Tlaková impregnace
dřeva
Podstatou impregnace je ochrana dřevěných výrobků proti napadení
dřevokaznými houbami, plísněmi a dřevokazným hmyzem. Impregnaci
dělíme na tzv. černou impregnaci, kdy se impregnuje kreozotovým olejem
WEI-B a tzv. bílou impregnaci, která se provádí vodou ředitelnou látkou
Wolmanit CX8M. Kreozotovým olejem se impregnují převážně železniční
pražce, v menší míře sloupy a palisády. Látkami na bázi solí se impregnují hlavně sloupy, palisády a řezivo.
Jednotlivé dřevěné výrobky mají stanovený svůj impregnační postup,
Ochrana
dřevěný
ch
výrobků
aby došlo k co nejefektivnějšímu proimpregnování daného materiálu.
Všechny impregnační procesy jsou řízeny počítačem z Velínu.
Hlavním odběratelem jsou České dráhy a společnosti z EU.
Držitel certifikátů
CFCS 2002:2011,
ČSN EN ISO 140001:2005,
ČSN OHSAS 180001:2008,
CDCS 2002:2011,
ČSN EN ISO 9001:2009,
ČSN EN ISO 14001:2005
Ceník
Impregnační látka
MJ
Cena/MJ
Olej WEI - B
Wolmanit CX8M
m3
m3
od 2 500 Kč
2 500 Kč
Obchodní podmínky
• uvedené ceny jsou bez DPH
• c ena je uvedena FCO SUBLIMA CZ
• platnost ceníku od 1. 1. 2012
Praha
Plzeň
SUBLIMA CZ, s.r.o., Borská 332, 262 72 Březnice
Tel.: +420 734 417 967, +420 731 669 824
E-mail: [email protected]
www.sublima.cz
Březnice
Strakonice
Download

Ceník - tlaková impregnace dřeva