MEKİSAN Ürünlerini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Kurulumunuzun hatasız ve uzun ömürlü olması için lütfen bu kitapçıkta yer alan talimatları dikkatlice
okuyunuz.
Ve ihtiyaç halinde gelecekte başvurmak için kitapçığı muhafaza ediniz.
Daha fazla bilgiye gereksinim duyar veya özel bir konuya dikkatimizi çekmek isterseniz, yorumlarınızı
belitmeniz için bu kitapçığın sonunda bulunan formun “ Revizyon Örnekleri” alanını doldurarak
MEKİSAN’a gönderiniz.
MEKİSAN, müşteri hizmetlerimizin geliştirilmesine yardımcı olan uyarılarınızı almaktan memnuniyet
duymaktadır.
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Thank you for choosing a MEKİSAN product.
To ensure that your installation has a faultless and long service life, please read carefully the instructions provided booklet.
Please retain for future reference.
Should you require further information, or bring our attention to a special item, please forward to
MEKİSAN the “ Proposal of Revision “ document which is provided at the and of this booklet for
your comments.
MEKİSAN, is happy to receive your remarks as it helps us to improve our customer service.
We wish you a pleasant work.
Herzlichen Dank, dass sie für die MEKİSAN-Produkte entschieden haben.
Um lhrer angale einen perfekten und daurnden Betrieb zu garantieren, möchten wir Sie bitten, die
im Handbuch aufgeführten Anleitungen sorgfältig zu lesen und es für eventuelle Hinweise aufzubewahren, Wenn Sie etwas klären oder hinzufügen möchten, verwenden sie bitte den beiliegenden “
Revisionsvorschlang ”
Wir freuen uns über ihre Beobachtungen und sind bemüht, unseren Service zu verbessern.
Gute Arbeit.
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
2
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
FİHRİST
TÜRKÇE
FİHRİST.............................................................................................................................................................. 3
ÖNSÖZ................................................................................................................................................................ 4
GÜVENLİK İÇİN TAVSİYELER................................................................................................................................. 5
KURULUM VE BAKIM ELEMANLARI...................................................................................................................... 6
KAT VE KABİN KAPILARININ GENEL AÇIKLAMASI.................................................................................................. 7
KAT KAPILARININ KURULMASI............................................................................................................................. 8
KABİN KAPILARININ KURULMASI......................................................................................................................... 16
MERKEZİ AÇILAN KAPILAR İÇİN FOTOSEL BAĞLANTI KİTİ..................................................................................... 21
FOTOSEL BAĞLANTI NOKTALARI.......................................................................................................................... 22
KAT VE KABİN KAPILARININ SON AYARLARI.......................................................................................................... 23
KABİN KAPILARININ SON AYARLARI..................................................................................................................... 24
KAT VE KABİN KAPILARININ BAKIMI..................................................................................................................... 25
INDEX................................................................................................................................................................. 27
FOREWORD......................................................................................................................................................... 28
SAFETY ADVICE.................................................................................................................................................. 29
EQUIPMENT FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE FOR CAR AND LANDING DOORS........................................... 30
GENERAL DESCRIPTION OF CAR AND LANDING DOORS OPERATIONS................................................................... 31
INSTALLATION OF LANDING DOORS..................................................................................................................... 32
INSTALLATION OF CAR DOOR OPERATOR............................................................................................................. 40
FIXING KIT FOR LIGHT SCREEN FOR CENTRAL OPENING DOORS........................................................................... 45
LIGHT SCREEN CONNECTION POINTS.................................................................................................................. 46
FINAL ADJUSTMENT OF LANDING DOORS............................................................................................................ 47
FINAL ADJUSTMENT OF LANDING DOORS............................................................................................................ 48
MAINTENANCE OF CAR AND LANDING DOORS..................................................................................................... 49
INHALT............................................................................................................................................................... 51
VORWORT........................................................................................................................................................... 52
SICHERHEITS VORSCHLAG.................................................................................................................................. 53
WERKZEUGE FÜR DIE INSTALLATION UND WARTUNG DER KABINENTÜR UND SCHACHTTÜREN.............................. 54
ALLGEMEINE FUNKTIONSBESCHREIBUNG DER SCHACHT-UND KABINENTÜREN.................................................... 55
INSTALLATION DER SCHACHTTÜREN MIT GESCHRAUBTEM RAHMEN.................................................................... 56
INSTALLATION DES KABINENTÜRENANTRIEBES................................................................................................... 64
LICHTVORHANG ZWISCHEN KAMPFER UND SCHWELLE FIX MONTIERLING FÜR ................................................... 69
MITTIG-ÖFFNENDE TÜREN.................................................................................................................................. 69
LICHTVORHANG.................................................................................................................................................. 70
ENDEINSTELLUNG VON SCHACHTTÜREN............................................................................................................. 71
ENDEINSTELLUNG VON SCHACHTTÜREN............................................................................................................. 72
WARTUNG VON SCHACHT-UND KABINENTÜREN................................................................................................... 73
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
3
MB
4
M12
ÖNSÖZ
TÜRKÇE
Bu kitapçık, MEKİSAN ürünlerinin montajını üstlenen herhangi bir firmanın, aşağıdaki temel şartları sağladığı
düşüncesiyle hazırlanmıştır.
• Kapıların montaj ve bakımından sorumlu kişiler, yürürlükte olan “ İş mevzuatında Sağlık ve Güvenlik “
(89/391/ ECC-89/656 ECC) uygulamasını bilmelidir.
• Kapıların montaj ve bakımından sorumlu kişiler MEKİSAN ürünlerini bilmeli veya MEKİSAN tesislerinde veya
yetkili MEKİSAN acentasından eğitim almış olmalıdır.
• Kullanılan tüm aletler mükemmel çalışacak durumda olmalı ve tüm ölçüm aletleri kontrol edilmelidir. (89/655/ECC )
ÖZEL NOT :
İlerleyen sayfalarda bulunan diyagramlar S2Z ve K2Z tipi kapılara referans almakla birlikte bu kitapçıkta verilen
montaj aşamaları ve teknik bilgiler tüm MEKİSAN VONAK kapı tiplerine uygunlanır.
Ayrıca MEKİSAN ;
• Bu “ Montaj ve Bakım Kataloğu ” nun güncellenmesini ve malzemelerinde değişiklikler yapma hakkını saklı
tutar. MEKİSAN, müşterinin yapılan değişiklikleri kabul edebilmesi için yapılacak herhangi bir değişiklik için
makul bir program verecektir.
• Satın alınan ekipmanların doğru şekilde kurulması koşuluyla ürünlerinin doğru bir şekilde çalışması
sağlanacaktır.
Bu nedenle ;
Direk kontrolümüz olmaksızın üretilmiş ve/veya bir MEKİSAN ürününe eklenmiş MEKİSAN orjinli olmayan komponentler veya bir MEKİSAN dizaynına göre yapılan fakat
“ orjinal değil “ uyarısı olan parçalar ( yetkili acentalar tarafından tedarik edilenler de dahil ) eğer aşağıdaki koşullara uymuyorlarsa garanti altında değildir.
1.Hammadde kontrolü
2.Proses kontrolü
3.Ürün kontrolü
4.MEKİSAN spesifikasyonları karşılayan denetimler
Bunun dışında MEKİSAN ;
• Sadece ürünleri doğru depolandığında ( kapalı ortamda -10ºC’den +60ºC’ye kadar olan sıcaklıkta ve güneş
ışığına direkt maruz kalmadan ) ve doğru monte edildiğinde uzun kullanım garantisi vermektedir.
Lütfen bu aralığın dışında kalan sıcaklık değerleri için teknik departmanımızdan bilgi alınız.
Bu doküman, aşağıdaki AB direkfitlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
• 89 / 392 EEC - 91 / 368 / ECC Makine Direktifi ( Referans Doküman )
• 95 / 16 / EEC Asansör Direktifi
• 93 / 68 / EEC Markalama
• 90 / 269 / EEC Ağır Yük Çalışmaları ( Cıvatalı Kasa )
• 86 / 188 / EU Ses Emisyonu
• 89 / 336 / EEC El Elektromanyetik Uyumluluk ( EN 12015 / EN 12016 )
Ve aşağıdaki detaylanan standartlar ;
• EN 81 - 1
• EN 81 - 2
• EN 81 - 58
• Cam: Bakınız ayrı liste.
Aşağıdaki risk değerleri de göz önüne alınır :
A ) MEKANİK RİSKLER
• Çalışma esnasında ezilme
• Keskin kenarlardan veya sivri uçlardan kaynaklanan kesilme ( hareket etmiyor olsalar da )
B ) ELEKTRONİK RİSKLER
• Elektrik akımı verilmiş parçalar ile temas eden kişiler için ( direk temas )
• Bir hata nedeniyle elektrik akımı içeren parçalar ile temas eden kişiler için ( dolaylı temas )
C ) TERMAL RİSKLER
• Yangın
D ) SES BAĞLANTISINDAKİ RİSKLER
E ) TİTREŞİM BAĞLANTISINDAKİ RİSKLER
F ) MALZEME VE HAMMADDE BAĞLANTISINDAKİ RİSKLER
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
GÜVENLİK İÇİN TAVSİYELER
TÜRKÇE
Güvenlik gereksinimi :
Güvenlik direktifleri sistem yükleme kılavuzunda verilmiştir. Bütün personel aynı güvenlik kurallarını
uygulamalıdır. (Davranış, teçhizat)
1- GÜVENLİK KASKETİ
2- GÜVENLİK GÖZLÜĞÜ
3- DERİ KORUMA ELDİVEN
4- GÜVENLİK AYAKKABILARI
Güvenlik teçhizatları
1.
2.
3.
4.
5.
Güvenlik kasketi
Güvenlik gözlükleri
Deri koruma eldivenleri
Güvenlik ayakkabıları
Vücut güvenlik kemeri
•
•
•
•
•
•
5- VÜCUT GÜVENLİK KEMERİ
Güvenli çalışma için ışıklandırma yeterli olmalıdır.
Zarar görmüş yada kaybolmuş ekipman hemen temin edilmelidir.
Eğer düşme tehlikesi varsa , güvenlik halat ve kemeri sağlanmalıdır.
Teçhizatlar iyi şartlarda saklanmalıdır.
Makinalar kullanılırken tedarikçinin verdiği yönetmeliğe uyulmalıdır.
Her işçi kendi güvenliğinden ve sağlığından sorumludur.
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
5
MB
6
M12
KURULUM VE BAKIM ELEMANLARI
TÜRKÇE
TORNAVİDA
LOKMA ANAHTAR VEYA ŞARJLI LOKMA ANAHTAR
10 mm
13 mm
17mm
ALLEN ANAHTAR
3 mm
4 mm
AÇIK AĞIZ ANAHTAR
7 mm
10 mm
13 mm
17 mm
TERAZİ
METRE
GÖNYE (90°)
ŞAKUL
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
KAT VE KABİN KAPILARININ GENEL AÇIKLAMASI
TÜRKÇE
MEKİSAN VONAK OTOMATİK ASANSÖR KAPILARI
MEKİSAN VONAK otomatik asansör kapılarının ana sürümü; açılma,
kapanma ve yavaşlama evrelerinde kapı hızlarının ayarlanmasına
imkan veren bir elektronik kumanda ( 2 ) ile kontrol edilen bir ( DC )
Doğru Akım Motoru ( 1 ) tarafından çalıştırılır.
Kumanda, fotoselin de eklenebileceği bir sıkışma kontağı içerir.
Kapı operatörünün ses emisyonu, metal olmayan dolgu ile
güçlendirilmiş kauçuk tahrik kayışları ( 3 ) kullanıldığı için düşüktür.
Kat kapıları ile bağlantı, yüksek hızlı sistemler için dizayn edilen bir
kilit kavrama kızağı ( 4 ) tarafından çalıştırılır. Bu cihaz, Açılma
ve kapanma evreleri süresince kabin kapılarının kat kapıları ile
mükemmel şekilde hizalanmasını sağlar.
Üst Kılavuz Raylar ( 5 ), yüksek yüzey direncine sahip özel bir
oksitlenmiş alüminyum alaşımdan yapılmıştır, bu nedenle de özel
profili toz birikintilerinden kaynaklanan ses ve titreşimin azaltılmasına
katkıda bulunur. Kabin ve kat kapılarını oluşturan tüm metal parçalar
su geçirmez kaplama, kataforetik kaplama veya galvanizasyon ile
korozyona karşı korunmuştur.
KABİN KAPISI
Ürün tasarım aşamasındayken, bütün çalışmaların şantiyede montaj
yerinde yapılacağı sürekli ve dikkatle göz önünde tutulmaktadır.
Mekanizma ve kat kasaları panel askı pimleri ( 6 ) kullanılarak
kolay ve çabuk bir şekilde paneller montajlanır, tüm ayarlamalar
minimum düzeydedir.
KABİN VE KAT KAPILARININ GENEL ÇALIŞMA ŞEKLİ
Tüm paneller park durumundan maksimum açık veya kapalı duruma gelirken, maksimum hıza ulaşana kadar kademeli bir ivmeyle
hareket ederler, sonra yavaşlar ve sonra dururlar. Bu hareket,
operatör üzerine montajlı elektronik kumanda tarafından kontrol
edilir.
Elektronik kumanda, DC motorun torkunu ( kuvvetini ) elektronik
olarak kontrol eder, böylece asansör seyir halindeyken kapıların
kapalı kalması veya asansör kattayken müşterinin tercihine göre
kapıların açık/kapalı olmasını sağlar.
Hız düzeyi, hem açılma hem de kapanma aşamalarında yüksek ve
yavaş olarak ayrı ayrı ayarlanabilir.
Uyarı: Eğer sıkışma kontağının kabloları kontrol paneline bağlı
değilse o zaman elektronik kumanda, kapının kapanma hareketini
otomatik olarak yavaş hıza çevirir.
Bu da yolcuların EN 81 standardının 7.5.2.1.1.3.-C maddesine göre
korunması demektir.
KAT KAPISI
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
7
MB
8
M12
KAT KAPILARININ KURULMASI
TÜRKÇE
1 - KAT KAPILARININ KURULUMU
1.1 Kasası cıvatalı kat kapılar, ağırlık ve ebatlar montaj sahasında
kolay taşıma ve çalışmaya imkan vermektedir.
1.2 Temel malzeme şunlardan oluşur :
•
•
•
•
•
•
•
Altyol ( 1 )
Kasalar ( 2 )
Başlık ( 3 )
Mekanizma ( 4 )
Paneller ( 5 )
Etek sacı ( 6 )
Uygun cıvataları ile kenet seti ( 7 )
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
KAT KAPILARININ KURULMASI
TÜRKÇE
MONTAJ;
1.3 Kapı kaidesi için yatak alanının aşağıdaki şartları sağladığını kontrol ederek alt kenetleri bağlayın,
1.3.1 Kat seviyesine paralel,
1.3.2 Ayarlı
1.3
1.3.1
1.3.2
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
9
MB
10
M12
KAT KAPILARININ KURULMASI
TÜRKÇE
1.4 Verilen özel cıvataları kullanarak eşiği yuvasına sabitleyin ( M10X25 DIN 603 )
Son aşamada, kasayı eşiğe sabitlemeden önce eşiğin aşağıdaki gibi olduğunu kontrol edin.
1.4.1 Kat zeminine dik ve aynı hizada,
1.4.2 Ayarlı,
1.4.3 Diğer kapılarla düşey olarak hizalanmış.
1.4
1.4.3
1.4.4 Diğerleriyle yatay olarak hizalanmış kabin ve kat eşiği arasındaki mesafe
25 - 30 mm’dir. ( temel malzeme değiştirilebilir, bakınız 2.1 )
1.4.4
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
KAT KAPILARININ KURULMASI
TÜRKÇE
1.5 Kasa; anahtar kullanılarak 8 Nm tork kuvveti ile eşiğe ( M8X20 DIN 933 ) sabitlendikten sonra kasa
direklerini yan kenetlerine ( M10X25 DIN 933 ) monte edip elle sıkın.
1.5
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
11
MB
12
M12
KAT KAPILARININ KURULMASI
TÜRKÇE
1.6 Başlığı kasa direklerinin üzerine ( M8X20 DIN 933 ) yerleştirin ve gönderilen özel kenetleri
kullanarak yapıya ( M10X25 DIN 603 ) sabitleyin.
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
Başlığın aşağıdaki koşullara uymasını sağlayın:
Dik
Ayarlı
Eşik ile aynı hizada
Eğilmemiş
1.7.4
1.7.1
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
KAT KAPILARININ KURULMASI
TÜRKÇE

1.8 TB ve TH ebatlarını ±0.5mm tolerans ile kontrol edin.
1.9 Tüm cıvataları yukarıda belirtilen hususlar tekrar gözden geçirilerek, anahtar kullanarak 8 Nm tork kuvveti ile sıkın.

1.8
1.9
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
13
MB
14
M12
KAT KAPILARININ KURULMASI
TÜRKÇE
1.10 Yerini ișaretleyerek kapı kapama yayını çıkarın.
1.11 Panelleri vagon üzerindeki pinler üzerine yerleștirin.
1.12 Tespit cıvatalarını ( M6X18 DIN 933 ) yerleștirin. Cuvataların doğru pozisyonu, son hizalama
için de kullanılabilen slotların merkezidir.
1.13 Eğer paneller aynı hizada değilse, halat sabitleme setiskurunu (M8X8 DIN 916 ) gevșetin.
1.12
1.13
1.11
1.14 Kapı kapandığında, ( vagon, sınır takozu 1.14.1 karșısındayken ), teleskopik kapılar için panel ve
kasa direği arasında ( 1.14.2 ) ve merkezi açılan kapılar için paneller arasında ( 1.14.3 ) yaklașık 3mm
boșluk kalmalıdır.
1.41
1.14.2
1.14.3
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
KAT KAPILARININ KURULMASI
TÜRKÇE
1.15 Paneller, cıvataları hafifçe sıkıp ( 1.15.1 ) açılma yönünde kaydırılırsa kasa direği ile hizalanırlar. (1.15.2 )
1.16 Paneller (1.16.1 ), panel ve kasa direği (1.16.2 ), panel ve eșik ( 1.16.3 ) arasındaki boșluğun 6 mm’den
büyük , 1 mm’den küçük olmadığını kontrol edin.
1.15.2
1.15.1
1.16.1
1.16.3
1.16.2
1.17 Halatı, anahtar kullanarak 4 Nm tork kuvveti ile sıkın.
1.18
1.17
1.18 Panelleri vagonda tutan cıvataları ( M6X18 DIN 933 ), anahtar kullanarak 8 Nm tork kuvveti sabitleyin.
1.19 Yayı, sökerken ișaretlediğiniz pozisyona yeniden takın.
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
15
MB
16
M12
KABİN KAPILARININ KURULMASI
TÜRKÇE
2- KABİN KAPILARI KURULUMU
2.1 Kapı operatörü, yerinde kurulum kolaylığı sağlamak için kablolanmıș olarak sevk edilir.
2.2 Malzeme șunlardan olușur.
* Operatör (1)
* Eșik (2)
* Paneller (3)
* Kat kapısı kavrama kızağı (4)
* Civataları ile beraber kabin üstü kenetleri (5)
* Kat kapısının acil durumda açılması için üçgen anahtar.
2.3
MONTAJ
2.3 Alt yolu kabine (M6X16 DIN 933)
montajlandıktan sonra ( Kat kapılarıyla da
hizalanmıș halde );
2.4 Eșik ve operatör arasındaki dikey mesafenin
( bir kez kabin üstündeki pozisyona yerleștirildiğinde )
TH+17 olmasını sağlayarak kenetleri ( M12X20 DIN 912 )
bağlayın. ( 2.4.1 )
2.4.1
2.4
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
KABİN KAPILARININ KURULMASI
TÜRKÇE
2.5 Operatörü, kabin üst çatısına yerleștirin.
2.6
Kenetler, civatalar MEKİSAN tarafından sağlanmıștır.
2.6.1 Operatör seviyesini eșik ekseni ile kaydırın.
2.6.1
2.5
2.6
2.6.2 Cıvataları ( M10X25 DIN 933 ), anahtar kullanarak 8 Nm tork kuvveti ile kabin üstüne sabitleyin.
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
17
MB
18
M12
2.7
2-8
KABİN KAPILARININ KURULMASI
TÜRKÇE
Panelleri, vagon üzerinde bulunan pinlerin
üzerine yerleștirin
Tespit cıvatalarını (M6X18 DIN 933 ) yerleștirin.
Cıvataların doğru pozisyonu, son hizalama için
de kullanılabilen slot deliklerinin merkezidir.
2.8
2.7
2.9
Eğer panller aynı hizada değilse, halat sabitleme setiskuru ( M8X8 DIN 916)
gevșetin.
2.9
2.10
Kapandığında ( vagon, sınır takazu 2.10.1 karșısındayken ), teleskopik kapılar için panel ve kasa direği arasında
( 2.10.2 ) ve merkezi açılan kapılar için paneller arasında ( 2.10.3 ) yaklașık 4 mm boșluk kalmalıdır.
2.10.1
2.10.2
2.10.3
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
2.11
2.12
KABİN KAPILARININ KURULMASI
TÜRKÇE
Net açıklıktan göüldüğü gibi, kapı giriși kasa direği ile aynı hizada olmalarını sağlayan panelleri kaydırın.
Paneller ( 2.12.1 ) panel ve kapı giriși kasa direği ( 2.12.2 ), panel ve eșik ( 2.12.3 ) arasındaki boșluğun
6 mm’den büyük ve 2 mm’den küçük olmadığını kontrol edin.
2.12.1
2.12.3
2.12.2
2.13
2.14
Panellerin altı ve eșiğin üstü arasındaki boșluk 2 mm’den küçük olduğunda, verilen özel dikey slotlarda operatörü kaldırın.
Eğer paneller veya panel ve kabin giriși arasındaki boșluk 2 mm’den küçük ise operatörün, kabin ön paneline dik olduğunu
kontrol edip panel patenlerini ayarlayın veya 2.13.1’de gösterildiği șekilde hareket ettirin.
Halatı, anahtar kullanarak 4Nm tork kuvveti ile sıkın.
2.13.1
2.13
2.14
2.15
2.15
2.15
Panelleri vagonda tutan civataları ( M6X18 DIN 933 ) anahtar kullanarak 8 Nm tork kuvveti ile sabitleyin.
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
19
MB
20
M12
2.16
KABİN KAPILARININ KURULMASI
TÜRKÇE
Kızağı kaideye yerleștirin. Bunlar yükleme sırasında hasar görmesini önlemek için ayrı olarak tedarik edilir.
2.17
Manuel çalıșma konumuna geçerek operatörün doğru șekilde çalıștığını kontrol edin.
Manuel çalıșma konumunu ayrıca ana asansör kumanda tablosunun bağlantısı
olmadığında da çaıșabilir ( motor tipi seçimi için MEKİSAN el kitabına bakınız ).
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
K1R K1L K2R K2L K3R K3L K2Z K4Z
S1R S1L S2R S2L S3R S3L S2Z S4Z
MERKEZİ AÇILAN KAPILAR İÇİN FOTOSEL BAĞLANTI KİTİ
TÜRKÇE





* NOT
: DEDEKTÖRLER İÇİN SABİTLEME DELİKLERİ HAZIRLANMIȘTIR.
* ALTYOLLAR ARASINDA 25/30 mm’lik ESNEME PAYI İLE TX VEYA RX
*NOTE : FIXING HOLES PROVIDED FOR DETECTORS
MAX. EBATLARI= 37 x 11.5
**BEFESTIGUNGLSÖCHER
ÇİZİM K2Z’Yİ GÖSTERİR; FÜR LICHTGITTER
* WITH 25/30 mm RUNNUNG CLEARANCE BETWEEN BOTTOM TRACKS
BU FİKİR, DİĞER TİP MERKEZİ AÇILAN KAPILAR İÇİN DE UYGULANABİLİR.
THE MAX. DIMENSIONS OF THE TX AND RX ARE= 37 x 11.5
* DRAWING SHOWS A K2Z;
* BEIZWICHENSCHWELLEN-ABSTAND 25/30 SIND DIE MAX. ABMESSUNGEN
THE SAME CONSEPT IS APPLICABLE TO THE OTHER TYPES OF CENTRAL OPENING
DOORS
DERCAR
TX ODER
RX= 37 x 11.5
* DIE ABBLIBULDUNG ZEIGT EIENE K2Z;
DAS GLEICHE KONZEPT IST AUCH BEI ANDEREN MITTING ÖFFNENDE TÜREN ANZUWENDEN
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
21
MB
22
M12
K1R K1L K2R K2L K3R K3L K2Z K4Z
S1R S1L S2R S2L S3R S3L S2Z S4Z
FOTOSEL BAĞLANTI NOKTALARI
TÜRKÇE
TELESKOPİK KABİN KAPISI

MERKEZİ KABİN KAPISI



LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
KAT VE KABİN KAPILARININ SON AYARLARI
TÜRKÇE
23
3-KAT KAPILARININ SON AYARI
3.1 Tüm kat kapısı mekanizmalarını ayarlamak için, kabin revizyon kumandasını kullanarak kabini yukarı kaldırın yada așağı indirin.
Kilit makaraları ve kızağın iki yarısının, kızak kapandığında ( 3.1.1 ) 5 mm boșluk bırakacak șekilde yerleșmesini sağlayın.
Makaralar, eșikler arasındaki çalıșma boșluğu ( 3.1.2 ) maksimum 30 mm’ye yükselecek șekilde ayarlanabilirken, istenmesi durumunda
makaralar 20 mm minimum çalıșma boșluğuna da ayarlanabilir. Kat kapısı mekanizmaları ( 3.1.3 ), kilit burnu ve kilit plaka yivi
arasında maksimum 1 mm boșluk kalana kadar ayarlanmalıdır. Ayrıca, ( 3.1.3 )kilit burnunun kilit plaka yivine kontak anında
minimum 7 mm girdiğine emin olunuz.
3.2 Tüm kilitler doğru olarak ayarlandığında, kabinin hareketi vasıtasıyla sistemi kontrol edin. Bu ișlemi uygularken motor çalıștığına ve
kapı panellerinin kapalı olduğuna dikkat edin.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.2
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
24
M12
KABİN KAPILARININ SON AYARLARI
TÜRKÇE
3.3 Son kontrolden önceki ebatları özetleyen șema.
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
KAT VE KABİN KAPILARININ BAKIMI
TÜRKÇE
4.1
Kullanılan malzemelerin seçimi, dikkatle yapılan dizayn ve fabrikada veya kalifiye test laboratuarlarında yapılan
test süreçleri MEKİSAN ve kat ve kabin kapılarının uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.
Bilinmeyen nedenlerle ürünlerimizin kalitesinin veya performansının düșmesi halinde, kütfen bu kitapçıkta bulunan
formun “ Problem Bildirimi” alanını kullanarak müșteri hizmetleri bölümümüzü bilgilendiriniz.
4.2
Kabin ve kat kapılarının bakımını yaparken
her zaman așağıdakileri kontrol edin:
* Panel patenlerinin yapranma durumu
* Alt ve üst klavuzların durumu
* Durdurma șalteri kapama kontakları
* Kapı panelindeki hasarlar
* Çalıșma sırasındaki ses seviyesi
4.3
Dikkat !
MEKİSAN kapıları, minimum yağlama
gerektirecek șekilde dizayn edilmiștir.
Bu nedenle :
* Üst kılavuzları yağlamayı DENEMEYİN.
* Kauçuk kayıșları yağlamayı DENEMEYİN.
* Rulmanları yağlamayı DENEMEYİN.
4.4
Sadece așağıdaki durumlarda alt eșiği
hafifçe yağlayın :
* Alt patenlerin değiștirilmesi halinde
( Not: Yerleștirmeden önce kerpetenle
hafifçe bastırın ).
* Biriken oksit nedeniyle alt panel patenlerinden
fazla ses geldiğinde.
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
25
26
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
INDEX
ENGLISH
INDEX................................................................................................................................................................. 27
FOREWORD......................................................................................................................................................... 28
SAFETY ADVICE.................................................................................................................................................. 29
EQUIPMENT FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE FOR CAR AND LANDING DOORS........................................... 30
GENERAL DESCRIPTION OF CAR AND LANDING DOORS OPERATIONS................................................................... 31
INSTALLATION OF LANDING DOORS..................................................................................................................... 32
INSTALLATION OF CAR DOOR OPERATOR............................................................................................................. 40
FIXING KIT FOR LIGHT SCREEN FOR CENTRAL OPENING DOORS........................................................................... 45
LIGHT SCREEN CONNECTION POINTS.................................................................................................................. 46
FINAL ADJUSTMENT OF LANDING DOORS............................................................................................................ 47
FINAL ADJUSTMENT OF LANDING DOORS............................................................................................................ 48
MAINTENANCE OF CAR AND LANDING DOORS..................................................................................................... 49
INHALT............................................................................................................................................................... 51
VORWORT........................................................................................................................................................... 52
SICHERHEITS VORSCHLAG.................................................................................................................................. 53
WERKZEUGE FÜR DIE INSTALLATION UND WARTUNG DER KABINENTÜR UND SCHACHTTÜREN.............................. 54
ALLGEMEINE FUNKTIONSBESCHREIBUNG DER SCHACHT-UND KABINENTÜREN.................................................... 55
INSTALLATION DER SCHACHTTÜREN MIT GESCHRAUBTEM RAHMEN.................................................................... 56
INSTALLATION DES KABINENTÜRENANTRIEBES................................................................................................... 64
LICHTVORHANG ZWISCHEN KAMPFER UND SCHWELLE FIX MONTIERLING FÜR ................................................... 69
MITTIG-ÖFFNENDE TÜREN.................................................................................................................................. 69
LICHTVORHANG.................................................................................................................................................. 70
ENDEINSTELLUNG VON SCHACHTTÜREN............................................................................................................. 71
ENDEINSTELLUNG VON SCHACHTTÜREN............................................................................................................. 72
WARTUNG VON SCHACHT-UND KABINENTÜREN................................................................................................... 73
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
27
MB
28
M12
FOREWORD
ENGLISH
This “Instructions Handbook” has been prepared on the understanding that any company which undertakes the installation of
MEKİSAN products meets the following main requirements;
• The persons in charge of installation and maintenance of the doors must be familiar with the appliacable “Health and safety at
work regulations” that are in force (89/391/EEC - 89/654/EEC - 89/656/EEC);
• The persons in charge of installation and maintenance of the doors must be familiar with the MEKİSAN products and must have
been trained at the MEKİSAN premises or at an authorised MEKİSAN agency;
• All tools that are used must be in perfect working condition, and all the measuring instruments must be controlled (89/655/EEC).
SPECIAL NOTE: in the diagrams shown on the following pages reference will be made, by way of an example, to the S2Z and K2Z
designs, however the installation stages and the technical information given in this manual applies to the whole range of MEKİSAN
VONAK doors.
Moreover, MEKİSAN;
• Undertakes, wherever possible, to keep this “Installation and Maintenance Booklet” updated, by periodically issuing new releases;
• with its continuous product improvement policy, reserves the right to make changes in the designs and materials of this products, MEKİSAN will give a reasonable timetable for any changes so that the customer is able to accept the changes made;
• Will ensure a correct operation of its products, on the condition that the original equipment purchased has been correctly installed.
Therefore:
any component part that is not of MEKİSAN origin, which has been made and/or added to a MEKİSAN product without our direct
control, or parts that are made based on a MEKİSAN designs (including items supplied by authorized agents) but then are confirmed
to be “non original”, cannot be a guaranteed if the following aspects are not complied with:
1.Raw material check (goods in);
2.Process control;
3.Product control;
4.Inspections complying with MEKİSAN specifications.
Moreover, MEKİSAN;
• Only guarantees a long service life of its products if they have been correctly stored, (indoors with in a temperature range of -10
to +60°C and without direct exposure to sunlight) and then correctly installed;
• Guarantees a faultless operation of its products that are installed in locations where temperature ranges are between- 10and + 60°C.
For temperatures outside this range please contact our technical department for advice.
This document has been drawn up in compliance with the following EU directives:
89/392/EEC, 91/368/EEC Machinery Directive (reference document);
• 95/16/EEC Lift Directive;
• 93/68/ECC Marking;
• 90/269/ECC Heavy Load handling (for bolted frame);
• 86/188/ECC Noise Emission;
• 89/336/ECC Electromagnetic Compatibilty (EN12015/EN12016).
And with the following detailed standarts:
• EN 81 - 1;
• EN 81 - 2;
• EN 81 - 58;
• glass: see separate list.
Taking into consideration the following risk assessments;
A) MECHANICAL HAZARDS
• Crushing during operation;
• Cutting, due to the presence of sharp, cutting edges or pointed parts (even if not moving).
• B) ELECTRICAL HAZARDS
• For persons coming in contact with energised parts (direct contact);
• For persons coming in contact with parts that become energised due to a fault (indirect contact).
C) THERMAL HAZARDS
• Fire.
D) HAZARDS IN CONNECTION WITH NOISE.
E) HAZARDS IN CONNECTION WITH VIBRATION.
F) HAZARDS IN CONNECTION WITH MATERIALS AND SUBSTANCES.
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
SAFETY ADVICE
ENGLISH
Safety requirements:
The safety directives given in the system installation documentation are applicable. All persons involved must
be familiar with the appropriate safety measures (behavior, equipment) and the use of safety gear.
1- SAFETY HELMET
2- SAFETY GOGGLES
3- LEATHER PROTECTION GLOVES
4- SAFETY SHOES
Safety equipment:
1.
2.
3.
4.
5.
Safety helmet
Safety Goggles
Full body safety harnesses
Leather protection gloves
Safety shoes
5- FULL BODY SAFETY HARNESSES
•
•
•
•
•
The lighting must be sufficient to work safety.
Damaged or lost safety equipment (see fig.) must be replaced immediately.
If there is a risk of free fall, secure withrope and safety harness.
The tools must be kept in good condition.
When using machines, follow the instructions for their usage delivered by the
supplier.
• Every co-worker is responsible for her or his own safety and health.
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
29
MB
30
M12
EQUIPMENT FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE FOR CAR AND LANDING DOORS
SCREWDRIWER
SOCKET WRENCH
10 mm
13 mm
17mm
ALLEN KEY
3 mm
4 mm
GABEL SCHLUSSEL
7 mm
10 mm
13 mm
17 mm
BALANCE
TAPE MEASURE
SET SQUARE (90°)
PLUMP LINE
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
ENGLISH
MB
M12
GENERAL DESCRIPTION OF CAR AND LANDING DOORS OPERATIONS
ENGLISH
MEKİSAN VONAK AUTOMATIC LIFT DOORS
The basic version of the MEKİSAN VONAK automatic door series
are driven by a (DC) direct current motor (1) controlled by an electronic controller (2) which gives a range of adjustments for the door
speed in the opening, closing and deceleration stages.
The controller incorporates the door re-opening device, which can
operate with a photocell, sensitive edges, or a full-screen barrier.
The door operator has a low noise emission because it uses rubber
drive belts (3) reinforced with a non-metalic core. The linkage with
the landing doors is operated by an expansion stake (4) designed
for high speed systems. This device allows the car doors to be
perfectly aligned with the landing doors during the open and close
cycles.
The top track guide rails (5) are made from a special anodised
aluminium alloy which has a high surface resistance; furthermore,
its special profile contributes to reducing the noise and vibrations
generated by incidental dust deposits. All the metal parts that make
up both the car and landing doors are protected against corrosion
by either, water proof coating, cataphoretic coating, or galvanization.
LIFT DOORS
During the product design stage, great care has been taken in
considering the operations to be carried out on site: the mechanism
and landing frames which are delivered pre-assemled, are easily
and quickly assembled to the panels by using the panel hanging
pins (6), all adjustments are minimal.
GENERAL DESCRIPTION OF CAR AND LANDING DOOR
OPERATION
All the panels move from the parked position to maximum open
or close through a gradual acceleration until the maximum speed
is achieved, then deceleration and finally stop. This movement
is controlled by the MEKİSAN controller that is mounted on the
operator.
The MEKİSAN controller electronically controls the torque (force) of
the DC motor, thus allowing the doors to remain closed during the
lift travel or parked with doors open/closed, (Customer preference)
when the lift is at floor level).
The high and slow speeds, both in the opening and closing stages,
can be adjusted separately. Warning: if the wires of the reversal
device are not connected to the control board, then the MEKİSAN
controller automatically changes the door closing movement to low
speed. This is meant to protect the passenger, in compliance with
the EN 81 standarts: 7.5.2.1.1.3.-C.
LANDING DOORS
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
31
MB
32
M12
INSTALLATION OF LANDING DOORS
ENGLISH
1.1 Landing doors with bolted frame are supplied for ease of “ on site “ installation
by avoiding difficult transport and handling because of weight and dimensions.
1.2 The basic supply includes;
•
•
•
•
•
•
Header complette with suspension (1).
Frame-posts (2).
Panels (3).
Bottom sill (4).
Apron (5).
Set of brackets (6).
or angle sill, with relevant bolts.
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
INSTALLATION OF LANDING DOORS
ENGLISH
ASSEMBLY:
1.3 Fasten the lower brackets, checking that the bearing plane for the door base is:
1.3.1 Parallel to the floor pavement,
1.3.2 Rigged.
1.3
1.3.1
1.3.2
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
33
MB
34
M12
INSTALLATION OF LANDING DOORS
ENGLISH
1.4 Fasten the sill to the bearing structure by using the special bolts supplied (M10x25 DIN 603).
Before finally fastening the frame to the sill, check the sill is:
1.4.1 Perpendicular and flush with the floor,
1.4.2 Rigged,
1.4.3 Vertically aligned with the other doors.
1.4
1.4.3
1.4.4 Horizontally aligned with the others, and the distance between the car sill and
the landing sill is equals 25 - 30 mm (the basic supply can be changed, see 3.1).
1.4.4
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
INSTALLATION OF LANDING DOORS
ENGLISH
1.5 after tightening the frame to the sill with an 8 Nm torque wrench setting (M8x20 DIN 933), mount the
frame posts to their side brackets, finger tight (M10x25 DIN 933).
1.5
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
35
MB
36
M12
INSTALLATION OF LANDING DOORS
ENGLISH
1.6 Fit the header onto the frame posts (M8x20 DIN 933) and fasten it to the structure using
the special brackets supplied (M10x25 DON 603).
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
Ensure that the header is:
Perpendicular;
Rigged;
Flush with the sill;
Not twisted
NO
1.7.4
YES
WRONG
1.7.1
TRUE
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
INSTALLATION OF LANDING DOORS
ENGLISH

1.8 Check the dimensions of TB and TH with a ± 0,5 mm
tolerance.
1.9 Tighten the screws with an 8 Nm torque wrench setting.

1.8
1.9
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
37
MB
38
M12
INSTALLATION OF LANDING DOORS
ENGLISH
1.10 Remove the closing spring after marking its initial position.
1.10 Yerini ișaretleyerek kapı kapama yayını çıkarın.
1.11 Fit the panels onto the bearing pins on the carriage.
1.11 Panelleri vagon üzerindeki pinler üzerine yerleștirin.
1.12 Insert the set screw finger tight (M6x18 DIN 933). The correct position of the screws is in the
1.12 Tespit cıvatalarını ( M6X18 DIN 933 ) yerleștirin. Cuvataların doğru pozisyonu, son hizalama
centre of the slots (which can be used for final alignement).
için de kullanılabilen slotların merkezidir.
1.13 If the panels are not aligned, loosen the rope anchor (M8x8 DIN 916).
1.13 Eğer paneller aynı hizada değilse, halat sabitleme setiskurunu (M8X8 DIN 916 ) gevșetin.
1.12
1.13
1.11
When the door
is closed
(carriage
against
the end stop),1.14.1)
therekapılar
must remain
a gap
1.14 Kapı1.14
kapandığında,
( vagon,
sınır takozu
1.14.1
karșısındayken
teleskopik
için panel
ve of about
4
mm
between
the
panel
and
the
frame
post
stop
(for
telescopic
doors
1.14.2)
and
between
the
kasa direği arasında ( 1.14.2 ) ve merkezi açılan kapılar için paneller arasında ( 1.14.3 ) yaklașık 3mm
panels (for central opening doors 1.14.3)
boșluk kalmalıdır.
1.41
1.14.2
1.14.3
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
INSTALLATION OF LANDING DOORS
ENGLISH
1.15. Slightly tighten the screws (1.15.1) and slide the panels so that they get aligned with the framepost, at the opening
1.15 Paneller, cıvataları hafifçe sıkıp ( 1.15.1 ) açılma yönünde kaydırılırsa kasa direği ile hizalanırlar. (1.15.2 )
side (1.15.2).
1.161.16.
Paneller
(1.16.1
), panel
ve kasa the
direği
(1.16.2
), panel
ve eșikthe
( 1.16.3
) arasındaki
boșluğun
6 mm’den
Check
that the
gap between
panels
(1.16.1),
between
panel and
the frame-post
(1.16.2),
between the
büyük
, 1 mm’den
küçük
olmadığını
kontrol
edin.
panel
and the sill
(1.16.3)
is not grater
than
6 mm and not smaller than 2 mm.
1.15.2
1.15.1
1.16.1
1.16.3
1.16.2
1.17 Lock the rope with a 4 Nm torque wrench
1.17 Halatı, anahtar kullanarak 4 Nm tork kuvveti ile sıkın.
setting.
1.18
1.17
1.18. Lock the set-screws that hold the panels on the carriage - torque wrench setting of 8 Nm (M6x18 DIN 933).
1.18
Panelleri
vagonda
tutan
cıvataları
( M6X18
DIN 933 ), anahtar kullanarak 8 Nm tork kuvveti sabitleyin.
1.19.
Restore
the initial
position
of the
spring.
1.19 Yayı, sökerken ișaretlediğiniz pozisyona yeniden takın.
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
39
MB
40
M12
INSTALLATION OF CAR DOOR OPERATOR
ENGLISH
2- INSTALLATION OF CAR DOOR OPERATOR
2.1 The door operator is despatched completely pre-wired for easy of
“on site” installation
2.2 The supply includes:
* Operator ( 1 )
* Sill ( 2 )
* Panels ( 3 )
* Landing door coupling skate(s) ( 4 )
* Car top anchoring brackets complete
with bolts for bracket/operator mounting ( 5 )
* Triangular key for landing door emergency opening.
2.3
ASSEMBLY:
2.3 After installing the buttom track to car ( also used to aligne with the
landing doors );
2.4 Fasten the anchoring brackets, ensuring that the vertical distance
between the sil and the operator header ( once it has been placed
in the position on the car top ) is TH+17 ( 2.4.1 ) ( M12x20 DIN 912).
2.4.1
2.4
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
INSTALLATION OF CAR DOOR OPERATOR
ENGLISH
2.5 Place the operator on the car top roof.
2.6 Fasten the brackets onto the car top using bolts.
2.6.1 Slide the operator header level with the sill axis.
2.6.2
Screw the bolts on the car top tight ( 8 Nm)
( M10x25 DIN 933 ).
2.6.1
2.5
2.6
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
41
MB
42
M12
2.7
2-8
INSTALLATION OF CAR DOOR OPERATOR
ENGLISH
Place the panels on the bearing pins located on the carriage.
Insert the set screws finger tight ( M6x DIN 933 ).
The correct position of the screws is in the center of
the slots ( which can be used for final alignment).
2.8
2.7
2.9
2.9
2.10
If the panels are not aligned loosen the rope anchor ( M8x8 DIN 916 ).
When the door is closed ( carriage against the end stop 2.10.1 ) there must remain a gap of about 4 mm between
the panel and the slam post stop ( for telescopic doors 2.10.2 ) and 4 mm between the panels ( for central opening
doors 2.10.3 ).
2.10.1
2.10.2
2.10.3
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
INSTALLATION OF CAR DOOR OPERATOR
ENGLISH
2.11
Slide the panels ensuring that they are flush with the car entrance frame post, as seen from the clear opening.
2.12
Check the gap between the panels ( 2.12.1 ), between the panel and the car entrance frame-post ( 2.12.2 )
and between the panel and the sill ( 2.12.3 ) is not greater than 6 mm, not smaller than 2 mm.
2.12.1
2.12.3
2.12.2
2.13
2.14
The gap between the bottom of the panels and the top of the sill shouldn’t be smaller than 2 mm, lift the operator
in the special vertical slots provided. If the gap between the panels, or between panel and car entrance return
is smaller than 2 mm, check that the header is perpendicular to the front wall of the car, adjust the panel shoes
or move the operator as indicated in 2.13.1.
Lock the rope torgue wrench setting of 4 Nm.
2.13.1
2.14
2.13
2.13
Lock the set-screws that hold the panels
on the carriage-torgue wrench setting
of 8 Nm ( M6x18 DIN 933 ).
2.15
2.15
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
43
MB
44
M12
INSTALLATION OF CAR DOOR OPERATOR
ENGLISH
2.16
Fit the two halves of the skate to the belt fixing block. These
are supplied seperately to avoid the possible damage during
the shipment.
2.17
Check that the operator is working correctly by switching to
manuel operation mode. This mode can also work when the
main lift control board is disconnected ( see the MEKİSAN
handbook of the chosen type of motor ).
2.16
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
K1R K1L K2R K2L K3R K3L K2Z K4Z
S1R S1L S2R S2L S3R S3L S2Z S4Z
FIXING KIT FOR LIGHT SCREEN FOR CENTRAL OPENING DOORS
ENGLISH



*NOTE

: FIXING HOLES PROVIDED FOR DETECTORS

* WITH 25/30 mm RUNNUNG CLEARANCE BETWEEN BOTTOM TRACKS
THE MAX. DIMENSIONS OF THE TX AND RX ARE= 37 x 11.5
* DRAWING SHOWS A K2Z;
THE SAME CONSEPT IS APPLICABLE TO THE OTHER TYPES OF CENTRAL OPENING CAR DOORS
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
45
MB
46
M12
K1R K1L K2R K2L K3R K3L K2Z K4Z
S1R S1L S2R S2L S3R S3L S2Z S4Z
LIGHT SCREEN CONNECTION POINTS
ENGLISH




LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
FINAL ADJUSTMENT OF LANDING DOORS
ENGLISH
3.1 Using the car top controller, lift or lower the car to adjust all the landing door mechanisms. Ensure that the lock rollers and
skate halves ( 3.1.1 ) are both positioned in such a way as to leave a 5 mm gap when the skate is closed ( 3.1.2 ). The rollers
can be set to increase the running clearance between the cills to a max. of 30 mm, whereas upon request, the rollers can be
set for a min. running clearance of 20 mm. The landing door lock mechanism(s) ( 3.1.3 ) must be adjusted until there is a max.
of 1 mm gap between the lock beak and the lock plate slot. Also ( 3.1.3 ), ensure that the lock beak is set min. of 7 mm into
the lock plate slot.
3.2 When all the locks are correctly adjusted, check, through out the car movement that the matching slide passes correctly
through it. Carry out this operation taking care that the motor is energised and the door panels are closed.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.2
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
47
MB
48
M12
FINAL ADJUSTMENT OF LANDING DOORS
ENGLISH
3.3 Diagram summarising the dimensions before
the final test.
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
4.1
MAINTENANCE OF CAR AND LANDING DOORS
ENGLISH
The selection of materials used, the careful design and the tests performed in the factory or by qualified testing
laboratories gives to MEKİSAN landing and car doors a long service life. In the events of “ unknown factors”
reducing the quality or performance of our products, please inform our customer service department, using the
facsimile from for “reporting a troublesome event” provided in this booklet, please use it accordingly.
4.2
When maintaining the car and
landing doors, always check the
following:
* The wear of the panel shoes
* The conditions of the lower an
upper guides
* The limit switch closing contacts
* Any damages to the door panel
* The noise level during running
4.2
Warning !
MEKİSAN doors are
designed to require a
minimum Lubrification.
Hence :
* Do not try to grease the
upper guides.
* Do not try to grease the rubber belts.
* Do not try to grease the roller bearings.
4.2 Grease slightly the bottom sill only in the following cases:
* Upon replacing the lower shoes ( Note: Press them slightly
tight using princes before fitting ).
* When excessive noise comes from the lower panel shoes,
due to exide deposit.
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
49
50
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
INHALT
DEUTSCH
INHALT............................................................................................................................................................... 51
VORWORT........................................................................................................................................................... 52
SICHERHEITS VORSCHLAG.................................................................................................................................. 53
WERKZEUGE FÜR DIE INSTALLATION UND WARTUNG DER KABINENTÜR UND SCHACHTTÜREN.............................. 54
ALLGEMEINE FUNKTIONSBESCHREIBUNG DER SCHACHT-UND KABINENTÜREN.................................................... 55
INSTALLATION DER SCHACHTTÜREN MIT GESCHRAUBTEM RAHMEN.................................................................... 56
INSTALLATION DES KABINENTÜRENANTRIEBES................................................................................................... 64
LICHTVORHANG ZWISCHEN KAMPFER UND SCHWELLE FIX MONTIERLING FÜR ................................................... 69
MITTIG-ÖFFNENDE TÜREN.................................................................................................................................. 69
LICHTVORHANG.................................................................................................................................................. 70
ENDEINSTELLUNG VON SCHACHTTÜREN............................................................................................................. 71
ENDEINSTELLUNG VON SCHACHTTÜREN............................................................................................................. 72
WARTUNG VON SCHACHT-UND KABINENTÜREN................................................................................................... 73
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
51
MB
52
M12
VORWORT
DEUTSCH
Bei der Abfassung dieses “Installations- und Wartungshandbuches” geht man davon aus, dass die Firma, die MEKİSAN-produkte
einbaut oder verwendet, folgende Vorschriften berucksichtigt:
• Personen, die fur den Einbau und die Instandhaltung zuständig sind, sollen uber die allgemein geltenden Sicherheits- und
Arbeitshygienevorschriften unterrichtet sein (89/391 /EG - 89/654/EG - 89/656/EG).
• Obige Personen sollen die MEKİSAN-Produkte kennen, und bei der Firma MEKİSAN oder bei einem autonsierten MEKİSANWiederverkäufer geschult werden.
• Die Installationswerkzeuge sollen funktionstuchtig und die Messinstrumente einer ständigen Kontrolle unterzogen werden
(98/655/EG).
ACHTUNG: Bei den abgebildeten Figuren der folgenden Seiten handelt es sich um Beispiele der Modelle S2Z und K2Z aus unserer
Produktion. Die Installationsbeschreibung, als auch die technischen Angaben dieses Handbuches, sind für die komplette Serie der
MEKİSAN Turen anwendbar.
Die Firma MEKİSAN;
• Verpflichtet sich, das vorliegende Handbuch auf dem neuesten Stand zu halten, und dem Kunden eine neue Kopie zu senden;
• Behält sich das Recht vor, zur Ständigen Produkt-Verbesserung auch grundlegende Anderungen an den Herstellungsprodukten
vorzunehmen, unter Berücksichtigung eines ausreichenden Zeitpunktes bis zum Produktionsbeginn. Dieses bietet dem Kunden
die Moglichkeit, die Anderungen zeitlich anzupassen;
• Garantiert einen perfekten Betrieb nur fur MEKİSAN-Originalteile, die uber Direktverkauf bezogen und nach Anweisung montiert
wurden.
Deshalb:
Teile, die nicht unter unserer direkten Kontrolle hergestellt oder dem Produkt MEKİSAN hinzugefügt wurden, oder Teile, die nach
MEKİSAN-Zeichnungen nachgebaut, aber nicht Originalteile sind (auch wenn sie von autonsierten Wiederverkäufern angeboten
werden), können von uns mit keiner Garantie belegt werden, falls sie nicht folgende Merkmale vorweisen:
1.Rohstoffkontrolle
2.Herstellungskontrolle
3.Produktkontrolle
4.Abnahme in Übereinstimmung mit den MEKİSAN-Spezifikationen.
Folgerung:
• Eine Garantie und Lebensdauer der MEKİSAN-Produkte ist nur bei sachgerechter Lagerung (Unterdachlagerung bei einer Temperatur von -10 ‘C und +60 ‘C ohne direkte Sonnenlichtbestrahlung) und bei fachgerechtem Einbau gewährleistet.
• Die Firma MEKİSAN garantiert einen perfekten Betrieb in Rauminstallationen bei einer Temperatur zwischen -10°Cund + 6O°C.
Bei hoheren oder niedrigeren Temperaturen wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.
Das vorliegende Dokument ist in Übereinstimmung mit den folgenden gemeinschaftlichen Richtlinien (EG) angefertigt worden:
Maschinenrichtlinie 89/392/EG-91/368/EG (Als Bezugspunkt, da sie nicht direkt anwendbar ist)
• Aufzugsrichtlinie 95/16/EG
• Richtlinie in Bezug auf Markierung 93/68/EG
• Richtlinie in Bezug auf Lastenbeforderung 90/269/EG (fur verschraubte Ausführung)
• Richtlinie in Bezug auf Geräuschschutz 86/188/EG
• Richtlinie in Bezug auf EMV 89/336/EG (EN12015/EN12016)
Und mit den folgenden Sondervorschriften:
• EN 81 - 1;
• EN 81 - 2;
• Feuerschutz Ausfuhrung: siehe Sonderliste
• Glas Ausfuhrung: siehe Sonderliste
Während der Planungsphase sind die Sicherheitsanforderungen wie folgt zu berücksichtigen (Risk Assessment):
A ) GEFAHREN MECHANISCHEN URSPRUNGS
* Quetschungen während des Betriebs
* Schnittverletzungen bedingt durch scharfe, schneidende Kanten oder spitze, unbewegliche Teile
B ) GEFAHREN ELEKTRISCHEN URSPRUNGS
* Personen, die in Kontakt mit unter Stromspannung stehenden Teilen kommen (Direktkontakt)
* Personen, die bei Funktionsstörungen in Kontakt mit unter Stromspannung stehenden Teilen kommen (Indirektkontakt)
C ) GEFAHREN THERMISCHEN URSPRUNGS
* Feuer
D ) DURCH GERÄUSCH VERURSACHTE GEFAHREN
E ) DURCH SCHWINGUNGEN VERURSACHTE GEFAHREN
F ) DURCH GEGENSTÄNDE UND SUBSTANZEN VERURSACHTE GEFAHREN
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
SICHERHEITS VORSCHLAG
DEUTSCH
Sicherheitserfordernisse:
Die in der Systeminstallationsdokumentation angegebenen Sicherheitsanweisungen sind gültig. Sämtliche
betreffenden Personen müssen mit den angemessenen Sicherheitsvorkehrungen (Verhalten, Ausrüstung) und
dem Gebrauch der Sicherheitsausrüstung vertraut sein.
1- STURZHELM
2- SCHUTZBRILLE
3- LEDERSCHUTZHANDSCHUHE
4- ARBEITSSCHUTZSCHUHE
Sicherheitsausrüstung:
•
•
•
1.Sturzhelm
2.Schutzbrille
3.Volle Körpersicherheitsgurte •
•
4.Lederschutzhandschuhe
5.Arbeitsschutzschuhe
•
5- VOLLE KORPER SICHERHEITSGÜRTEL
Die Beleuchtung muss ausreichend für die Arbeitssicherheit sein.
Beschädigte oder verloren gegangene Sicherheitsausrüstung (siehe Abb.) muss
sofort erneuert werden.
Falls das Risiko eines freien Falls vorhanden ist, mit Seil und Sicherheitsgurt
sichern.
Die Werkzeuge müssen im guten Zustand gehalten werden.
Falls Maschinen verwendet werden, die vom Hersteller mitgelieferten Anweisungen beachten.
Jeder/jede Mitarbeiter/-in ist verantwortlich für seine/ihre eigene Sicherheit und
Gesundheit.
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
53
MB
54
M12
WERKZEUGE FÜR DIE INSTALLATION UND WARTUNG DER KABINENTÜR UND
SCHACHTÜREN
SCHRAUBENZIEHER
STECKSCHLÜSSEL
10 mm
13 mm
17mm
INNENSECHSKANT SCHLUSSEL
3 mm
4 mm
GABEL SCHLUSSEL
7 mm
10 mm
13 mm
17 mm
WAAGE
BANDMASS
WINKEL (90°)
SENKLOT
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
DEUTSCH
MB
M12
ALLGEMEINE FUNKTIONSBESCHREIBUNG DER SCHACHT-UND KABINENTÜREN
DEUTSCH
MEKİSAN VONAK Türserie
Bei der Grundausführung der automatischen Türen aus der
MEKİSAN VONAK wird der Gleichstrommotor (1) durch ein
Türsteuergerat (2) in Gang gesetzt. Dies erlaubt eine grosszügige
Regulierung der Geschwindigkeit bei der Öffnung/Schliessung und
Verlangsamung der Türbewegung.
Die Wiederoffnungsvorrichtung ist in dem Tursteuergerät eingebaut
und fur den Einbau von Photozeilen, Dedektor und Lichtvorhang
vorbereitet. DerTürantrieb ist äusserst geräuschlos, da zur Bewegungsubertragung Gummiriemen (3) verwendet werden, die durch
ein nichtmetallisches Innenleben verstärkt sind. Die Verbindung
mit den Schachtturen erfolgt durch eine MitnehmerschwertExpansion (4), die eigens fur Hochstgesch- windigkeitsanlagen
entworfen worden sind. Dies ermöglicht ein perfektes Paralellgleiten der Kabinenturen mit den Schachtturen bei der ÖffnungsSchliessphase. Die oberen Führungsschienen (5) bestehen aus
einer eloxidierten Aluminiumlegierung, die eine hohe Oberflächenfestigkeit verleicht;
Ausserdem wirkt das Spezialprofil Geräusch- und Schwingungsvermindernd; dies kann durch Staubablagerungen verursacht
werden. Alle Metallteile des Kämpfers und der Schachtturen sind
vor Witterungseinflussen durch Prime, kataphoretische Lackierungen oder galvanischem Oxydationsschutz geschützt.
CAR DOORS
Während der Entwicklungsphase wurden die an der Baustelle
vorzunehmenden Arbeitvorgänge berucksichtig: Die Installation der
Schachtturen und des Kabinenturantriebs ist einfach und
schnell, da sie vormontiert geliefert werden,
(Türblättertraghaken(6)) die Notwendigkeit zur Regulation ist
minimal.
ALLGEMEINE BETRIEBSBESCHREIBUNG
Die Turblätter bewegen sich von der Ausgangstellung in die komplette Öffnungs- oder Schliessposition mittels stufenweiser
Beschleunigung: Höchstgeschwindigkeit - Verlansamung und
Halten.
Diese Phasen sind durch das MEKİSAN-Tursteuergerät gesteuert,
das am Kabinenturantrieb angebracht ist (siehe Handbuch “Elektronische Inbetriebnahme des MEKİSAN KabinenturantriebsGebrauchsanweisung - Ersatzteile “).
Der elektronische Antrieb kontrolliert das Drehmoment (Kraft) des
Gleichstrommotors. Auf diese Weise bleiben die Türblätter bei
der Fahrt geschlossen; sie bleiben geschlossen, wenn der Aufzug
auf Etagenhohe in Ruhestellung ist (oder geöffnet je nach
Kundenbedarf).
Die schnelle oder verminderte Geschwindigkeit ist bei der Offnung
/ Schliessung separat regulierbar. Achtung: wenn die Klemmen der
Bewegungsumkehrvorrichtung nicht an der Aufzugssteuerung angeschlossen sind, polt das Türsteuergerät im Fall einer Hindernis in
langsames Schliessen der Türen um. Dies geschieht, urn die Personenunverletzlichkeit nach der EN Vorschrift 81, Par. 7.5.2.1.1.3-C
zu garantieren.
LANDING DOORS
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
55
MB
56
M12
INSTALLATION DER SCHACHTTÜREN MIT GESCHREUBTEM RAHMEN
1.1 Die Lieferung von Schachttüren mit verschraubtem Rahmen ist in folgenden Fällen
vorgesehen:
• Wenn das Gewicht und/oder die Abmessung der Türen so gross sind, dass der
Transport oder ein Manövrieren der Fracht innerhalb der Baustelle nicht möglich ist.
• Auf Wunsch des Kunden.
1.2 Die Standardlieferung besteht aus folgenden
Materialien:
•Schachtturkämpfer komplett mit Mechanismus (1).
•Seitliche Zargen (2).
•Türblätter (3).
•Komplette Schwelle (4)
•Schürze (5).
•Befestigungswinkel (5.) oder
durchgehender, verstärkter
Auflagewinkel, mit dazugehörenden
Schrauben.
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
DEUTSCH
MB
M12
INSTALLATION DER SCHACHTTÜREN MIT GESCHREUBTEM RAHMEN
Montage:
1.3 Die unteren Befestigungswinkel befestigen, die Auflägeflache der Turbasis muss:
1.3.1 parallel zum Boden;
1.3.2 mit Wasserwage ausgerichtet sein.
1.3
1.3.1
1.3.2
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
DEUTSCH
57
MB
58
M12
INSTALLATION DER SCHACHTTÜREN MIT GESCHREUBTEM RAHMEN
DEUTSCH
1.4 Die komplette Schwelle an der Halterungsstruktur mit den gelieferten Schrauben befestigen.
Bevor die Schwelle komplett an die Struktur angeschraubt wird, ist zu kontrollieren, ob sie
(M10x25 DIN 603):
1.4.1 lotrecht und parallel zum Boden;
1.4.2 mit Wasserwage ausgerichtet;
1.4.3 senkrecht zu den anderen Türen ausgerichtet ist;
1.4
1.4.3
1.4.4 Die Schwelle horizontal nach den anderen ausrichten, der Abstand zwischen
der Kabinentürschwelle und der Schachttürschwelle beträgt 25 mm (die
Standardlieferung ist veränderbar, siehe Ä 3.1).
1.4.4
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
INSTALLATION DER SCHACHTTÜREN MIT GESCHREUBTEM RAHMEN
DEUTSCH
1.5 Nach der endügultigen Befestigung der Schwelle (8 Nm) an die Struktur (M8x20 DIN 933), sind die
seitlichen Zargen an die seitlichen Befestigungswinkel festzuschrauben, ohne die Schrauben jedoch
endgültig anzuziehen (M10x25 DIN 933).
1.5
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
59
MB
60
M12
INSTALLATION DER SCHACHTTÜREN MIT GESCHREUBTEM RAHMEN
1.6.Den Schachttürkämpfer an den seitlichen Zargen befestigen (M8x20 DIN 933) und mit
den gelieferten Befestigungswinkeln am Mauerwerk befestigen (M10x25 DIN 603).
1.6
1.7 1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
Versichern Sie sich, dass der Schachtturkämpfer:
Lotrecht ist;
Mit Wasserwage ausgerichtet ist;
Nach der Schwelle ausgerichtet ist;
Nicht verzogen ist.
NO
1.7.4
YES
WRONG
TRUE
1.7.1
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
DEUTSCH
MB
M12
INSTALLATION DER SCHACHTTÜREN MIT GESCHREUBTEM RAHMEN
DEUTSCH
1.8 Prüfen, ob die Abmessungen TB und TH eine Toleranz
5,8 von +/-0,5 mm haben.

1.9 Zum Schluss die Schrauben kräftig (8 Nm) anziehen.

1.8
1.9
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
61
MB
62
M12
INSTALLATION DER SCHACHTTÜREN MIT GESCHREUBTEM RAHMEN
DEUTSCH
1.10 Die Schliessfeder ausheben und die Originalposition anzeichen.
1.11 Die Türblätter an die auf dem Laufwagen vorhandenen Stutzbolzen hängen.
1.10 Yerini ișaretleyerek kapı kapama yayını çıkarın.
1.12 Die Spannschrauben fixieren ohne sie ganz anzuziehen (M6x18 DIN 933). Die Halterungschrau1.11 Panelleri vagon üzerindeki pinler üzerine yerleștirin.
ben sind in der Mitte des Langlochs zu befestigen (sie konnen zu eventuellen Ausrichtungen
1.12 Tespit cıvatalarını ( M6X18 DIN 933 ) yerleștirin. Cuvataların doğru pozisyonu, son hizalama
verwendet werden).
için de kullanılabilen slotların merkezidir.
1.13 Im Fall, dass die Türblätter nicht ausgerichtet sind, ist die Spannvorrichtung des Zugseils zu
1.13 Eğer paneller aynı hizada değilse, halat sabitleme setiskurunu (M8X8 DIN 916 ) gevșetin.
lockern (M8x8 DIN 916) (bei einseitig öffnenden Türen mit 2 oder mehr Türblättern, und mittig
öffnenden Türen mit 4 oder mehr Türblättern).
1.12
1.13
1.11
1.14kapandığında,
Bei geschlossener
Türsınır
(Laufwagen
in Haltstellung
am Anschlag
1.14.1)
mussiçin
einpanel
Abstand
1.14 Kapı
( vagon,
takozu 1.14.1
karșısındayken
), teleskopik
kapılar
ve
zwischen( dem
Türblätt
und dem
Anschlagzargen
von ungefähr
4 mm
sein) (für
teleskopische
kasa direği arasında
1.14.2
) ve merkezi
açılan
kapılar için paneller
arasında
( 1.14.3
yaklașık
3mm
Türen 1.14.2) oder 4 mm zwischen den schnellen Türblättern (für mittig öffnende Türen 1.14.3).
boșluk kalmalıdır.
1.41
1.14.2
1.14.3
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
INSTALLATION DER SCHACHTTÜREN MIT GESCHREUBTEM RAHMEN
DEUTSCH
1.15 Die Schrauben leicht anziehen (1.15..1), die Türblätter rollen lassen und mit der Zarge nach der Öffnungsseite
1.15 Paneller, cıvataları hafifçe sıkıp ( 1.15.1 ) açılma yönünde kaydırılırsa kasa direği ile hizalanırlar. (1.15.2 )
ausrichten (1.15.2).
1.16
Paneller
panel ve
kasa direği
), panel
ve eșik
( 1.16.3
) arasındaki
boșluğun
6 mm’den
1.16
Prüfen,(1.16.1
ob der ),Abstand
zwischen
den (1.16.2
Türblättern
(1.16.1),
zwischen
Türblätt
und Zarge
(1.16.2)
und zwischen
büyük
, 1 mm’den
küçük
olmadığını
Türblatt
und Schwelle
(1.16.3)
nicht kontrol
mehr alsedin.
6 mm und nicht minder als 2 mm beträgt.
1.15.2
1.15.1
1.16.1
1.16.3
1.16.2
1.17 Das Zugseil blockieren (fur teleskopische Türen)1.17 Halatı, anahtar
kullanarak
Spannkraft
4 Nm 4 Nm tork kuvveti ile sıkın.
1.18
1.17
1.18 Die Spannschrauben auf dem Laufwagen fest anziehen Spannkraft 8 Nm (M6x18 DIN 933).
1.18 Panelleri vagonda tutan cıvataları ( M6X18 DIN 933 ), anahtar kullanarak 8 Nm tork kuvveti sabitleyin.
1.19 Die Schliessfeder wieder in die Ausgangsposition heben.
1.19 Yayı, sökerken ișaretlediğiniz pozisyona yeniden takın.
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
63
MB
64
M12
INSTALLATION DES KABINENTÜRENANTRIEBES
DEUTSCH
2- INSTALLATION DES KABINENTÜRENANTRIEBES
2.1 der Kabinetürantrieb wird komplett verkabelt geliefert, um den
Einbau an Ort und Stelle zu vereinfachen. Für die Regulierung des
Türsteuergerätes bitte das Handbuch “Elektronische Inbetriebnahme
des MEKİSAN Kabinentürenantriebes-Gebrauchanweisung- Ersatzteile”
zitieren.
2.2 Die Basislieferung enthält folgende
Materialien :
2.3
* Kabinentürantrieb ( 1 )
* Schwelle ( 2 )
* Türblätter ( 3 )
* Mitnehmerschwert ( 4 )
* Befestigungswinkel, des
Kabinentürantries zur Montage am
Kabinendach, komplett mit Schrauben,
um Winkel mit Kämpfer
zu befestigen( 5 )
* Dreikantschlüssel zur Notöffnung der
Schachttür.
* Distanz-Platten, um die Türblätter
vom Kabinenrahmen zu distanzieren
(pro Laufwagen : 4 Stück
Distanz-Platten 1 mm Dicke,
und 2 Stück Distanz-Platten
2 mm Dicke).
MONTAGE:
2.3 Die Kabinenschwelle an der Plattform befestigen ( diese wird auch zur
Ausrichtung der Schachttüren verwendet ) ( M6x16 DIN 933 ) ;
2.4 Die Befestigungwinkel am Kabinentürantrieb befestigen. Es ist darauf
zu achten, dass der Abstand, bei der endgültigen Installation am
Kabinendach, zwischen Schwelle und dem unteren teil vom
Kabinentürantrieb TH+17 sein muss ( 2.4.1 ) ( M12x20 DIN 912 )
2.4.1
2.4
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
INSTALLATION DES KABINENTÜRENANTRIEBES
DEUTSCH
2.5
Den Kabinentürantrieb auf dem Kabinendach
positionieren;
2.6
Den Kabinentürantrieb mit den Befestigungswinkeln
am Kabinendach mittels Schraubbolzen befestigen
ohne sie ganz anzuziehen ( diese werden NICHT von
MEKİSAN geliefert ).
2.6.1 Den Kabinentürkämpfer rollen lassen und
Kabinentürantrieb nach der Schwellenachse ausrichten.
2.6.2 Die Schraubbolzen am Kabinendach fest anziehen
( 8 Nm ) ( M10x25 DIN 933 )
2.6.1
2.5
2.6
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
65
MB
66
M12
2.7
2.8
INSTALLATION DES KABINENTÜRENANTRIEBES
DEUTSCH
Die Türblätter auf die auf dem Laufwagen vorhandenen
Stüzbolzen häängen.
Die Halterungsschrauben montieren, aber nicht ganz
anziehen ( M6x18 DIN 833 ).
Die Halterungs-schrauben sind in der Mitte des
Langlochs zu befestigen (sie können zu eventuellen
Ausrichtungen verwendet werden ).
2.8
2.7
2.9
Im Fall, dass die Türblätter nicht ausgerichtet sind, ist die Spannvorrichtung
des Zugseils zu lockern ( M8x8 DIN 916 ) ( bei teleskopischen Türen mit zwei
Oder mehr Türblättern ).
2.9
2.10
Bei geschlossener Tür ( Laufwagen in Haltstellung am Anschlag ( 2.10.1 ) muss ein Abstand
zwischen der Türblatt und dem Anschlagzargen von ungefähr 4 mm sein ( für telescopische
Türen 2.10.2 ) oder = 4 mm zwischen den schnellen Türblättern ( für mittig öffnende
Türen 2.10.3 ).
2.10.1
2.10.2
2.10.3
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
2.11
2.12
INSTALLATION DES KABINENTÜRENANTRIEBES
DEUTSCH
Die Türblätter rollen lassen und nach der Kabinenseitenöffnung ausrichten.
Prüfen, ob der Abstand zwischen den Türblättern ( 2.12.1 ), zwischen Türblatt und Zarge ( 2.12.2 ) und zwischen
Türblatt und schwelle ( 2.12.3 ) nicht mehr als 6 mm und nicht minder als 2 mm ist.
2.12.1
2.12.3
2.12.2
2.13
2.14
Im Fall, dass der Abstand zwischen der Unterseite der Türblätter und der Schwelle geringer ist als 2 mm, den
Kabinentürantrieb anheben und in den dafür vorgesehenen Langlöchem laufen lassen. Sollte sich herausstellen,
dass der Abstand zwischen den Türblättern oder zwischen dem Türblatt und der Kabinenseite geringer ist als 2 mm,
Prüfen, ob der Kabinentürkämpfer mit der Kabinenstirnwand im Lot ausgerichtet ist. Gegebenenfalls auf die
Führungschuhe einwirken, oder die Blätter distanzieren, oder der Kabinenturantrieb erhöhen, wie in 8.7.1 angezeigt.
Die Spannvorrichtung des Zugseils blockieren ( für teleskopische Türen )- Spannkraft 4 Nm.
2.13.1
2.13
2.14
2.15
Die Halterungsschrauben der Türblätter auf dem
Laufwagen fest anziehen-Spannkraft 8 Nm.
( M6x18 DIN 933 )
2.15
2.15
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
67
MB
68
M12
INSTALLATION DES KABINENTÜRENANTRIEBES
DEUTSCH
2
2.16
Die Mitnehmerschwerter (1) an der Mitnehmerschwertbasis (2) befestigen.
Um Transportschäden an den Mitnehmerschwertern zu vermeiden, werden
sie separat geliefert.
2.17
Die Funktionsfähigkeit des Kämpfers ist durch das auf “ Handstellung”
gestellte Türsteuergerät zu prüfen. Diese Operation kann auch ohne
Verbindung mit der Aufzugssteuerung erfogen. ( “ Handstellung”
Elektronische Inbetriebnahme des MEKİSAN Kabinentürantriebs
Gebrauchsanweisung- Ersatzteile ).
1
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
K1R K1L K2R K2L K3R K3L K2Z K4Z
S1R S1L S2R S2L S3R S3L S2Z S4Z
LICHTVORHANG ZWISCHEN KAMPFER UND SCHWELLE FIX MONTIERLING FÜR
MITTIG-ÖFFNENDE TÜREN
DEUTSCH




*BEFESTIGUNGSLÖCHER FÜR LICHTGITTER

* BEIZWISHENSCHWELLEN-ABSTAND 25/30 SIND DIE MAX. ABMESSUNGEN
DER TX ODER RX= 37 x 11.5
* DIE ABBILDUNG ZEIGT EINE K2Z;
DAS GLEICHE KONZEPT IST AUCH BEI ANDEREN MITTIG ÖFFNENDE TÜREN ANZUWENDEN
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
69
MB
70
M12
K1R K1L K2R K2L K3R K3L K2Z K4Z
S1R S1L S2R S2L S3R S3L S2Z S4Z
LICHTVORHANG
DEUTSCH




LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
ENDEINSTELLUNG VON SCHACHTTÜREN
DEUTSCH
3.1 Die Regulierung aller Schachttür-Verriegelungen ist vom Kabinendach aus vorzunehmen, indem man die Kabine herauf-Oder
herunter fahren lässt. Prüfen, sie ob die Räder mit dem Exzenter für Schachttür-Verriegelungs Haken ( 3.1.1 ) so positioniert sind,
dass an der seitlichen Mitnehmerschwerterleiste ein Freiraum von 5 mm in geschlossener Position ist. Die Räder mit Exzenter
( 3.1.2 ) sind Regulierbar, um den Abstand zwischen den Schwellen bis max. 30 mm zu vergrössem. Sie können auf
Kundenwunsch so eingestellt werden, dass sie den Mindestabstand von 20 mm erreichen. Der Riegelraster ( 3.1.3 ) muss so
eingestellt sein, dass ein Abstand von 1 mm zwischen dem Haken und der Örse des Riegelrasters besteht. Ausserdem ( 3.1.3 )
bitte sicher sein, dass der Haken in die Öse des Riegelrasters minimum 7 mm hihein geht.
3.2 Wenn alle Türverriegelungen gut ausgerichtet sind, ist mittels Kabinenbewegung zu kontrolieren, ob die Mitnehmerschwerterleiste
korrekt hindurchgleiten kann. Diese Handlung ist mit geschlossenen Türblättern und unter Spannung stehendem Motor
durchzuführen.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.2
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
71
MB
72
M12
ENDEINSTELLUNG VON SCHACHTTÜREN
DEUTSCH
3.3 Übersichtsplan der wesentlichen Prüfungen und
Abstände, die zu beachten sind.
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
MB
M12
4.1
WARTUNG VON SCHACHT-UND KABINENTÜREN
DEUTSCH
Die verwendeten Materialien, der sorgfältige Entwurf und die innerbetriablich durchgenführten Werksprüfungen,
auch durch qualifizierte Laboratorien, garantieren den MEKİSAN Schacht- und Kabinentüren eine lange
Lebensdauer. Werden trotzdem Mängel oder Fehler festgestellt, die nicht unserer Kenntnis unterliegen, bitten
wir Sie, uns diese mitzuteilen, um eine Fehlfunktion unserer Produkte zu vermeiden. Wir werden umgehend
versuchen, unseren Service zu verbessern. Als Beilage enthält dieses Heft ein Musterblatt zur “Signalisierung
von ungewöhnlichen Vorfällen”, das zu diesem Zweck zu benutzen ist.
4.2
Bei jeder Kontrolle ode Wartung von
Schacht-und Kabinenturen ist
folgendes zu überprüfen :
* Abnutzungszustand der
Führungsschuhe
* Zunstand der unteren und oberen
Führungsschienen
* Zustand der Kontakte der
Endschliessung
* Eventuelle Schäden an Türblättern
4.3
Achtung !
Die MEKİSAN Türen sind so
hergestellt, dass nur wenig
Schmierung erforderlich ist
deshalb ;
* Die oberen Führungsschienen
NICHT FETTEN ODER ÖLEN.
* Die Zahnriemen
NICHT FETTEN ODER ÖLEN.
* Die Rad-Kugellager
NICHT FETTEN ODER ÖLEN.
4.4
Die unteren Führungsschienen sind nur in
folgenden Fällen ganz leicht zu schmieren:
* Beim Austausch der unteren Führungsschuhe
(NB: die Führungsschuhe ganz leicht seitlich mit
Hilfe einer Zange andrücken ).
* Aussergewöhnliche Geräuschbildung der unteren
Führungsschuhe, die auf Oxydablagerungen
zurückzuführen sind.
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
73
74
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
75
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
76
LIFT DOORS
w w w . m e k i s a n . c o m M E K İ S A N A S A N S Ö R V E Ç E L İ K KO N S T R Ü K S İ YO N S A N AY İ LT D. Ş T İ .
Balçık Köyü Aydın Sokak No: 2 TR-41490 Gebze / KOCAELİ
© MEKİSAN - All rights reserved. Changes can be made without notice
T. +90 262 751 00 50
F. +90 262 751 29 90 [email protected]
Certification TS EN ISO 9001:2008 N. 18180 NQA
Download

Montaj Bakım - Mekisan Asansör