SI-3TG0A-002-05
Hazne milini çıkardıktan sonra cırcır mekanizmasının içinde
yer alan cırcır mekanizması tespit civatasını sökün ve cırcır
mekanizmasını değiștirin.
<FH-M785 / FH-T780>
Genel Güvenlik Bilgileri
HG dișlilerinin takılması
UYARI
• Bisikleti sürmeden önce tekerleklerin emniyetli șekilde bağlanmıș olduğunu kontrol edin.
Eğer tekerlekler herhangi bir șekilde gevșekse, bisikletten çıkarak ciddi yaralanmaya
neden olabilirler.
• Parçaları monte etmeden önce servis talimatını dikkatli bir șekilde okuyun. Gevșek,
așınmıș veya hasar görmüș parçalar sürücünün yaralanmasına neden olabilir. Sadece
orijinal Shimano yedek parçalarını kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederiz.
• Bu Teknik Servis Talimatını dikkatli bir șekilde okuyun ve daha sonra bașvurmak üzere
güvenli bir yerde muhafaza edin.
Her bir dișli için, grup ișareti bulunan
yüzey yukarı doğru bakmalı ve dișli
çıkıntılarının geniș parçaları her
bir dișli ve arka hazne gövdesinin
(kanal genișliğinin fazla olduğu) A
kısmı üzerinde hizalanacak șekilde
yerleștirilmelidir.
<CS-M771-10>
<CS-6700>
(bJ) 11 - 34D
(bK) 11 - 36D
(bL) 11 - 32D
11 - 28D
Dișli ara parçası
Kilitleme
bileziği
Dișli ara parçası Kilitleme
bileziği
Geniș
parça
A
DURA-ACE gresi
(Y-04110000)
Not :
Cırcır mekanizması tespit cıvatasının dișlerine gres
yağı sürmeyi unutmayın; aksi takdirde gevșeme veya
sıkıșma olușabilir.
Cırcır mekanizmasını sökmeye
çalıșmayın; bu durum arızaya neden
olabilir.
Contayı sökmeyin.
Sıkma torku: 45-50 N•m
Ara parçası
CS-M771-10'u MTB 10-vites zincirle birlikte kullanın.
Eğer tekerlek sertleșir ve zor dönmeye bașlarsa, gres yağıyla yağlamanız gerekir.
Haznenin içine yağ uygulamayın; aksi halde yağ dıșarı çıkabilir.
Dișlileri periyodik olarak doğal bir deterjanla yıkayın ve tekrar yağlayın. Ayrıca, zincirin
doğal bir deterjanla yıkanarak yağlanması, dișlilerin ve zincirin kullanım ömrünü uzatmanın
etkili bir yoludur.
• Eğer zincir kullanım sırasında dișlilerden çıkıyorsa, dișlileri ve zinciri değiștirin.
• Parçalar doğal așınmaya ve normal kullanımdan kaynaklanan bozulmaya karșı garantili
değildir.
Kilitleme bileziği
ara parçası
14 mm Alyen
anahtarı
Kilitleme bileziği
ara parçası
<HB-M785>
Bakım
Kilitleme bileziği
HG dișlilerin montajını yaparken, kilitleme bileziğini
sıkmak için özel aleti (TL-LR15/LR10) kullanın.
Ünite, șekilde görüldüğü gibi
sökülebilir.
Periyodik aralıklarla parçaları gres
yağıyla yağlayın.
HG dișlileri değiștirirken, kilitleme bileziğini çıkarmak için
özel aleti (TL-LR15/LR1) ve TL-SR21'i kullanın.
Teknik Servis Talimatı
SI-3TG0A-002
Conta
Arka hazne gövdesinin değiștirilmesi
(1)
Rotor bağlantı kapağı
(2)
Sökme
Conta
Arka hazne / Ön hazne
Arka hazne
FH-M785
Dișliler
Jant teli deliği adedi
Kilitleme somunu boyutları
FH-T780
Ön hazne
HB-M785
10
-32 / 36
Disk fren
<Montaj>
Hazne milini takmak için özel aleti (TL-HS22 /
HS20 / 17 mm), kilitleme somununu sıkarak
șekilde görüldüğü gibi mekanizmayı çiftkilitlemek için 5 mm Alyen anahtarını kullanın.
5 mm Alyen anahtarı
Hazne mili
HB-T780
32 / 36
135 mm
Uygulanabilir frenler
Conta
Rotor tespit kanalları
Özellikler
Model No.
tarafından) sökülemez.
• Contayı çıkarırken ve takarken, contayı bükmemeye çok dikkat
Sökme TL-LR15 / LR10 Alet
(TL-SR21)
İlk önce, șekilde görülen prosedürü takip ederek hazne milini çekerek çıkarın. (FH-M785)
Arka hazne kenarındaki çift-kilitli kısım sökülemez.
FH-M785 / HB-M785
FH-T780 / HB-T780
Not :
• HB-M785, hazne ünitesinin sol tarafından (rotor tespit oluğu
edin. Contayı tekrar takarken, doğru yöne baktığından emin olun
ve gidebildiği kadar bastırın.
• Disk fren rotorunun HB-M785'e takılmamıș olması durumunda
rotor tespit kanalları hasar görebilir. Bu nedenle, aksesuar rotor
bağlantı kapağını takın.
Sıkma torku: 30-50 N•m
Toz kapaklı koni
(sökülemez)
5 mm Alyen anahtarı
Dudak dıș taraftadır
Sıkma torku: 15-17 N•m
TL-HS22/HS20
17 mm İngiliz
anahtarı
Sıkın
100 mm
Jant freni
Disk fren
Jant freni
Grup adı
Dișliler
Diș kombinasyonu
bJ
10
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 30, 34D
bK
10
11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 28, 32, 36D
bL
10
11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32D
–
10
11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 28D
<FH-M785 / HB-M785>
Sol taraf Sıkma torku: 15-20 N•m
Not :
• Contayı çıkarırken ve takarken contanın
Kaset dișli kombinasyonu
CS-6700
Cırcır mekanizması
rondelası (FH-M785)
Cırcır mekanizması
tespit civatası
•
•
•
•
CS-M771-10
Gres yağının sürülmesi
Oluk sadece bir yerde
geniștir.
Not
Model numarası
Cırcır mekanizması
(3)
bükülmemesi konusunda çok dikkatli olun. Contayı
takarken doğru tarafa baktığından emin olun ve
gittiği yere kadar iyice bastırın.
• Koni üzerine oturtulmuș olan toz geçirmez kapağı
sökmeyin.
• Disk fren rotorunun FH-M785'e takılmamıș olması
durumunda rotor tespit kanalları hasar görebilir. Bu
nedenle, aksesuar rotor bağlantı kapağını takın.
* RD-M780, CS-6700 (11-28D) ile birlikte kullanılamaz.
* RD-T780, CS-M771-10 (11-36D) ile birlikte kullanılamaz.
Tekerlek jant teli dizilimi
Rotorun takılması
Jant tellerinin șekilde görüldüğü gibi dizildiğinden
emin olun.
Radyal montaj kullanılamaz.
Rotor kilitleme
bileziği
Tekerleğin dönme yönü
Ön sol
Arka sol
Arka sağ
Ön sağ
TL-LR15
Hazne mili
Sıkma torku: 40-50 N•m
* Diğer dillerde servis talimatı için, bkz: http://techdocs.shimano.com
Lütfen dikkat: Teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değișiklik yapılabilir. (Turkish)
Download

FH-M785 / HB-M785 FH-T780 / HB-T780