Jak přednášet a sestavit
prezentaci
Příprava
Příprava
•
•
•
•
•
•
•
•
Cíl prezentace
Cílová skupina
Čas
Forma
Osnova
Vizuální pomůcky
Předem vyzkoušet („doma“, v místě prezentace)
Prostředí
Struktura prezentace
Struktura prezentace
• Pravidlo 3x TELL
– Řekni, co řekneš
– Řekni to
– Řekni, co jsi řekl
Struktura prezentace
• Úvod – 1. TELL
– Nejdůležitější část
– Pozdrav
– Představení sebe a tématu
Struktura prezentace
• Obsah – 2. TELL
– Seznámení s obsahem v jednotlivých kapitol
– Nadpis kapitoly
– Jasně kapitoly oddělovat
– Shrnutí na konci každé kapitoly
Struktura prezentace
• Závěr – 3. TELL
– Shrnout maximálně 3 nejdůležitější body celé
prezentace
– Zdroje
Tvorba prezentace
Tvorba prezentace
• Text
– Kontrastní barvy pozadí a písma
– Pouze bodově
– Homogenní úprava
– Čitelný
Tvorba prezentace
• Grafika
– Jednotnost grafiky
– S barvičkami opatrně
– Animace jsou dobré pro udržení pozornosti, ale
používat minimálně
– Dobrá grafika je nutní podmínka pro úspěch
prezentace
Tvorba prezentace
• Zapamatovatelnost informací
– Textová forma - 7 %
– Zvuk 38 %
– Grafické prvky 55 %
Průběh prezentace
Průběh prezentace
• Technika
– Donést prezentaci na více nezávislých médiích
– Nahrát prezentaci před začátkem pro řešení
poruch
– Připravit si prezentaci pouze za použití tabule a
fixy
Průběh prezentace
• Verbální komunikace
– Přiměřené tempo
– Nahlas a jasná artikulace
– Hlas měnit dle situace / monotónnost
– Krátké věty
– Pauzy mezi větami
– Slovní parazité (eeeegh,... opakování slov)
– Pokládání otázek
– Neomlouvat se
Průběh prezentace
• Nonverbální komunikace
– Oční kontakt
– Postoj
– Ukázání zád
– Gestikulace (od pasu nahoru)
Průběh prezentace
• Nonverbální komunikace
– Oční kontakt
– Postoj
– Ukázání zád
– Gestikulace (od pasu nahoru)
Průběh prezentace
• Pokud hrozí diskuze
– Připravit se na možné otázky
– Když se nikdo neptá, je to divný...
– Požádat kolegy, aby se zeptali
Download

prezentace z hodin USW