaká
byla asi ve středověku na hradech zima (možná tam tenkrát tolik nefoukalo).
Takže potom nám přišel vhod další bod programu – návštěva rodného domu
Jaroslava Haška. Domeček byl sice malý (tím spíš, když se dovnitř vměstnal
celý autobus protozoologů), zato ale útulný a vytopený. Především ale slouží
jako muzeum slavného spisovatele. Strohé a kusé znalosti z hodin literatury
jsme si mohli doplnit barvitějšími zajímavostmi z Haškova bohémského života.
Příjemné odpoledne bylo po návratu do hotelu završeno rautem. Kvůli
chladnému počasí se bohužel neuskutečnilo venkovní grilování, i přesto si každý
přišel na své, především tedy milovníci masa.
Druhý den ráno jsme se opět vrátili k odbornému programu, jednalo se o
jeho závěrečnou část, takže po skončení všech přednášek následovalo i
vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší příspěvek. V kategorii pregraduálních
studentů vyhrála Bc. Julie Kovářová z Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích s příspěvkem „Phytomonas serpens – rostlinný parazit schopný žít
bez hemu“. V kategorii postgraduálních studentů zvítězil Mgr. Petr Synek z
Univerzity Karlovy s příspěvkem „Pátrání po zimovišti hýla rudého...co nám
prozradí krevní paraziti?“ o výzkumu ptačí malárie napříč Euroasií. Všem
sponzorům i organizátorům děkujeme za velmi pěkné ceny.
Jediná výtka patří snad účastníkům, kteří v průběhu celých
protozoologických dnů přijížděli později a především odjížděli dříve. Jako by
jim snad mohla jejich práce utéct... Menší připomínka patří také hotelu Luna a
jeho odlehlé poloze, neboť jedinou možnost pro vyplnění volných večerů
představovaly dva ping-pongové stoly a hotelová restaurace.
Chybí mi sice srovnání s minulými ročníky, i přesto si ale troufám tvrdit,
že se letošní protodny vydařily. Viděli a slyšeli jsme spoustu zajímavých
příspěvků a získali nové cenné informace. Za to patří poděkování Heleně
Neumayerové za zorganizování 40. ročníku protozoologických dní a také
sponzorům za jejich podporu: Olympus, Top-Bio, BIO-RAD, KRD, Invitrogen a
EASTPORT.
Julie Kovářová
pozn. redakce:
Fotografie z této akce najdete na těchto stránkách:
www.facebook.com – stránky České parazitologické společnosti
culiseta.rajce.idnes.cz – 40. Jírovcovy protozoologické dny
www.parazitologie.cz/protozoologie/ - Protozoologické dny 2010
10
Zápis ze schůze protozoologické sekce ČPS
Kouty, 4. května 2010
Přítomni (bez titulů v abecedním pořadí):
Čepička, Fiala, Hampl, Ilgová, Jirků, Kulda, Lukeš, Mach, Neumayerová,
Pánek, Račka, Rohoušová, Smejkalová, Synek, Valigurová, Votýpka, Zídková
Zapsala: Rohoušová
Schválil: Hampl
1. Protozoologické dny
Všichni přítomní poděkovali Heleně Neumayerové za úspěšnou organizaci
letošních jubilejních 40. Protozoologických dnů.
41. Protozoologické dny (2011) organizuje Jan Mach. Měly by se konat
v Krkonoších, zřejme 9.-13. 5. 2011; termín ještě bude upřesněn vzhledem
k uzávěrkám závěrečných prací na jednotlivých pracovištích a termínu konání
helmintologických dnů. Program se tentokrát zveřejní až na místě, v první den
konání konference. Další novinkou bude proplácení účasti na konferenci pouze
těm studentům s aktivní účastí, kteří budou členy České parazitologické
společnosti (pro hlasovalo 16 členů, 1 se zdržel). Hampl a Lukeš se pokusí
zvýšit zastoupení oborů a oslovit algology a hydrobiology. Od zástupce
sponzorů zazněl požadavek, aby se konference zúčastnilo více šéfů laboratoří,
jinak pro ně účast/sponzorství nejsou atraktivní.
Organizátorkou 42. Protozoologických dnů (2012) a novým členem triumvirátu
(za odstupujícího Miloslava Jirků) se stala Lucie Novotná. Pro hlasovalo 16
členů, 1 se zdržel. Lucie Novotná se zvolením souhlasila.
Organizátor loňských 39. Protozoologických dnů – Miloslav Jirků – se omluvil
za nedodržení interního termínu hospodářky společnosti pro vyúčtování nákladů
na konferenci, ale zároveň protestoval proti následnému přístupu v podávání
důležitých informací pro konečné vyúčtování. Ohradil se i proti způsobu řešení
této situace ve výboru společnosti, konkrétně že při rozhodování o udělení či
neudělení odměny za organizování protozoologických dnů nebyl přizván
k diskuzi a o výsledku se dozvěděl náhodou. Vladimír Hampl mu doporučil, aby
napsal formální stížnost výboru společnosti.
Jaroslav Kulda informuje o finalizaci filmů ze starých protodnů. K diskuzi: na
web společnosti by se mohly umístit zkrácené verze těchto filmů (cca 3 minuty).
11
2. Členská databáze
Iva Rohoušová informovala, že členská databáze na webu ČPS stále ještě není
funkční; firma Medima (správce webu ČPS) ještě nezapracovala připomínky
odeslané dne 2. března 2010. Ivan Čepička plánuje oslovit všechny členy
společnosti a ověřit aktuálnost jejich e-mailových adres a zařazení do sekce.
Honza Votýpka by pak aktualizoval seznam členů protozoologické sekce na
webu protozoologické sekce. Iva Rohoušová zpracuje maillist členů ČPS a zašle
Čepičkovi a Hamplovi. K diskuzi: změna designu webových stránek (předběžně
přišla nabídka od firmy emaweb.cz), založení stránky ČPS v rámci sociální sítě
Facebook.
3. Mezinárodní protozoologické konference
Vladimír Hampl informoval o minulých i budoucích protozoologických
konferencích. V roce 2009 proběhl International Congress of Protistology
(ICOP) v Brazílii za vysoké účasti českých protistologů. Příští ICOP se bude
konat v roce 2013 v Kanadě (Vancouver).
Letos – 2010 – se budou konat 3 protozoologické konference:
ISOP = 60th Annual Meeting of the International Society of Protistologists
July 18-24, 2010, Cantenbury, UK
ICOPA = XII. International Congress of Parasitology
August 15 – 20, 2010, Melbourne, Australia
uzávěrka na abstrakty je 7.5., registrace do 15.5.
ISEP = 18th Meeting of the International Society for Evolutionary Protistology
July 2-7, 2010, Kanazawa City, Japan
jede min. 6 lidí z ČR, uzávěrka je 15.5.
Julius Lukeš poděkoval za vysokou účast v soutěži o studentské granty v rámci
konference ISEP. Celkem přišlo z celého světa 40 žádostí, 20 bylo úspěšných
včetně 3 žádostí z České republiky. Úspěšní žadatelé byli podpořeni částkou 500
USD.
Julius Lukeš kandiduje na předsedu International Society of Protistology. Volí
řádní členové; za Českou republiku to jsou: Kulda, Vávra, Hampl, Valigurová.
Volba běží do 18. června 2010.
12
18. Helmintologické dny
Rožnov pod Radhoštěm, 10.-14. května 2010
Už po 5 let participuji na Helminthologický dny, a můžu říct, že pro mě to je
moc přijemná a duležitá konference, kde professor a student můžu exchangovat
názor, mluvit, pařit, tancovat bez barrieru. Tento rok (jako 2 rok zpatky),
Helminthologický dny byly organizovat s Brno skupina v Rožnov pod
Radhoštěm.
Prvni večer byli jsme se vítat na Moravě s Boženka et al. a jeji domací
slivovice.
Vědecký program byl intensivni: Monogenea, Nematoda, Trematoda,
Cestoda, diversita parazitu, imunologie s presentace a poster session … Víc než
70 participants, víc než 30 presentace, a pár cizinec. Rozdíl před 5 let zpátky, je
že ted’ každý slides jsou v angličtina, takhle cizinec mužu trochu rozumit,
myslim ze to je skvelý! Prof. Bruce Conn (Berry College, USA) navštivil Čechy
s “fulbright senior specialist program” a měl zajimavá přednáška o “Invasion
strategies of trematodes”.
Dobrýconference neni dobrý jestli neni dobrý zabavní program. Iveta et
al. nám programovala intensivní extra conference program. Úterý večer, šli jsme
v svičkarna, a ted’ myslim ze všichni lidi kradou od její laboratorsky paraffin
pro dělat svičky!!! Středa odpoledne bylo to trochku naročni!!!! Jo jo Iveta nám
řikala: “to bude lehký procházka, bez problem, to je procházku pro deti”. Z
lanovka šli jsme v hory Beskydy navštivit bůh Radegast. Byla jsem překvapeni
ze Radegast je bůh, myslela jsem ze budeme navštivit jeden pivovar!!! Pak z
nahoru šly jsme dolů na pension, bylo to fakt pěkný vylet. Myslim ze večer bylo
moc klid, všichni byli jsme mrtvi!!! Čtvrtek odpoledne, byly planovany visitovat
Valašské muzeum v přírodě. Videli jsme tradiční vesnice.
Společenský večer se uskutečnil v hotelu Horal. Bylo moc pekný večer, s
moc miamisimo jidlo, s moc dobrý skupina hudba s cimbal … Bylo taky čas pro
říct nejlepší student. Pro bachelor a magister: (1) Kateřina Beránková (Praha) (2)
Rebecca Brown (skotska-budějovicka), (3) Lucie Šafarčíková (Brno). Pro PhD:
1) Mirka Soldánová (Budejovice) (2) Katka Huňová (Praha), (3) Šárka Mašová
a Kateřina Francová (Brno). Moc gratuluju holky!!!! Bruce Conn dostal cena za
nejlepší sportovec, jo jo byl prvni v pension po naše výlet v hora středa.
Gratuluju Bruce!! Pak začínaly tanečni vecer. Prvni taneční na parkete byl
maličký roztomilý David Gonzales (Mexico). Večer a noci ještě dlouho
prodloužovat s hodně tanec, moravsky vino a slivovice. Pátek ráno, to bylo čas
na posledni pusu a ciao, a tešim se na příští rok, kde České Budějovice skupina
budu organizovat.
13
Moc děkuju sponsor (Olympus, Eppendorf, Leica, KRD, Bio consult,
Roche, Merci, Biotech) a samozřejmě Boženka, Iveta, Kristýna, Nadia, Maria a
Jaroslav za skvělá organizace!!
Céline Levron
foto Ruslan Salamatin
pozn. redakce:
Další fotografie z této akce najdete na těchto stránce
www.facebook.com – stránky České parazitologické společnosti
14
Helmintologické dny a žezlo
Po třech letech nastal podle
dávné úmluvy okamžik předat
pořádání
Helmintologických
dnů dál, tentokrát kolegům do
Českých Budějovic. Příští rok
si budeme Helmintodny užívat
bezstarostně, jen s malou
chvilkou stresu bezprostředně
před přednáškou. Na jedné
straně jsme tomu rádi, na straně
druhé nám budou chybět
všechny ty starosti jak vybrat
atraktivní místo o dostatečné
kapacitě lůžek vhodné pro
přednášky i večerní posezení,
jak objednat příjemné počasí,
jak zajistit sponzory, a aby
studenti
poslali
cesťáky
vyplněné
podle
instrukcí,
neztratili doklady a všechno
klaplo na sto procent.
Ale úmluva je úmluva a
tak na závěr 18. HD předáváme
symbolické žezlo Romanovi.
Není to jen obyčejná hůl či
berla, kterou známe nejspíš
jako součást korunovačních
klenotů, je to skutečné umělecké
dílo našeho kolegy Radima
Sonneka, kterého jsme museli dlouho “ukecávat”, ale dílo se nakonec zdařilo.
Tento symbol světské moci je dva lokty dlouhá dřevěná hůl zhotovená
symbolicky ze tří druhů dřeva (dub, ořech a bříza), na hlavici zdobená rytinami
helmintů, poznáme motolici jaterní, krevničku, diplozoona, tasemnici, hlístici i
vrtejše. Jo jo, je to přece jenom kus dřeva a nakonec jsme se stali i zachránci,
Roman ho totiž hned zapomněl u večeře.....
A tak všem účastníkům děkujeme, byli jste moc prima. A naviděnou
příští rok...
foto archiv redakce
Vaši kolegové z Brna
Božena, Gabča, Iveta, Kristína, Majka, Naďa a Jarek
15
IX. Slovenské a české parazitologické dni
aneb hory, paraziti a obžerstvo
Liptovský Ján, 24.-28. května 2010
Již deváté, tentokrát Slovenské a České parazitologické dny proběhly 24. – 28.
května 2010 v hotelu Sorea Máj v Liptovském Jánu. Konferenci organizovali
kolegové z Parazitologického ústavu SAV v Košicích. Zvolená lokalita byla
velmi příjemná, jen škoda, že počasí nebylo nejlepší. Tím pádem se mohl
účastník soustředit na bohatý odborný program a nebyl tak rozptylován sluncem
a nádhernými horami v okolí. Hotel byl na vysoké úrovni a tak v tomto směru
téměř nelze organizátorům co vytknout. Akce byla rovněž podpořena mnoha
sponzory: Merck Chemicals, Biotech, KRD, Eppendorf, ITES Vranov, Trigon®,
ChromSpec, BioRad, BioConsult, ProFood, LUKAS, Test-Line, DispoLab,
Siemens, Fisher, Lambda Life, Roche, Ecomed a K-Trade. Děkujeme!
Na konferenci dorazilo více než sto účastníků. Ve třech dnech proběhlo
celkem 67 přednášek z nichž hned první byla „keynote“ Davida Bruce Conna
z Berry College, USA o biomonitoringu vybraných zoonotických protist.
Přednášky byly dále rozděleny do šesti sekcí, které obsahovaly vždy 1 nebo 2
zvané přednášky (dohromady 9). Studenti přednesli 22 přednášek, což je zhruba
1/3 všech příspěvků. Poměr českých a slovenských příspěvků byl téměř 1:1, ale
zaznělo i několik příspěvků v anglickém jazyce (8) a to jak od zahraničních
kolegů z Mexika, Indie, Skotska, Bulharska a Německa, tak od dvou českých
účastníků. Bylo prezentováno také velké množství posterů (56), rozdělených do
3 částí. Škoda jen, ze drtivá většina jich byla v češtině nebo slovenštině a tím
pádem nečitelné pro zahraniční návštěvníky konference. Myslím, že i když se
jedná o česko-slovenská či slovensko-česká setkání, alespoň zvané přednášky by
mohly být prezentovány v anglickém jazyce, který je srozumitelný i našim
zahraničním účastníkům, kterých bylo letos téměř 10 (10 % všech účastníků).
Velkým nešvarem konference bylo nedodržování časového limitu na
přednášku. Tyto nedostatky byly mnohem častější u starších přednášejících než
u studentů (s několika málo výjimkami). Někteří přednášející přetáhli i o 5 či
dokonce 10 minut. Tím pádem se některé bloky protáhly i o půl hodiny.
V následujících letech bych doporučoval přítomnost alarmu, který by přednášku
bez kompromisně ukončil. Diskuze, pokud je plodná, může být i delší, ale
v žádném případě samotná přednáška. Není umění mluvit půl hodiny, ale říct
důležité výsledky během 10 minut. Něco podobného údajně prohlásil i Otto
Jírovec.
Vyhodnocení nejlepších studentských přednášek proběhlo opět
hlasováním šestičlenné komise (3 českých a 3 slovenských odborníků). Komise
měla nelehký úkol, protože z více než 20 studentských přednášek jich více jako
polovina byla výborná. Mohu zde s radostí konstatovat, že úroveň studentských
16
příspěvků je stále vyšší. Toto se bohužel nedá říci o některých nesoutěžních
přednášejících. Po sečtení všech hlasů se na prvních třech pozicích umístily tři
slečny s „M“ v iniciálách. A to na třetím místě Mária Seifertová z Brna (PhD
studentka Andrei Vetešníkové Šimkové) s poutavým příspěvkem o
společenstvech mnohobuněčných parazitů jelce, na druhém místě Michaela
Vlková z Prahy (PhD studentka Petra Volfa) s vyčerpávajícím příspěvkem (v
rekordních 8 minutách) studia imunitní odpovědi myší na infekci leishmaniemi
přenášenými flebotomy a na prvním místě Miroslava Soldánová z Českých
Budějovic (PhD studentka Tomáše Scholze), která nás zasypala zajímavými
výsledky studia struktury společenstev cerkárií u Lymnea stagnalis. V těsném
závěsu za prvními třemi se umístili již studenti ze Slovenska (Košice), a tak
držíme palce, aby na příštích „paradnech“ již dosáhli jednoho ze tří oceněných
míst. Ceny pro druhé a třetí místo věnovala firma Olympus (děkujeme!) a první
místo bylo oceněno dotací 400 EUR na konferenční poplatek na libovolnou
konferenci věnovanou Slovenskou Parazitologickou Společností. Škoda, že
nebyly hodnoceny i studentské postery, kterých bylo opravdu hodně. Snad
příště.
Doprovodný program byl také velmi bohatý. Již nedělní večer byl zcela
zásadní, zejména pro české účastníky, neboť jsme hromadně sledovali finálový
zápas mistrovství světa v ledním hokeji, který jsme nakonec i vyhráli. V
pondělní proběhl uvítací večer v nedaleké Kolibě, který lze nejlépe
charakterizovat obžerstvím, neboť zde bylo takové množství výborného jídla a
vína, že se nám jej i přes opakované pokusy nepodařilo zkonzumovat. Já jsem se
například naprosto přesytil brynzovými haluškami a jen tak-tak jsem se odbelhal
na hotel. Úterní večer proběhlo zasedání výboru SPC a ČPS, které bylo násilně
ukončeno klavírním vystoupením známého „lva salónů“, během něhož se k nám
přidali (již poněkud veselí) „výboráři“. Zbytek večera probíhal volnou zábavou
do pozdních hodin. Ve středu odpoledne byl zajímavý výlet do skanzenu ve
Vlkolínci, který byl spojen s ochutnávkou místních specialit. Počasí stálo na naší
straně. Večer opět probíhal volnou zábavou a to nejen konzumací alkoholických
nápojů, ale také sportovním a relaxačním vyžití, které nabízel hotel: koupel
v bazéně s minerální vodou (bublinky příjemně šimraly po celém těle), sauna,
masáže a další lahůdky. Čtvrtek byl zakončen společenským večerem opět
s bohatým občerstvením a „disko“ z 70–90 let, na které nakonec tancovala
většina, včetně nejmenších účastníků jako Mexičánek David Gonzáles.
Závěrem mohu zkonstatovat, že akce proběhla zdárně a to jak po odborné,
tak po společenské stránce a můžeme se těšit za dva roky na další, tentokráte
výroční desáté Česko Slovenské parazitologické dny, které bude pořádat
Brněnská skupina Milana Gelnara. Ještě jednou děkujeme celému
organizačnímu výboru!
Roman Kuchta
pozn. redakce:
Další fotografie z této akce najdete na těchto stránce
17
www.facebook.com – stránky České parazitologické společnosti
Parazitologické dny a valaška
Vzhľadom na periodické stretnutia SPS a ČPS na spoločných vedeckých
podujatiach a stretnutie v typickom slovenskom prostredí, na Liptove, sme ako
putovný motív a zároveň spomienku na konferenciu Slovenských a Českých
parazitologických dní 2010 zvolili jeden z typických symbolov Slovenska,
valašku. Valaška je symbolom ochrany (boja), opory (v chrôdzi) a nástroj na
opracovávanie (najmä dreva). No a to sú aj naše symboly, boja s parazitmi,
ochrany pred parazitmi a zároveň nástrojom na formovanie spôsobov spolužitia
s nimi. Súčasne je aj dekoratívny predmet zaradený v zozname svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO. V spojitosti s návštevou Vlkolínca sa nám
javila ako vhodný putovný symbol PARADNÍ. Veď práve Jánošíkova valaška z
Liptova je považovaná za „zázračnú”. Tak verme, že nám tento symbol prinesie
úspech v spoločnej vedeckej práci v parazitológii a pri organizovaní ďalších
našich stretnutí.
Bronislav Peťko
foto archiv redakce
18
Biomonitoring for zoonotic protists
Keynote lecture
Biomonitoring for zoonotic protists in terrestrial and aquatic
environments using insects and bivalve molluscs as sentinel organisms
David Bruce Conn
School of Mathematical and Natural Sciences, Berry College, Mount Berry, GA, 30149, USA
Department of Invertebrate Zoology, Museum of Comparative Zoology, Harvard University,
Cambridge, MA, 02138, USA
In natural environments, both helminth and protistan parasites are associated
with a number of non-host animals, either internally by consumption with the
food of those animals or by physical adhesion to the outer surface. These nonsymbiotic associations may play important roles in the maintenance and
dissemination of the parasites, but few studies have examined these roles as
epidemiological factors. For example, bivalve molluscs, through filter feeding,
may remove small parasite stages from the water column and deposit them in
sediments, thus potentially affecting their transmission potential. For many
years, we have examined two groups of insects and two groups of bivalve
molluscs with reference to their ability to take up and maintain or transport
viable protistan parasites, Cryptosporidium spp., Giardia lamblia, and humaninfectious microsporidia. One insect group includes synanthropic flies (Diptera)
of the families Muscidae, Sarcophagidae, and Calliphoridae, which carry the
protists both internally and externally, and may serve as mechanical vectors
among humans, livestock, and wildlife. The second insect group includes
various species of dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae), which carry the
protists internally and bury them underground, thus affecting their transmission
potential. One mollusc is the invasive Asiatic clam, Corbicula fluminea, which
burrows in freshwater sediments. The other mollusc group includes the invasive
zebra mussels, Dreissena polymorpha and Dreissena rostriformis, which attach
to hard freshwater substrates. Both groups are capable of taking up and
maintaining viable protists in their tissues. The insects and molluscs may serve
as sentinel organisms for biomonitoring when coupled with laboratory
techniques ranging from acid-fast staining to Fluorescent In-Situ Hybridization
(FISH) and immunofluorescent antibody techniques (IFA), and others. We are
now developing a robust method for combining such studies with surveying of
navigational aids (buoys) in major navigable waterways as a systematic way to
discern patterns of pathogen distribution. Our pilot studies in the Laurentian
Great Lakes and St. Lawrence River of North America suggest that this
19
approach yields accurate results across large geographical areas, and may be
adapted to waterways worldwide. Furthermore, these techniques could
potentially be applied to similar studies with helminth eggs.
A keynote lecture from
the IXth Joint Meeting of the Slovak and Czech Societies for Parasitology,
Liptovský Ján, Slovak Republic, May 2010
20
Zápis ze společného jednání výborů ČPS a SPS
Liptovský Ján, 25. května 2010
Prítomní: členovia výboru SPS a ČPS, prizvaní vedúci pracovníci
parazitologických pracovísk z Prahy, Brna, Č. Budějovíc a Košíc.
1. Predbežné hodnotenie konferencie
parazitologické dni 24. - 28. 05. 2010
IX.
slovenské
a české
Dr. Várady a doc. Peťko poukázali na problémy súvisiace s nízkym vložným,
stúpajúcimi nákladmi na organizovanie konferencií a nezodpovednosťou
prihlásených účastníkov, ktorí bez odhlásenia na konferenciu neprišli.
Po širokej diskusii sa účastníci dohodli, že vložné na tieto spoločné
konferencie sa zvýši primerane nákladom na ich organizovanie. Vložné sa bude
vyberať pred konferenciou a uverejnia sa len abstrakty príspevkov tých
účastníkov, ktorí zaplatia vložné do stanoveného termínu. Bola
pripomienkovaná forma abstraktov vydaných na CD. Vzhľadom k nákladom je
táto forma optimálna, ale bude závisieť na organizátoroch, akú formu abstraktov
zvolia.
Vzhľadom k tomu, že chýbala väčšia účasť pracovníkov z terénu členov
oboch spoločností, organizačné výbory budúcich konferencií budú iniciovať ich
účasť aj samostatnou sekciou konferencie.
2. Návrh na usporiadanie jubilejných X. českých a slovenských
parazitologických dní v roku 2012
Podpredseda ČPS informoval, že organizovaním ďalšej jubilejnej konferencie
bola poverená skupina parazitológov z Brna. Miestom konferencie bude podľa
možností Južná Morava.
3. Rozličné
Účastníci poukazovali na záujem oboch výborov spoločnosti na úzkej
spolupráci, informovaní o organizovaných podujatiach a o periodikách
vydávaných oboma spoločnosťami.
V Liptovskom Jáne 25. 5. 2010
Branislav Peťko
predseda SPS pri SAV
21
Čeští parazitologové na Svalbardu
terénní výzkum
V rámci Mezinárodního polárního roku začala Přírodovědecká fakulta Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích budovat ve vysoké Arktidě polární stanici
a zahájila výzkum v rámci projektu Biologická a klimatická diverzita
centrální části arktického souostroví Svalbard.
Svalbard (u nás známější pod nepřesným názvem Špicberky) leží na půli
cesty mezi polárním kruhem a severním pólem (obr. 1). Samotná stanice je
lokalizovaná v zátoce Petuniabukta v severní části Isfjordu, poblíž opuštěného
ruského hornického městečka Pyramiden (obr. 1).
Obr 1: Poloha souostroví
Svalbard a poloha české polární
stanice (šipka).
Výzkum je podpořen
v rámci INGO (Podpora
účasti
v
nevládních
organizacích
výzkumu
a vývoje), kromě PřF JčU
se
na
něm
podílejí
Botanický ústav AV ČR a Masarykova univerzita v Brně. Ještě před zřízením
stanice začali na Svalbardu pracovat algologové, postupně se přidaly týmy
klimatologů, botaniků a naše zoologicko – parazitologická skupina.
Parazitologická část projektu se nazývá Studium litorálních společenstev a
vztahů mezi hostiteli, mezihostiteli a parazity. V současné době je stanice
vybavena pro terénní práce: sběr materiálu (lov ryb do sítí a potápění), pitvy
hostitelů, dokumentace a fixace nalezených parazitů.
Doprava na Svalbard je jednoduchá: i toto odlehlé a krásné místo už bylo
objeveno turisty a především kvůli nim přistávají na letišti v Longyearbyenu
(správní středisko Svalbardu) v sezóně až 3 letadla denně. Pohyb po samotných
ostrovech je snadný v zimě umožňují snowmobily a sněžné skútry rychlou
dopravu po pevnině i zamrzlých fjordech, v létě je nejlepší využívat čluny.
Pochopitelně lze chodit pěšky v terénu připomínajícím vysokohorský; auta jezdí
na Svalbardu taky, ale silnic je tam dohromady jen asi 8 km.
Zázemí naší stanice sestává především ze 2 ocelových kontejnerů,
umístěných na molu přístavu v Pyramiden (obr. 2), z nichž jeden slouží jako
sklad a ve druhém může přespávat 6 osob. Většina „polárnického“ života se
však odehrává v dřevěné lovecké chatě Petunia, kterou si pronajímáme od ruské
firmy Arktikugol (obr. 2). V této chatě může přespávat a pracovat víc než 10 lidí
22
současně, podmínky jsou „polní“: suchá latrina (opatřená dělbuchem na
odehnání medvědů), k mytí a vaření slouží voda z ledovce.
Obr. 2: České kontejnery na molu v Pyramiden a chata Petunia
Obr. 3: Doprava na lokalitu
Na lokality se dopravujeme pomocí nafukovacího Zodiaku (obr. 3),
opatřeného výkonným motorem a záložním motůrkem.Vlastní sběr materiálu
sice probíhá ve vodě, jejíž teplota je 2 až 4 °C, ale jsme na tyto podmínky dobře
vybaveni (suché obleky, nezamrzající automatiky).
Pokud svítí sluníčko, které na Svalbardu v letních měsících vůbec
nezapadá, vyšplhá se teplota na příjemných 12 nebo dokonce 14 °C a materiál
lze zpracovávat i venku (obr. 4). V opačném případě si topíme v chatě: i když
tam nerostou stromy, naplaveného sibiřského dřeva je na Svalbardu dost.
23
Obr. 4: Sběr bezobratlých, lov ryb a pitva v polních podmínkách
V roce 2008 byl zahájen výzkum mapováním biodiverzity zájmového
území a v loňském roce pokračoval se zaměřením na vytipované problémy:
studium životních cyklů trematod čeledi Opecoelidae (obr. 6 a 8)
z předožábrých plžů Buccinum undatum (obr. 5) a z ryb čeledi Cottidae a dále
motolic čeledi Gymnophalidae z mlžů Hiatella arctica, jejichž definitivním
hostitelem jsou mořští ptáci, pravděpodobně kajky. Životní cykly těchto motolic
vykazují překvapivě vysokou sezónní dynamiku. Z tasemnic byl hojně nalézán
druh Diplocotyle olrikii (Cestoda: Spathebothriidea) a plerocerkoidy
Tetraphyllidea v bentických rybách Myoxocephalus scorpius (obr. 7) a Icelus
bicornis (Cottidae). Celkem jsme dosud pitvali 11 druhů ryb a kromě uvedených
helmintů jsme se soustředili na parazity ze skupin Myxozoa, Microsporidia,
Ciliata a izoláty amfizoických améb.
Obr. 5-8: B. undatum a její opecoelidní cerkarie, M. scorpius a její opecoelidní motolice.
Protože plánujeme ve výzkumu pokračovat i v budoucnu a získali jsme
prostředky na provoz stanice pro příštích 5 let, nabízíme případnou účast
zájemcům o parazitologický výzkum.
Oleg Ditrich
24
Mezinárodní projekt s českou účastí
http://vl-ethiopia.huji.ac.il/index.htm
About THE PROJECT
Visceral leishmaniasis (VL) known as Kala-Azar is a very serious disease
caused by Leishmania donovani parasites. An estimated 500,000 VL cases
occur annually, mostly in India, East Africa and Brazil. In Africa, the worst
affected regions are southern Sudan, with estimated 15,000-20,000 cases
annually and Ethiopia with 4,000-5,000 diagnosed VL cases a year. KalaAzar is considered an emerging disease in Ethiopia where it is frequently
associated with AIDS, a leading cause of adult illness and death in that
country. Untreated, Kala-Azar is usually fatal, but with appropriate
treatment patients can recover.
Aims of the project include: To study the ecology, population dynamics
and behavior of the sand fly vectors of VL in relation to seasonal and
nocturnal activities of villagers. To identify and characterize productive
sand fly larval breeding habitats. To determine which populations
comprise significant sources of infection for sand flies (xenodiagnosis). Is
zoonotic transmission important for maintaining the disease? To
characterize L. donovani causing distinct pathologies and determine
parasite sensitivity/resistance to different drugs. To formulate
mathematical models for analyzing long-term quantitative data on
parasites, vectors, reservoir hosts and human patients.
In order to attain these goals, thorough investigations of the
epidemiology of Kala-Azar will tease apart the transmission
disease in Ethiopian foci. Long-term studies will quantify
contribution
of
different
drivers
of
transmission
25
ecology and
cycle of the
the relative
(ecological,
epidemiological and anthropogenic factors) to the overall impact of the
disease on human populations.
Children with Visceral Leishmaniasis – South Ethiopia
Sand flies are collected using a variety of techniques in order to determine
the transmission seasons and the timing of peak sand fly activity.
Additional questions to be addressed include: Where are the sand flies
coming from and from how far away? What are their preferred blood
sources (humans, cows, dogs, other)? What are the main larval breeding
habitats? Are they found in any particular soil types (vertisol)? Is sand fly
breeding restricted to forest and woodland? Are they affected by
agricultural soil management practices (sesame or sorghum)? Is there
correlation with organic matter content and other soil characteristics such
as mechanical and mineralogical composition, redox potential and ratios of
exchangeable cations? Do physical features suchasaggregate stability,
deep cracks, water content, play a role?
What are the significant parasite reservoirs for infection of sand flies human or animal? What are the human populations comprising the
significant reservoirs of the disease (VL/ PKDL patients, asymptomatic
carriers, VL-HIV coinfected)? Do animal reservoir hosts contribute
significantly to the transmission cycles and if so, which species? These
questions are being addressed using diverse field and laboratory
techniques. The acquired information will be thoroughly analyzed using
state of the art statistical tools. Mathematical models will be formulated to
assist in experimental design that will make possible the incrimination of
“key” elements in the transmission cycles, those likely to constitute
targets for future control campaigns.
26
Remedia Compendium 2009 (4. vydání)
recenze
Protože jsem v roce 1997 napsal do Zpráv ČPS krátkou recenzi na kapitoly
týkající se parazitů ve třetím vydání, byl jsem požádán i o recenzi čtvrtého
vydání.
Toto vydání se od předchozích verzí odlišuje podrobnějším zpracováním
jednotlivých rubrik o léčivých látkách, zařazením nově registrovaných léčivých
látek včetně těch, jejichž registrace je schvalována centralizovanou procedurou v
rámci Evropské unie. Léčbě onemocnění působených parazity jsou věnovány 2
podkapitoly: 5.4. Antiparazitární léčiva, jejíž autor je Prof. MUDr. RNDr.
Jindřich Jíra, DrSc, zařazená v kapitole 5: Léčiva používaná k terapii infekčních
a parazitárních nemocí a 13.6. Antiektoparazitika, kterou napsal prof. Jíra spolu
s MUDr. Milenou Jiráskovou, CSc. a která je zařazena v kapitole 13: Léčiva
používaná k léčbě kožních a venerických nemocí. V obou zmíněných kapitolách
jsou pečlivě shromážděny informace nejen o používaných lécích, ale ve
stručných úvodech i o původcích nemocí, jejich životních cyklech a patogenním
působení. Léčiva jsou seskupena podle účinků na skupiny původců:
Antiprotozoika používaná k terapii trichomonózy, giardiózy, balantidiózy a
amébóz (včetně nákaz volně žijícími amébami), antiprotozoika používaná k
terapii toxoplasmózy, antiprotozoika používaná k terapii malárie a babesiózy,
antiprotozoika používaná k terapii leishmanióz a trypanosomóz, antiprotozoika
používaná k terapii střevních kokcidióz a kryptosporidióz a konečně
antiprotozoika používaná k terapii onemocnění vyvolaných bývalými „protozoa
incertae sedis“ (mikrosporidie, pneumocysty a blastocysty). Další rozsáhlá část
je věnovaná anthelmintikům. Podkapitola věnovaná antiektoparazitikům je
pochopitelně mnohem méně rozsáhlá a je zaměřena především na terapii svrabu
a zavšivení,
Jak je patrné z předešlého, autoři používají „tradiční“ systematické
zařazení, což je celkem pochopitelné vzhledem k cílové skupině čtenářů.
Napříště by bylo žádoucí uvádět také zařazení respektující současné rozdělení
organismů do říší a s názvy jako „prvok“ nebo „améba“ se buď rozloučit, nebo
je nově definovat.
Informace o každé léčivé látce jsou zpracovány jednotným způsobem.
Jednotlivé léčivé látky jsou charakterizovány mezinárodním nechráněným
názvem (INN) a ATC kódem. Informace o nich jsou setříděny do rubrik:
charakteristika, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, lékové interakce,
dávkování, případně též upozornění a poznámka. Ta se často týká registrace
v ČR. Je škoda, že řada účinných látek s antiparazitárními účinky není v
současné době v České republice registrována.
27
Relativně vysoká cena kompendia odpovídá jeho kvalitě a rozsahu:
zmíněných 1000 stránek je velmi úsporně popsáno velmi drobným písmem a
celkové množství informací shromážděných v jediné knize je úctyhodné.
Knihu lze doporučit nejen lékařům, kteří léky předepisují a lékárníkům,
kteří je vydávají, ale i výzkumným a pedagogickým pracovníkům a nakonec i
široké veřejnosti, mezi kterou se najdou jedinci, kteří se nespokojí s tím, že v
případě nemoci „polykají pilulky, které dostanou“, ale kteří se o léčivech a jejich
působení chtějí něco dozvědět.
Oleg Ditrich
Autor:
Šéfredaktor:
Vydavatelství:
ISBN:
Obor:
Obory OK SK:
Formát:
Pořadí vydání:
Rok vydání:
Počet stran:
28
kolektiv autorů
Josef Suchopár
Remedia s.r.o.
978-80-902806-4-9
Farmakologie
MEDICÍNA ODBORNÁ
B5
4.
2009
1000
Česká parazitologická společnost & Facebook
internet
Dne 7. května 2010 byla zřízena oficiální stránka
České parazitologické společnosti na sociální síti Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Ceska-parazitologickaspolecnost/121703457856324
Tato stránka je přístupná všem, bez ohledu na to, jestli mají vlastní účet na
Facebooku. Na stránce najdete nejrůznější informace týkající se parazitologie a
parazitologů. K 30. červnu 2010 se ke stránce přihlásilo 101 uživatelů
Facebooku z 12 zemí, včetně Spojených států amerických, Francie, Řecka,
Polska, Švédska a Turecka. Z tohoto důvodu jsou stránky vedené převážně
v angličtině.
Jedná se o alternativu ke stránkám ČPS na www.parazitologie.cz
a zároveň fórem pro výměnu názorů a informací aktivních uživatelů sítě
Facebook.
Jakékoliv dotazy, připomínky, podněty a příspěvky ohledně webových stránek
České parazitologické společnosti posílejte na [email protected]
Iva Rohoušová
29
Členské příspěvky
Vážení kolegové,
abychom vám umožnili lepší přehled o tom, kdo je členem České
parazitologické společnosti a zároveň kdy naposledy jste zaplatili členské
příspěvky, bude tato informace součástí nově připravované elektronické verze
Seznamu členů ČPS, jež bude umístěna na webových stránkách České
parazitologické společnosti www.parazitologie.cz. Zkušební verze bude
přístupná od srpna 2010, informace budou postupně aktualizovány a ostrá verze
by měla startovat od září 2010.
S ohledem na antispamovou ochranu vašich e-mailových schránek nebudeme
zveřejňovat vaše konkrétní kontakty; na webu budou veřejně přístupná pouze
jména a afiliace členů k jejich pracovištím (jinak dle individuálních přání), číslo
členského průkazu a poslední rok zaplacení členského příspěvku.
Současně s tímto číslem zpráv jsou rozesílány složenky na úhradu členských
příspěvků České parazitologické společnosti za rok 2010 spolu s upozorněním
na případné dluhy z minulých let.
roční členský příspěvek činí 250 Kč pro všechny řádné členy
členský příspěvek lze hradit složenkou nebo převodem na účet ČPS
č.ú. 0213421319/0800
jako variabilní symbol uveďte své členské číslo
S platbou, prosím, neváhejte. Dle platných stanov musí výbor ČPS ukončit
členství těm členům, kteří nezaplatili příspěvky ve dvou po sobě následujících
letech.
Výbor ČPS
30
kalendář akcí
60th Annual Meeting of the International Society of Protistologists and
British Society of Protist Biology (ISOP_BSPB 2010)
July 18 – 24, 2010
Cantenbury, UK
www.uga.edu
XII. International Congress of Parasitology (ICOPA)
August 15 – 20, 2010
Melbourne, Australia
www.icopaxii.org
Joint 30th International ESN Symposium & 5th Phylloxera Symposium
September 19 – 23, 2010
Vienna, Austria
www.esn-online.org
European Commission Colloquium Conference – Neglected Protozoan
Diseases
September 24, 2010
Paris France
www.pasteur.fr
59th Annual Meeting of the American Society of Tropical Medicine and
Hygiene (ASTMH)
November 3 – 7, 2010
Atlanta, Georgia, USA
www.astmh.org
International Symposium on Phlebotomine Sandflies ISOPS 7
April 25 – 30, 2011
Kusadasi, Turkey
www.isops7.org
29th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious
Diseases, ESPID 2011
June 7 – 11, 2011
Hague, The Netherlands
www2.kenes.com/espid2011/
31
Autoři příspěvků
kontakty
David Bruce Conn, Ph.D.
School of Mathematical and Natural
Sciences
Berry College, Mount Berry,
Georgia, 30149, USA
[email protected]
RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.
Laboratoř parazitických červů
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Parazitologický ústav
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
[email protected]
Doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
Laboratoř veterinární a medicínské
protistologie
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Parazitologický ústav
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
[email protected]
Céline Levron, Ph.D.
Laboratoř parazitických červů
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Parazitologický ústav
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
[email protected]
Prof. RNDr. Libor Grubhofer, CSc.
Laboratoř molekulární biologie vektorů a
patogenů
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Parazitologický ústav
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
[email protected]
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Schistosome group Prague
Univerzita Karlova v Praze
Katedra parazitologie
Viničná 7, 128 44 Praha 2
[email protected]
Doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc.
Slovenská akadémia vied
Parazitologický ústav
Hlinkova 3, 040 01 Košice
[email protected]
Bc. Julie Kovářová
Laboratoř molekulární taxonomie
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Parazitologický ústav
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
[email protected]
RNDr. Iva Rohoušová, Ph.D.
Laboratoř biologie hmyzích vektorů
Univerzita Karlova v Praze
Katedra parazitologie
Viničná 7, 128 44 Praha 2
[email protected]
32
Děkuji všem, kteří přispěli do těchto Zpráv
psaným textem, fotografiemi nebo kresbou.
Své příspěvky, komentáře, ohlasy a podněty
posílejte na adresu redakce
[email protected]
Česká parazitologická společnost
Sídlo společnosti:
Katedra parazitologie
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Viničná 7, 128 44 Praha 2
Výbor společnosti:
předseda:
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel.: 221 951 819, fax: 224 919 704, e-mail: [email protected]
místopředseda: RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Parazitologický ústav, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
tel.: 387 775 420, e-mail: [email protected]
tajemník:
RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel.: 221 951 842, fax: 224 919 704, e-mail: [email protected]
hospodář:
RNDr. Božena Koubková, Ph.D.
Masarykova univerzita
Ústav botaniky a zoologie PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno
tel.: 549 495 145 , e-mail: [email protected]
členové:
RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D.
RNDr. Petr Kodym, CSc.
Redakce Zpráv České parazitologické společnosti:
RNDr. Iva Rohoušová, Ph.D.
Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel.: 221 951 814, fax: 224 919 704, e-mail: [email protected]
Internetové stránky společnosti:
www.parazitologie.cz
www.facebook.com/pages/Ceska-parazitologicka-spolecnost/121703457856324
Download

Číslo 2 - Česká parazitologická společnost