ET gününün klinik
sonuçlara etkisi: Klivaj
günü embriyosuna
karşı blastosist
transferi
Dr. Kemal ÖZGÜR
Antalya IVF
IVF de en yaygın ve en önemli komplikasyon
Avrupa 2004 (Nyboe-Andersen et
al., 2008)
25,00
21,70
20,00
15,00
%
IVF
Doğal gebelik
10,00
5,00
1,6
0,00
% Çoğul gebelik



IVF tedavi amacı tek sağlıklı doğum
olurken çoğul gebelikler
komplikasyon olarak tanımlanmıştır
(ESHRE Campus Course Report, 2001).
SET tedavilerin çoğunluğunda başarı
oranını azaltmadan yer bulmalıdır.
D2-3 en kaliteli embriyolar (topquality embryos (TQE)) bulunsa da
morfolojinin öngörü gücü tartışmalı
(Rijnders and Jansen, 1998; Graham et al., 2000; Milki et al.,
2002; Guerif et al., 2007).
Bölünme aşamasında morfolojik
özellikler

PN özellikleri (pattern 0)
Erken bölünme (25-27.saat)

D2 Morfolojik özellikler





D3 Morfolojik özellikler

Hücre sayıları
Kompaklaşma

Kompaktlaşma yüzdesi



Hücre sayısı
Fragmantasyon yüzdesi (%0-20-50)
MNB (çok çekirdekli blastomer)
D4
D5



Blastoçelik kavitenin expansiyonu
Belirginleşmiş. ICM
Trofoblast özellikleri
Kombinasyon=
Blastokist gelişimini öngörme
AUROC=0.688
Tarihçe


Blastosistten ilk IVF gebeliği Edwards
1995
Ardışık medium G1, G2 (Gardner 1998)
(Düşük glukoz ve yüksek aa içeriği)
Gelecekte aktif seleksiyon
 Morphokinesisle embryo seçimi
 CGH ile embryo seçimi
 Metabolomics ile embryo seçimi
iyi
kötü




Uzatılmış kültürde
genomik aktivasyon
sonrası seleksiyon
Blastokist ve
endometrium
arasında daha iyi
senkronizasyon (in
vivo morula uterusa
geliyor
(Croxatto1972)
Daha az uterine
kontraksiyonlar
(Fanchin 2001)
36 yaş üstünde
anormal karyotip d3
%50 den %35 e
düşüyor(Magli
2000), Staessen
2004)



Embriyonun
blastokiste
ulaşacağını
garantisinin
olmayışı
Dondurulmuş
blastokistlerde
düşük sağkalım
ve implantasyon
oranları
+ daha az
freezing
2010
18 çalışma
Yazar
n
Yılı
d3
d5
Sonuç
Gardner DK
1998
92
68
87
Fark yok
USA
Coskun S
2000
201
39
39
Fark yok
SArabistan
Rienzi L
2002
98
56
58
Fark yok
İtalya
Karaki RZ
2002
162
26
29
Fark yok
Ürdün
Levron J
2002
90
45,5
19
d3 iyi
İsrail
Van der Auwera
2002
129
35
60
d5 daha iyi
Belçika
Bungun M
2003
118
61
51
Fark yok
Danimarka
Emiliani S
2003
193
44
37
Fark yok
Belçika
Frattarelli JL
2003
49
69
43
Fark yok
USA
Hreinsson J
2004
144
32,5
37
Fark yok
İsveç
Kolibianakis EM
2004
560
32,1
33
Fark yok
Belçika
Levitas E
2004
54
12,9
22
Fark yok
İsrail
Papanikolaou
2005
164
27,4
48
d5 daha iyi
Belçika
Papanikolaou
2006
351
21,6
32
d5 daha iyi
Belçika
live-birth rate
per couple
OR 1.35,
95% CI 1.05 to
1.74 (Day 2/3:
29.4% versus
Day 5/6: 36.0%
SET ve uzamış kültür ?
1
36 yaş altı, 1. veya 2. deneme
N=175 ve 176
Ort yaş 30.5
2
Zech NH, Lejeune B, Puissant F, Vanderzwalmen S, Zech H, Vanderzwalmen P.Fertil
Steril. 2007
Jul;88(1):244-6. Institute for Reproductive Medicine and Endocrinology, Bregenz, Austria
36 yaş altı, 1. veya 2. deneme
N=175 ve 176
Ort yaş 30.5
D2 ve d5 karşılaştırılmasında sonuçlar?
Total dondurulan embriyo
ve blastokistler
D2
d5
p
1.7+1.9 1.2+1.4 , 0.003
Sınırlı TQE kültür süresindeki davranış
ve sonuçları çalışması: ön sonuçlar



Kültür koşulları yetersizliği? Her embriyo
blastokist aşamasına gelemiyor.İnkubatörde
duraklama kavitede gebelik?
Freezing +
Uzatılmış kültür ortamında TQE embriyosu
olanlarda davranış farklı olabilir


Blastulasyon hızı daha fazla
Seçilmiş embriyolarda standardizasyon uzatmanın
etkisini daha iyi gösterebilir.
M&M








40 yaş ve altı
KOS rec FSH + hpHMG + antagonist + rec hCG
Trigger 3x 17 mm ve üstü follikül
ICSI
Sage ardışık medium ve Irvine scientific
2 ET standart
ET cook guardia pro ve wallace
İstatistik: Chi-square ve ANOVA
N=68
D2 2 ET
Cryo
N=128
D2 5≥TQE
Randomizasyon
N=60
3 TQE Uzatılmış kültür
Cryo
N=61
3 TQE Uzatılmış kültür
Cryo
N=24
D3 selection
N=21
D4 selection
>
N=16
D5 selection
D2 3 TQE uzatılmış kültür
performansı
n
16; 26%
24; 40%
d3
d4
d5
21; 34%
Gün karşılaştırılması
p
n:
d2
d3
d4
d5
69
24
21
16
0,95
KOS süresi
9.0±1.7
9.1±1.6
8.9±1.1
9.0±1.1
Ort doz
381±145
352±141
393±113
398±142
0,71
T COC
21,3±7,6
22,0±6,6
24,2±6,7
22,5±8,2
0,46
T M2
13,2±5,8
13,4±6,8
16,1±5,3
13,35,3
0,25
2 PN
11,8±4
13,0±4,8
12,8±4,4
13,6±4
0,34
T Cryo embryo
7,4±3,8
7,5±3,8
7,8±2,5
8,1±2,8
0,87
T Grade 1
5,5±1,6
6,5±2,3
6,4±1,6
6,7±1,3
0,03
HCG + %
55,8
70,8
66,7
46,7
0,27
D2 5≥TQE Kümülatif gebelik oranı
retrospektif analiz =1348 olgu (2000-2010)
80
72,8
70
hCG + %
60
55,8
50
Fresh hCG +
40
Kümülatif hCG+
30
20
10
0
hCG +
80
70,8
66,7
70
hCG + oranı
60
55,8
46,7
50
40
30
20
10
0
Kültür süresi
d2
p=0,268
d3
d4
d5
70
60
60
55,8
50
d2
40
D2+
30
20
10
hCG +
p=0,168
164 hasta
50
47,5
45
40
D5
N:80
35
30
LBR %
D3
N:84
27,4
d3
25
d5
20
15
10
5
0
1
Gün
OR 2.40, 95% CI 1.25–4.59)
Sonuç

Uzatılmış kültür tüm embriyo cohortundan gelen en iyi blastokisti
içerdiği zaman outcome daha iyi.

Muhtemel kendi genomik aktivasyonun göstergesi olma ve
muhtemel daha düşük aneuuploidi başarıda rol oynamaktdır.

Uzatılmış kültür morphokinesis, CGH ve metabolomics ile
kombinasyonunda daha güçlü bir seleksiyon aracı olacaktır.

Ancak bizim datamızda ( cohortun altgrubunun seleksiyonu)
outcome’ da fark bulamadık.

Çalışmanın boyutu ve cryo datasının eklenmesi gelecekte sonuçları
daha iyi yorumlamamızı sağlayacaktır
Download

KEMAL ÖZGÜR – ET gününün klinik sonuçlara etkisi