SI-3CR0A-001-02
Kazetové pastorky
Základní bezpečnostní pokyny
Pastorky uvedené v
unašeči.
UPOZORNĚNÍ
• Před jízdou zkontrolujte, zda jsou obě kola bicyklu spolehlivě upevněna. Pokud by došlo
jakýmkoli způsobem k uvolnění, může případné upadnutí kola způsobit pád s vážným
zraněním.
• Před montáží komponentů si vyhledejte a pozorně přečtěte servisní pokyny.
Uvolněné, opotřebované nebo poškozené součásti mohou způsobit pád s vážnými
následky. Důrazně doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly Shimano.
• Tyto technické a servisní pokyny čtěte pozorně a uchovejte je na bezpečném místě pro
budoucí potřebu.
Pozn.
Označení skupiny
• CS-HG50-9 nepoužívejte se žádnými jinými řetězy než
s CN-HG53, CN-HG73. Jiné řetězy není možné použít kvůli
rozdílné geometrii.
• Vždy se ujistěte, zda mají všechny použité pastorky stejné
skupinové označení. Nikdy nepoužívejte kombinace pastorků
s různým skupinovým označením.
• Pokud kolo začne vykazovat při otáčení odpor, měl by být do
ložisek aplikován mazací tuk.
• Do vnitřních částí náboje nevpravujte nikdy olej, neboť by vyplavil náplň mazacího tuku.
• Pastorky by měly být v pravidelných intervalech čištěny neutrálním prostředkem a poté
opět namazány. Čištění řetězu neutrálním prostředkem a jeho mazání je účinný způsob
na prodloužení jeho životnosti i životnosti pastorků.
• Pokud se řetěz při jízdě sesmekává z pastorků, vyměňte pastorky i řetěz.
• Záruka se u těchto součástí nevztahuje na opotřebení a zhoršení vlastností způsobené
běžným používáním.
ag - 18T
ag -15
T
ag
-1
3T
SH
IM
O
AN
HYPERGL I DE - C
Technické a servisní pokyny
Označení
CS-HG50-9
jsou na
Kombinace
pastorků
11z-25z
11z, 12z, 13z, 15z, 17z, 19z, 21z, 23z, 25z
12z-23z
12z, 13z, 14z, 15z, 16z, 17z, 19z, 21z, 23z
12z-25z
12z, 13z, 14z, 15z, 17z, 19z, 21z, 23z, 25z
12z-27z
12z, 13z, 14z, 15z, 17z, 19z, 21z, 24z, 27z
13z-25z
13z, 14z, 15z, 16z, 17z, 19z, 21z, 23z, 25z
14z-25z
14z, 15z, 16z, 17z, 18z, 19z, 21z, 23z, 25z
Montáž HG pastorků
Strana s označením skupiny
musí na každém pastorku
směřovat směrem ven z kola a
vzájemně musí být orientovány
tak, aby širší výstupky
pastorků byly v zákrytu a
nasazeny na “A” drážku
kazetového tělesa (místa, kde
je drážka širší).
12z-23z
12z-25z
12z-27z
11z-25z
Širší výstupek
Mezikroužek pastorků
Pojistný kroužek
Pouze jediná drážka
je širší.
13z-25z
14z-25z
SI-3CR0A-001
• Pro dotažení pojistného kroužku při montáži HG pastorků používejte speciální
klíč (TL-LR15/LR10).
• Při výměně HG pastorků používejte pro povolení pojistného kroužku speciální
klíč (TL-LR15/LR10) a TL-SR21 pro přidržení pastorků.
FH-4500
Pojistný kroužek
02
Utahovací moment:
30-50Nm
Popis
TL-LR15/LR10
Demontáž
Bičík na
pastorky
(TL-SR21)
Zadní náboj
Označení
Stupňů
FH-4500
9
Otvorů pro paprsky
32 / 36
Délka přes matice
130mm
Výměna kazetového tělesa
Po vyjmutí osy z náboje vyšroubujte upevňovací šroub
kazetového tělesa (umístěným v prostoru osy) a těleso
vyměňte.
Kazetové těleso
Upevňovací šroub kazetového tělesa
Demontáž
Pozn.:
Kazetové těleso nikdy nerozebírejte, hrozí nebezpečí
následné poruchy.
Montáž
Podložka kazetového tělesa
* Servisní pokyny v dalších jazykových verzích jsou dostupné na: http://techdocs.shimano.com
Upozornění: Dalším vývojem může dojít ke změně specifikací bez upozornění. (Czech)
Utahovací moment:
35-50Nm
Imbus klíč 10mm
(TL-WR37)
Download

manual: 8895227_cshg50.pdf