SI-6FD0A-05
-8 S
J AP
1. Revo-shift kolunu 1 'ye ayarlayın.
20
AN
Sarı ayar çizgileri
Alüminyum kapak
Ayar: 1
1. Revo-shift kolunu 1 'ye ayarlayın.
Ayar: 1
n Revo-shift kolu kenarı
C J-8S
bağlantı civatasını gevșeterek üst kapağı
2. Kapak
çıkarın.
JA PA
Kesilen ucu mükemmel
șekilde yuvarlaklaștırın.
CJ-8S2 0
Braket
Pedal çevirme performansı ağırlașır
Üst kapak
kablosunu kaset bağlantının vites
2. Fren
kablosu yuvasından çekerek çıkarın
20
Pedal çevirme performansı hafifler
Gösterge ilerleme yönü 1
İç kablo tespit civatası ünitesi
Kaset bağlantı makarası
İç kablo tespit
somunu
iç kabloyu kablo rehberinin kanalına takın
ve iç kabloyu çekerek dıș kabloyu sarım ünitesindeki girintiye oturtun.
İç kablo tespit
rondelası
LO CK
Eğer daha kolay ise, ilk önce dıș kabloyu
kablo yuvasına yerleștirin ve ardından kaset
bağlantı makarasına 2 mm Alyen anahtarı
veya #14 jant teli sokun ve makarayı
çevirerek iç kablo tespit civatası ünitesinin
makaradaki boșluğa oturmasını sağlayın.
İç kablo tespit civatası
10 mm
(Siyah)
Kablo ayar civatasındaki delik
2
Kablo rehberindeki kanal
İç kabloyu delikten geçirin.
Sarım ünitesindeki delik
1
Kablo
yuvasına
sokun
3
İç kablo tespit civatası
ünitesini takın
Kaset bağlantı braketi
Eğer sarı ayar çizgileri hizalanmazsa, Revoshift kolunun kablo ayar civatasını çevirerek
ayar çizgilerini hizalayın. Bundan sonra,
Revo-shift kolunu bir kez daha 4 'ten 1
'e ve ardından tekrar 4 'e hareket ettirin
ve ardından sarı ayar çizgilerinin hizalanıp
hizalanmadığını kontrol edin.
LOC K
101 mm
CJ-8S2 0
JAPAN
CJ-8S2 0
Revo-shift kolu
ve yarım elcik
arasında 0.5 mm
boșluk bırakın.
JAPAN
1
İç kablo tespit civatası ünitesini
takarken iç kabloyu çekin.
Eğer fren kablosunu kaset bağlantının fren
kablosu yuvasından çekerek çıkarmak
zorsa, kaset bağlantı makarasındaki deliğe
2 mm Alyen anahtarı veya #14 jant teli
sokun ve makarayı çevirerek iç kabloyu
gevșetin. Ardından, önce iç kablo tespit
civatası ünitesini makaradan çıkarın ve
bundan sonra fren kablosunu fren kablosu
yuvasından çıkarın.
Gidon
bağlantıyı ayarladıktan sonra, iç kablonun
2. Kaset
fazlalığını kesin ve iç kablo kapsülüni takın.
Makaradaki delik
İç kablo kapsülü
2 mm Alyen anahtarı
veya #14 jant teli
kaset bağlantı makarasını saracak
7. Kabloyu
șekilde yaklaștırın, iç kablo tespit somunu dıșarıya
(mașa ucuna) doğru bakacak șekilde tutun ve iç
kablo tespit rondelasının düz kısmını makaradaki
boșluğa kaydırın.
15-20 mm
Not :
İç kablonun makara kılavuzunun içine doğru
șekilde oturup oturmadığını kontrol edin.
LO CK
f 22.2 mm
Sıkma torku : 4-6 N•m
4
Kablo ayar civatası
2
Makarayı
çevirin
İç kablo tespit
rondelasının düz kısmı
Sarım ünitesindeki girinti
LO CK
LO CK
2
3
İç kablo tespit civatası Fren kablosu
ünitesini çıkarın
yuvasından
çekerek çıkarın
Sıkın
3 mm Alyen anahtarı
Kaset bağlantı
makarası
3
Kelepçe somunu
V, güç modülatörlü
V-Frenler ile uyumlu
konum pozisyonunu
ifade eder.
1
Yarıktan
geçirin.
LO CK
Shimano yarım
elcik kullanılması
durumunda, gidonun
düz kısmının uzunluğu
en az 166 mm olmalıdır;
Revo-shift kolunu bu
düz kısma takın.
Düz olmalıdır
İç kablo tespit civatası ünitesi
Not: Bu iç kablo tespit civatası ünitesini
CJ-4S30 kaset bağlantı ile kullanmayın.
kabloyu kablo ayar civatasının deliği yoluyla
3. İçsarım
ünitesindeki delikten geçirin. Ardından,
kablo tespit civatası ünitesini kaset
3. İçbağlantı
makarasından çıkarın.
Bisiklet ters çevrildiğinde
Yarık
oturduğunu kontrol ettikten sonra, iç kablo tespit
civatası ünitesini iç kabloya takın.
Fren kablosu yuvasından
çekerek çıkarın
2
Yarıktan
çıkarın
Dıș kablo
yuvasına
sokun.
20
N
2
kablo ucunun Revo-shift kolunun
6. Dıș
kablo ayar civatasına emniyetli șekilde
Fren kablosu yuvası
N
PA
n Kaset bağlantı tarafı
Braket
PA
-8 S
JA
ve ardından iç kabloyu braketteki yarıktan
çıkarın.
-8 S
CJ
JAPAN
Gösterge ilerleme yönü 8
Kaset bağlantı braketi
CJ-8S2 0
Gösterge
JAPAN
Fren kablosu yuvası
Kolu șekilde görüldüğü gibi monte edin.
LOC K
UYARI
LO CK
Sekiz dișliden her birine geçiș yapmak için Revoshift kolunu çevirin.
Kolun takılması
• Bu Teknik Servis Talimatını dikkatli bir șekilde
okuyun ve daha sonra bașvurmak üzere güvenli
bir yerde muhafaza edin.
Kaset bağlantı
makarası
Makara
Braket
Yarık
Konum değiștirme mekanizmalı fren kollarını
yukarıda verilen kombinasyonlarda kullanın.
Düz olmalıdır
Plastik kapağı takın.
1
• Güç modülatörlü
V-Frenler
Bisiklet dik dururken
20
N
İç kablo
Revo-shift kol hareketi
JA
V-konumu
Kaset bağlantı üzerindeki sarı ayar çizgileri
iki yerde bulunur. Daha kolay görünenini
kullanın.
LOC K
Bisikleti kullanmadan önce, bu servis
talimatıyla birlikte Inter-8 hazne servis
talimatını da okuyun.
CJ
• Silindirik Frenler
geçirin ve ardından dıș kablonun ucunu emniyetli
bir șekilde vites kablosu yuvasına oturtun.
Plastik kapağı çıkarın.
C/R konumu
C, askı frenlerle
uyumluluk için konum
pozisyonunu ifade eder.
R, Silindirik Frenlerle
uyumluluk için konum
pozisyonunu ifade eder.
Ayar: 4
Kaset bağlantı
Uygulanabilir fren
• Askı frenler
JAPAN
kabloyu șekilde görüldüğü gibi makaraya takın,
9. İçiç kabloyu
kaset bağlantı braketindeki yarıktan
Plastik kapak
Revo-shift kolu
Konum pozisyonu
CJ-8S2 0
Kabloyu
60° çevirin
Eğer dıș kablo kesilecekse, kapak takılı
olarak plastik kapaklı ucun yakınından kesin.
Daha sonra, kesilen ucu mükemmel șekilde
yuvarlaklaștırın ve plastik kapağı takın.
Kapak bağlantı civatası
Yanlıș konum seçilmesi, așırı veya
yetersiz frenleme kuvvetine,
dolayısıyla tehlikeli kazalara
sebebiyet verebilir.
Yandaki tabloda verilen bilgiler
doğrultusunda doğru konumu
seçtiğinize emin olun.
Plastik kapak
LOC K
CJ
ayar çizgilerinin makarayla hizalandığından emin
olun.
20
Teknik Servis Talimatı
Revo-shift kolunu 4 'ye ayarlayın.
1. Bu
sırada kaset bağlantı braketi üzerindeki sarı
İç ve dıș vites kablosu seti kullanın.
İç ve dıș vites kablosu seti /
SIS-SP40 (4 mm çap)
Kaset bağlantının ayarlanması
Kanca
AN
Arka tekerleği kadrodan çıkarırken kabloyu
kaset bağlantıdan ayırın.
ters saat yönünde 60° çevirerek
8. Kabloyu
kancaya takın.
(Kol tarafı)
LOCK
• . Gevșek, așınmıș veya hasar görmüș parçalar
sürücünün ciddi șekilde yaralanmasına neden
olabilir. Sadece orijinal Shimano yedek
parçalarını kullanmanızı șiddetle tavsiye ederiz.
• Bisikletinizin fren sisteminin çalıșmasını iyice
anlamanız önemlidir. Bisikletinizin fren sistemini
uygun șekilde kullanmamanız kontrolünüzü
kaybetmenize veya kaza yaparak ciddi șekilde
yaralanmanıza neden olabilir. Kullanım her
bisiklette farklılık gösterebilir. Bu nedenle (fren
kolu kuvveti ve bisiklet kontrol özellikleri dahil)
uygun fren yapma tekniğini ve bisikletinizin
çalıșma șeklini öğrendiğinizden emin olun.
Bunun için bisiklet satıcınıza danıșın ve
bisikletinizin kullanım kılavuzunu inceleyin.
Pratik yaparak sürüș ve fren yapma tekniğinizi
geliștirin.
• Bu fren kolları, askı frenlerle ve Silindirik
Frenlerle veya güç modülatörlü V-Frenlerle
uyumlu olmalarını sağlayan mod değiștirme
mekanizmasıyla donatılmıștır.
plastik kapaklı uç yoluyla SIS-SP40
5. İçdıșkabloyu
kablodan geçirin.
-8 S
– Ciddi yaralanmalara meydan vermemek için:
Vites kablosunun montajı
LO CK
SL-8S20
BL-IM65
CJ-8S20
UYARI
Arka tekerleği kadrodan çıkarırken vites
kablosunun sökülmesi
J AP
SI-6FD0A
CJ
Genel Güvenlik Bilgileri
Sıkma torku : 2-2.5 N•m
Yarım elcik
– Ciddi yaralanmalara meydan vermemek için:
CJ-8S2 0
kapağı tekrar yerleștirin ve kapak bağlantı
4. Üst
civatasını sıkın.
CJ-8S2 0
CJ-8S2 0
JAPAN
JAPAN
Bu servis talimatı, yeni bisikletinizde yer alan Shimano
bisiklet parçalarını nasıl kullanacağınızı ve bakımlarını
nasıl yapacağınızı açıklamaktadır. Bisikletinizle veya
Shimano parçalarıyla ilgili sorularınız için, lütfen Shimano
satıcınızla irtibata geçin.
JAPAN
Kelepçe somunu
Vites koluyla bir defada bir dișli değiștirin
ve vites değiștirme sırasında pedallara
uyguladığınız kuvveti azaltın. Pedalları güçlü
bir șekilde çevirirken vites kolunu zorlarsanız,
ayaklarınız pedaldan kayabilir ve bisiklet
devrilerek ciddi yaralanmaya sebebiyet
verebilir.
Sıkma torku : 0.1-0.2 N•m
1
Makarayı
çevirin
Uygun
Makara deliği
10. Kablo bantlarıyla kabloyu kadroya bağlayın.
İç kablo tespit somunu
Sıkın
NOT:
5 mm Alyen anahtarı
Sıkma torku : 6-8 N•m
Elcik
Makara
10 cm
2 mm Alyen anahtarı
veya #14 jant teli
Not :
Eğer kabloyu tekrar kullanıyorsanız, "Vites
kablosunun takılması" kısmındaki 7-9
adımlarına bakın.
15 cm
10 cm
LO CK
f 22.2 mm
• Parçalar doğal așınmaya ve normal
kullanımdan kaynaklanan bozulmaya karșı
garantili değildir.
Yanlıș
Makaradaki boșluk
Kapak bağlantı civatası
Üst kapak
Kılavuz
Kılavuz
Kablo bantları
CJ-8S2 0
JAPAN
* Diğer dillerde servis talimatı için, bkz: http://techdocs.shimano.com
Lütfen dikkat: Teknik özelliklerde önceden haber
verilmeden değișiklik yapılabilir. (Turkish)
Download

SL-8S20 BL-IM65 CJ-8S20