Výroba sloupů
Výroba sloupů se provádí loupáním jehličnanů, nejčastěji ze smrku
a borovice. Tato technologie spočívá v oloupání lýka a části běle
ze sloupových výřezů na strojním zařízení Bezner. Tímto opracováním
je zachována přirozená sbíhavost kmene. Vzhledem k tomu, že převážná
část sloupů se impregnuje, provádí se v některých případech pro zvýšení
proimpregnovanosti sloupů ještě tzv. perforace. Jedná se o mechanickou
Základ
nejen
pro dob
ré
pivo
úpravu – navrtání hůře proimpregnovatelných dřevin.
Sloupy jsou používány především na chmelnicích
a pro telekomunikační a elektrická vedení.
Loupání sloupové kulatiny se provádí z vlastního materiálu
pro výrobu dřevěných sloupů a jejich následnou impregnaci.
Kulatina je oloupána na loupacím stroji a následně je dočištěna
pořízem. Dále se odřízne a upraví patový a čepový konec sloupu
a zahraní okraje řezné plochy.
Perforace výrobků se provádí dle požadavku zákazníka.
Perforují se sloupy a palisády ze smrku, jedle a douglasky.
Více v podmínkách impregnace, které jsou na vyžádání.
Držitel
certifikátu výrobku
Praha
Plzeň
SUBLIMA CZ, s.r.o., Borská 332, 262 72 Březnice
Tel.: +420 734 417 967, +420 731 669 824
E-mail: [email protected]
www.sublima.cz
Březnice
Strakonice
Výroba sloupů – Ceník
Sloupy Produkt
Délka sloupu (m)
Čepový průměr (cm)
Kubatura 1 ks (m3)
Cena Kč/m3
Smrkové sloupy
6
12–14
0.112
4,200
14–16
0.137
4,200
Smrkové sloupy
6.5
12–14
0.121
4,500
14–16
0.148
4,500
Smrkové sloupy
7
12–14
0.130
4,800
14–16
0.159
4,800
16–18
0.190
4,800
Smrkové sloupy
8
12–14
0.151
5,000
14–16
0.185
5,000
Smrkové sloupy
9
13–15
0.194
5,000
15–17
0.238
5,000
17–19
0.284
5,000
Smrkové sloupy
10
15–17
0.277
5,200
17–19
0.333
5,200
19–21
0.392
5,200
Smrkové sloupy
11
15–17
0.323
5,300
17–19
0.390
5,300
19–21
0.462
5,300
Smrkové sloupy
12
15–17
0.378
5,300
17–19
0.459
5,300
19–21
0.546
5,300
Smrkové sloupy
13
15–17
0.439
5,300
17–19
0.536
5,300
19–21
0.641
5,300
Smrkové sloupy
14
19–21
0.754
5,400
21–23
0.890
5,400
Smrkové sloupy
15
19–21
0.889
5,400
21–23
1.053
5,400
Smrkové sloupy
16
19–21
1.044
5,400
21–23
1.244
5,400
Dolovina Produkt
Středový průměr
Cena Kč/m3
Středový průměr
Cena Kč/1 ks
470.40
575.40
544.50
666.00
624.00
763.20
912.00
755.00
925.00
970.00
1,190.00
1,420.00
1,440.40
1,731.60
2,038.40
1,711.90
2,067.00
2,448.60
2,003.40
2,432.70
2,893.80
2,326.70
2,840.80
3,397.30
4,071.60
4,806.00
4,800.60
5,686.20
5,637.60
6,717.60
Cena Kč/m3
Dolovina
12–14 cm/<2m
3,500 12–14 cm/>2m
3,800 Dolovina
14–16 cm/<2m
3,700 14–16 cm/>2m
4,000 Dolovina
17–19 cm/<2m
3,800 17–19 cm/>2m
4,100 Dolovina
20+ cm/<2m
4,000 20+ cm/>2m
4,300 Technické podmínky dodávky
• materiál 100% smrk
• vyrobeno technologií loupání na dvouhlavé spirálové fréze BEZNER
• perforace: neprovedena
• úprava čepu: řezaná dvousegmentní špice svírající úhel cca 90°
• tolerance: čep -0+2 cm, délka -0+10 cm
• sbíhavost: 4–10 mm na 1 bm sloupu
Obchodní podmínky
• uvedené ceny jsou za surové sloupy bez DPH
• cena je uvedena FCO SUBLIMA CZ
• platnost ceníku od 1. 1. 2012
Tlaková impregnace
dřeva
Podstatou impregnace je ochrana dřevěných výrobků proti napadení
dřevokaznými houbami, plísněmi a dřevokazným hmyzem. Impregnaci
dělíme na tzv. černou impregnaci, kdy se impregnuje kreozotovým olejem
WEI-B a tzv. bílou impregnaci, která se provádí vodou ředitelnou látkou
Wolmanit CX8M). Kreozotovým olejem se impregnují převážně železniční
pražce, v menší míře sloupy a palisády. Látkami na bázi solí se impregnují hlavně sloupy, palisády a řezivo.
Jednotlivé dřevěné výrobky mají stanovený svůj impregnační postup,
Ochrana
dřevěný
ch
výrobků
aby došlo k co nejefektivnějšímu proimpregnování daného materiálu.
Všechny impregnační procesy jsou řízeny počítačem z Velínu.
Hlavním odběratelem jsou České dráhy a společnosti z EU.
Držitel certifikátů
CFCS 2002:2011,
ČSN EN ISO 140001:2005,
ČSN OHSAS 180001:2008,
CDCS 2002:2011,
ČSN EN ISO 9001:2009,
ČSN EN ISO 14001:2005
Ceník
Impregnační látka
MJ
Cena/MJ
Olej WEI - B
Wolmanit CX8M
m3
m3
2,500
2,500
Obchodní podmínky
• uvedené ceny jsou bez DPH
• c ena je uvedena FCO SUBLIMA CZ
• platnost ceníku od 1. 1. 2012
Praha
Plzeň
SUBLIMA CZ, s.r.o., Borská 332, 262 72 Březnice
Tel.: +420 734 417 967, +420 731 669 824
E-mail: [email protected]
www.sublima.cz
Březnice
Strakonice
Download

Ceník - výroba sloupů