SIMPLY CLEVER
Vy jako zákazníci byste měli dbát, …
… na kontrolu Vašich brzd při každé výměně pneumatik.
… na minimálně každoroční kontrolu/prohlídku brzdového
systému v odborném servisu.
Věděli jste, …
… že jízdní chování, hmotnost vozidla, rychlost a zejména kvalita
součástí hrají rozhodující roli při brzdění?
… že na destičky při úplném zabrzdění působí síla o průměru
kolem jedné tuny? Brzdové kotouče Economy se přitom
nedeformují ani nezlomí.
… že brzdové kotouče při sjíždění z kopce musí odolat teplotám
mezi 800 až 1 000 °C?
Důsledky vad
… že dlouhá, vlhká zima způsobuje korozi působením
chemických vlivů (např. posypová sůl)?
Výrazné ohrožení bezpečnosti.
… že je riziko smyku vyšší, pokud jsou brzdy na jedné straně
vozidla silněji opotřebovány?
Výrazné ohrožení ostatních účastníků provozu/extrémně
vysoké riziko nehody.
… že brzdný výkon při prudkém zpomalení výrazně překonává
výkon motoru?
V nejhorším případě žádný brzdný účinek.
… že kotouče jedné nápravy by se měly měnit vždy v páru, aby
se zajistil stejný brzdný účinek na obou kolech?
Neovladatelnost vozidla.
Praktické tipy/argumentační pomůcky
… že se brzdná dráha zčtyřnásobí, pokud se zdvojnásobí
rychlost?
ŠKODA Economy brzdové kotouče jsou pro Vás (jako
zákazníka II. nebo III. segmentu) nejlepším řešením, ...
… protože jsou přesně určeny potřebám a požadavkům
starších vozů.
60 km/h
36 m brzdná dráha
Čtyřnásobek
… protože jsou vyrobeny v souladu s vysokými koncernovými
standardy kvality.
… protože jsou určeny výkonu motoru, hmotnosti a maximální
rychlosti Vašeho vozidla. Máte tak vždy jistotu, že Vaše vozidlo
vždy bezpečně zabrzdí.
… protože se v extrémních situacích můžete spolehnout
na brzdy.
Brzdná dráha [m] = (Rychlost [km/h] : 10)2
(bez zohlednění doby reakce)
… protože reagují spolehlivě i při extrémních teplotách.
… protože jsou významnou součástí sladěného systému
podvozku (pneumatiky, brzdy, tlumiče).
Podvozek může plnit optimálně svou funkci pouze tehdy,
pokud jsou tři komponenty v bezvadném stavu – pneumatiky,
brzdy a tlumiče
… protože máte díky zohlednění časové hodnoty cenovou
výhodu okolo 22 % oproti originálnímu dílu.
Brzdná dráha
30 km/h
9 m brzdná dráha
© ŠKODA Auto a.s.
ŠKODA Auto si vyhrazuje právo na změny.
Objednací číslo: LTKOTECONOM
07/2012
ŠKODA Economy
brzdové kotouče
Profil produktu
ŠKODA Economy brzdové kotouče
Úkoly
Snížení rychlosti vozidla, resp. jeho zastavení, tím že společně
s brzdovými destičkami vytvoří brzdný moment.
Brzdový kotouč přenáší brzdný moment přes hlavu kola
na ráfek, pneumatiku a vozovku.
Kinetická energie se mění v teplo. 90 % energie proniká
do kotouče, který ji přenese do okolí.
Je třeba zajistit funkčnost …
… za všech povětrnostních podmínek (ať už prší, sněží, v horku
nebo v zimě).
… při jakékoli rychlosti a situaci (ať už ve městě, na dálnici, při
sjezdu z kopce nebo na nerovné vozovce).
… po celou dobu užívání konstantní brzdný účinek.
Použití
Pro vozidla od stáří pěti let.
Širší využití jednoho čísla dílů: díky přizpůsobení specifikace
a požadavků u dílů Economy je možné výrazné snížení variant.
Zatímco originální díly se vyvíjejí s cílem, aby se optimálně hodily
ve všech případech na všechny modely a varianty vozidel, díly
Economy jsou přizpůsobeny podmínkám a nárokům tříd vozidel
v segmentu II a III.
Zinková vrstva nebo povrch jsou během skladování namazány
a vakuově zabaleny jako ochrana proti korozi.
Dobrá rozměrová stálost/nízké tolerance.
Běžné opotřebení souvisejícím s užíváním (v závislosti
na použitém brzdovém obložení).
Prostorově úsporná konstrukce.
Extrémně vysoký počet plného brzdění.
Opotřebované nebo ztvrdlé brzdové destičky způsobují rýhy.
Výkon/specifické produktové výhody
Dobrý brzdný výkon.
Funkčnost i v extrémních situacích (horko, chlad, extrémní
podmínky atd.).
Nejvyšší odolnost vůči teplotám (při brzdění z kopce dosahuje
třecí kroužek teplot od cca 800 do 1000 °C).
Mírné termické deformace po plném brzdění.
Odolné proti popraskání.
Kruhovitý tvar, sestává z brzdné plochy
a odsazeného upevnění osy.
Zhotoven z litiny/lité oceli.
Pevně sedící brzdové destičky vedou k tepelnému přetížení
a dření.
Vada regulátoru brzdné síly.
Koroze způsobená dlouhodobým nepoužíváním.
U méně kvalitních konkurenčních produktů:
Působení vlivů prostředí (horko, chlad, vlhkost, prach, špína,
posypová sůl atd.).
Bezpečná souhra Economy brzdových kotoučů a dalších
komponent brzdového systému a podvozku. (brzdové obložení,
brzdové sedlo, brzdová kapalina, tlumiče).
Opotřebení brzdového kotouče, v extrémním případě trhlina.
Stejná brzdná účinnost v obou směrech otáčení brzdového
kotouče.
Kolísání brzdné síly.
Změněná povrchová vrstva.
Určeno pro potřeby a životnost starších vozidel.
Jak lze defekty odhalit?
Hluboké rýhy v brzdovém kotouči.
Vibrace (drhnutí) na brzdovém pedálu.
Neustálé smýkání a skřípání.
Brzdové destičky jsou ojeté, nosná deska dře o kotouč.
Minimální indikátor opotřebení je překročen.
Deformace a výrazné změny.
ŠKODA Economy díly
Konstrukční znaky
Jak dochází k vadám?
Životnost s ohledem na stáří vozu (ověřeno v náročných
testech. Economy brzdové kotouče splňují vysoké standardy
koncernové kvality).
Brzdové kotouče Economy jsou přizpůsobeny potřebám
starších vozidel (od stáří 5 let).
Download

ŠKODA Economy brzdové kotouče