Valentýnská soutěž o letenky a pobyt pro dva v Abu Dhabi
Pravidla soutěže
1.
„Valentýnská soutěž o letenky a ubytování pro dva v Abu Dhabi “ (dále jen „soutěž“) pořádá
společnost STUDENT AGENCY s.r.o. se sídlem Nám. Svobody 17, 17, 602 00 Brno
IČ: 25317075 (dále jen „STUDENT AGENCY“).
2.
Soutěže se může zúčastnit každý občan starší 18-ti let, který si v období od 26.1.2012 do
14.2.2012 zakoupí dárkový certifikát na služby STUDENT AGENCY v libovolné hodnotě
(minimálně však v hodnotě 500 Kč), a současně odpoví na soutěžní otázku – „Kolik letenek
letecké společnosti ČSA vystavila společnost STUDENT AGENCY v České republice
v roce 2011?“, která bude vyvěšena v objednávkovém formuláři certifikátu na internetu. Soutěžící
dále musí v objednávkovém formuláři uvést svoji emailovou adresu. Objednávkový formulář
certifikátu může vyplnit on-line na stránce www.studentagency.cz/darkovy-certifikat/valentyn nebo
na
www.studentagency.cz/darkovy-certifikat/
či
prostřednictvím
pracovníka
společnosti
STUDENT AGENCY v pobočce STUDENT AGENCY, u kterého bude nákup certifikátu probíhat.
Soutěžící bere odpovědnost za správnost kontaktních údajů (zejména e-mailu), které uvede do
objednávkového formuláře.
3.
Správná odpověď na soutěžní otázku společně se jménem výherce bude uveřejněna na
stránkách STUDENT AGENCY ve čtvrtek 16.2.2012 ve 12:00 hod.
4.
Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci STUDENT AGENCY ani jejich rodinní příslušníci.
5.
Výhru získá 1 soutěžící, jehož odpověď na soutěžní otázku bude správná, anebo se bude
nejvíce blížit správné odpovědi na soutěžní otázku. Pokud na více než jeden soutěžící odpoví
správně na soutěžní otázku, bude se dále postupovat podle 8. bodu těchto pravidel.
6.
Výherce získá 2 zpáteční letenky od letecké společnosti České Aerolinie z Prahy do Abu
Dhabi v ekonomické třídě a ubytování na 4 noci pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji
v 4hvězdičkovém hotelu v Abu Dhabi se snídaní, a to dle volných kapacit poskytovatele.
Letenky musí být vystaveny do 26.2.2012. Letenky musí být proletěny do 30.6.2012. Letenky je
možné využít pouze na letech operovaných Českými Aeroliniemi. Letenky musí být rezervovány
a vystaveny v tarifní třídě Q. Výherní letenky nemohou být postoupeny dalším osobám. Letenky
jsou po vystavení nevratné, není možná změna data, času, destinace, ani jména. Letenky, tak
jako ubytování není možné směnit za hotovost nebo jakékoliv služby. Veškeré ostatní služby jako
transfery, víza, stravu nad rámec uvedeného a další doplňkové služby si výherce hradí sám.
7.
Výherce bude společností STUDENT AGENCY kontaktován na e-mailové adrese, kterou uvede
v objednávce při zakoupení certifikátu. Pokud výherce nepotvrdí na výherní e-mail a převzetí
výhry do 17.2.2012 do 12:00 hod., nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch
společnosti STUDENT AGENCY.
8.
V případě, že by na soutěžní otázku odpovědělo správně dva a více soutěžících, budou tito
soutěžící kontaktováni do 15.2.2012 do 12:00 hod. a dotázáni na doplňující otázku. Soutěžící,
který do 16.2.2012 do 10:00 hod. správně odpoví doplňující otázku vyhrává. Soutěžící, který na
doplňující otázku neodpoví, bude ze soutěže vyloučen.
1
9.
Odesláním odpovědí na soutěžní otázku vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje
STUDENT AGENCY dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jména,
příjmení, adresy, telefonního čísla a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže, pro
účely organizace soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla
společnosti STUDENT AGENCY. Odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost
předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat
o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování,
provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v z. č. 101/2000 Sb.
(o ochraně osobních údajů).
10. STUDENT AGENCY nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání nebo
zpracování e-mailů s odpovědí na otázky a má právo konečného rozhodnutí ve všech
záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. STUDENT AGENCY je oprávněna kdykoliv změnit
tato pravidla, a to zveřejněním změny na http://www.studentagency.cz/akce-souteze/valentyn.
11. Tato pravidla jsou platná a účinná od 25.1.2012.
2
Download

zde - Student Agency