g!
GYMNÁZIUM
KROMĚŘÍŽ
casopis.gymkrom.cz 1/2011
­ úspěch našich žáků
ve studentském parlamentu
­ recenze filmu
Habermannův mlýn
­ ďábelský stužkáč
maturantů
­ rozhovor s jedním
z nejoblíbenějších profesorů
­ divadelní kroužek
a studenti ­ herci
g!
GYMKROM.CZ
CASOPIS.GYMKROM.CZ
g!
GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ
Úvodník
Vzhledem k rozvíjejícím se možnostem komunikačních médií si nedovedu představit někoho, kdo by
neznal Facebook a jeho možnosti i nemožnosti. Z vlastní zkušenosti vím, že nejrychlejší a nejspolehlivější
agenturou na zprávy a novinky všeho druhu je jistě známá agentura „JPP – jedna paní povídala“.
Ale přesto nebo možná právě proto mám tu drzost nabídnout vám i jinou možnost zisku zpráv vážných
i méně vážných, novinek a zpráviček o tom, co se kolem nás dělo, děje a nebo dít bude. Možná se svou
rychlostí nevyrovnáme již zmiňovanému médiu a schopností zkreslit jakoukoliv informaci nebudeme
nikdy mít tu čest konkurovat jmenované agentuře, ale …
Třeba vás občas pobavíme, potěšíme, rozveselíme, někdy naštveme a rozezlíme nebo jenom podáme
informace. Ať si každý vybere podle své povahy i momentální nálady!
A aby se alespoň zpočátku úsměv na tvářích objevil většině z vás, tak tedy vězte.
Je jaro! Stěhovaví ptáci se pomalu vracejí, stromy už kvetou, tráva se zelená a i ta žlutá koule na
obloze o sobě občas dává vědět. Duben se přehoupl do třetí dekády a do konce školního roku zbývají už
jenom dva měsíce. Tak ať nám ten čas společně plyne rychleji než voda v Moravě.
g! 1/2011
časopis Gymnázia Kroměříž
redakce pod vedením pí. uč. Obrtalové:
Magdaléna Kuncová, Zuzana Sakařová, Lenka Vybíralová, Lucie Woloszczuková, Tereza Guliášová,
Svatava Černá, Jakub Krejčí, Adéla Sílešová, Dominika Hamrlová, Hana Formánková, Markéta
Škabrahová a další
grafická úprava:
Jakub Halama
g!
casopis.gymkrom.cz
www.gykm.cz
GYMKROM.CZ
2
g!
GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ
Obsah
Vážení čtenáři, v tomto vydání časopisu G! najdete články různých charakterů. Můžete si přečíst
netradiční pojetí rozhovoru s jedním z našich profesorů či rozhovor se studentkou. Zajímavé jsou i
reportáže z akcí, jako je Stužkovací večírek 8.A či Eurodebaty, kterých se účastnilo několik našich
studentů. Dozvíte se informace o divadelním souboru naší školy a můžete porovnat názory studentů na
naše gymnázium od studentky letošní primy a od nedávného absolventa. Milovníci vymyšlených příběhů
si také přijdou na své. A nechybí ani troška humoru s citáty o škole. Na dalších stánkách také naleznete
recenzi na film Habermannův mlýn a své životní postoje nám přiblíží v krátkém dotazníku i několik
profesorů.
Tak příjemné čtení!
2. strana
3. strana
4. strana
5.­6. strana
7.­8. strana
9. strana
10. strana
11. strana
12. strana
13. strana
14. strana
15. strana
g!
Úvodník
Obsah
Eurodebaty
Stužkovací večírek
Divadlo a GYKM
Profesoři a citáty
Rozhovor s profesorem
Pohledy studentů na naši školu
Rozhovor – Jeden z nás
Habermannův mlýn
Příběh – Křídla
Veselé citáty o škole
GYMKROM.CZ
3
g!
GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ
Naši studenti debatují
V kalendáři se píše datum: pátek 14. ledna a pětice
studentů naší školy (z kvinty A: Nikola Ginterová, Jakub
Merc, Jakub Videman a Dominik Vrzal; za kvintu B:
Tereza Gulyášová) se vydává na v pořadí již pátou a tedy v
naší republice poslední Eurodebatu, (Duel školních týmů,
kdy týmy hovoří o jednom z pěti předem určených témat.
Jeden je v pozici „pro“, druhý „kontra“.) ve které se mají
postavit týmu Střední školy podnikatelské. Do křesel
porotců usedají paní Natálie Šťastná reprezentující
Informační kancelář Evropského parlamentu (dále jen EP)
a poslanci EP – kroměřížská občanka paní Olga Sehnalová
a pan Evžen Tošenovský. Moderování se zručně ujímá pan Ondřej Bárta.
Po pár minutách v konferenčním sále kroměřížské knihovny zazní několik slov úvodem. Od paní
Šťastné se dovídáme o činnosti Informační kanceláře.
Teď už zbývá jen přikročit k samotné soutěži. Po otázce na studenty obou zúčastněných týmů, za které
z témat by byli nejvděčnější, zjišťujeme, že trest smrti je ještě stále aktuální otázkou.
Rozhodnutí však není na nich, a tak paní Šťastná losuje jeden z pěti barevně odlišených papírů, na
kterém jsou témata napsána. V tuto chvíli by se napětí nejen v publiku, nýbrž hlavně mezi soutěžícími dalo
krájet. A je rozhodnuto. Otázka zní: „Potřebuje EU zákon na boj proti diskriminaci párů stejného
pohlaví?“ Zástupci soupeřících týmů si pomocí „kámen ­ nůžky – papír“ určují, zda budou zastávat
stanovisko ANO, či naopak NE. Na nás vyšlo ANO.
V průběhu proslovu paní Sehnalové a pana Tošenovského o EP si všímám značné nervozity na obou
stranách. Týmy si na poslední chvíli ujasňují, kdo co řekne.
My obhajujeme své stanovisko – ANO – jako první. Několika milými slovy uvítá diváky a poděkuje za
možnost zde být Nikča G., pak již přistupuje k tématu. Svými argumenty ji zapáleně podpoří i Kuba V. a
Dominik V. Pak se již vyjadřují studenti SPŠ.
V desetiminutové pauze, kdy si mají soutěžící ujasnit své finální vystoupení, udeří moderátor i na
diváky. Nejdříve osloví „toho muže v saku a čelence“ alias Martina Pšenka (GKM, septima B). Ten je
jasně pro tento zákon. Poté se ptá i ostatních, z nichž již někteří vyjadřují jisté obavy ze zákona. Tyto
obavy má i pan Tošenovský. Zatímco paní Sehnalová je „pro“, on se domnívá, že Evropa na tento zákon
není připravená. Své si k této problematice řekne i náš pan Pospíšil.
Po závěrečném vystoupení obou škol, kdy vystoupí Tereza Gulyášová a Kuba Merc, jež reaguje na
proslov slečny Tomanové z SPŠ tak mistrně, až si tím vyslouží potlesk v sále, se strhne závěrečná bouřlivá
debata, do níž se zapojí jak diváci, tak soutěžící.
I přes velmi přesvědčivou argumentaci slečny Tomanové (jak ohodnotila porota), vítězíme MY! :) A
co názor publika? Nejlepším rétorikem je Jakub Merc.
Tímto bych tedy chtěla za celou redakci pogratulovat k úspěchu. Co víc říct…snad jenom: Jen tak dál!
g!
GYMKROM.CZ
4
g!
GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ
Vítejte v pekle
Byl pozdní listopadový večer a přesně v 19 hodin
a 19 minut se otevřela brána do pekla. Ne, nebudu
vám vyprávět žádný mystický příběh, dokonce ani
žádnou pohádku, přiblížím vám však průběh
stužkovacího večírku třídy 8. A. z Gymnázia
Kroměříž.
Jak jsem již nastínil, několik minut po čtvrt na
osm večer, se restaurace Stará střelnice v Kroměříži
proměnila v dějiště stužkování studentů z oktávy A,
kteří mimo jiné připravili pro pozvané kantory
bohatý doprovodný program a samozřejmě také
večeři. A že návštěva z řad vyučujících nebyla malá!
Neskromně mohu říci, že bez pár lidí se číslo téměř
vyšplhalo ke dvěma desítkám, což rozhodně není
málo. Všechny hosty přivítali čerti a čertice opravdu
„ďábelským nápojem.“ Tajemné prostory, červená
výzdoba a spousta blikajících pekelných rohů této
dokonalé atmosféře určitě jen a jen prospělo.
Večer byl zahájen projevem předsedy třídy –
Martina Vaita, který se této úlohy zhostil na jedničku.
Okamžitě na to navázal náš pan profesor třídní –
Adolf Trávníček. Uvážil, že poezií nám nejlépe řekne
to, co chtěl vyjádřit, a tak nám přednesl krátkou
báseň, která rozhodně stála za zamyšlení se. Po této
části přišla má chvíle, kdy jsem zahájil část
programu, která se měla starat především o zábavu
všech přítomných. Doufám, že se mi můj šestiminutový monolog s námětem „seznámení se s dívkou
vašich snů“ povedl a aspoň trochu pobavil. Po vydatné a velmi chutné večeři jsme konečně přišli k tomu
nejdůležitějšímu, a to je stužkování. Fotografie každého z nás byly promítány na plátně a úkol se zdál
jednoduchý – poznat studenty naší třídy podle této fotografie. Háček byl v tom, že tyto obrázky byly
pořizovány v době našich „mladých“ let, tj. v jednom roce, ve třech, pěti a sedmi letech. Kdo byl poznán,
šel se ostužkovat v rámci tradičního rituálu včetně maturitní přísahy.
Po tomto aktu se všichni přesunuli do vedlejší místnosti. Tam nás čekalo dramatické ztvárnění
Wolkerovy Balady o námořníkovi, kterou bravurně zvládl odrecitovat Richard Němec. Následoval svůdný
tanec našich dívek, který zaujal především mužské osazenstvo, pozadu však nezůstali ani chlapci, kteří
představili tento tanec v poněkud jiném kabátě – a to doslova. Růžové nátělníčky a dlouhé černé
g!
GYMKROM.CZ
5
g!
GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ
sukně dokázaly posunout jejich vystoupení k dokonalosti a mohu konstatovat, že diváky bylo hodnoceno
jako jedno z nejlepších. Poslední vystoupení bylo hudební. Duet Duhová víla zazněl od Martina Vaita a
Veroniky Moserové tak úžasně, že málokdo poznal rozdíl od originálu.
Čas ubíhal velmi rychle a všichni se v té pekelné atmosféře náramně bavili. Na řadu přišla tombola.
Hlavní cena zněla zpočátku neuvěřitelně, nicméně, opravdu byla zařízena. Byl to totiž přelet nad Alpami.
Nevěříte? Mrkněte na fotopřílohu tohoto článku, nebo se zeptejte paní profesorky Michalové, která tuto
hlavní cenu vyhrála.
Po celý zbytek večera už panovala v pekle volná zábava a všichni vypadali velmi spokojeně. Tímto
děkujeme panu profesoru třídnímu Adolfu Trávníčkovi a jeho zástupkyni paní profesorce Ludmile
Michalové za ostužkování. Dále paní ředitelce Janě Polachové a celému profesorskému sboru za návštěvu.
Doufáme, že se v našem pekle všem líbilo.
za třídu 8. A.
Petr Caletka
g!
GYMKROM.CZ
6
g!
GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ
Divadlo a Gymnázium Kroměříž
Pokud Vás napadlo, že tento článek bude o zájezdech na nejrůznější divadelní představení, které jsme
my, studenti kroměřížského gymnázia, podnikli, musím Vás zklamat (i když by samozřejmě bylo o čem
psát). A nedočtete se zde ani o humorných scénkách a situacích, které na gymplu čas od času zažíváme.
Podstatou následujících vět totiž bude studentské divadlo – divadlo, v němž jako herci působí sami
studenti. A že má na naší škole dlouholetou tradici!
Je to hodně dávno, co byla secvičena první divadelní hra studentským souborem Gymnázia Kroměříž
(dále jen GYKM). Režisérů (neboli vedoucích divadelního souboru) se během té doby vystřídalo několik,
ale dovolím si napsat, že se tehdejší systém divadelního kroužku změnil přibližně před čtrnácti lety. V té
době přišel na naši školu nový kantor – dříve profesor na holešovském gymnáziu – pan Vlastimil Tuček.
A proč se o něm vlastně zmiňuji? Hned po svém příchodu na GYKM se totiž začal zajímat o studentské
divadlo. Již v Holešově se mu věnoval jako herec i režisér. Dalo se tedy předpokládat, že je to jeho
zábava a koníček, se kterým bude chtít pokračovat i u nás (tedy na našem gymnáziu). A určitě si
nemyslím, že to byla chyba. Právě naopak. Každým rokem se snaží jako režisér a hlavní organizátor
připravit a „se svými herci“ nacvičit novou hru. I přesto, že se to každý rok nepodaří, čísla mluví jasně.
Za dobu svého působení secvičil s gymnazisty minimálně deset představení. Některá byla více úspěšná,
některá méně, ale nikdy to nebyl propadák a každá tzv. „rozdělaná“ hra, musela jít na jeviště – i kdyby to
g!
GYMKROM.CZ
7
g!
g!
GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ
mělo být se slovy „ono už to nějak dopadne“. A V. Tuček řídí studentské divadlo dodnes. Je ovšem nutné
podotknout, že tak, jako jsou v profesionálních divadlech herci stálí a za práci placení, studentské divadlo
je jiné. S novým představením herci odcházejí i přicházejí. Při každém se tedy sejde jiná parta. A všichni to
dělají zadarmo – tedy proto, že je to baví. A právě i to, že režisér neustále pracuje s novými lidmi a svých
„vychovaných“ herců má poskromnu, dělá tuto činnost ještě obtížnější, nepočítaje samozřejmě, že soubor
se schází vždy po škole, ve svém volnu.
Nyní ale nějaké konkrétní údaje. Ze všech
představení, která dramatický soubor Gymnázia
Kroměříž uvedl, bych vyzdvihla hru Vražda na faře
od Agathy Christie a původně Aristofanovu hru
Nejkrásnější válka. A právě Nejkrásnější válka,
studenty nastudovaná v roce 2000, patří k divácky
nejúspěšnějším. Od té doby pravda uběhlo již
několik let a nedávno ji naši divadelníci secvičili
podruhé. Mezi jinými tam vynikl i bývalý student
GYKM, Mirek Michajlovič, kterého pokládá V.
Tuček za jednoho z nejšikovnějších studentů, se kterými v této souvislosti pracoval.
Nechme již ale minulost minulostí a podívejme se, jak to s divadlem na naší škole vypadá dnes.
V prosinci jsme měli možnost zhlédnout premiéru hry na motivy J. – B. Thomase Charleyova teta.
Hlavní role zde ztvárnili např. Marek a Martin Pšenkovi, Tereza Hradilová či Richard Němec. A nemalým
lákadlem pro diváky byl i fakt, že roli sympatického plukovníka si zahrál profesor Evžen Petřík a
Vlastimil Tuček ztvárnil postavu nerudného právníka.
A právě jej, V. Tučka, jsem se zeptala na pár informací ohledně tohoto představení, které, řekla bych,
bylo divácky velmi úspěšné – bylo veselé, diváci se nenudili a co je u komedie nejdůležitější, během
představení jsme se všichni smáli a bavili.
Inscenace, která byla na jevišti uvedena zhruba pětkrát, vzbudila úspěch u diváků z řad studentů,
veřejnosti i seniorů. Nacvičit ji ovšem nebylo úplně jednoduché. Jak říká sám V. Tuček: „Když máte
režírovat a ještě hrát, je to složité. Režisér by měl mít volné ruce.“ Navíc byla původní premiéra plánovaná
na jaro 2011. Jenže ne vždy se na zkoušce sešli všichni herci, jindy byly technické problémy, pak časově
náročné maturity, různé exkurze, apod. Herci ale byli šikovní – a zvládla se natrénovat i dle V.Tučka
nejobtížnější role Lorda Babberleyho (tedy role pro herce – muže), který se během představení převlékne
za ženu a odolává tak nabídkám k sňatku (mimochodem, tohle jsou jedny z nejvtipnějších situací hry).
Kostýmy, v nichž se herci objevili na jevišti, byly ve většině případů jejich vlastní. No a co by to bylo
za jevištní představení bez kulis, že ano. Takže zmínit musím i práci výtvarníků v čele s profesorem
Foltýnem, kteří se o tuto nezbytnost postarali. A pokud jste ještě neměli tu čest zhlédnout toto představení,
derniéra je plánovaná na duben 2011.
Takže si to shrneme. Historii dramatického souboru Gymnázia Kroměříž jsme probrali. Přítomnost
taktéž. Zbývá už jen budoucnost. Možná se to bude zdát na studentský soubor příliš rychlé, ale už začaly
přípravy na novou hru. A můžeme klidně mluvit konkrétně. V prosinci 2011 bychom se měli dočkat
premiéry divadelní hry z prostředí italských rybářů a kupců s názvem Treperendy. Autorem této veselé
komedie je známý italský dramatik Carlo Goldoni.
Nám tedy nezbývá, než se těšit na uvedení další hry a dramatickému souboru naší školy popřát mnoho
šikovných herců a ať úspěšně funguje ještě další řadu let.
GYMKROM.CZ
8
g!
GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ
Profesoři a citáty
Zeptali jsme se šesti učitelů na jejich názory o těchto citátech:
1)Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.
2)Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.
Paní profesorka Zora Fuksová:
1) Je to pravda, ale musí mít dobré žáky.
2) Souhlasím s tímto citátem.
Paní profesorka Jarmila Obrtelová:
1) Je to pravdivé. Učitelé se snaží inspirovat, ale někdy to
v dané oblasti nejde. U vedlejších vět Vás nemůžu inspirovat
tak, jako například v literatuře :)
2) Ano, je pravdivý.
Pan profesor Jiří Pospíšil:
1)Takový bych někdy chtěl být.
2) No to samozřejmě platí.
Pan profesor Jan Cimra:
1) :D Chtěl bych vyprávět.
2) Souhlasím.
Pan profesor Pavel Hajna:
1) Chtěl bych inspirovat žáky, kteří se chtějí nechat
inspirovat
2) V jednoduchosti je krása.
Pan profesor Evžen Petřík:
1) Ano a nechá mluvit žáky.
2) Bezesporu.
Děkujeme všem profesorům za tyto odpovědi…
Dominika Hamrlová a Hana Formánková
g!
GYMKROM.CZ
9
g!
GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ
Rozhovor s profesorem
Připravili jsme pro Vás rozhovor s osobou, jejíž jméno vyjde v tajence.
1, měď latinsky
2, předmět, při němž
využijeme náš přirozený
talent na PC
3, pan profesor, při
vyslovení jehož jména vás
zamrazí
4, předmět, jímž se
vykonávaly školní tresty
(jsme šťastní, že už se
nepoužívá)
5, svátek 24.5.
g!
Otázka č.1 – Co byste na škole změnil ?
„Otevírací dobu bufetu, jinak všechno v pořádku…“
Otázka č.2 – Která třída je vašemu srdci nejblíže a která naopak ?
„Nejblíže ? Kvarta A. A nejdále ? Tercie B…“
Otázka č.3 – Proč zrovna B jako Karel a K jako barel ?
„Protože je to všeobecně srozumitelné.“
Otázka č.4 – Proč jste si vybral zrovna chemii a fyziku ? ( ne zrovna moc populární předměty)
„Pro mne nejsou neoblíbené.“ (přísný výraz ve tváři)
Otázka č.5 – Pomalu se blíží Den Země – třídíte odpad ?
„Třídím doma a dokonce i ve škole !“
Otázka č.6 – Jakožto zprostředkovatel šachových turnajů ­ hrajete šachy rád ?
„Nehraji a ani rád. Turnaj organizuji protože jsem vyhrál konkurz…“
Otázka č.7 – Kdyby jste chytil zlatou rybku a měl 1 přání, jaké by bylo ?
„Nesnáším ryby ani rybáře. To bych si přál nadále jen hodné děti.“
Otázka č.8 – Čeho byste chtěl v životě ještě dosáhnout ?
„Chtěl bych se dožít státní maturity.“
Otázka č.9 – Jakou profesi jste chtěl v mládí dělat ?
„Hasič, letec, mašin fierer.“
Otázka č.10 – Jaké je vaše motto ?
„Slušnost !“
Otázka č.11 – A nějaká rada do života na závěr ?
„Nebát se a nekrást, opakuji nekrást !!!“
Lucie Woloszczuková, Markéta Škabrahová, Svatava Černá
GYMKROM.CZ
10
g!
GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ
Pohledy studentů na naši školu
„GYMPL“ očima žákyně primy:
Taky nechápete, jak se může školní rok tak vléct a prázdniny vždycky utečou jako voda? Já taky ne.
Ale bylo to tu. Nastupuju na Gymnázium Kroměříž. Na tu nervozitu nezapomenu. Gymnázium však
rozhodně předčilo mé očekávání. Překvapil mě hlavně rozvrh. Dokonce můžu říct, že příjemně. Máme jen
o hodinu víc než bývalí spolužáci na základce a hodně přecházíme. To jsem ráda, vůbec mě nebavilo sedět
pořád v jedné třídě. S přibytým učivem jsem se vyrovnala, stačilo vypustit pár kroužků a nebrat to tak
vážně. Z předmětů mám nejradši výtvarku, biologii, fyziku, zeměpis a češtinu a osobně nechápu, jak
někoho může bavit matika. Dostali jsme dobré profesory ­ nevím, co budu říkat uprostřed „trestné“
písemky, za kterou určitě může někdo jiný. A někteří si ještě něco vytrpí, než nás zpacifikují. ­ To víte,
primáni :­).
Snad jediným problémem je (podle mě) kolektiv. Každý je zvyklý na nějakou pozici a najednou ji
někdo nerespektuje, každý je zvyklý na někoho/něco jiného, překrývají se dny, ve kterých jsme mrzutí a
snadno vznikají spory ­ nezvykli jsme si ještě na sebe. Myslím, že se to ale časem změní a v oktávě to
bude srdceryvné loučení. Nelituju, že jsem na gympl nastoupila a snad ani litovat nebudu.
Verča Sedláková
Jak se má absolvent GYKM?
Nevím, zda jsem jen světlá výjimka nebo naprostá klasika, ale mé dosavadní pocity jsou skvělé. Při
vybírání oboru na VŠ jsem v tom kvantu možností narazil na jednu novinku, kde jsem nakonec také
skončil. Dostal jsem se na nově otevřený obor na UP PřF. Navíc katedra, která to celé vede, doposud
nikdy neučila, jen se věnovala výzkumu. A tak se nikdo nemůže divit, že není pouze vše nové pro nás, ale
i pro mnohé vyučující a přednášející, co doposud jen seděli někde v laboratoři a bádali. Při nástupu jsem
si stále pohrával s myšlenkou, že to tu ty dva semestry vydržím a příští rok to zase zkusím tam, kam mě
letos nevzali. Nyní mě už ale tady učarovali natolik, že dokud mě sami nevyhodí, či mi nedají titul, těžko
se mě zbaví. Stejné štěstí jsem měl i na spolužáky, teda kolegy. Stala se z nás dobrá parta a doufám, že to
spolu dotáhneme až do konce. Co se týče výuky, občas zabrousím na přednášku, občas s kolegy sednu nad
složitou látkou, ale vždy musím obléknout bílý plášť a s pipetou v ruce a kalkulačkou v kapse nastoupit
do laboratoře a plnit zkumavky, mikroskopovat či počítat koncentrace a objemy. K mému velkému štěstí
jsem také častým hostem profesionálních laboratoří, kde mám možnost si vyzkoušet a naučit se pracovat s
nejedním přístrojem, o kterém jsem si mohl doposud nechat jen zdát. A co po škole? Fotbal, kino, koncert,
posezení s přáteli v nějaké té studentské hospůdce, vydatný spánek a v neposlední řadě hlavně protokoly a
příprava na zkoušky. Ještě štěstí, že pojem zkouška je od slova zkusit!
g!
Jakub Hrdlička
GYMKROM.CZ
11
g!
GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ
Jeden/jedna z nás
Náš první rozhovor jsme se rozhodly udělat s naší třídní kolegyní a spolužačkou Bárou Vachovou,
která je známá především svým pečícím talentem.
1.Máš ve třídě nějakého svého idola?
­ Ne. Mám ho někde jinde, daleko odtud
2. Co Tě nejvíc baví ve volném čase?
­ Toho je hodně. ­ Ráda hraji na zobcovou flétnu,
fotím lidi a abstrakce, peču ­ mojí specialitou je
šachovnicový dort, čtu­nejvíc detektivky a poslední
dobou i klasiku, v zimě lyžuji a v létě jezdím sjíždět
řeky (i v zahraničí).¨
3. Tvoje oblíbené i neoblíbené předměty?
­ Baví mě výtvarka a chemie
­ Nemám ráda němčinu. Moc mi to nejde :)
4. Jak si myslíš, že Tě třída bere?
­ Jako holku, která pořád něco čte, a když se doma nudí, kreslí si něco do chemického sešitu :)
5. Jakou myslíš, že máš povahu?
­ Jsem líná – to mám po tatínkovi, ale sem moc líná s tím něco udělat :)
­ Jsem tichá ­ ale jen ve škole, doma se dokážu prosadit
­ A taky chytrá ­ kam přijdu, tam ze mě vyzařuje chytrost :)
6. Tvoje oblíbená hudební skupina?
­ Pink Floyd ­ líbí se mi na nich, že dokážou dobře zpracovat text s hudbou dohromady.
7. Oblíbené jídlo?
­ Tatínkova zelňačka!
8. Oblíbený učitel/ka?
­ Paní Michalová.
Co bys řekla čtenářům na závěr?
­ Jsem ráda,že jsem mohla být ve vaší rubrice první :)
g!
S našim rychlo rozhovorem se loučí Dominika Hamrlová a Hana Formánková
GYMKROM.CZ
12
g!
GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ
Habermannův mlýn
Režisérem poutavého, celovečerního
filmu, z koprodukce Česko – Německo –
Rakousko, se stal Juraj Herz, který dokonale
zachytil tehdejší poměry. Téměř po
sedmdesáti letech od 2. svět. války bylo
natočeno kolem 60 filmů popisujících dění
vlády nacismu, přesto však toto zpracování
dokázalo opět překvapit a zaujmout. Ukázalo
nám, že nejen Němci byli ti špatní, ale že i na
naší straně se objevila řada udavačů,
kolaborantů a „morálních mrzáků“, pro které
bylo nejdůležitější si ohlídat svůj píseček – i
za cenu smrti jiných. Na druhou stranu nám
ovšem ukazuje, že ne všichni Němci stáli při
Hitlerovi, což navazuje na drastický odsun Němců, který se stal hlavní myšlenkou filmu. Dále si můžeme
všimnout, jak toto hrůzné období lidi proměňovalo. Nikdo nebyl jen „hodný“ nebo „zlý“. Každý se
dopouštěl omylů, za které hořce platil. Sám režisér pak šikovně usměrnil děj na hlavní téma, ze kterého
nijak neodbočuje; postavy jsou ihned na začátku schematicky rozčleněny.
Sudety, 2. svět. válka, severní Morava. August Habermann (Mark Waschke), německý občan, vlastní
mlýn a pilu, má krásnou ženu (na půl židovku – o čemž neví ani ona sama), peníze, dobrého přítele a
bratra, zfanatizovaného vidinou říše.
Je to čestný a rozumný muž, který nehodnotí lidi podle „čistoty krve“, ale podle toho, jaký kdo
opravdu je, pomáhá ostatním a zásadně se neplete do politiky. Stále bezohlednější doba mu předkládá
doslova Sofiinu volbu (poprava 20 Čechů za 2 Němce). Od tohoto okamžiku je na Habermanna neprávem
kladena veškerá vina (ze strany obyvatel vesničky), což nakonec ústí až v jeho umučení. Mezitím je jeho
manželka i s dcerou odvlečena do koncentráku. Na konci války, kdy se dostává na svobodu, ji vidíme
v odsunovacím vlaku do Německa sundávající si kabát – pod nímž je ještě žlutá hvězda – JUDE….
Celý děj je mnohem spletitější a pouze samotný film dokáže na diváky vdechnout tu správnou
atmosféru. Mně osobně se film velice líbil a mohu jenom doporučit, je však nutno dodat, že se jedná o
náročnější téma na zamyšlení, pro které je potřeba si najít čas.
PS: 9. června 2011 se můžeme těšit na premiéru filmu Lidice :)
Tento film byl natočen podle skutečné události, hajný Karel Březina ( Karel Roden) vztáhl obžalobu na
starostu a další účastníky, jež se podíleli na úkladné vraždě A. Habermanna. Případ se po čase „ututlal“
pro nedostatek důkazů – jeho tělo nebylo nikdy nalezeno.
g!
GYMKROM.CZ
13
g!
GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ
Příběh – Křídla
Svítání v Kroměříži. Další probuzení do hnusné šedivé nicoty. Stačí jeden pohled z okna a je mi jasné,
že tento den bude jen další z řádky nudných, bezvýznamných dnů na tomto světě. Jen nebe je nezvykle
krvavé a odněkud ke mně doléhá krákání havranů. Nenávidím to tady.
Bez špetky jakéhokoliv nadšení se protahuji. Ale co se to děje? V oblasti zad cítím neobvyklou tíhu,
která nepolevuje ani s odkladem oblečení. Něco je jinak. Když se snažím zjistit příčinu nezvyklého pocitu,
má ruka mi sjede po něčem jemném. Rozběhnu se k zrcadlu a vykřiknu údivem nad tím, co v něm spatřuji.
To přece nemůže být pravda!
Již od dětství mívala jsem na každé lopatce po jednom větším znaménku, nicméně nikdy jsem jim
nepřikládala zvýšenou pozornost. Prostě jsem je nesnášela a doufala, že jednoho krásného dne samovolně
zmizí. Zmizela. Však právě z oněch míst se téměř po celých zádech jevilo teď něco, co lze nejlépe popsat
jedině jako křídla.
Můj počáteční údiv vystřídal zájem ona křídla prozkoumat. Že mi nenarostla z mé dobroty, mi bylo
jasné okamžitě. O taková křídla bych ostatně ani nestála, protože já nejsem dobrý člověk a jsem na to
hrdá.
A taky že nebyla andělsky bílá. Má křídla byla černá jako noc, když i měsíc se samým strachem skrývá
za mraky, a uprostřed každého z nich nacházely se dva krvavě červené pruhy.
Nebyl to pěkný pohled, avšak já v něm shledávala jakési zvrácené potěšení. Má nová křídla se mi
velice zamlouvala už jen proto, že jsem se nemohla ubránit dojmu, že jsou dokonalým odrazem mé
zkažené osobnosti. Zčernalá jako moje svědomí a právě dva ojedinělé krvavé pruhy coby symbol
vzácnosti výčitek za mé činy.
Křídla byla potrhaná, jako by před chvílí prošla zuřivým zápasem. Stejně tak moje vlastní duše,
rozpolcená vším zlem, co jsem v životě napáchala.
Na dotek však byla překvapivě hebká, ale pálila tak, že jsem nebyla s to udržet na nich dlaň. Můj
charakter je právě takový. Navenek jemný a uhlazený, ale uvnitř? Rozžhavený do běla, jako pec, jež sálá
touhou ničit vše krásné a ubližovat.
Už si ani nevzpomínám, kdy jsem měla naposled na tváři úsměv. Jsem šťastná a na mé tváři se zračí
čirá krutost. Teď už je to jasné. Otevírám dveře a venku se zvedá mocný vítr. Zhluboka nasaju do plic
vzduch, jenž nikdy nechutnal lépe. Napínám křídla a letím vstříc novému životu. Mé jméno je Utrpení. A
jsem si jista, že o mne ještě hodně uslyšíte.
Silvie Silná
g!
GYMKROM.CZ
14
g!
GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ
Škola očima žáka
příchod do školy – cesta na popravu
škola – věznice
pětka – chléb náš každodenní
vyučování – smlouva s ďáblem
prázdniny – sladká slova svobody
tělocvik – BBC
dílny – urob si sám
sborovna – sídlo nepřátel
rozhlas – kriminální ústředna VB
uklízečka – dívka na koštěti
školník – mstitel s píšťalkou
šatna – vlčí doupě
tahák – skrytý pramen
volná hodina – sůl nad zlato
dějepis – film pro pamětníky
jídelna – otrávené plyny
za školou – volání divočiny
g!
GYMKROM.CZ
15
Download

g! GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ