FORMULÁŘ – CARD MATCH | FORM – CARD MATCH
Přeji si být držitelem prestižní karty věrnostního programu OK Plus
I want to own a prestigious card within the OK Plus Frequent Flyer Programme.
OSOBNÍ ÚDAJE | PERSONAL INFORMATION
Jméno | First name
Příjmení | Surname
E-mail
Číslo OK Plus* | OK Plus* membership number
VÁŠ PŘÍŠTÍ LET S ČESKÝMI AEROLINIEMI | YOUR NEXT FLIGHT WITH CZECH AIRLINES
Číslo letu OK | OK flight number
Datum letu | Date of the flight
Číslo letenky nebo rezervační kód | Ticket number or booking code
VAŠE SOUČASNÁ LETECKÁ SPOLEČNOST | YOUR CURRENT AIRLINE
Název | Airline name
Číslo vašeho účtu věrnostního programu | Frequent flyer account number
Status členství ve věrnostním programu | Membership level
Fotokopie vaší stávající věrnostní karty / Photocopy of your existing frequent flyer card
Datum | Date
Podpis | Signature
Podmínky akce
• Pokud jste držitel karty na úrovni Stříbrné, Zlaté nebo Platinové karty OK Plus u jiné letecké společnosti (mimo alianci SkyTeam) platné alespoň po dobu
následujících 6 měsíců od doručení žádosti, obdržíte od nás kartu stejné úrovně (nejvýše však Zlatou kartu OK Plus).
• Pro získání karty stačí zakoupit letenku na pravidelný mezinárodní let OK operovaný Českými aeroliniemi, za který načítáme alespoň 150% mil OK Plus.
Let musí být proletěn po doručení vyplněného formuláře na pobočku Českých aerolinií a musí za něj být již načteny míle do programu OK Plus.
• Akci card match může využít každý člen OK Plus v průběhu členství pouze jednou (bez ohledu na úroveň požadované karty).
• Žádost, včetně kopie (scanu) stávající karty jiné letecké společnosti, je možné zaslat poštou, jako scan v příloze e-mailu nebo osobně doručit na nejbližší
pobočku Českých aerolinií.
• Karta bude vždy vystavena s platností do února následujícího roku. Odpovídající karta OK Plus bude zaslána na adresu uvedenou v programu OK Plus
ihned po proletu. Doručení karty může v závislosti na kontaktní adrese trvat až čtyři týdny.
• Platí veškerá ostatní pravidla Všeobecných pravidel programu OK Plus.
*
Pokud ještě nejste členem, registrujte se na www.okplus.cz. Více informací obdržíte rovněž na www.okplus.cz nebo na nejbližší pobočce Českých aerolinií.
Terms & Conditions
• If you are a holder of a card on the level of the OK Plus Silver, Gold, or Platinum Card from another airline (outside of the SkyTeam Alliance) which is at least
valid for next 6 months from the delivery date of the application, we will give you a card of the same level (but no higher than the OK Plus Gold Card).
• To obtain the card, you only need to purchase and fly a ticket on a scheduled international flight with carrier code OK operated by Czech Airlines for which
OK Plus miles are credited to your account in the amount of 150% at least. The flight must be flown after the delivery of a completed form to a Czech Airlines
branch and the miles have to be already credited for it in the OK Plus Programme.
• Each member can take advantage of the Card Match promotion once during his/her membership (regardless what card level he/she applies for).
• The application and a copy (scan) of your existing card from another airline can be submitted as a scanned document in an e-mail attachment,
by post or in person to a Czech Airlines office near you.
• The card is always issued with validity till February next year. The OK Plus Card of the corresponding level will be sent to the address you provided
in the OK Plus Programme immediately after your flight. Depending on the contact address, the delivery of the card may take up to four weeks.
• All other rules of the OK Plus Programme General Rules apply.
*
If you are not yet a member, please register at www.ok-plus.com. For more information, please visit www.ok-plus.com or contact your nearest Czech Airlines’ office.
Czech Airlines
OK Plus
P.O.Box 54, 160 08 Prague 6
Czech Republic
Tel.: +420 239 007 500
E-mail: [email protected]
www.ok-plus.com
www.czechairlines.com
Download

FORMULÁŘ – CARD MATCH | FORM – CARD MATCH