ZPRAVODAJ
Vydání
09|2012
FIREMNÍ ČASOPIS PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY WANZL
Témata: Návštěva Rady kraje • A–Z Domáce potreby • Být dobrým sousedem
WANZL Vás baví
WANZL ZPRAVODAJ | 2
Editorial / Obsah
Editorial
Obsah
2
2
3
3
4–5
5
6
6
7
8
8
Editorial / Obsah
Dny obce Hněvotín
Dění ve firmě
Panu hejtmanovi se u nás líbilo
Wanzl Vás baví!
Personální sloupek aneb co vás jistě bude zajímat
Zakázky
A-Z Domáce potreby
Není regál jako regál
Montáže ve skladu expedice
Originální řešení pro významné zákazníky
9
Marketing
9–10 Být dobrým sousedem
11
Vystavujeme doma i v „zahraničí“
Milí kolegové,
životní cesty jsou nevyzpytatelné a mnohdy klikaté,
přinášejí zároveň rizika i šance.
Jak jistě už všichni víte, po dohodě s vedením koncernu
Wanzl, směřují naše další kroky po dobu čtyř let do
pobočky v čínské Šanghaji. Začátky pro nás určitě
nebudou jednoduché, ale s využitím našich zkušeností,
které jsme získali dlouholetou prací pro firmu Wanzl, se
nám určitě podaří všechny úkoly zvládnout, a tak dobře
reprezentovat v Asii nejen náš závod v Hněvotíně, ale
i Česko a Slovensko.
Pobočka Wanzl v Šanghaji zaměstnává kolem 300
pracovníků ve výrobě a v administrativě. Výrobní
program závodu tvoří hlavně nákupní vozíky a vozíky na
přepravu zavazadel na letištích. Země, do kterých
čínská pobočka dodává své produkty, mají pro nás
středoevropany nádech exotiky – mezi hlavní krajiny
patří Čína, Austrálie, Thajsko, Saudská Arábie nebo
Japonsko.
Protože jsme pracovali pro pobočky v Česku a na Slovensku více než 7 let, chtěli bychom Vám všem poděkovat za výbornou spolupráci a pomoc v uplynulých
letech. Bylo nám potěšením s Vámi pracovat, denně
úspěšně řešit nejen problémy, které každá práce přináší,
ale také se radovat z úspěchů, kterých samozřejmě
nebylo málo. Zachovejte si i nadále pozitivní přístup
k práci a dobrou náladu.
Pokračujte v započatých projektech – dalším úspěšným
rozvojem štíhlé strategie nejen ve výrobní oblasti
a v rámci obchodního úseku získáváním nových zákazníků, kteří budou jméno naší společnosti propagovat
jenom v dobrém.
Přejeme Vám hodně úspěchů v pracovním, ale i v osobním životě, a hlavně hodně zdraví a štěstí.
Doufáme, že se s Vámi za čtyři roky budeme moci zase
potkat a znovu spolupracovat.
Budeme se těšit na shledanou.
Marianna a Martin
Hojníkovi
12
12
WANZL pomáhá
Pomáháme tam, kde je to třeba
13
13
14
14
15
15
Výroba
Stabilizace a standardizace procesů výroby kontejnerů
Normování práce v našem závodě
Zlepšovali jsme, zlepšujeme, budeme zlepšovat…
Zlepšovatel roku 2012 – WIZE
Realizace jednoho studijního bloku CESPI u nás ve firmě
16
16
17
17
18
Zábava
Koníčky našich kolegů
Bowling
Nová soutěž
Úryvek z knihy Rudolfa Wanzla
19
19
19
Spolupracovníci
Významná životní a pracovní jubilea
Odborová organizace / Kuriozity
Dny obce Hněvotín
27.–29. července 2012 proběhly v obci Hněvotín, na jejímž
katastru je postaven náš závod, Dny obce Hněvotín, spojené se
sjezdem rodáků, bývalých občanů a přátel obce.
Mezi obcí Hněvotín a firmou WANZL spol. s r. o. panují dlouhodobě
dobré vztahy, naše firma mnohokrát finančně přispěla FC Hněvotín,
základní škole či mateřské školce.
I tentokrát jsme vyšli obci vstříc a částkou 50.000,- Kč přispěli na
finanční zajištění uvedené akce.
WANZL ZPRAVODAJ | 3
Dění ve firmě
Panu hejtmanovi se u nás líbilo
RADA KRAJE PŘI PROHLÍDCE ZÁVODU
V rámci výjezdního zasedání členů Rady kraje navštívil
18. června 2012 naši firmu hejtman Olomouckého kraje pan
Martin Tesařík společně se svými náměstky, primátorem statutárního města Olomouc panem Martinem Novotným a starostou obce Hněvotín panem Jaroslavem Dvořákem.
Bylo pro nás velkou ctí, že si pan hejtman vybral právě firmu Wanzl.
Hosté byli pozváni nejdříve na výstavní plochu, kde byla připravena
prezentace firmy.
Kolega Jiří Mondek představil výrobky z produktového centra
Vybavení prodejen a Ladenbau a Jan Kraus z produktového centra
Logistika + průmysl. Všichni byli překvapeni šíří našeho sortimentu
a určitě si na firmu Wanzl při nakupování a jízdě s nákupním vozíkem
vzpomenou.
Výrobou provedl naše hosty vedoucí závodu Jaroslav Švec.
Hostům se líbila dobrá nálada i pracovní podmínky v naší firmě.
PRODUKTY Z LOGISTIKY PŘEDSTAVIL J. KRAUS
PANA HEJTMANA ZAJÍMALY NAŠE VÝROBKY PRO SENIORY
Ocenili moderní technologie, organizaci provozů i velikost a ekologické aspekty galvanovny.
Marie Urbášková
VÝROBNÍM ZÁVODEM PROVEDL HOSTY J. ŠVEC
WANZL ZPRAVODAJ | 4
Dění ve firmě
WANZL Vás baví!
Na sobotu 23. června 2012 se těšilo mnoho našich kolegů.
Vedení firmy spolu s realizačním týmem připravilo pro všechny
zaměstnance, jejich rodiny, přátele i pro veřejnost Den otevřených
dveří a zábavy s firmou Wanzl aneb WANZL Vás baví!
Pro ty, kteří se chtěli více dozvědět o firmě Wanzl, byla připravena
výstavka výrobků a trasa prohlídky výrobního závodu. Role průvodců se skvěle zhostili kolegové z výroby.
Pro ty, kteří se chtěli navíc i pobavit, jsme vytvořili ve venkovním
areálu firmy velký „zábavný park“.
Neustále plno bylo u stanu s malováním na obličeje a předměty, děti
si vykroužily vlastní výrobky na hrnčířském kruhu, ty nejmenší
soutěžily v hodu tenisákem na nákupní košíky, a protože bylo horko,
přišla vhod i vodní válka.
Milovníci adrenalinu se vyřádili v paintballové aréně. Malí i velcí se
pobavili při běhu s nákupními vozíky Wanzl i při lidském stolním
fotbalu.
K pohodě celého dne přispělo nejen pěkné počasí, ale i hudba
Mariana Marka, tým instruktorů Honzy Vybírala z agentury Give
me5 a samozřejmě dobré jídlo od firmy Farmak Gastro.
Den plný zážitků přilákal do firmy Wanzl spol. s r. o. v Hněvotíně
kolem 500 návštěvníků včetně našich zaměstnanců s rodinami
a přáteli.
Cíl celé akce – podpořit pozitivní vztah zaměstnanců k firmě,
vzájemně se lépe poznat a současně informovat především blízké
okolí o tom, co všechno se skrývá za zdmi továrny, kolem které
projíždějí, byl stoprocentně splněn.
Nám nezbývá, než se těšit na další podobnou akci.
Marie Urbášková
O návštěvníky (a nejen z Prahy) se vzorně staraly naše hostesky.
Přišel se na nás podívat i pan Hojník s vnoučaty, který je v už důchodu
a Evička Kubíčková s dětmi, která je
na mateřské dovolené
Děti se bavily u hrnčířského kruhu,
skákaly na skákacím hradu,
i Ludvík Novák s dvojčaty, který
u nás stále pracuje.
házely tenisáky do košíků,
WANZL ZPRAVODAJ | 5
Dění ve firmě
chtěly vypadat jako tygr,
Někteří se proměnili v bojovníky,
nebo motýl.
nebo závodili s vozíkem podle českých pravidel
nebo zcela jinak podle slovenských pravidel.
Ti zvídaví šli na prohlídku závodu.
A všichni v ten den
měli Wanzl rádi!
Personální sloupek aneb co vás bude zajímat
Nabízím vám shrnutí prvního pololetí letošního roku
za personální oddělení.
Stav zaměstnanců se proti roku 2011 nepatrně zvýšil. V průběhu
prvního pololetí přišli noví zaměstnanci v důsledku vykrytí výrobních
zakázek, ale rovněž někteří zaměstnanci ukončili pracovní poměr (až
na jednoho zaměstnance – okamžité zrušení, všichni ostatní na
vlastní žádost). Za první pololetí roku 2012 jsme měli nemocnost
jen ve výši 2,3%.
Aktuální stav zaměstnanců je 208. V letošním roce jsme přijali
celkem 14 nových zaměstnanců a pracovní poměr ukončilo 5 zaměstnanců. V důsledku zakázek, které jsou ve výrobě již od ledna,
jsme rovněž využili pro zaměstnávání agenturní zaměstnance.
Aktuálně máme k dnešku ve firmě cca 25 agenturních
zaměstnanců.
I letos v době letních prázdnin je dána možnost v případě
požadavku na zaměstnance zaměstnávat na brigádě děti našich
zaměstnanců. V této době se ve firmě vystřídá až 30 brigádníků.
A teď trochu z oblasti BOZP a PO.
V červnu proběhl cvičný požární poplach. Až na drobné nedostatky
byl vyhodnocen jako úspěšný (jedním z důvodu bylo také to, že
o něm byli zaměstnanci dopředu informováni). Další požární
poplach již nebude dopředu avizován.
Bohužel i v letošním roce máme šetřeny již 2 pracovní úrazy – oba zapříčiněné špatným došlápnutím (nepozornost při chůzi na schodech).
Dodržování a kontrola používání OOPP není zaměřena proti
zaměstnancům, ale pro ochranu jejich zdraví, tak jak ukládají
pracovně-právní předpisy. Mnohdy se vám to nelíbí, ale bohužel je
to tak, ale máte všichni možnost navrhnout jiné řešení, které by vám
pomohlo a bylo zároveň v souladu se zákonnými požadavky,
kladenými na zaměstnavatele v oblasti BOZP a PO.
Rád bych požádal všechny zaměstnance, (včetně vedoucích), aby
se při své práci dívali kolem sebe a upozorňovali na možná rizika a
nebezpečí, podávali náměty ke zlepšení bezpečnosti práce, případně další návrhy a podněty a to přímo na personální oddělení,
případně prostřednictvím zlepšovacích návrhů – WIZE.
Josef Krikel
WANZL ZPRAVODAJ | 6
Zakázky
Wanzl Slovensko | A–Z Domáce potreby
NOVÁ FAREBNÁ KOMBINÁCIA – ŠEDÁ A ORANŽOVÁ
V roku 2012 naša spoločnosť Wanzl SK, s.r.o., získala
ďalšieho významného zákazníka v oblasti Ladenbau, a to A–Z
Domáce potreby.
Ide o obchodnú spoločnosť zaoberajúcu sa maloobchodným
predajom potrieb pre domácnosť, ďalej táto spoločnosť realizuje
dovoz a distribúciu tovaru aj pre ďalších predajcov domácich
potrieb. Ich vlastnú maloobchodnú sieť tvorí v súčasnosti 21
predajní v 11 mestách na celom území Slovenska. A–Z má svoju
centrálu v neďalekom meste Hlohovec.
Spoločnosť sa rozhodla modernizovať svoje predajne, aby zvýšili
kultúru predaja pre svojich zákazníkov. Oslovili nás preto s požiadavkov na kompletné zariadenie predajne na kľúč.
Vo svojom portfóliu majú viac ako 12 000 druhov tovaru, ktoré bolo
potrebné prehľadne umiestniť na regálový systém. Bola to pre nás
výzva, s ktorou sme sa chceli popasovať.
Po viacerých rokovaniach ich oslovil regálový systém wire tech, kde
ich zaujali najmä drôtené police, ako zaujímavý doplnok na prezentáciu tovaru. Ďalšia otázka, ktorú bolo potrebné vyriešiť, bola
NOVÁ REALIZÁCIA
PRED MODERNIZÁCIOU
prezentácia sezónneho tovaru. Tu sme zvolili systém Cube, ktorý
svojou variabilitou ponúka ideálne riešenie požiadavky zákazníka.
Zvolili sme kombináciu šedých regálov s oranžovými soklami, ktoré
korešpondujú s firemnými farbami A–Z. Rovnako sme ladili aj ostatné
vybavenie, kde napríklad stojany AD sú v šedej farbe a spodná polica
je oranžová. Do predajne sme dodávali aj pokladničný box Sidac
Primo Round a nákupné košíky GT26 eco v oranžovej farbe.
Prvá predajňa, ktorú sme zariaďovali, bola v marci tohto roka
v Partizánskom. Predajná plocha je 400 m2. Na základe informácie
od majiteľov môžeme konštatovať, že zmenou interiéru predajne
stúpla návštevnosť predajne, z čoho vyplýva aj zvýšenie obratu.
V júni sme realizovali ďalšiu predajňu v Bratislave v OC Hron s predajnou plochou 250 m2.
V súčasnosti prebiehajú rokovania o zariadení predajne v Hurbanove. V tomto prípade nejde o vlastnú maloobchodnú predajňu, ale
o franchisu.
Sme presvedšení, že v budúcnosti im táto zmena imidžu predajní
prinesie nielen ďalšie zvýšenie obratu, ale i úplné odlíšenie sa od
konkurencie a získanie dominantného postavenia na slovenskom
trhu v oblasti predaja domácich potrieb.
Podľa vyjadrenia majiteľov bude spoločnosť A – Z Domáce potreby
aj nadalej pokračovať v prestavbách existujúcich a následne
zariaďovaní nových vlastných, prípadne franschizových predajní
výhradne so spoločnosťou Wanzl SK, s.r.o.
Vít Vranka
WANZL ZPRAVODAJ | 7
Zakázky
Není regál jako regál
Oddělení Interiéry prodejen – Ladenbau se po úspěšných
zakázkách, které byly realizovány v posledním roce na řetězcích
Globus (hypermarket v Havířově) a Ahold (hypermarket Albert
ve Svitavách a v areálu Nové Karolíny v Ostravě) na jaře letošního roku věnovalo další úspěšné realizaci kompletního vybavení
hypermarketu Albert v Havlíčkově Brodě. Zde naše společnost
dodala jak nákupní vozíky a vstupní zařízení, tak regály a pokladní
boxy v rámci běžícího programu společnosti Ahold pro přestavbu
řady hypermarketů Albert s názvem „Projekt The One“. Podle
reakce ze strany zákazníka proběhly přes značné komplikace způsobené dodatečnými změnami v detailech realizace sestavy všechny
dodávky zboží a práce v kvalitě, kterou naši lidé obvykle
čtvrtého kvartálu máme vyhlídky na úspěšnou realizaci pilotní
prodejny řetězce Hruška, se kterým vyjednáváme o dalších
zakázkách. O dalších projektech je v této chvíli předčasné hovořit,
ale tým Ladenbau na nich usilovně pracuje.
O aktuálních zakázkách týmu SB jsem se příliš nezmínil, přitom tvoří
převážnou část ročního obratu. Chtěl bych avizovat informaci
o práci tohoto týmu a o jeho významných zakázkách v dalším čísle
Zpravodaje. Chtěl bych touto cestou poděkovat celému týmu
obchodního úseku za práci, kterou denně vykonávají jeho jednotliví
členové. Díky velmi solidní historii našich realizovaných zakázek
máme na čem stavět.
Milan Harasim
VZHLED PRODEJNY ALBERT PŘED ….
… A VZHLED PRODEJNY V HÁVU „THE ONE“ PO REKONSTRUKCI
zákazníkům poskytují – tedy výborné. A přes časové skluzy a jiné
komplikace způsobené na staveništi také včas. Na fotografiích můžeme vidět, že výsledek v porovnání s původním stavem stojí za to.
Práci, kterou obvykle není příliš vidět, ale bez níž by tyto ani další
zakázky na vybavení prodejen regály a pokladními boxy nemohly
být nikdy úspěšně zrealizovány, má na starosti Mgr. Jan Geisler,
Mgr. Ludmila Zdařilová a Stanislav Oštádal – obvykle v tomto
pořadí. Pan Geisler či paní Zdařilová se starají o přípravu zakázky.
Jejich úkolem je zjistit během vyjednávání se zákazníkem, co přesně
očekává a bude potřebovat, přes vypracování nabídky, objednávku
a koordinaci dodávek zboží a služeb našimi zaměstnanci či
externími firmami až po fakturaci. Klíčové je zajištění konkrétních
informací o rozmístění jednotlivých prvků a jejich designu. Zde
přichází na scénu pan Ošťádal se svými zkušenostmi a SW
podporou, díky kterým vypracuje pro zákazníka detailní plán
rozmístění budoucí prodejny podle našich možností či vizualizací
nového prostoru ve 3D. Nad těmito výstupy v podobě cenové
nabídky a výkresovou dokumentací probíhají jednotlivá kola
vyjednávání se zákazníky až po objednávku zboží a služeb. V této
fázi se realizuje cíl naší společnosti – profit. Kdybychom pouze
hleděli na přání zákazníka bez ohledu na naše náklady, byla by to
cesta do pekel. Vybalancovat míru profitability zakázky ve vztahu
k zákazníkově cenovému očekávání je občas velmi složité…
Až poté, co se to podaří, přichází obvykle na řadu práce techniků
a montérů, kteří dodané zboží na prodejně sestaví a podle plánu
a harmonogramu zprovozní. Cílem týmu obchodního úseku jsou
hotové a včas předané zakázky, díky kterým se zákazníci do naší
firmy obvykle vraceli a do budoucna vracet budou. Díky těmto
skvělým referencím máme šanci v budoucnu získat nové zákazníky.
V současné době se realizují přestavby dalších dvou hypermarketů
Ahold – v Opavě a v Krnově.
Zřejmě si řada z vás všimla zvýšeného pohybu materiálu i externích
spolupracovníků v našem skladu. Podle informací z pracovišť
v Opavě či Krnově vše běží podle plánu. Ve třetím kvartálu budou
probíhat realizace dalších prodejen Marks&Spencer a T.G. Thorn,
které jsou zaměřené spíše do oblasti designu a úrovně prodeje. Do
PRODEJNA T.G. THORN NA FOLMAVĚ
PRODEJNA MARKS&SPENCER V OSTRAVĚ
WANZL ZPRAVODAJ | 8
Zakázky
Montáže ve skladu expedice
Jak jste si jistě v uplynulých dnech všimli, je v expedičním skladu výroby
poněkud živěji. Vyklízela se plocha, navážely se palety a bedny s materiálem,
pobíhají tam „servisáci“…. Co to vše znamená? Vysvětlení je prosté, jdeme vstříc
zákazníkovi.
Na základě požadavku řetězce Ahold na maximální možné zkrácení doby, potřebné
na instalaci nových regálů při velkých přestavbách prodejen Albert, se provádí
předmontážní příprava na jednotlivé akce. V praxi to znamená nejdříve roztřídit
a přepočítat materiál.
Dalším krokem je příprava a označení palet a beden s roztříděným materiálem tak, aby
při samotné montáži bylo jasné, pro který z regálů je materiál určen a nebylo nutno na
ploše při montáži složitě, a hlavně zdlouhavě, materiál dohledávat. Zároveň se předem
připravují „podsestavy“ regálů. Sestavují se stojiny se spodními nohami regálů, montují
se pojízdné regály na textil a jiné komponenty.
Roztřídění a označení materiálu, stejně jako montáž „podsestav“ provádějí naši servisní
montéři. Vycházejí při tom ze zkušeností získaných na předešlých montážích a zajišťují,
aby průběh samotných montážních prací na místě byl co nejplynulejší. Není to vždy
jednoduché vzhledem k podmínkám v místě montáže. O tom, jak se nám naše práce
daří, svědčí i to, že se tímto stylem v letošním roce již uskutečnily čtyři přestavby
prodejen Hyper Albert, kde byly dodány a namontovány nové regály, nové vstupní
zařízení e-Gate a na třech prodejnách i nové pokladní boxy.
S výsledkem této naší práce se pak můžete setkat na prodejnách Hyper Albert v Havlíčkově Brodě, ve Vyškově, v Krnově a v Opavě.
Libor Popovič
PŘEDCHYSTANÉ ZAKÁZKY
Originální řešení pro významné zákazníky
Činnost oddělení Logistika + průmysl (L+I) je možno rozdělit na dva hlavní směry. Prvním je udržování a prohlubování vztahů
s tradičními klíčovými zákazníky. Příkladem takovéto činnosti je
spolupráce s naším nevýznamnějším zákazníkem Hellou Mohelnice.
V letošním roce jsme kromě dodávek Hella kontejnerů a regálových
vozíků nabídli Helle i možnost provedení servisu na starších rollkontejnerech. Práce, prováděné naším servisním oddělením, probíhají
už několik měsíců ke spokojenosti zákazníka a kromě upevnění spolupráce s Hellou znamenají i velice zajímavý přínos, co se týče
obratu oddělení L+I.
Druhou, pro rozvoj našeho oddělení neméně důležitou oblastí
činnosti, je vyhledávání a oslovování potencionálních zákazníků.
Základním předpokladem pro získání nových zakázek je nabídka
řešení problémů a požadavků, která zákazníkovi přináší přidanou
hodnotu např. v podobě originálního řešení, úspory času a finančních prostředků.
V tomto roce naše oddělení pracuje na několika nových projektech,
které splňují zmíněná kritéria. Rád bych zde uvedl několik příkladů.
Společnosti Still v letošním roce dodáváme podvozky pro E rámy
REGÁLOVÝ VOZÍK NA PŘEPRAVU KLT BOXŮ
VOZÍK NA ZBRANĚ
pro provoz ve Škodě Mladá Boleslav. Některé typy dodávaných
podvozků jsem již zmiňoval v minulosti, nyní bych se rád zmínil
o regálovém vozíku, který pro Still nově vyvinulo naše konstrukční
oddělení. Jedná se o vozík pro transport KLT boxů se třemi policemi,
který lze opět převážet na E rámech. Still se v tomto roce řadí
k našim největším zákazníkům.
Česká zbrojovka Uherský Brod si u naší firmy objednala vozík na
přepravu zbraní. Po dlouhodobém testování a hledání možností
dalších vylepšení, ať už se jednalo o zpracování nebo použité
materiály, zákazník obdrží produkt, který zohledňuje veškeré jeho
požadavky. Kromě vozíků na zbraně je ve Zbrojovce potenciál i pro
dodávky dalších výrobků, jako jsou paletové podvozky a rollkontejnery.
Pro firmu PPO Group, výrobce plastových přepravek ze Znojma,
vyvíjíme polici do plastových přepravek na potraviny. Vzhledem
k poptávce 4.000 kusů těchto polic se jedná o velice zajímavý projekt
a navázání spolupráce se zákazníkem, který dodává své výrobky jak
do prodejních řetězců, tak i do automobilového průmyslu.
Ludvík Novák
POLICE DO PLASTOVÝCH PŘEPRAVEK
WANZL ZPRAVODAJ | 9
Marketing
Být dobrým sousedem
Když se na nás kolegové z mateřské firmy obrátili s žádostí o rozhovor s významnou osobností českého retailu do koncernového
časopisu www.wanzlworldwide, obrátili jsme se na pana Zdeňka
Juračku, který velmi ochotně odpověděl na naše následující otázky.
Ing. Zdeněk Juračka je výrazným a médii často citovaným
manažerem a zkušeným odborníkem, který hájí zájmy českého
maloobchodu, především vůči mezinárodním obchodním
řetězcům.
Původně vyučený kuchař / číšník vystudoval gymnázium a vysokou
školu ekonomickou a spojil svůj profesní život s českými a moravskými spotřebními družstvy, dřívějšími Jednotami.
Zdeněk Juračka byl u zrodu největší nákupní aliance v České
republice – družstva COOP Centrum, v jejímž čele stojí a je
předsedou představenstva. Dále je předsedou Svazu českých
a moravských spotřebních družstev a prezidentem Svazu obchodu
a cestovního ruchu.
S panem Juračkou se setkáváme na různých profesních
konferencích, ale i při běžné práci, neboť síť prodejen COOP je
významným zákazníkem firmy WANZL spol. s r. o.
Bylo pro nás také velkou ctí i potěšením, že pan Zdeněk Juračka
přijal naše pozvání a zúčastnil se oslav 20. výročí založení firmy
WANZL v České republice.
Jaké jsou v České republice nákupní zvyklosti?
Domnívám se, že Češi se ve své podstatě zásadním způsobem
neliší od poměrně vyspělého středoevropského zákazníka v našem
teritoriu. Rychle se přizpůsobili před 20 lety novým podmínkám
trhu, zejména brzy kvitovali zvýšenou nabídku, která zásadním
způsobem u nás převyšuje poptávku. Jelikož český zákazník navíc
není kontroverzní, smířil se brzy i s rozsáhlou expanzí zahraničních
obchodních řetězců a rychle se orientoval se svými nákupy na
prodejní síť, která je moderní, dostupná, se širokým sortimentem
a většinou nabízející i další služby, než je jen obchod (obchodní
centra).
V čem má náš zákazník trochu „zpoždění“, je určitá setrvačnost
nákupních zvyklostí z dob socialismu. Jedním z příkladů je poměrně
značná důvěra v reklamu, která je v měřitelných hodnotách téměř
dvojnásobná než ve vyspělejších státech Evropy. Je pravdou, že
této situace obchod a průmysl značně zneužívají.
Dalším faktorem zděděným z dob socialismu je jistý konzervatizmus v přístupu k výběru „svého obchodníka“. Dalo by se to
charakterizovat i tak, že český zákazník je doslova nepoučitelný.
Příkladem může být jeho opakovaná návštěva stejné prodejny,
přestože jej obchodník svým jednáním a chováním zklame, nebo
narazí na problém, který při předešlých nákupech již neregistroval.
Je to třeba opakované rychle vyprodané zboží, které je ve speciální
nabídce, nebo nedostatek sortimentu z určité oblasti zájmu. Náš
zákazník to většinou neřeší tak, jako na západ od naší hranice, tj.
nehledá jinou nabídku obchodních služeb, ale trvale navštěvuje
stále jednu prodejnu, nadává na obchodníka, ale jinak mu zůstává
většinou věrný.
Jsem přesvědčen o tom, že i určitá nákupní setrvačnost časem
zmizí a český zákazník bude vykazovat průměrné evropské
zvyklosti a poměrně vysokou vyspělost danou společenskou
úrovní, kterou se český stát vždy v plné kráse profiloval.
WANZL ZPRAVODAJ | 10
Marketing
Které formáty prodejen mají čeští zákazníci v oblibě?
Vývoj v zájmech českých zákazníků téměř přesně kopíruje vývoj
v Evropě. Velký boom, stejně jako jinde, zažily v prvních letech
existence hypermarkety, jejichž výstavba u nás byla prioritou
zahraničních obchodních řetězců a dodnes sice v menší míře, ale
i nadále pokračuje. Postupně se přesouvala místa zájmu na
obchodní centra, která vznikala v posledním desetiletí a jsou stále
oblíbeným místem zejména rodinných nákupů, kde je spolu s nákupem realizována i kultura, nebo alespoň její část, kterou lze do
obchodních center umístit. V poslední době, zřejmě i vlivem stávající
ekonomické recese, nabývají svého původního významu malé
supermarkety a ve spotřebních družstvech dokonce i nejmenší
prodejny. Zřejmě si vyspělá část zákazníků uvědomila, že minimální
rozdíl v ceně, který existuje mezi hypermarkety a malými prodejnami, plně vyrovná úspora pohonných hmot při výjezdech za
nákupy v řádech několika desítek kilometrů. Samozřejmě k tomu
přispívá i trvale rostoucí cena pohonných hmot.
Jaké aspekty mohou do budoucna ovlivnit, případně změnit
český maloobchod?
Nejsem přesvědčen o tom, že změnit český obchod dokážou určité
již známé aspekty jednotlivě tak, jak budou přicházet, ale vždy to
bude soubor těchto vlivů na český trh trvale působících. Některé,
například nákup bio potravin, lze charakterizovat částečně jako
módní, což potvrdil i vývoj poptávky. Po určitém boomu nastal
pokles, ale zůstala jistá skupina zákazníků, kteří výrobky bio nakupují
z přesvědčení a trvale, nikoliv jako módní zboží. Ovlivňujících aspektů
je poměrně hodně. Patří mezi ně z hlediska ekonomického např. vývoj
stability rodinných účtů, respektive zadluženost rodin. Samozřejmě,
že pozitivně či negativně působí i vývoj nabídky a poptávky, z titulu
ekonomické stability té či oné země. Český zákazník navíc není příliš
loajální, a to jak vůči prodejně, kterou většinou navštěvuje, tak vůči
českým výrobkům, které by měl stejně jako v okolních zemích kupovat z důvodu patriotismu. Český zákazník hledá kvalitu za dobrou
cenu a je mu poměrně jedno, odkud výrobek pochází. Je však
pravdou, že se v posledních letech, zejména z důvodu určité
nedůvěry vůči dovozovým potravinám (viz. problémy s Polskem, ale
i ovocem a zeleninou z Německa), přece jenom zvýšily ambice ryze
českých výrobců lépe uspět na trhu u vlastního zákazníka.
Své místo na trhu začíná mít tzv. regionální potravina, jejíž prodej
a význam souvisí i s propagací toho, co je české a bohudík se
v tomto smyslu „probudil“ i český zákazník, který si začíná uvědomovat, že bude-li kupovat české výrobky, posílí tím český, zejména
potravinářský průmysl, a tím pomůže i stabilizaci a úspěšnosti
českých obchodníků.
Firma Wanzl je známá tím, že dodává výrobky vysoké kvality.
Oceňují čeští obchodníci produkty a služby firmy Wanzl nebo
raději sáhnou po výrobcích a službách nižší kvality, ale za
příznivější cenu?
Český obchodník se chová na trhu stejně jako jiní obchodníci z jiných
zemí. Znamená to, že se chová ekonomicky a zvažuje úroveň
nabídky tak, aby pokud možno dostal požadovanou kvalitu za
slušnou cenu. Této situaci se, jak se domnívám, přizpůsobuje i firma
Wanzl. V prvé řadě u ní oceňuji to, že má široké portfolio nabídky, ze
kterého si zákazník vybere to, co v daný okamžik potřebuje, a to jak
z hlediska ceny, tak i kvality. Dále u této firmy velmi oceňuji trvalý
zájem o inovaci vlastních výrobků, jejich modernizaci a přizpůsobení
potřebám trhu. Jsem rád, že spotřební družstva, respektive systém
COOP, je trvalým zákazníkem této firmy a že naše smluvní vztahy
se stále vyvíjí ve prospěch obou stran.
Poslední společnou aktivitou bylo vystoupení na letošním veletrhu
Salima v Brně, které mělo u veřejnosti i odborníků velmi dobrý ohlas
a jsem rád, že i touto cestou mohu našim partnerům – firmě Wanzl –
poděkovat.
I my děkujeme za rozhovor
Marie Urbášková
COOP. Všechno dobré.
V České republice je COOP značkou nejširší sítě prodejen
potravin a zboží denní potřeby sdružující kolem 2.800 prodejen s celkovou prodejní plochou 400.000 m2. Česká a moravská spotřební družstva dohromady zaměstnávají více
než 15.000 lidí a mají více než 250.000 členů. Tržby ve výši
25,9 miliardy korun je řadí na 6. místo v žebříčku mezi
maloobchodními prodejci potravin v České republice.
WANZL ZPRAVODAJ | 11
Marketing
Vystavujeme doma i v „zahraničí“
V letošním roce rozšířila
firma WANZL spol. s r. o. své
veletržní aktivity i do „zahraničí“, a to do slovenské Nitry.
Důvod tohoto rozhodnutí byl
jednoznačný. Na všech veletrzích,
kterých se firma Wanzl zúčastní,
vzbudí naše výrobky značný
zájem a získáme vždy nové
zákazníky a zakázky.
Vzhledem k tomu, že chceme
ještě více proniknout s výrobky
určenými pro logistiku a průmysl
na slovenský trh, bylo rozhodnuto
o účasti na největším slovenském
strojírenském veletrhu v Nitře,
který se konal 22.–25. května
2012.
Na našem stánku jsme vystavili
paletový podvozek 1200 x 800,
PC 1000/1 v rozložené i složené
variantě, PA-X1/S, PA 1001/0,
regálový vozík, rollkontejner
RC/N3, KT3 Pick by light a naklápěcí podvozek.
A protože Nitra leží jen kousek od
naší slovenské pobočky v Seredi,
věnovali se návštěvníkům kromě
Ludvíka Nováka a Jana Krause
i kolegové ze Slovenska, kteří
budou se získanými zákazníky
dále spolupracovat.
SAMOŠKA ČESKÉ BUDĚJOVICE
MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH NITRA
NA STÁNKU SPOLEČNĚ SE SLOVENSKÝMI KOLEGY
Další významnou akcí byla naše účast na odborné konferenci pro
český nezávislý obchod Samoška v Českých Budějovicích.
Konference se zúčastnilo přes 400 účastníků z řad vedení českých
obchodních sítí a českých nezávislých obchodníků. Naši účast jsme
tentokrát zaměřili především na propagaci nového nákupního
vozíku Tango City, který je svým objemem koše o velikosti 75 litrů
vhodný právě pro menší prodejny. Vozík všechny zaujal svým
atraktivním designem a trendovými barvami.
Věříme, že nákupní vozíky Tango City si najdou své místo i v českých
obchodech.
Marie Urbášková
WANZL ZPRAVODAJ | 12
WANZL pomáhá
Pomáháme tam, kde je třeba
DĚTI SE V KROUŽKU UČÍ PŘÍRODU NEJEN MILOVAT, ALE I CHRÁNIT
Od roku 2012 zvolila společnost WANZL spol. s r.o. novou
strategii v oblasti sponzoringu. Finanční prostředky by měly být
vynakládány naprosto průhledně na konkrétní potřeby a měly by
směřovat na pomoc našim zaměstnancům, do ZO KOVO, na charitativní účely a do obce Hněvotín.
V letošním roce firma přispěla Národnímu sdružení na pomoc
pacientům s fenylketonurií a jinými metabolickými poruchami, kde
aktivně působí pan Jan Koupil, dále byl věnován příspěvek panu
Petru Pochopovi na léčebný pobyt jeho dcery v Jihomoravském
dětském centru specializované zdravotní péče.
Podpořili jsme i Družinu mladých myslivců Vlčata při Mysliveckém
sdružení Blata Hněvotín, kterou vede pan Stanislav Ošťádal. Děti
se v kroužku učí především aktivně trávit volný čas a získávají kladný
vztah k přírodě a její ochraně.
Z charitativní činnosti společnost WANZL spol. s r. o. podporuje
spolek Trend vozíčkářů Olomouc a Speciální školu pro zrakově
postižené v Litovli.
J. KOUPIL NA SETKÁNÍ DĚTÍ A DOSPĚLÝCH S PKU A JINÝMI
METABOLICKÝMI PORUCHAMI V LIPTOVSKÉM JÁNU
U spolku Trend vozíčkáři Olomouc byly naše finanční
prostředky určeny na asistenční služby, které usnadňují
život lidem na invalidním vozíku. Dále jsme dodali do
prodejny BILLA na Jeremiášově ulici zdarma nákupní
vozíky pro vozíčkáře. Tato prodejna nebyla vybrána
náhodně. V jejím blízkém okolí se nachází několik
obytných domů s bezbariérovým bydlením, které
obývají ve velké míře občané s tělesným postižením
a pohodlné nakupování lidem na invalidním vozíku
zpříjemní život.
Speciální škole pro slabozraké přispíváme již řadu let na
organizaci šachového turnaje. Škola se má letos
stěhovat z Litovle do Olomouce a my jim pomůžeme
vyřešit interní přepravu materiálu dodáním nákupních
vozíků a kontejneru na prádlo.
Obci Hněvotín přispíváme již tradičně. Snažíme se
pomáhat základní škole i školce a přispěli jsme
sponzorským darem na Dny obce Hněvotín, které se
uskutečnily 27.–29. 7. 2012.
Marie Urbášková
PŘEDÁVÁNÍ VOZÍKŮ PRO INVALIDY BYL PŘÍTOMEN EVŽEN HLAVÁČEK Z VOZÍČKÁŘŮ
TREND, REGIONÁLNÍ MANAŽER SPOLEČNOSTI BILLA PAN BURIAN
A VEDOUCÍ PRODEJNY PAN RYŠLING, ZA NAŠI FIRMU MARIANNA HOJNÍKOVÁ
WANZL ZPRAVODAJ | 13
Výroba
Stabilizace a standardizace procesů výroby kontejnerů
USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ – BUŇKA 1
Tento článek navazuje na předchozí z minulého čísla
Zpravodaje s názvem „Změna procesů výroby kontejnerů v našem závodě“. Jak je z názvu patrné, změna již proběhla a nyní
nás čeká stabilizace, stanovení procesů v přestěhované výrobě,
jak jsem naznačil ke konci minulého článku.
Stabilizace a standardizace pracoviště znamená, že máme jasně
stanoveny záležitosti, jako jsou prostory pracoviště tj. označené
odstavné a skladovací plochy pro logistiku, výrobní a přípravné
plochy apod. Dále se to týká standardizace pracovních procesů
pracovním postupem, postupem seřízení strojů, přípravy materiálu,
údržby strojů, denní 5S na pracovišti a tak dále. Na procesech
stanovení pracovních postupů a layoutů uspořádání pracoviště ke
každé výrobní buňce jsme již započali pracovat a nyní je nutno jej
aplikovat na co nejvíce produktů.
Proč je to důležité? Standardizací procesů vzniká popsaný,
stanovený a většinou měřitelný nebo jasně viditelný ohraničený
proces či pravidlo nebo uspořádání, které mají všichni dodržovat
stejně a mají také možnost jej vylepšovat, a tím i rozvíjet. To jde jen
tehdy, když pojmenujeme první, výchozí stav. Od něj se pak
můžeme posouvat k dalšímu vylepšení.
Z tohoto důvodu také vzniklo zásadní přeorganizování prostoru
i před ruční svařovnou CO2. Stanovili jsme tím jasně plochy, co kde
má stát a kolik. Plochy jsou nyní přehlednější, ale bohužel se nyní
ještě nedaří dodržovat vymezené prostory. Tento označený
prostor také vznikl za účelem vylepšení logistiky a přípravy zakázek
na stanovené místo, ale s tímto procesem musíme ve spolupráci
s mistry ještě hodně zapracovat, aby správně fungoval. Stanovili
jsme dva další logistiky jen pro výrobu kontejnerů, abychom
odlehčili od těchto činností seřizovače a operátory na strojích, kteří
se mají věnovat čistě výrobní činnosti a zvýšili tím využití strojů.
Všechny tyto kroky směřují k tomu, abychom mohli vyrábět s plynulým tokem materiálu – jasně stanovenou logistikou. K tomu nám
mimo jiné budou sloužit universální přepravní stojany na kolečkách
vyvinuté a odzkoušené pro vícero výrobků. Nyní je zadaná výroba
40 kusů těchto stojanů a budou sloužit výhradě pro okruh toku
materiálu mezi svařovnou CO2 a zinkovnou. Po odzkoušení na
tomto větším okruhu budeme přidávat další logistické okruhy
a stojany. Jsou zkonstruovány pro díly kontejnerů jako rošty, rámy,
svařence, podvozky kontejnerů, ale také pro rámy košů a podobné
velké díly. Svou robustní konstrukcí je vhodné pro naložení a pře-
UNIVERZÁLNÍ PŘEPRAVNÍ STOJAN
pravu dílů do 400 kg. Cílem toho všeho je, abychom plynule
přesouvali materiál výrobou směrem k zinkovně, vyráběli menší
výrobní dávky každý den (to ale ještě souvisí s jinými procesy). Tyto
stojany nám také vylepší ergonomii pracoviště, neboť tam, kde
bude stojan nasazen, odpadá pokládání dílů na europalety, které
vídáváme většinou na zemi. To je dáno tím, že nemáme dostatečný
počet paletových vozíků vzhledem k tomu, že již nyní počítáme
s brzkým používáním stojanů.
Čekají nás tedy velké organizační úkoly související s procesy,
kterých se bude také týkat školení pracovníků, které budu provádět
po prázdninách.
Těším se na společnou spolupráci.
Michal Krestýn
ZMĚNA PROSTOR PŘED SVAŘOVNOU
WANZL ZPRAVODAJ | 14
Výroba
Normování práce v našem závodě
Normování práce v našem závodě spadá pod oddělení
přípravy výroby. Normování nezbytně patří do každého dobře
fungujícího podniku, protože upravuje velmi důležité vztahy, lidově
řečeno – co a za kolik. Ale nejen to. U nás v podniku má normování
na starosti Miroslav Zdráhal, který v roce 2010 absolvoval dvoutýdenní intenzivní kurz „Analýza a normování práce“ u renomované
společnosti REFA, která se touto problematikou podrobně zabývá.
Nově se na pozici normovače zaučuje i Jiří Chabičovský, který bude
zastupovat M. Zdráhala v době dovolené nebo nemoci a pomáhat
při měření norem větších projektů. Získá tím i rozšířený přehled o
tom, jaké operace a za jak dlouho je lze provést. To mu pomůže při
tvoření kalkulací. Měříme pomocí zavedeného systému REFA, který
používá celý koncern Wanzl. Odtud jsme také převzali metodiku.
Systém REFA je jednoduše a zkráceně řečeno – přímé měření práce
pomocí stopek. Existuje více metod měření práce a ne ke všem jsou
potřeba stopky. Měření práce se dá rozdělit na 3 fáze.
V první fázi je potřeba se podívat, zda se daná operace provádí jak
má – dle pracovního plánu, zkontrolovat zda na měřeném, nachystaném pracovišti nejsou nějaké nedostatky (zbytečná manipulace
s materiálem, velká vzdálenost od pracovního místa apod.). Jedním
z těchto nedostatků může být také ergonomie pracoviště. V tomto
směru nám například mohou hodně pomoci nové stojany na
kolečkách s polotovary, které jsou zavěšeny v ergonomické výšce.
V druhé fázi je samotné měření práce, pracovník vykonává definovanou práci a jednotlivé úkony se měří pomocí stopek a zaznamenávají se do měřícího protokolu. Pracoviště je dále vyfoceno z více
pohledů, aby se vědělo, jak vypadalo při měření. V pro tokolu jsou
podrobně popsané činnosti pracovníka, jednotlivé náměry a další
údaje jako je artiklové číslo výrobku, jméno měřeného pracovníka,
číslo stroje a přípravku použitého pro danou operaci. Součástí
protokolu je samotný výpočet normy.
Ve třetí fázi je protokol potvrzen razítkem, kde je podpis normovače, mistra daného střediska, a tím se norma uvolní pro výrobu.
Protokolu se přiřadí pořadové číslo je zapsán do databáze a uložen
do archívu.
Jak vypadá budoucnost měření norem? V měsíci květnu byla
trojice pracovníků M. Zdráhal, P. Krampol a J. Chabičovský na
školení u společnosti API. Náplní semináře bylo měření a analýza
práce dle jiné metody, než jsme dosud zvyklí. Je to velice známá,
sofistikovaná metoda, hojně používaná v průmyslu. Jedná se o nepřímé měření práce s názvem „MOST Basic“. Tato metoda vychází
z principu, že každý lidský pohyb, je-li rozdělen na menší celky, trvá
v podstatě stejně dlouho, bez ohledu na to v jakém oboru tuto
činnost provádíte. Při tomto měření se vychází z tabulek, kde jsou
předem stanovené, ověřené časy pro jednotlivé pracovní úkony. Je
tedy možno „seskládáním“ těchto pohybů stanovit přesný čas
operace. Výhodou je, že danou operaci nemusíte vidět (musíte ji ale
mít přesně do detailů naplánovanou) a lze stanovit trvání operace.
Samozřejmě je možné tuto dobu práce sestavit také dle videa
stávající činnosti. Po sečtení časů a připočítání různých přirážek je
stanovena výsledná norma.
Nakonec ještě odpověď na dva problémy s normami, se kterými se
setkávám:
Jak se má postupovat pokud je potřeba změřit normu? Seřizovač daného pracoviště, kde je potřeba změřit normu, musí informovat mistra. Mistr sám požádá o změření normy.
Jak postupovat pokud je na zakázce písmeno Z a norma nejde
stihnout nebo jsou jiné překážky pro její splnění? Do těchto
překážek se nepočítají chybně vyrobené polotovary, které jdou
špatně zakládat do přípravku. Seřizovači daného pracoviště informují mistra a ten si vyžádá protokol k dané operaci. Porovnají se
údaje v protokolu s aktuální skutečností. Pokud se změnil pracovní
postup nebo přípravek, který neumožňuje dosažení daného počtu
kusů, je potřeba normu přeměřit. Toto platí, ale i obráceně. V případě, pokud se upraví pracovní postup nebo přípravek a umožňuje
výrobu více kusů, je potřeba normu také přeměřit.
Miroslav Zdráhal a Michal Krestýn
Zlepšovali jsme, zlepšujeme, budeme zlepšovat…
NEJLEPŠÍ ZLEPŠOVATELÉ ROKU 2011
Po útlumu na konci loňského roku se pozvolna
rozjelo i zlepšovatelské hnutí.
Do konce června bylo přijato 29 zlepšovacích návrhů,
z toho je již 14 zrealizováno.
Nemalou měrou k tomu přispělo vyhodnocení nejlepších
a „nejplodnějších“ zlepšovatelů za rok 2011. Hodnocena
byla dosažená úspora u vyčíslitelných a počet zrealizovaných u nevyčíslitelných zlepšovacích návrhů. Odměnou
byly poukázky do hypermarketu Globus a dárkové
balíčky.
Další, jistě pozitivní akcí, byla návštěva firmy Hella Mohelnice, které se zúčastnilo 20 našich zaměstnanců. Viděli
v reálu a slyšeli od pracovníků Helly, „jak se to dělá jinde“,
což může být, a doufejme, že bude, dobrou inspirací.
Stanoveným cílem pro rok 2012 je 61 zrealizovaných ZN
a roční úspora 318 tisíc korun.
I v letošním roce běží projekt „Zlepšovatel roku 2012“, do
kterého se může zapojit každý zaměstnanec naší firmy
se svým nápadem. Tiskopis pro podání zlepšovacího
návrhu se zjednodušil, takže vypsání zabere skutečně pár
minut – vzor pro vyplnění i samotný formulář je k dispozici
na informační tabuli WIZE. Na informační tabuli jsou
rovněž prezentovány příklady zlepšování.
Nezapomínejme, že každé sebemenší zlepšení zjednoduší, usnadní a zpříjemní práci nám všem.
Hana Rendová
WANZL ZPRAVODAJ | 15
Výroba
„ZLEPŠOVATEL ROKU 2012”
W I Z E
ANZL
NOVACE
LEPŠENÍ
FEKTIVITA
OD 1. LEDNA DO 31. PROSINCE
BĚŽÍ PROJEKT O NEJLEPŠÍ ZLEPŠOVATELE ROKU 2012
Na podporu podávání ZN vyhlašujeme soutěž
o nejlepšího zlepšovatele roku 2012*:
1. za nejvíce podaných a zrealizovaných nevyčíslitelných ZN (NZN) obdrží
ží prvníí tři
ři
zlepšovatelé dárkové balíčky v hodnotě 1000 Kč, 600 Kč a 300 Kč
2. za podání a zrealizování vyčíslitelných ZN (VZN) s nejvyšší úsporou obdrží první
tři zlepšovatelé dárkový poukaz do Globusu v hodnotě 3000 Kč, 2000Kč a 1000 Kč
Ing. Jaroslav Švec
* každý zlepšovatel může obdržet jen jednu odměnu
Vedoucí technicko-výrobního úseku
Realizace jednoho studijního bloku CESPI u nás ve firmě
V rámci mého studia průmyslového inženýrství ve společnosti API s.r.o. v Želevčicích se podařilo zorganizovat konání jednoho tématického bloku u nás ve firmě. Během
studia jsme navštěvovali různé podniky, abychom se podívali na to, jak se pracuje jinde
a jak tam realizují prvky štíhlé výroby do praxe.
Součástí každé takové návštěvy či bloku studia ve firmě, je hrubé představení firmy, výroby
a následně prohlídka výroby. Na oplátku musí studenti této firmě něco přinést svým
nezaujatým pohledem z jiného prostředí a z poznatků ze studia. A tak jsme většinou dostávali formuláře k vyplnění, rozdělené někdy na druhy plýtvání, někdy dle oddělení pro
zaznamenávání nedostatků a připomínek, přímo na dílně. Prostě šlo o to dát zpětnou vazbu,
co by se mohlo ve firmě vylepšit.
Totéž se dělo i u nás. Po mém krátkém představení firmy jsme s panem Švecem vyrazili do
výroby „pochlubit“ se, jak to tu máme hezké. Samozřejmě, že jsme také dostali zpětnou
vazbu z této exkurze.
Připomínky se objevily hlavně k následujícím věcem:
• Vysoká hlučnost rádií
• Neoznačené palety s materiálem
• Nevýrazně označené hasicí přístroje (nyní již opraveno)
• Na stříhárně drátu je jen jedno měření, které je umístěno ve větší vzdálenosti od
pracoviště (nyní pracujeme na odstranění)
• Není zřetelná vizualizace nachystané práce – strojů. Vůbec nebylo zřejmé, které
pracoviště je seřízeno, nachystáno
• Nejednotné nošení/nenošení dlouhých rukávů u odporového svařování
• Nedodržování odstavných míst „paleťáků“ a materiálu
• Ohýbačka Langbow – software není v češtině
Není samozřejmě všechno jen špatné, návštěvníci hodnotili i pozitivně:
• Plánovací tabule na střediscích
• Vysokou úroveň čistoty ve firmě
• Nízkonákladově vybudovanou montážní linku na kontejnery
• Informační tabule (standardy, 7 pravidel řízení zakázek…), vlajky pro logistiku
Samozřejmě jsme netvrdili, že vše 100% funguje, to by nám stejně nevěřili, ale naším cílem je
toho dosáhnout. Vyměnili jsme si tak některé zkušenosti se zaváděním štíhlé výroby
v různých podnicích.
Při této příležitosti konání jednoho bloku studia u nás ve školicí místnosti jsme tohoto využili
a k naší skupině se na oba dny přidali i pánové J. Švec a P. Gryga. Jeden den jsme se zabývali
tématem projektování podniku, druhý den plánováním a řízením výroby.
Byla to zajímavá zkušenost a jsem rád, že nám bylo umožněno konání tohoto bloku u nás
v prostorách firmy.
Tímto děkuji i té neméně důležité části naší firmy – kantýně – paní Švédové za zajištění náplně
našich žaludků.
Michal Krestýn
EXKURZE FIRMOU
NÁVŠTĚVA MONTÁŽE U LINKY
WANZL ZPRAVODAJ | 16
Zábava
Koníčky našich kolegů
BANKOVKA ZIMBABWE
BANKOVKA ZAMBIE
Tentokrát představujeme koníček výrobního technologa
a projektového vedoucího Miroslava Zdráhala. Mirek má užitečného koníčka – sbírá bankovky – ostatně, kdo by je nesbíral!
Jak jsi k tomu koníčku vlastně přišel? Jak a od kdy ses stal
sběratelem?
Moje první bankovky jsem si koupil před 19 lety. Mám kamaráda,
který sbíral známky a jednou jsem ho doprovázel do filatelistického
obchodu v Prostějově. Během toho, co můj kamarád vybíral známky
do své sbírky, já se rozhlížel po obchodě a uviděl jsem tam
vystavené bankovky na prodej. Tenkrát jsem si koupil 2 bankovky –
jednu z Mexika a druhou z Brazílie. Bankovky jsem si doma založil do
jedné knížky a tam byly až do roku 2008 schované. Chtěl jsem
zjistit, jakou mají cenu, a tak jsem se dostal do světa sběratelů
bankovek. Cena bankovek byla nulová.
Co Tě na těch bankovkách přitahuje, co je sběratelsky zajímavé?
Každá bankovka v mojí sbírce je pro mě něčím zajímavá. Bankovky
z Afriky jsou krásné svojí barevností, motivy, a proto jsem se začal
specializovat na bankovky z afrického kontinentu. Bankovky ze
Severní Koreje, Iráku a Afghánistánu mě zaujaly tím, odkud
pocházejí. Jiné jsou zajímavé svojí vysokou hodnotou (Zimbabwe
měla v roce 2008 bankovku s nominální hodnotou 100 000 000
000 000 Dollars). Jen tak pro zajímavost za takovou bankovku
v této hodnotě, se dalo pořídit maximálně pár ruliček toaletního
papíru. Proto se říkalo, že lidé v Zimbabwe mají místo toaletního
papíru raději používat bankovky nízké hodnoty – vyšlo by je to
levněji.
Další mají na sobě výrobní vady, sběratelsky je zajímavé i období
vydání bankovky třeba během protektorátu za 2. světové války.
Sbíráš i mince, nebo jen čistě bankovky? Kolik už máš bankovek,
z kolika státu a jaká je nejstarší?
Věnuji se pouze sbírání papírových platidel – bankovkám. Sbírání
bankovek se odborně nazývá notafilie. Celkem mám ve své sbírce
923 ks bankovek z 111 států a 5 kontinentů světa. Mojí nejstarší
bankovkou ve sbírce je papírová 1 koruna československá z roku
1953. Bankovky mám ve sběratelské kvalitě UNC, což je nejvyšší
sběratelská kvalita. Jsou to bankovky, které neprošly oběhem.
Celkem je 5 druhů opotřebení bankovek. Abych věděl, jaké
bankovky mám ve své sbírce, vytvořil jsem si svojí databázi
v programu Excel. Pro určení přesného druhu bankovky se používají
katalogy, já osobně používám Standart Catalog of World Paper
Money, jenž je ve velikosti A4 a poslední vydání má okolo 1400
stran. Označení bankovky podle takového katalogu vypadá takto:
Uganda Pick#45a (Uganda - je název státu, Pick# - je typ katalogu,
45 – pořadové číslo vydané bankovky, a – je třeba rok vydání 2006).
Existují nějaké specializace podrobnější rozčlenění sběratelů
bankovek? Máš i Ty nějakou specializaci?
Ano, mnoho sběratelů se specializuje, protože sbírat všechny
bankovky z celého světa je dosti finančně náročné. V naší republice
se hodně sběratelů soustřeďuje na bankovky vydané do roku 1953.
Některé bankovky, třeba z první republiky, se cenově pohybují v řádech desetitisíců. Já jsem se začal specializovat na bankovky z afrického kontinentu.
Jakým způsobem se tyto bankovky shání, vyměňují a jsou nějaké
spolky sběratelů bankovek?
Bankovky se dají pořídit na různých internetových aukcích jako je
Aukro, e-bay, kde bankovky prodávají sběratelé nebo překupníci.
Další možností jsou aukce a výstavy, které pořádají spolky
sběratelů. Starší bankovky prodávají i centrální banky jednotlivých
států, ale ty prodávají pouze smluvním partnerům. V Africe, kde
jsou banky rády za každý dolar do své kapsy, se rozmáhá prodej
přímo sběratelům a tento prodej je výhodný pro obě strany. Takto
jsem se dostal k nově vydané sadě bankovek státu Malawi. Cena
sady na aukcích se pohybuje okolo 700,- Kč a nákupem přímo
z banky se dají pořídit do 200,- Kč.
Jakým způsobem se bankovky skladují a vyžaduje to nějakou
mimořádnou péči?
Je mnoho způsobů, jak bankovky skladovat. Většinou se jednotlivé
bankovky ukládají do fólie, speciálně určené pro skladování
bankovek. Nesmí obsahovat některé látky, které mohou poškodit
barevnost bankovky nebo zničit některé ochranné prvky. Fólie se
ukládají do alb. Není rozdíl mezi novou a starou bankovkou, všechny
vyžadují velkou péči. Bankovky pokládám pouze na podložku,
kterou mám k tomu určenou a před manipulaci si vždy musím řádně
umýt ruce (odmastit). Znám sběratele, kteří mají hodně cenné
bankovky. Takové bankovky je nejlepší uložit do pronajatého
trezoru v bance, kde jsou bankovky v bezpečí. Cena sbírky může
růst, každým rokem i o pár tisíc korun. Taková sbírka se chová, jako
obraz od slavného malíře.
Která bankovka je nejzajímavější, něčím zvláštní a oblíbená?
Všechny moje bankovky jsou pro mě zajímavé. Moje oblíbené
bankovky jsou hlavně z afrických států, a to Uganda, Zambie, Tanzanie, Rwanda. Dále mám rád polymerové bankovky, jsou to vlastně
plastové peníze, které se požívají v Africe, Jižní Americe a Austrálii.
Jak se prověřuje pravost starých bankovek třeba ze vzdálených
zemí?
Pravost bankovek, které jsem zakoupil, kontroluji pod speciální UV
lampou, kde jsou vidět ochranné prvky, které jsou na bankovce.
Dále bankovky obsahují vodoznaky, které jsou vidět třeba proti
světlu, ochranné proužky a další. V dnešní době falšovat peníze
a mít tam všechny ochranné prvky je podle mě snad nemožné.
Jaké jsou Tvé sběratelské cíle nebo sny, čeho bys chtěl
dosáhnout?
Chtěl bych vlastnit kompletní sbírku bankovek Československa,
České republiky a Slovenské republiky od roku 1919 až do
současnosti. Jednou bych chtěl moji sbírku předat své nástupkyni –
dceři, která se mnou již už od svých tří let ráda prohlíží nové
bankovky, zakoupené do mé sbírky.
Ptali se Marianna Hojníková a Michal Krestýn
WANZL ZPRAVODAJ | 17
Zábava
Bowling
Přinášíme aktuální výsledky firemního turnaje v bowlingu.
Pořadí jednotlivců
Jméno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Bátěk Jiří
Kocourek Petr
Chabičovský Jiří
Hejtman Tomáš
Mačák Aleš
Gryga Petr
Sleha Jaromír
Krikel Josef
Vyroubal Jiří
Jurák Petr
Nesét Robert
Pejzl Jiří
Strejček Marián
Mako Michal
Nejezchlebová Marcela
Olenyak Olga
Kitaš Roman
Opluštil Vladimír
Vendrický Petr
Švandelík Ondřej
Zahradníček Petr
Švábová Sylva
Studený Filip
Kment Zdeněk
Konečná Božena
Coufal Jiří
Suchý Ondřej
Božák Jaroslav
Pořadí skupin
Celkem
Průměr
4110
4030
3880
3689
3666
3546
3522
3473
3434
3432
3414
3301
3145
2990
2836
2687
2680
2554
2522
2352
1864
1803
1660
1618
885
531
374
288
141,72
138,97
143,70
127,21
126,41
126,64
125,79
119,76
122,64
118,34
117,72
113,83
108,45
106,79
101,29
99,52
127,62
91,21
114,64
112,00
103,56
81,95
97,65
95,18
88,50
106,20
62,33
57,60
Jméno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
Mačák Aleš
Nesét Robert
Kocurek Petr
Vendrický Petr
Pejzl Jiří
Vyroubal Jiří
Bátěk Jiří
Sleha Jaromír
Hejtman Tomáš
Krikel Josef
Vendrický Petr
Gryga Petr
Chabičovský Jiří
Olenyak Olga
Jurák Petr
Nejezchlebová Marcela
Stříž Martin
Studený Filip
Zahradníček Petr
Mako Michal
Strejček Marián
Kmend Zdněk
Opluštil Vladimír
Švábová Sylva
Kitaš Roman
Konečná Božena
Švandelík Ondřej
Vendrický Petr
Gryga Petr
Konečná Božena
Coufal Jiří
Studený Filip
Suchý Ondřej
Vendrický Petr
Celkem
Průměr
2203
11081
2300
10900
2039
10692
2388
9637
1868
9271
1141
8759
0
8527
938
2437
Soutěž
Zdravíme všechny soutěživé i dosud nesoutěživé kolegy!
To, že se u nás vyplácí soutěžit, potvrzuje vítěz minulé soutěže
Ondřej Švandelík, který si odnesl košík se 117 čokoládovými vajíčky
a měl určitě veselé čokoládové Velikonoce.
NOVÁ SOUTĚŽ | NOVÁ SOUTĚŽ | NOVÁ SOUTĚŽ
Tentokrát vyhlašujeme novou soutěž, a to o nejoriginálnější
fotografii z letošní dovolené!
Posílejte prosím své fotografie v pdf na e-mailovou adresu
Marie Urbáškové nebo je předejte podepsané v papírové
podobě Michalovi Krestýnovi do 7. prosince 2012.
Každý účastník může odevzdat maximálně 3 snímky.
O vítězi rozhodne „odborná komise“.
Vítěz obdrží nákupní poukázku v hodnotě 500 Kč.
O soutěži a jejím průběhu budete informováni na firemních
nástěnkách.
Těšíme se na vaši hojnou účast
i fotografie.
WANZL ZPRAVODAJ | 18
Zábava
Úryvek z knihy Rudolfa Wanzla
Anuschka
Byl jsem nasazen ve válce od konce února 1943 do poloviny dubna
1945 a v tomto období jsem se málokdy vyslekl ze svého oblečení.
Nebyla skoro žádná možnost se okoupat. Občas jsme se zastavili
ve vesnicích u studny a mohli jsme se trochu umýt venku kousky
mýdla, které jsme měli. Opravdovou koupel jsem měl v těch létech
jen jednou. To bylo po mém lehkém zranění na hlavě.
Jakmile bylo všechno v pořádku, poslali mě na pár dní na frontovou
dovolenou. To nebylo domů, ale v našem zásobování v Horním
Slezsku, kousek za frontou. Byl jsem ubytován v pěkném, udržovaném soukromém domě, ve kterém jsem se mohl poprvé zhruba
po 15 měsících pořádně osprchovat a umýt. Spal jsem v posteli, což
bylo jako ve snu. Dneska mi připadne nepředstavitelné, jak jsem
mohl po pár dnech strávených na dovolené jít opět na frontu.
Zásobovací rota se pohybovala na ústupu asi tak 15–20 km v týlu.
Jeden den před Vánocemi v roce 1944 jsme dosáhli vesničky na
Slovensku v Tatrách. Jmenovala se Mokroluh u Bardějova a ležela
v rovinatější části na úpatí Tater. Zde jsme zůstali tři dny.
Součástí zásobovacích jednotek je předsunutá jednotka, která
musela vyhledávat domy, ve kterých by mohli naši vojáci jeden až
dva dny přenocovat. Potřebovali jsme zhruba 120 míst na přespání.
K vyhledávání vhodných domů mi dal poručík k disposici jednu Slovenku z vesnice. Měla sepisovat, které domy byly pro nás vhodné
a připraveny k přenocování. Vojáci obdrželi po svém příjezdu lístek
s ulicí a číslem domu, kde budou v následujících dnech přespávat.
Moje pěkná pomocnice se jmenovala Anuschka. Byla to milá dívka,
která mi řekla, že jí je 27 let, a tak mi v mých dvaceti připadala trochu
stará, ale byla velmi sympatická. Anuschka Beniová nemluvila
dobře německy, ale díky tomu, že jsem uměl česky a slovenština
s češtinou jsou si velice blízké slovanské jazyky, mohli jsme se
slovensky a česky docela dobře dorozumět.
Chodili jsme spolu od domu k domu, v některém bylo možno
ubytovat 6–8, v některém i 10 vojáků. Slováci, kteří v těch domech
bydleli, se museli na tu dobu odstěhovat pryč ke známým. Nikdo
neprotestoval a Slováci se tomu režimu podrobili. Nic jsme
nesebrali, jen jsme přechodně používali jejich obydlí. Slováci nebyli
Němcům tak nepřátelsky nakloněni jako Češi. Na Slovensku mohli
Němci po válce zůstat ještě hodnou chvíli. Otec současného
majitele hotelu „Zur Post“ v Leipheimu, pan Greb, pochází z tohoto
kraje. Po válce byl také odsunut, ale ne provizorní slovenskou
vládou, která zde byla po válce, nýbrž Čechy, jakmile byly v Praze
uzavřeny Benešovy dekrety, které měly platnost i na Slovensku.
Celá záležitost s ubytováním trvala dva dny. Na Štědrý večer jsem
hledal dohromady s Anuschkou v té nezapomenutelné vesnici
Mokroluh poslední možnosti k přespání pro naše vojáky. Nechybělo jich mnoho, ale už sotva nějaké byly. Když jsme prohledávali jeden
dům až do podkroví, na jedné půdě jsme se políbili. Chtěl jsem
přirozeně ihned více, ale bránila se a řekla: „Přijď dnes večer do mého domu“. Během toho, co jsme ještě hledali další možnosti
k přespání, šli jsme kolem jejího domu a ukázala mi zadní dveře.
Tudy jsem měl jít dovnitř.
Vánoce 1944 trávila má rota, přátelé a poddůstojníci všichni
dohromady na farním dvoře v Mokroluhu. K domu, ve kterém
Anuschka žila a nyní na mě čekala, to bylo od farního dvora zhruba
200 metrů. Měl jsem k ní tehdy večer v deset hodin přijít – tak jsme
se domluvili. Když bylo deset hodin, něco jsme vypili a já jsem po ní
velmi toužil. Pak jsem ale najednou dostal velký strach, protože
všude bylo hodně partyzánů. Jít v takové tmě do volně stojícího
domu bylo velké riziko. Zvažoval jsem stále všechna pro a proti:
„Snad to se mnou myslí dobře“, říkal jsem si. Ale ona měla také
bratry, které jsem nikdy neviděl…. Nicméně bez nebezpečí to
rozhodně nebylo. O co déle jsem o tom přemýšlel, o to větší strach
jsem měl jít sám do jejího domu. Vzít své kamarády s sebou, aby mě
chránili, nebylo myslitelné. Nakonec jsem tam nešel.
Příští den přišli naši vojáci a my jsme jim přidělili smluvené domy. Při
této příležitosti jsem se s ní opět setkal. Řekla mi zklamaně:“ Čekala
jsem na tebe.“ Já jsem si v duchu řekl: „Člověče, ty jsi pitomec!“
Bývalo by se nic nestalo. Celá noc byla klidná, a tak jsem si
předsevzal: „Příští noc jdeš k ní.“
Ale během následujícího vánočního dne
jsem od našeho nadporučíka uslyšel:
„Dneska se jde dále“.
Ne vlakem, ale po vlastní ose. Byl jsem
šokován a zeptal se ho: „Nemohl bych tady
ještě zůstat?“
„Ne, to nepřichází v úvahu“, řekl: „Musíte
opět zůstat v tanku”.
Tím byla moje poslední šance ztracena.
Nemohl jsem se ani pořádně s Anuschkou
rozloučit. Ještě dneska na ni myslím. Psal jsem jí ještě dopisy ze
zajetí z Francie pod odesílatelem jménem Monsieur Dalgou, pro
kterého jsem během svého zajetí ve Francii pracoval. Napsal jsem jí
tak dva, tři dopisy. Odpověď do Francie bohužel žádná nepřišla. Ale
ona mi prokázala jednu obrovskou životní službu.
Napsala mým rodičům dopis a sdělila jim, že jsem ve Francii. Tak mí
rodiče věděli, že jsem na živu a mohli se se mnou spojit. Brzy jsem jí
ale přestal z Francie psát, myslel jsem, že by to pro ni mohlo být nebezpečné, když by bezprostředně po válce dostávala poštu od Němce. Mohlo by se to brát jako podnět ke kolaboraci. To jsem nechtěl.
Dlouho během života jsem měl přání někdy zajet do Mokroluhu u Bardějova a navštívit ji. Ale to jsem nestihl. To, že jsem k ní tehdy večer
nešel, mě velmi mrzelo. Myslím, že jsem Anuschku Beniovou z Mokroluhu u Bardějova opravdu miloval. Nezní to jako pohádka? Měla
jemnou tvář, její pleť byla lehce hnědavá, byla štíhlá a měla tmavě
hnědé vlasy, které měla svázané do copu. Byl bych je tak rád rozvázal!
A je po všem…
Při mém posledním válečném tažení jsem se schoval na pár hodin
v jednom domě ve městě Schilda (Německo, Brandenburg). Na ulici
před domem jezdily, kam až bylo vidět, samé americké tanky.
Najednou jeden z těchto tanků zastavil přímo před domem. V prvním okamžiku jsem ho chtěl zničit, ale pak mě napadlo: „Pane Bože,
má to smysl?“ Po zasažení tanku bych musel rychle utéci zadním
dvorem domu přes volnou krajinu. To by mě Američané ihned
objevili a zastřelili. Odložil jsem tedy moji pancéřovou pěst za
dveřmi a unikl přes zahradu z pozemku pryč.
Moje poslední hodiny druhé světové války jsem strávil v lese u obce
Harz. Američané přicházeli stále blíže. Když jsme na cestě před lesem
uviděli první americké džípy, napadlo nás je našimi puškami odstřelovat. Američané rychle zmizeli, ale pak nás obklíčili. Nevěděli, jak
budeme reagovat. Byli mezi námi stále ještě někteří, kteří chtěli
bojovat do poslední kapky krve. U wehrmachtu nás naučili, jak se
člověk nevzdává. To znamenalo, že by se měl voják bránit do poslední
kulky. Na ruské frontě bych se nevzdal. To bych se raději nechal
zastřelit. Ale u Američanů jsem si myslel, že to může být lepší.
Američané byli nervózní, když se prodírali lesem. Všechno bylo
marné, bez šance, když k nám přicházeli ze všech stran. Reagovali
jsme dvojsmyslně: Jedni se schovávali za stromy, druzí mávali
kapesníky, všichni ale měli ruce nahoru. Přesto Američané nejistě
přeskakovali kolem sebe. Vpravo i vlevo kolem mě lítaly kusy kůry ze
stromů, jak se střílelo. Jedna kulka mě trefila. Kulka z pistole zasáhla
lýtko mezi holení a lýtkovou kostí. Vůbec to nebolelo, byl to jen
takový malý průstřel. Kosti zůstaly neporušené, ale už jsem nemohl
chodit. Pak se přestalo střílet.
Muž v černém, jenž střílel, stál deset metrů ode mne a pomalu
přicházel blíže. Jakmile stál přede mnou, byla tím pro mne válka u
konce. Kromě mě bylo ještě pár raněných. Velitel skupiny Američanů
uměl dobře německy a radil mým kamarádům, aby dohromady
vyvázali z větví nosítka. Pak se přes větve hodila deka a vzali nás
všechny do džípů, stojícího na cestě. Nyní jsme byli zajatci. Američané nás letecky přepravili z Nordhausenu u Kasselu do Francie.
Přistáli jsme u bývalé nemocnice letců Luftwafe poblíž Paříže.
Přesný den ani den v týdnu, kdy jsem padnul do zajetí, si už
nepamatuji. Moji vojenskou knížku, kde jsem měl vše zapsáno, mi
Američané odebrali.
Přeložil Michal Krestýn
WANZL ZPRAVODAJ | 19
SPOLUPRACOVNÍCI
Významná životní a pracovní jubilea
05/ 2012 František Baleka
50 let
06/2012 Libor Popovič
50 let
08/2012 Otakar Bernatík
50 let
07/2012 Petr Filípek
60 let
Blahopřejeme!
Již tradičně byli odměněni zaměstnanci, kteří pracují
ve firmě 10 a 15 let. Na krátkém setkání všem pan
ředitel Roman Adami poděkoval za poctivou a mnohaletou práci ve prospěch firmy, předal věrnostní listy
a šeky s finanční odměnou.
10 let ve firmě
M. Beneš, F. Hadra, R. Havlík, R. Jílek, M. Jiříček,
M. Marek, J. Nedoma, J. Pejzl, Ing. V. Šedlbauerová,
T. Urbanec, Z. Zbořil
15 let ve firmě
R. Halouzka, S. Ošťádal, R. Pilc, Ing. J. Švec, J. Zavadil
Odborová organizace
Odborová organizace děkuje celému realizačnímu týmu, vedoucím zaměstnancům a zaměstnancům výroby, za úspěšně prezentovaný Den otevřených dveří dne 23. 6. 2012. Podle reakcí
zaměstnanců se tato akce velice vydařila a jak dospělí tak i děti byli spokojeni.
Ve dnech 14.–16. 5. 2012 jsme se s kolegou Petrem Jurákem zúčastnili třídenního školení BOZP
ve Starých Slapech (Máchovo jezero).
Lektor nás seznámil s aktuálním stavem platné legislativy a o změnách v předpisech k zajištění
BOZP.
Školení probíhalo v osmihodinových intervalech, náročné, ale díky praktickému řešení konkrétních
případů a průběžného písemného ověřování našich znalostí, nám školení určitě přineslo další
důležité poznatky v řešení otázek kolem BOZP.
Alena Krupášová
Kuriozity
NÁKUPNÍ VOZÍKY
WANZL MAJÍ
VŠESTRANNÉ POUŽITÍ
Máchovo jezero 5/2012
WANZL spol. s r.o.
783 47 Hněvotín 333
Tel.: +420 585 751 555
E-mail: [email protected]
www.wanzl.cz
Download

ZPRAVODAJ - wanzl.com