SI-F912A-05
Kaset dișli kombinasyou
Güçlendirilmiș
Bağlantı Pimi
• Orta göbeği montajdan önce gresleyin.
• Düzgün çalıșma için, belirtilen vites kablosunu ve orta göbek kablo
rehberini kullanın.
• Bu ön vites değiștirici sadece ön üçlü aynakol kullanımı içindir. Vites
değișim noktaları eșleșmediğinden, çift aynakolla kullanılamaz.
• Üstten çektirme tipini takarken, sağdaki șekilde
Vites kablosu yuvaları
görüldüğü gibi üç adet vites kablosu yuvasına
sahip olan bir kadro seçin.
• Gidon her iki tarafa sonuna kadar çevrildiğinde
bile bir miktar boșluğa sahip olan bir vites kablosu
kullanın. Ayrıca, gidon tamamen çevrildiğinde
vites kolunun kadroyla temas edip etmediğini
kontrol edin.
• Kullanmadan önce iç kabloyu ve vites kablosunun
içini gresleyerek uygun șekilde kaydıklarından
Grup ișaretleri
emin olun.
• Her zaman aynı grup ișaretleri bulunan dișli
ag - 18T
ag -15
seti kullanmaya özen gösterin. Kesinlikle
T
ag
farklı grup ișaretine sahip olan bir dișli
yatağıyla birlikte kullanmayın.
• Yüksek kablo sürtünmesine yol açan içten
yönlendirmeli kadro tipleri SIS fonksiyonunu
olumsuz yönde etkilediğinden bu tür
kadroların kullanımından kaçının.
• Dișli değișimine göre kolların hareketi sadece
aynakol çevrildiğinde yapılmalıdır.
• ID-C050 dișli göstergesi, SC-C050 hız göstergesi, SC-C051 mesafe
göstergesi ve SC-C052 saat ve kronometre ayrı parçalar olarak temin
edilebilir. Lütfen ayrıntılı bilgi için bisiklet satıcınıza bașvurun.
• Montaj, ayarlama, bakım ve kullanımla ilgili tüm sorularınız için, lütfen
profesyonel bisiklet satıcınıza danıșın.
RA-A
Çekin
S
Dișli ara parçaları
(1.0 mm)
6 dișli, perçinler vasıtasıyla
sabitlenir.
H
IM
A NO
HYP
ER
G
SL-RS41-8R
3. Üst ayar
En büyük aynakol dișlisi
B A
Üst ayar vidası
Alet (TL-SR20)
Dișliler
Sol
SIS
Ön değiștirici
FD-CT92-E
FC-CT93
Orta göbek
BB-CT92
Arka hazne gövdesinin değiștirilmesi
Zincir pozisyonu
En büyük dișli
Hazne milini çıkardıktan sonra filibir gövdesinin
içinde yer alan filibir gövdesi tespit cıvatasını
sökün ve filibir gövdesini değiștirin.
Not :
Filibir gövdesini sökmeye çalıșmayın;
bu durum arızaya neden olabilir.
Filibir gövdesi
FH-CT91
Kaset dișli
CS-HG50-8I / CS-HG40-8I
Zincir
CN-HG50 / CN-UG50
Orta göbek kablo rehberi
SM-SP18 / SM-BT18
Sıkma torku:
2 N•m
A
B
Vites kablosu ayar
tamburu
İç kablonun takılması
Zincir kılavuzu
iç plakası
Filibir gövdesi rondelası
İç kabloyu, marka ișareti bulunan ucundan vites kablosuna sokun. Kablonun
verimli șekilde çalıșmasını sağlamak için, marka ișareti
bulunan uçtan gres yağı uygulayın.
Zincir
10 mm Alyen anahtarı (TL-WR37)
Vites kablosunun kesilmesi
En büyük dișli
Zincir bağlantısının kontrol edilmesi
Zincir mastarı
TL-CN24
IG zincirler için, zincir mastarını (TL-CN24) zincir bağlantı
piminin yanındaki iç baklaya sokarak iç bakla
genișliğinin doğru olup olmadığını kontrol edin.
Bağlantı piminin dıș baklanın her iki tarafında 0.2 mm
veya daha fazla eșit miktarda çıkıntılı olup olmadığını
kontrol edin.
A, B ≧ 0.2 mm
A
2.38 mm
Bağlantı pimi
İç bağlantı
B
FC-CT93
Hem normal tipe hem üstten çektirmeli tipe
uygulanabilir
Üst dișli diși
42D
Aynakol diș farkı
18D
Üst ve orta arasındaki minimum fark
Ön vites değiștirici montaj bant çapı
Montaj bant çapları:
S [28.6 mm],
M [31.8 mm],
L [34.9 mm]
(S ve M ölçüleri için
adaptör kullanın.)
○
8D
S, M
L
S, M
Arka mașa açısı (α)
66° - 69° 66° - 69° 63° - 66°
Uygulanabilir zincir hattı
47.5 mm
50 mm
50 mm
Arka mașa
açısı
47.5 mm
50 mm
Orta Göbek
Model numarası
Marka ișareti
BB-CT92
BB-CT92
YL116
ZL121
Mil boyu
116 mm
121 mm
Zincir hattı
47.5 mm
50 mm
Uygulanabilir aynakol
Diș ölçüleri
FC-CT93
FC-CT93
BC 1.37 X 24 T.P.I. (68 mm)
M36 X 24 T.P.I. (70 mm)
BC 1.37 X 24 T.P.I. (73 mm)
Aynakol dișlisi kombinasyonu
Krank kolu uzunluğu
Pedal diș ölçüleri
Ayar
Ön Vites Değiștiricinin, Orta Göbeğin ve
Aynakolun Takılması
< FD-CT92-E >
42-34-24D
170 mm
BC 9/16" x 20 T.P.I.
Tip
Ön Vites Değiștirici
Özel aletleri (TL-UN65 ve
TL-UN74-S) kullanarak, orta göbeği
➀ ve ön vites değiștiriciyi șekilde
görüldüğü gibi monte edin.
Adaptörü ➁ monte edin ve sonra
kopilyasız krank çıkarma aletini
(TL-FC10) kullanarak aynakolu ➂
takın.
➂ Ön Aynakol
34D
En küçük dișli
11D
Aynakol diș farkı
20D
Uygulanabilir aynakol
(aynakol dișlileri konfigürasyonu)
FC-CT93 (42-34-24D)
Eğer orta aynakol dișlisinden en
büyük aynakol dișlisine geçiș
yapmak zorsa.
Üst ayar vidasını ters saat yönünde
(yaklașık 1/8 tur) çevirerek gevșetin.
Eğer orta aynakol dișlisinden en
küçük aynakol dișlisine geçiș
yapmak zorsa.
Alt ayar vidasını ters saat yönünde
(yaklașık 1/4 tur) çevirerek gevșetin.
➁ Adaptör
Aynı dıș ucun kapsülünü vites kablosunun kesik ucuna takın.
Dıș uç kapsül
İç kablonun değiștirilmesi
Eğer en büyük aynakol dișlisinde
Üst ayar vidasını saat yönünde
zincirle ön vites değiștirici iç plakası (yaklașık 1/8 tur) çevirerek sıkın.
birbirini engelliyorsa.
İç kabloyu șekillerde gösterildiği gibi
➂ adımlarını uygulayarak değiștirin.
Eğer en büyük aynakol dișlisinde
zincirle ön vites değiștirici dıș
plakası birbirini engelliyorsa.
Üst ayar vidasını ters saat yönünde
(yaklașık 1/8 tur) çevirerek gevșetin.
Eğer en büyük aynakol dișlisinden
vites değiștirildiğinde orta aynakol
dișlisi atlıyorsa.
Vites kablosu ayar tamburunu
ters saat yönünde (1 veya 2 tur)
çevirerek gevșetin.
➀ ila
Alt ayar vidasını saat yönünde
(yaklașık 1/2 tur) çevirerek sıkın.
< Ön >
< Arka >
1. Alt ayar
1. Üst ayar
İlk önce Pro-Set hizalama bloğunu çıkarın.
Daha sonra, zincir kılavuzu iç plakası ve zincir arasındaki boșluk 0-0.5 mm olacak
șekilde ayarlayın.
➀
1
➂
2
1
2
Kılavuz makara
Üst ayar vidası
Anahtarın Montajı
Anahtar kapağını açarak șekilde
görüldüğü gibi monte edin.
Alt ayar vidası
➀ Orta Göbek
➁
En küçük dișlinin dıș
çizgisi
Üst ayar vidasını çevirmek
suretiyle arkadan bakıldığında
kılavuz makara en küçük dișlinin
dıș çizgisiyle hizalanacak șekilde
ayarlayın.
Daha sonra zinciri takın.
B A
Anahtar
2. İç kablonun emniyete alınması
Adaptör / orta göbek mili sıkma torku:
50-70 N•m
Aynakol sıkma torku:
35-50 N•m
Zincir pozisyonu
En büyük dișli
En küçük dișli
A
B
Zincir kılavuzu
iç plakası
Arka vites değiștiricinin montajı
Montajı yaparken, mil yuvası tırnağıyla temas eden B-gerginlik ayar
vidasının deformasyona neden olmamasına dikkat edin.
Kabloyu arka vites
değiștiriciye bağlayın ve
kablodaki ilk gevșekliği
aldıktan sonra, ön vites
değiștiriciyi șekilde
görüldüğü gibi tekrar
sabitleyin.
Not : Kablonun kanala iyice
yerleștiğinden emin olun.
Anahtar kapağı
Çekin
Sıkma torku:
5-7 N•m
2. İç kablonun emniyete alınması
Kanal
5 mm Alyen anahtarı
B-gerginlik ayar
vidası
Smart Cage
En büyük dișli
Üst ayar vidasını saat yönünde
(yaklașık 1/4 tur) çevirerek sıkın.
Eğer zincir orta göbek tarafına
düșerse.
Pro-Set hizalama
bloğu
RD-CT95
43D
Eğer zincir krank tarafına düșerse.
Așağıda açıklanan ișlem sırasını takip edin:.
5 mm Alyen anahtarı
Toplam kapasite
5. Sorun giderme tablosu
Vites kablosu ayar tamburunu saat
Eğer aynakol orta aynakol dișlisi
yönünde (1 veya 2 tur) çevirerek
konumundayken arka dișliden en
sıkın.
büyük dișliye geçiș yapıldığında
zincirle ön vites değiștirici iç plakası
arasında engelleme varsa.
Zincir
FC-CT93
Arka Vites Değiștirici
Model numarası
Yanlıș
Pedal çevirme
performansı
ağırlașır
Pedal çevirme
performansı
hafifler
Aynakol
Model numarası
SHIMANO JAPAN
CHAIN GAUGE
Uygulanabilir aynakol
1=2.38mm
TL-CN24
BB-CT92
Doğru
Dıș bağlantı
FD-CT92-E
SHIMANO JAPAN
CHAIN GAUGE
1=2.38mm
TL-CN24
Pedal çevirme
performansı
hafifler
Ön Vites Değiștirici
Uygulanabilir orta göbek
Vites kablosunu keserken, ișaretli ucun karșısındaki ucu kesin. Vites kablosunu
kestikten sonra, ucu deliğin içi düzgün bir çapa sahip
olacak șekilde yuvarlayın.
1 – 4 adımlarını tamamladıktan sonra, vites kolunu hareket ettirerek vites
değiștirme ișlemini kontrol edin. (Bu kontrol, aynı zamanda kullanım sırasında
vites değiștirmenin güçleșmesi halinde de uygulanır.)
Bağlantı pimi
Model numarası
En büyük aynakol dișlisi
Dișli değiștirme ișlemi
Pedal çevirme
performansı
ağırlașır
Teknik Özellikler
Vites kablosu
ayar tamburu
Sökme
3 mm Alyen
anahtarı
(SL-RS41)
3 mm Alyen
anahtarı
(SL-RS41)
Fren kolunu, fren çalıșmasını
engellemeyeceği bir konuma takın. Fren
çalıșmasının engellenmesine neden
olacak bir kombinasyon kullanmayın.
Arka hazne
Saat yönü ➁
İdeal SIS performansı için, güç aktarma
parçalarını periyodik olarak yağlayın.
Filibir gövdesi tespit cıvatası
Zincir
Smart Cage
Ters saat
yönü ➀
Orta aynakol dișlisi
FH-CT91
2 bakla ekleyin (zincir her iki tarafta en büyük dișlide
iken)
RD-CT95
Tip
sonra, krank kolunu ileri doğru çevirerek
iç kablo gerginliğini ➀ artırın. Zincir
üçüncü dișliye yaslanarak gürültü
çıkarmadan hemen önce vites kablosu
ayar tamburunu çevirmeyi bırakın.
Bu ișlemle ayar tamamlanmıș olur.
Ayarı yaparken, zinciri en büyük dișliye ayarlayın ve ön kısımda zinciri orta
aynakol dișlisine ayarlayın. Vites kablosu ayar tamburunu kullanarak, zincir
kılavuzu iç plakası ve zincir arasında 0-0.5 mm boșluk kalacak șekilde
ayarlayın.
Sökme
1=2.38mm
TL-CN24
Arka değiștirici
➁
(2) Zinciri ikinci dișli üzerine oturttuktan
4. Orta aynakol dișlisinin ayarı
SHIMANO JAPAN
CHAIN GAUGE
Aynakol
➀
Marking
SIS 3-vites
Vites kablosu
Vites kablosu
ayar tamburu
TL-HG16
Zincir uzunluğu
Sağ: SL-RS41-8R / Sol: SL-RS41-L
3üncü 2nci Üst
* Eğer zincir hareket ederek ikinci dișliyi
geçerse, gerginliği azaltın ----- ➁
(saat yönü)
Zincir kılavuzu
dıș plakası
Zincir
• Dișlileri değiștirirken, kilitleme bileziğini
çıkarmak için özel aleti (TL-HG16) ve
TL-SR20’i kullanın.
Vites kolunun monte edilmesi
SIS 8-vites
Vites kolu
1
* Eğer zincir ikinci dișliye hareket
etmezse, vites kablosu ayar tamburunu
çevirerek gerginliği artırın ----- ➀
(ters saat yönü)
Zincir pozisyonu
En küçük dișli
Sıkma torku:
30-50 N•m
Sıkma torku:
35-50 N•m
Altus
Sağ
2
B-gerginlik ayar
vidası
dișliden ikinci dișliye hareket ettirin.
En iyi performansı sağlamak için, așağıda verilen kombinasyonları kullanmanız
tavsiye edilir.
Seriler
1
1
(1) Vites kolunu çalıștırarak zinciri üst
A
B
Kilitleme bileziği
Montaj
Doğru kullanım için, kullanmadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun ve uygulayın.
En küçük dișli
2
2
5. SIS Ayarı
Zincir kılavuzu dıș plakası ve zincir arasındaki boșluk
0-0.5 mm olacak șekilde ayarlayın.
Kilitleme bileziği
• Dișlilerin montajını yaparken, kilitleme bileziğini
sıkmak için özel aleti (TL-HG16) kullanın.
En büyük dișli
11T
HYPERGL I D
DU
SI-F912A
E- C
SERVİS TALİMATI
▲ İșareti
ab
SH
IM
• Parçaları monte ederken, servis talimatını dikkatli șekilde okuyun. Gevșek, așınmıș veya
hasar görmüș parçalar sürücünün yaralanmasına neden olabilir.
Sadece orijinal Shimano yedek parçalarını kullanmanızı șiddetle tavsiye ederiz.
Zinciri en küçük aynakol dișlisi ve
en büyük dișli üzerine takarak krank
kolunu geriye doğru çevirin. Daha
sonra, B-gerginlik ayar vidasını
çevirerek kılavuz makarayı dișliye
mümkün olduğu kadar yakın, fakat
dokunmayacak șekilde ayarlayın. Daha
sonra, zinciri en küçük dișliye ayarlayın
ve yukarıdaki ișlemi tekrarlayarak
makaranın dișliye dokunmadığından
emin olun.
Çekin
13
T
E
C
ac -14T
4. B-gerginlik ayar vidasının kullanılması
Üstten çektirmeli tip
A
m
Not
Oluk sadece bir
yerde geniștir.
4 0 0 kg /c
11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 34D
CK
LO
ao
O
AN
Link Pimi
Uç Pimi
8
Her bir dișli için, grup ișareti bulunan
yüzey dıșarı doğru bakmalı ve her bir
dișli üzerindeki üçgen ișareti (▲) ile
arka hazne gövdesinin (kanal
genișliğinin fazla olduğu) A kısmı
hizalanacak șekilde yerleștirilmelidir.
9
7.1 mm
• Eğer dișli sayısındaki bir değișiklik nedeniyle zincirin uzunluğunu ayarlamak gerekiyorsa,
zinciri bir güçlendirilmiș bağlantı pimi veya uç pimi kullanılarak bağlandığı yerden bașka
bir noktada kesin. Zincir, güçlendirilmiș bağlantı pimiyle veya uç pimiyle bağlandığı yerden
kesilmesi durumunda hasar görecektir.
CS-HG40-8I
Normal tip
25
TL-CN31/TL-CN22 ve
TL-CN30/TL-CN21
Siyah
11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 30D
AN
6.5 mm
CN-HG50 / CN-IG51
gibi 8-/7-/6-vites ince zincir
an
J AP
TL-CN31/TL-CN22
Gümüș
8
- C
CN-7701 / CN-HG93
gibi 9-vites çok ince zincir
Zincir aleti
CS-HG50-8I
T 4268
Güçlendirilmiș bağlantı pimi
Diș kombinasyonu
DE
L I
Zincir
Grup adı
. PA
• Zinciri temizlemek için doğal bir deterjan kullanın. Pas temizleyiciler gibi, zincirin
zarar görmesine ve/veya arıza yapmasına neden olabilecek alkali-bazlı veya asit-bazlı
deterjanlar kullanmayın.
• Güçlendirilmiș bağlantı pimini sadece ince tipte zinciri bağlamak için kullanın.
• İki farklı tipte güçlendirilmiș bağlantı pimi mevcuttur. Kullanacağınız pimi seçmeden önce
așağıdaki tabloyu inceleyin. Güçlendirilmiș bağlantı pimlerinden bașka bağlantı pimleri
kullanılması veya kullanılan zincir tipine uygun olmayan bir güçlendirilmiș bağlantı pimi
veya alet kullanılması halinde yeterli bağlantı kuvveti elde edilemeyebilir ve bu durum
zincirin kopmasına veya yerinden çıkmasına neden olabilir.
Kablodaki ilk gevșekliği aldıktan sonra, șekilde görüldüğü gibi ön vites
değiștiriciye tekrar sabitleyin.
Dișlilerin montajı
Dișliler
.S
Model numarası
U
UYARI
İç kablonun fazlalığını
kesin ve uç muhafaza
bașlığını takın.
3. Alt ayar
Not :
Kabloyu șekilde gösterildiği
gibi geçirin.
Mil yuvası tırnağı
Göbek mili sıkma torku:
8-10 N•m
Sıkma torku:
5-7 N•m
Aynakolu çevirmek suretiyle, vites
kolunu çalıștırarak en alt dișliye
alın.
Alt ayar vidasını çevirerek, kılavuz
makaranın doğrudan en büyük
dișliyle hizalanacak bir konuma
hareket etmesini sağlayın.
En büyük
dișli
Kılavuz makara
1
2
1
2
Alt ayar vidası
Lütfen dikkat: teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değișiklik yapılabilir. (Türkçe)
Download

SL-RS41-8R