6
Potporni izolatori do1,2 kV
IP-1a,
IP-1b
NTS 50
- 600
Ø27
Ø26
8
30
50
8
12
M6
13
M6
Ø27
M8
Ø24
M8
IP-1b
IP-1a, IP-1b
Tehnički podaciIP-1aIP-1b
Nazivni napon (kV)
0,72
1
Najviši pogonski napon (kV)
0,8
1,2
Ispitni napon 50 Hz, 1min.(kV)
3
6
Prelomna sila (kN)
2
2
Temperaturna izdržljivost (°C)
- 40 do + 130
Područje ugradnjesvako, uključujući i tropsko
Vrsta izolacije epoksidna smola
Važeći propisi
JUS N. B0.030
Masa (kg)
0,035
0,08
IP-1а
7
Potporni izolatori do1,2 kV
pia-pib
d
H
t
d1
d2
D
Tip izolatora
Prelom. sila
(kN)
Tezina
(gr)
U max.
(V)
U ispit.
(kV)
D
d
d1
d2
t
H
PIA-1a
3,75
38
800
3
Ø30
Ø25
M6
Ø10
8
30
PIA-1b
3,75
97
800
3
Ø40
Ø30
M8
Ø14
9
45
PIB-1a
7,5
217
1200
6
Ø50
Ø40
M10
Ø14
10
60
PIB-1b
7,5
225
1200
6
Ø50
Ø40
M16
Ø26
16
60
PIB-1c
7,5
400
1200
6
Ø63
Ø35
M10 Ø14 17
88
8
Potporni izolatori do1,2 kV
IPB-1,
NTSIPB-a1,
50 - IPB-a2
600
IPB-A1 i IPB-A2
IPB-1
B
D
d d1
H
H
C
C
D
E
E
Ø49
M10
M10
PRESEK A-A
A
d1
34
A
H
D
Dimenzije u mm
E
B
C
7.5
83
50
55
60
6
7.5
75
50
55
6
7.5
75
51
/
Tip izolatora
Um
(kV)
Uisp.
50Hz/1'
(kV)
Prelom.
sila
(kN)
IPB-A1
1
6
IPB-A2
1
IPB-1
1
masa
(kg)
d
d1
23
M6
M8
0.35
60
15
M6
M8
0.35
60
15
/
M8
0.30
IPB-1, IPB-A1; IPB-A2
Tehnički podaciIPB-1IPB-A1 IPB-A2
Nazivni napon (kV)
Najviši pogonski napon (kV)
Frekvencija
Ispitni napon 50 Hz, 1min.
Prelomna sila (kN)
Temperaturna izdržljivost (°C)
Područje ugradnje
Vrsta izolacije
Važeći propisi
Masa (kg)
0,23
1
1,2
50/60 Hz
6 kV
7,5
- 40 do + 130
svako, uključujući i tropsko
epoksidna smola
JUS N. B0.030
0,35
0,35
9
Potporni izolatori do1,2 kV
IPC-1, IPC-1s
Ø98
Ø90
M16
L
10
H
10
25
M10
Ø12
M16
Ø80
Ø66
Tip izolatora
Dimenzije
H
L
IPC-1
80
45
IPC-1S
65
30
IPC-1, IPC-1s
Tehnički podaciIPC-1IPC-1s
Nazivni napon (kV) 1
Najviši pogonski napon (kV) 1,2
Ispitni napon 50 Hz, 1min. 6
Prelomna sila (kN) 12,5
Frekvencija 50/60 Hz
Temperaturna izdržljivost (°C) - 40 do + 130
Područje ugradnje svako, uključujući i tropsko
Vrsta izolacije
epoksidna smola
Važeći propisi JUS N. B0.030
Masa (kg) 0,82
0,72
0,8
3
12,5
0,67
10
Potporni izolatori do1,2 kV
EPOSNTS
1, EPOS
1/A,
IPB-T
50
- 600
ØC
H
E
D
F
G
ØM
ØM
ØA
ØB
EPOS-1, EPOS-1/A, IPB-T
Tip proizvoda EPOS-1
EPOS-1/A
IPB-T ØA
50
50
70
ØB
70
70
90
ØC
40
40
70
D
65
65
75
Dimenzije (mm)
E
F
17
17
17
17
11
28
Tehnički podaciEPOS-1, EPOS-1/A, IPB-T
Nazivni napon (kV)
Najviši pogonski napon (kV)
Frekvencija Ispitni napon 50 Hz, 1min.
Prelomna sila (kN)
Temperaturna izdržljivost (ºC)
Područje ugradnje
Vrsta izolacije
Važeći propisi
1
1,2
50/60 Hz
6 kV
7,5
- 40 do + 130
svako, uključujući i tropsko
epoksidna smola
JUS N. B0.030
G
-
15
-
H
-
33
25
ØM
10
16
16
11
Potporni izolatori do1,2 kV
PIB 1aS, ERPI 3,6
Ø70
15
Ø60
d1
d2
12
30°
60±0.15
60
17
12
9
18
5
M10
4
D
Ø40
14
12
18
20
17
64
d
Ø60
d
Ø50
еrpi-3,6
Ø70
Pib-1as
Tip izolatora
Dimenzije u mm
d1
D
d
d2
Izolator ERPI-3,6
/
M12x18
M8x18
/
Izolator ERPI-3,6s
35
M10x17
M10x17
M8x8
PIB 1aS, ERPI 3,6
Tehnički podaci
Nazivni napon (kV)
Najviši pogonski napon (kV)
Frekvencija Ispitni napon 50 Hz, 1min.
Prelomna sila (kN)
Temperaturna izdržljivost (ºC)
Područje ugradnje
Vrsta izolacije
Važeći propisi
PIB 1aS, ERPI 3,6
3
3,6
50/60 Hz
10 kV
7,5
- 40 do + 130
svako, uključujući i tropsko
epoksidna smola
JUS N. B0.030
12
Potporni izolatori do1,2 kV
gs
NTS 50 - 600
B
H
G
F
E
d
D
A
A
Uisp. Prelom.
50Hz/1' sila
(kV)
(kN)
Tip izolatora
Un
(kV)
Um
(kV)
Izolator GS1/4
1
1,2
3
Izolator GS1/8
1
1,2
3
Dimenzije u mm
B
d
E
H
D
4
42
Ø45
Ø32
M8
8
42
Ø60
Ø40
M12
F
G
10
15
18
8
12
18
13
Potporni izolatori do1,2 kV
MV
H
d
D
Un
(kV)
Uisp.
50Hz/1'
(kV)
Prelom.
sila
(kN)
H
ØD
d
IZOLATOR MV 65 D
1
3
3,75
60
60
M16
IZOLATOR MV 178 A
1
3
3,75
100
100
M20
IZOLATOR MV 178
1
3
3,75
100
100
M16
IZOLATOR MW 162
1
3
3,75
80
80
M16
Tip izolatora
Dimenzije u mm
14
Potporni izolatori do1,2 kV
NTS 50 -s1-230
600
L
14
OK24
8
t1
t
Tip izolatora
Dimenzije u mm
L
(mm)
t
čaura
S1 230/1
40
9
TIP 8a 13.5
S2 230/2
33.3 9
TIP 8a 13.5
S3 230/3
60.5 10
TIP 8a
t1
15
S1-230
Tehnički podaciS1 230/1 S1 230/2 S1 230/3
Nazivni napon (kV)
1
Najviši pogonski napon (kV)
1,2
Ispitni napon 50 Hz, 1min. (kV)
6
Frekvencija Prelomna sila (kN)
Temperaturna izdržljivost (ºC)
Područje ugradnje
Vrsta izolacije
Važeći propisi
0,7
0,8
3
50/60 Hz
2
- 40 do + 130
svako, uključujući i tropsko
epoksidna smola
JUS N. B0.030
3
3,6
10
27.7
15
Potporni izolatori do1,2 kV
IP-SK-1500
D
Ø40
A
32
3
L
1.5
22
H
6
22
M
M
IP-SK-1500
Tehnički podaciIP-SK-1500
Nazivni napon (kV)
Najviši pogonski napon (kV)
Frekvencija Ispitni napon 50 Hz, 1min.
Prelomna sila (kN)
Temperaturna izdržljivost (ºC)
Područje ugradnje
Vrsta izolacije
Važeći propisi
1
1,2
50/60 Hz
3 kV
2
- 40 do + 130
svako, uključujući i tropsko
epoksidna smola
JUS N. B0.030
D(mm)
H(mm)
A(mm)
M(mm)
L(mm)
IP-SK-1500
50
51
18
M10
86
IP-SK-800
60
60
28
M12
90
IP-SK-500
80
80
40
M16
120
Download

IP 1