Oslavy 55. výročí otevření ZŠ Bratrství Čechů a Slováků
září – říjen 2014
Základní škola Bratrství Čechů a Slováků
Bystřice pod Hostýnem
Jen tak na okraj
Milí čtenáři,
ráda bych Vás za celou redakci přivítala v novém školním roce a hlavně u nového čísla
Clicku. Náš autorský tým je letos zcela jiný, a tak se již předem omlouváme za případné
začátečnické chyby. S novinářským „řemeslem“ se teprve seznamujeme a máme toho ještě
hodně před sebou.
Na úvod se sluší představit se: jsem nová šéfredaktorka Clicku (ještě jednou děkuji
spolužákům za důvěru) a jménem naší tvůrčí party Vám chci slíbit, že se pokusíme i nadále
vydávat kvalitní školní časopis. Doufáme, že si věrné čtenáře udržíme a další příznivci nám
budou jen přibývat (konkurenci vítáme a nebojíme se☺).
Jistě jste už zvědaví, co jsme si pro Vás v premiérovém vydání připravili. Kromě stálých
a oblíbených rubrik (Na slovíčko, Pod lupou, Clickytipy, Listování aj.) se můžete těšit na
nejžhavější novinky. S Clickem se třeba vydáte na cestu kolem světa, zjistíte, co právě teď letí
na internetu a také Vás pozveme do naší minikuchyně na skvělou svačinu.
Pohodlně se proto usaďte (ne, Click si opravdu nezaslouží, abyste ho četli pod lavicí) a ať
se Vám líbí.
Kateřina Bučková, IX. C
3
Naše nová redakce
Nahoře zleva:
Vendula Koňaříková, Adéla Mikulčáková, Zuzana Matyáštíková, Aneta Luhanová, Daniela
Janásková, Veronika Pagáčová, Zuzana Šenovská, Pavla Hermanová, Kateřina Bučková
Dole zleva:
Adéla Gréeová, Kristýna Čápová, Karolína Janáková, Sarai Mošťková, Sabina Vaculíková,
Nikola Czyžová, Jan Bucek
4
Na slovíčko
Pro úvodní rozhovor svátečního vydání časopisu Click jsme
vybrali hosta nad jiné povolaného – paní ředitelku Blanku
Moráčkovou. Určitě vám nemohlo uniknout, že naše škola v září
oslavila krásné 55. narozeniny, proto snadno uhádnete, co nás zajímalo
nejvíce. Čtěte a dovíte se!
1. Čím Vás překvapil Den otevřených dveří u příležitosti 55. výročí
„nové“ školy?
Velmi slušnou účastí zájemců o prohlídku školy během dopoledne.
I počasí nám přálo! Je až neuvěřitelné, jak silný vztah ke škole mají
lidé, kteří jsou již dávno dospělí, jak živé vzpomínky na školu si
uchovávají.
2. Která návštěva Vás nejvíce potěšila?
Asi nejvíc mne potěšila a dojala návštěva tří paní učitelek, které stály
u zrodu školy před 55 lety, učily v ní od prvního roku její existence.
Přitom v současnosti dvě bydlí mimo Bystřici pod Hostýnem.
3. Podělíte se s námi o své dojmy z nedávných školních oslav?
Myslím, že se narozeninový den škole vydařil. Všichni, téměř všichni, jsme se snažili, aby
škola vypadala co nejlépe – výzdoba tříd, chodeb, zajímavé prezentace v odborných
učebnách. Všichni zúčastnění byli svátečně naladěni a snažili jsme se být pozornými
hostiteli. Bylo velmi příjemné poslouchat slova uznání od bývalých kolegů o proměně školy.
Děkuji všem, kteří jste se o slavnostní a úspěšný průběh celého dne zasloužili: kolegům,
pracovnicím školní jídelny, účinkujícím, hosteskám…
4. Mít tak kouzelný měšec, jaký narozeninový dárek byste pro naši školu vybrala?
A ten dárek může být jen jeden? Pokud ano, pak bych škole vybrala nové sportoviště
odpovídající dnešním nárokům.
5. Čím se současná škola, její žáci a učitelé, rozhodně smí pochlubit?
Škola má hodně výborných učitelů i chytrých, tvořivých žáků s dobrým vztahem ke škole.
Pracuje v dlouhodobých programech: Ekoškola, Mezinárodní bezpečná škola, Trvale
udržitelná škola, Aktivní škola, Základní škola Bratrství bez bariér. Máme opravdový zájem
o každého žáka, což mimo jiné, vedle každodenní práce ve třídách, znamená širokou
nabídku nejrůznějších aktivit a možností vyžití (práce v žákovské radě, v ekotýmu, ve školním
časopisu, nácvik akademie, program Velcí učí malé, cyklokurzy, lyžařské výcvikové kurzy,
karneval pro školní družinu…), ve kterých a při kterých žák v našem školním společenství
může uspět, a vytvořit si tak dobrý vztah k sobě, ke spolužákům, ke škole.
6. Co dělá kteroukoli školu dobrou školou?
Myslím, že každá škola má mít zájem se dále rozvíjet, neustrnout. Přemýšlet o svém školním
programu.
7. Můžete nám prozradit, co čeká školní budovu/areál v nejbližší budoucnosti?
Co nejdřív by se měla opravit střecha nad pavilonem 1. stupně. Vzniká studie na revitalizaci
školního dvora, abychom ho mohli lépe využívat ve výuce i o přestávkách (víceúčelové hřiště
za tělocvičnou, doskočiště, nová výsadba…), a snad se podaří dát škole nový kabát v rámci
zateplení budov.
5
8. A jaké tajné přání byste naší oslavenkyni ráda splnila?
Určitě škole přeji vnímavé a chytré žáky s dobrým vztahem ke škole a vzdělávání, výborné
a obětavé učitele a podporující, spolupracující rodiče, kteří umějí ocenit své děti, odhadnout
jejich reálné možnosti. A taky hodně peněz, které bychom utratili za novou dlažbu na chodby
v hlavní budově, nové dveře a prahy, interaktivní tabule v každé třídě s připojením
na internet, nové digitální vybavení. O nových sportovištích se už zmiňuji v odpovědi
na otázku č. 4.
Děkujeme za rozhovor.
Kateřina Bučková a Sarai Mošťková, IX. C
Oslavy 55. výročí
otevření ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem
Projev starosty města, pana Zdeňka Pánka
Milá paní ředitelko, vážení hosté, milí žáci a bývalí absolventi,
každé pozvání na akci v prostorách této školy považuji za velmi
osobní a srdeční záležitost. Strávil jsem zde nejen svou školní
docházku, ale i patnáct krásných let v roli učitele a později zástupce
ředitele školy. Znám tady každou třídu, každý kout a také skoro
každého člena pedagogického sboru. S paní ředitelkou Blankou
Moráčkovou jsme dokonce sdíleli společný kabinet. Moc rád na tuto
dobu vzpomínám a těší mě, když se ke mně dodnes hlásí někteří moji
žáci.
Škola letos slaví své 55. narozeniny. Rád bych jí srdečně
popřál, aby byla stále plná školního ruchu, přerušovaného jen
pravidelným zvoněním. Aby se ze všech pater ozýval zvučný hlas pedagogů a ještě zvučnější
hlas přestávkového halasu. Protože jen škola, která je plná, škola, o kterou mají žáci a jejich
rodiče zájem, má v dnešní době budoucnost. Město jako zřizovatel se snaží pomáhat s opravami
budovy, zajistit provoz a plánovat nové, potřebné investice. Ale podstata školy je důležitější.
To, jak se tady děti cítí, jak rády do školy chodí, jaké jsou vztahy mezi lidmi, to všechno určuje,
jaká je ve škole atmosféra.
Proto bych dnes rád škole, celému učitelskému sboru, zaměstnancům i všem žákům
popřál, aby chodili do této školy rádi. Aby se tady nadále cítili dobře a společně pomáhali při
výchově dalších generací našich občanů. Víme, že škola je základ života. Tak ať je to v případě
Základní školy Bratrství Čechů a Slováků základ tak pevný, aby v nás zůstal celý život.
Děkuji Vám všem za Vaši obětavou práci, které si opravdu velmi vážím.Přeji Vám další
úspěšný školní rok, hezkou oslavu dnešních narozenin a příjemnou zábavu.
20. září 2014
Děkuji Vám za pozornost.
6
Co jste možná nevěděli – O historii naší školy
Pojďte s námi na chvíli nahlédnout do zápisů ve školní kronice a zjistit, co zajímavého
skrývá.
Naše škola byla postavena v letech 1957–1959 a jejím prvním ředitelem se stal pan
Josef Barbořík. Osmiletá střední škola Čechů a Slováků (původní název) slavnostně
zahájila provoz 1. 9. 1959 a zároveň také družbu se slovenskou školou Dlhé lány
v Trenčíně. Projektantem školní budovy byl akad. arch. Antonín Flašar a sochu valašské
dívky pro vestibul školy vytvořil akad. mal. a sochař Stanislav Ježek.
Ve školním roce 1968–1969 byly otevřeny dva nové objekty, školní kuchyně
s jídelnami a tělocvična. 21. 6. 1968 se škole dostalo názvu ZDŠ bratrství Čechů a Slováků.
Pro technické zázemí školy bylo důležité napojení na velkoodběr elektřiny a na městský
vodovod. Do běžného života školy samozřejmě zasahovaly i politické události.
Do funkce ředitele školy v období 1970–1990 postupně nastoupili František Dvorník,
Marie Chytilová, Karel Kurečka a Jaroslav Otáhal. Vzájemná spolupráce bystřické
a trenčínské školy byla tehdy velmi intenzivní. Velmi také vzrostl počet žáků a na 1. st.
docházelo i ke směnovému vyučování. 1. lyžařský kurz byl pro žáky 7. tříd zorganizován
v únoru 1974, o rok později byla do škol zavedena nová vzdělávací soustava s výukou
množinové matematiky. V létě byly organizovány pionýrské tábory, doma i v zahraničí (NDR,
Rumunsko). V 80. letech se začalo s pravidelným plaveckým výcvikem mladších žáků,
podobně i s dopravními kurzy.
V lednu 1986 byla zahájena výstavba osmitřídního pavilonu 1. stupně, o dva roky
později v něm děti zasedly do lavic, i když probíhalo ještě budování jeho druhé části. Škola se
také nově mohla pochlubit třídami s rozšířenou výukou jazyků (němčiny) a tělesné výchovy.
Listopad 1989 a následný společenský vývoj přinesl i podstatnou proměnu školství.
V letech 1990–92 stál v čele školy Jaroslav Sklenář, do r. 1999 Milan Krejčí a od té doby ji
stále vede Blanka Moráčková. Škola byla modernizována po stránce technické, především ale
ve výchově a vzdělávání. Zřízena byla první počítačová učebna, v nabídce nepovinných
předmětů se objevila informatika a základy výpočetní techniky. Reorganizací základního
školství byla znovu ustavena povinná devítiletá školní docházka a výuka cizího jazyka pro
7
všechny žáky od 4. ročníku. Součástí výchovné péče se od šk. r. 1997–98 stal i program
protidrogové prevence.
V červnu 1999 naše škola oslavila 40. výročí své existence. Její žáci dosahovali
dlouhodobě výborných výsledků ve školních olympiádách, sportovních, jazykových, pěveckých
i výtvarných soutěžích.
Pod vedením B. Moráčkové se škola zaměřila na výuku cizích jazyků, environmentální
výchovu, výuku výpočetní techniky, individuální péči o žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, osobnostní a sociální výuku. Od července 2000 vstoupila do právní subjektivity
a město ji zřídilo jako svou příspěvkovou organizaci. Kromě běžné výuky nabízí škola široké
možnosti uplatnění všem žákům v rozmanitých zájmových kroužcích, nepovinných
předmětech, projektech, projektových dnech, kurzech, poznávacích zájezdech, exkurzích, na
školních akademiích apod. Okrasná zahrada, žákovská studovna, víceúčelové hřiště,
rekonstrukce hlavního vchodu, výměna oken i podlah, nové učebny (a výčet zdaleka nekončí)
jen dokládají trvalé úsilí o modernizaci školy, která odpovídá nárokům současné doby.
Vlastní školní vzdělávací program Škola porozumění odstartoval (po dlouhodobé
a náročné přípravě) v září 2007. Obhájili jsme mezinárodní titul Ekoškola, ve třídách aktivně
pracují členové ekotýmů. Nedílnou součástí života školy se stalo i poradenské pracoviště,
v němž výraznou pomoc žákům poskytuje i školní psycholožka.
Kdybychom chtěli popsat všechny aktivity současné školy, nezbylo by v Clicku žádné
místo. Všechno podstatné samozřejmě najdete na školních webových stránkách, ale to určitě
všichni dobře víte. Tak zase někdy příště.
Adéla Mikulčáková, VIII. B
Škola má narozeniny
Škola má narozeniny, my máme přání jediný
Školo, už 55 roků máš a pořád dobře vypadáš.
Základ do života nám všem rozdáváš, skromná
přitom zůstáváš.
Co k výročí Ti přát?
Rošťáků stále plné lavice, ať je jich každý rok
více a více.
Všechno nejlepší!
Veronika
Moje školo,
nejen vzhledem k tomu, že Tě budu
letos opouštět, Ti chci popřát jen to
nejlepší a doufat, že i další žáci si Tě
oblíbí stejně jako já.
Daniela
8
Naší škole bych přála mnoho studentů, kteří opravdu chtějí poznávat
a rozvíjet své dovednosti a znalosti. Našim studentům pak osvícený učitelský sbor
a oboustrannou chuť ke spolupráci. Učitelům ať neschází nápady a možnosti je
realizovat.
Adéla
Milá školo,
za těch 55 let, co tu stojíš, se v Tobě vystřídaly tisíce žáků. Přišli jako malí
ustrašení prvňáčci a neuměli číst, psát ani počítat. Odcházeli jako sebevědomí
patnáctiletí „dospělí“, kteří se naučili mnoho nového. Já Ti přeju do dalších 55 let
jen samé chytré žáčky, kteří překonají všechny překážky a vyrostou z nich hodní
a slušní lidé.
Vendula
Drahá školo,
blahopřeji ti k Tvému 55. výročí. Jsi nemladší školou v Bystřici pod
Hostýnem a podle mě také nejhezčí. Přeji Ti hodně chytrých hlav, které tě budou
reprezentovat na soutěžích a olympiádách. Také bych byla ráda, kdybys ke svým
narozeninám dostala nové šaty.Ty Tvé šedivé jsou takové nudné, chtělo by to něco
veselejšího, jako kdybys volala na děti: Pojďte za mnou!
Adéla
Milá školo,
chtěla bych Ti popřát, aby ses i nadále rozvíjela (ať už v nabídce zájezdů
nebo vybavení učeben) a aby sis opět dokázala obhájit titul Ekoškola. Taky
doufám, že Tvé základy jsou i po těch 55 letech stále pevné a vydrží i nadále ten
každodenní nápor žáků.
Sabina
Krásné narozeniny! Tak už máš zase o rok víc, ale věk přece nic neznamená. Jsi
důstojná dáma v nejlepších letech, a proto Ti přeji jen ty nejlepší žáky a učitele.
Zuzana
Mé přání se nebude příliš lišit od ostatních. Vždyť Ti přeji jen to nejlepší:
pilné žáky a trpělivé učitele.Vím, že už nejsi nejmladší, ale věřím, že tu s námi
budeš ještě mnoho mnoho let. Ano, i já Tě mám ráda. (Když ráno vstávám,
nevypadá to tak. To si přeji, abys raději nebyla vůbec. Ale neboj, až se proberu,
dojde mi, že bez Tebe bych v dnešní době nebyla nic.) Děkuji Ti, že tu pro nás
jsi!!!
Sarai
9
Má drahá školo,
už tu stojíš více jak půl století a stále jsi „fit“. Chtěla bych Ti popřát, ať Tě
stále navštěvují žáci, kteří si Tě budou vážit a šířit Tvé dobré jméno. Do dalších
let Ti přeji hodně úspěchů!
Zuzana
Milá školo,
z celého srdce Ti přeji mnoho šikovných žáků a spokojených učitelů, kteří si
stěžují jen v opravdu výjimečných případech. Jsem ráda, že se v Tobě můžu
vzdělávat.
Kristýna
K 55. výročí bych chtěla naší škole popřát, aby se jí v dalších letech dařilo
co nejlépe. Aby měla plné třídy žáků, kterým se ve škole bude líbit, a obětavé
učitele s pevnými nervy.
Karolína
Anketa
Letošní půlkulaté narozeniny naší školy nás inspirovaly i k následující anketní otázce
úvodního čísla Clicku, které jsme v redakci oblékli tak trochu do svátečního. A protože nás
vaše názory zajímají, vyrazili jsme do ulic (přesněji školních chodeb) zjišťovat veřejné mínění.
Ještě malé upozornění – odpovědi uvádíme v původním znění, bez jazykové úpravy (některé
fakt pobaví).
„Jaké nové vybavení byste naší škole (tzn. nám všem) dopřáli?“
• Pavla, 9. C
Přáli bysme si nové geometrické pomůcky k nám do třídy!
• Hana, 8. C
Určitě nová kružítka!
• Lucie, 9. A
Chtěla bych Wi-Fi do třídy! (smích)
• Tereza, 6. A
Určitě eskalátory!
• Lucie, 6. A
Nové židle, protože tyhle vržou.
• Sára, 2. B
Přála bych si, abysme dostali novou tabuli, protože tahle pořád padá.
10
• Natálie, 1. A
Telku bysme brali!
• Pavel, 4. A
Víc pingpongovejch stolů a hlavně nový dveře do třídy!
• Mgr. V. Zicháčková
Velké sportovní víceúčelové hřiště.
• Mgr. M. Vávrová
Vybavení? Já myslím, že škola je vybavená dost.
Daniela Janásková a Karolína Janáková, IX. A
Pod lupou
Jméno: Věra Hermanová
Znamení: Vodnář
Děti: Lukáš (27), Jan (14)
Vašich 5 „nej“:
– Kniha: jakákoli od Jo Nesba
– Film: Madisonské mosty
– Sport: tenis
– Jídlo: To, které nemusím vařit.
– Historická postava: Václav Havel
Životní motto: Člověk se učí celý život.
• Byla jste žákyní na naší škole?
•
•
•
•
•
Ano
Odkud k nám přicházíte?
Ze Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici
pod Hostýnem.
Znáte náš školní časopis? Jak se vám líbí?
Ne, zatím neznám. Ale doufám, že se mi líbit bude.
Jak se vám pracuje s našimi žáky?
Většinou velmi dobře.
Proč jste si vybrala učitelské povolání?
Lákala mě možnost zpřístupnit dětem poznávání nového.
Můžete uvést pouhých šest slov pro svou vlastní charakteristiku?
Dochvilnost, snaha, humor, akčnost, samostatnost, spolehlivost.
Zuzana Matyáštíková, IX. A
11
Jméno: Růžena Mrázková
Znamení: Panna
Děti: Matyáš (21), Jan (19), Marie (13)
Vašich 5 „nej“:
– Kniha: Skleněný pokoj – Simon Mawer
– Film: Tenkrát na západě
– Sport: cyklistika
– Jídlo: zelenina, ryby, rýže
– Historická postava: Václav Havel
Životní motto: Kapka nehloubí kámen silou, ale
tím, že na něj často dopadá.
• Byla jste žákyní na naší škole?
•
•
•
•
•
Ne
Odkud k nám přicházíte?
Učím ještě v Želechovicích nad Dřevnicí, pokud se ptáte na školu.
Znáte náš školní časopis? Jak se vám líbí?
Zatím neznám. Ráda si přečtu, bude-li ta možnost.
Jak se vám pracuje s našimi žáky?
Výborně (ve většině případů) až dobře.
Proč jste si vybrala učitelské povolání?
Životní a studijní okolnosti mě k němu přivedly.
Můžete uvést pouhých šest slov pro svou vlastní charakteristiku?
Těžká otázka, netroufám si objektivně odpovědět, snad až se poznáme, si odpovíte
sami…
Veronika Pagáčová, IX. A
Reportáže
V Poslanecké sněmovně České republiky
Sotva začala škola a my už jedeme na výlet! A jaký! Přestože je časné ráno a jsme ještě
nedospalí, na dnešní cestu do Prahy se těšíme. Čeká nás návštěva Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky a samozřejmě další pražské pamětihodnosti. Ještě v loňském
školním roce totiž naše třída (tehdy VIII. C) spolu s V. A získala tuto neobvyklou odměnu
v celorepublikové umělecké soutěži Honzíkova cesta Evropou.
Na bystřickém nádraží nastoupíme do Zlínského expresu a jedeme vstříc Praze
a dnešním zážitkům. Tím prvním je pro mnohé spolužáky jízda na eskalátorech, sotva dorazíme
na Hlavní nádraží. Naše kroky pak směřují ke stanici metra, wow, metro! Přijíždíme na stanici
Malostranská, odtud míříme k Pražskému hradu. Pozorujeme nádherné ranní panorama
12
stověžaté Prahy a s nadšením pořizujeme první snímky města v jemném oparu. Naši
pozornost samozřejmě upoutá Hradní stráž, každý z nás přece musí mít s vojáky fotečku.
Když procházíme nádvořím, oznámí nám paní učitelka, že prezident je na Hradě přítomen.
V ten moment se všichni nadšeně díváme do oken, zda ho nezahlédneme.
V úžasu se zastavíme před Chrámem sv. Víta, co nejvíc zakláníme hlavu, abychom
dobře viděli i tu nejmenší věžičku gotické katedrály. Když opouštíme Hradčany, napjatě
posloucháme, kam vede naše další cesta matičkou Prahou. Hurá, bude to Petřín! Nadšení
opadne při pohledu na nekonečné schody. Ale stály za to. Rozhledna, nebo bludiště? Volba je
jasná. Silně deformované obličeje a postavy spolužáků ve velkých zakřivených zrcadlech
petřínského bludiště si nikdo z nás nenechá ujít.
A jsme na Malé Straně. Poslanecká sněmovna je schovaná v nenápadném podloubí,
vůbec bychom ji tam nečekali. Naší pozornou průvodkyní je Ing. Livia Pekajová z Eurocentra
Zlín, hlavní koordinátorka zmíněné soutěže. Po krátké úvodní přednášce procházíme
detektorem kovů a ocitáme se přímo v areálu. Sněmovna sídlí ve třech blocích
rekonstruovaných historických domů a paláců mezi Malostranským a Valdštejnským
náměstím. Přichází ale maličké zklamání. Přímo do hlavního jednacího sálu v Thunovském
paláci z konce 17. st. se nedostaneme. Možná jen z balkónu. Naštěstí je tu naše průvodkyně a ta
to zařídí. Za chvíli odemyká dveře a my jdeme dovnitř. Tak tady zasedají naši zákonodárci! Vše
si pozorně prohlížíme, hledáme, kde který politik sedí a fotíme snad každý kout. Posloucháme
poutavý výklad a ptáme se na to, co nás zajímá. Ještě poslední společné foto přímo
v poslaneckých lavicích a můžeme jít.
Přes Karlův most míříme na Staroměstské náměstí obdivovat jedinečnou krásu orloje
a pak už se řítíme na „Václavák“. Bude rozchod! Hledáme módní butiky i občerstvení, ovšem
za malou skleničku coca-coly 90 Kč? To snad ne!
Za hodinku plni dojmů a velmi unavení nasedáme do vlaku a sledujeme, jak nám Praha
rychle mizí za zády. Brzy na shledanou!
Kateřina Bučková a Sarai Mošťková, IX. C
13
Přespolní běh
Začátkem nového školního roku se stalo již tradicí, že naše škola pořádá závody
v přespolním běhu. Letos to bylo již podevatenácté, ale já jsem se soutěže mezi školami
okresu Kroměříž zúčastnila poprvé a chtěla bych se s vámi podělit o své pocity.
To čtvrteční zářijové ráno byla zima a mlha, každou chvíli jsem čekala, že začne i pršet.
S vědomím, že se musím nachystat a brzy vyrazit, jsem se přece jen odhodlala vstávat, i když
nejradši bych se zpátky zachumlala do peřin a spala. Ale takhle by to přece nešlo! Sraz v 7:45
jsem nakonec v pohodě stihla a pak se vyrazilo do areálu bystřického biatlonového klubu na
Bedlině. Po příchodu na místo jsme si uložili věci do šaten a šli se seznámit s tratí, kterou
poběžíme. Když jsme společně s děvčaty procházely naši trasu, začalo přece jen mrholit a terén
se stával hezky kluzký. Přepadly nás obavy (teď můžu říct, že naštěstí byly úplně zbytečné).
Paní učitelka nám ještě rozdala dresy s čísly a poslala nás do šatny napít se teplého čaje a dobít
energii nějakou dobrou svačinkou.
Na nástupu škol se dovídáme, že jako starší žákyně startujeme jako druhé v pořadí. Tak
šup šup, ještě se pořádně rozcvičíme a je to tady. Zazněl výstřel! Všechny dívky se rozeběhly,
co jim síly stačily. Za nás všechny mohu napsat, že jsme běžely co nejlépe. Umístily jsme sice
na 4. místě a byla z toho nepopulární bramborová medaile, ale jak se říká, důležité je
zúčastnit se! Našim klukům se dařilo a při následném slavnostním vyhodnocení jim patřil
potlesk za pěkné 2. místo.
Obědem jsme doplnili vydané síly a hurá domů odpočívat. Myslím, že všichni jsme naši
školu reprezentovali výborně a každý z nás si odnesl nové zkušenosti a zážitky. Já tedy
rozhodně ☺.
Veronika Pagáčová, IX. A
14
Proč Divadlo nekouše?
Jedno čtvrteční dopoledne na samém začátku října k nám do školy zavítali herci
z Hradce Králové se svým představením Divadlo nekouše aneb Živelný průvodce
divadelními žánry. Tělocvična sice není tím pravým uměleckým prostředím, přesto jsme se
všichni skvěle bavili. Výborní herci a jejich vtipné průpovídky vyvolávaly salvy smíchu.
Pásmo dobře vybraných ukázek z her proslulých světových i českých dramatiků
doplňoval výklad o vývoji divadla, jeho formách a žánrech. Zopakovali jsme si učivo a vůbec
to nebyla nuda! Na scéně jsme sledovali nešťastného Krále Oidipa nebo Shakespearova
žárlivého Othella. I když to byly tragédie, nasmáli jsme se víc než dost. Do role krásné
Desdemony si totiž herci vybrali dívku z publika a humorem nešetřili. Když pak přidali výstup
z Klicperovy komedie ještě z dob národního obrození a na scénu nastoupili rytíř Hadrián,
princezna Ruměna a selský jinoch Želmír, byli diváci chvílemi k neutišení. Zkušená herecká
dvojice – Jan Ženatý a Filip Chlud na závěr sehrála známou semaforskou parodii balady
Polednice K. J. Erbena.
„... jaký Dej sem dítě? Heleďte milostpaní,
nezdá se vám náhodou, že jste si na to
vymáhání vybrala poněkud nevhodný okamžik?
Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci ...“
Divadélko pro školy bylo fakt bezva, nápadité, originální a moc se těšíme na jeho další
návštěvu u nás v Bystřici.
Pavla Hermanová a Zuzana Šenovská, IX. C
15
Ekostránky
Evropský týden mobility
I v letošním roce se ZŠ Bratrství připojila k Evropskému týdnu mobility. Již 13. ročník
této kampaně tentokrát na téma Naše ulice, naše volba probíhal ve 2000 městech Evropy ve
dnech 16. – 22. září.
Projekt má trvale za cíl působit na občany měst a obcí v souvislosti s problémy, které
přináší stále narůstající automobilová doprava. Členové našeho školního ekotýmu proto
připravili akci s názvem Jak se dopravuješ do školy. Celý týden pravidelně zapisovali, jaké
dopravní prostředky jste při své cestě do školy použili. Dotazníky pak zpracovali a vyhodnotili.
A výsledky?
Nejlépe si vedly IV. B, VIII. A a VIII. B, protože více než polovina žáků těchto tříd
chodila do školy pěšky.
Pro zajímavost se podívejte na několik grafů:
V IX. C se 82% žáků dopravovalo do školy
autobusem.
Třída VIII. A si vedla nejekologičtěji,
62% dětí chodilo do školy pěšky.
auto
auto
autobus
autobus
pěšky
pěšky
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
Třídě V. A naopak patří prvenství v dopravě
auty.
kolo
auto
autobus
pěšky
0
10
20
30
40
50
Zuzana Šenovská a Pavla Hermanová, IX. C
16
Dobrá svačinka
Víte, že nosit si skvělou a ještě k tomu zdravou svačinu připravenou doma je poslední
dobou tzv. trendy? Zdravý životní styl se skloňuje ve všech pádech a naše redakce by ráda svou
čerstvě upečenou rubrikou také „ přispěla do mlýna“.
V každém vydání Clicku na vás budou čekat jednoduché receptíky, které zvládnete
(téměř) sami, záleží na vašich kuchařských zkušenostech. Domácí jídlo je cool! A jdeme do
kuchyně!
Banánové smoothie
2 zralé banány (nakrájené na kolečka)
250 ml mléka
250 ml hustého bílého jogurtu
2 lžičky medu
Všechno jednoduše rozmixujte, příště můžete
použít i jiné ovoce (mražené borůvky, maliny).
Pro extra zdravou variantu přidejte 1 – 2 lžíce
jemných ovesných vloček.
Muffinky s překvapením
Těsto:
150 g hladké mouky (nebo 50 g vyměnit za špaldovou)
70 g cukru (bílý nebo hnědý jemný krystal)
2 lžíce strouhaného kokosu
½ prášku do pečiva (nejlépe bez fosfátů)
50 g rozpuštěného másla
160 ml podmáslí
1 velké vejce
Náplň:
jablko (nakrájené na kostičky), popř. hruška, čokoláda, pikao (podle chuti, fantazie a zásob)
V jedné misce smíchejte všechny sypké suroviny. Ve druhé rozšlehejte metličkou vejce, přilijte
zchladlý, ale stále tekutý tuk, přidejte podmáslí a znovu prošlehejte (mixér není třeba, stačí
ručně). Pak přisypejte moučnou směs a opravdu jen zlehka širokou vařečkou spojte
v nadýchané těsto. Lžící rozdělte do připravených 8 formiček (ideální jsou silikonové, nemusí
se vymazávat) asi do 2/3 výšky. Mezi jednotlivé vrstvy těstíčka přidávejte ovoce nebo kousky
čokolády (mňam). Ve vyhřáté troubě (180° C) pečte 20 minut.
Zkuste, pochutnáte si!
100% úspěšnost zaručena!
Váš Click
17
Clickytipy
Hitparáda Clicku
1)
2)
3)
4)
5)
Duke Dumont – Won’t Look Back
Nebe – Padáky
Raego & Viktorie Krásná – Dokonalá
Pharell Williams – Come And Get It Bae
R5 – Heart Made Up On You
6) Orjan Nilsen feat. Adam Young – In The Air
7) Jason Derulo feat. Snoop Dogg – Wiggle
8) Calvin Harris feat. John Newman – Blame
9) Lily Wood feat. The Prick & Robin Schulz – Prayer In C
10) MAGIC! – Rude
Knížky (pro starší a pokročilé)
Hvězdy nám nepřály
Autor: John Green
Přeložila: Veronika Volhejnová
Vydavatel: Knižní klub v roce 2013
Když bylo Hazel třináct, diagnostikovali u ní rakovinu. Šance na
přežití byly mizivé, ale ve svých šestnácti stále žije. Nikdo neví, jak dlouho
to ještě vydrží.
Augustus měl rakovinu, ze které se vyléčil, byla mu však amputována
noha. Tihle dva se potkají na sezení jedné podpůrné skupiny, kam chodí lidé
s rakovinou, a padnou si do oka. Hazel, která si myslela, že už jí není dáno být normálně
šťastná, se zamiluje. Chvíle, které stráví s Augustem, jsou nejlepší v jejím životě, zažívají spolu
spoustu dobrodružství i krásných chvil. Například se spolu jedou podívat do Holandska, kde
navštíví Petera Van Houtena – autora Hazeliny oblíbené knížky. Zdá se, že jim nic nechybí.
Augustus ale těsně před jejich odjezdem do Holandska navštíví lékaře, ten zjistí, že se mu
rakovina vrátila v té nejhorší fázi. Gus ale Hazel nic neprozradí, protože ji nechce připravit
o skvělý pocit, který jí dal už jen tím, že je s ní. Když vyjde pravda o Gusově stavu najevo, je
dívka opět úplně na dně, je naštvaná na rakovinu a na život vůbec. Zbývají jim poslední
společné dny…
Christiane F. – Můj druhý život
Autor: Christiane Vela Felscherinow
Přeložila: Nora Obrtelová
Vydavatel: OLDAG
Kniha Christiane F. – Můj druhý život je pokračováním světového
bestselleru My děti ze stanice ZOO. O pekle své závislosti na heroinu a dětské
18
prostituci v ní vypráví skutečná německá dívka. Změnil jí mimořádný úspěch knihy
a následného stejnojmenného filmu život? Dokázala s narkomanií skoncovat? Jakou cenu
zaplatila za obrovské životní selhání? Miliony čtenářů čekaly na pokračování jejího příběhu.
A dočkaly se. Christiane Felscherinow se nechala po 35 letech přesvědčit novinářkou Sonjou
Vukovic, aby jí vyprávěla, jak to s jejím životem bylo dál. Tato kniha popisuje Christianin boj
s drogovou závislostí, její pobyt ve vězení i seznámení s legendami amerického rocku
a evropské literatury, ale také šťastné období v Řecku završené největší radostí a darem –
narozením syna Philippa.
Daniela Janásková a Karolína Janáková, IX. A
Pozvánka do kina
Zůstaň se mnou
Tento film vznikl na motivy bestselleru If I Stay. Příběh
je o mladé dívce, která ještě včera měla vše, o čem kdy snila –
úžasnou rodinu, milujícího přítele a přijali ji na prestižní
hudební školu. Jedno zimní ráno se však všechno změní. Dívka
upadne do kómatu po autohavárii celé její rodiny. Objeví se
vedle svého těla a absolutně netuší, co se s ní vlastně děje.
Postupně se dopracuje k tomu, že je na pokraji smrti a jako
jediná musí učinit rozhodnutí, jestli zůstane nebo nechá svoje
tělo zemřít. V příběhu dojde k několika nečekaným zvratům, až
se člověk sám sebe ptá, co se bude dít dál. Hlavní hrdinka Mia
si během svého rozhodování prochází předchozí události svého
života. Film se doporučuje hlavně čistým romantickým duším
a mimochodem je v něm úžasná hudba
.
Dům kouzel
Belgický animovaný film pro děti Dům kouzel vypráví
příběh o opuštěném kocourkovi, který se jednoho deštivého dne
ukryje v tajuplném domě starého kouzelníka. V tomto domě
však žije i starý králík Jack a myška Maggie, kteří dělají všechno
pro to, aby kocoura vyhnali. Všechno se však mění, když
kouzelník, který se o zvířátka stará, skončí v nemocnici a jeho
chamtivý synovec chce dům prodat. Zvířátka se tak musí spojit
a vymyslet plán, jak nepřijít o svůj domov. Film je plný barev
i akcí a slibuje velmi kvalitní zábavu nejen pro mladší diváky.
Zdá se, že se může rovnat disneyovkám z poslední doby.
Jan Bucek, VIII. B
19
Herní novinky
The Sims 4
A je to tady! Další pokračování herní série, kterou jistě všichni znáte. Při hraní The Sims
si užijete naprostou volnost, a tak můžete svým Simíkům bez jakýchkoli problémů organizovat
životy. Základem celé hry je vytvoření si postavy Simíka zcela podle vašich představ. Je to celé
jen na vás. Důležitou částí v životě vašeho Simíka je kariéra. Chcete, aby to byl profesionální
sportovec, rocková hvězda, vědec nebo třeba voják?
A čím se The Sims 4 liší od předchozího dílu? Určitě by mělo jít o lepší grafické
zpracování a rychlejší načítání hry. Tvůrci se věnovali hlavně osobnostem Simíků, kteří vůbec
poprvé jednají jako skuteční lidé a mohou provádět více činností
naráz. Naopak odstraněním bazénů, aut či jiných pro hráče
naprosto samozřejmých věcí, hře spíše uškodili.
I tak je hra určitě skvělá, ale novinek v ní není zase tolik, aby
patřila mezi nejlepší. Pokud si chcete hru užít „naplno“, budete si
muset dokoupit ještě dodatky, které ji zpestří, a tak vás nebude
mít šanci nudit.
Jan Bucek, VIII. B
Zábava s youtubery
Chcete vědět, kdo nás momentálně baví na Youtube? Tak tady to máte. A mrkněte se!
Stejk – Kotletka Marry F*ck Kill TAG
Stejkova drahá polovička Kotletka se rozhodla také natočit snad momentálně nejznámější TAG
na Youtube . Z „tajemného" klobouku tahá všemožná jména a nechává tak volný průchod svým
citům k ostatním youtuberům. Vezme si Exploiteda, Pedra nebo Karla Gotta? Dozvíte se v
Kotletčině videu.
P. S. Samozřejmě jako ve správném MFK TAGu zemře TheMadkyo!
TVTwixx – Výbuch vzteku
Další random vlog s Dannym v čele. Tentokrát vzal kameru na natáčení videoklipu dvou
rapperů, který se vznikal na místě, které zprvu vypadalo opuštěně, ale zdání klame! Vlog je
doplněn o spoustu příběhů a klasických hlášek, jako je NICE nebo NICE apod.
Vidrail – Vtip na dobrou noc
Na Youtube se rychlostí viru šíří TAG, tentokrát to je Vtip na dobrou noc. Podstatou tohoto
TAGu je říct nějaký velevtipný vtip, který by ostatní bavil. Těšit se můžete například na vtip
opředený černým humorem.
Johnny Valda – Spider dog
Johhnyho formát s komentáři vtipných videí (a tím je dělá ještě vtipnějšími) je nejúspěšnějším
projektem na jeho kanále. Díky pravidelným videím vznikají nové a nové hlášky typu Arbeiten,
arbeiten. Tentokrát je hlavním tématem videa pes v kostýmu pavouka, který prankuje náhodné
lidi.
20
Madbros – Pátek s Madbros | Šílený piráti
Další z mnoha pátků, kdy Madbros plní úkoly, o které si fanoušci píší. Opět se dozvíte hodně
informací a hlavně uvidíte, jak Premi&Prooxy plní šílené úkoly typu depilace, hra na piráty,
nebo jezení mýdla.
Sabina Vaculíková, IX. A
Malá ochutnávka „stejkovin“
Věřili byste, že:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
když se probudíte, budete o 1cm vyšší, než když jdete spát?
váš nos dokáže rozeznat až 50 000 různých pachů.
HIPOPOTOMONSTRSOSESKVIPEDALIOFOBIE je fobie z dlouhých slov?
na úsměv je potřeba 17 svalů, na zamračení je třeba 43 svalů, ale pouze 7 na to, abyste dali
někomu pohlavek?
nemůžete vdechovat nosem a zároveň mluvit?
švábi vydrží i výbuch jaderné bomby?
samice všech druhů savců se dožívají vyššího věku než samci?
když vydry spí, drží se vzájemně za ruce (tlapky)?
srdce plejtváka obrovského je tak veliké, že i malé dítě by mohlo plavat jeho žilami?
je mnohem pravděpodobnější, že na vás spadne kokos, než že vás napadne žralok?
když vypijete 1litr sojové omáčky naráz, můžete se dostat do komatu?
časový rozdíl mezi tyranosaurem a stegosaurem je větší, než časový rozdíl mezi
tyranosaurem a námi?
průměrná žena spotřebuje za život 3 kg rtěnky?
nebýt kyseliny fosforečné, Coca-Cola by vám hned po požití vyvolala zvracení?
když při učení se na test budete žvýkat žvýkačku stejné chuti jako při testu, učivo se vám
lépe vybaví?
Zdroj:
http://www.youtube.com/results?search_query=stejk
http://www.youtube.com/user/Stejk01
Perly ze světa
domovská stránka Stejka
Sarai Mošťková, IX. C
Kam na výlet ? K Zátoce rejnoků
Zlínská zoologická zahrada – Lešná je už několik let druhou nejnavštěvovanější zoo
v České republice. A není divu. Areál prochází postupnými proměnami, budují se unikátní
pavilony a velmi atraktivní expozice. Ta nejnovější byla otevřena letos v září a patří
rejnokům.
Je to jediný pavilon v Evropě, který umožňuje návštěvníkům pohladit si rejnoky
přímo v bazénu a dokonce je i nakrmit krevetami. V nádrži s mořskou vodou o objemu
100 tisíc litrů zatím plave 20 rejnoků druhu siba ománská, kteří pocházejí z Rudého moře. Jsou
jim tři roky a v průměru mají 60 až 80 cm. Zoo do budoucna počítá celkem se 40 rejnoky
a pokusí se i odchovat mláďata. S bazénem jsou propojena také mořská akvária s drobnými
21
bezobratlými živočichy či mořskými
rybami a mimo jiné slouží jako biologické
ukazatele čistoty vody, např. mořská
sasanka reaguje na změny okamžitě.
Samostatné terárium pak představuje
největší suchozemské korýše na světě –
kraby palmové, jejichž klepeta mohou mít
rozpětí až jeden metr.
Příprava náročného projektu trvala
několik let, od začátku stavby po její
otevření uplynulo 10 měsíců a náklady se
vyšplhaly ke 30 milionům korun.
Využijte příjemného podzimního počasí a vydejte se třeba o víkendu za rejnoky
a ostatními zvířaty do Lešné. Nebudete litovat!
Aneta Luhanová, IX. C
Pro volnou chvilku
Ani tentokrát jsme nezapomněli na rubriku určenou všem bystrým hlavičkám.
Procvičujte svou paměť, vyzkoušejte svůj důvtip, pohotový úsudek, ověřte si své znalosti
(věříme, že jistě bohaté).
Doplňovačka
Vlastivědný testík pro každého
(počet teček odpovídá počtu chybějících písmen)
1. Hlavní město České republiky? . . . . .
2. Která řeka jím protéká? . . . . . .
3. Počet obyvatel naší metropole? . . . . . . .
4. Současný prezident České republiky? . . . .
5. Nejvyšší hora České republiky? . . . . . .
6. Nejmenší sousední stát České republiky? . . .
7. Zbývající sousední země České republiky? . .
.
. . . . .
. . . . . .
. . . . .
. . . . . .
. . . . . . . .
8. Jaké barvy symbolizují českou vlajku? . . . .
. . . . .
. . . . . . .
9. Který strom je národním symbolem? . . . .
10. Památný hrad Karlštejn vybudoval český král a římský císař . . . . . . .
22
Spojovačka
Literární testík pro všechny
(přiřaďte autora k jeho dílu)
Božena Němcová
Robinson Crusoe
Jack London
Dva roky prázdnin
Eduard Petiška
Staré pověsti české
Josef Čapek
Babička
Wiliam Shakespeare
Kytice
Jan Karafiát
Romeo a Julie
Alois Jirásek
Staré řecké báje a pověsti
Karel Čapek
Povídání o pejskovi a kočičce
Jules Verne
Broučci
Karel Jaromír Erben
Bílý tesák
Astrid Lingrenová
Dášeňka
Daniel Defoe
Děti z Bullerbynu
Hádanky
(od 6 do 99 let)
1. Cestovatel
Co obletí svět, a přesto zůstane v rohu?
2. Co je těžší?
Co je těžší, kilo železa nebo kilo peří?
3. Mokré vlasy
Tři muži byli na výletě a na své cestě objevili nádherné jezero. Utábořili se tedy u něj a šli si do
jezera zaplavat a potápět se. Všichni tři se potápěli, ale když vyšli na břeh, jen dva z nich měli
mokré vlasy. Jak je to možné?
4. Tajné jméno
Nikdo ho nikdy neviděl, a přesto je často kolem nás. Někteří jej milují, někteří jej nenávidí.
Když však vyslovíš jeho jméno, zabiješ ho. Co je to?
Řešení: 1. poštovní známka / 2. obojí váží stejně / 3. jeden je plešatý / 4. ticho
Nikola Czyžová, IX. B
23
Vtípky (Pepíček a další)
• Otec k synovi: „Dokážeš si představit, kolik mě stojí tvoje studium?"
„Ano, a proto se snažím učit co nejméně!"
• Povídá máma Pepíčkovi: „Tak už konečně vstávej, nebo přijdeš pozdě
do školy!“
„Jen klid, mami. Škola je otevřená až do večera!“
• Ve škole povídá paní učitelka: „Venku tak krásně sněží, co kdybychom začali
s koulováním?“
„Ano, ano!“ křičí žáci.
„Dobře, tak k tabuli půjde Pepíček.
• Přijde Pepíček domů, ukazuje tatínkovi vysvědčení a ten povídá: „Tak hrozné vysvědčení
jsem ještě neviděl."
A Pepíček: „Já také ne, včera jsem to našel ve tvých věcech.“
• Před školou stojí Pepíček a brečí. Přichází paní učitelka a ptá se proč: „Protože před chvílí
šel do školy pan ředitel a na naší klouzačce si zlomil nohu!“
„No tak, nebreč, on se brzo uzdraví.“
„Já vím, ale všichni kluci ze třídy to viděli, jenom já ne.“
• Paní učitelka se ptá dětí, čím by chtěly být. Pepíček zvedne ruku a říká: „Já bych chtěl být
hracím automatem.“
Paní učitelka: „A proč právě hracím automatem? No, protože automat nic nedělá a jenom
bere peníze.“
• Pan učitel se v hodině fyziky zeptá žáků: „Víte děti, jak pomocí vody získat světlo?"
Pepíček vykřikne: „Stačí umýt okna, pane učiteli!“
• Paní učitelka se ptá při matematice Pepíčka: „Když ti dá maminka jednu žvýkačku a tatínek
dvě, co budeš mít?“
„Svěží dech prosím.“
• Přijde Pepíček ze školy a říká: „Mami, dneska jsem se jediný z celé třídy přihlásil!“
„No to je pěkné,“ říká maminka, „a na co se paní učitelka ptala?“
„Kdo rozbil okno na chodbě?"
• Omylem spadne paní učitelka do pekla. Celá bezradná chodí, bloumá, až najde nenápadný
koutek, kam se uchýlí, v klidu sedí a mlčky pozoruje celé dění. V tom přijde na kontrolu
sám Lucifer.
Když spatří paní učitelku, zděšeně se ptá: „Ženská, co vy tady děláte, vy patříte do nebe
a tady je peklo!“
„To je peklo?“ diví se paní učitelka, „a já myslela, že je velká přestávka!“
24
• Student skládá zkoušky. Profesor se ptá: „Co nejvíc způsobuje pocení u člověka?"
„Vaše otázky,“ zazní odpověď.
• „Pane učiteli, píše se po R vždy tvrdé Y?“
„Ne. Například ve slově trouba se po R píše O!“
• Říká doma malý Karlíček mamince: „Mami, dneska se mě ptala paní učitelka, jestli mám
sourozence.“
„A cos odpověděl?“
„Že jsem jedináček.“
„A co na to učitelka?“
„Chválabohu.“
• „Chtěla jsem se vzdělávat, ale naši mi nechtěli koupit tu nejdůležitější učební pomůcku.“
„A co jsi chtěla studovat?“
„Autoškolu!“
Sabina Vaculíková, IX. A a Nikola Czyžová, IX. B
Cesta kolem světa s Clickem
Pro všechny, kteří máte rádi zeměpis nebo cestování (třeba jen prstem po mapě), je tu
zbrusu nová rubrika. Společně navštívíme všechny kontinenty (co myslíte, je jich pět, šest či
sedm?), probereme nejdůležitější geografické údaje a přidáme něco navíc.
Naší první zastávkou bude samozřejmě Evropa, v jejímž srdci leží Česká republika, náš
domov.
Evropa
Evropa se jako jeden z šesti tradičních světadílů rozkládá na severní polokouli, ale také je
její území bráno jako západní část Eurasie.
V Evropě žije 742,5 mil. obyvatel, což je 9,6% světové populace. Svou rozlohou je
druhým nejmenším kontinentem, zároveň však i druhým nejhustěji osídleným. Ze severu
Evropu omývá Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, na jihu Středozemní a Černé
moře, o východní hranici s Asií nepanuje shoda.
Evropa má nejčlenitější pobřeží, 1/3 její plochy tvoří poloostrovy a ostrovy. K největším
patří Britské souostroví, Island, Nová Země nebo Špicberky. Průměrná nadmořská výška činí
290 m n. m. (to je nejméně ze všech světadílů), více než polovinu Evropy totiž zabírají nížiny.
V geologicky nejstarší části Evropy se nachází i její nejnižší bod - Kaspická proláklina (28 m
pod hladinou moře).
Jako nejvyšší evropská hora se nejčastěji uvádí Mont Blanc (4807 m). Někteří se ale
domnívají, že je to Elbrus (5642 m), kavkazská sopka se dvěma vrcholy, jedním ještě v Evropě,
druhým v Asii. Nejvíce činných sopek se nachází na Islandu a v jižní Evropě, nejvyšší je Etna
na Sicílii. Kontinent protkává hustá síť řek, nejdelším veletokem je ruská Volha. Tři podnebné
25
pásy ovlivňují zdejší klima i vegetaci. V Evropě je převážně mírné podnebí, absolutně nejnižší
naměřená teplota je – 69 °C, naopak nejvyšší 52 °C.
Evropa patří k hospodářsky nejvyspělejším oblastem planety, má naleziště uhlí, ropy,
zemního plynu, železné rudy, bauxitu, niklu, rtuti aj. Nejdůležitějším průmyslovým odvětvím je
strojírenství, objem zahraničního obchodu je největším ze všech světadílů. Na pevnině
a ostrovech se nachází území 46 nezávislých států. Německo, Francie, Velká Británie, Itálie
a Rusko tvoří polovinu světové desítky největších ekonomik světa.
Něco navíc? Zkuste znalostní minikvíz!
1. Která evropská řeka je nejdelší?
A) Volha
B) Dunaj
C) Dněpr
2. Která z evropských katedrál je nejvyšší?
A) katedrála v Chartres
B) katedrála sv. Pavla v Londýně
C) Sagrada Familia v Barceloně
3. Která evropská země má nejhustší železniční síť?
A) Česká republika
B) Maďarsko
C) Švýcarsko
4. Který evropský přístav je největší?
A) Rotterdam
B) Antverpy
C) Janov
5. Víte, kde se nalézá nejjižnější bod Evropy?
A) Malta
B) Gibraltar
C) ostrov Gavdos
6. Která evropská metropole má nejstarší podzemní dráhu (z r. 1863)?
A) Paříž
B) Londýn
C) Praha
7. Kolik měří nejhlubší studna Evropy nacházející se na českém zámku Zbiroh)?
A) 99 m
B) 144 m
C) 163 m
Správná odpověď: 1A, 2B, 3B, 4A, 5C, 6B, 7C
Adéla Gréeová, VI. B
26
Listování
Malé podzimní zamyšlení
Přišel podzim a já se cítím tak nějak všelijak. Krásné dny střídají ty studené, zamračené.
Bez sluníčka jsem pak unavená a nejraději bych zalehla do postele a koukala na filmy. Ale zase
miluji tu vůni podzimu nebo když si mohu zapálit svíčku v pokoji a v klidu odpočívat. A jak to
máte vy?
Nikola Czyžová, IX. B
Začátek podzimu mám ráda, babí léto bývá teplé a slunečné. Vzduchem si volně poletují
pavučinky a vítr je unáší do daleka. Celá příroda kouzlí s rozmanitými barvami. To pravé
podzimní počasí však v oblibě příliš nemám. Rána začínají být chladná, často jsou husté mlhy,
prší a dříve se stmívá. V takové dny se mi nechce ráno ani vstávat, lepší by bylo zůstat pěkně
v teple pod peřinou.
Karolína Janáková, IX. A
Podzim je překrásné
období. Nepatří sice mezi mé nejoblíbenější, ale přece jen
ho mám svým způsobem
ráda. Ze stromů padá listí všech barev a pokrývá každý
kout zahrady. Dozrávají
kaštany a ve mně se probouzí ta malá
holčička, která je tak ráda
sbírala a nosila zvířátkům do krmelce. Také
se už nemohu
dočkat, až budeme sbírat úrodu jablek
a lisovat
z nich lahodný mošt.
Mým
nejoblíbenějším ročním obdobím je léto,
protože mohu
trávit celé dny venku s kamarády. Kdo ale
říká, že jakmile se
ohlásí podzim, musím sedět doma? Vždyť
můžu jezdit na
kole, na bruslích anebo na procházkách
objevovat
krásy podzimu. Na své oblíbené místo chodím
nejradši právě
na podzim. Je to malá tůňka schovaná
uprostřed lesa. Ráda se dívám,
jak žluté drobné lístky plují na její hladině jako
malé lodičky. Ráda se brodím
hromadami nafoukaného listí a pozoruji, jak se vše
kolem mě chystá na příchod zimy.
Kateřina Bučková, IX. C
27
Přestože je podzim předzvěstí chmurného zimního počasí, je to krásné roční období
a moje oblíbené. Slavím v něm totiž každoročně své narozeniny. Mám podzim ráda taky kvůli
jeho zvláštnímu kouzlu. Když
vidím velké hromady shrabaného listí, mám sto chutí
se rozběhnout a hezky se
v nich vyválet. Pokud je nevlídně a prší, přišel ten
správný čas na to, sednout si
k oknu s hrnkem horkého, sladkého kakaa a dívat
se, jak kapky deště
stékají po okenním rámu. Je příjemné
zachumlat se do
hřejivé deky a jen tak si přemýšlet.
Zuzana Matyáštíková, IX. A
Upřímně, nemám podzim ráda. Vadí mi ponuré počasí, které na mě působí depresivním
dojmem. Začíná se ochlazovat, a jak už jsem se mnohokrát poučila, vyplatí se mít v batohu
deštník, protože déšť je nepředvídatelný a může přijít během chvilky. Právě to je jeden
z důvodů mé nelibosti k podzimu. Na druhou stranu musím ale říct, že podzimní příroda je
prostě
obdivuhodná. Keře se červenají dozrávajícími šípky, ze kterých se v zimě
vaří dobrý čaj, větve ovocných stromů mají co dělat, aby udržely tíhu
bohaté úrody. I já se podvědomě po celý rok těším na lahodný
jablečný mošt. Pilné hodpodyňky už mají plné police kompotů
a marmelád, vždyť zima bude dlouhá.Také trnky na slivovici už
jsou pečlivě sesbírané a čekají, až přijde jejich čas.
V čem je podzim ale nedostižný, jsou barvy. Sytě zelené
listy pomalu začínají žloutnout, tiše se snášejí k zemi a pokrývají ji
hustým pestrým kobercem. Nad řekami a rybníky se tvoří bělavé
závoje z vodních par. Příroda se pomalu ukládá k dlouhému spánku.
Nerušit prosím.
Sabina Vaculíková, IX. A
28
Léto končí a nastupuje podzim. Je to jedno z nejkrásnějších ročních období, tedy aspoň
pro mě. Příroda se mění, čím více má barev, tím méně světla, dny jsou kratší a chladnější. Vždy
sleduji, jak se houfují vlaštovky a chystají se k odletu do teplých krajin. Pomalu, ale jistě vše
odkvétá, končí i sklizeň na polích a v zahradách. Se zájmem pozoruji děti, které s větrem
o závod prohání své papírové draky a
vzpomínám na léta, kdy jsme spolu
s maminkou také takového draka
pouštěly. Podzimní dny často
doprovází déšť, mlha a ranní
chlad. A to se mi na rozdíl
od jiných lidí právě líbí.
¨
Veronika Pagáčová, IX. A
Podzim se mi líbí. Mám ráda tu vůni listí i
patří. Je to moje oblíbené roční období. Mnozí lidé
Vždyť je to nejpohodovější sezóna: do Vánoc ještě
shánění dárků; není ještě úplně zima, dá se proto
písemky v nedohlednu, tudíž je to čas odpočinku!
Nejradši mám typické podzimní
brouzdám se rosou v trávě, potůčky zurčí a já
typický „kochač“. Na dlouhé túry nejsem, ale
vůně hlíny, šumění deště, jablka, hrušky
představit.
mlhy, které k podzimu neodmyslitelně
podzim nemají rádi. Nechápu proč?!
daleko, takže nemusíme plašit kvůli
vyrazit na výlet; velké pololetní
počasí, mléčná mlha se válí v nížinách,
se kochám přírodou kolem. Jsem
příroda mě fascinuje. Barevný les,
i dýně – bez toho si podzim nedokážu
Sarai Mošťková, IX. C
29
Obsah
Jen tak na okraj ........................................................................................................................... 3
Naše nová redakce ....................................................................................................................... 4
Na slovíčko.................................................................................................................................... 5
Oslavy 55. výročí otevření ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem.......... 6
Co jste možná nevěděli – O historii naší školy.......................................................................... 7
Škola má narozeniny ................................................................................................................... 8
Anketa......................................................................................................................................... 10
Pod lupou.................................................................................................................................... 11
Reportáže.................................................................................................................................... 12
V Poslanecké sněmovně České republiky ........................................................................... 12
Přespolní běh........................................................................................................................ 14
Proč Divadlo nekouše? ........................................................................................................ 15
Ekostránky ................................................................................................................................. 16
Evropský týden mobility...................................................................................................... 16
Dobrá svačinka .......................................................................................................................... 17
Banánové smoothie.............................................................................................................. 17
Muffinky s překvapením...................................................................................................... 17
Clickytipy ................................................................................................................................... 18
Hitparáda Clicku .................................................................................................................. 18
Knížky (pro starší a pokročilé) ............................................................................................ 18
Pozvánka do kina ................................................................................................................. 19
Herní novinky ...................................................................................................................... 20
Zábava s youtubery.............................................................................................................. 20
Kam na výlet ? K Zátoce rejnoků ........................................................................................ 21
Pro volnou chvilku..................................................................................................................... 22
Doplňovačka ........................................................................................................................ 22
Spojovačka........................................................................................................................... 23
Hádanky ............................................................................................................................... 23
Vtípky (Pepíček a další)....................................................................................................... 24
Cesta kolem světa s Clickem..................................................................................................... 25
Evropa .................................................................................................................................. 25
Listování ..................................................................................................................................... 27
Malé podzimní zamyšlení.................................................................................................... 27
30
Redakční rada:
Šéfredaktorka:
Odpovědní redaktoři:
Výtvarný redaktor:
Fotografie:
Kateřina Bučková
Jan Bucek
Daniela Janásková
Veronika Pagáčová
Aneta Luhanová
Sarai Mošťková
školní fotoarchiv
Jazyková úprava:
Mgr. Jasna Mikešková
Grafická úprava a tisk: RNDr. Jitka Goczolová
Více informací najdete na
www.zsbrat.cz
Download

Click... - Základní škola Bratrství Čechů a Slováků