Randstad s.r.o.
Anděl Media Centrum
Karla Engliše 519/11
150 00, Praha 5
T: +420 222 210 013
F: +420 222 210 039
Staffing | Professionals | Search & Selection | HR Solutions | Inhouse services
TISKOVÁ ZPRÁVA
Současná ekonomická situace je špatná, rok 2013 přinese další zhoršení, říká
většina Čechů
Praha, 18. prosince 2012 – Podle nejnovějšího průzkumu Workmonitor
personálně poradenské společnosti Randstad hodnotí 82 % českých
zaměstnanců současnou ekonomickou situaci v zemi jako špatnou. Tři
čtvrtiny dokonce očekávají v příštím roce její další zhoršování! Samotným
firmám se přitom vede poměrně dobře. S navýšením mzdy ani bonusy ale
většina jejich zaměstnanců na sklonku roku nepočítá. V roce 2013 doufají
hlavně v nalezení lepší rovnováhy mezi osobním a profesním životem.
Ekonomická situace v České republice je špatná, říká 8 z 10 zaměstnanců. V její zlepšení v roce
2013 věří jen 14 % obyvatel. Tři čtvrtiny jsou naopak přesvědčeny, že se hospodaření v zemi
v nadcházejících měsících jen zhorší. Přesto 7 z 10 Čechů tvrdí, že firmě, kde pracují, se
po finanční stránce daří dobře. Téměř polovina se domnívá, že v dalším roce se situace
zaměstnavatele bude ještě dále zlepšovat.
Zvýšení platu nebo odměny ale ani tak většina lidí neočekává. A to i přesto, že své pracovní
výkony v roce 2012 hodnotí jako velmi dobré. 80 % dotazovaných si myslí, že byli letos pro
svou firmu přínosem a zasloužili by si proto jednorázové prémie. 56 % Čechů je ale
přesvědčeno, že se bonusů nakonec nedočkají, 65 % nepočítá ani s žádným zlepšením platu
v následujícím roce.
„Minulý rok měli lidé pesimističtější vyhlídky než nyní a situace dopadla mnohem lépe, než
očekávali. V navýšení mzdy loni na sklonku roku doufala pouze pětina Čechů, lepší výplaty se
nakonec v roce 2012 dočkalo celých 42 % obyvatel,“ říká Agnieszka Nordbo, General Manager
společnosti Randstad.
Co přinese zaměstnancům konec roku?
Při hodnocení uplynulého roku si mnoho zaměstnanců postěžovalo na nadměrné pracovní
vytížení a zvýšené nároky ze strany zaměstnavatele. 80 % dotazovaných řeklo, že v roce 2012
množství jejich práce opět narostlo.
„Mnoho firem bylo v loňském roce nuceno přistoupit ke snižování nákladů a zeštíhlování. To
klade samozřejmě vyšší nároky i na jednotlivé zaměstnance. Některé pozice byly sloučeny nebo
zrušeny úplně, úkoly, o které se dříve dělili dva, nyní často vykonává jeden člověk. Situace se
ale začíná stabilizovat. V mnoha případech úsporná opatření přispěla k ozdravění firem, což by
mělo mít pozitivní dopad i na zaměstnance,“ říká Lenka Nováčková, HR ředitelka společnosti
Randstad.
S novoročními předsevzetími vstoupí do roku 2013 minimálně pětina českých zaměstnanců,
z toho téměř všichni chtějí alespoň jedno soustředit na svou kariéru. Nebudou se zaměřovat jen
na obvyklá přání jako získání postupu nebo vyššího ocenění. Podle Randstad Workmonitoru by
84 % lidí v novém roce hlavně chtělo najít lepší rovnováhu mezi osobním a profesním životem.
***
O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad:
Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003,
následovalo jeho uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 32 zemí po celém světě, pokrývá Evropu, Asii i
Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy
v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času.
Workmonitor mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo
práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich
osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tématických otázek, které zkoumají současné
trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce.
Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let,
pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně
činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je
využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro druhou vlnu Randstad Workmonitor
průzkumu v roce 2012 proběhla v období 18. října - 6. listopadu 2012.
O společnosti Randstad:
Společnost Randstad se specializuje na řešení v oblasti flexibility práce a poskytování personálně
poradenských služeb. Její portfolio zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání a vyhledávání pracovníků
na hlavní pracovní poměr, in-house řešení, executive search a komplexní řešení v oblasti HR.
Po akvizici Vedioru v roce 2008 se skupina Randstad stala jedním z vedoucích poskytovatelů personálněporadenských služeb na světě. Patří mezi top tři hráče na trhu v Argentině, Belgii, Lucembursku, Kanadě,
Chile, Francii, Německu, Řecku, Indii, Mexiku, Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku a
Velké Británii. Významné podíly má rovněž na trzích v Austrálii, Japonsku a Spojených státech.
Randstad byl založen v roce 1960, se sídlem v Diemen v Nizozemí. Ke konci roku 2011 pracovalo ve 40
zemích po celém světě v jeho téměř 4700 pobočkách a zastoupení v sídle klientů přibližně 28.700
firemních zaměstnanců. Pro více informací navštivte www.randstad.com nebo www.randstad.cz.
Pro více informací kontaktujte:
Kateřina Vaisová
Marketing & Communication Manager
Tel: +420 608 160 427
Download

Současná ekonomická situace je špatná, rok 2013