Střední škola obchodu, služeb a řemesel
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
Spojení se SŠJŠ Tábor
Adresa pro styk se školou:
Adresa zkráceně:
Střední škola obchodu, služeb a řemesel
SŠ obchodu, služeb a řemesel
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
a JŠ s právem SJZ,
Bydlinského 2474, 390 02 Tábor
Bydlinského 2474, 390 02 Tábor
!!! Na tuto adresu zasílejte veškerou korespondenci se školou !!!
Bankovní spojení:
KB Tábor, č. ú: 14530301/0100
IČ: 75050099
DIČ: CZ75050099
Tel. spojení: VOIP ústředna: +420 393 033 XXX /XXX = VOIP přípojka účastníka/
Spojuje areály: Bydlinského 2474, 2859; Na Bydžově 2572; Chýnovská 2945; Žižkovo nám. 5, rest.
Beseda; možno volat přímo na vnitřní linku telefonní seznam je uveřejněn na webových stránkách
Ústředna: +420 381 254 757-8; spojuje areál: Bydlinského 2474 /konec provozu 09/2012/
Krizový mobilní telefon stálé služby areálů SŠJŠ Tábor:
+420 733 373 161
Sekretariát SŠJŠ Tábor: +420 381 252 414; krizový mobil SŠJŠ Tábor: +420 732 488 716
E-mail:
[email protected]; [email protected];
Formát e-mailu zaměstnanců školy:
[email protected]
WWW:
http://www.ssjs-tabor.cz;
http://www.restaurace-beseda.cz;
Fax: +420 381 256 246 – Bydlinského 2474, sekr. řed.;
+420 381 254 021 – Bydlinského 2859, JŠ a PV
Sídlo školy: Areál středních škol, Tábor, Bydlinského 2474;
ředitelství školy, úsek technický, ekonomický a správní
teoretické vyučování gastronomických, potravinářských, obchodních, veřejnoprávních, technických oborů,
praktické vyučování gastronomických a potravinářských oborů, domov mládeže, školní jídelna
Ředitelství školy
Mgr. Jaroslav Petrů
E-mail:
Telefon:
Mobil:
Michaela Aujezdecká
E-mail:
ředitel školy
[email protected]
393 033 200; 381 252 414;
603 246 853
asistentka ředitele
[email protected];
aujezdecka.michaela @ssjs-tabor.cz;
393 033 213; 381 252 414;
732 488 716
fax, zázn.: 381 256 246
Telefon:
fax, zázn.: 381 256 246
Krizový mobil
Teoretické vyučování
Mgr. Milan Mikolášek
statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele pro teoretické vyučování
E-mail:
[email protected]
Telefon:
393 033 233
fax, zázn.: 381 256 246
Mobil:
603 868 743
Ing. Ivana Prošková
zástupce ředitele pro teoretické vyučování
E-mail:
[email protected]
Telefon:
393 033 217
fax, zázn.: 381 256 246
Mobil:
777 971 612
Mgr. Radek Cícha
zástupce ředitele pro teoretické vyučování
E-mail:
[email protected]
Telefon:
393 033 209
fax, zázn.: 381 256 246
Mobil:
739 318 682
Jana Dvořáková
asistentka úseku teoretického vyučování /personalistika žáci/
E-mail:
[email protected]
Telefon:
393 033 290; 381 251 388;
fax, zázn.: 381 256 246
PhDr. Jiří Vránek
metodik prevence rizikového chování, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
E-mail:
[email protected]
Telefon:
393 033 162;
fax, zázn.: 381 256 246
Praktické vyučování - gastronomických a potravinářských oborů
Eva Kučerová
vedoucí učitelka odborného výcviku
E-mail:
[email protected]
Telefon:
393 033 115
fax, zázn.: 381 256 246
Mobil:
733 373 158
Domov mládeže
Mgr. Petr Prášek
vedoucí domova mládeže
E-mail:
[email protected]
Telefon:
393 033 120; 381 211 930;
fax, zázn.: 381 256 246
Školní jídelna
Hana Křížová
vedoucí oddělení školního stravování
E-mail:
[email protected]
Telefon:
393 033 140; 381 252 331;
fax, zázn.: 381 256 246
Mobil:
739 613 297
Ladislav Čábelka
vedoucí kuchař
E-mail:
[email protected];
fax, zázn.: 381 256 246
Telefon:
393 033 140
Úsek technický, ekonomický a správní
Ing. Eva Šišková
zástupce ředitele pro úsek ekonomický, technický a správní
E-mail:
[email protected]
Telefon:
393 033 206
fax, zázn.: 381 256 246
Mobil:
731 375 464
Karel Rejlek
vedoucí technického oddělení
E-mail:
[email protected]
Telefon:
393 033 130
fax, zázn.: 381 256 246
Mobil
608 220 583
Monika Šlechtová
vedoucí ekonomického oddělení
E-mail:
[email protected]
Telefon:
393 033 202
fax, zázn.: 381 256 246
Lenka Hořejší
účetní pro OP Beseda a Chýnovská
E-mail:
[email protected]
Telefon:
393 033 151; 381 254 101;
fax, zázn.: 381 256 246
personalistka, práce a mzdy /zaměstnanci/
E-mail:
@ssjs-tabor.cz
Telefon:
393 033 275
fax, zázn.: 381 256 246
Ing. Jiří Vosátka
informatik
E-mail:
[email protected]
Telefon:
393 033 281; 393 033 229
fax, zázn.: 381 256 246
Mobil
731 654 313
Odloučené pracoviště pro teoretické a praktické vyučování Tábor, Bydlinského 2859,
Teoretické vyučování informační služby, praktické vyučování obchodních oborů, asistovaní studenti,
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Mgr. Jitka Kubů
vedoucí Jazykové školy
E-mail:
[email protected]
Telefon:
393 033 207
fax, zázn.: 381 256 246
Mobil:
603 570 158
Michaela Aujezdecká
asistentka Jazykové školy
E-mail:
[email protected]
Telefon:
393 033 213; 381 252 414;
fax, zázn.: 381 256 246
Alena Špuláková
asistentka pedagoga, učitelka odborné praxe obchodních oborů
E-mail:
[email protected]
Telefon:
393 033 227; 381 254 021;
fax, zázn.: 381 254 021
Odloučené pracoviště pro praktické vyučování, Tábor, Chýnovská 2945,
Praktické vyučování technických oborů
Jaroslav Volek
vedoucí odloučeného pracoviště
e-mail:
[email protected]
Telefon:
393 033 160; 381 201 533;
fax, zázn.: 381 252 685
Mobil:
731 483 407
Odloučené pracoviště pro praktické vyučování, Tábor, Na Bydžově 2572,
praktické vyučování gastronomických oborů, školní vývařovna
Jana Procházková
vedoucí kuchařka
E-mail:
[email protected]
Telefon:
393 033 170
fax. zázn.: 381 256 246
Marie Kubíčková
učitelka praktického vyučování gastronomických oborů
E-mail:
[email protected]
Telefon:
393 033 170
fax, zázn.: 381 256 246
Odloučené pracoviště pro praktické vyučování, Tábor, Žižkovo náměstí 5,
praktické vyučování gastronomických oborů; školní restaurace BESEDA
Učitelé praktického vyučování
Naďa Havlíčková; Tomáš Bažant
E-mail:
[email protected]; [email protected]
Telefon:
393 033 153; 381 256 598;
fax, zázn.: 381 253 885
Jaroslav Kindl
vedoucí školní restaurace BESEDA
E-mail:
[email protected]; [email protected]; [email protected]
Telefon:
393 033 152; 381 253 723;
fax, zázn.: 381 253 885
WWW
http://www.restaurace-beseda.cz
Download

ke stažení pro tisk v PDF