8 B
zaměstnání
ČTVRTEK 30. SRPNA 2012
WWW.IDNES.CZ
Expert radí:
Obtěžuje mě
jídlo kolegů
Jan
Kozubek
advokát
Becker & Poliakoff
Mé pracoviště je moderní open space
kancelář, tedy všichni vlastně sedíme
v jedné velké místnosti. Vadí mi, že
kolegové v těchto prostorách často
u svého počítače obědvají, a to nejrůznější aromatické pokrmy, které během okamžiku „zamoří“ celé pracoviště. Problém je, že někteří pracovníci skutečně nemají čas si dojít na
oběd mimo prostor firmy, proto musí
jíst přímo na svém pracovním místě.
Snažila jsem se na to upozornit nadřízené, ale ti říkají, že problém příliš
zveličuji. Mohu s tím něco udělat?
Právo zaměstnanců na uspokojivé
pracovní podmínky vyplývá již z Listiny základních práv a svobod. Podrobnosti upravuje zákoník práce
a další odvětvové předpisy. Zákoník
práce tak výslovně stanoví, že mezi
základní zásady pracovněprávních
vztahů patří vedle již zmíněných
uspokojivých pracovních podmínek i řádný výkon práce v souladu
s oprávněnými zájmy zaměstnance. Právní řád nicméně upravuje detailně zejména otázky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Požadavky na uspokojivé pracovní podmínky, které jdou mimo oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stojí trochu stranou.
Podle zákona o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci má zaměstnavatel
nicméně povinnost zajistit, aby pracovní podmínky pro zaměstnance
z hlediska bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Obědvání přímo na pracovním místě v kanceláři, navíc ve společnosti většího počtu lidí vykonávajících nejrůznější činnosti, přitom
zřejmě příliš hygienické nebude.
Zaměstnavatel má ze zákona povinnost poskytnout zaměstnancům nejen přestávku na jídlo a oddych, ale
i povinnost umožnit zaměstnancům stravování. To neznamená, že
zaměstnavatel musí zaměstnancům přímo zařizovat obědy, je však
povinen vytvářet vhodný prostor
a čas ke stravování. Pokud tedy zaměstnanci nestíhají dojít na oběd
mimo objekt firmy, měl by zaměstnavatel vyhradit určitý prostor ke
stravování a vybavit jej v obvyklém
standardu. Dále by měla být možnost open space důkladně vyvětrat.
Doporučuji problémy, které vás
tíží, znovu projednat se zaměstnavatelem, který by měl hledat nějaké
řešení. Pokud ale v tomto boji zůstanete osamocena, je menší šance, že
by došlo ke zlepšení. Nicméně i zaměstnavatel by si měl uvědomit, že
za porušení zmíněných povinností
mu může hrozit pokuta od orgánů
inspekce práce.
Čína Hodně záleží, odkud si ji
přinesete. Pokud se udělá dobře
a bez přepáleného oleje, může
i hezky vonět.
Ryba Hlavně kousky včera
Vejce Uvařená vajíčka natvrdo
připravené ryby, uzenou
makrelu či naložené variace
ponesou kolegové nelibě.
Chleba se sádlem a cibulí
jsou podle některých vůbec tím
nejhorším. Pozor také na
aromatické pomazánky.
Nepříjemná kombinace, zejména
zásluhou cibule, které byste se
měli na pracovišti vyhnout.
Sýry Zapomeňte na pivní sýr,
tvarůžky či camembert a dejte
v práci raději přednost méně
výrazným druhům.
Jídla, která do kanceláře nesmí
Otevřené kanceláře pro desítky lidí s sebou nesou problémy. Spory vznikají i kvůli aromatickým pokrmům.
PRAHA Čínské jídlo z rychlého občerstvení, ryba či segedínský guláš
ohřátý ve firemní mikrovlnné troubě – to jsou tradiční postrachy pracovišť s otevřenými kancelářemi,
takzvaných open space. Navíc často zadělávají na nepříjemné konflikty mezi zaměstnanci.
Mnoho lidí, kteří pracují v kancelářích, nestíhá či odmítá obědy
ve firemních kantýnách, případně
blízkých restauracích a nosí si jídlo přímo ke svému počítači. V otevřeném prostoru však odér z aromatického pokrmu zaplaví celé
kancelářské patro a ne každý úplně ocení to, že přesně ví, co kolega
právě konzumuje.
Ostatní zaměstnance to často
vede ke zlosti, rozptyluje a ze zdánlivě banálního problému vzniká
pracovní konflikt.
Velké firmy mají ve vnitřních
předpisech i pasáže, které se pravidlům o stravování věnují. Obecně
se tímto problémem zabývá i disciplína, někdy označovaná jako etiketa na pracovišti.
„Fenomén open space obecně
vede ke zvýšení citlivosti na nejrůznější podněty, které vnímáme jako
narušení našeho soukromí,“ vysvětluje psycholog a personální
kouč Tomáš Vašák. Problém je
podle něho v tom, že lidé, kteří
jsou kvůli aromatickému obědu veřejně pranýřováni, to pak často berou jako útok na své osobní právo.
„Jsou z toho zbytečné konflikty.
Třeba vůbec největší ohniska sporů na pracovišti jsou podle mých
zkušeností kvůli klimatizaci,“ přirovnává Vašák.
Firma by tak měla nastavit jasná
pravidla stravování v práci, pro
všechny stejná. „Spoléhat jen na
vlastní citlivost lidí je velmi ošidné. Každý totiž máme jiné měřítko
toho, co je přijatelné. Osobně si
myslím, že je lepší buď to zakázat
úplně, nebo prostě vyčlenit nějaký
uzavřený prostor pro stravování,“
uzavírá psycholog.
V ideálním světě mají firmy,
zvláště lidnaté korporace, právě
pro tyto účely vyčleněné prostory,
v úvahu přicházejí třeba firemní
kuchyňky se sezením, kde se s konzumací jídla prostě počítá.
Pokud na to firmy nemají zařízení, většinou lidi s žádnými pravidly raději nezatěžují.
„Z mé zkušenosti vím, že zaměstnavatelé to nejčastěji řeší tak,
že to raději neřeší. Vedení do toho
nechce zasahovat, když ví, že
samo není schopno zajistit lidem
náležité prostory,“ popisuje také
Podobné problémy prý úplně
nechápou západní manažeři, kteří
navštíví zdejší pobočky svých firem. V řadě zemí totiž teplé jídlo k
obědu, navíc na pracovišti, běžné
není.
„Vzpomínám, jak byli naši holandští manažeři překvapeni, že
zde pravidelně obědváme teplá jídla. Oni si raději přes den koupili tře-
lektor manažerů Tomáš Gřešek ze
společnosti Eduway. Podle něj si
však lidé zvykají jíst přímo u pracovního stolu stále více. „Je to otázka návyků, kterým napomáhá i rozvoj donáškového byznysu. Pracovní místa pak podle toho často vypadají,“ naráží Gřešek na souvisící hygienické nedostatky takového pracoviště.
ba bagetu či sendvič,“ vzpomíná
třeba Kateřina Vaisová z mezinárodní personální agentury Randstad. Ani v této agentuře na stravování na pracovišti žádná závazná
pravidla nemají.
„Většina lidí chodí do zdejší kantýny. V případě jídla v práci vždy
převládne lidská dohoda,“ popisuje Vaisová.
Pavel P. Novotný
S hamburgrem opatrně Také
fastfoodové produkty dokážou ve
společné kanceláři změnit atmosféru.
Foto: Shutterstock
Kuchařka Požárová: Nenoste česnek, cibuli nebo ryby
PRAHA (kk) Lenka Požárová byla
daňovou poradkyní ve velké poradenské firmě, než život v kanceláři
a dlouhé přesčasy vyměnila v roce
2005 za psaní a vydávání kuchařek
i reportáží z kulinárních výletů po
světě. „Zapálená kuchařka“ odpovídá na dotazy MF DNES.
Jaké jídlo si má člověk vařit do
kanceláře?
Když je hladový, je mu to jedno.
Na co má chuť.
To jste dost benevolentní. Vyhýbáte se nějakému jídlu kvůli vůni?
Lenka
Požárová
lahůdka.
Vzpomínám si, že
jsem určitě nechtěla jíst obalované smažené syrečky, byl to neskutečný smrad z přípravy, než jsem
poznala, jaká je to
Jsou jídla, která byste zařadila na
seznam v kanceláři zakázaných?
Třeba namazaný krajíc se sádlem
a cibulí. Ten vyvolá reakce, i když
ho sníte doma a jdete do práce.
Ale odpor může vzbudit cokoliv,
i brokolice. Na seznam bych zařadila určitě zrající sýry, i když nevábné jsou jen pro ty, kdo je nejedí. Záleží na velikosti kanceláře, jestli se
dá vyvětrat.
Shodli jsme se s kolegy na několika jídlech – kromě silných sýrů je
to vařené vajíčko, uzená makrela, ale i rybí filé, segedínský guláš.
Z toho vidím jako nejnepříjemnější vařené vajíčko.
A taky jídlo z čínského bistra, to
vystopujete i přes celou budovu.
Záleží, z jakého bistra to je, když
se udělá dobře, bez přepáleného
oleje, i to hezky voní. I když si uděláte zdravý jarní salát a posypete
ho jarní cibulkou, nebudou vaši
kolegové nadšeni. Nebo tlačenka,
i když masožravým kolegům
může vonět. Vždycky je to otázka
vkusu.
Kdybyste měla přecitlivělého kolegu, jaká jídla byste do práce nosila?
Přecitlivělý kolega by si asi měl přesednout, ten bude reagovat na
všechno.
INZERCE
We are looking for a
Kronoberg County Council is located in the heart of Småland in southern Sweden.
Although we are one of the smallest county councils in the country with around 5,300
employees, we often rate among the best in terms of results and quality in national comparisons.
Our county is known for its glass and furniture, forests and lakes, red cottages and Ikea.
Consultant in Clinical Chemistry
Clinical Chemistry and Transfusion Medicine
is a county-wide clinic (Växjö and Ljungby)
with approximately 90 employees, which has
been accredited according to ISO 15189
since 2008. Your place of work will be in Växjö
and periodically in Ljungby. Travels in the
county to the various health centres are also
part of the position.
We perform approximately 3 million tests
every year. We work with both routine tests
and analyses in various areas of expertise.
As a consultant in clinical chemistry you will be
responsible for laboratory diagnostic activity.
You will be working with different teams on
process improvement, methodology development, but also with consultations and outreach
with our customers.
We have a good work environment, where it´s
possible to combine your career with a family
life. No on-call or emergency duties
are included in this position.
When we make our appointments, we receive
support from Medak.se,
which is a relocationorganisation that
can help people with
housing, schools and
child care, for example.
They also have a
wide contact network
of companies in the
region, if your partner is coming with you and
is looking for work. We will also make sure that
you receive training in the Swedish language.
We accept applications in English and
Swedish.
Send your application before
10 september 2012 to:
[email protected], or
Department of Clinical Chemistry
Växjö Central Hospital
SE 351 85 Växjö, Sweden
Zaměstnání nab.
Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení pro
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
na obsazení 2 míst akademických pracovníků na 0,10 úvazek. Požadavky: student
interní formy doktorského studia na IKSŽ,
nástup: říjen 2012. Přihlášky doložené
životopisem, ověřenými kopiemi dokladů o
dosaženém vzdělání, seznamem publikovaných vědeckých a odborných prací a alespoň jedním akademickým doporučením zasílejte do 30 dnů od zveřejnění inzerátu v
denním tisku personálnímu referátu FSV
UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1.
PENÍZE získat mluvením! Jste schopen
předvést naučený text a máte k disposici
auto? Práce v okolí vašeho bydliště. Žádná
vstupní investice. Pošlete nám sms na
725610205 s obsahem jméno/oblast, my
Vám zavoláme a rádi informujeme! 100%
diskrétnost k Vaši žádosti o pracovní místo.
If you have any questions about the
position, please contact:
Elisabet Brücher, Operations Manager,
+46 470 58 74 51
Email: [email protected]
Kim Ekblom, Consultant in Clinical Chemistry,
+46 470 58 71 97
Email: [email protected]
www.ltkronoberg.se
Přijmeme realitní makléře z celé ČR. Zkušenosti vítány. Tel.: 776 594 513. E-mail:
[email protected]
Projekční kancelář NĚMEC POLÁK, s. r. o.
přijme zaměstnance na pozici projektanta
(VŠ) nebo konstruktéra (SŠ) statiky na HPP.
Znalost ruského jazyka výhodou. CV zasílejte na [email protected]
today
hoy
heute
A co byste si uvařila, abyste ho nerozčilovala?
Cokoliv, na co bych měla chuť. Ale
do kanceláře se určitě snažíte nenosit něco s česnekem, cibulí, rybou,
paseku můžou nadělat i brambory.
Za bezpečné považuji vše, co nemá
tyto suroviny. Z hotových jídel se
asi nedá nic pokazit svíčkovou. Ale
vůbec nejlepší je jíst jinde než kolegům pod nosem, u stolu. Jídlo,
když má chutnat, musí mít i vůně.
Hodně cestujete, je nějaká kuchyně založená na silných vůních?
Francouzi jsou známí vyzrálými
sýry, ale pamatuji si i čerstvou klobásku ze Sardinie, salsicciu, která
byla v obalu nafouknutá. Upozornili mě, že je to správně, že nemám být vyvedená z míry. A že je
to zdravotně nezávadné. Ale když
jsem to otevřela, bylo to něco neskutečného, to mělo grády, nebyla
jsem schopná to sníst.
Je možné, že některé vůně v nás
vyvolávají vzpomínky na školní jídelnu, a i proto naskočí nepříjemná asociace?
Je. Když se vařila drožďová polívka, to jsem myslela, že musím
opustit školní budovu. Nebo plíčky na smetaně! Ale teď jsem přišla
z trhu a přitáhla jsem svazek čerstvého kopru, i ten může někomu
vyvolat spojení s hroznou koprovou omáčkou, přitom kopr se dá
připravit na spoustu způsobů. Někomu může být nepříjemná jakákoliv vůně jídla, protože ho to vyvede z pracovního soustředění, najednou něco cítí, co tam být nemá.
Pamatuji si, že když jsme nestíhali
v práci, vznesla jsem nápad, aby se
koupila mikrovlnka, abychom
mohli šetřit čas a jíst v kanceláři.
Šéfové mi řekli, že to neudělají,
protože chtějí, abychom si právě
čas na jídlo udělali a šli ven. A teď
s nimi souhlasím.
Download

30.8.2012 - Zapálená kuchařka