VIRY
nejmenší živé částice (10x menší než bakterie)
nemají buněčnou stavbu
žijí pouze jako parazité buněk, pouze z hostitelské b.
přijímají energii a pouze pomocí napadené buňky se
mohou množit
jednotlivé druhy virů napadají jen buňky určitého
druhu
dokáží mutovat (= měnit svou stavbu) obtížné
hledání léků
způsobují: rýmu, chřipku, neštovice, spalničky,
příušnice, AIDS (virus HIV), vzteklinu, šarku u
švestek,…
Stavba viru
genetická
informace (DNA)
obal viru
příchytná vlákna
není v měřítku
Útok viru na buňku
buňka
jádro
2. Do buňky umístí svou DNA
1. Virus se přichytí na buňce
3. DNA viru změní DNA buňky
http://www.youtube.com/watch?v=41aqxcxsX2w&feature=related
4. Napadená buňka začne „vyrábět“nové
viry, které opouštějí buňku, ta může i
zahynout
Virus chřipky - mikrofoto
Další příklady stavby viru (nekreslit)
HIV
Rozměry
10 – 100
nm
Adenovirus
Bakteriofág
Virus vztekliny
Virus chřipky
BAKTERIE
jednobuněčné organismy, primitivní stavba
rychle se množí (dělením) – některé i každých
20 min.
žijí všude, i v extrémních podmínkách (mráz, vřídla
o teplotě 85 °C)
tvoří ½ živé hmoty na planetě (v kapce vody může
být až 50 000 000)
Stavba bakterie
buněčná stěna
cytoplazma
genetická informace
(DNA)
plazmatická
membrána
bičík
a) Hniložijné bakterie
rozkládají organické látky (odumřelá těla a odpadní
látky organismů) = uklízeči planety
umožňují neustálý oběh látek v přírodě, bez nich by
neexistoval život (rozkladači v potravním řetězci)
b) Cizopasné bakterie
žijí v tělech svých hostitelů
angína, zápal plic, salmonelóza, borelióza,
tuberkulóza, tetanus, mor, cholera
léčba antibiotiky (bakterie se může stát odolnou!!)
c) Laktobacily
využití při výrobě mléčných výrobků (jogurty, kefíry,
kyselé zelí, …)
Streptococcus mutans = v ústech rozkládá cukry na
kyseliny, které poškozují sklovinu zubní kaz
d) Symbiotické
prospívají svému hostiteli
na kořenech rostlin, v žaludku býložravců
Escherichia coli = žije v tlustém střevě člověka, od
nás: zbytky potravy, pro nás: některé vitamíny,
(pokud by se ale dostala do moč. cest zánět)
Různé
tvary
bakterií
Dělení bakterií
videoklip ☺
Streptococcus mutans
Escherichia coli
10 000 x zvětšené
Escherichia coli
SINICE
stavba jako bakterie, ale mají schopnost provádět
fotosyntézu produkce O2 do atmosféry (začaly s tím jako
první na Zemi)
z nich pravděpodobně vznikly u eukaryotní b. chloroplasty
SINICE
Download

04 Viry a bakterie