Obchodní podmínky
Provozovatel internetového portálu
Název společnosti: Kateřina Prošková ( PrckůvŠatník.cz )
Ulice a číslo popisné: K Poštolce 435
Město a PSČ: 251 62, Louňovice
Stát: ČR
IČ: 01981579
Odpovědná osoba a kontakt: Kateřina Prošková, 731 711 000, [email protected]
Prodejna
Ulice a číslo popisné: Kutnohorská 255
Město a PSČ: 281 63, Kostelec nad Černými Lesy (zde je i osobní odběr)
•
•
•
Ceny zboží
jsou vždy platné v době objednávky
jsou koncové
jsou uvedeny v Kč a s DPH 21%
Nejsme plátci DPH!
O registraci
Prohlášení
Provozovatel e-shopu www.PrckůvŠatník.cz tímto prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté zákazníkem v
registračním a objednávkovém formuláři chrání ve smyslu zákona č.101/2000, Sb., o ochraně osobních údajů.
Tyto citlivé údaje nebudou za žádných okolností poskytnuty třetím osobám nebo jiným subjektům, nebudou
použity k marketingovým účelům, nýbrž výhradně k co nejefektivnějšímu způsobu vyřizování objednávek.
Výjimkou je zasílání informačních newsletterů, pokud o ně zákazník v registračním formuláři projevil zájem
zaškrtnutím příslušného políčka.
Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně třikrát do měsíce. Službu zasílání novinek e-mailem můžete
kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: [email protected], nebo na uvedené pevné adrese: K Poštolce
435, 251 62 Louňovice.
Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.
Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení
závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany
prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně
reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující
dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit pouze před její expedicí. V
případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli
požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informováni
elektronickou poštou – e-mailem.
Objednávání zboží
Zboží lze objednávat prioritně pomocí internetových stránek - nákupního košíku, dále popřípadě emailem nebo
telefonicky.
Každá taková objednávka musí obsahovat:
kontaktní údaje (jméno a příjmení, doručovací adresa, email, telefonický kontakt),
způsob platby za výrobky.
Potvrzením objednávky ukončíte svůj nákup a objednávka se tak stává závaznou.
•
Způsoby platby
Vámi požadovaný způsob platby vyberte, prosím, v příslušném kroku objednávkového formuláře
"balík na dobírku" prostřednictvím české pošty, v tomto případě hradíte celou částku
zboží v hotovosti přímo při předání zásilky
"osobní odběr zboží" na naší provozovně, Kutnohorská 255, 281 63, Kostelec nad Černými Lesy. V tomto
případě budete nejpozději druhý pracovní den od přijetí objednávky kontaktováni kvůli dohodnutí konkrétního
termínu vyzvednutí objednávky. Celá částka bude uhrazena přímo na místě při převzetí zboží.
Storno objednávky
• Objednávku je možné stornovat pouze písemně (e-mailem), nikoli telefonicky.
• Objednávku lze stornovat, pouze pokud již nebyl dokončen proces její přípravy, a objednávka není již odeslána,
nebo připravena k vyzvednutí. V takovém případě si provozovatel vyhrazuje právo požadovat po kupujícím
finanční náhradu škody za čas vynaložený na přípravu objednávky, použitý obalový materiál, případně náklady na
poštovné či náklady za doručení zásilky na provozovnu k osobnímu vyzvednutí.
• Odesláním objednávky zákazník souhlasí s našimi obchodními podmínkami uvedenými na této stránce, a zboží
objednává závazně.
Obchodník
Obchodník si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu, že:
o zákazník nedodržel tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil o
v minulosti nepřevzal zboží o není kontaktní
O zrušení objednávky ze strany dodavatele je dodavatel povinen o této skutečnosti informovat zákazníka na
některý z uvedených kontaktů.
Výměna zboží
V případě, že zákazník požádá o výměnu správně dodaného zboží za jiné do čtrnácti dnů od jeho doručení,
dodavatel se zavazuje požadované výměně zdarma vyhovět, bude li požadované zboží zákazníkem k dispozici.
Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat v takovém případě uhrazení veškerých nákladů spojených s balením a
doručením náhradního zboží zákazníkovi.
Reklamace
Zákazník má právo na vrácení zboží (v původním stavu) do 14 dnů bez udání důvodů. Pokud tak chcete učinit,
stačí zaslat zboží na adresu Kateřina Prošková (Prckův Šatník), , Kutnohorská 255, 281 63, Kostelec nad
Černými Lesy, přiložit kopii nebo originál faktury a lístek s číslem účtu, na který chcete vrátit peníze.
Za zboží poškozené při přepravě nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si prosím
důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamujte neprodleně při převzetí
zásilky u zaměstnance České pošty. V případě zjištění vad, které nebyly uvedeny v popisu zboží nebo na ně
nebyl zákazník dodatečně upozorněn má zákazník právo uplatnit reklamaci u prodávajícího. Tato reklamace
bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamačního nároku.
Náklady na přepravu zboží k prodávajícímu hradí zákazník. V případě vrácení zboží je platba realizována
bezplatně zpět na bankovní účet zákazníka. Pokud zákazník požaduje platbu složenkou na adresu, bude účtován
poplatek 35 Kč (viz sazebník ČP) k pokrytí nákladů realizace této platby.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.
Informace o zboží
• dodavatel čestně prohlašuje, že ode dne zveřejnění nabídky produktu uvádí o daném produktu všechny
informace pravdivě, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a nezatajuje žádné informace o produktu, které by
mohli mít negativní vliv na rozhodování zákazníka při koupi produktu.
• potřebujete-li více informací o objednávaném zboží, neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Rádi
Vám poskytneme doplňující informace o námi nabízeném zboží.
Pozor, barevnost produktů se může částečně odlišovat v závislosti na použitém typu, a rozlišné kalibraci
monitorů. Drobná barevná odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace.
V případě jakýchkoliv dotazů, nebo nejasností nás prosím kontaktujte na email [email protected] a my Vám
na vše rádi odpovíme, případně poradíme s nákupem.
Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
Váš PrckůvŠatník.cz
Obchodní podmínky jsou platné 1. 1. 2015 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v
platnosti k datu nákupu.
Download

Obchodní podmínky Provozovatel internetového