07/2011
F I R E M N Í Č A S O P I S P R O Z A M Ě S T N A N C E F I R M Y WA N Z L
EuroShop
T h e G l o b a l R e t a i l Tr a d e Fa i r
Rok 2011 je významným rokem
v životě firmy WANZL
Jednak se ve dnech 26. 2.–2. 3. 2011 za nepřehlédnutelné účasti koncernu Wanzl konal v Düsseldorfu
nejdůležitější veletrh z našeho oboru EuroShop.
Veletrhu se zúčastnilo 2.038 vystavovatelů z 53 zemí.
Navštívilo jej více než 106.000 návštěvníků, kteří si
na 107.000 metrech čtverečních výstavní plochy
prohlédli široké spektrum nejnovějších výrobků, trendů a konceptů, týkajících se vybavení obchodů.
Další, a neméně významnou událostí, která se týkala
především nás, bylo 20. výročí založení firmy WANZL
spol. s r. o. v České republice. Oslav výročí se zúčastnili
významní hosté z regionu, profesního oboru a z mateřské firmy z Leipheimu.
E d i t o r i a l
OBSAH
2
Školení je šance
3
101 drogerie – komplexní řešení nové image
4
Ohlédnutí za EuroShopem
5
Smart shopping – nakupování v budoucnosti
6
Hypermarket Albert Svitavy v novém kabátě
7
Řešení interní logistiky ve firmě Hella
8
Plánování výroby
Je těžké se tomu vyhnout, je to téměř
všude kolem nás. Když otevřeme noviny,
zapneme televizi, nebo jen nasloucháme
svému okolí. Téměř se to stává běžným
standardem a životním stylem. Mám na
mysli vzájemné hašteření a nekonečné
obviňování. Jeden nařkne druhého. Ten
ho zas na oplátku zažaluje. Všichni to pom
pak rádi diskutují, novináři o tom píší. Ale
hlavní smysl se vytrácí. Cílem není se
pohádat nebo jen kritizovat „u piva“.
9
Lean aktivity v našem závodě
Kolik času a peněz by se dalo ušetřit,
kdyby opoziční politik (je jedno jestli z pravé nebo levé strany parlamentu) bez zbytečného mediálního humbuku a obstrukcí
přišel a řekl: „Ano, to je dobrý nápad,
budeme na tom spolupracovat.“ Místo
obyčejného urážení by to pro změnu
mohlo naší zemi prospět.
15 Exotika ve Slatinicích
Jak to souvisí námi?
Je nás v Hněvotíně, Praze a Seredi dohromady více než 200 lidí. To už je dost na to,
abychom toho hodně dokázali, pokud budeme chtít. Bez vzájemného respektu
k názoru druhých a opravdového zájmu
najít společnou cestu budeme jen ztrácet
čas a energii žabomyšími válkami a odcházet domů unaveni ze zbytečných
sporů.
Je velmi snadné najít nedostatky na
výsledku práce druhých. A navíc je to tak
lákavé. Až to téměř vypadá, že vlastnost,
která je nám v Čechách nejbližší, je
„umění“ kritizovat a schopnost nedohodnout se.
Nedokážeme změnit práci médií, jen
velmi obtížně můžeme ovlivnit chování
našich politiků, ale překvapivě snadno
dokážeme změnit jednání nás samotných
vůči svým kolegům.
Ing. Roman Adami
2
10 TPM = totálně produktivní údržba
11 Školení metod Kaizen
12 Bierfest 2011
13 Chcete vydělávat více peněz?
14 ...aneb systém zlepšování po půl roce
16 Personální sloupek, ZO KOVO informuje
Školení je šance
Pokračujeme v naplňování cílů projektu
„Komplexní vzdělávací program firmy
WANZL ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců a konkurenceschopnosti firmy“
S blížícím se koncem roku vstupuje náš
projektový tým do poslední etapy projektu,
jehož ukončení je plánováno na únor
příštího roku. Do té doby nás ovšem čeká
ještě mnoho práce s přípravou a realizací
dalších školení, a to jak v oblastech tzv.
měkkých dovedností, kde budeme otevírat
dva nové kurzy obchodních dovedností a
jeden kurz manažerských dovedností, tak v
oblasti počítačových dovedností, kde budou vypsány další čtyři kurzy pro pokročilé.
Zároveň nám budou dobíhat školení v kurzu
využití technologie SAP a kurzy německého jazyka. Pro zájemce, kteří si chtějí
prohloubit své odborné znalosti německého jazyka, připravujeme distanční kurz
odborné německé terminologie, který bude
k dispozici na e-learningovém portále.
Výhody tohoto způsobu výuky jsou
zejména v možnosti rozvrhnout si studium
dle vlastních potřeb a časových dispozic.
Přitom nejde jen o vyvěšení výukových
textů, ale jedná se o plnohodnotný vzdělávací modul s množstvím kontrolních cvičení i samotestů, které přispějí k dosažení
maximální efektivity výuky.
V průběhu předchozích měsíců tohoto roku
se nám podařilo zrealizovat a úspěšně
ukončit kurzy v rámci cyklu školení Rozvoj
KAIZEN dovedností ve výrobě, kurzy základů práce na PC a kurzy sociálních dovedností. V absolutních číslech to znamená, že
jsme doposud proškolili již téměř 130 našich spolupracovníků, a vzhledem k tomu,
že mnozí z nich se zúčastnili více kurzů,
počet úspěšných absolventů se blíží dvěma
stovkám.
Nezbývá než si přát, aby se vám nové kurzy
líbily a přispěly k vašemu osobnímu rozvoji.
Bližší informace k novým kurzům budou
k dispozici na hlavní nástěnce, popř.
na e-learningovém portálu http://
e-wanzl.cepac.cz.
Ing. Eva Korcová
101 drogerie – komplexní řešení nové image
Na jaře 2011 začala naše spolupráce
s firmou 101 drogerie.
Je to počtem 152 prodejen největší síť
drogerií na Slovensku, jejíž součástí jsou
i dvě distribuční a velkoobchodní centra
a vlastní nákladní doprava. Zástupci 101
drogerie potřebovali zatraktivnit interiér
prodejny v Piešťanech tak, aby držela
krok s novým moderním nákupním centrem Aupark, ve kterém se nachází.
Hned při prvním jednání v sídle společnosti
v Senici byli její zástupci tak nadšeni našimi
návrhy realizací interiérů prodejem, že neváhali ještě ten den jet do Hněvotína a prohlédnout si naše produkty „naživo“.
Od toho dne se slovo „stojednička“ na oddělení Interiéry prodejen u nás i ve slovenské pobočce v Seredi skloňuje dnes a denně. 101 v názvu řetězce symbolizuje 101%.
A tak není divu, že i poptávka firmy zněla
na stojednoprocentní proměnu interiéru
prodejny. Vizualizace, která se pak zrodila,
ukázala skutečně kompletně novou image.
Základem je regálový systém wire tech ve
stříbřitém odstínu. Standardní regály jsou
doplněné dřevěným obložením a speciálními prvky, vytvořenými na míru pro 101
drogerii. Nad přístěnnými regály je umístěn
prosvětlený reklamní panel s dekorativním
polepem. Celek působí čistě, jasně a propracovaně.
A protože součástí poptávky byly i pokladní
boxy, hledal se takový typ, který by dotvořil
elegantní a svěží vzhled prodejny.
Speciálně pro 101 drogerii byl vytvořen
nový model Prima Round, který vychází
ze standardně dodávaných typů Prima.
Potřebný švih mu dodává nová, zaoblená
konstrukce podstavy. Po jeho úspěchu se
nyní pracuje na modelu Primo Round.
O tom, že se návrh líbil nejen zákazíkovi, ale
i mateřské firmě, svědčí zpracování a rozeslání Designinfa o prodejně v Piešťanech
na všechny pobočky firmy Wanzl jen pár
dnů od odeslání podkladů.
A pak již začala samotná realizace prodejny, počítání, měření, zkoušení, shánění, montáže a dolaďování detailů. Přes
všechna úskalí se tato akce povedla
a posunula nás dál v cestě za opravdu
komplexním řešením interiérů „střižených“ zákazníkovi na míru.
Cenné zkušenosti, získané při pilotní akci
v Piešťanech, nyní využíváme při realizaci
dalších prodejen v Senici a v Košicích.
Věříme, že slova „stojednička“ nebo „stojednotka“ se v Hněvotíně i v Seredi hned tak
ozývat nepřestanou.
Tým Interiéry prodejen Wanzl CZ a SK
3
Ohlédnutí za EuroShopem
Letos na přelomu února a března se po
třech letech opět otevřely brány EuroShopu, největšího prestižního veletrhu
mezinárodního obchodu.
Firma Wanzl vystavovala poprvé hned na
dvou hlavních stáncích, v hale 12 LB – Interiéry prodejen a v hale 13 SB – Vybavení
prodejen a potvrdila svou pozici lídra trhu,
který nejen pozná, ale i určuje, kudy se bude
obchod dále ubírat a který dokáže nahlédnout do současných potřeb zákazníka.
Stánků bylo na EuroShopu k vidění spousty,
některé byly zaměřeny čistě na sortiment,
některé ukazovaly originální nápady. Obě
prezentace firmy Wanzl snad ani nelze
nazvat pouhými stánky. Ihned po vstupu se
návštěvník ocitl v jakoby zvláštním světě,
světě zrealizovaných snů o nakupování.
Stánek Ladenbau / Wanzl Shop Solutions
získal cenu za nejlepší design od Mezinárodní organizace vybavení obchodů. V jeho
středu žila kavárna, kde nepřetržitě probíhala setkání se stávajícími i potencionálními zákazníky. V neustálém obležení byla
i 3D projekce prodejny. Především touto
formou byly představeny příklady řešení
typů prodejen specializovaných na různý
sortiment a odpovídající cílovým skupinám
zákazníků.
Ať už se jednalo o způsob nabízení ovoce a
zeleniny, kávy, zboží pro outdoor, vína, drogerii, oděvů pro teenagery a další, vždy se
podařilo pokaždé jiným způsobem přesně
4
vystihnout podstatu nabízeného zboží
i potřebu zákazníka, který do prodejny
přichází. Ukázky zahrnovaly nejen regálové
systémy, ale i stavební úpravy a osvětlení.
Prezentovala se ucelená řešení od profe-
sionálního návrhu až po kompletní dodávku.
A to je směr, kterým by se chtělo oddělení
Wanzl Ladenbau (Interiéry) dále ubírat.
Tým Interiéry prodejen
Smart shopping – nakupování v budoucnosti
Stánek SB, zaměřený na vybavení prodejen, zaujal svým velkorysým pojetím
a prezentací řady novinek a nejnovějších trendů v tomto oboru.
V centru pozornosti byla bezesporu vize
nakupování budoucnosti nazvaná Smart
Shopping.
Tento nový prodejní koncept pro bezdotekovou evidenci zboží předjímá budoucnost. Systém obsahuje nákupní vozík M3EA
k roztřídění a automatické evidenci zboží
v regále prostřednictvím UHF-Antén,
identifikaci zboží přes UHF-etikety ve scanerovém tunelu a samostatné zaplacení na
platební stanici, která je propojená s výstupním zařízením eGate.
Pro lepší představu si blíže všimneme
jednotlivých článků celého řetězce:
Nákupní vozík M3EA s nákupním košem
GT26
U tohoto nákupního vozíku se střetávají
2 výhody – dokonalé roztřídění zboží a jeho
doprava bez další manipulace až domů.
Nákupní koš M3EA má 3 koše GT26 a další
úložný prostor na madle a roštu. Vozík byl
vyvinut firmou Wanzl v kooperaci s Metro
Group Future Store Initiative. Koš GT26
zaujme jedinečným designem a ergonomickou konstrukcí.
Pay Tower
Platební terminal obdrží automaticky data
evidovaného zboží prostřednictvím LAN ze
Scan – tunelu. Už jenom stačí, aby zákazník
zaplatil kartou.
Regálový systém wire tech
V regálových policích jsou zabudovány
čtecí antény UHF, které evidují ve spojení se
zbožním hospodářstvím automaticky stav
zboží, jeho minimální trvanlivost, rozpoznají
chybu v evidenci stavu zboží a objednají
chybějící zboží.
eGate jako výstupní zařízení
Exit Gate je propojený se systémem
prostřednictvím LAN a po správném zaplacení dostane signál a umožní zákazníkům volný průchod. Pokusy o násilný průchod jsou ihned hlášeny.
Scan-tunel
Nejmodernější UHF antény evidují v sekundové rychlosti více než 100 druhů zboží
v novém vozíku M3EA. Tímto převratným
krokem se stávají dlouhé fronty u pokladen
minulostí.
Smart Shopping znamená nakupování
s nejvyšším komfortem. Odpadá to, co nás
při nakupování nejvíc obtěžuje – namáhavé
vykládávání a opětovné skládání zboží na
pokladně. Navíc má nakupující zboží už
roztříděno a jede s ním přímo domů.
Nám běžným zákazníkům nezbývá nic jiného než čekat, až se podobné projekty
stanou součástí běžného nakupování.
Mgr. Marie Urbášková
5
Hypermarket Albert Svitavy v novém kabátě
vat regály na celé prodejní ploše v průběhu
2 dnů, což si zasloužilo i uznání našeho
zákazníka – firmy Ahold.
Pozornost jistě upoutají i dodávky 300 ks
nákupních vozíků TANGO 160 ve zcela
nové barevné kombinaci žluté a šedé.
Vozíky zaujmou ještě další novinkou, která
u nás není zcela běžná – na každém vozíku
je připevněn držák na odložení kelímku
s kávou, takže si zákazník může nakupování
opravdu užít.
Výčet novinek ještě nekončí. Další z nich je
vstupní zařízení eGate, které svým elektronickým vybavením patří ke špičce mezi
zařízeními podobného druhu. Aby byl výčet
naší dodávky kompletní, uveďme ještě
dodání 5 ks dvojitých pokladen ve stříbrné
barvě, dětské nákupní vozíky Tangolino
v pěti různých barevných kombinacích,
nákupní vozíky pro vozíčkáře a zábradlí.
Na závěr nezbývá nic jiného, než si přát, aby
se zákazníkům Alberta ve Svitavách v prostředí s naším vybavením dobře nakupovalo.
Na přelomu května a června tohoto roku
prošel rozsáhlou rekonstrukcí Hypermarket Albert ve Svitavách, při které
byla celá prodejna zmodernizována a již
z venkovního pohledu působí zcela novým dojmem.
Hypermarket otevřel své brány všem
zákazníkům s novým konceptem prodeje.
Ihned při vstupu do prodejny upoutá pozornost kvalita zboží a jeho přehledné uspořádání, řada emotivních fotografií, informačních tabulí a v neposlední řadě nízké
ceny zboží.
Pro celý tým obchodního úseku bylo velkou
výzvou, podílet se významně na realizaci
tohoto projektu.
Rekonstrukce prodejny byla naplánována
na maximálně krátké období. Během modernizace prodejny bylo nutné uskutečnit
veškeré dodávky materiálu a montážní práce ve velmi krátkém čase.
Hypermarket byl uzavřen 22. května 2011
a znovu slavnostně otevřen již po 17 kalendářních dnech, 8. června 2011 v 7.00 hodin
ráno. Rekonstrukce tedy probíhala nepřetržitě ve dne v noci a i o sobotách a nedělích
a prověřila schopnosti mimořádného nasazení zaměstnanců i spolupracovníků naší
firmy.
Velmi významná byla především dodávka
regálů. Zde naši montéři prokázali mimořádnou zručnost, neboť zvládli nainstalo-
6
Bc. Jiří Mondek
Řešení interní logistiky ve firmě Hella
za podpory výrobků firmy Wanzl
Jedním z produktových center společnosti
Wanzl, které se v posledních letech velmi
dynamicky rozvíjí, je produktové centrum
Logistika a průmysl. Jsme velmi potěšeni,
že k tomuto rozvoji významně přispívá i naše firma v Hněvotíně, neboť část provozu se
specializuje právě na výrobky určené pro
tuto oblast. Jsou to především paletové
nástavce a kontejnery, skladové a přepravní
kontejnery, paletové podvozky a speciální
kontejnery.
Pro náš tým je vždycky velkou výzvou řešení
projektu „šitého na míru“ konkrétního
zákazníka.
Proto si velmi vážíme toho, že jsme se mohli
podílet na komplexním řešení interní logistiky v tak významné společnosti, jako je
firma Hella. Spolupráce s touto firmou trvá
již téměř 9 let, a proto jsme si dovolili
požádat o rozhovor generálního ředitele
společnosti Hella v České a Slovenské
republice, pana Ing. Marka Ryšavého.
Pane řediteli, představte prosím Vaši
společnost a její strukturu v České
republice a na Slovensku
Pokud budeme brát v úvahu pouze
společnosti se 100% účastí Helly, pak na
území České republiky a Slovenska má
Hella sedm společností, které podnikají ve
čtyřech odlišných oblastech:
Výroba:
• Hella Autotechnik Nova s.r.o., která je
situována v Mohelnici, je největší ze
všech firem a hlavním předmětem
podnikání je výroba hlavních a přídavných světlometů. Od příštího roku se
společnost znovu vrací k výrobě zadních
skupinových svítilen.
• Hella Slovakia Front Lighting s.r.o. sídlí
v Kočovcích u Nového Mesta nad Váhom
a vyrábí hlavní a přídavné světlomety.
• Hella Slovakia Signal Lighting s.r.o. se
sídlem v Bánovcích nad Bebravou se
zabývá výrobou zadních kombinovaných svítilen a jednofunkčních světel
• Hella Innenleuchten – systeme Bratislava – jak už z názvu vyplývá, má jako
hlavní náplň výrobu vnitřního osvětlení
vozů a JIT/JIS dodávky.
Vývoj:
Hella Autotechnik s.r.o. je nejstarší společností a jsou do ní soustředěny veškeré
vývojové činnosti v oblasti světel – tedy
vývoj předních světlometů a zadních skupinových svítilen. Další dvě oblasti podnikání
jsou zaměřeny nejen na podporu Hella
činností, ale také na další zákazníky. Jde
o měřící a testovací centrum a vývoj a výrobu přípravků, montážních pracovišť i celých linek.
Správa:
Hella Corporate Center, Central & Eastern
Europe, s.r.o. poskytuje podporu v administrativních oblastech pro společnosti
Hella ve střední a východní Evropě. Jedná
se zejména o následující činnosti: finance a
controlling, personalistika, IT, nákup a logistika.
Prodej:
Hella CZ s.r.o. se zabývá prodejem a distribucí nejen Hella výrobků na trhu doplňků a
náhradních dílů pro automobilový průmysl.
Jako nový předmět podnikání má prodej
výrobků mimo automobilový průmysl, jako
např. LED pouliční osvětlení.
Proč se firma Hella rozhodla právě pro
spolupráci s firmou Wanzl?
Wanzl nám nabídl řešení našich problémů
s interní logistikou v dobré kvalitě, rozumném čase, za akceptovatelné náklady.
K jakému účelu výrobky Wanzl,
především speciální kontejnery Hella,
vychystávací regálové vozíky a paletové
podvozky používáte?
Všechny výše uvedené výrobky využíváme
nejenom v rámci interní logistiky, ale také
při dodávkách větších dílců od našich
dodavatelů.
• Paletové vozíky jsou využívány k pře-
pravě beden, které nemají vlastní kola,
jako například zákaznické balení, standardní gitterboxy nebo klece, které byly
ve společnosti využívány jako standardní
obal dříve.
• Vychystávací regálové vozíky slouží v zásadě ke dvěma účelům. Jako supermarket, který lze v případě potřeby prostoru
nebo přehazování na jiný produkt jednoduše přemístit. Dále jsou využívány naším externím logistickým providerem
právě k dopravě malých a středních dílců,
které jsou posléze ukládány do supermarketů.
• Speciální kontejnery – v naší řeči Roll
containery (RC) slouží jako základní
obalový prostředek při skladování a dopravě velkých dílců. A to jak uvnitř firmy,
tak také od našich dodavatelů a našim
koncernovým zákazníkům.
Co Vás vedlo k zařazení našich
produktů do výrobního procesu firmy
Hella?
Důvody nasazení výše zmíněné techniky
jsou v zásadě následující:
• Bezpečnost: odstranění vysokozdvižných
vozíků z výrobního procesu
• Operativnost: každý pracovník, každá
pracovnice je dnes schopna si manipulovat s materiálem sama a bez pomocí
techniky
• Rychlost: materiály jsou dnes bezpečně
uloženy v blízkosti montážních linek
a není nutno je převážet do centrálního
skladu
7
• Efektivita: na rozdíl od mnoha jiných
obalů lze využít vlečení více „obalů“
v tzv. vláčku, a tím zásadně zvýšit
efektivitu a vytížení techniky.
Jaké výrobky a do jakých zemí ve speciálních kontejnerech Hella
přepravujete?
Aktuálně využíváme tuto techniku nejen
na převozy v rámci České republiky, ale
také na Slovensko a do Slovinska.
na kterých by se s Vámi firma Wanzl
mohla podílet?
Plánujeme mnoho nových projektů. Jedním z nich je kompletní změna filozofie
interní logistiky a bude záležet především
na samotné firmě Wanzl, zda se do tohoto
projektu zapojí či nikoli.
Děkuji za rozhovor.
Mgr. Marie Urbášková
V čem vidíte přednosti spolupráce
s firmou Wanzl?
Hlavní přednost bych viděl v kvalitě produktů. Zkoušeli jsme již samozřejmě i jiná
a nákupně levnější řešení, ale v dlouhodobějším zatížení nám zatím nedávaly uspokojivé výsledky.
Plánujete do budoucna další projekty,
Plánování výroby
V oblasti plánování výroby na jednotlivých
výrobních střediscích se část zodpovědnosti postupně bude převádět z mistrů na
seřizovače. Jde především o to, aby každý
seřizovač měl možnost uspořádat si práci
tak, aby byly plněny výrobní zakázky co nejefektivněji v požadovaném termínu a množství. Bude na seřizovačích, v jakém pořadí
budou zakázky plnit, (např. dle pracnosti
přeseřízení z jednoho výrobku na druhý),
zda je sloučí se zakázkou, která se má zpracovávat později apod. Toto vše za účelem
splnění termínu uvedeného na výrobní zakázce. Pro tyto účely bude každé středisko
vybaveno plánovací tabulí, která zpřehlední
a zjednoduší tok výrobních zakázek.
Pracoviště, která jsou na začátku výrobního
řetězce (střihárna, trubkárna), mají z hlediska plánování práce nejmenší prostor na
uspořádání si priorit a řazení zakázek.
Pokud přijde zakázka, která se má expedovat za 5 pracovních dní, tak z 90 procent
spadne termín zahájení na prvních pracovištích na dnešek či zítřek. Z tohoto důvodu
pracovníci na těchto střediscích musí reagovat nejflexibilněji.
Je zřejmé, že pokud na daný den je kapacitně pracoviště již vytíženo, bude problém
dodržet termín ukončení operace a předání
zhotovených polotovarů na následné pracoviště. Prostřednictvím plánovací tabule
bude dopředu zřejmé, že se hromadí výrobní zakázky, a proto je vhodné reagovat
s předstihem a zahájit výrobu dřív, než je
uvedeno na výrobní zakázce. Zakázky se
standardně uvolňují 4 až 8 dní dopředu,
tudíž pokud je prostor výrobní zakázky zpra-
8
covat o den dříve, neotálejme. Uvolní se
nám tím kapacita na spěšnou zakázku
a snadněji se nám bude na ni reagovat.
Současný stav, kdy výroba probíhá ve vlnách, termíny výrobních zakázek se nedaří
dodržovat, nám přidělává jenom problémy
a starosti. Pokud nebudeme schopni držet
termíny výrobních zakázek, poté se čím dál
hůř plánuje kapacita na následných pracovištích, na galvanovně a ve finále má expedice, která s týdenním předstihem plánuje
kamiony, problém s případným rušením či
doobjednáváním kamionů.
Prioritou je termín uvedený na výrobní
zakázce, nelze se upínat jen na termín expedice a doufat, že se případná ztráta,
způsobená pozdním zahájením, dožene.
Optimalizace výroby
Nástrojů na optimalizaci výroby je několik a
musíme se naučit je aplikovat v praxi. Část
pracovníků prošla školeními Kaizen, Just in
Time, štíhlá výroba v rámci projektu „Školení je šance“, kde nám některé metody byly
představeny, a teď je již jen na nás, jak
dobře a rychle dokážeme nabyté informace
zúročit v praxi. Začíná to již u pořádku na
pracovišti, 5S v naší firmě není prázdným
pojmem, víme, co tato metoda znamená. Je
to jeden z prvních krůčků k úspěšné aplikaci
dalších metod, neboť v čistém a uspořádaném prostředí se snadněji rozkryjí slabá
místa, zjistíme, kolik volného místa můžeme získat a nabízí se prostor pro případnou
změnu pracoviště, uspořádání strojů, tvorbu výrobních buněk apod. a to vše pro
zlepšení toku výroby, pracovních podmínek
pro zaměstnance a ve výsledku efektivnější
a levnější výrobu konkrétního produktu.
Výrobní dávky
Postupem času budeme v návaznosti na
prováděná SMED (optimalizace seřízení
stroje, metoda vedoucí ke zkrácení doby
seřízení stroje) na jednotlivých pracovištích
snižovat výrobní dávky tak, abychom snížili
množství polotovarů a hotových výrobků na
jednotlivých skladech výroby a zkrátili průběžnou dobu výroby.
Skladování materiálu nepřidává výrobkům
žádnou hodnotu, naopak, v jednotlivých dílech jsou uložené peníze a práce, které
mohly být využity jiným způsobem. Týká se
to především výrobků, které se neustále
opakují, kterých ročně prodáme několik desítek tisíc kusů a které vyrábíme ve výrobních dávkách nekorespondujících s množstvím na zákaznické objednávce (D-koše,
klapy, ohradové palety). Právě v těchto případech je nutné v prvním kroku zefektivnit
seřizování, zkrátit čas na přetypování stroje
z jednoho výrobku na druhý, neboť pouhým
snížením výrobních dávek, bez toho, abychom snížili čas seřízení stroje, docílíme,
mimo jiné, navýšení podílů seřizování na
úkor produktivní výroby, což není optimální.
I poslední kus musí být ve 100% kvalitě
Abychom mohli rychle reagovat na přání
zákazníka, je rovněž velmi důležité mít v pořádku stroje i přípravky, neboť pokud se
nebudeme o stroje a přípravky starat, pak
nás mohou jednou nemile překvapit. Právě
se v naší firmě v oblasti údržby strojů za-
počalo se zaváděním metody TPM (totální
produktivní údržba), kdy budou pro jednotlivá pracoviště definovány standardy pro
údržbu strojů a přípravků s jasně určenými
zodpovědnostmi jednotlivých pracovníků.
Postupně se tento model zavede na všechna pracoviště.
Školením na TPM prošlo několik pracovníků, kteří měli možnost si tuto metodu vyzkoušet v praxi. Ujasnili jsme si, proč je
důležitá pravidelnost údržby (předcházení
prostojů z důvodu závad, kdy příznaky
mohly být odhaleny včas a oprava se mohla
dopředu naplánovat na dobu, kdy stroj není
tolik kapacitně vytížen apod.). V okamžiku,
kdy musíme vyrábět na zakázku, je jakákoliv porucha zásadním problémem.
Případy, kdy se na začátku výroby zjistí, že
přípravek musí na opravu, jsou nepříjemné
a zdržují. K těmto případům nesmí docházet. Navíc v takové situaci vzniká podezření,
zda poslední kus z minulé výrobní dávky byl
v pořádku?! Proto je velmi důležité dodržování měřících a kontrolních plánů a měřit
i poslední kus z výrobní dávky. Jen tehdy
máme jistotu, že uskladněný přípravek je
v pořádku a nachystaný na další použití.
Kvalita výrobku se včasným dodáním objednaného zboží k zákazníkovi je pro nás
priorita číslo jedna a s tímto vědomím je
třeba přistupovat ke každé zakázce, která se
k nám dostane.
Bc. Petr Gryga
Lean aktivity v našem závodě
V tomto článku bych vás chtěl informovat
o lean aktivitách, jež nyní provádíme a které
jsou většinou spjaty s vylepšováním našeho závodu v duchu některých Kaizen
metod.
Chceme minimalizovat transporty, dlouhé
cesty, ruční manipulaci apod. Zkrátka
všechny činnosti, které nepřidávají našim
výrobkům žádnou hodnotu.
Takovým typickým příkladem je manipulace s materiálem z beden a zpět do beden
(paletové nástavce a gitterboxy), kdy zbytečně skládáme materiál ze stojanů do přistavených paletových nástavců, abychom
jej převezli o pár metrů dále na další pracoviště, kde materiál někdo jiný zase vyskládává na typově stejný stojan, aby provedl
další operaci. Tomu se v terminologii štíhlé
výroby říká plýtvání – oddíl zbytečná manipulace. Proto se nyní soustředíme na výrobu stojanů různých typů dle dílů. Vyrábíme je postupně a po vyzkoušení prvních
vzorků ve výrobě následně „rozmnožujeme“.
Nejvíce manipulace s nejrozměrnějším
a nejtěžším materiálem se děje ve výrobě
kontejnerů, na kterou jsme se soustředili a
máme v plánu tuto výrobu „přestavět“ tak,
aby bylo možno vyrábět bez zbytečných
nepřidaných hodnot. Toto se nám podaří
pomocí kumulace operací do výrobních
buněk (takovým příkladem u nás je výroba
košů – linka), těsnějším uspořádáním strojů
(příkladem zde je výroba bočnic PA) a pomocí pojízdných transportních stojanů (již
jsme zde vytvořili první příklad – ringy na
koše s uspořádáním ohýbaček). Zpracovali
jsme proto nedávno nový návrh layoutu
této výroby (Logistika), z kterého můžeme
vycházet a postupně jej realizovat. Zde nás
to nejdůležitější teprve čeká.
Také jsme na linkách košů započali po
časově náročných školeních s další náročnou aktivitou, a to sice s měřením a vyhodnocováním seřizovacích časů, to vše skryto
pod zkratkou SMED (single minute exchange of die = optimalizace seřízení stroje).
Je to metoda soustřeďující se na zkrácení
seřizovacích časů. Seřízení jsou nutná, ale
naším zájmem je, aby časy byly co nejkratší
a my jsme mohli vyrábět menší dávky, a tím
zajistit plynulejší výrobu bez velkých zásob.
Máme stanoven plán do konce roku, a to
dle časově nejnáročnějších seřízení.
Vytvořili jsme nový tým pod mým vedením,
jež bude koordinovat plnění plánu SMED,
a hlavně realizace opatření ke zkrácení
seřizovacích časů.
Metody štíhlého podniku se nevyhnou ani
naši dvěma skladům – expedici technické-
Transportní stojany na „uši” košů, které se
naplňují přímo u ohýbání
Přepravní stojany na ohnuté ringy košů, které
se odebírají od ohýbačky přímo k linkám
Standardní stavitelný přepravní stojan
pro široké spektrum rámů
ho úseku a skladu obchodního úseku, kde
nyní upravujeme layouty, vytváříme plány a
rozpočty na změny na těchto úsecích. V expedici a skladu TÚ jde hlavně o to, abychom
snížili plochu a množství skladových zásob a
vylepšili tak poměr mezi výrobní a skladovou
plochou, která tato střediska velmi zatěžuje.
Sklad OÚ bude mít novou průchozí cestu
mimo sklad tak, aby bylo možno tento sklad
opravdu uzavřít nepovolaným osobám. Tuto
reorganizaci využíváme k tomu, abychom
uspořádali sklad OÚ lépe z hlediska toku
zboží skladem (zkrácení tras) od příjmu až po
expedici k zákazníkovi.
Poslední velkou aktivitou v tomto směru je
projekt údržby a čištění strojů TPM.
Práce s procesy, které optimalizují náš
podnik, je hodně.
Nyní nás čeká cesta k jejich realizaci a následně k udržování a vylepšování.
Michal Krestýn
9
TPM = totálně produktivní údržba
Dne 30. 6. 2011 se poprvé sešel projektový tým a zahájil práce na projektu zavedení systému péče o provozní zařízení – TPM na našem
závodě. Touto aktivitou navazujeme na proběhnuvší modul školení Kaizen-TPM-Basic. Řízením projektu byl od vedení společnosti pověřen
Ing. Zdeněk Toul. Jím sestavený tým se bude zabývat po dobu jednoho roku přípravou systému, školeními a dalšími činnostmi, souvisejícími s projektem TPM.
Základní data k projektu:
Pracoviště po provedení TPM
Ing. Zdeněk Toul
10
Školení metod Kaizen
Jak jistě všichni víte, v minulých třech
měsících u nás proběhla školení zaměřená na metody používané pro vylepšování procesů, zeštíhlení výroby a odstranění plýtvání v podnicích. Tato školení se soustředila na výrobní závod, ale
všechny tyto metody lze aplikovat
i v jiném prostředí, například i v kancelářích.
Všechny tyto postupy vycházejí z filozofie
Kaizen, což je japonské slůvko a v překladu
znamená „neustálé zlepšování“. Někdy se
také hovoří o Lean metodách, což je česky
něco jako „štíhlý podnik“.
U nás se školily následující moduly vybrané s ohledem na potřeby výroby:
• První modul, přípravný, pod názvem
„Kaizen management“, byl určen hlavně
pro vedoucí pracovníky a sloužil jako
průřez metodami pro objasnění některých principů filozofie Kaizen, a to hlavně
části „štíhlý podnik“. Součástí tohoto modulu byla také návštěva firmy Miele, která
je v těchto metodách velmi pokroková.
Viděli jsme některé, v předchozích přednáškách zmiňované metody, ve výrobní
praxi. Na závěr byla diskuse nad metodami štíhlé výroby a jak tuto problematiku
uchopit v našem závodě.
• Druhý modul se jmenoval „Kaizen basic“
jehož se zúčastnili pracovníci z výroby,
hlavně „parťáci“ a mistři. Zde se vytvořily
dvě skupiny, ve snaze proškolit větší část
pracovníků. Dověděli jsme se něco o nových pojmech a metodách „Lean“ jako je
např. rozpoznávání plýtvání, sedm druhů
plýtvání, něco o materiálovém toku
a průběžných výrobních časech. Část
byla věnována kvalitě, metodě k dosažení
nulových vad. Také jsme podrobně
probrali metody 5S. Zde jsme na základě
nově nabytých znalostí provedli změny
ve stávajícím systému 5S.
• Třetí modul s názvem „Kaizen just in
time“ se specializoval na tahový systém
řízení výroby. Mapovali jsme materiálový
tok výrobou, zaznamenali stávající stav,
označili plýtvání, ztrátové časy, skladování, manipulaci, vlastní výrobu s procesy, jež výrobku přidávají hodnotu apod.
Stanovili jsme si také novou mapu materiálového toku – cíl s konkrétní aplikací ve
výrobě PA.
• Poslední, čtvrtý modul, se týkal metody
moderního způsobu údržby strojů. Modul
„Kaizen TPM“ (total productive maintenace – totálně produktivní údržba) se zaměřil hlavně na strojní zařízení ve výrobě,
jejich efektivní a pravidelnou údržbu a péči v kompetenci jejich uživatelů tzv.
autonomní údržba. Cílem této metody je
více navázat vztah operátora a seřizovače
se strojním zařízením, více o něj pečovat,
a tím se dosahuje efektu včasného roz-
poznávání poruch, nebo jejich preventivnímu předcházení, což nám v konečném
důsledku odstraňuje velké nebo neočekávané poruchy. Samozřejmě, že porucha odstraněná včas, není tak nákladná
na opravu. To vše tedy předcházení poruchám, nebo méně nákladná a krátká
oprava, snižuje náklady na strojní zařízení
a minimalizuje prostoje z důvodu poruch.
Z každého takového školení jsme stanovili
soubor konkrétních úkolů a započali realizovat aktivity, které s daným tématem souvisely, abychom mohli vyzkoušet teoreticky
nabyté znalosti v praxi. Jejich zavádění není
nikdy jednoduché, protože se děje zároveň
s plněním zakázek a termínů ve výrobě
a obojí musí být splněno. Často mění
zaběhlé schéma, což je náročné na změnu.
Tímto bych chtěl poděkovat hlavně mistrům i ostatním zúčastněným za trpělivost a
pevné nervy při zavádění metod štíhlé
výroby.
Michal Krestýn
11
Bierfest 2011
Tak jako každý rok i letos jsme pořádali
tradiční setkání zaměstnanců firmy
„Bierfest“. Na setkání, které se uskutečnilo 10. června 2011, přišlo téměř 150 zaměstnanců včetně důchodců a mateřinek.
V rámci této akce byli oceněni zaměstnanci,
kteří u firmy Wanzl pracují 10 let.
Patří k nim Jiří Bernat, Jan Kraus, Jiří Rösel,
Stanislav Kamaryt, Ivana Antlová, Milada
Fischerová, Vladimír Menclík, Rostislav Parák, Pavel Sadílek, Ondřej Vymazal a Marie
Urbášková. Jubilanti obdrželi Věrnostní list
a šek na 2.000,-Kč.
Velmi úspěšná a hodnotná byla také tombola, v níž se sešlo 25 cen.
Šťastnou ruku při výběru losů měla paní
Ivana Halouzková, která se o 1. cenu - televizor LCD Sony Bravia, samozřejmě podělila se svým manželem.
Výtěžek z tomboly ve výši 14.280,- Kč byl
stejně jako minulý rok poukázán na účet
12
Národního sdružení PKU (fenylketonurie)
a jiných dědičných matabolických poruch.
Všem zaměstnancům, kteří nákupem losů
do tomboly podpořili dobrou věc, děkujeme.
Celé odpoledne se až do pozdních večerních hodin neslo v příjemné atmosféře, ke
které přispěl i náš kolega DJ Marian Marek.
Mgr. Marie Urbášková
Chcete vydělávat více peněz?
...aneb systém zlepšování po půl roce
V následujícím článku bych vám rád přiblížil, v jakém stavu se nachází systém zlepšovacích návrhů WIZE. Z přehledové tabulky
podaných zlepšovacích návrhů (dále jen ZN) je zřejmé, že počet podaných nevyčíslitelných ZN (dále jen NZN) soustavně od zavedení
klesá a u vyčíslitelných ZN (dále jen VZN) je to o to horší, že se podávání v dubnu zcela zastavilo.
počet zapojených
pracovníků
počet zrealizovaných
do 2 měsíců
% zrealizovaných
do 2 měsíců
69,5
18 200
13
7
63,6
12
12 100
13
11
61,1
2
7 700
5
2
40,0
3
8 700
10
13
68,4
3
1
5 400
3
1
33,3
1
0
400
1
44
52 500
58
leden 2011
11
6
únor
24
10
březen
7
2
duben
27
19
květen
4
červen
1
červenec
1
6
očekávaná
úspora v Kč
2
zamítnuté
17
přijaté
zamítnuté
30
5
83 400
16
25 900
10
28 979
5
5
8
1
3
1
4
vyplacené
odměny v Kč
16
prosinec 2010
VZN (vyčíslitelné
zlepšovací návrhy)
počet
zrealizovaných
13
NZN (nevyčíslitelné
zlepšovací návrhy)
přijaté
podaných celkem
C E L KO V Ý P Ř E H L E D Z N
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
CELKEM
105
58
11
22
7
138 279
Ptáte se: „Jak tedy náš „přidřený“ vozík
zlepšování zase znovu rozhýbat?“ Řešení je
jednoduché, ale vyžaduje si pomoc od vás
všech. Bez vás to opravdu nepůjde. Takže
pojďme na to a představme si, jaké kroky
nám pomohou větší měrou zlepšovat prostředí kolem nás. V první části se seznámíme
s nutnými kroky pro rozhýbání a v druhé
části jsou uvedeny příklady oblastí, na které
se při zlepšování můžeme zaměřit.
Dále si položme otázku: „Co je příčinou
tohoto stavu?, Není už co zlepšovat? Zaměstnanci nechtějí žádnou odměnu za nápad?“ Odpověď je poměrně jednoduchá,
nejsme první ani poslední společnost, která
se dostala do stejné situace. Jako u každého jiného systému, je to věc potřeby
neustálého dodávání impulsů pro běh,
protože každý systém, pokud není udržován, vylepšován a nejsou mu dodávány
neustále nové impulsy pro jeho chod, tak
nám začne postupně upadat až do stavu
totálního kolapsu a anarchie.
Kroky pro rozhýbání zlepšování:
Je potřeba zaměstnanců, umět „otevřít
oči“, aby plýtvání kolem sebe viděli a taky
je metodicky vzdělat v tom, aby věděli, jak
s daným typem plýtvání naložit.
1. krok: Management musí zaměstnancům
pomáhat zpracovávat ZN, jakkoli budou
jednoduché, pro zlepšení jejich pocitu z práce a atmosféry na pracovišti. Management
50
tedy musí mít zájem zlepšovat a musí chtít
pomáhat zlepšovatelům. Role managementu není tedy jen podporovat, ale
aktivně napomáhat ke zlepšování a učení
svých podřízených. Pro aktivní podporu
a pomoc byla vytvořena i pozice koordinátora pro ZN, který vám vždy a za všech
okolností poradí s vaším ZN a má pravidelné hodiny, které tráví ve výrobní oblasti a
kde jej můžete zastihnout.
2. krok: Musíme vytvořit zlepšovatelům
prostor pro zlepšování a pro realizaci ZN,
u THP pracovníků a zlepšování v oblasti
administrativy se předpokládá, že v rámci
jejich pracovních povinností si vyhradí čas
pro zlepšování, u seřizovačů a operátorů ve
výrobní oblasti už to tak jednoznačné není.
Pro oblast výroby jsou aktuálně zpracová-
13
vány přesné popisy jednotlivých funkcí ve
výrobě. K jednotlivým činnostem je přidělen přibližný čas, po který by se měly tyto
činnosti vykonávat. V činnostech je mimo
jiné i oblast zlepšování. Toto pevné nadefinování je nástrojem, který bude následně
managementem respektován při plánování
denních činností ve výrobě. Nejdůležitějším
článkem managementu pro zlepšování
jsou mistři, kteří by podle měřítek úspěšných firem měli věnovat zlepšování polovinu své pracovní doby.
3. krok: Naučit zlepšovatele vidět plýtvání
v procesech a naučit je jednoduché nástroje pro jejich odstranění a generování dalších zlepšení. Proto v rámci školení WIZE
byla pasáž o osmi druzích plýtvání, kde
jsme si snažili i na praktických příkladech
z naší výroby ukázat potenciál pro zlepšování. Dále někteří vybraní zaměstnanci absolvovali školení v rámci projektu „Školení
je šance“, kde se naučili na kurzu KaizenBasic vidět plýtvání na pracovišti, v rámci
Kaizen-Just in time basic vidět plýtvání
v materiálovém toku mezi pracovišti a
v Kaizen TPM basic vidět plýtvání v prostojích strojů. Tyto účastníky považujeme za
„obrozence zlepšování“, kteří vidí kolem
sebe plýtvání a chtějí se stavem kolem sebe
něco udělat. Pro ty ostatní jsem připravil
níže pár námětů, se kterými se setkávám při
řešení každodenních povinností ve výrobě.
Náměty pro zlepšování:
Vyčíslitelné zlepšovací návrhy (VZN):
Musíme se zaměřit na plýtvání v procesu,
které způsobuje zbytečně dlouhý výrobní
čas. Tím, že plýtvání z procesu odstraníme,
tak zkrácení času bude jistě vyčíslitelné.
Typy plýtvání, které způsobují delší výrobní
čas, jsou následující:
Typ plýtvání:
Zbytečná manipulace a transport
Příklad č. 1: Předávání materiálu z bedny
ze země na menší stolek u stroje, po
zpracování opět položení na další stolík
a pak skládání ze stolíku do bedny, kde se
materiál vyrovnává a počítá. To jediné, co
přináší hodnotu výrobku, je samotné
zpracování na stroji, zbytek se musí minimalizovat nebo odstranit. Zbytečné vyndávání z bedny a dávání na stolek a následné přesné skládání lze odstranit použitím různých typů stojanů na kolečkách,
na které budeme polotovary svěšovat
a navěšovat, příp. pokud nelze polotovar
navěsit, lze použít přiměřenou nádobu na
stojanu na kolečkách. Má to i svou další
výhodu, kdy lze přesun na následující
operaci realizovat vlastní silou bez potřeby
manipulanta.
14
Příklad č. 2: Vedle sebe jsou technologicky
následující pracoviště, kde se nejdříve
vyrábí na jednom, polotovary se rovnají do
bedny a pak se bedna přendá o metr vedle
a další den se zpracuje a znovu se z bedny
vyndávají polotovary. Opět, jak již bylo
popsáno výše, jediná přidaná hodnota je
samotné zpracování na stroji. Zde můžeme
aplikovat metodu „toku jednoho kusu“, kdy
se pokusíme dát stroje k sobě a jeden díl po
druhém postupně opracováváme až do
hotového výrobku. Vytvoříme tím pádem
výrobní buňku, kde jsou opět jiné výrobní
časy bez zbytečné manipulace a lze
zlepšení jednoduše ohodnotit za pomoci
nové časové normy.
Typ plýtvání: Zbytečné pohyby
Příklad č. 3: Vyjímání dílů z nástroje jde
velmi ztuha, nebo je k tomu potřeba nějaká
pomůcka, která se musí brát do ruky.
Výrobní čas lze zkrátit použitím vyhazovačů
v nástroji či přípravku, které ulehčí manipulaci s díly a souběžně se odstraní zbytečné braní různých pomůcek do ruky.
Výsledkem je kratší výrobní čas a generovaná měřitelná úspora.
Typ plýtvání: Čekání
Příklad č. 4: Obsluha stroje čeká, než stroj
dokončí pracovní cyklus. Nelze uspořádat
technologicky následné stroje do buňky
a aplikovat tok jednoho kusu? Opět tím
změníme výrobní časy, eliminuje se
zbytečné čekání. V buňce mohou být klidně
jen dva stroje, samozřejmě, že je z hlediska
toku výhodnější mít tam strojů co nejvíc,
aby se také co nejvíc operací udělalo
najednou. Zrychlí se tím průběžná doba
výroby a na řízení toku materiálu a výroby
zakázek, je to výrazně jednodušší.
Nevyčíslitelné zlepšovací návrhy
(VZN):
Příklady pro jednotlivé oblasti hodnocení
NZN:
Organizace práce
• Drobná změna uspořádání pracoviště
• Lepší řízení výroby zakázek
• Zlepšení toku (plynulosti) materiálu z/na
pracoviště
• Lepší využití lidských zdrojů apod.
Kvalita
• Doplnění přípravků/nástrojů o Poka-Yoke („blbuvzdornost“ – díl lze založit
jedním správným způsobem, stroj vykonává pevný sled kroků a kontroluje přítomnost dílu apod.)
• Jednoduchá další ať už technická či organizační opatření pro to, aby nám nevznikaly zmetky, lze definovat i na kroužcích kvality.
BOZP/PO/životní prostředí
• Zdá se vám některá operace nebezpečná? Např. při výrobě se kolem vás nezabezpečeně pohybuje část stroje/zařízení, které by vás mohlo zranit?
• Trčí např. do uličky v úrovni očí z nastohovaných palet dráty a může tak dojít ke
zranění oka?
• Odkládají se např. horké díly na kartonové proklady, či k hořlavým látkám a hrozí
zahoření?
• Vytéká ze stroje olej a postupně si nachází cestičku spárou pod betonovou podlahu?
Ergonomie pracoviště a pracovní
podmínky
• Musím se ohýbat na zem k paletě? Nelze
pod ni dát např. stojan na kolečkách?
• Musím namáhavě z gitterboxu vytahovat
díly a přitom se břichem opírám o jeho
horní hranu? Nelze použít jednoúčelový
flexibilní stojan na kolečkách, ze kterého
se mi bude lépe odebírat?
• Musím se s díly různě namáhavě vytáčet
kolem stroje a díly v ruce následně
otáčet? Nelze přeuspořádat pracoviště, či
upravit výrobní zařízení pro pohodlnější
manipulaci?
Péče o strojní zařízení
• Nelze jednoduchým opatřením zajistit
různé výpadky v chodu stroje?
• Existují na strojích těžce čistitelná a pro
funkci stroje nepotřebná místa, které se
mohou zakrytovat?
• Nelze upravit ovládání stroje pro rychlejší
přeseřízení či obsluhu v sériové výrobě?
(např. vhodně přístupné ovládací prvky,
viditelnost počítadel, ukazatelů provozních údajů apod.)
• Vytékají i po opravách ze stroje neustále
provozní kapaliny?
• Vyskakují nám např. ze střihaček odstřižky drátů na zem a hrozí nebezpečí podklouznutí, či nám na zem někudy odkapává řezná emulze na pile? Nelze stroje
vhodným způsobem dokrytovat?
• Válí se po zemi různé kabely od elektriky,
hadice od vody či vzduchu? Nelze stroj
zásobovat energiemi se shora, či vhodně
přeuspořádat pracoviště, aby nemohlo
dojít k poškození rozvodů, či k úrazu
obsluhy?
Tolik pro vaši inspiraci a těším se na nové
zlepšovací návrhy. Zlepšování se týká nás
všech a čím více budeme zlešovat věci
kolem nás, tím ziskovější naše společnost bude a o to víc bude moci naše firma
investovat nejen do nového strojního vybavení a do příjemnějších pracovních
podmínek, ale hlavně bude moci větší
měrou investovat do nás zaměstnanců
a do našeho dalšího rozvoje.
Ing. Martin Hojník
Zajímavé koníčky našich kolegů – Exotika ve Slatinicích
Tentokrát jsme si vybrali dlouholetého
pracovníka naší firmy pana Zdeňka
Čecháčka.
Pan Čecháček je zaměstnaný ve firmě od
4. 5. 1998 a po celou dobu pracuje jako
seřizovač. Možná právě proto si od neosobních a šedivých strojů nejvíc odpočine
u svého koníčka, kterým je chov pestrobarevného exotického ptactva.
Jak Vás napadlo chovat právě exotické
ptactvo, za mého dětství kluci na
vesnici chovali hlavně holuby.
Já jsem začínal podobně. Velký vliv na mě
měl můj dědeček, který byl nejen velký
včelař, ale choval i poštolky, hrdličky a holuby a který mě tímto směrem vedl.
Později jsem si už sám začal ve Zverimexu
kupovat zebřičky a andulky. Jejich mláďata
jsem prodával a za utržené peníze jsem si
nakupoval hlavně malé papoušky agapornis, rozely a různé druhy papoušků z Austrálie, protože ti jsou cenově nejdostupnější.
To bylo ještě před rokem 1989. Jak se
změnila v tomto oboru situace po
uvolnění hranic?
Samozřejmě, začaly se organizovat burzy,
kde se prodávalo velké množství exotů,
kteří k nám byli dovezeni legálně, ale hlavně
nelegálně. Občas jsem na burze i nějakého
papouška koupil. Dnes už na burzy nejezdím tak často a nakupuju na nich hlavně
krmivo a vitamíny.
K tomu, aby člověk choval exotické
papoušky, potřebuje odborné znalosti.
Kde jste je získával?
Přečetl jsem si pár knížek, ale hlavně jsem
přebíral zkušenosti od svých kamarádů
chovatelů, se kterými jsem v každodenním
kontaktu. Navíc jsem za ta léta, co ptáky
chovám, nasbíral řadu zkušeností, takže už
vím, jak na to.
Kolik papoušků maté teď a jaké druhy?
Jak už jsem říkal, nejdřív jsem měl papoušky z Austrálie, dnes už mám i velké papoušky africké a jihoamerické, samce Ary do-
vezli z chovné stanice z Filipín, jeho družku
z Jižní Ameriky. Papoušků Žako mám 6 párů a jeden pár Ara ararauna a Ara zelenokřídlá. Dále chovám 2 druhy Amazoňanů,
velké Alexandry a papoušky konžské. Celkem mám 15 párů. Jsou to všechno legální
dovozy, objednávám si je u kamaráda, který
k nám exoty vozí. Navíc po dovozu musí
ptáci nejdříve do karantény, udělá se u nich
kompletní zdravotní vyšetření včetně DNA.
Ilegálně bych papouška nikdy nekoupil, protože může mít nemoc, které se rozšíří na
celý chov, a to je velké nebezpečí.
Jak odchováváte mláďata?
U velkých papoušků je mimořádný úspěch,
když se mláďata vylíhnou, protože tito ptáci
v zajetí svá mláďata většinou zabíjejí. Navíc
mláďata nepřijdou hned – papoušek dospívá kolem 10 let.
Mláďata nechávám vylíhnout v líhni a starám se o ně prvních 14 dnů. V prvních
3 dnech je krmím každé 2 hodiny, pak
každé 3 hodiny ve dne v noci. Už předem
vím, kdy se mláďata vylíhnou, takže si
vždycky naplánuju dovolenou.
Další týden stačí krmit každé 4 hodiny - to
už mohu chodit do práce a na krmení si
vybírám náhradní volno. Tím ovšem starost
o mláďata nekončí. Po 14 dnech je dávám
kamarádovi, který mláďata krmí dalších 90120 dnů, tedy až do doby, než se začnou
mláďata krmit sama. A když se nestane nic
nepředvídaného, dožívají se potom papoušci padesáti až sedmdesáti let.
Čím mláďata krmíte?
Hned po vylíhnutí krmím mláďata speciální
kaší. Další krmivo nakupuji v prodejně
v Brně – jsou to směsi semen a v supermarketech nakupuju exotické ovoce (všechno
kromě avokáda a zeleninu). Chovu papouš-
ků jsem přizpůsobil i svoji zahradu. Pěstuju
speciální stromy – různé jeřabiny, lískové
ořechy, dřín. Na zahradě mně rostou i bodláky, které mají papoušci velmi rádi.
Kde u Vás ptáci „bydlí“?
Ptáci jsou přes léto ve venkovních voliérách, na zimu je přesouvám do vnitřních
vytápěných prostor. Navíc jim musíte vytvořit stejné podmínky, jaké měli v přírodě.
Například Žako žije v pralese, kde je neustálé přítmí, proto mám tyto papoušky
umístěné ve sklepě.
Každý pár potřebuje prostor 3x3m a Ary
navíc musí být oddělené a nesmí na sebe
vidět, jinak by neměly mláďata.
Jsou to Vaši společníci?
Ptáci jsou odchyceni v přírodě a většinou si
na člověka nezvyknou. Takže žádní velcí
kamarádi to nejsou. Ary, které měří od hlavy
po konec ocasu 80–100 cm, jsou nebezpečně agresivní a dříve na ně muselo být
povolení na chov nebezpečných zvířat. Dokonce chodily k chovatelům i kontroly, jestli
dodržují předepsané předpisy pro tento
způsob chovu.
Neříkejte, že jste si nikdy nepořídil
mluvícího papouška?
Jednou jsem to zkusil. Dostal jsem mluvícího papouška od kamaráda, protože ho jeho
manželka už nechtěla – asi ji nepustil ke slovu. Papoušek opravdu krásně mluvil – celými větami a pořád dokola. Vydržel jsem to
měsíc a pak jsem ho kamarádovi zase vrátil.
Přejeme panu Čecháčkovi hodně chovatelských úspěchů a ať se mu splní jeho přání mít
v chovu velkého papouška Ara arakanga.
Děkuji za rozhovor
Mgr. Marie Urbášková
15
Personální sloupek – aneb co vás jistě bude zajímat
Stav zaměstnanců se proti roku 2010
nepatrně zvýšil. Na základě rostoucího
zakázkového vykrytí v prvním pololetí jsme
také zvýšenou potřebu zaměstnanců
vyřešili částečně nástupem nových kmenových, a hlavně pak nástupem agenturních
pracovníků. Za první pololetí jich u nás
pracovalo v průměru 10 za měsíc.
Aktuální stav zaměstnanců je 201.
V letošním roce došlo z personálního hlediska k dalším významným změnám.
Po 20 letech u firmy odešel do zasloužené-
ho důchodu zakladatel firmy Wanzl v České
republice Ing. Jan Zajíc.
Na oddělení Logistiky + průmyslu došlo ke
změně na pozici vedoucího, kdy odešel
Dipl. Kfm. Martin Kováč a nahradil jej Ing.
Ludvík Novák.
Zaměstnancům, které jsme v únoru loňského roku znovu přijali, byla pracovní
smlouva v červenci prodloužena do konce
roku 2011.
V letošním roce ukončili pracovní poměr
2 zaměstnanci, oba na vlastní žádost. Na
Základní organizace Wanzl informuje
Dne 23. června 2011 se uskutečnila řádná volba výboru základní organizace Wanzl.
Těchto voleb se zúčastnila nadpoloviční většina registrovaných členů naší odborové
organizace. Navrhovaní kandidáti obdrželi více jak 50% hlasů.
Na další čtyřleté funkční volební období byli zvoleni tito kandidáti:
Předseda ZO:
Místopředseda a BOZP:
Pokladník a hospodář:
Za revizní a dozorčí komisi:
Stanislav Kamaryt
Alena Krupášová
Lukáš Liška
Petr Jurák
Nadále s naší organizací spolupracuje externí účetní Vladimíra Tisoňová /Vráželová/.
druhou stranu jsme přijali v prvním pololetí
8 zaměstnanců.
V druhé polovině roku ukončí pracovní poměr Jiří Krabec, Petr Petrůj a Ladislav Svoboda, kteří odcházejí do starobního důchodu. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat
za jejich dlouholetou práci a přínos pro firmu a popřát jim klidný a spokojený důchod.
BOZP
V oblasti BOZP a PO dosahujeme stále lepší
výsledky, i když na druhou stranu musím
konstatovat, že trochu polevilo u některých
zaměstnanců dodržování používání ochranných pracovních pomůcek a u vedoucích zaměstnanců kontrola dodržování jejich používání. Dále pak je v některých
případech skladován materiál v manipulačních prostorách, případně v uličkách pro
chodce. Znovu a opakovaně bych rád požádal všechny zaměstnance, včetně vedoucích, aby se při své práci dívali kolem sebe
a upozorňovali na možná rizika a nebezpečí,
podávali náměty ke zlepšení bezpečnosti
práce, případně další návrhy a podněty.
V průběhu měsíce září budou probíhat
bezpečnostní prověrky BOZP a PO.
V letošním roce jsme dosud šetřili 1 pracovní úraz. Věříme, že počet pracovních
úrazů tak neporuší pozitivní trend uplynulých dvou let.
Rovněž procento nemocnosti je za první
pololetí letošního roku velmi nízké – celkově 2,9%.
Josef Krikel
Významná životní jubilea
40 let
50 let
Petr Vymazal, Mgr. Ludmila Zdařilová, Josef Krikel
Ing. Olga Michalcová
Blahopřejeme!
Odchod do důchodu
Ing. Jan Zajíc
Jiří Krabec
Ladislav Svoboda
Petr Petrůj
pracoval ve firmě od 1. 9. 1991 do 31. 3. 2011
pracoval ve firmě od 1. 2. 1997 do 9. 8. 2011
pracoval ve firmě s přestávkami tři a půl roku, do důchodu odešel 31. 8. 2011
pracoval ve firmě od 1. 7. 1996 do 27. 9. 2011
Vedení firmy děkuje všem za odvedenou práci.
WANZL Zpravodaj číslo 7 | 2011 – neprodejný výtisk
Vydává: WANZL spol. s r. o., 783 47 Hněvotín 333, tel.: +420 585 751 555, www.wanzl.cz
16
Download

EuroShop - wanzl.com