CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o.p.s.
Sídlo: Kréta 158, 411 55 Terezín
IČO: 26999234
PORADNA PRO NRP
Teplická 3, 412 01 Litoměřice
tel: 731 557 681, 416 533 554
www.cpnrp.cz
POZVÁNKA DO DĚTSKÉHO KLUBU
V novém roce 2015 bychom Vám rádi nabídli zapojení dětí do Dětského
klubu.
Klub, je spolek lidí se společným zájmem. Znamená to tedy, že budeme
společně tvořit, hrát si a něco zažívat. Našim cílem je vytvořit přátelský,
bezpečný a svobodný prostor, kde bude každý podporován ve svém rozvoji
bez zbytečného “vychovávání“. Společně si vytvoříme pravidla a zásady.
Chceme, aby děti
•
•
•
•
byly sami sebou
mohly rozvíjet svoji tvořivost
měly radost ze života
nebyly zbytečně porovnávány a hodnoceny
Kdy: sobota 24. 1. 2015 (začátek ve 13: 30 hod, konec ve 17: 00 hod)
Téma setkání: „BOWLING“
Informace pro zájemce:
• Sraz dětí je v 13:30 hodin v Poradně pro náhradní rodinnou péči (ul.
Teplická 3, Litoměřice)
• Poté se společně přesuneme na bowling, kde jsou rezervovány hrací
dráhy
• Shledání ukončíme opět v Poradně pro náhradní rodinnou péči v 17:00
hodin
• Účast je zdarma
Za Centrum pro NRP, o.p.s.
Bc. Jana Kadlecová
Sociální pracovnice
Kontakt: 771 770 320, [email protected]
Download

Pozvanka DK 24 1 2015 - Centrum pro náhradní rodinnou péči