profil / profile
osobnost / personalIty
Mám ráda moderní architekturu
I like contemporary architecture
Rodinná společnost Hopr Group, a. s., vznikla před 15 lety. Ve funkci
generální manažerky působí od počátku Bohdana Hošková.
irma na sebe upozornila architektonicky zajímavými projekty, které připravuje ve spolupráci s architekty, jako jsou
Alena Šrámková, Zdeněk Fránek či Blanka Zlámalová. Značnou mediální pozornost v bulvárním tisku vzbudila na počátku roku jejich studie mrakodrapů v centru Olomouce.
F
Jaký je váš recept pro výběr spolupracovníků?
Na to mám po zkušenostech jednoduché pravidlo: Pracuji
jen s těmi, kdo jsou mi sympatičtí. Snažím se je posuzovat nejen podle předešlých obchodních a hospodářských výsledků,
ale dám na první dojem, jak se chovají, zda jsme stejná krevní
skupina. S takovými lidmi si rozumíte, pracuje se v daleko lepší
atmosféře a práce se může rychleji posouvat. Nemám ráda kolem sebe potížisty.
Na který projekt nejraději vzpomínáte?
Jednoznačně je to projekt v centru Ostravy, můj dosud největší
a neúspěšnější – rekonstrukce památkově chráněného objektu,
bývalého Domu odborů. Byl přestavěn na čtyřhvězdičkový hotel
Mercure, který nyní provozuje hotelový řetězec Accor. Mám
dobrý pocit, že se nám podařilo zachovat památkově chráněné
prvky, budova nebyla přestavěna brutálním způsobem, ale zachovala si svého ducha. V době, kdy jsem na projektu intenzivně
pracovala, byl už počátek krize. Práce na okolních stavbách se zastavovaly, ale nám se podařilo v tomto složitém období projekt
úspěšně dokončit. Mám z něho velkou radost – nejen po vzhledové stránce, ale že jsem to manažersky zvládla v době krize.
Proč právě spolupráce s Francouzi?
Byla to náhoda. Když jsem se přestěhovala do Olomouce a mapovala tamní trh, podařilo se mi koupit areál bývalé Sladovny. V zá-
4 dn 10/2011
Takže Olomouc, Ostrava, Brno… Plánujete i Prahu?
Praha je daleko a já nemám ráda dojíždění. I když řetězec Accor má zájem se rozšířit po České republice… Existují určité
vize, kterým se nebráním, ale je to zatím ve fázi úvah. Pro mne
je prioritou dokončit rozdělané projekty.
Jaké jsou vaše zkušenosti ze spolupráce s městem?
Zkušenost moje i kolegů z naší společnosti je taková, že jednání – od řadových úředníků až po vedoucí odborů – jsou vždy
vstřícná, se snahou společně najít optimální řešení.
A samotný urbanismus města?
Tady jsou zájmy poněkud vyšší. Město uskutečnilo výběrové
řízení, v němž zvítězil brněnský ateliér, který zpracovává
územní plán a zanáší do něho i výškové budovy. Bedlivě tento
vývoj sleduji, jelikož mám zkušenosti z jednání o mrakodrapech v Olomouci.
Jak se žena stane developerkou?
Když pracujete v kovošrotu, pak je stavebnictví procházka růžovou zahradou. Cítím, že mi chybí stavařské vzdělání, ale development není jen o stavbách. Důležité je vyhodnotit si informace, rizika a správně analyzovat trh.
Čím jste začínali v developmentu?
Viděla jsem v novinách inzerát na prodej bývalého katastrálního úřadu v Šumperku. Zúčastnili jsme se dražby, kterou jsme
vyhráli. V roce 2003 jsme demontovali budovu a rekonstruovali ji z administrativní na polyfunkční bytovou. Povedlo se zajistit a skloubit veškeré činnosti včetně částečného financování. Ceny bytů jsme nastavili tak, že v předpokládaném
termínu dokončení v roce 2006 byly všechny prodány.
zde různé možnosti od managementu, pronájmu až po franšízing, jako je to v Olomouci.
Jak vznikl nápad s výstavbou mrakodrapů v Olomouci?
Nápad byl motivován architektem Fránkem. Zjišťovali jsme, jak
by se k této studii stavěla veřejnost a město. Chtěli jsme konzultovat tuto myšlenku s odborníky, ale určité informace se
dostaly ven a následně byly použity v bulvárním tisku – v naprosto jiné rovině, než jsme plánovali.
měru jsem jako jednu z možností navrhla, že by zde mohl dobře
fungovat tříhvězdičkový hotel ibis. Na cestách po západní Evropě
jsem viděla, že koncept velice dobře funguje. Začala jsem tedy hledat kontakt na hotelový řetězec a po několika měsících jsem se
dostala na první schůzku se zástupci Accoru. Jelikož jsou Francouzi
povahově i v byznysu opravdu jiní, musela jsem si na ně nějaký
čas zvykat a ještě dnes mě občas něčím zaskočí… Nicméně jsme
si vybudovali přátelský vztah, který bych nazvala naplněnou důvěrou. Takže můj počáteční dojem se upravil – jsou milí a přátelští, ale jejich mentalita je jiná a mají prostě jiný způsob práce.
A jak oni nahlížejí na nás?
Mohu jen tušit. Ale v hotelovém byznysu mají oproti nám obrovské zkušenosti. To ale neznamená, že do toho nemůžeme
něco pozitivního přidat. Berou nás jako rovnocenné partnery
a v takovém duchu se mi s nimi dobře spolupracuje.
Na jakém projektu nyní pracujete?
Je to právě hotel ibis v Olomouci, jímž to začalo. Museli jsme
změnit územní plán, takže jsme mezitím stihli výstavbu hotelu Accor v Ostravě. V současné době se ibis staví a věřím, že
v první polovině příštího roku bude dokončen.
Počítáte i nadále se zahraniční účastí?
Ráda bych ve spolupráci s francouzskými partnery pokračovala. Mám zájem postavit hotel ibis i v Brně, kde máme na projekt podepsanou opci a jednáme o podobě spolupráce. Jsou
Jaká byla reakce?
Když jsem představovala ideu mrakodrapů na radnici, bylo vidět
do určité míry překvapení. Nepředpokládali, že by někdo předložil
podobný návrh. Doporučili mi navštívit památkáře, kde jsme s architektem dohodli následně prezentaci. Výsledkem však bylo
zděšení v řadách památkářů, někteří dokonce zvyšovali hlas, jak
se takové myšlence bránili. Zdálo se jim nepřijatelné narušovat
stávající panoráma města. Pro nás to bylo velice zajímavé
a poučné zároveň. Ekonomika stavby a funkce mrakodrapů je pochopitelně zcela odlišná. Nechci tyto projekty tlačit do centra.
Nicméně se dají rozumně zakomponovat do lokalit, které navazují na historické jádro – podobně jako v Paříži. Moderní architektura se mi líbí a snažím se ji sama realizovat.
Jaké další možnosti výstavby nabízí město Olomouc?
Areál bývalé Sladovny a přilehlé mrazírny bezprostředně navazují na Výstaviště Flora. Projednali jsme s útvarem rozvoje města
možnost jejich využití a propojení. Návrh byl schválen a bude zařazen do nového územního plánu. K tomu jsme připravili studii
výstavby lávky, která by propojila naši lokalitu s areálem výstaviště, aby se chodci vyhnuli rušné městské komunikaci. Rádi bychom umožnili návštěvníkům Flory čerpat služby i v našem
areálu – jako první budou příští rok otevřeny hotelové prostory
včetně restaurace a salonků. Pokud postavíme v areálu Sladovny byty, budou mít obyvatelé možnost využít přilehlé parky,
které jsou součástí výstaviště. Tato lokalita je velmi zajímavá nejen pro návštěvníky, ale i pro obyvatele Olomouce.
Co brownfieldy v Olomouci?
Podařilo se nám uplatnit již získané stavební povolení na Silo
Tower Olomouc, na výstavbu čtyř administrativních pater na
střeše původního sila. Projekt jsme zpracovali jako záměr na
využití brownfieldu, který byl schválen a úspěšně podpořen
v rámci regenerace brownfieldů v Olomouckém kraji. Tento
moderní projekt od architektky Blanky Zlámalové jsme představili na loňském veletrhu Real Vienna na stánku kraje. Se
stavbou začneme příští rok, termín dokončení je nastaven
v rámci Evropských fondů na rok 2013. Objekt si chceme ponechat a kanceláře pronajímat. Svou polohou a dostupností
nedaleko od centra to bude dobrá adresa.
Kam se chystáte v budoucnosti zaměřit aktivity společnosti?
Oblíbila jsem si hotelový development. Když hovoříme o mimopražských regionech, vždycky je tam nějaká mezera –
buď v kvalitě, nebo v některých segmentech. Z průzkumu
v našem regionu vyplynulo, že zde chybí pětihvězdičková kapacita. V této chvíli jsem názoru, že tento potenciál v Olomouci
ještě plně nedozrál.
Jaký je váš profesní sen?
Ráda bych postavila pár staveb, které by měly spokojené uživatele a byly by nějakým architektonickým prvkem zajímavé
pro další generaci.
Jak relaxujete?
Chodím do přírody se psem a ráda jezdím s hezkou knížkou
k moři. Snažím se učit francouzsky, ale na to je bohužel málo
času.
aw
profil / profile
/ personalIty
osobnost
The family company Hopr Group, a. s.,
was established 15 years ago with
Bohdana Hošková in the post of managing
director right from the very beginning.
he company attracted attention with their architecturally
interesting projects, which they prepare in co-operation
with architects such as Alena Šrámková, Zdeněk Fránek and
Blanka Zlámalová. Their study of skyscrapers in Olomouc
centre evoked considerable media attention in the tabloids at
the beginning of the year.
T
How does a woman become a developer?
When you work in the scrap metal area, the building industry is then a walk in the rose garden. I feel that I lack engineering education but development is not only about
buildings. It is also important to assess information and risks
and analyse the market correctly.
What did you start in development with?
I saw an advertisement in the paper for the sale of the former
Land Office in Šumperk. We attended the auction and won it
with our bid. In 2003, we disassembled the building, reconstructed it and turned it from an administrative building into
a poly-functional residential building. We managed to arrange
and combine all activities, including partial funding. We set the
prices for apartments at such a level that all the apartments
were sold in the presumed completion year of 2006.
What is the recipe for your choice of co-workers?
I have one simple rule for that after my experiences: I only work
with people that I find sympathetic. I try to assess them according to their previous business and economic results but I also believe in first impressions, how they behave and whether we are on
the same wavelength. With such people you can get on with, work
in a far better atmosphere and therefore work can advance faster.
I don’t like to be surrounded by troublemakers.
What project do you enjoy remembering most?
That is clearly the project in Ostrava centre, being by far the
largest and most successful one for me – the reconstruction
of the listed building of the former Union building. The building was reconstructed to the four-star hotel Mercure, which
is now operated by the hotel chain Accor. I feel really satisfied
that we managed to retain the protected features. The building wasn’t brutally reconstructed but certainly retained its
sprit. When I was working intensively on that project there
was already the commencement of the crisis. Works on surrounding buildings were terminated but we still managed to
complete the project successfully even in those difficult
times. I am really pleased with it – not only from an appearance point of view but also that I had managed it from a managerial point of view at the time of crisis.
Why are you co-operating with the French in particular?
That was a coincidence. When I moved to Olomouc, mapping out
their market, I managed to purchase the complex of a former
6 dn 10/2011
I appreciate and admire contemporary architecture and for
myself I try to realise it.
malt house. One of the business suggestions that would work
well there was the one for a three-star hotel Ibis. I saw the concept working very well whilst travelling through Western Europe.
So I started looking for a contact to the hotel chain and some
months later arranged my first meeting with the representatives
of Accor. As French people are really of a different mentality as
well as being different in business, I had to get used to them for
some time yet still they sometimes do catch me off guard with
something... Nevertheless, we have built up a friendly relationship which I would say is filled with trust. Therefore my initial impression changed – they are pleasant and friendly but their
mentality is certainly different and they simply work differently.
How do they see us then?
I can only guess but as for the hotel business, they have
a great deal of experience unlike us. Still, that doesn’t mean
that we are unable to bring anything positive to the business.
They accept us as equal partners and co-operation at that
level is excellent.
What project are you working on now?
It is the hotel Ibis in Olomouc that was the beginning of it all.
We had to apply for a change of outline plan so meanwhile
we managed to construct the hotel Accor in Ostrava. Ibis is
currently under construction and I firmly believe that it will be
completed in the first half of next year.
Are you still accounting with foreign participation?
I would like to carry on co-operating with French partners.
I am also interested in building the Ibis hotel in Brno where we
have signed an option for the project and are negotiating
a way of co-operation. There are different possibilities, from
management, from lease to franchising, as it is in Olomouc.
So there is Olomouc, Ostrava, Brno... – Are you also planning
Prague?
Prague is too far and I don’t like commuting. Nevertheless,
the Accor chain is interested in expanding throughout the
Czech Republic... There are certain visions that I don’t defend
but that is still in the consideration stage. My priority is to
complete the proceeding projects.
What is your experience of co-operation with the town?
My colleague’s and my experience is that proceedings – from
ordinary civil servants to the heads of departments – are always forthcoming, all are trying to find the optimal solution.
And urbanism of the town per se?
There the interest is a bit higher. The town called a tender,
the winner being a studio from Brno, which elaborates the
outline plan and also enters high-rise buildings into it. I follow
this development carefully as I have some experience of negotiations about skyscrapers in Olomouc.
How did the idea of constructing skyscrapers in Olomouc
originate?
Motivation for this idea came from the architect Fránek. We
were trying to discover which approach would the public and
the town have with regards to this study. We wanted to discuss the idea with specialists but some information got out
and was eventually used in the tabloids – on a completely
different level than planned.
What was the reaction?
When I was introducing the skyscraper idea at the council
I could see some surprise to a certain extent. They didn’t
expect somebody else coming up with a similar idea. They
recommended me to visit conservationists where we
agreed, together with the architect, on a subsequent presentation. But this resulted in ‘horror’ amongst the conservationists and some were even raising their voices very loudly
when they were trying to defy the idea. They found it unacceptable to disturb the existing panorama of the town.
This was very interesting and also enlightening for us. The
economy of the structure and function of skyscrapers is
naturally very different. I don’t want to push these projects
into the centre. However, they can be worked into those locations linked onto the historical centre – as it is in Paris.
What other options does the town of Olomouc offer with regards to development?
The complex of the former malt house and adjacent freezing plant are in the immediate neighbourhood of the Flora
exhibitory grounds. We have arranged the possibility for
their utilisation and connecting the two with the department for urban development. The proposal was approved
and will be included in the new outline plan. We have also
prepared a study for a footbridge, which would connect our
location with the complex of the exhibitory grounds and
pedestrians would then be able to avoid the busy town road.
We would like to allow visitors to Flora to also use the services within our complex – the first premises opening next
year will be the hotel premises, including a restaurant and
salons. If we build apartments in the malt house complex,
then residents will have the opportunity to enjoy the adjacent parks that belong to the complex of the exhibitory
grounds. This location is very interesting for both visitors
as well as residents of Olomouc.
What about brownfields in Olomouc?
We have managed to utilise the already acquired building
permission for the Silo Tower Olommouc for the construction
of four administrative storeys on the roof of the original silo.
We elaborated the project as an intention to utilise the
brownfield, which was approved and successfully supported
within the framework of the regeneration of brownfields in
the Olomouc region. This modern project by the architect
Blanka Zlámalová was introduced last year at the Real Vienna trade fair on the region’s stand. The construction will be
commenced next year and completion is planned within the
framework of European funds for 2013. We want to keep the
building and lease the offices. The project will represent
a fine address due to its location and accessibility, being near
to the town centre.
Where are you heading with your company’s activities in future?
I took to liking hotel development. When we talk about regions outside of Prague, there is always some gap – either in
quality or within certain segments. The surveys carried out
in our region show that we lack five-star capacity. At this moment, I believe that Olomouc just isn’t mature enough for this
potential yet.
What is your professional dream?
I would like to construct a number of buildings that would
have satisfied users and would be interesting for future generations with regards to architectural features.
How do you relax?
I visit the nature for dog walking and I enjoy travelling to the
seaside with a good book. I am trying to learn French but unfortunately don’t have that much time for it.
aw
Download

Developnent News 10/2011