ČERVENEC 2013
Rozloučení s Janem Kašparem
Co nabízí sportovní úsek CP
Paraple poběží v září
Tipy na léto
Č A S O P I S
P R O
K L I E N T Y
A P Ř Á T E L E
C E N T R A
P A R A P L E
Inzerce
Actreen® Glys Set
Unikátní uzavřený systém
ch situacích
situac
pro cévkování v různých
ƒ Přizpůsobený každému
aždému
uživateli
(muži, ženy, děti)
®
Set
Actreen Glys
ƒ Ihned k použití (v autě,,
ku)
na cestách, v práci, na lůžku)
doporučuje
lu
ƒ Manipulace v ochranném obalu
David Drahonín
zlatý paralympi
ský
onik z Pekingu
patron projektu
ƒ Anti-refluxní chlopeň
a stříbrný z Lond
B. Braun pro ži
vot
ýna
B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM
V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 111 | www.bbraun.cz
ƒ Transparentní a kalibrovaný sběrný sáček
B. BRAUN PRO ŽIVOT
červenec 2013
X
Úvodník
3
Vážení a milí čtenáři,
je mi ctí, že mám možnost Vás touto formou oslovit jako nově
jmenovaný ředitel Centra Paraple, o.p.s. Do Centra přicházím
jako zcela nový člen týmu a budu rád, když se opravdu členem
týmu stanu.
Zcela upřímně musím říci, že mě hned po mém nástupu velmi
pozitivně překvapila atmosféra Centra. Vzhledem k mému předešlému působení a zkušenostem v organizacích sociálních
služeb si mohu dovolit srovnání. Centrum Paraple je zařízením na opravdu vysoké profesionální úrovni, troufám si říct
i na vysoké úrovni evropské. Je to zcela jistě zásluhou těch,
kteří stáli u jeho vzniku a budovali jej v duchu profesionality,
ale hlavně v souladu s potřebami klientů. Dík za to patří jeho
zakladatelům, podporovatelům a všem zaměstnancům, kteří se
podíleli a podílejí na jeho budování a chodu.
Každá změna nese nějaký posun. Moc bych si přál, aby ten
posun byl směrem dopředu, směrem k novým trendům, novým
Paraple poběží v září
Tradiční charitativní akce, jejíž letošní 14. ročník se měl konat 6. června
v Letenských sadech, jsme byli nuceni kvůli povodním přesunout
na 11. září. Zrušení akce nám způsobilo řadu nepříjemností a některým
z řad našich příznivců i zklamání, ale v době, kdy většina lidí měla obavy
o své blízké a majetky, jsme nechtěli tříštit vlnu solidarity a rozhodli jsme
se proto odložit akci o delší čas.
Věříme, že Běh pro Paraple bude příjemnou a úspěšnou akcí i v netradičním termínu. Naplánovaný program zůstává v platnosti. V 15 hodin
odstartují běhy veřejnosti i firem a stejně jako v minulých ročnících dostanou ti, kdo zaplatí startovné 300 korun tričko s originálním designem.
Pro děti je za startovné 50 korun připravena placka se symbolem letošního Běhu. Pod šapitó představíme služby Centra Paraple a po celou
dobu akce bude připraven doprovodný program pro děti. Celé odpoledne vyvrcholí v 19 hodin koncertem Jaroslava Uhlíře s kapelou.
Budeme rádi, pomůžete-li nám šířit myšlenku Běhu pro Paraple. Náš
Běh není o výkonech, ale o vyjádření solidarity lidí „chodících“ s těmi,
které osud o tuto možnost připravil.
Těšíme se na vás v roli fanoušků i závodníků 11. září od 15 hodin
beh_pro_paraple2013_placky_v05.ai
3
09.05.13
v Letenských sadech!
-kj-
výzvám a k potřebám našich klientů. Máme na čem stavět,
mnoho bylo vytvořeno a vybudováno. Stavme tedy nové na tom
dobrém, na všech osvědčených programech a službách.
Abychom mohli inovovat, zlepšovat a doplňovat naše aktivity,
potřebujeme neustále zjišťovat a mapovat potřeby našich klientů v dynamicky se měnícím světě. Podle toho pak doplňovat
a osvěžovat stávající programy a služby, aby co nejlépe plnily
aktuální potřeby. Hlavními pilíři sociálně rehabilitačních služeb
zcela jistě zůstanou aktivity v oblasti fyzioterapie, ergoterapie,
sociální práce, psychologie a sportovně rekreační. Nedílnou součástí doprovázení klientů zůstane samozřejmě také
odborné poradenství a respitní služba. Za sebe mohu slíbit,
že ty činnosti a programy, které jsou žádané a funkční, zůstanou zachovány. Na tomto místě nelze zcela vyčerpávajícím
způsobem vyjmenovat všechny služby, které realizujeme – je
jich mnoho. Přeji si, aby Paraple zůstalo místem pro setkávání,
sdílení, výměnu zkušeností a prostorem pro naslouchání našim
klientům.
V brzké době plánujeme realizovat průzkum aktuálních potřeb
Z obsahu
a přání našich klientů, abychom je pak mohli implementovat do
Programy 2. pololetí .................................................................. 4
konkrétních služeb a programů. Chtěl bych Vás touto cestou
Zúčastnili jsme se setkání SJ ...................................................... 6
vyzvat, milí čtenáři, pokud budete mít nějaké nápady a náměty
Nový hlavní partner CP .............................................................. 9
pro rozšíření, zlepšení nebo inovaci služeb Centra Paraple,
neváhejte nás oslovit a sdělit nám je. Za každý Váš nápad či
námět budeme vděčni.
Zdravý životní styl .................................................................... 9
Kurz kreativních technik ............................................................. 9
Spolupráce se školami ............................................................ 10
Co nabízí sportovní úsek CP ..................................................... 11
Na závěr mi dovolte popřát Vám vše dobré a zároveň věřit, že
i nadále zůstanete našimi věrnými příznivci. Jste u nás vždy
vítáni a naším přáním je, abyste se k nám vždy rádi vraceli.
Revue
Tip na léto - Lipno bez bariér ....................................................... I
Tip na léto - penzion Nové Zámky ................................................. I
Tip na léto - Zámek Kynžvart....................................................... III
PaedDr. Miroslav Luczka
Praha bezbariérová III ............................................................... III
15:18
červenec 2013
Aktuality CP - důležité informace
4
Plán kurzů v Centru Paraple
Termín
Název
Dní / nocí
Místo
Koordinátor, kontaktní osoba
24. 6. - 29. 6.
Všeobecný sportovní kurz
6/5
Centrum Paraple
Lenka Honzátková
9. 7. - 14. 7.
Cyklistický kurz I
6/5
Buková
Lenka Honzátková
15. 7. - 19. 7.
Finanční gramotnost
5/4
Centrum Paraple
Martina Barcalová
6. 8. - 11. 8.
Cyklistický kurz II
6/5
Dymokury
Lenka Honzátková
12. 8. - 16. 8.
Správa PC sítí / MS Windows Server 2008 R2
5/4
Centrum Paraple
Martina Barcalová
31. 8. - 7. 9.
Vodní sporty - Chorvatsko
8/7
Viganj
Lenka Honzátková
12. 9. - 15. 9.
Máma, táta na vozíku I - co, jak a proč
4/3
Centrum Paraple
Martina Barcalová
23. 9. - 27. 9.
ASP.NET I
5/4
Centrum Paraple
Martina Barcalová
27. 9. - 29. 9.
Výtvarné kreativní techniky - Podzim
3/2
Centrum Paraple
Zuzana Korbelová
30. 9. - 11. 10.
Zdravý životní styl
12 / 11
Centrum Paraple
Jiří Pokuta
24. 10. - 27. 10.
Máma, táta na vozíku III - kreativní dílna
4/3
Centrum Paraple
Martina Barcalová
11. 11. - 15. 11.
Adobe Photoshop
5/4
Centrum Paraple
Martina Barcalová
2. 12. - 6. 12.
HTML / Redakční systémy
5/4
Centrum Paraple
Martina Barcalová
9/8
Vršov - Železné hory
Martina Barcalová
Centrum Paraple ve spolupráci s Motoklubem vozíčkářů
21. 9. - 29. 9.
Čtyřkolky nejen pro začátečníky
vovat), včetně správy finančních
aktiv a finančních závazků, s ohledem na měnící se životní situace,
Připravili jsme pro vás další vzděvčetně posouzení rizik u různých
lávací kurz. Pod vedením lektorky
typů produktů, zejména úvěrů
Miroslavy Toupalové proběhne
a kapitalizace úroků.
v termínu od 15. 7. do 19. 7.
vzdělávací kurz na téma Finanční Pokud budete mít zájem o účast
gramotnost. Bude zaměřen na některém z kurzů, kontaktujte
na seznámení se základními koordinátorku Martinu Barcalofinančními pojmy, problema- vou na emailové adrese barcatiku peněz a cen, seznámíte se [email protected] nebo telefonu
s různými typy příjmů a výdajů 274 771 478.
Pozvánka na PC kurzy
(plat, mzda, hrubá/čistá, daně,
povinné pojištění), naučíte se
určit priority při omezeném rozpočtu, (jak jej odpovědně spra-
Martina Barcalová
koordinátorka PC kurzů a jiných
tematických aktivit
Další témata PC kurzů naplánovaná do konce roku 2013
Vzdělávací kurz:
Správa PC sítí / MS Windows Server 2008 R2
Tvorba webových aplikací v prostředí ASP.NET
Adobe Photoshop
HTML / Redakční systémy
Termín:
12. 08. - 16. 08. 2013
23. 09. - 27. 09. 2013
11. 11. - 15. 11. 2013
02. 12. - 06. 12. 2013
Informace z poradny ke šlachovým transferům
Dne 27. 6. měli klienti Centra
Paraple opět možnost získat
bližší informace k metodě funkční
rekonstrukční chirurgie horních,
popř. dolních končetin a konzultovat s odborníky. Poradnu
jsme pořádali, jako již tradičně,
ve spolupráci s doc. MUDr. Igorem Čižmářem, Ph.D. a fyzioterapeutkou a ergoterapeutkou Zdenou Faltýnkovou.
nalo 5 klientů. Tři z nich ji navštívili z důvodu kontroly po zákroku,
ostatní pak za účelem naplánování
zákroku.
Do poradny se tentokrát objed-
-aš-
Zastavení
s Honzou Kašparem
Honzu jsem poprvé viděl v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech, kam
se dostal jako začínající, čerstvý
vozíčkář. Psal se rok 1988 a Honza
řešil, jak se bude po ukončení
pobytu v ústavu dostávat domů,
když má v chodbě domu 5 schodů.
Já jsem byl na vozíku již 11 let
a tento problém jsem v začátcích
také řešil. Tak jsem se mu snažil
navrhnout nějaké podobné zařízení,
jaké jsem měl doma. Honza mě ale
překvapil a řekl „Já tě doma navštívím, já to chci vidět“. „Honzo, to
je ale dost daleko, já jsem z Krkonoš, ze Svobody nad Úpou“, odvětil jsem. „Já vím“, on na to. To mě
Honza překvapil podruhé, věděl,
kde bydlím. A pokračoval „Já tam
jezdím za Havlem na Hrádeček
a to je jen kousek k Tobě. Jediný
problém je, že většinou nejedu
sám – mám doprovod od STB“.
Termín další poradny sledujte
na webových stránkách Centra
Paraple v sekci Aktuality.
Pro bližší informace o poradně se
obraťte na ergoterapeutku Zuzanu
Korbelovou - 274 001 325,
[email protected]
Foto: archiv CP
Přišel rok 1990 a s Honzou
a několika dalšími jsme se rozhodli, že založíme organizaci,
která bude pomáhat vozíčkářům. Svolali jsme ustavující
schůzi do restaurace Beseda
v Karlíně a já byl vystrčen
na podium, kde jsem měl přesvědčovat přítomné, proč bude
dobré mít takovou organizaci.
Bylo to obtížné. Někdo navrhoval méně specifickou organizaci,
další spíše regionální, no prostě mazec. Tenkrát mě z toho
vysvobodil Honza, který se tam
nechal také vystrčit a pomohl
obhájit naši rodící se vizi a tak
vznikl Svazu paraplegiků.
Jednou mně Honza zavolal, že
má báječnou věc, a že mně ji
ukáže u nás na chalupě. Když
se mu podařilo „vykulit“ z útrob
Tranzita takovou velkou bestii – čtyřkolku, byl velmi pyšný
a šťastný. Trochu jsem mu zkazil radost, když jsem se na tu
potvoru nedokázal vyškrábat
červenec 2013
Aktuality CP - důležité informace / Z odborného světa
a vyzkoušet ji. On to ale zvládl
a nakonec prozradil, že to trénoval skoro měsíc. Když už
na ní seděl, tak jsem vzal svoji
podomácky vyrobenou čtyřkolku babetu (podle motoru)
a vyrazili jsme společně do krajiny Českého ráje. Honza
mne vedl a ukazoval vhodnou
cestu, případně upozorňoval
na terénní nástrahy. Až mě to
trochu štvalo a měl jsem chuť
mu říct, že tudy také jezdím,
a sám. Ale při pohledu na jeho
zářící obličej a nadšení, s jakým
mě vedl krajinou, jsem si to
odpustil.
Naposled jsem tě viděl, Honzo,
v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, kam rádi chodíme, zvlášť
když tě můžeme o přestávce
či před představením navštívit
v zákulisí tohoto úžasného divadla. Budeš nám chybět, a to
nejen v zákulisí či na divadelních prknech!
Bohumil Kábrt
Rozloučení
s Janem Kašparem
V březnu jsem psala Úvodník
našeho časopisu a loučila se
se svou oficiální rolí v Centru
Paraple. Nenapadlo mě, že se
tak brzy budu loučit znovu.
V té době jsem už věděla
o těžké nemoci Honzy Kašpara.
Všichni jsme doufali, že se její
rychlý postup podaří zastavit,
že se najde řešení - transplantace plic…
V úterý 11. června večer Honza
zemřel.
S Honzou jsme se seznámili v roce 1989 v Kladrubech. Pomáhal nám natáčet
na video to, co potom sloužilo
našim kamarádům a klientům na vozíku jako informace
a inspirace a studentům sociální práce, fyzioterapie a ergoterapie jako ojedinělý výukový
materiál – nácviky soběstačnosti, sport…
Přivedl mezi nás Zdeňka Svěráka, Olgu Havlovou a mnoho
svých dalších přátel. V prosinci 1989 stál u zrodu Svazu
paraplegiků na první přípravné
schůzi, v prosinci 1993 přivolal
své přátele na pomoc čerstvě
založenému Centru informací
a pomoci Svazu paraplegiků,
kterému hrozil zánik. Už v lednu
1994 Zdeněk Svěrák navrhl
založení
Centra
Paraple,
v květnu pak uspořádal s Českou televizí první Dobročinnou
akademii a koncem října společně s Olgou Havlovou Centrum Paraple slavnostně otevírali. Honza, jeden z hlavních
strůjců, byl u toho, ale většinou
v zákulisí.
Honza
málokdy
chodil
na schůze, kromě divadla nerad
vystupoval na pódium, nedostával ceny za to dobré, co
dělal pro ostatní. Dokázal ale
vždycky pomoci. Pro Centrum
Paraple znamenal oporu a jistotu vždy, když vznikl závažný
problém nebo ohrožení. Byl
jedním z přátel, se kterými jsme
se nepotkávali často, ale věděla
jsem, že se na něj můžeme
spolehnout. Byl to čestný
a rovný člověk.
Honzo, děkujeme. Budeš nám
chybět.
Alena Kábrtová
Přijďte si k nám
odpočinout a uvolnit se
Na základě vašeho zájmu jsme rozšířili doplňkovou službu rehabilitačních masáží.
Za tímto účelem jsme připravili
nový příjemný prostor a zajistili
další zkušené maséry.
Cena za půlhodinovou masáž
je pro klienty Centra Paraple
150,- Kč a za hodinovou 250,- Kč,
pro ostatní veřejnost pak za 250,a 420,- Kč.
Obsahem zprávy jsou především
informace o poskytovaných službách, dalších aktivitách a finančním zabezpečení a hospodaření
naší organizace v uplynulém roce.
V přehledné tabulce naleznete
informace, kolika lidem Centrum
Paraple v roce 2012 poskytlo své
služby. Ať už v rámci programů
sociální rehabilitace, poradenských programů, respitní služby
či dalších. Celkem byly služby
poskytované Centrem Paraple
čerpány v 3 022 případech.
5
na nás obracejí nejen s prosbou
o vzorový předpis, ale i o doporučení místa, kde jim čípky namíchají. Zájem lékáren vytvářet
magistraliter (zvlášť připravené,
na základě lékařského popisu)
přípravky je bohužel stále menší
a menší.
Navázali jsme tedy s PharmDr.
Dagmar Vítovou nový rozměr spolupráce. Všechny lékárny pod
jejím vedením nabízejí klientům
Centra Paraple možnost zaslat
recept na bisacodylové čípky
poštou. Na jeho základě jim pak
budou připraveny a odeslány
zpět na uvedenou adresu formou
dobírky.
Ve zprávě se také věnujeme zhodnocení akcí, které na podporu
své činnosti a ovlivňování postojů
veřejnosti pořádalo Centrum Paraple, ale také akcí, které ve prospěch Centra Paraple organizo- Věříme, že tato spolupráce bude
pro mnohé naše klienty přínosvaly další subjekty.
ným počinem, který jim pomůže.
Neopomíjíme ani důležitou činnost dobrovolníků. A to ve dvou Lékárny pod vedením PharmDr.
rovinách - dobrovolnickou pomoc Dagmar Vítové fungují od roku
firemní a dobrovolnickou pomoc 1993. Svým pacientům a klienindividuální. S radostí uvádíme tům poskytují individuální servis
i úspěch naší dobrovolnice magistraliter přípravků v širokém
Moniky Rampasové, která zaslou- rozsahu. Dále se zabývají také
ženě získala cenu Křesadlo 2012 poradenskou činností v oblasti
pro nejlepšího dobrovolníka půso- doplňků stravy, alternativní medibícího v českém neziskovém sek- cíny, homeopatie a Bachovy teratoru.
pie.
Zpráva také připomíná, že Cen- Obrátit se můžete na tyto lékárny:
trum Paraple loni oslavilo svou
plnoletost, tudíž je tu pro své kli- Lékárna Letňany
enty už celých 18 let.
Bechyňská 63
V samotném závěru zprávy 199 00 Praha 9 – Letňany
najdete poděkování všem organi- Tel.: +420 283 920 093
zacím i jednotlivcům, kteří CentMobil: +420 733 182 891
rum Paraple v roce 2012 jakkoliv
Email: [email protected]
podpořili.
Každoroční finanční audit proká- Provozní doba:
zal, že Centrum Paraple se získa- Po – Pá 8:00 – 18:00
nými prostředky nakládá hospodárně a investuje je do zajištění Lékárna Cukrovarská
Termín masáže si můžete zarezervovat osobně na recepci Cen- kvality poskytovaných služeb, Cukrovarská 173/64
196 00 Praha 9 – Čakovice
tra Paraple, telefonicky na čísle ve prospěch svých klientů.
274 771 478 nebo emailem
-aš- Tel.: +420 283 931 361
na adrese [email protected]
Mobil: +420 731 460 775
Těšíme se na vás!
Email: [email protected]
Dlouholetá spolupráce
-aš-
Výroční zpráva a audit
za rok 2012
Zveřejnili jsme výroční zprávu za
rok 2012, včetně zprávy auditora
o hospodaření s finančními prostředky.
s Lékárnou Letňany
a PharmDr. Dagmar
Vítovou
Provozní doba:
Po – Pá 8:00 – 18:00
Již po dlouhá léta spolupracuje
Centrum Paraple s Lékárnou Letňany. Spolupráci jsme navázali
v době, kdy na trh přišly bisacodylové čípky, které jsou dnes již
běžnou součástí života mnoha lidí
po poškození míchy.
Kytlická 779/19
190 00 Praha 9 – Prosek
Lékárna Kytlická
Tel.: +420 286 586 286
Mobil: +420 739 001 390
Email: [email protected]
Zprávu naleznete na webových
Provozní doba: Po – Čt 8:00 –
stránkách Centra Paraple v sekci
O nás. Dále bude uložena, dle Užívání bisacodylových čípků je 18:00, Pá 8:00 – 15:00
požadavku zákona, do sbírky listin však často ovlivněno jejich zhorIva Sedláčková
šenou dostupností. Klienti se tak vedoucí úseku ošetřovatelské péče
obchodního rejstříku.
6
oblasti, jakou spinální problematika je, je zcela nezbytné a velmi
užitečné. Z konference vyplynuly
důležité skutečnosti, kterými se
odborná veřejnost bude nadále
Každé dva roky se pořádá setkání zabývat.
odborníků pracujících s osobami Příští setkání zástupců spinálních
po spinálním poškozením. Letošní, jednotek bude za dva roky pořádat
již VIII. Odborná konference Spinální jednotka Liberec.
a setkání spinálních jednotek, ten-aptokrát pořádaná Rehabilitačním
ústavem Hrabyně, se uskutečnila
ve dnech 16. – 17. května v ostrav- Zapojte se do projektu
ském hotelu Park Inn by Radisson. Cesta k zaměstnání
Účastni byli zástupci všech spinálních jednotek a rehabilitačních Svaz tělesně postižených v České
ústavů z ČR, ale i slovenské NRC republice, o.s. ve spolupráci se
Kováčová, dalších zdravotnických Svazem neslyšících a nedoslýzařízení a neziskových organizací, chavých realizují od března 2013
jež se podílejí na péči o osoby do konce roku 2014 projekt Cesta
s poškozením míchy.
k zaměstnání. Projekt je financoTématem letošní konference byly ván z Evropského sociálního fondu
dekubity a varia. Své zkušenosti prostřednictvím Operačního prosdíleli profesionálové z řad lékařů, gramu Praha Adaptabilita a ze státfyzioterapeutů,
ergoterapeutů, ního rozpočtu ČR. Obě zmíněné
zdravotních sester, sociálních pra- organizace navazují spolupráci
covníků a psychologů. Přednášky na projektu také s Centrem Parabyly zajímavé a přinesly zúčastně- ple.
ným cenné informace.
Cílem projektu je integrace osob
Pracovníci Centra Paraple se kon- se zdravotním postižením do spoference aktivně účastnili se sedmi lečnosti a na trh práce. Zapojit
prezentacemi. Vedoucí úseku se do něj mohou znevýhodněné
ošetřovatelské péče přednesla osoby starší 18 let, které mají
zajímavý příspěvek na téma „Sys- trvalé bydliště v Praze anebo se
tém péče o dekubity v Centru tam více než polovinu roku zdržují.
Paraple, využití terapeutického Projekt účastníkům nabídne vzdělaseru v péči o chronickou ránu“, lávání, rozšíření kvalifikace a praza úsek ergoterapie zaznělo velmi covních dovedností, diagnostiku
důležité téma „Antidekubitní polš- pracovních možností a předpotář, zádová opěrka, další kompo- kladů, poradenství a individuální
nenty vozíku a jejich vliv na vznik podporu, ale i lepší informovanost
defektů na kůži“, naše fyziotera- a pozici na trhu práce.
peutky se podělily o nabyté zku- Klient projde vstupní diagnostikou
šenosti v přednáškách „Metoda a následně pracovní a bilanční
dle Brunkow - využití u spinálních diagnostikou, může se zapoklientů“ a „Dekubity a omezení jit do vzdělávacích aktivit (kurzy
ve fyzioterapii“. Zástupci úseku práce na PC různých úrovní, spesportu zpracovali téma „Výživa, cifické kurzy dle požadavků klipitný režim a zdravotní stav“, což enta). K dispozici jsou pracovníci
je pro osoby s poškozením míchy projektu, kteří pomáhají vyhledávelmi důležitá oblast, a jejich další vat zaměstnání, doprovodí klienta
příspěvek nesl název „Prevence na pohovor, na úřad, poradí, kam
dekubitů ve sportovní terapii“. se obrátit s konkrétním probléPřínosnou prezentaci přednesla mem. Zároveň probíhá komunii sociální pracovnice Centra Para- kace se zaměstnavateli, kteří jsou
ple, která prezentovala příspěvek motivování k zaměstnávání osob se
„Typické příklady spolupráce soci- zdravotním postižením.
álního pracovníka a klienta v CenKromě výše uvedeného probíhají
tru Paraple“.
semináře z velké části pod vedeV rámci konference proběhlo také ním odborníka Oldřicha Dutého,
zasedání České společnosti pro který se sám popral se svým hanmíšní léze ČLS JEP a exkurze dicapem a nyní se věnuje podpoře
do RÚ Hrabyně.
ostatních. Je lektorem, koučem
Opět se ukázalo, že sdílení odbor- a člověkem, který umí předávat
ných poznatků a výměna zkuše- své nabyté dovednosti interaktivní
ností v takto úzce specializované formou.
Zástupci Centra Paraple se
aktivně zúčastnili odborné
konference v Ostravě
červenec 2013
X odborného světa / Informace pro vozíčkáře
Z
V případě zájmu se na nás můžete
obrátit na emailu eva.divinova@
svaztp.cz, telefonu 602 647 121,
nebo osobně na adrese Karlínské
nám. 59/12, 186 00 Praha 8 –
Karlín.
Více informací na webu www.
cestakzamestnani.eu.
Andrea Bělovská
Svaz tělesně postižených
Novinky z veletrhu Medical
Fair/Rehaprotex
Jako každý rok, i letos jsme vyrazili
do Brna na Veletrh Medical Fair/
Rehaprotex. Některé ze známých
firem se tentokrát neúčastnily,
a tak jsme byli zvědavi, jakou úroveň si veletrh zachová.
Naše obavy byly rozptýleny. Brzy
jsme objevili několik novinek –
např. u stánku firmy DMA nám
ochotně prezentovali použití zajímavé polohovací područky určené
zejména pro hemiparetiky. Jedná
se o područku s univerzálním použitím v sedu na vozíku. Podložka je
z příjemného materiálu a je svými
vlastnostmi na vysoké úrovni.
Foto: Meyra
lučním provedení. Revolučním
v tom smyslu, že je poskládána
z komponentů, které se dají nastavovat „kdykoli a kdekoli“, dle individuálních a aktuálních potřeb klienta. Je velmi moderní a vysoce
funkční, čímž předčí všechny
dosavadní typy pevných zádových opěrek. Nejen naše ergoterapeutky se už těší na možnosti
jejího využití.
Na závěr mohu konstatovat, že
i přes počáteční obavy byl veletrh
Medical Fair/Rehaprotex opět zajímavý a inspirativní.
Hana Vatěrová
fyzioterapeutka
Spolupráce se společností
Spektra, v.d.n.
Foto: Jana Bali Šoltésová
Velmi mile nás překvapil také elektrický vozík s integrovaným samoobslužným schodolezem pod názvem
Topchair, který na trh dodává firma
Horizont-Nare. Výjimečný je svým
IT systémem s využitím vyhodnocovací laserové technologie. Díky
tomu je vozík schopný samostatně
zhodnotit situaci a adekvátně si
s ní poradit. Samozřejmostí je stabilita a bezpečnost v obou módech
jeho použití. V praxi vozík Topchair
pomáhá výraznějšímu osamostatnění. Funkčnost a stabilita vozíku
nám byla následně prezentována
i v Centru Paraple.
Pomyslné první místo jsme přidělili pevné zádové opěrce Tarta
od firmy Meyra v absolutně revo-
Společnost
Spektra,
výrobní
družstvo nevidomých, se zabývá
vývojem a výrobou specifických
pomůcek pro zrakově i sluchově
handicapované, ale také pomůcek
na ovládání PC pro osoby se změněnou či nulovou hybností horních
končetin.
K navázání užší vzájemné spolupráce, která umožňuje již něco
málo přes půl roku našim klientů
zkoušet speciální pomůcky pro
ovládání PC, došlo na tematickém
setkání v Centru Paraple v září loňského roku. Společnost Spektra,
v.d.n. zde při představování pomůcek pro komunikaci prezentovala
našim klientům nástroje pro ovládání PC a speciální program Dolphin Guide, který má ulehčit ovládání PC uživatelům - začátečníkům.
Foto: Smart Nav
červenec 2013
Z odborného světa / O nás
Mezi pomůcky, které máme
v Centru Paraple k dispozici,
patří ovladače na PC - Smart
Nav, Big Track, Intely Keys
a další alternativní klávesnice
či externí spínače s možností
napojení na Big Track. Nejčastější zkoušenou pomůckou je
Smart Nav. Jedná se o alternativní počítačovou myš, kterou
je možné na základě umístění
senzoru na brýle či čepici ovládat pohybem hlavy, pohyb senzoru je snímán kamerou.
Dále jsme také využili možnosti
prezentace produktu Integra Mouse - počítačové myši
ovládané ústy, kterou vyrobila
Spektra, v.d.n. na konkrétní
zadání pro jednoho klienta Centra Paraple.
Všechny
výše
uvedené
pomůcky jsou nedílnou součástí života některých osob
s omezením hybnosti horních
končetin. Usnadňují jim práci
na PC, a tím jim umožňují spojit
se s okolním světem a využít tak
další možnosti komunikace.
S našimi klienty produkty průběžně zkoušíme a připomínkujeme. Aktuálně máme rozjednáno zapůjčení očního ovládání
PC.
Velmi
děkujeme
společnosti Spektra, v.d.n. za přínosnou spolupráci.
Pokud se chcete o alternativních pomůckách pro ovládání
PC dovědět více, neváhejte se
obrátit na ergoterapeutky Centra Paraple.
Iva Melicharová
ergoterapeutka
Odložení turnaje se
vyplatilo!
korun. Za velkorysé podpory Golf
Resortu Kunětická hora si společně s patronem turnaje Markem
Ebenem zahráli i Zbigniew Czendlik, římskokatolický farář a děkan
lanškrounské
farnosti,
mistr
světa ve skikrosu Tomáš Kraus,
sportovní moderátorka Kateřina
Nekolná, golfový profesionál Filip
Juhaniak a řada dalších osobností.
Hrálo se bez úpravy handicapu,
systémem „texas scramble“, pro
radost a pro vozíčkáře, kteří se
svým handicapem bojují každý
den.
Kromě generálního partnera turnaje ERA byl hlavním partnerem
turnaje Golf Resort Kunětická
hora.
7
Vložená soutěž Longest drive
Kryštofa Kintery „Něco malého
se stává větším“ a vydražila ho
ženy – Klufová Simona
Eva Chaloupková za 155 tisíc
muži – Žemlička Jiří
korun. Na Konto BARIÉRY jde
Golfová akademie - soutěž
výtěžek dražby náhrdelníku s diav puttování
manty z kolekce Maglia Marina
3. místo – Beneš David a Pařík Petr od Roberto Coina, který Karel
Janeček vydražil za 112 tisíc. Fak2. místo – Bůšková Nela
simile Bible kutnohorské, kterou
1. místo – Roschl Ondřej
Centru Paraple před třemi lety
Tipovací soutěž
darovalo vydavatelství Tempus
Libri, koupil Andrej Babiš. CenTrigema, a.s.
Soural Marcel, Brabec Vlastislav tru Paraple tak přispěl velkorysou
st., Brabec Vlastislav ml., Malínský částkou 300 tisíc korun. Děkujeme!
Martin.
-kj-
Dejte nám svůj like!
Partnery byly: Arbor, Česká pojišťovna, a.s., DB Schenker Česká
Republika, FLEXI životní pojištění, JABLOTRON ALARMS, a.s.,
Klement, a.s., LAO - průmyslové
systémy, s.r.o., Nadační fond
Veolia, Passerinvest Group, a.s.
a Secar Bohemia, a.s. - systémy
Sherlog.
Facebook je místo, kam se lidé
chodí bavit a dozvědět se něco
nového. I Centrum Paraple se rozhodlo následovat příklady ostatních neziskových organizací a připojit se k této sociální síti zřízením
vlastních facebookových stránek.
Hodně z vás se k nám již připojilo,
naší stránce dalo „like“, pozvalo
Turnaj dále podpořily: Crocodille
na ni své přátele a odkaz nasdílelo
ČR, spol. s r.o., ChilLiLa, Vinné
na svém profilu. Za tuto pomoc
sklepy Lechovice s.r.o., Karlomoc děkujeme.
varská Korunní s.r.o., Plzeňský
Prazdroj, a.s., Restaurace Stará Tím, že informace a odkazy na náš
myslivna Konopiště, Janoš – Par- profil sdílíte, pomáháte budodubický perník, Moët Hennessy vat hodnotnou komunitu, která
Czech Republic s.r.o., RYOR a.s., je základem úspěchu fungování
Yves Rocher spol. s r.o., Nike, facebookových stránek. My se
Springpeace, značky Catler a Lip- vám zde na oplátku budeme snažit
zprostředkovat aktuální informace
ton.
o dění v Parapleti a věříme, že vám
Mediální podporu poskytly: For- připravíme komunikační prostor,
bes, Glanc, Golf Digest, Hospo- který využijete k čerpání nových
dářské noviny, Xantypa a TV Star.
informací, ke komunikaci s týmem
Děkujeme lidem, firmám a insti- Centra Paraple i k vyměňování zkutucím za pomoc a podporu. Těm, šeností mezi sebou.
kteří by si pro Paraple chtěli zahrát Odkaz na facebookové stránky
v roce 2014, již nyní rádi poskyt- Centra Paraple: https://www.faceneme bližší informace.
book.com/paraplecentrum.
Umístění v turnaji:
-kj-
Vítězství v turnaji
Vzhledem k přetrvávajícímu nepříznivému počasí jsme byli nuceni
Era golfový charitativní turnaj
pro Paraple, který se měl konat
na začátku dubna, přeložit. Díky
mimořádné vstřícnosti Golfového
resortu Kunětická hora a také
Marka Ebena se nám podařilo
zajistit nový termín turnaje na 28.
dubna. To už se počasí naštěstí
umoudřilo a golfová sezona 2013
mohla začít.
2. - 3. místo
– Passerinvest Group, a.s.
Centrum Paraple získalo
tři sta tisíc korun v aukci
-kj-
Společnost TTC MARCONI
slavila narozeniny, dárek
dostalo Paraple
Společnost TTC MARCONI s.r.o.,
jeden z nejvýznamnějších dodavatelů komunikačních sítí nové generace, oslavila 20 let své existence.
Na slavnostním večeru, který se
konal v krásném prostředí Žofínského paláce, předal pan generální
ředitel společnosti Josef Šelepa
našemu panu prezidentovi Zdeňku
Svěrákovi šek na 250 000 Kč.
Stejně jako tato velkorysá podpora
nás potěšil i příslib budoucí spolupráce firmy TTC Marconi s Centrem Paraple. Pan Svěrák pobavil
všechny přítomné fundovaným
exkursem do historie vztahu Járy
Cimrmana a Guglielma Marconiho.
Děkujeme firmě TTC Marconi
za podporu a doufáme, že naše
spolupráce bude i nadále stejně
tak příjemná, jako byl průběh slavnostního večera na Žofíně.
Klouda Vladimír, Grund Martin,
Ve středu 22. května uspořádal
Filina Naďa, Kašický Jaroslav
-ipčasopis Forbes večeři pro nejú2. - 3. místo – flight ve složení: spěšnější lidi českého byznysu.
Loukota Václav, Hájek Josef, Fiala Součástí večera byla také dobroJóga se cvičila pro Paraple
Tomáš, Fiala Vladimír
činná dražba, na které se podařilo
1. místo – ČSOB, a.s. – Era
vydražit faksimilii Bible kutnohor- Na dni otevřených dveří smíchovKlufová Simona, Klufa František, ské ve prospěch Centra Paraple ského Domu jógy se 15. června
za tři sta tisíc korun.
vybralo pro Centrum Paraple
Bobko Otakar, Žemlička Jiří
Na dobročinné aukci, která se 8 760,- Kč. Tuto částku se orgaVložená soutěž Nearest to the pin
Era golfový turnaj pro Centrum
konala v Mandarin Oriental Hotelu, nizátoři ještě rozhodli doplnit
Paraple vynesl na činnost Cen- ženy – Kovářová Hana
se nabízely tři zajímavé předměty. a do Centra Paraple tak doputuje
tra Paraple celkem 586 870 muži - Caldr Karel
Pro Nadaci Via se dražil obraz 10 000,- Kč.
červenec 2013
O nás
8
Celý den zahájil zástupce Městské
části Praha 5 pan Marek Kukrle,
který měl nad akcí záštitu a pak
už jedna lekce stíhala druhou.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet
různé druhy jógy - klasickou, ale
třeba i takovou, kdy teplota v sále
přesahovala 42°C nebo se cvičila
pomocí závěsů v sítích.
hovatelná (což některým klientům
snižovalo soběstačnost) a pro klienty již ne zcela vyhovující. Někdy
jsme se setkávali s tím, že bylo
nutné, vzhledem k tělesné konstituci klienta, postel prodloužit a ani
to nám stará lůžka neumožňovala.
Problémem také začínaly být starší
matrace, které již neposkytovaly
Během dne přišly akci podpořit dostatečnou ochranu proti dekua do kasičky přispět i známé osob- bitům.
nosti, z nichž některé také využily Za výše zmíněné finance jsme
možnost cvičení.
pořídili deset nových lůžek s antiDěkujeme organizátorům této dekubitními matracemi. Lůžka
akce, že se rozhodli vybrané jsme zakoupili u firmy Linet. Osm
finanční prostředky věnovat právě lůžek jsou pečovatelská lůžka
Movita a dvě jsou Latera Thema.
Centru Paraple!
-kj-
Nová lůžka v Centru
Paraple
Na zpravodajském portálu iDNES.
cz se uskutečnila na podzim loňského roku dražba sedmnácti
originálních lahví, které nechal
na oslavu 170. výročí uvaření
první várky ležáku vyrobit Plzeňský pivovar. Konečná částka je
v historii internetových dražeb
portálu iDNES rekordní a dosáhla
1 020 651 Kč. Dobročinná aukce
podpořila
Centrum
Paraple.
Vybrané peníze jsme použili, mimo
jiné, na nákup speciálních elektricky ovládaných polohovacích
lůžek do starší části budovy Centra, kde původní mechanicky ovládaná lůžka již dosluhovala.
Máma, táta na vozíku
…hravě
nému snížení síly potřebné na přetočení klienta lze s pomocí laterálního náklonu provádět všechny
uvedené postupy s mnohem nižší
fyzickou zátěží a bez rizika tělesného poškození či pracovního
úrazu ošetřovatele (obrázek č. 2).
Navíc jsme pořídili také několik
dalších antidekubitních matrací.
Od firmy Linet matrace Prema
Lůžko Movita (obrázek č. 1) je a od firmy Promareha matrace Top
vybaveno
dvojitými
dělenými flex Lux N a Sendvič.
postranicemi, které lze nastavit Pořizovací náklady na tyto
podle přání nebo aktuálního stavu pomůcky jsou poměrně vysoké,
klienta ve čtyřech úrovních (až proto je pro naše klienty velkým
do výšky 40 cm nad ložnou plo- přínosem možnost vyzkoušení
chou). Pohodlí klienta při poloze ještě před jejich zakoupením.
vsedě zajišťuje systém dvojité auto- Jako bonus k objednávce jsme
regrese. Při napolohování do sedu od firmy Linet obdrželi evakuační
se zvětší prostor v pánevní oblasti podložky, které nám v případě
o 17 cm. Tím dojde k výraznému potřeby umožní rychlou evakuaci
snížení tlaku na pokožku klienta imobilních klientů (obrázek č. 3).
i na orgány dutiny břišní, značně
Iva Sedláčková
se zlepší komfort sedu a hlavně
vedoucí úseku ošetřovatelské péče
dochází ke snížení rizika vzniku
Inzerce
dekubitů.
Lůžko Latera Thema disponuje
oboustranným laterálním náklonem
do 15°. Řada denních rutinních činností v ošetřovatelství přináší fyzicky
namáhavou manipulaci s částečně
nebo zcela nepohyblivými klienty.
Mnohé z těchto činností se tradičně
Ve starší části budovy máme provádějí s klientem napolohova9 pokojů. Některá lůžka již byla ným na bok, resp. vyžadují laterální
zastaralá, nebyla elektricky polo- posun klienta. Díky 10-ti násob-
Tematické setkání Máma, táta
na vozíku …hravě, se i přes
krizovou situaci způsobenou
záplavami uskutečnilo v téměř
předem ohlášené sestavě.
Zúčastnilo se ho 13 rodin s celkem 18 dětmi.
Setkání proběhlo v termínu
od čtvrtka 6. 6. do neděle
9. 6. 2013, převážně v budově
a zahradě Centra Paraple.
Pro účastníky byl připraven pestrý program. O zážitkový psychologický seminář se postarala Mgr. Zuzana Hrušková.
Děti byly v čase přednášky
v péči milých a schopných dam
z rodinného a kulturního centra
Nová trojka a spolu s našimi
dobrovolnicemi vytvořily dětem
v zahradě hravé a tvůrčí zázemí.
Malým účastníkům jsme i tentokrát dopřáli divadelní zážitek.
Své barevné a dynamické představení Palačinková Pepinka
nám zahrála herečka Štěpánka
Vanická.
ROHO
antidekubitní podložky a matrace
zamezují vzniku proleženin a napomáhají při jejich léčbě.
podložky do vozíků
hrazeny VZP
– 0000277
sk. 13
1
2
Rozloení tlaku
u osoby sedící
na molitanu (1)
a na antidekubitní
podloce ROHO (2)
Fota: Lukáš Salák
Dováí: CZ. TECH Èelákovice, a.s.
Stankovského 1200/46, 250 88 Èelákovice
tel.: 326 993 844, fax: 326 993 845, e−mail: [email protected]
www.roho.cz
červenec 2013
O
X nás
9
u stejných klientů po půlroce jejich
samostatného snažení. Postupně
se nám tak hromadí cenná data,
která po zpracování a vyhodnocení
mohou být velkým přínosem pro
práci s klienty po poškození míchy.
Fota: Lukáš Salák
S velkým ohlasem se setkalo také
soutěžní hravé odpoledne pro
celou rodinu, které proběhlo opět
v zahradě Centra a které bychom
jen těžko zajistili bez pomoci dobrovolníků.
O večerní živou hudební produkci u plápolajícího ohně se nám
postarala kapela Faux Paus.
V sobotu jsme hromadně navštívili
zábavní park Miraculum v Milovicích, kde se rodiče s dětmi vyžili
při různých sportovních a dobrodružných disciplínách a díky
nečekaně letním teplotám byl
zážitek z tohoto dne až prázdninový.
Večer se pod střechou Centra,
díky divadlu Cylindr, rozehrála klasická vodnická pohádka pro děti
i dospělé. Divadelnímu souboru
u nás bylo tak dobře, že se nakonec vzdal svého honoráře, za což
moc děkujeme!
Nedělní dopoledne jako už tradičně probíhalo ve znamení tvůrčí
výtvarné dílny, kterou si pro nás
tentokrát připravila lektorka Barbora Pilátová, která dokázala strhnout k tvorbě všechny přítomné.
Touto aktivitou byl program
tematického setkání Máma, táta
na vozíku ...hravě zakončen.
Už teď se těšíme na další pokračování!
Martina Barcalová
koordinátorka PC kurzů a jiných
tematických aktivit
Flexi životní pojištění nový hlavní partner Centra
Paraple
Flexi životní pojištění od Pojišťovny
České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, to je celý oficiální
název našeho nového hlavního
partnera.
Flexi životní pojištění je pro Centrum Paraple „starou známou firmou“. Již od roku 2010 podpo-
ruje Flexi životní pojištění projekt Klienti mají připravený individuální
Máma, táta na vozíku.
jídelníček, jehož energetickou
S logem Flexi životní pojištění hodnotu a složení stanoví nutriční
se setkáváme také na tričkách terapeut na základě předem vyplběžců - účastníků Běhu pro Para- něných dotazníků. V programu
ple, jehož je Flexi životní pojištění kurzu je pravidelná pohybová
od roku 2010 partnerem. A v letoš- činnost, fyzioterapie, psychologická péče, relaxace, konzultace
ním roce tomu není jinak.
s nutričním terapeutem, možnost
Vítáme Flexi životní pojištění mezi
asistovaného nákupu potravin,
našimi hlavními partnery a douvaření, přednášky o výživě a pohyfáme, že se naše partnerství bude
bové terapii. Letos do kurzu nově
i nadále rozvíjet k oboustranné
přibylo i pravidelné cvičení Naamspokojenosti.
jógy a trénink handyboxu.
-ip-
Zdravý životní styl
v Centru Paraple
V termínu 15. až 26. dubna proběhlo v Centru Paraple prvních
čtrnáct dní kurzu Zdravý životní
styl. Je to již čtvrtý ročník tohoto
kurzu, o který je mezi našimi klienty velký zájem. Každý kurz je
rozdělen do dvou čtrnáctidenních
bloků, které se konají v rozmezí
šesti měsíců. Podílejí se na něm
všechny odbornosti Centra Paraple - fyzioterapeuti, ergoterapeuti,
sportovní terapeuti, sociální pracovníci, psychologové, ošetřovatelský tým a v neposlední řadě také
úsek stravování.
Cílem kurzu je motivovat klienta
k práci na sobě, ke změně životního stylu a vybavit ho potřebnými
znalostmi a dovednostmi, se kterými na sobě může dále samostatně pracovat.
Za podporu jarní části kurzu děkujeme těmto firmám a organizacím:
Diet Plan (sestavení jídelníčku
a výživové přednášky), Ultrasport
(tyčinky Chimpanzee), USN (výživové doplňky a reklamní předměty), Fakulta tělesné výchovy
a sportu (měření tělesného složení a bazálního metabolismu,
zátěžová spirometrie), Rowline
(zapůjčení lyžařského trenažéru),
Zdravá pětka (projekt nadačního
fondu Albert, přednášky) a restaurace Vozovna Stromovka (zajištění
oběda při výletu na handbicích).
Jiří Pokuta
sportovní terapeut
Kurz kreativních
technik Jaro
Součástí je také měření tukové
a svalové hmoty, obvodů těla, Ve dnech 15. – 17. března se konal
tepové frekvence, spirometrie letos již druhý víkendový výtvarný
a rychlostní a vytrvalostní testy.
kurz, tentokrát zaměřený na různé
V tomto ročníku jsme se ve spolu- kreativní techniky, které se však
práci s Fakultou tělesné výchovy všechny dotýkaly společného
a sportu rozhodli změřit bazální tématu - Jaro. Tvořivého setkání
metabolismus našich klientů. se zúčastnilo 9 klientů, z toho 2
Jde o množství energie potřebné v doprovodu svých ratolestí a 8 asik zachování životních funkcí stentů.
daného jedince. Toto množství je V pátek jsme se nejprve všichni
důležité pro stanovení vhodného vydali do obchůdku s kreativními
energetického příjmu.
potřebami, kde jsme si nakoupili
zásoby pro domácí tvoření a zároveň pochytili nějakou inspiraci. Již
zde se s námi přivítaly a fundovanými radami nás obohatily naše
skvělé lektorky Andrea Čepová
a Máša Nováková.
Každé měření se opakuje vždy
na začátku a konci prvního i druhého čtrnáctidenního bloku. Je
tak možné porovnat výsledky
Po návratu do Centra Paraple
už nám nic nebránilo pustit se
do samotné tvorby. Ještě v pátek
jsme se naučili malovat barvami
na textil s využitím kontur a fólií.
Touto technikou jsme si ozdobili
tašky a trička. V sobotu jsme zvládli
červenec 2013
O nás
10
Fota: Iva Melicharová
fakultního pracoviště, tak se práci
se studenty věnujeme velmi intenzivně. Vzdělání a odpovídající praxi
budoucích fyzioterapeutů, ergoterapeutů, sociálních pracovníků,
lékařů a zdravotních sester považujeme totiž za klíčové z pohledu
udržitelnosti vysoce kvalifikované
péče poskytované (nejen) zdravotně znevýhodněným osobám.
Vůči školám a studentům máme
nastavený vstřícný a otevřený
přístup. Pokud student splňuje
předpoklady (každá žádost je
posuzována individuálně) pro
absolvování praxe a zároveň je
to možné s ohledem na kapacitu
zaměstnanců Centra, je mu praxe
umožněna.
techniku vitráže na sklo a workshop
nám uzavřela technika decoupage,
kterou jsme v neděli využili k ozdobení ubrouskovníků. Celý víkend se
nesl ve velmi příjemné atmosféře,
ve které jsme od ranních do pozdně S jednotlivými školami uzavíráme
Smlouvy o zajištění odborné praxe.
večerních hodin intenzivně tvořili.
V průběhu kurzu se utvořila nová V současné době u nás absolvují
přátelství a vazby. Jedna z klien- praxi v rozsahu jednotek dnů až
tek navázala se svými asistentkami několika týdnů nejčastěji studenti
natolik blízký vztah, že se domlu- těchto škol:
vily na další spolupráci. Asistentky • 1., 2. a 3. lékařské fakulty Uniprošly zaškolením v Centru Paraverzity Karlovy (budoucí fyziople a nyní jí pravidelně navštěvují
terapeuti, ergoterapeuti, lékaři,
v domácím prostředí, kde se věnují
všeobecné zdravotní sestry),
procvičování a různým volnočaso- • ČVUT, Fakulty biomedicínského
vým aktivitám.
inženýrství (budoucí fyzioteraZa další velmi povedený workshop
peuti),
děkujeme lektorkám, klientům, • Fakulty tělesné výchovy a sportu
asistentům a ostatním zaměstnanUniverzity Karlovy (budoucí
cům.
fyzioterapeuti, sportovní terapeuti),
Iva Melicharová
ergoterapeutka
Spolupráce Centra Paraple
se školami
• Jihočeské univerzity, Zdravotně
sociální fakulty (budoucí fyzioterapeuti),
• Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Fakulty zdravotnických
studií (budoucí rgoterapeuti),
Centrum Paraple cíleně a dlouhodobě spolupracuje se středními, • Západočeské univerzity, Fakulty
vyššími a především vysokými škozdravotnických studií (budoucí
lami z celé České republiky.
ergoterapeuti),
Ačkoliv nemáme oficiální statut • Ostravské
univerzity,
Fakulty
zdravotnických studií (budoucí ticky. V této podobě probíhá
ergoterapeuti),
bloková výuka v Centru Paraple
• Univerzity Palackého, Fakulty druhým rokem a zástupci Fakulty
tělesné kultury (budoucí spor- hodnotí její pedagogickou úroveň
jako vysokou a mají zájem nastatovní terapeuti),
venou spolupráci nadále upevňo• Vysoké školy zdravotnické,
vat a rozšiřovat. Ohlasy studentů
o.p.s., Praha (budoucí všeona tuto formu výuky můžeme
becné zdravotní sestry),
opět sledovat na jejich návratech
• Vyšší odborné školy soci- do Centra, což nás samozřejmě
álně právní, Jasmínová, Praha velmi těší.
(budoucí sociální pracovníci).
Poslední složkou praktické výuky
Každý student, který je v Centru je možnost seznámit se s naším
Paraple na praxi absolvuje nej- zařízením prostřednictvím exkurze.
dříve tzv. kolečko, to znamená, že V roce 2012 ji v našem zařízení
je poměrně podrobně obeznámen absolvovalo 10 skupin ze škol
s činností všech úseků a oddělení různého odborného zaměření.
Centra. Právě ucelený komplex
V rámci exkurzí se studentům snaslužeb, který Centrum Paraple
žíme co nejvíce přiblížit činnost
svým klientům poskytuje, jej činí,
Centra Paraple a v obecné rovině
ve srovnání s ostatními pracovii problematiku života lidí s handišti, výjimečným. Pochopení procapem.
vázanosti jednotlivých služeb si
studenti následně prohlubují při Z výše uvedeného vyplývá, že se
každodenní spolupráci s přiděle- studenty se naši klienti setkávají
ným terapeutem. Samozřejmostí kontinuálně v průběhu celého
při práci se studenty je i jejich roku. Je to cesta mnohdy náročná
důkladné seznámení s bezpeč- a vyžadující pochopení a toleností práce. Pokud s účastí stu- ranci všech zúčastněných stran,
denta na terapii souhlasí i samotný ale v každém případě smysluplná
klient, skutečná praxe může začít. a správná!
Z ohlasů studentů usuzujeme,
že je pro ně praxe v našem zařízení obohacující jak odborně, tak
lidsky. I proto mnoho z nich volí
praxi v Centru Paraple opakovaně,
nebo se zapojí do jeho dalších
aktivit jinak – jako externisti v ošetřovatelském týmu, dobrovolníci
na sportovních či jiných kurzech
nebo jako stálí dobrovolníci pro
Terapii v terénu.
Další formou praktické výuky, kterou Centrum Paraple nabízí, je
tzv. bloková výuka. Tu v současné
době zajišťujeme pro studenty 4.
ročníků oboru fyzioterapie pražské
Fakulty tělesné výchovy a sportu.
Studenti jsou rozděleni do několika skupin, z nichž každá v rámci
předmětu Praxe v klinických zařízeních stráví v Centru tři výukové
dny. Jejich obsahem je, jak jinak,
problematika míšního poškození.
Naši terapeuti (fyzioterapeuti
a instruktor nácviku soběstačnosti) studenty provedou od klinického obrazu klienta s míšní
lézí, přes seznámení s pasivními
formami cvičení a protažením,
aktivním cvičením reziduálního
svalstva, nácvikem opor a stability až po seznámení s možnostmi
nácviku sebeobsluhy a přesunů.
Některé z technik či úkonů si studenti mohou pod vedením terapeutů Centra vyzkoušet i prak-
-aš-
Výtěžek z dobročinného
čarodějnického bazaru
Ve středu 30. 4. se v Centru Paraple uskutečnil tradiční Čarodějnický podvečer. Jeho součástí
byl dobročinný bazar, na kterém
jsme prodávali spoustu „nezbytných“ maličkostí (od oblečení,
přes kabelky, šperky po hračky),
slavnostní zapálení čarodějnice,
opékání dobrot a posezení v naší
zahradě. Vše příjemně podkreslovala hudební produkce skupiny
The Brownies.
Tak jako již několikrát v minulosti
jsme chtěli výtěžek z charitativního
bazaru věnovat na dobrou věc.
Tentokrát jsme uvažovali o zakoupení „Skutečného dárku“, což je
projekt společnosti Člověk v tísni.
Dříve než jsme tak stihli učinit,
vtrhly do části naší republiky ničivé
povodně. Proto jsme se rozhodli,
že částku z charitativního bazaru
ještě doplníme a následně poukážeme na povodňové konto organizace ADRA.
Doufáme,
že
6 200,Kč
od zaměstnanců Centra Paraple
alespoň trochu pomůže.
-aš-
červenec 2013
Informace pro vozíčkáře / Sport
11
PR článek
• pojištění odpovědnosti za škodu
občana,
Handy Card - užitečná
karta pro všechny
hendikepované
• pojištění domácnosti,
• pojištění nemovitosti (bytu či
domu),
Ke společnosti CAR CLUB a její
nabídce speciální karty Handy
Card, poskytující cenově zvýhodněné produkty a služby po osoby
s uznaným zdravotním postižením,
se v roce 2012 připojila jako generální partner společnost Česká
pojišťovna. V rámci věrnostní karty
Handy Card mohou lidé se zdravotním postižením získat od České
pojišťovny
širokou
pojistnou
ochranu za výrazně nižší cenu,
navíc s originálními službami,
které ostatní pojišťovny v tomto
komplexu pro zdravotně postižené
občany nenabízejí.
• pojištění odpovědnosti za škodu
při výkonu povolání,
• asistenční služby pro domov aj.
handicapované a zcela zdarma. ální asistenční služba Pohoda bez
Další informace na www.carclub. bariér. Česká pojišťovna v rámci
cz, nebo emailem na pojisteni@ programu Handy Card nabízí dále
speciální allriskové pojištění komcarclub.cz
penzačních pomůcek, které kryje
Základním kamenem nabídky ČP
i případy mechanického poškození
pro držitele karty Handy Card jsou
produkty z oblasti pojištění motoro- invalidního vozíku při manipulaci
vých vozidel, tedy povinné ručení a navíc se vztahuje i na předměty,
jež má hendikepovaný spoluobčan
CAR CLUB je exkluzivním partne- a havarijní pojištění. Součástí zvýrem České pojišťovny a všechna hodněného pojištění pro držitele zapůjčeny.
zvýhodněná pojištění pro han- karty Handy Card je proto také tzv. K dalším druhům pojištění, na než
dicapované lze získat výhradně připojištění GAP, které pokrývá roz- se vztahuje výrazné až 40prov Obchodních centrech CAR díl mezi pořizovací cenou vozidla centní zvýhodnění pro držitele
CLUB. Karta je výhradně jen pro a jeho aktuální tržní cenou a speci- karty Handy Card, mj. patří:
Plánované letní sportovní
akce Sportovního klubu
vozíčkářů
• 7. 8. – 10. 8. 2013
• cca 8 vozíčkářů, cena cca
2 500,- Kč
Cyklistický kurz Salzburg
• 3. 9. – 7. 9. 2013
• cca 5 vozíčkářů, cena cca
2 500,- Kč
Cyklistický kurz Lednice, Pálava
• 17. 7. – 21. 7. 2013
• cca 10 vozíčkářů, cenu brzy
upřesníme
Divoká voda + kola Rakousko
Michaela Krunclová
SKV
Line dance – taneční směr
pro všechny
• 23. 7. – 28. 7. 2013 (možnost
o 2 dny prodloužit o cyklistické Taneční směr Line dance přišel
do Evropy v 80. letech 20. století
výlety)
z Ameriky. V České republice jej
• cca 8 vozíčkářů, cena cca registrujeme asi 20 let. Jedná se
2 500,- Kč
o tanec bez partnera (kromě Partner dance a Coule dance). Každý
tanečník tančí sám krokovou variaci, např. 32 dob, které se opakují po celou dobu tance. Pro Line
dance je typická country hudba,
dnes se běžně používá i hudba
moderní. Tančí se v několika kategoriích, které byly zhruba před
dvěma roky rozšířeny o kategorii
Wheelchair (vozíčkář).
Foto: SKV
Národní soutěže zastřešuje mezinárodní federace World Country
Dance Federation. Česká národní
Více se dozvíte na stránkách www.
carclub.cz, nebo zavolejte Zákaznické centrum CAR CLUB mobil
739 306 714.
pro sportovní aktivity a motivovat
je k udržení pravidelnosti těchto
aktivit. Vhodnou sportovní aktivitu
jsme schopni najít pro v podstatě
každého klienta, i pro toho s těžším postižením. K tomu nám pomáhají nejen mnohaleté zkušenosti
s prací s lidmi s míšním poškozením, ale i velké množství stále se
vyvíjejících sportovních pomůcek.
Divoká voda Rakousko
Více info na: www.skvpraha.org
Kontakt: [email protected]
Kartu Handy Card mohou využít její držitelé k získání platební
karty CCS Handy Limit, na kterou
lze čerpat pohonné hmoty v celé
ČR se slevou. Dále karta Handy
Card nabízí další slevy od partnerů
tohoto projektu, například speciální program Dovolená s vozíkem
od CK ATIS, zvýhodněné pořízení
oblečení pro vozíčkáře od společnosti Adaptia a další, vše se slevou
na kartu Handy Card.
Sport na vozíku může být pro
mnohé zpočátku nepředstavitelný.
Jsme proto velmi rádi, že díky
soutěž se uskuteční v termínu 1. – podmínkám, které v Centru Para3. 11., v KD Písek a pořádá jí TSC ple máme, můžeme naše klienty
Louisiana.
do sportu vtáhnout a ukázat jim
Soutěž je určena všem amatér- další možnosti.
ským tanečníkům z celé Evropy.
Chod sportovního úseku zajišťují tři
Více o Line dance naleznete na sportovní terapeuti, sportovní asiswebových www.worldcdf.com, či tent a dobrovolníci.
www.czechlinedance.cz, dotazy Co vám úsek sportu nabízí?
vám rádi zodpovíme prostřednictvím emailu czechlinedance@ 1. Skupinové cvičení
Je zařazeno do sociálně rehabiczechlinedance.cz.
litačního programu. Často bývá
Tom Dvořák
první příležitostí, ke sportovní aktiředitel soutěže Czech Open
zástupce WCDF pro ČR vitě klienta. Skladba cvičební jednotky je různorodá, uzpůsobená
individuálním potřebám klientů.
Co nabízí úsek sportu
Hodina začíná zahřátím a rozcvičkou, hlavní část pak tvoří apliCentra Paraple
kované sportovní hry (softtenis,
Hlavním cílem sportovních tera- stolní tenis, basketbal, boccia,
peutů Centra Paraple je poskyt- modifikované rugby, badminton,
nout klientům dostatek informací, stolní fotbal). Někdy jsou cvičební
kvalitní a kvalifikované zázemí jednotky přizpůsobeny konkrétním
Foto: WCDF
12
problémům dané skupiny, cvičí se
pak např. kruhový trénink, štafety,
slalomová dráha, jízda zručnosti, či
jízda v terénu na zahradě.
2. Posilovna
středkujeme kontakty na organizace, které poskytují následné
služby (SKV Praha, Adrenalin BB,
Sportability, Černí koně apod.).
Poskytujeme poradenství v oblasti
Dále organizujeme samostatné zdravého životního stylu.
kurzy zaměřené na lyžování, potá- 6. Půjčovna sportovních
pění, cyklistiku, vodáctví (sjíždění
řek) a vodní sporty, který pořá- pomůcek
Myšlenkou půjčovny je umožnit
dáme v Chorvatsku.
našim klientům vyzkoušet si sporCílem sportovních kurzů je umožtovní pomůcku v domácím pronit klientům seznámení s danou
středí nebo na dovolené. Půjčení
sportovní aktivitou a kompenzačpomůcky doporučujeme vždy,
ními a sportovními pomůckami.
než se klient rozhoduje pro její
Součástí je i pobyt v přírodě,
koupi. Správný výběr pomůcky
často v ne úplně bezbariérovém
výrazně ovlivňuje její využití. Sporprostředí, které si klient mnohdy
tovní pomůcky jsou finančně velmi
poprvé vyzkouší právě na spornáročné, proto klademe na jejich
tovním kurzu. Velkou výhodou
správný výběr tak velký důraz.
je významná podpora skupiny
a instruktorů - vozíčkářů, kteří 7. Účast rodinných příslušníků
ochotně předávají své zkuše- Do sportovních aktivit rádi začleňunosti. Klienti mají možnost si mimo jeme i rodinné příslušníky, přátele
samotnou sportovní aktivitu např. či osobní asistenty, kteří pracují
trénovat, jak si říkat o pomoc a plá- s klientem v místě jeho bydliště.
novat osobní asistenci.
Pokládáme za velmi důležité, aby
kolkách. V rámci programu kurzu
spolupracujeme s profesionály,
kteří se jednotlivými sporty zabývají. Pod jejich vedením je možné
si každý sport vyzkoušet.
Vybavení posilovny v Centru Paraple je multifunkční - přizpůsobeno jak potřebám vozíčkářů, tak
stojících paretiků, tak osob bez
postižení. Posilovací stroje a trenažéry mohou využívat i klienti se
sníženou funkcí horních končetin.
Stroje umožňují vozíčkářům najet
s vozíkem přímo k nim a posilovat
tak bez nutnosti přesedání. Klientům je sestavován individuální
cvičební plán na celkové zlepšení
kondice a vytrvalosti. Cvičební jednotky jsou zaměřené na facilitaci
oslabených svalů, korekci pohybu,
protažení a posílení oslabených
svalových struktur, stabilitu trupu,
či dechová cvičení. Posilovnu lze
využívat jak v rámci pobytu, tak
i ambulantně a mohou si v ní zacvičit i rodinní příslušníci či osobní
asistenti.
Personální obsazení kurzu je vždy
zajištěno sportovním terapeutem,
3. Docházkové aktivity
fyzioterapeutem, instruktorem –
V rámci sociálně rehabilitačního
vozíčkářem, sanitářem a dobrovolprogramu, a to jak v pobytové, tak
níky.
v ambulantní formě, se klienti mají
možnost seznámit s dalšími sporty Přehled sportovních kurzů, které
(např. lukostřelbou, plaváním, potá- pro vás v roce 2013 pořádáme
pěním, hippoterapií, lyžováním, naleznete na webových stránkách
jízdou na handbiku, bocciou, stol- Centra Paraple.
ním tenisem), které se v naprosté
5. Poradenské služby
většině konají mimo budovu Centra
Paraple. Klienti mají v rámci těchto Ačkoliv Centrum Paraple poskypravidelných docházkových akti- tuje pomoc klientům s poškozením
vit možnost seznámit se s trenéry míchy, odborné poradenství nabía hráči daného sportu a vyzkoušet zíme osobám s různými typy postižení a jejich blízkým. Poradíme
si vhodné kompenzační pomůcky.
Přehled sportovních docházkových vám, či vás nasměrujeme v oblasti
aktivit, které pro vás zajišťujeme sportovních aktivit, sportovních
kompenzačních
pomůcek,
naleznete zde http://www.paraple. a
můžeme
také
doporučit
vhodné
cz/uploads/images/clanky/spordestinace k určitým sportům, zprotovni_aktivity_2013.pdf.
4. Sportovní kurzy
V Centru Paraple každoročně
našim klientům nabízíme možnost
absolvovat s námi některý ze sportovních kurzů.
při běžných denních aktivitách
(manipulace s vozíkem, pomoc
při hygieně, pomoc při stravování,
polohování…). V rámci následného zaškolení na úseku sportu
pak dostane základní informace
o sportovní aktivitě či kurzu, jehož
se zúčastní. Výjimkou jsou lyžařské kurzy, kde dobrovolníci získají obsáhlejší odborné teoretické
i praktické školení.
9. Zdravý životní styl
Kurz vznikl v roce 2010 z podnětu
samotných klientů, kteří projevili
zájem o výživové poradenství. Klienti Centra Paraple se opakovaně
potýkají s narůstající tělesnou
váhou. Tento fakt má za následek snížení jejich soběstačnosti
a samostatnosti, zvyšuje riziko
závislosti na osobní asistenci,
vzniku civilizačních chorob. To
následně vede ke ztíženému začlenění do rodinného a pracovního
života a nemožnosti plnohodnotně
všichni blízcí znali možnosti života využívat svůj volný čas.
na vozíku, nezbytnou pomoc Klientům se snažíme velmi taktně
a zázemí, které je nutné poskyt- vysvětlit, proč je tak důležité
nout. Na sportovních kurzech se mít svou váhu pod kontrolou.
jim snažíme zprostředkovat dosta- Za významné považujeme pochotek informací propojených s prak- pení souvislosti mezi zdravím –
tickou ukázkou (např. jak zvládnout
obezitou – nekondicí a následným
spaní pod stanem). Ze zkušenosti
omezením v běžném životě.
víme, že absolvování sportovního
kurzu může pro celou rodinu před- Na kurzu je přítomný výživový
stavovat počátek nové éry ve způ- poradce, který kromě výživového
poradenství a přednášek sestavuje
sobu trávení volného času.
klientům jídelníček a učí je, jak si
8. Výcvik sportovních
nakupovat a vařit doma. Naší aktudobrovolníků
ální snahou je, aby byl výživový
Bezproblémové zajištění sportov- poradce klientům Centra Paraple
ního programu si bez dobrovolníků k dispozici celoročně. Nedílnou
umíme představit jen velmi těžko. součástí programu jsou i vhodné
Sportovní dobrovolník absolvuje pohybové aktivity. Na programu se
školení dobrovolnického pro- podílejí všechny odbornosti Centra
gramu, kde se seznámí s pomocí Paraple - fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sportovní terapeuti, sociální
pracovníci, psychologové, ošetřovatelský tým a v neposlední řadě
také úsek stravování.
Pokud máte zájem se o výše uvedeném dovědět více, neváhejte
nás kontaktovat osobně v Centru Paraple, telefonicky či emailem. Všechny kontakty naleznete
na webových stránkách Centra
Paraple.
Sportovní kurzy si naši klienti vybírají dle vlastního zájmu a možností.
Základem pro seznámení se
sportem na vozíku je všeobecný
sportovní kurz. V jeho průběhu
si můžete vyzkoušet tyto sporty
- plavání, potápění, stolní tenis,
tenis, floorbal, quadrugby, střelbu,
atletiku, cyklistiku - handbike, orientační běh, lukostřelbu, basketbal, volejbal, curling, rafting, jízdu
na kanoi, bocciu či jízdu na čtyř-
červenec 2013
Sport
Lenka Honzátková
vedoucí úseku sportu
Foto: Jana Bali Šoltésová
Sportovní kurzy produktově
podpořily firmy HUDYsport a.s.,
HIKO sport s.r.o.
a SPORTISIMO s.r.o. Děkujeme.
červenec 2013
X
Ohlasy
na kurzy
Vzdělávací kurz Multimediální workshop
V režii lektora Vojtěcha Dvořáka
se v Centru Paraple uskutečnil, v termínu od 8. 4. do 12. 4.,
vzdělávací kurz Multimediální
workshop. Účastníci byli 4 a výuka
tak proběhla v dobrém slova smyslu v komorním duchu. Kurz byl
zaměřen na práci se záznamovou
technikou, účastníci se učili jak
nastavit záznamové zařízení, jak
vybrat velikost záběru, seznámili
se se základními pravidly kompozice. Pracovalo se v programu
Sony Vegas - od základního ovládání jednotlivých funkcí, přes
stříhání videa, nahrávání efektů
až po vkládání textů. Účastníci
byli, po základním zvládnutí funkcí
tohoto programu, schopni vytvořit
vlastní videoprezentaci.
Výuku zpestřil host Tomáš Hruška,
který obohatil obsah kurzu zajímavým výkladem z oblasti scénáristiky
a režie.
Martina Barcalová
koordinátorka PC kurzů a jiných
tematických aktivit
Zpětná vazba účastníka
V dubnu jsem v Centru Paraple
absolvoval počítačový kurs Multimediální workshop. Jelikož jsem
se mnoho let pohyboval v oblasti
audio, video, pracoval v České
televizi, ve střižnách (ale analogových, dnes je téměř vše digitální),
mám doma plno nahrávek (právě
analogových). Proto jsem byl rád
za tento kurs, kde jsem se naučil
stříhat digitálně, což jsem doteď
neuměl. Také se konečně chystám, že některé mé nahrávky,
hlavně ty rodinné, natočené ještě
na VHS, konečně sestříhám a převedu na DVD.
Petr Berák
Vzdělávací kurz
- Digitální fotografie
Již po několikáté pro vás Centrum
Paraple připravilo oblíbený kurz
na téma Digitální fotografie. Tentokrát proběhl v termínu od 13. 5.
do 17. 5. Absolvovalo ho 5 účastníků, kteří se pod vedením lektora
Aleše Černohouse měli možnost
seznámit se s ovládáním vlastního fotoaparátu, s využitím všech
dostupných funkcí, se zvládnutím
základních úprav fotografie v grafických programech Adobe Pho-
toshop a Irfan View. Lektor účastníkům vysvětlil základní pojmy jako
expozice, čas, clona, ISO. Pracovalo se s kompozicí, se světlem atd.
Prostor byl dán také získání základních znalostí a dovedností pro vytváření prezentací na internetu a pro
tvorbu vlastních fotogalerií.
Pár slov
o potápěčském kurzu
Už mám dost zkušeností s různými
sporty a vůbec zábavou na invalidním vozíku, avšak z potápění mi
zážitky dosud chyběly.
Kurz probíhal jak v prostorách Jak jsem se dozvěděla o potáučebny, tak v zahradě Centra Para- pěčském kurzu, který pořádalo
Centrum Paraple a který se konal
ple a jeho nejbližším okolí.
27. – 31. května, musela jsem se
Pracovalo se kolektivně i indivizúčastnit.
duálně, vždy ale v příjemně tvůrčí
Vím určitě, že to nebyl ztracený
atmosféře.
čas, naopak. Z kurzu mám krásné
Martina Barcalová zážitky, jak z potápění, tak i z trákoordinátorka PC kurzů a jiných vení volného času, na který jsme
tematických aktivit
měli vymyšlený bohatý program
i přes to, že nám počasí zrovna
Zpětná vazba účastníků:
nepřálo.
Během pár dní jsme s Alešem A teď něco málo právě k potápění.
koukali na svět hledáčkem foťáků. Od pondělí do středy jsme si užíZasvětil nás do všech funkcí, které vali pod vodou v bazénu, kde jsme
naše foťáky mají a mně z nich jde se mohli potopit do hloubky čtyř
hlava kolem. Měli jsme možnost metrů. Postupně jsme se učili,
s fotkami pracovat v počítači. co a jak pod hladinou. Především
Aleš nás zlehka začal seznamovat správné dýchání, komunikaci mezi
s kouzly Photoshopu, a to s před- sebou, ale také pokud možno být
zvěstí, že to nějaký ten čas potrvá, co nejvíce soběstačný. Potápěči
nežli budeme s Photoshopem vycházeli všem a se vším vstříc,
dobří přátelé. Všichni jsme tiše abychom měli pocit bezpečí,
souhlasili. Díky Aleši.
pohodlí a mohli si potápění co nejMichaela Krunclová více užívat.
Kurz byl pro mě opravdu přínosem, protože jsem poznala, jak
se má správně fotit, zase jsem se
mohla učit novým věcem a poznávat novou problematiku a ještě
jsem poznala spoustu nových lidí.
Martin Markalous
ty rybičky, které nám všem dělaly
při potápění společnost.
Monika Valachová
Máma, táta na vozíku –
ohlasy na kurz
Na kurz Máma, táta na vozíku se
vracíme rádi a i nadále budeme,
protože setkat se s jinými rodiči,
z nichž jeden je na vozíku,
nemáme jinde možnost. A vyměnit si zkušenosti, postěžovat si,
zkrátka probrat věci skrz rodičovství a partnerství s někým, kdo má
stejné, nebo podobné překážky
v životě, je moc fajn.
Za ty tři roky, co na kurz jezdíme,
jsme mezi ostatními účastníky našli
přátele a je velmi hezké sledovat,
jak se rodiny rozrůstají a jak nám
děti rostou.
Pokaždé, když jedu z kurzu domů
mě mrzí, že není delší, protože čím
větší účast, tím míň toho stíháme
prodebatovat. Chtělo by to nějaké
týdenní setkání!
Poslední kurz byl pro nás hlavně
výbornou relaxací a možností strávit
s dcerou celý víkend, který si maximálně užila. Bezvadný byl nápad se
soutěžní hrou na zahradě, večerní
opékání s příjemnou muzikou i výlet
do Mirakula!
Ida Juřicová
Setkání na kurzu Máma, táta
na vozíku se neslo v přátelském
duchu. Účastníci se opět po půl
roce sešli, omrkli, jak jim povyrostly dětičky a čile navázali konverzaci. Děti, většinou v rozmezí tří
až pěti let, si na sebe taky pamatují, takže ostych je trápí možná tak
prvních pět minut, než se rozkoukají a pak nastává pravá divočina.
Dana Brodská
Nedávno jsem si udělal radost
a koupil si nový digitální fotoaparát, abych mohl fotit veverky, ptáky
a ostatní lesní i polní havěť, kterou
potkávám na svých toulkách přírodou. V prvním životě jsem vždycky
profrčel na kole lesem, aniž bych si
všimnul, že tam také někdo bydlí.
Teď to z invalidního vozíku vnímám
úplně jinak a mám tak potřebu
všechnu tu krásu kolem sebe
vyfotit. Abych to ale zvládal ještě
lépe, bylo zapotřebí se to trochu
naučit. A vida, v Parapleti pořádají
"Kurz digitální fotografie". To je ale
náhoda, řekl jsem si a udělal si
další radost. Bylo to přesně to, co
jsem potřeboval. Výborný fotograf
Aleš Černohous, krásné počasí
a jdeme do toho. Bylo to krásných
a plodných pět dní, kdy jsem se
toho hodně naučil a věřím tak, že ti
moji kosáci a veverky budou zase
o chlup krásnější.
13
Foto: Jiří Pokuta
Ve čtvrtek ráno jsme se sbalili
a vydali za dobrodružstvím na Leštinku u Chrudimi, kde jsme se
potápěli v zatopeném lomu. Z prvního potápění jsem měla smíšené
pocity. Ale líbilo se mi, že nejsem
omezená plochou a hloubkou, jako
v bazénu. Jelikož pršelo a bylo
zataženo, nebylo toho pod vodou
moc vidět. To se naštěstí v pátek
změnilo, podle mého o 100%, jelikož vysvitlo sluníčko. Pod vodou
byla krásná viditelnost. Užívala
jsem si potápění. Byla jsem unešená ze všeho, co jsem pod hladinou mohla vidět. A že to nebyly jen
Pořadatelé kurzu - Martina s Vendulou, Noemi a Lukášem, měli
opět precizně připravený program, takže jsme si užili soutěžení,
výletů a hlavně legrace do sytosti.
Za zmínku taky stojí to, jak pořadatelé "objednali" hezké počasí,
čímž se ukončila série dlouhotrvajících dešťů a povodní a začalo
léto. Hurá!
Poslední akce na tomto kurzu se
nesla ve výtvarném duchu, což
bylo super a odvezli jsme si domů
úžasná trička. Tato výtvarná dílna
byla také lákadlem a příslibem
říjnového kurzu, který se má
nést na vlně kreativního tvoření
a na který už se moc těšíme.
Tereza Marková
14
červenec 2013
CZEPA
se od května 2013 stává novým
partnerem členství v České asociaci paraplegiků. Členové CZEPA
mohou nově využít slevu 10%
z doplatku nebo z celé částky
(není-li úhrada zdravotní pojišťovny) na veškerý sortiment produktů společnosti KURY. Nárok
na slevu se prokazuje platnou
členskou CZEPA kartou.
VozejkMap – váš názor
Boxy na vkládání zdravotní
dokumentace
Nejen noví klienti po poškození
míchy procházejí řadou hospitalizací a léčebné rehabilitace.
Dostávají množství lékařských
zpráv,
formulářů,
informací.
CZEPA za podpory společnosti
B.Braun Medical nabízí desky
„Průvodce léčbou a rehabilitací“.
Jde o desky – boxy s šikovnými
přihrádkami. Vkládáme do nich
informace k poskytovaným službám naší asociace, nabídku edukačních materiálů (publikace,
DVD), součástí jsou také vzorky
cévek pro intermitentní katetrizaci
a další užitečné informace. Pokud
si uživatelé do přihrádek vloží
svou rozrůstající se dokumentaci,
mohou mít vše v jednom a přitom přehledně roztříděné. Boxy
předáváme zdarma, při zasílání
poštou hradí příjemce dobírkou
poštovné. Objednávat můžete
na emailu [email protected] či tel.:
775 980 952.
charitativní prospěch. Z výtěžku
konference, která se konala
v dubnu 2012 v Praze, byl zakoupen a předán vozík pro pacienty
SJ Motol. Vozík pro pacienty SJ
Ostrava, na který přispěje výtěžek
kongresu z Hradce nad Moravicí
z listopadu 2012, je ve výrobě.
Na podzim 2013 chystáme konferenci v Liberci, která svým výtěžkem podpoří tamní spinální jednotku.
Sedací polštáře a zádové
opěrky
Děkujeme společnostem CZ.
TECH a Medicco, díky kterým si
můžete vyzkoušet vzorky sedáků
a zádových opěrek. U darovaných
sedáků ROHO navíc společnost
CZ.TECH provádí opravu zdarma.
Kontaktní osoba pro vyzkoušení
či zapůjčení pomůcek je Zdeňka
Faltýnková.
Nabídka práce: tlumočník
znakového jazyka
Vozík pro spinální jednotku
Motol
Klienti z Královehradeckého, Středočeského, Plzeňského a Jihočeského kraje se díky spolupráci
Odborné
konference,
které s občanským sdružením APPN
CZEPA pořádá, přinášejí svůj a podpoře fondů EU mohou naučit
český znakový jazyk a získat pracovní uplatnění jako on-line tlumočník neslyšících. V projektu
„Nová práce!“ naši asociaci zastupuje sociální pracovnice Radka
Soukupová (roz. Suchá). Zájemci
se mohou hlásit na emailu
[email protected] či na tel.:
775 980 952 v úterý a ve čtvrtek
dopoledne.
Nová členská výhoda –
KURY
Český výrobce mechanických
vozíků, firma KURY spol. s r.o.,
lety, vyhrazeného parkovacího
místa. Možná i vy jste zažili obavy
na straně zájemce o práci či předsudky na straně zaměstnavatele.
Problematiku zaměstnávání chce
naší asociaci pomoci zmapovat
externí dobrovolná spolupracovnice Dita Ostrejšová, absolventka
Andragogiky a personálního řízení
na FF UK, s desetiletou praxí
v oblasti personalistiky v nadnárodních společnostech. Formou
osobního rozhovoru chceme získat podklady k analýze problému,
proč je pro vozíčkáře obtížné
získat zaměstnání, co je největší
problém. Žádáme o spolupráci
členy z Prahy a Středočeského
kraje s minimálně středoškolským
vzděláním, ve věku 25 – 45 let.
Pokud jste ochotni na této problematice spolupracovat, ozvěte
se na email [email protected] či
volejte tel.: 775 980 952.
Děkujeme.
Aplikace pro chytré telefony
VozejkMap aktuálně nabízí přes
2 300 bezbariérových míst z celé
ČR. I vy můžete přidat místa
vašeho okolí, která považujete
za přístupná. Pokud naopak
znáte místa uvedená v databázi
a podle Vašeho názoru tam nepatří, kontaktujte administrátora projektu Standu Kubíka na emailu
[email protected] Děkujeme.
Využít projekt a zapojit se do něj
můžete prostřednictvím bezplatné
mobilní aplikace či na webovém
rozhraní www.vozejkmap.cz.
Proč je problém najít
práci?
Domníváme se, že problém najít
práci nesouvisí jenom s problematikou bezbariérového přístupu
na pracoviště, upravené toa-
bezBar
V letošním roce je to CZEPA,
kdo za podpory Nadace OKD
a ve spolupráci s Art Prometheus
provozuje bezbariérový bar, tzv.
bezBar. Sami vozíčkáři budou
obsluhovat v bezbariérovém baru,
který můžete navštívit na letních
festivalech. Aktuální informace
na www.barbezbar.cz.
Členství
Členem České asociace paraplegiků se může stát člověk
ochrnutý po poškození míchy,
ev. jiný zájemce, který chce
podpořit činnost asociace.
Platby se posílají na číslo účtu
238844756/0300, specifický
symbol = první šestičíslí rodného čísla.
Členům s uhrazeným členČlenský příspěvek je 100,- Kč, stvím zasíláme členské karty
při zahájení členství + 50,- s názvem organizace Česká
Kč na výrobu členské karty. asociace paraplegiků – CZEPA.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA
Ovčárská 471, 108 00 Praha 10, www.czepa.cz, tel. 775 980 952
červenec 2013
Zajímavosti / Inzerce
Prodám
Prodám mobilní schodišťovou
plošinu – schodolez od firmy
ALTECH, s.r.o. Rok výroby 2002,
používaná 1 rok. Nutné obnovit baterii, jinak funkční. Cena
9 000,- Kč.
Kontakt: Zdeněk Zezulka,
Pobřežní 21, Jablonec nad Nisou,
tel.: 607 829 039,
email: [email protected]
je unikátní putovní bar, v němž
hosty obsluhují vozíčkáři. Můžete
jej navštívit na českých a moravských kulturních akcích, převážně
hudebních festivalech. Výtěžek
z prodeje je věnován České asociaci paraplegiků - CZEPA, která
jej použije na pomoc osobám
po úrazu páteře a poškození
míchy. Plánované zastávky a bližší
info naleznete na www.barbezbar.
cz. Přijďte se pobavit a zároveň
podpořit dobrou věc.
žitá. Nominaci mohou firmy provést zde - http://kariera.ihned.cz/
c1-59897460.
Martin Zach
Oba vítěze vybere odborná porota
složená ze zástupců NFOZP
a partnerů projektu.
Třetí ročník soutěže pořádá
NFOZP ve spolupráci s Národní
politikou kvality – projektem Česká
kvalita, Komerční bankou, People
Management Forem, Sdružením
automobilového průmyslu, Lázněmi Vráž a mediálními partnery
Českým rozhlasem, vydavatelstvím
Economia, HR forem a společností
LMC.
Mountain Trike –
nadčasový terénní vozík
Klienti Centra Paraple měli možnost zhruba měsíc zkoušet terénní
vozík Mountain Trike, který nám
zapůjčil Tomáš Hejzlar, výhradní
zástupce pro ČR. Jedná se
Daruji téměř nepoužívaný schoo terénní vozík, který je ručně
dolez za odvoz (Ústecký kraj),
poháněný pákami, má hydrauvyroben v roce 2011, VECOM
lické kotoučové brzdy a technoT09. Kontakt: danasankova@
logii horských kol. Pohonné páky
seznam.cz.
a hydraulické kotoučové brzdy
poskytují uživateli vynikající pohon,
řízení a brzdění i na nerovném
Putování s BezBarem
povrchu, např. při jízdě na lesní
Rádi bychom vás pozvali na letní cestě, na pláži, v bahně, na sněhu,
putování s BezBarem. BezBar po dlážděných ulicích či štěrkoInzerce
15
Vyhlášení výsledků proběhne 23.
října 2013 na Staroměstské radnici v Praze.
Víte, že tým, ve kterém pracuje
člověk se zdravotním postižením,
bývá výkonnější, než tým zdraFoto: Jana Bali Šoltésová
vých zaměstnanců, je v něm méně
absencí kvůli krátkodobým nemových silnicích, při překonávání cem a lepší sociální klima?
obrubníků, strmých kopců, apod.
Bližší informace a videa k tomuto
produktu najdete na internetových
stránkách: http://www.
mountaintrike.co.uk/,
http://mountain-trike.cz/,
či http://www.youtube.com/
watch?v=eADvDOwWGbc.
Další informace vám ochotně
poskytneme elektronicky na
emailu [email protected] nebo
telefonicky na telefonním čísle
274 001 325.
Lucie Vurbsová
PR manažer
Čtvrtletník Svět s Parapletem vydalo:
Centrum Paraple, o.p.s.
Ovčárská 471, Praha 10
tel.: 274 771 478
e-mail: [email protected]
www.paraple.cz
Registrace MK ČR E 17771.
Redakce si vyhrazuje právo texty krátit
a upravovat. Uveřejňované texty nemusejí
Jana Bali Šoltésová
ergoterapeutka
vyjadřovat názory a postoje redakce
a vydavatele.
Uzávěrka tohoto čísla byla 24. 5. 2013.
Další číslo vyjde v září,
Nominujte svého zdravotně
postiženého kolegu
na cenu Zaměstnanec
roku!
Až do 15. září 2013 mohou
společnosti nominovat dva své
zaměstnance, kteří jsou osobami
se zdravotním postižením, do soutěže Zdravotně postižený zaměstnanec roku 2013. Soutěž již třetím
rokem pořádá Nadační fond pro
podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením (NFOZP)
a probíhá ve dvou kategoriích.
První kategorií je Zaměstnanec
roku z chráněného trhu práce,
druhou kategorií pak je Zaměstnanec roku z běžného trhu práce.
Ukažte svojí nominací, jak si svého
kolegy, který je zdravotně postižený, vážíte a jak je jeho práce pro
vaši společnost či organizaci důle-
uzávěrka 20. 8. 2013.
Náklad 850 ks
Vytiskla tiskárna:
Artprint, Tomsova 6, Praha 10
Vydání připravily:
Mgr. Andrea Preclíková (ap)
[email protected]
[email protected]
Alexandra Šilhánová (aš)
[email protected]
Zuzana Joachimsthalová
[email protected]
Za příspěvky děkujeme:
Centrum Paraple:
Martina Barcalová, Mgr. Lenka Honzátková, DiS.,
Kateřina Jungbauerová (kj), Ing. Bohumil Kábrt,
PhDr. Alena Kábrtová, Mgr. Zuzana Korbelová,
PaedDr. Miroslav Luczka, Bc. Michaela Maxová,
DiS., Bc. Iva Melicharová, Mgr. Vendula Plavcová,
Mgr. Iva Pokorná (ip), Mgr. Jiří Pokuta, Mgr. Iva
Sedláčková, Bc. Jana Bali Šoltésová, Mgr. Hana
Vatěrová, DiS.
Česká asociace paraplegiků:
Alena Jančíková, Hana Sixtová.
Další příspěvky:
Petr Berák, Andrea Bělovská, Dana Brodská, Josef
Brych, Tomáš Dvořák, Ida Juřicová, Bc. Michaela
Krunclová, Martin Markalous, Mgr. Tereza Marková,
Mgr. Jan Martinec, Monika Valachová, Mgr. Miriam
Vránová, Lucie Vurbsová, Mgr. Martin Zach.
Administrace: Alexandra Šilhánová
Grafická úprava: Vít Franta
Autor fotografie na obálce: Tomáš Lisý
červenec 2013
Inzerce
16
ZJEDNODUŠTE SI ŽIVOT…
ADL 36
ADL 52
ADL 30
ADL 51
ergonomický příbor s fixací
hrnek s pítkem a uchy
stolní otvírák sklenic
multifunkční kuchyňské prkénko
ADL 23
RP/113
618
R3 Quadru Max
přesouvací prkno
univerzální pracovní podnos
pláštěnka s reflexními prvky
návlek pro kvadruplegiky
Progeo Basic Light Plus
Progeo Joker Energy
RR Play
Viper Plus
odlehčený variabilní vozík
aktivní vozík s pevným rámem
nejvariabilnější sportovní vozík
outdoorový elektrický vozík
Dento Lift S
Casa Classic Light
Combiflex Air
1006 Standard
elektrický zvedák do vany
elektrické polohovací lůžko
paměťová antidekubitní matrace
elektrický pojízdný zvedák
www.dmapraha.cz
PODROBNÉ INFO RMACE O VŠECH P RO D U K TE C H N AL E ZN E TE N A N AŠ I C H WE BOV ÝC H S TR Á NK ÁC H
DMA Praha s. r. o., Kunice 207, 251 63 Strančice, tel.: 323 610 610, fax: 323 664 335, e-mail: [email protected]
červenec 2013
Paraple revue
I
že se realizace náročného projektu povedla na jedničku, se
zástupci Centra Paraple přesvědčili na vlastní oči. Penzion nejen,
že je bezbariérový, ale v pokojích,
jejichž součástí je i sociální zařízení, je vše dotaženo do nejmenšího detailu. Vozíčkáři tak mohou
strávit
příjemnou
dovolenou
na místě, které jim je ušito přímo
na míru. V létě se o tom budou
moci přesvědčit také klienti Centra
Paraple, kteří zde budou ubytováni
v rámci cyklistického kurzu.
Kromě možností ubytování a stravování nabízí penzion služby pro
turistiku, školení, semináře, svatby
Lipno také mediálně podpoří.
a další rodinné či podnikové
V září se Lipno představí s národoslavy. V penzionu je k dispozici
ními vítězi z ostatních zemí v Brucelkem 39 lůžek, vše se samostatselu v rámci Světového dne cestovního ruchu. Všichni finalisté
mají dále možnost stát se součástí
mezinárodní sítě EDEN, kde si
destinace vzájemně předávají své
nejlepší zkušenosti.
Foto: České Švýcarsko, o.p.s.
Evropskou excelentní
destinací je Lipno
Šestý ročník prestižní soutěže
o Evropskou destinaci nejvyšší
kvality – EDEN 2013 zná svého
vítěze. V silné konkurenci 15 přihlášených destinací z celé České
republiky zvítězilo Lipno. Letošním
tématem soutěže, do níž je zapojeno přes dvacet evropských zemí,
je Cestování bez bariér. Lipno se
do projektu přihlásilo s projektem
„Lipno bez bariér“.
Všech 15 destinací zapojených
do soutěže hodnotila porota složená ze zástupců agentury CzechTourism, Ministerstva pro místní
rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Asociace turistických regionů ČR, Pražské organizace vozíčkářů a Centra Paraple. Finálovou
pětku posuzovala přímo v terénu.
Centrum Paraple v porotě zastupo- Vzhledem k vysoké kvalitě přihlávala ergoterapeutka Zuzana Kor- šek se porota rozhodla udělit také
belová.
3 speciální ceny za osobní přínos
„Soutěž EDEN znovu potvrdila, jak k odstraňování Bariér v cestovním
bohatý je potenciál regionů České ruchu.
republiky. Doufám, že se přihlá- Oceněni byli:
šené projekty stanou inspirací
Zuzana Kolářová, projektová
i pro ostatní, protože možnosti pro
manažerka projektu „Lipno bez
turismus, které nám naše země
bariér“,
nabízí, stále ještě neumíme úplně
využít,“ řekl Aleš Hozdecký, ředitel Aleš Černohous, autor zmapování
odboru Cestovního ruchu Minister- bezbariérových stezek v Českém
Švýcarsku,
stva pro místní rozvoj.
Do finále se spolu s Lipnem probojovaly ještě destinace České
Švýcarsko s produktem „Českosaské Švýcarsko bezbariérové“,
Krkonoše s produktem „Krkonoše
bez bariér“, Orlické hory a Podorlicko s produktem „Orlické hory
pro všechny“ a Těšínské Slezsko Ceny byly vítězi a finalistům přes projektem „Sociální observatoř - dány na slavnostním ceremoniJedemetaky.cz“.
álu ve ŠKODA Muzeu v Mladé
„Lipno je aktivní destinací, která Boleslavi. Lipno svým vítězstvím
se snaží své služby neustále získalo 400 tisíc korun od Miniszlepšovat a přicházet s nějakými terstva pro místní rozvoj na podnovinkami. Navíc je zde viditelná poru svých marketingových aktivit
spolupráce mezi jednotlivými sub- a možnost užívání prestižního loga
jekty v celé oblasti. Ocenili jsme EDEN. Evropská komise natočí
jej jako dobrý příklad pro ostatní o destinaci spot a agentura Czechdestinace,“ okomentoval výsledky Tourism jí zajistí účast na domácím
soutěže generální ředitel Czech- či zahraničním veletrhu dle jejího
vlastního výběru. CzechTourism
Tourism Rostislav Vondruška.
Foto: Lipno bez bariér
Michal Skalka, KRNAP, autor
zmapování bezbariérových stezek
v Krkonoších.
Jan Martinec
ČCCR – CzechTourism
Penzion Na kopečku
vás zve
Část zaměstnanců Centra Paraple
se v pátek 7. června přesunula
na Nymbursko do Nových Zámků
u Křince, kde firma AZ Elektrostav,
a.s. otevřela nový bezbariérový
penzion Na kopečku. Slavnostní
odpoledne zahájil ředitel firmy
a předseda představenstva Roman
Kloubec spolu se zástupci Centra Paraple, Zdeňkem Svěrákem
a Alenou Kábrtovou, která využila příležitost k tomu, aby poprvé
veřejnosti
představila
svého
nástupce ve funkci ředitele Centra
Paraple, Miroslava Luczku.
Fota: Kateřina Jungbauerová
nými koupelnami a WC. Celkem 12
lůžek (6 dvoulůžkových pokojů se
samostatnými příslušenstvími) je
plně vybaveno pro handicapované
osoby. Restauraci s kapacitou
šedesáti míst je možné využít i pro
pořádání školení a konferencí.
Celý objekt je pokryt bezdrátovým
připojením k internetu a v uzavřeném dvoru a před penzionem je
více než 20 parkovacích míst.
AZ Elektrostav, a.s. v současné
době pracuje na projektu rozšíření
zázemí penzionu o kryté a otevřené hřiště, fitness a wellnes
zónu. Realizací rozšíření bude tak
Součástí programu byly také pro- celý areál vybaven pro celoroční
hlídky celého penzionu, včetně využití k rekondičním a rehabilitačbezbariérových pokojů. O tom, ním pobytům s bezbariérovým pří-
červenec 2013
Paraple revue
II
stupem a možností plného využití
i pro handicapované osoby.
Více na www.penzion-na-kopecku.cz.
-kj-
Několik stovek lidí se
již zúčastnilo projektu
Měníme věci kolem nás
Pouliční hudební festival, prohlídka
města s architektem, oslava dobrovolnictví, fair trade snídaně, motýlí
den pro děti a rodiče. To je jen
výběr akcí vzniklých díky projektu Cruise Line – nový způsob
Měníme věci kolem nás. Několik poznávání exotických krajů
stovek aktivních účastníků svědčí
o tom, že společnost změny vítá Pokud jste vášnivými cestovateli,
a chce se inspirovat od úspěšných. objeviteli vzdálených a exotických
Překvapivé je, že lidé nepřijdou krajů, máte rádi lodičky, loďky
k hotovému, ale akcím vždy před- a lodě všech, ale hlavně větších
chází workshop, kde účastníci velikostí, a nechcete nebo nemůsami zvolí nejvhodnější způsob jak žete se vzdát pohodlí a měkké
oslovit a zapojit veřejnost. Jediným postele, mohlo by být pro vás cestování s Cruise Line to pravé.
cílem je rozvoj života v dané lokalitě. Praktické rady a podporu čer- Trávit dovolenou s celou rodinou
pají od expertů z renomovaných na výletní lodi není v dnešní době
nevládních organizací. V praxi to nic nedostupného natož výjipak většinou znamená, že se spojí mečného. Nejpestřejší nabídku
několik jednotlivců, neziskových destinací nabízí tři společnosti
organizací, zástupci úřadů, ale – Royal Caribbean Line, Holland
i místních firem, kterým není lho- America Line a Carnival Cruise
Line. Všechny společnosti nabízí
stejné, kde a jak žijí.
pětihvězdičkové ubytování hoteloNapříklad v Ústí nad Labem vého typu v apartmánech s plným
vznikla seniorská kavárna, kde se servisem. Každá z lodí je plně bezsetkávají dříve narození vrstevníci bariérová, jednotlivé paluby jsou
a zároveň tu i obsluhují, je kon- propojeny množstvím výtahů a plokrétním výsledkem spolupráce šin. Pokud byste přesto měli obtíže
několika neziskových organizací se do některé části lodi dostat,
a aktivních lidí, kterou projekt pod- personál je více než ochotný vám
poruje. „Změnil se mi pondělní pomoci a vymyslet řešení k odstraprogram,“ říká senior František. nění případné bariéry. Jednotlivé
„Na besedě Mezigenerační most cruise (plavby) míří do zajímavých
jsem pochopil, že můžu být aktivní destinací, jako jsou Bahamské
i v důchodu. S dvěma vrstevnicemi ostrovy, Karibik, Mexická riviéra,
v pondělí odpoledne obsluhujeme Aljaška, Havajské ostrovy, Kanada,
v klubu na Severní Terase. Přijďte Evropa, Bermudy či jižní Amerika
na kafe,“ zve František do klubu a jejich délka se pohybuje od 3
do 18 dní.
Mezi lidmi.
Praha, Brno, Ústí nad Labem, Lodě vyplouvají z mnoha příLiberec, Olomouc a Česká Ska- stavů po celém světě. V Evropě
lice jsou místa, kde se do projektu se jedná nejčastěji o Barcelonu,
Spiralis, o.s. mohou zapojit lidé, Civitavecchia v Itálii (přístav vzdákteří chtějí rozhýbat dění ve svém lený přibližně 30 min. jízdou vlaměstě, určité oblasti či jen ulici, ale kem od Říma), Hamburk a Kodaň.
sami si netroufají. Stačí sledovat Podrobnější informace naleznete
stránky www.pridamse.info, kde na stránkách jednotlivých společností.
jsou pozvánky na netradiční akce.
Ať už hledáte adrenalinovou
Projekt Měníme věci kolem nás,
zábavu nebo pohodu, tyto lodě
reg.č.: CZ.1.07/3.1.00/37.0236.
vám mohou poskytnout vše, nač si
je spolufinancován Evropským socijen dokážete vzpomenout. V průálním fondem a státním rozpočtem
běhu plavby je možnost vyzkouČeské republiky.
šet si horolezectví, zabruslit si
Spiralis, o.s. na ledové ploše, surfovat 60 metrů
Foto: M. Maxová
nad vlnami. Kajuty jsou vybaveny
klimatizací, plochou interaktivní TV,
minibarem, bezpečnostním trezorem, telefonem, koupelnou. K dispozici je 24 hodinový pokojový
servis. Pro gurmány jsou otevřeny
dvoupatrové restaurace, dále
Annex Restaurant, Supper Club,
The Lido, Outside Café, patisserie, Snack Bar, Sushi Bar, pizzerie,
Pool Grill. Po celý den je podávána
mezinárodní kuchyně formou švédských stolů. Pokud máte štěstí
a v průběhu plavby oslavíte své
narozeniny, či jiné důležité jubileum, očekávejte bouřlivou oslavu
uspořádanou ochotným personálem.
Pro děti je na každé z lodí k dispozici dětský klub včetně jeslí.
Program je tvořen zpravidla hrou
typu Lov pokladů. Jak děti tak
i dospělí se mohou vyřádit v několika bazénech se sladkou či mořskou vodou, nebo ve vodním parku
s tobogány. K volnému využití je
také basketbalové hřiště, minigolf,
posilovna. Pro milovníky lenošení
a relaxace jsou k dispozici lázeňské procedury nejvyšší kvality.
K obohacení duše slouží venkovní a vnitřní divadlo, 5D kino,
knihovna, internetová kavárna,
konferenční místnost, promenády
včetně obchodů a casina. Je toho
prostě mnoho, co stojí za to zkusit
a zažít.
Když uložíte ratolesti ke spánku,
je čas na noční život ve víru vln.
Na několika palubách je vám k dispozici, dle vlastních chutí a hudebního vkusu, mnoho barů a klubů
včetně Jazz Clubu či diskotéky,
kde se tančí až do ranních hodin.
Malé upozornění - alkohol není
v ceně plavby.
loď a vydat se poznávat nové kultury, města a lidi. Je jen na vaší
volbě, zda se na průzkum vydáte
na vlastní pěst a zažijete více
adrenalinu či využijete nabízených
výletů pořádaných kreativci, jež se
na lodi starají o zábavu. Do měst
s vlastním přístavem je velmi
snadný přístup přes plošinu přímo
z lodi. V destinacích bez vlastního
přístavu, kdy je loď nucena kotvit
na volném moři, probíhá přeprava
na pevninu za pomoci vodních taxi
a místních rybářů. Přesun z lodi
na tyto malé loďky je nutno nahlásit den dopředu, aby posádka
sestavila speciální plošinu či zvedák.
Aktuální ceníky naleznete na stránkách společností. V ceně plavby
je plný servis. Osobně jsem se
plavila se společností Caribbean
po Evropě a s Holland America
ze San Diega v USA skrz Panamský průplav do Miami v USA. Tyto
plavby mě nadchly pestrostí programu, ale hlavně destinacemi,
které bylo možno navštívit. Největším a nejhlubším zážitkem byla
návštěva Mayského města Tikal.
Toto místo a vlastně celou plavbu
mohu jen doporučit.
Co říci závěrem? Zabalte kufr, promažte kola a vyražte, stojí to za to!
Pokud byste měli jakékoliv dotazy,
neváhejte mě kontaktovat, pokusím se vše zodpovědět.
Informace k jednotlivým plavbám
a typům lodí naleznete na stránkách společností:
Carnival Cruise Line (http://www.
carnival.com/),
Holland America Line (http://www.
hollandamerica.com/main/Main.
action),
Royal Caribbean (http://www.
royalcaribbean.com/home.do).
Michaela Maxová
fyzioterapeutka
Sběratel z Vrátkova
Se svojí sbírkou nás seznámil náš
klient, pan Josef Brych (Žabák).
Je největším lokálním sběratelem díla Jaroslava Foglara
a předmětů s touto tematikou.
Českobrodský rodák od dětství
sbírá odznaky, známky, časopisy,
knihy, klíčenky a dobrodružné
filmy. Nejvíce jej zaujal spisovatel
a skautský vůdce Jaroslav Foglar,
zvaný Jestřáb (1907 – 1999).
Samozřejmě takové cestování
není jen o užívání si v hotelu.
V průběhu plavby loď, dle jasného
itineráře, kotví v několika přístavech, vždy přibližně 10-12 hodin.
Po tuto dobu je možnost opustit Sbírka pana Brycha je obdivu-
červenec 2013
Paraple revue
Jak začalo
v komisi?
působení a předsedou Dozorčí rady Dopravního podniku a k tématu dopravy
Nejprve jsem se dostal k pracovní obecně má velmi blízko. Přišli jsme
skupině pro Prahu bezbariérovou za ním s návrhem založení komise
a otevřenou. Dříve jsem praco- a s tím, že by se stal jejím předseval v Carclubu a hledal jsem nové dou. Pan Pařízek souhlasil.
hodná, ať už jde o „foglarovky“,
Rychlé šípy, Mladého hlasatele či Vpřed. Pan Brych má
doma i různé dokumenty a filmy
o Foglarovi, odznaky s foglarovskou tematikou nebo medaile
s portrétem Jaroslava Foglara.
Tvé
zaměstnání. Zavolal jsem Michalu
Pragerovi, který tehdy zrovna
odcházel z pozice předsedy této
pracovní skupiny zřízené pod ředitelem Magistrátu. Michal Prager
končil k březnu 2012 a já jsem
nastoupil na jeho pozici na základě
vítězství ve výběrovém řízení.
Mezi další poklady jeho sbírky patří
třeba časopis Správný kluk, který
vycházel v období protektorátu
a vzhledem k tehdejší politické
situaci do něj Jaroslav Foglar přispíval tajně.
Kromě výše uvedeného pan Brych
shromažďuje také klíčenky s různými možnostmi využití, kterých už
má kolem dvou set a udržuje čilé
kontakty také s dalšími sběrateli.
Začal jsi tedy pracovat ve skupině, která se změnila v březnu
2013 na komisi?
Skupina se pod mým vedením
sešla 4x, na posledním jednání
jsem navrhoval její transformaci
v komisi. Ta opravdu proběhla
v březnu 2013, tedy zhruba rok
po mém nástupu. Jejím předsedou
-apse stal zastupitel Ing. Jiří Pařízek
a já jsem přebral roli tajemníka.
Většina lidí ze skupiny přešla pod
komisi.
Přejeme panu Brychovi mnoho
vzácných úlovků, ať se mu všechny
sbírky utěšeně rozrůstají a do dalších let hodně zdraví a štěstí.
Bezbariérová doprava
v Praze – III
Proč se pracovní skupina transRozhovor s Tomášem Uhlíkem, formovala na komisi?
tajemníkem komise pro Prahu
Od roku 2009, kdy pracovní skubezbariérovou a otevřenou.
pina vznikla, přinesla skupina řadu
Tomáš Uhlík je nejen jedním z kli- zajímavých podnětů a nápadů
entů Centra Paraple, ale také i ze zahraničí, ale většina z nich
tajemníkem komise pro Prahu bez- se nerealizovala. Důvody byly
bariérovou a otevřenou. Zároveň je finanční, nebo také politická
za Prahu členem pracovní skupiny nechuť. Tím, že skupina pracovala
„Barrier Free City For All“ ve sku- jako poradní orgán ředitele Magispině evropských měst Eurocities. trátu, neměla dostatečné kompePřed 7 lety založil se dvěma kama- tence k řešení. Po debatě s panem
rády občanské sdružení Adre- Ing. Liborem Šímou z odboru Roznalin bez bariér. V roce 2011 se voje a financování dopravy jsem
stal absolutním mistrem republiky viděl podobné důvody, které při
ve zdokonalovací soutěži handica- svém odchodu uváděl Michal
povaných motoristů. Kromě bez- Prager. Síla skupiny neměla takový
bariérové dopravy se zajímá také efekt, který by byl potřeba. Byla
o bezbariérové sportovní aktivity, iniciována schůzka se zastupitelem
nejlépe ty s adrenalinem, rychlá Jiřím Pařízkem, který je zároveň
auta a motorky.
předsedou Výboru pro dopravu
+UDGþDQVNi
$QGČO
0DORVWUDQVNi
Karlovo
QiPČVWt
6WDURPČVWVNi
1iURGQt
WĜtGD
1iPČVWt
republiky
9OWDYVNi
1iGUDåt
Holešovice
-LĜtKR
]3RGČEUDG
I.P.Pavlova
Muzeum
1iPČVWt
0tUX
Autor: Jitka Pročková
Důležité je zachovat posloupnost
potřebných řešení a nepřeskakovat od jednoho k druhému. Provázanost těchto řešení je zásadní.
Nejdříve by se měly vyřešit bezbariérové chodníky kompletně v celém
městě. Teprve na to má návaznost
doprava. Třetí fáze je zpřístupnění
veřejných budov (úřady apod.).
Podle této koncepce fungovala
transformace většiny velkých měst,
které jsou členy skupiny Eurocities, pracovní skupiny „Barrier Free
City For All“, jejímž členem jsem
za Prahu já. Do této skupiny patří
např. Kodaň, Paříž, Vídeň, Mnichov, Lyon, Drážďany, Frankfurt,
Varšava nebo Moskva. V Praze se
bohužel v současné době řeší současně všechny fáze dohromady.
Koncepce, která vzniká, by měla
respektovat všechny tři fáze. Její
součástí bude i časový harmonogram. Předpoklad jejího dokončení je konec roku 2013. Důležitý
je i samostatný prostor v rozpočtu,
stejně, jako má např. cyklistika.
Byl by to dle předběžného plánu
stanovený obnos, např. 50 milionů ročně, na léta 2014 – 2020.
Z toho by byly financovány naléhavé projekty, se kterými nepočítají dlouhodobé plány, vzniknou
neplánovaně a je zásadní je řešit.
Co se řeší v současné době?
Invalidovna
+ODYQt
QiGUDåt
Vyšehrad
rozpočet na úpravu je 6 a půl milionu. Maximálně do roku 2016 se
počítá s úpravou dalších 3 klíčových stanic metra. Na I. P. Pavlova
vznikne nový přechod pro chodce
a výtah do metra, bude upravena
přestupní stanice Můstek. Do třeJaké jsou tedy hlavní přednosti
tice čekají úpravy stanici Anděl,
komise?
kde je však třeba přizpůsobit okolí,
Rozhodnutí mají konkrétní dopady, chodníky apod.
předkládají se Radě HMP a mají
závazný charakter. Hlavním cílem V současné době probíhá monije vytvoření jednotné koncepce toring problematických oblastí.
je,
zaznamenáváme
bezbariérovosti HMP. Nestačí však Fotíme
a
následně
situaci
zohledňujeme
tuto koncepci pouze vytvořit, ale je
třeba důsledně dbát na její naplňo- v plánované koncepci.
vání a kontrolovat průběh úprav.
Kam se lidé mohou obrátit v příO jaké oblasti se konkrétně padě problému s BB Prahou, případně svými náměty?
jedná?
.RE\OLV\
Florenc
0ĤVWHN
.ĜtåtNRYD
3UDåVNpKR
SRYVWiQt
III
Flóra
Palmovka
Jako zásadní vnímám zapojení
Technické správy komunikací
(TSK) a Dopravního podniku (DP),
což jsou obě městské organizace.
Chybí také provázanost s městskými částmi. Dlouhodobě se
řeší bezbariérový přístup v ulici
Lazarská v návaznosti na zavření
a otevření výtahu na Národní třídě.
Při opětovném otevření výtahu
na Národní třídě už by měla být
zastávka bezbariérová. Předběžný
Možností je několik. Je možné
kontaktovat DP – pokud se jedná
o MHD. V případě, že se jedná
o stav chodníků, komunikací
a ulic, tak TSK. A každopádně
určitě zašlete svůj podnět přímo
na komisi. Můžete kontaktovat rovnou mě na emailu tomas.uhlik@
praha.eu a já vím, komu dotaz nejlépe předat.
Co se nyní povedlo?
Pracovní skupina dlouhodobě upozorňovala na nedodělané vodicí
linie pro zrakově znevýhodněné
osoby v 7 stanicích metra. Koncem minulého roku se podařilo
toto téma prosadit i v DP. Hlavně
se podařilo najít finance a vodící
linie byly dokončeny.
Přeji spoustu dalších úspěchů
a děkuji za rozhovor.
Vendula Plavcová
sociální pracovnice
Zámek Kynžvart
Nevíte co podniknout v létě? Udělejte si výlet třeba na západ České
republiky, do lázeňského trojúhelníku. Nedaleko Mariánských
Lázní se nachází klasicistní zámek
Kynžvart, který dostal jako dárek
k Vánocům od svého otce kancléř
Metternich. Zámek je zcela bezbariérový, takže prohlídku si může
užít úplně každý. Podrobnosti
uvádí správce zámeckých sbírek
Ladislav Novotný.
Od kdy je zámek přístupný bezbariérově?
Zámek je bezbariérově přístupný
již od roku 1999. Stejně jako celková obnova zámku, byla bezbariérovost nápadem tehdejšího a i současného kastelána zámku.
IV
Kolik osob s postižením zámek po celé Evropě, ale kupříkladu
ročně přivítá?
i do islámských zemí. Metternich
Přesné statistiky si nevedeme, byl proti tomuto světonázoru, který
ale troufám si tvrdit, že se jedná se zcela snažil potlačit dosavadní
tak o tisíc návštěvníků ročně. Což způsob života a tradiční hodnoty,
odpovídá 1/30 z celkové roční na kterých byla společnost postavena. Jedině tradiční hodnoty,
návštěvnosti.
jako náboženství, mohly udržet
Na co se návštěvníci mohou mnohonárodnost říše. Odklon
na prohlídce těšit?
od nich musel vést jednoznačně
Naši prohlídkovou trasu tvoří 25 ke zmatku, vleklým válkám a naciomístností, které jsou z větší části nální nesnášenlivosti. Po návštěvě
autenticky zařízené. Nejen sochy, našeho zámku se člověku spíše
ale i řada nábytku jsou význam- otevře možnost poznat Metterninými uměleckými díly, za kterými cha tak nějak komplexněji, bez
je nutné jinak cestovat kupříkladu tradičních nálepek. Tedy i jinak
do Vídně, Toskánska nebo Petro- než jako svůdce žen a strašlivého
hradu.
tyrana.
Jaké akce se na zámku konají?
Jaké další osobnosti jsou se
Krom řekněme již běžných akcí zámkem spojeny?
v rámci hradů a zámků, jako jsou Krom různých panovnických rodů
jarmark, noční prohlídky a různé a významných diplomatů dané
přednášky, pořádáme i různé doby můžeme zmínit kupříkladu
workshopy (např. výroba dekorací), známé spisovatele - např. Goetha,
dále pak cvičení tai chi. Nesmím Stiftera nebo Alexandra Dumase.
také zapomenout na „Železného Metternichové také podporovali
návštěvníka.“ Jedná se o podrob- řadu hudebních skladatelů. Z reginější prohlídku, která trvá cca. 8 onálního hlediska je asi nejzajíhodin. Chceme také zopakovat mavější poslední chebský kat Karl
podzimní turnaj v pétangue.
Huss.
Jaká je historie zámku?
červenec 2013
Paraple revue
Unikátní je také kabinet kuriV 16. století potřebovali tehdejší ozit a s ním spojené muzeum
majitelé Kynžvartského panství příběhů. Co nejzajímavějšího
přizpůsobit své sídlo novým poža- návštěvníci zámku mohou vidět?
davkům na reprezentativní bydlení. Z mého pohledu to jsou hlavně
Kynžvartský hrad svojí polohou předměty ze starého Egypta.
neumožňoval dosažení těchto Z ostatních věcí by to mohly být
požadavků přestavbou a tak své dětské oblečky, modlitební kniha
sídlo přesunuli do údolí pod měs- Marie Antoinetty, bomba z atentem. V 17. století pak po převzetí tátu na Napoleona III., ale máme
panství rodem Metternichů došlo tam kupříkladu i jeden z úžasných
k přestavbě na barokní zámek. vynálezů minulosti - elektrický zvoV 19. století vznikla opět potřeba nek, nebo kousek podmořského
přizpůsobit sídlo novým reprezen- telegrafního kabelu.
tativním požadavkům a tak kancléř Metternich provedl poslední Jaké další zajímavé exponáty
velkou úpravu vnější dispozice patří do zámeckých sbírek?
zámku a jeho okolí. Zámek získal Namátkou například obrazy Livornklasicistní podobu a přilehlé okolí ského přístavu a dva stoly s porbylo změněno na anglický park. fyritovou deskou zdobené techniKynžvartské panství se stalo fid- kou comesso in pietre dura, tedy
eikomisem, tedy majetkem, který seskládáním z kousků drahých
nelze rozprodávat ani dělit mezi kamenů tak, aby vytvořily obrázek.
Japonské a čínské skříňky ze 17.
jednotlivé dědice.
a 18. století. Nesmím zapomenout
Zámek je spojen s kancléřem
na busty a sochy z kararského
Metternichem a jeho rodinou…
mramoru a samozřejmě jeden
Kancléř Metternich byl jednou z prvních vysavačů.
z nejvýraznějších osobností mezinárodní politiky 19. století. V tomto Kolem zámku je rozlehlý park.
století veškeré oblasti života ovlá- Je možné si ho prohlédnout
dala myšlenka občanství a z toho i na vozíku?
se dalo k nejzajímavějším místům dojet. Nicméně park je dělán
jako přírodní, bez dlážděných
cest. Park je tedy přístupný pro
vozíčkáře, ale záleží na aktuálním
počasí.
uvádí původní komediální muzikál
ˇ STA
NEVE
na motivy hry
ADOLFA HOFFMEISTERA
napsali libreto Radek Balaš
hudbu Ondřej Brousek
Kdy se na zámek vypravit?
O víkendech je náš zámek otevřen od dubna do konce října.
Pokud byste chtěli zámek navštívit
ve všední dny, pak můžete přijet
od května do konce září. Park je
zdarma přístupný po celý rok 24
hodin denně.
režie Pavel Šimák, choreografie Pavel Strouhal
hrají Marta Sovová, Denny Ratajský, Lukáš Rous, Petr Batěk a další
Děkuji za informace a přeji
všem, kteří se na zámek vypraví,
krásný kulturní zážitek.
Vendula Plavcová
sociální pracovnice
Program Divadla Na Fidlovačce v září 2013
Divadlo Na Fidlovačce
10. 9. úterý
Hostinec U kamenného stolu
19.30
11. 9. středa
Proutník pod pantoflem
19.30
12. 9. čtvrtek
Jen žádný sex prosím, jsme
přece Britové!
19.30
13. 9. pátek
Nevěta
19.30
14. 9. sobota
Babička
15.00
17. 9. úterý
Dům čtyř letor
19.30
18. 9. středa
Šumař na střeše
19.30
19. 9. čtvrtek
Nerušit, prosím
19.30
20. 9. pátek
Nevěsta
19.30
21. 9. sobota
Jeptišky
19.30
24. 9. úterý
Balada pro banditu
19.30
25. 9. středa
Hotel mezi dvěma světy
19.30
26. 9. čtvrtek
Nevěsta
19.30
27. 9. pátek
My Fair Lady
19.30
28. 9. sobota
Divotvorný hrnec
15.00
12. 9. čtvrtek
Tři holky jako květ
19.30
16. 9. pondělí
Můj báječný rozvod
19.30
19. 9. čtvrtek
Nejlepší kamarádky
19.30
21. 9. sobota
Tři holky jako květ
19.30
25. 9. středa
Můj báječný rozvod
19.30
30. 9. pondělí
Můj báječný rozvod
19.30
Komorní Fidlovačka
Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, Praha 4
Komorní Fidlovačka, Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna, tel.: 241 404 040 | Obchodní oddělení, tel.: 261 215 721,
606 684 531 | E-mail: [email protected], www.fidlovacka.cz
vzešlé rovnosti, kterou se sna- Při zakládání parku byla vybudo- Obě scény jsou bezbariérové.
žili její stoupenci rozšířit nejen vána i síť kočárových cest, aby
-zj-
Download

červencové vydání