HLAVNÍ PARTNER
8. 10. 2014
GENERÁLNÍ PARTNER
PROGRAM
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Fakultní nemocnice Olomouc
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Národní telemedicínské centrum
ve spolupráci s Českou lékařskou komorou
a Českou asociací sester
V. L u k l ů v d e n
PARTNE Ř I
pod záštitou:
prof. MUDr. Miloše Táborského, CSc., FESC, MBA
si Vás dovolují pozvat na
V. Luklův
kardiologický den
Implementace nových doporučených
postupů do každodenní klinické praxe
8. 10. 2014 od 8:15 hod.
NH Colection Olomouc Congress
Registraci a další informace naleznete na
www.fnol.cz | www.lf.upol.cz | www.ntmc.cz
www.lukluv-den.cz
Program sesterské sekce
Organizační výbor: Mgr. Alena Kmoníčková, Bc. Dagmar Hetclová, Mgr. Beata Brošová
07,45 – 08,15Registrace
08,15 – 08,20 Slavnostní zahájení
Doc. Havlík, prof. Kolář, prof. Táborský (velký sál)
08,20 – 08,50Slavnostní přednáška k životnímu jubileu prof.Michaela Aschermanna (velký sál)
M. HutyraKontroverze v kardiologii
I. blok předsedající: Mgr. Alena Kmoníčková
08,55 – 09,05 A.Kmoníčková Pokročilé srdeční selhání – možnosti léčby
09,05 – 09,15 L. Šeflová, M. Galková Organizace nutriční ambulance ve FNOL
09,15 – 09,25 L.ŠeflováNovinky v prevenci dekubitů
09,25 – 09,35 L.Mosná, P. Vychodilová Mají naši pacienti zájem být informováni, naslouchají
zdravotníkům?
09,35 – 09,45 L. Ševčíková, I. Pítrová Guillainův – Barreův syndrom - AIDP – kazuistika
09,45 – 09,55 D. Hofmanová, I. Pítrová Kazuistika pacienta s ALS
09,55 – 10,10 D.HetclováPlicní arteriální hypertenze – život s ní
10,10 – 10,20 J. LubrichováPéče o pacienta s maligním onemocněním srdce
III. blokpředsedající: D. Hetclová
13,10 – 13,30 J. Štěpánková Časná péče o pacienta s dlouhodobou mechanickou
srdeční podporou
13,30 – 13,45 H.Šípková, V. Achilisová Bazální stimulace na IPCHO
13,45 – 14,00 J.Boxanová Bazální stimulace a její aplikace v praxi
14,00 – 14,10 N.Fialová, V. HildebrandtováZáklady radioterapie
14,10 – 14,25 L. Danielová Podpora důstojnosti člověka v ošetřovatelské praxi
14,25 – 14,35 K. ValigurováRady aneb jak se vyrovnat s péčí o umírající
14,35 – 14,45 P.Škárková, J. PazderováCo jsme zažily na vlastní kůži – Centro cardiologico
Monzino
14,45 – 14,55 M. Knoppová, G. Fritschová, Š. Vladařová, J. Schmalzová
Katetrizační uzávěr DSS a PFO
14,55 – 15,10Živý přenosUzávěr ouška levé síně
15,10 – 15,20 D. Hasoňová, J. Spáčilíková, L. Spáčilová
Srdeční glykosidy - historie
15,20 – 15,30 Z. Barošová, D. Chocholková, J. Grulichová
Edukační proces na kardiochirurgické klinice
15,30
Ukončení
10,20 – 10,30: V. Kvapilová, D.Šimková, L. Stojanová
Implantabilní záznamník srdečního rytmu
10,30 – 10,40: J.Ondrejková, H. Grofková, M. Šmukařová
Ablace fibrilace síní
10,40 – 11,00 Přestávka
II. blok
předsedající: V. Kvapilová
11,00 – 11,15Živý přenosKomplexní ablace perzistující fibrilace síní
11,15 – 11,30Živý přenosPrimárně chirurgická ablace fibrilace síní
11,30 – 11,45 P. Nerušilová, A. MůčkováMožnosti rehabilitačních postupů v kardiologii
11,45 – 12,00 B. Brošová Pojďme cvičit… všichni!
12,00 – 12,30 J. Půdová, R. KopeckáMasivní plicní embolie z pohledu kardiologie
Akce je ohodnocena:
Lékaři:
6 kreditů
Nelékařští zdravotničtí pracovníci:
pasivní účast 4 kredity
aktivní účast spoluautor 5 kreditů
aktivní účast autor
10 kreditů
a kardiochirurgie – kazuistika
12,30 – 13,00 Oběd
Prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 1. 10. 2014
e-mailem: [email protected] nebo na telefonním čísle: 588 443 765
Download

PRO SESTRY /.pdf - V. Luklův kardiologický den