26. února 2015 číslo 8 ročník 45
Noviny
zdarma
nejen
pro havíře
www.okd.cz
Bezpečnostní heslo měsíce: „TO NEJCENNĚJŠÍ, CO Z DOLU VYCHÁZÍ, JE ZDRAVÝ HORNÍK“
Antonín Klimša
manažer centra
nákupu OKD
Vážení spolupracovníci,
obchodní rok 2015 je v plném proudu, a všichni tak již
plníme náročné úkoly letošního
podnikatelského plánu. Nejinak
je tomu i v centru nákupu OKD,
které pravidelně v tomto ročním
období vyjednává nové ceny
a obchodní podmínky s našimi
dodavateli technologií, materiálu nebo služeb.
Dovolte mi vás krátce seznámit s některými současnými
pozitivními obchodními trendy,
které ovlivňují naše vstupy
v letošním roce. V prvé řadě
bych rád zmínil trend poklesu cen železných rud. Tento
efekt pozitivně ovlivňuje ceny
výrobků z oceli pro důlní provozy
a rovněž nákupy magnetitu pro
úpravny. Dále jsme jistě všichni
zaznamenali výrazný pokles cen
ropy na světových trzích (i když
v současnosti se zastavil).
Současná nízká cena suroviny
se přirozeně projevuje i v OKD
jak při nákupu samotné nafty,
tak i dalších ropných produktů.
Dalším pozitivním trendem je
pokles cen elektrické energie,
který umožňuje snižovat provozní náklady v našich provozech
i provozech dodavatelských
společností. Mimořádně nízko
jsou aktuálně také ceny dalších
komodit, jako jsou měď nebo
kaučuk, které jsou obsaženy
ve výrobcích našeho spotřebního koše.
V neposlední řadě bych rád
zmínil a ocenil pozitivní přístup
některých našich dodavatelů, kteří snížením cen nebo
úpravou obchodních podmínek
vyjadřují solidaritu s aktuální
situací naší firmy. Všem těmto
společnostem děkuji a jejich
přístupu si vážím.
Cíle letošního roku jsou
mimořádně náročné, chtěl
bych proto zdůraznit nutnost
racionálního pohledu na spotřebu a nákup. Vyžadujme od věcí
nebo služeb jen takovou užitnou
hodnotu, kterou skutečně potřebujeme, a plaťme za ně tržní
cenu. Žádnou jinou.
Čísla týdne
1 130 222 – tolik tun uhlí bylo
vytěženo od počátku roku do
24. února (včetně) ve společnosti OKD. Dosažená těžba překračuje byznys plán o 6652 tun.
7645 – tolik metrů nových důlních
děl provozní metráže bylo vyraženo
v OKD od počátku letošního roku
do 24. února (včetně). Na plán
k danému datu chybí 266 metrů.
4
Bezpečnost
12
Fotbal
Výsledky NWR
za rok 2014
Je to věc myšlení!
MFK OKD
startuje sezonu
Klíčem k úspěchu je další
zefektivňování provozu
Říká Zdeněk Pavelek
z HBZS o bezpečné práci
Kádr stabilní, příprava dle plánů,
směle do bojů
Jednání o předčasných odchodech
horníků do důchodu pokračují
Vicepremiér Pavel
Bělobrádek navštívil OKD
a setkal se s odboráři
i vedením firmy. Debaty
s politiky probíhají
na všech úrovních
ORLOVÁ – Jednání o změně legislativy, která by umožnila odejít horníkům po splnění daných
parametrů do důchodu zhruba
o pět let dříve než zbytku populace, bylo hlavním důvodem návštěvy vicepremiéra pro vědu a výzkum a předsedy KDU-ČSL Pavla
Bělobrádka v OKD.
Vicepremiér Bělobrádek navštívil 19. února lokalitu Lazy Důlního
závodu 1 a diskutoval zde o možných změnách s představiteli hornických odborů, které reprezentovali předseda Odborového svazu pracovníků v hornictví, geologii a naftovém průmyslu a bývalý
zaměstnanec OKD Jan Sábel spolu s předsedou Sdružení hornických odborů OKD Jaromírem
Pytlíkem, a managementem
OKD. Argumenty pro přijetí daných změn prezentovali za těžaře provozní ředitel OKD Pavel
Hadrava, finanční ředitelka OKD
Jarmila Ivánková a ekonomicko-personální ředitel Jan Jurášek.
FOTO: Adam Januszek
Editorial
Ekonomika
Pavel Bělobrádek (druhý zprava) na tiskové konferenci po jednání s odboráři a vedením OKD na lokalitě Lazy Důlního závodu 1.
Novelizace vyhlášky i zákona?
O co vlastně jde? Vláda prozatím odložila projednávání změny nařízení vlády 363/2009 Sb.,
jehož podstatou je odstranění
podmínky, že pro dřívější odchod do důchodu musí zaměst-
nanec v hlubinném černouhelném dolu odpracovat příslušný
počet směn (3300) před datem
1. 1. 2009. Směny odpracované po něm se podle současného znění pro možnost odejít dříve do důchodu nezapočítáva-
jí. O návrhu bude vláda pravděpodobně znovu jednat na svém
březnovém zasedání.
Ve hře je také významnější a komplexnější změna zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. Hornické odbo-
Ani kamenná žíla nezabránila výraznému překročení limitu
Raziči Zdeno Gardoně
z Důlního závodu 1
chtějí urychlit obfarávku
posledního uhelného
bloku 4. kry o celý týden
KARVINÁ – Úctyhodných 245 metrů vyrazil v lednu kolektiv Zdeno
Gardoně na lokalitě ČSA Důlního
závodu 1. Přitom technický režim hovořil o 193 metrech a k dosažení limitního výkonu stačilo 213 metrů. Nebyli by to ovšem
Gardoňovci, kdyby se nepokusili
o maximum.
„Dokonce jsme chtěli pokořit
třísetmetrovou hranici. Jeli jsme
na tento cíl a považovali ho za reálný. K 23. lednu jsme na svém kontě měli vyražených už 203 metrů,” přibližuje hlavní předák atmosféru v ražbě spodní lávky pod
závalem. „Jenže pak nastal zlom.
Narazili jsme na kámen, který vyplňoval polovinu raženého profilu. Museli jsme dvakrát denně střílet. To nás zbrzdilo. Náš postup šel
výrazně dolů. Bohužel, kámen nás
pak doprovázel až do konce ledna,” posteskl si Gardoň, který ví,
jak chutná třístovka (2008 – 348
metrů), ba dokonce i čtyřstovka
(2006 – 433 metrů).
ně máknul na náročném logistickém zajištění čelby, jež si vyžaduje včasnou a přesnou dodávku
velkého množství nejrůznějšího
materiálu.
Skvělého výsledku kolektiv
Gardoně dosáhl v nepřetržitém
provozu při ražbě chodby číslo 14 084 (výdušné třídy v profilu SPN 10/4), posledního porubu ve 4. kře. Za zmínku stojí fakt,
že při hustotě budování 0,8 metru
byly v celém rozsahu použity hajcmany po renovaci.
Pokračování na straně 2
Kolektiv – 30 členů
FOTO: Josef Lys
2
Zdeno Gardoň (v popředí) s Markem Wdówkou po hodnocení průběhu ranní směny.
Lednový výkon kolektivu
ƒ technický režim
193 metrů
ƒ limitní výkon
213 metrů
ƒ dosažený výkon 245 metrů
ƒ průměrný denní postup
8,16 metru
ƒ postup na hlavu a směnu
43,1 cm
„Zdeno je borec, soutěživý typ.
Na něho a jeho třicetičlenný kolektiv je absolutní spolehnutí. Jde
o zkušené havíře, kteří se dokážou vypořádat s důlními problémy, přičemž pracují velmi kvalitně a bezpečně. Také tento svůj
poslední limit zvládli bez jediného pracovního úrazu,” hodnotí
Gardoňovce vedoucí úseku Marek
Wdówka, který si mimo jiné řád-
hlavní předák: Zdeno Gardoň
vedoucí úseku: Marek Wdówka
směnoví předáci: Roman
Švehla, Roman Bugaj, Jan
Poholík, Roman Kadlec, Antonín
Němeček, Lukáš Parchanski
Charakteristika pracoviště
ražba třídy SPN 10/4
číslo chodby 14 084
kombajn AM 500
výztuž TA 29
ry stejně jako těžaři považují
za žádoucí, aby ze zákona byly
odstraněny dvě podmínky, které v současnosti neumožňují některým horníkům odejít do důchodu dříve.
Pokračování nja straně 4
Ze světa
Ukrajinské uhlí
do Íránu?
DONBAS – Proruští separatisté
na východě Ukrajiny chtějí využít
nerostného bohatství Donbasu pro
financování svých aktivit. Oznámili
záměr exportovat černé uhlí z místních
dolů (řada z nich byla zničena nebo
zatopena, někteří horníci se účastní
bojů na obou stranách konfliktu
a produkce běží pouze v některých
z nich) na sever Afriky, na Blízký východ nebo do Íránu. Podle ministryně
hospodářství povstalecké vlády
Jevgenije Samochinové jsou Íránci
vystaveni stejně jako proruští separatisté embargu (kvůli kontroverznímu
jadernému programu), které jim
komplikuje rozvoj.
Podle aktivistů jsou hutě a elektrárny v Íránu nebo severní Africe
technologicky připraveny pro využití
ukrajinského uhlí, protože řada z nich
vznikla ještě za sovětské éry. Uhlí by
se mohlo vyvážet přes ruský přístav
Taganrog na východě Azovského
moře, který je vzdálený zhruba 50
kilometrů od ukrajinského území
ovládaného separatisty. První jednání
o možných dodávkách s možnými partnery z Íránu již údajně proběhla.
ms
2
Z OKD
číslo 8 | ročník 45
Těžaři uprostřed náročného období
Ceny zůstávají nízké
FOTO: Radek Lukša
Společnost NWR
oznámila výsledky
za rok 2014. Přes řadu
zlepšení musí dále
bojovat o budoucnost
Opravený dobývací kombajn KGE-750F v hlavní mechanické dílně na Darkově.
K dobývání vysoké
sloje připraven
Opraváři v mechanické dílně
na Darkově pracují na jednom
kombajnu průměrně 200 směn
Darkova je jeden provozován také
na Lazech – setkával v posledních
čtyřech letech vícekrát. „Tato polská
mašina je docela vychytaná, ale my
už víme, co a jak udělat. Měnily se
DARKOV – V plné parádě předproto i těsnicí prvky, ložiska a jiné
vedli třetí únorové pondělí v hlavní
součásti, které jsou při provozu vymechanické dílně Závodu servisstaveny největší zátěži,“ líčil předák
ních služeb na Darkově zástupcům
opravářů s tím, že kus práce odváděl
Důlního závodu 1 opravený kombajn
v tomto případě i svářeč Rostislav
KGE-750F. Dlouho však „macka“
Cieslik.
s řeznými orgány o průměru 2,5
Pro ramena ke kombajnu poslali
metru vhodného k těžbě ve slojích
do skladiště SC, kde čekal na své
s výškou až 5,2 metru v tomto stavu
nasazení rezervní pár. „Obě původní
nenechali. Ihned po přejímce ho
jsme totiž odeslali těžebním kolekrozebírali pro transport na budoutivům k pokrytí poruch v provozovací pracoviště kolektivu hlavního
ných rubáních 240 504 na Darkově
předáka Zbyňka Rzidkého z úseku
a 139 806 na Lazech,“
vedoucího Janusze Sztuly.
vysvětloval vedoucí
S kombajnem předtím
darkovských dílen
kopali v porubu
SC Radim Kajstura.
39 800 – sousedícím
Na renovaci KGEs připravovanou
ského
750F se pracovalo
kostkou 40 800
To je číslo darkov
ve dvousměnném
– kromě Rzidkého
vera
op
e
kd
,
bu
ru
po
provozu, v průměru
osádek rovněž
ný stroj
jedna taková oprava
horníci z Alpexu
zabere chlapům z darKrzysztofa Kraźewského
instalují.
kovské dílny okolo dvou
s vedoucím úseku
stovek směn.
Krysztofem Szewczykem či
„Znovu jsme udělali diagnostiku,
kolektiv Tadeusze Czaji s vedoucím
natřeli ho, složili a opět rozložíme.
úseku Januszem Piełkou. „K nám
Do dolu ho samozřejmě popustí
dorazil na podzim a nejprve prodělal
po kouskách, je to pořádný macek.
diagnostiku obou ramen, která
Vždyť jen rameno bez elektromotoru
neprokázala závažné vady nebo
váží 9,1 tun a samonosná skříň
poškození. Poté následovalo očišpohonné jednotky bez takzvaných
tění, ohledání, demontáž a v zásadě
šuplíků – elektrorozvaděčů – přes
střední oprava,“ uvedl ke stěžejnímu
10,9 tun. A uvedené hlavní díly jsou
úkolu ze závěru loňského a počátku
u KGE-750F ve dvojím provedení,“
letošního roku mistr darkovské medodal Dostál. Opravený stroj má
chanické dílny Rostislav Dostál.
podle harmonogramu Důlního
Osmičlenný opravářský kolektiv
závodu 1 začít s dobýváním uhlí
pod vedením Mariána Žebroka se
od dubna.
s kombajnem KGE-750F – kromě
Radek Lukša
40 800
Kombajn (K) důlní (G) elektrický (E) 750F
ƒ maximální výška dobývání 5200 mm
ƒ možnost přibírky počvy až 350 mm
ƒ přípustné úklony 35° (podélný),
20° (příčný dovrchu), 15° (příčný
po úklonu)
ƒ průměry dobývacích – řezných –
orgánů 2500 mm
ƒ celkový naistalovaný výkon 935 kW
ƒ maximální tažná síla 830 kN
ƒ délka 13 687 mm (mezi osami
ramen ve vodorovné poloze)
ƒ šířka 2669 mm (bez úchytu
kabeláže)
ƒ výška od počvy 2981 mm (se
zvednutými kryty)
ƒ hmotnost na dopravníku 81 t
Ani kamenná žíla nezabránila
výraznému překročení limitu
Dokončení ze strany 1
I to je významný příspěvek ke snižování nákladů na ražbu. Její celková
délka činí 690 metrů. Celý uhelný
blok by měl být obražen v polovině
června a přípraven k náklizu sekcí.
Zatím jsou razicí práce v předstihu
proti plánu o 51 metrů. „Naším
cílem je urychlit termín obfarávky
bloku a připravit ho k předání o týden dříve,” říká Wdówka.
Hlavní předák souhlasně přikyvuje, ale po náročně šichtě se už
vidí doma, myslí na rodinu. „Dnes
pojedeme z ranní šichty všichni,”
naráží na svého mladšího syna
Tomáše, který od loňského dubna
působí v jeho kolektivu, ale také
na manželku Lubicu, zaměstnanou
v šachetní lampovně. Rovněž starší
syn Lukáš se upsal havířině. Dělá
mechanika úseku na DZ 2, přičemž
si doplňuje své strojní vysokoškolské vzdělání postgraduálním
studiem na Hornicko-geologické
fakultě VŠB-TU v Ostravě a zároveň
se účastní ročního kurzu v rámci
programu Nenechej svůj talent
zahálet!
Josef Lys
Ojedinělý výsledek z roku 2013
Osm limitních výkonů v řadě má na svém kontě kolektiv razičů Zdena
Gardoně z roku 2013. Dosáhl na ně v osmi za sebou jdoucích měsících –
leden až srpen. Ve slojích 22 a 24 v 11. kře dobývacího prostoru lokality
ČSA vyrazil v té době 1059 metrů.
ralizaci skupiny. „Zásadní událostí roku byla úspěšná restrukturalizace naší bilance. Proces,
který jsme zahájili na počátku
roku a završili v říjnu. To dostalo společnost NWR na mnohem
pevnější a udržitelnější finanční základy, aby mohla lépe snášet přetrvávající tržní ceny uhlí,
které zůstávají nízké... získali
jsme nový kapitál ve výši 185 milionů EUR, což vedlo ke snížení celkového zadlužení z 825 milionů EUR na 535 milionů EUR
a významnému poklesu nákladů na obsluhu dluhu. Navíc byla
splatnost některých nových dluhopisů posunuta z roku 2018
na rok 2020,“ popisuje Penny.
Společnost NWR prodávala
loni koksovatelné uhlí průměrně
za 85 eur (2340 korun) za tunu,
což představuje meziroční pokles
o 13 procent, cena prodávaného
energetického uhlí pak meziročně poklesla o 4 procenta na 54
eur (1485 korun) za tunu. 57 procent prodejů tvořilo koksovatelné, 43 procent energetické uhlí.
Firma zároveň oznámila, že
má uzavřené dohody se zákazníky pro rok 2015 pro tři čtvrtiny předpokládané těžby koksovatelného uhlí za průměrnou cenu
93 eur (2558 korun) za tunu, což
představuje meziroční nárůst
9 procent. Cena energetického uhlí naproti tomu nadále klesá a pro letošní rok uzavřela společnost dohody pro celou očekávanou produkci tohoto typu uhlí
ve výši 52 eur za tunu (1430 korun).
V loňském roce firma vytěžila 8,6
milionu tun uhlí a prodala 8,3
milionu tun. Z prodejů připadlo
4,77 milionu na koksovatelné
uhlí, 3,55 na energetické uhlí.
AMSTERDAM – Pokles výnosů o 20 procent z 850 milionů
eur (23,4 miliardy korun) v roce
2013 na 676 milionů (18,6 miliardy korun) v roce 2014, snížení jednotkových nákladů na vytěženou tunu o 14 procent ze 78
na 67 eur (z 2145 na 1843 korun)
v roce 2014, úspěšná kapitálová restrukturalizace, která snížila zadlužení skupiny, přivedla do firmy nový kapitál, snížila
úroky z půjčky a odložila splatnost některých dluhopisů. Zisk
EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) ve výši
11 milionů eur (302 milionů korun), celková provozní ztráta 258
milionů eur (7,1 miliardy korun),
po zahrnutí všech (převážně pozitivních) vlivů finanční restrukturalizace pak ztráta 21 milionů eur (578 milionů korun). Rok
2014 společnost NWR končila
s hotovostí ve výši 128 milionů
eur (3,5 miliardy korun). To jsou
základní finanční ukazatele, které zveřejnila mateřská společnost
OKD, skupina NWR, v souvislosti s oznámením svých výsledků
za rok 2014.
„Prvním cílem bylo optimalizovat naše stávající operace do konce roku 2014. Toho jsme z velké části dosáhli. Přesto bych rád
zdůraznil, že neusneme na vavřínech – vždy budou existovat realizovatelné úspory, neboť obchodní podmínky se neustále vyvíjejí,“
tvrdí v oznámení předseda představenstva NWR Gareth Penny.
Výhled pro rok 2015
Společnost NWR v souvislost
s oznámenými výsledky představila své cíle rok 2015. Firma
plánuje vytěžit 7,5-8 milionů
tun uhlí a prodat 8 milionů tun.
V prodejním mixu by mělo 60
procent připadnout na koksovatelné a 40 procent na energetické uhlí. Výzvou je další snížení jednotkových nákladů na vytěženou tunu na 65 eur na tunu.
Investice by měly být realizovány ve výši 30–40 milionů eur
Úspěšná restrukturalizace
Jako zásadní událost loňského
roku zmiňuje v oznámení Gareth
Penny kapitálovou restruktu-
(0,83-1,1 miliardy korun), proti
60 milionům (1,65 miliardy korun) v roce 2014.
Naprostou prioritou zůstává
další zvyšování bezpečnosti práce a snižování počtu úrazů, aby
byl splněn cíl dosáhnout v ukazateli úrazové četnosti hodnoty
5, proti 8,18 v roce 2014. Ten byl
z hlediska úrazovosti neúspěšný,
především proto, že ve firmě došlo k osmi smrtelným úrazům.
Bezpečnostní ukazatele oproti předchozím několika letům,
kdy docházelo ke kontinuálnímu
zlepšování, stagnovaly na zhruba
stejné úrovni.
„Z hlediska počtu pracovních úrazů došlo ke stagnaci a jejich počet se meziročně prakticky nezměnil. To je nutné změnit.
Na co se nyní musíme zaměřit je
osobní přístup každého pracovníka k bezpečnému chování a zásadám bezpečné práce. Většina
úrazů vzniká právě selháním lidského faktoru a nedodržováním
pravidel. To nesmíme připustit.
Je třeba mít na paměti, že to nejcennější, co z dolu na povrch vychází, nejsou tuny uhlí, ale zdravý horník,“ apeluje provozní ředitel OKD Pavel Hadrava.
Marek Síbrt
Hlavní finanční a výrobní ukazatele NWR
2013
meziročně
2014
Výnosy
23,4 miliardy Kč
-20 %
18,6 miliardy Kč
Náklady na tunu
2145 Kč
-14 %
1843 Kč
Investice (CAPEX)
2,4 miliardy Kč
-45 %
1,65 miliardy Kč
Ceny – koksovatelné uhlí
2641 Kč
-13 %
2340 Kč
Ceny – energetické uhlí
1544 Kč
-4 %
1485 Kč
Těžba
8,8 milionu tun
-2 %
8,6 milionu tun
Prodeje
9,47 milionu tun
-14 %
8,3 milionu tun
Úrazová četnost (LTIFR)
7,41
+10 %
8,18
Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
LEDEN 2015
Rubání – kombajny
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
těžba (t)
tuny / den
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
rub. výkon
(t/hl/sm)
denní
postup (m)
kombajn, výztuž
1.
ALPEX Wozniak (139806/)
Dziugieł
Důlní závod 1
90 011
3104
506,9
60,168
2,53
KGE 750 F K01; FAZOS 22/48/0,5
2.
POLCARBO Dąbek (364206/)
Sedkowski
Důlní závod 2
74 043
2510
848,5
57,445
4,30
SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75
3.
Badura (240500/)
Hrubý
Důlní závod 1
66 337
2307
568,3
57,771
3,76
SL 300/3,3 kV D02; DBT 1300/3100/1,75
4.
ALPEX Czaja (40900/)
Witek
Důlní závod 1
64 785
2215
288,8
51,409
2,41
SL 500/3,3 kV D01; DBT 2600/5500/1,75
5.
ALPEX Fal (11494/)
Olszewski
Důlní závod 1
53 204
1867
875,2
37,206
4,78
SL 300/3,3 kV K01; DBT 1300/3100/1,75
6.
ALPEX Kražewski (332205/)
Szewczyk
Důlní závod 2
43 879
1526
537,7
34,578
2,72
SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75
SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD1
7.
Koval (401200/)
Miarka
Důlní závod 2
34 344
1431
426,5
25,310
2,08
8.
Rzidký (339400/)
Sztula
Důlní závod 1
34 023
1183
238,6
20,743
1,65
KGS 645 D02; FAZOS 17/37 POz-MD
9.
Szwed (152451/)
Kubánek
Důlní závod 1
29 661
1175
397,1
23,597
2,21
KSW 475 K01; FAZOS 15/31 POz-MD
10.
Turaz (11631/)
Tomica
Důlní závod 1
25 292
850
414,3
17,623
2,29
SL 300/3,3 kV K02; DBT 1300/3100/1,75
vedoucí úseku
důl
tuny / den
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
rub. výkon
(t/hl/sm)
denní
postup (m)
pluh, výztuž
Rubání – pluhy
Pořadí
kolektiv
těžba
(t)
1.
Zeman (112406/)
Balon
Důlní závod 3
10 540
398
239,2
7,937
1,23
RHH 800 P01; KG 291-5/15
2.
Pospíchal (080211/)
Drábek
Důlní závod 3
9758
375
327,5
7,598
2,48
PL 730 P01; IHV
Přípravy – kombajny
čelbový výkon
(cm/hl/sm)
kolektiv
vedoucí úseku
důl
měsíční
ražba (m)
1.
Gardoň (14084/)
Wdówka
Důlní závod 1
2.
ALPEX Tatarczyk (339441/)
Zguda
Důlní závod 1
3.
ALPEX Jasiński (401351/)
Bajaczyk
Důlní závod 2
180,00
4.
ALPEX Skubik (467541/1)
Kiełbasa
Důlní závod 1
167,00
5.
Vráblík (340526/)
Kalafut, Ing.
Důlní závod 1
163,00
6,52
151,18
35,13
AM-50 D05
6.
ALPEX Figura (467521/1)
Zguda
Důlní závod 1
152,00
6,08
148,35
35,35
dh R75 D02
7.
WPBK-BIS Kozlowicz (40705/1)
Borowy
Důlní závod 1
151,00
5,39
119,72
29,94
AM-50 K07
AM-50/132 C03
Pořadí
m/d
čistý výlom/den
(m3/den)
245,00
8,17
136,38
43,13
AM-50 K05
210,00
7,50
153,32
46,95
AM-50/132 D02
5,81
160,36
34,75
MR 340X-Ex SANDVIK C01
5,96
134,20
34,74
MR 340X-Ex SANDVIK D01
typ zařízení
8.
Vereš (364240/)
Firla
Důlní závod 2
146,00
5,31
96,06
33,51
9.
POL-ALPEX Slubowski (371242/)
Kolacz
Důlní závod 2
137,00
4,57
91,33
29,09
AM-75 C01
10.
Špička (40706/4)
Pastucha
Důlní závod 1
128,00
5,12
120,32
28,44
AM-50/132 K01
Přípravy – klasické technologie
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
měsíční ražba
(m)
m/d
1.
Mokroš (1123407/1)
Dobrovolný
Důlní závod 3
110,00
4,73
2.
Cypra (1127453/1)
Dobrovolný
Důlní závod 3
100,00
3.
ALPEX Zbela (332267/1)
Palej
Důlní závod 2
85,00
4.
VOKD Mojžíšek (371020/)
Vodička, Ing.
Důlní závod 2
80,00
5.
Hantschel (0845259/)
Dobrovolný
Důlní závod 3
75,00
čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)
typ zařízení
20,93
32,31
Trhací práce
4,88
79,50
31,25
VVH-1R P02
3,04
52,90
25,15
VVH-1R C01
3,44
77,76
15,01
VVH-1B C02
3,66
73,17
22,39
DH-DT1 (BTRL 1) P05
POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
Z OKD
26. února 2015 | www.ihornik.cz
Odpadním teplem na námrazu
Dobrý nápad pomohl
vyřešit zimní trable
se záložním hlavním
ventilátorem na Důlním
závodě 2 – Sever
FOTO: Radek Lukša
STONAVA – Slušných 9 až 10 °C
ve strojní a příjemných 17 °C
v motorové části. Nehledě na to,
kolik ukazuje teploměr venku. Takových výsledků dosahuje po měsíci zkušebního provozu nápad vrchního mistra energetických a stacionárních strojů Milana Siekiery při „boji“
s námrazou v budově hlavních
ventilátorů (HV) na severní lokalitě Důlního závodu 2.
„Zimní počasí nepůsobí potíže pouze pěším na chodnících či
motoristům na silnicích. Dokáže
totiž připravovat nepříjemná překvapení i v našich provozech.
Jedním z nich bývalo zamrzání regulačního ústrojí záložního HV.
Tedy zařízení, které musí zůstat
neustále v pohotovosti, aby mohlo
hned posloužit,“ přiblížil vedoucí provozu povrchových služeb
Radomil Ocisk.
Vzhledem k tomu, že při revizích
či poruchách HV je nutné jejich
oběžná kola vytahovat přes střechu, je strop budovy ventilátorů ře-
podnět v rámci trvalého zlepšování
se ukázal jednoduchým i účinným.
Na námrazu vyrukoval s odpadním teplem vznikajícím při chodu
elektromotoru HV! „Teplo za normálních okolností končilo mimo
budovu nebo v její motorové části. Zlepšovák spočívá ve vhánění
teplého vzduchu do ventilátorovny. V horní předělovací zdi jsme
vybourali otvor 600 na 600 milimetrů a vsadili do něj axiální elektrický ventilátor EB50 4T s průměrem 515 milimetrů, jenž při výkonu 230 W dosahuje 1300 otáček
za minutu,“ vysvětlil Siekiera.
V první fázi uvažovali i o přidání malého – asi pětimetrového –
lutnového tahu od ventilátoru až
k regulačnímu ústrojí záložního
HV. Námraze však zabraňuje už
řešení bez lutny. Materiál (ventilátor, kablíky, pojistky atd.) si hradil
provoz povrchových služeb a úsek
elektro na povrchu. Instalaci provedli stavební údržbáři v čele
s Lumírem Svobodou, chlapi z povrchových služeb pod vedením
autora zlepšováku a na závěr elektrikáři vše zapojili podle projektu
Evžena Brody.
Radek Lukša
Autor zlepšováku Milan Siekiera u regulačního ústrojí záložního ventilátoru.
šen jako odkrytý. „Tvoří ho panely
s gumovými potahy, což byl také
kámen úrazu. Netěsnosti v pokry-
„Náklady jsme měli
minimální a ubyla
nám jedna starost
související navíc
s bezpečností celého
dolu,“ podotkl vedoucí
provozu povrchových
služeb.
tí střech, nedostatečné odvětrávání, vlhkost a v zimě námraza ke stavu těchto zařízení rozhodně nepřispívaly. Námraza znemožňovala
rychlé přejetí z hlavního na záložní
ventilátor. Neobešlo se to bez rozmrazování,“ uvedl Ocisk.
Chlapi z povrchových služeb si
s problémem lámali hlavu dlouho.
„Probírali jsme to z mnoha úhlů.
Finančně i časově náročné varianty, jako jsou instalace teplovodních
rozvodů nebo nahřívání regulačního ústrojí mobilními teplomety
s nutností obsluhy a dozoru, jsme
zamítli,“ prohlásil Siekiera, jehož
V předělovací zdi vybourali otvor, do kterého vsadili axiální ventilátor.
Zlepšovatel, kterému na konci roku vždy chybí štěstí
Poslední pracovní
rok má před sebou
koordinátor dopravy
Zbyšek Bartosz.
Na lokalitě ČSA působí
od roku 1972
Na zájezd nebo elektroniku
stále čeká
Úspěšný zlepšovatel má před odchodem do důchodu jedno přání. Rád by se dočkal při každoročním losování poukazu na zájezd či
FOTO: Adam Januszek
ČSA – Třiačtyřicátý rok v kuse
na jedné lokalitě kroutí vyučený automechanik pocházející
z Karviné, který ale už 25 let bydlí s rodinou v Orlové. Začínal
na povrchové dopravě, dodělal si večerní školu se zaměřením
pro důlní mechaniky a od roku
1988 Zbyšek Bartosz každý všední den fárá. Navíc je také aktivní v programu trvalého zlepšování – Continuous Improvement.
Vzpomínek má za tu dobu velké
množství. Některé lepší, některé
horší, ale v konečném součtu převládají ty pozitivní. „Člověk by si
nikdy neměl stěžovat. Navíc nemůžu říct, že by to tady bylo nějak problematické. Právě naopak.
Možná jsem měl štěstí na lidi i kolektiv,“ přemítá Bartosz.
překladišti na lokalitě Lazy nyní
nepoužívá, a tak by ho bylo možné
použít i pro ČSA.
„Určitě by to ušetřilo nemalé peníze a nemuselo by se to kupovat,“ říká na rovinu. Důležité
je také zmínit, že všechny nápady
jsou z jeho hlavy. Jak na to? „Je potřeba si všímat různých věcí a pořád přemýšlet, jak si ušetřit čas
a firmě peníze třeba za materiál,“
vysvětluje.
Pan Horníček dole v dole
Adam Januszek
Na lokalitě Lazy Důlního závodu 1 pracuje nepřetržitě od roku 1972.
Ročně podá tři až čtyři
návrhy a ještě se mu
nestalo, aby nebyl
jeho nápad posouzen
jako smysluplný.
Vstávání bez budíku
Pracovní den začíná koordinátorovi dopravy ve 3 hodiny ráno
a za ta léta mu brzké vstávání nedělá vůbec žádný problém.
„Tělo si rychle zvyklo. Dokonce
i o víkendu se v tuto dobu probouzím,“ říká. Tvrdí, že chodí
spát kolem deváté či desáté ho-
elektroniku. „Četl jsem v Horníku
rozhovor s vedoucím odboru CI
Rostislavem Volkem, že v tomto
losování je větší šance na výhru
než v tombole na plese. Je to určitě
pravda, protože návrhů není tolik,
ale mně se zatím štěstí úspěšně
vyhýbá,“ směje se Bartosz a přiznává, že by jej taková cena pochopitelně potěšila. „A koho ne?“
pokládá si řečnickou otázku. „Ale
vím o pár lidech, kteří podali jen
jeden návrh a na konci roku byli
vylosovaní. I to se stává. Ale neberu to tragicky, akorát by to byl příjemný bonus. Tak snad letos, bude
to moje poslední šance,“ uzavřel
Zbyšek Bartosz.
diny večerní, ale přesto vstává
bez budíku, 4 až 5 hodin spánku
denně mu stačí. „Samozřejmě se
ale budíkem jistím, to zase nechci lhát,“ směje se Bartosz, který patří k velmi aktivním zlepšovatelům. Ročně podá tři až čtyři
návrhy a ještě se mu nestalo, aby
nebyl jeho nápad posouzen jako
smysluplný.
„Dá se říct, že u dopravy toho
dost projde, ale je to také tím, že
než vyplním návrh, tak se poradím s kompetentními lidmi,
a ti mi řeknou, jestli to má šanci.
Třeba za letošní rok už jsem podal
dva návrhy. První prošel a druhý
se momentálně posuzuje, tak uvidíme,“ prozradil s tím, že přijatým
nápadem jsou odvodňovače vzduchu před výhybkami – už se začíná postupně realizovat. A v posuzování má ještě druhé želízko
v ohni. Jedná se o zařízení pro dopravní tratě, které se na jednom
3
Slovo ředitele
Bronislav
Batorek
ředitel Důlního
závodu 2
Vážení kolegové,
téma bezpečnosti převládlo
na výjezdní poradě předáků
Důlního závodu 2, která
se konala 20.–21. února
v rekreačním středisku Odra
na Ostravici. Důvodem, proč
tomu tak bylo, je pět registrovaných úrazů v našem závodě
v průběhu ledna a změna
přístupu k řízení bezpečnosti
v OKD, která je obsažena
ve směrnici „Zásady a doplňující pravidla pro vedení
Bezpečnostní kampaně 2015“.
Velkou odezvu měla na poradě prezentace smrtelných
úrazů v OKD za období let
2000–2015 s fotodokumentací a rozborem příčin, kterou
připravila HBZS. Živá diskuse
následovala po seznámení se
záměrem zpřísnit postihy v případě porušování bezpečnostních předpisů a pracovní kázně.
Oblast bezpečnosti rozšířila
i prezentace RBP z programu
Zdravý podnik. Zpestřením
dopoledního programu byla
přednáška o možnostech
a cílech projektu Nová šichta,
po které následovala neformální diskuse.
Pochopitelně byly probírány
lednové i výrobně-ekonomické
výsledky, prováděcí plán roku
2015 a výhled a perspektiva
našeho závodu v letech 2016–
2018. K dosavadním letošním
výsledkům dlužno říci, že zatímco přípraváři odevzdávají obfárané plochy v předstihu, v rubání
nám v polovině února začal docházet dech. Neúspěšná těžba
v dodavatelských kolektivech
Alpex a Polcarbo pracujících
v rubáních 332 205 a 364 206
je příčinou zhasnutí kladívek
na skipové věži.
Ve společné diskusi předáků
byl stanoven způsob, jak zvrátit
dočasné neplnění – urychlit
vybavení a nájezdy nových
porubů 332 209/1 a 371 202.
Cíl zní jednoduše, bude ale
vyžadovat plné nasazení a spolupráci všech úseků Důlního
závodu 2. Od dopravy přes
vybavování až po rubání.
To je úkol, na který se vedle
bezpečného a bezporuchového provozu rozjetých rubání
a příprav teď soustředíme. Jeho
zvládnutí zajistí po březnu progresivní plnění cílů těžby závodu.
A o tom, že to všichni chceme,
jsem přesvědčen.
Uhlí ve světě 2013
Zbyšek Bartosz před střihačkou potrubí – jeden z jeho přijatých smysluplných
návrhů v programu CI.
7,823 miliardy – tolik tun uhlí
bylo na světě vytěženo.
3,561 miliardy – tolik tun vytěžil
největší světový uhelný producent
– Čína.
183 milionů – tolik tun hnědého
uhlí vytěžil největší producent
hnědého uhlí – Německo.
Z OKD / Za branami OKD
číslo 8 | ročník 45
Dokončení ze strany 1
Za prvé jde o to, že na dřívější důchod mají nárok pouze zaměstnanci,
kteří zahájili zaměstnání v hornictví
před 1. lednem 1993, za druhé o to,
že nárok na snížení věku odchodu
do důchodu je omezen také datem
31. 12. 2018. Po něm by měli horníci odcházet do důchodu ve stejném
věku jako zaměstnanci jakýchkoliv
jiných profesí. To zástupci těžařů,
odborů, ale i odborníků (například
lékaři) považují vzhledem ke specifičnosti a náročnosti hornické práce
za nesmyslné a žádají zrušení obou
časových omezení.
Práce v hornictví je specifická
Zástupci OKD i hornických odborů
upozornili na to, že situace v České
republice je v porovnání s ostatními
evropskými státy značně nestandardní, protože ve všech z nich mají
horníci zajištěný oproti ostatním
profesím dřívější odchod do důchodu. Příčinou je především specifičnost hornické práce, kterou uznal
i vicepremiér Bělobrádek, který
vyjádřil změně vládního nařízení
jednoznačnou podporu. U změny
zákona o důchodovém pojištění jsou
podle něj zásadní konkrétní parametry, jak by měl návrh vypadat.
Nicméně celou záležitostí se podle
něj bude zabývat důchodová komise
vlády.
„Práce v černouhelném dole
je velmi specifická a je těžké
ji srovnávat s jinou činností.
Zásadní je přitom zdravotní
pohled. Důchodový systém je
od počátku postavený tak, aby
umožňoval penzistům po určitou
dobu čerpat penzi,” vysvětlil
Bělobrádek a upozornil na studie
dokazující, že průměrný věk dožití
bývá u horníků nižší než u zbytku
společnosti. Podle něj je navíc
nutné změnu přijmout proto,
aby časové omezení nevnášelo
nespravedlnost mezi horníky, kteří
odpracovali ve stejných podmínkách stejný počet směn, ale někdo
by do důchodu dříve odejít mohl,
někdo kvůli časovému omezení
nikoliv. „Bylo by nespravedlivé,
kdyby měli někteří horníci rozdílné
podmínky než jejich předchůdci,”
dodal vicepremiér.
Vítaná pomoc v náročné době
Zástupci odborů i OKD zároveň
upozornili na to, že pracovní
podmínky jsou i přes řadu opatření k jejich zlepšení (klimatizace,
osobní ochranné pomůcky, doprava
na pracoviště atd.) velice náročné
a možnost je změnit je i přes modernizaci technologií do značné míry
omezená.
Příčinou je například to, že průměrná hloubka těžby v OKD vzrostla
za posledních 20 let o více než
250 metrů (ze 755 na 1017 metrů)
a přes instalaci klimatizačních
zařízení se zvyšuje počet pracovišť
se zhoršenými mikroklimatickými
podmínkami. Zároveň roste především v důsledku zániku hornického
školství v 90. letech průměrný věk
zaměstnanců OKD.
To všechno jsou důvody hovořící
pro to, aby horníci mohli odcházet
do důchodu dříve. Navíc v situaci,
kdy černouhelné těžaře na celém světě trápí nízké ceny uhlí
a jsou nuceni transformovat svůj
byznys na udržitelnou úroveň, což
s sebou nutně nese také optimalizaci počtu zaměstnanců a jeho
přizpůsobení objemu těžby, což se
nevyhýbá ani OKD. Možnost odejít
dříve do důchodu by tak mohla být
pro řadu zaměstnanců vítaným
řešením.
Marek Síbrt
Ze světa
Katowicki Holding Węglowy bude
propouštět a zefektivňovat byznys
KATOVICE – Další státem vlastněná
černouhelná společnost v Polsku,
Katowicki Holding Węglowy,
představila plán restrukturalizace,
jehož cílem je umožnit firmě přežít
současné náročné podmínky
na trzích. Po ukončení stávky
v JSW, která dostala firmu na hranu bankrotu mimo jiné tím, že
kvůli chybějící těžbě přišla o více
než 3 miliardy korun, a nutnosti
politického zásahu v KW, kdy bude
polská reprezentace jednat o možnosti pomoci firmě v Evropské komisi, musí svou špatnou finanční
situaci řešit také KHW.
Plán umožní přežít
Šéf firmy Zygmunt Lukaszczyk
představil plán KHW pro období
2015–2020. Jeho hlavním cílem
je vrátit firmu, která loni vykázala
čistou ztrátu 250 milionů zlotých
(1,7 miliardy korun), do zisku, ale
především obnovit její finanční
stabilitu, jež jí umožní přežít. Podle
Lukaszczyka by implementace
programu mohla KHW umožnit
dosáhnout již v letošním roce
malého zisku. S plánem souhlasí
s výjimkou dvou organizací působících ve firmě také odbory.
KHW předpokládá, že v daném
období sníží náklady o 4,5
miliardy zlotých (přes 29 miliard
korun). Společnost zaměstnává
ve svých dolech 19 000 horníků
a do konce roku předpokládá
snížení počtu zaměstnanců o dva
tisíce, další dva tisíce lidí především z povrchových pracovišť
odejdou do roku 2020 nabídkou
dobrovolných odchodů nebo
do důchodu.
Zatímco v minulých letech
těžba dosahovala více než
12 milionů tun, letos předpokládá
KHW produkci 11 milionů, z dalších letech zhruba 10 milionů tun
uhlí (ještě v roce 2006 KHW těžil
více než 16 milionů tun). Firma se
chce zaměřit na těžbu kvalitnějšího uhlí pro teplárny, které je
možné prodávat za vyšší ceny než
méně kvalitní uhlí elektrárnám.
V současnosti KHW produkuje
zhruba 80 % uhlí pro elektrárny,
zbytek pro teplárny. Tento podíl
by chtěl alespoň o deset procent
změnit ve prospěch lukrativnějšího teplárenského uhlí.
Restrukturalizace provozů
Plán také zahrnuje několik variant
řešení lokality Boże Dary dolu
Murcki-Staszic, která v minulém
roce vygenerovala ztrátu 212 milionů zlotých (1,5 miliardy korun).
Jednou z variant je přesun této
části dolu společně s lokalitou
Mysłowice dolu MysłowiceWesoła do státní společnosti
restrukturalizace dolů (SRK),
která postupně těžbu v těchto
provozech utlumí. S tímto krokem
se počítá již v letošním roce.
Těžba v dalším z dolů s názvem
Wieczorek skončí v roce 2020
a předtím bude provoz připojen
k dolu Staszic.
Plán předpokládá zvýšení
efektivity těžba na zhruba 800
tun na zaměstnance ročně oproti
současným 750 prostřednictvím
změn v organizaci práce. KHW se
zároveň chce zbavit všech aktivit,
které se netýkají těžby uhlí, jako
jsou například sportovní areály
nebo ubytovací kapacity.
Podle vedení společnosti je
rychlé schválení programu pro
KHW velice důležité, protože již
na konci března musí firma splatit
bankám zhruba 170 milionů
zlotých (1,1 miliardy korun). Právě
přijetí nápravného programu by
zvýšilo důvěryhodnost společnosti v očích finančních institucí.
Firma má v současnosti
na skládkách 750 tisíc tun uhlí.
Zásoby se jí podařilo snížit
také prodejem uhlí na Ukrajinu.
Zaplaceno údajně dostala zálohově předem a získala lepší ceny než
při prodeji suroviny do přístavů.
Za vlastní bezpečnost
odpovídá každý sám
Hlavní inženýr HBZS
Zdeněk Pavelek vysvětluje,
v čem je důležitá
Bezpečnostní kampaň
OKD 2015, a proč by jí měli
věnovat všichni pozornost
OSTRAVA – Bezpečnostní kampaň
v OKD pokračuje i v letošním roce.
Aby byla úspěšná a podařilo se co
nejvíce přiblížit k ambiciozním cílům (dosáhnout výrazného poklesu úrazů), musí k ní přispět každý zaměstnanec, každý pracovník těžební firmy. Především pak
ti nejzkušenější. Jedním z nich je
Zdeněk Pavelek, hlavní inženýr
Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě-Radvanicích, který byl v loňském roce oceněn zlatým Záchranářským záslužným
křížem udělovaným předsedou
Českého báňského úřadu.
Jaký je váš názor
na Bezpečnostní kampaň
2015? Proč je nutná, v čem je
přínosná?
Obecně vzato, každá aktivita vedoucí ke zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
je žádoucí. Nutnost organizovat
Bezpečnostní kampaň 2015 vyplynula především z velmi nepříznivého vývoje smrtelné úrazovosti
v OKD v roce 2014, jehož zvrácení je zcela zásadním úkolem všech
zaměstnanců společnosti a pracovníků jejich dodavatelských organizací – od vrcholového vedení až po základní dělnické profese.
A právě v takto pojatém aktivním
zapojení celého zaměstnaneckého
Ing. Zdeněk Pavelek, Ph.D.
Po absolvování HGF VŠB-TU nastoupil
v roce 1990 do pozice revírník úseku příprav Dolu Lazy. Postupně na této šachtě
vykonával funkce mechanika a revírníka,
specialisty úseku vrtných služeb, vedoucího trhacích prací, vedoucího odboru
bezpečnosti a hygieny práce, hlavního
inženýra závodu. V letech 1997 až 2003
byl vedoucím Závodní báňské záchranné
stanice a následující dva roky zástupcem
hlavního inženýra. V roce 2005 přešel
z Dolu Lazy na Hlavní báňskou záchrannou stanici v Ostravě do pozice hlavního
inženýra – zástupce ředitele a vedoucího
pohotovostních sborů.
Zdeněk Pavelek, hlavní inženýr HBZS.
ciózní a jejich dosažitelnost závisí především na tom, zda budou
všemi zaměstnanci správně pochopeny a přijaty. Je v zájmu nás
všech, aby se to povedlo.
spektra do Bezpečnostní kampaně
2015 spočívá její zásadní přínos.
V čem spatřujete výjimečnost
této kampaně? Myslíte si, že její
cíle jsou dosažitelné?
Hornická činnost v podzemí byla
vždy spojena s praktickou aplikací nemalého množství bezpečnostních předpisů a norem, které
jsou historicky psány lidskou krví,
a jsou proto velmi propracované.
Sebelepší předpis však nezajistí to,
aby zaměstnanec bezpečně myslel,
pokud on sám nechce. Originalitu
Bezpečnostní kampaně 2015 proto spatřuji zejména v jejím zaměření na bezpečné myšlení zaměstnanců. Mnoho riskantních pracovních postupů přece vždy vyplývá
z vlastní pohodlnosti, kdy zaměstnanec z pracovní činnosti vynechává úkon zajišťující bezpečnost
a ochranu zdraví při práci.
Cíle kampaně jsou velmi ambi-
Ve své praxi jste se setkal s řadou mimořádných událostí, úrazů. Jaké byly nejčastější příčiny?
Bylo možno většině předejít?
Příčiny mimořádných událostí
a úrazových dějů vyplývají ze všeobecných hornických rizik spojených například s provozem strojních a elektrických zařízení v podzemí a v neposlední řadě také
z rizik plynoucích z chyb při používání měřicí a bezpečnostní techniky monitorující třeba stav důlního ovzduší a parametry důlního větrání. Hornická rizika dnes
umíme do značné míry eliminovat. Je však potřeba si uvědomit,
že hlubinná těžba jakéhokoliv nerostu je bojem člověka s přírodou.
A příroda bývá občas silnější než
člověk. To platí nejen v hornickém
podnikání.
Moderní strojní a elektrická zařízení, stejně jako měřicí a bezpečnostní technika dnes provozovaná v důlních provozech OKD, to
jsou velmi sofistikované systémy
poskytující svým uživatelům vysokou míru bezpečnosti. Bohužel právě nesprávné používání těchto zařízení patří mezi nejčastější příčiny i těch nejfatálnějších úrazů, kterým je možné zcela jednoznačně
předcházet.
Která z nehod vám nejvíce ulpěla v mysli?
Byla to právě nehoda způsobená nesprávnou obsluhou razicího
kombajnu. Důlní měřič byl tehdy
při odebírání geologického profilu
čelby ražené chodby zachycen řezným orgánem razicího kombajnu. Tehdy došlo k takové destrukci jeho tělesné schránky, že i když
jsem toho člověka osobně velmi
dobře znal, nebyl jsem jej schopen při vyprošťování ani v náznaku identifikovat.
Jak vy osobně hodláte a můžete k úspěšnosti Bezpečnostní
kampaně 2015 přispět? Co byste
doporučoval?
Naše Hlavní báňská záchranná
stanice k úspěšnosti kampaně přispěje především prezentací své
činnosti tak, aby všichni naši kolegové v OKD pochopili, že umíme
mnohé, ale ne zázraky. Zkrátka,
že jsme připraveni kdykoliv pomoci. Je však zapotřebí si uvědomit, že za vlastní bezpečnost odpovídá každý zaměstnanec především sám.
Josef Lys
O údržbu na Důlním závodě 1 je postaráno na výbornou
Oblíbená šéfová má
zajímavého koníčka – po
svém tchánovi pokračuje
ve sbírání starých
pohlednice karvinského
regionu. „Je zajímavé
vidět, jak vypadala
Karviná či Orlová před
více než 100 lety, ale
třeba i nedávno,“ říká.
LAZY − V březnu to bude už 33 let
od nástupu na dnes již neexistující Důl Dukla, kam chodila studentka Lenka Wernerová na letní brigády. A protože na tomto dole na území Havířova pracovala velká část
její rodiny – děda, otec, stýcové, dokonce i teta – bylo takřka jisté, že
po ukončení strojní průmyslovky
povede její cesta právě na Duklu.
Začátky nejsou snadné, o tom
by mohla Lenka Wernerová vyprávět. Prošla řadou profesí od pomocné dělnice na nádvoří přes výdejnu
prádla, vydávání hornických svačin až po pomocnici v administrativě na dřevišti a s tím spojené kreslení mapy povrchu Dolu Dukla. Poté
dlouhých 12 zim zastávala funkci
mistra dřeviště, následně správce
budov lokality Dukla a Lazy a také
osm let vedoucí provozu nádvoří
Dolu Lazy.
„Dokonce jsem horníkům vařila i čaj. Myslím si, že na to doteď nevzpomínají zrovna v dobrém,“ směje
se dobře naladěná Wernerová, v současné době vrchní mistr povrchových
služeb Závodu servisních služeb.
Co si pod touto funkcí představit? „Mimo jiné řídím 15 pracovníků stavební údržby. Mám široké
pole působnosti, protože pod sebou mám údržbu na Lazech, ČSA
i Darkově, tedy na všech lokalitách
Důlního závodu 1. Zajišťuji materiál i nářadí, organizuji a plánuji
práce na další dny podle požadavků ostatních úseků a podobně,“ nechává nahlédnout pod pokličku své
pracovní náplně.
Práce všeho druhu
Tato práce ji ohromně baví a sama
na rovinu přiznává, že by nedokázala pouze sedět osm hodin v kanceláři. „Jsem neustále v pohybu a v kontaktu s lidmi, především s chlapy.
V podstatě jsem jiný než mužský
kolektiv nepoznala. Práce je to velmi náročná, ale to mě popohání dopředu,“ vysvětluje s tím, že doma
v Prostřední Suché trochu brzdí.
Ráda pracuje na zahradě – sází kvě-
ms
Také v Golf Resortu Lipiny využili služeb chlapů, kteří se podílejí na údržbě.
FOTO: Adam Januszek
Jednání o předčasných odchodech
horníků do důchodu pokračují
FOTO: Josef Lys
4
Vrchní mistr povrchových služeb Závodu Servisních služeb Lenka Wernerová.
„Dokonce jsem horníkům
vařila i čaj. Myslím si, že
na to doteď nevzpomínají
zrovna v dobrém,“
říká s úsměvem Lenka
Wernerová.
tiny a zeleninu nebo si zahraje s rodinou bowling.
Jak se vůbec chlapi vyrovnávají s tím, že jim šéfuje ženská? Podle
Lenky Wernerové si už zvykli.
„Vědí, že jednám na rovinu a férově. Jsme kamarádi, ale všichni jsme
v práci a povinnosti se prostě plnit musí. Samozřejmě občas něco
utrousí, ale to je přece úplně normální,“ pokračuje Wernerová. Její
slova později potvrzují i sami chlapi, které jsme zastihli ve stolárně.
„Šéfová to vede víc než dobře. Je
spravedlivá a v pohodě,“ shodují se
Josef Krasňan s Jiřím Tomčíkem.
Na otázku, jaká je přesně náplň jejich
práce, jdou opět do shody. „Práce
všeho druhu. Všechno, co si člověk
dokáže představit, od opravy zalomeného klíče přes zasklívání oken až
po opravu střechy. To všechno děláme my. Čistíme třeba i odpady kanalizace nebo sekáme trávu, opravujeme ploty a podobně. Opravdu toho je
velká spousta,“ říkají.
Podřízeným pomáhá
s vyplňováním CI
Jako správná šéfová jde navíc příkladem v mnoha věcech či programech, které společnost OKD
zavedla pro své zaměstnance. Je to například i Continuous
Improvement. Sama podala návrh, který prošel a dodnes slouží
při zimní údržbě. Ale spíš se snaží nabádat své podřízené, aby se
nebáli vymýšlet zlepšováky a následně podat návrh, který by jim
usnadnil práci a za smysluplný nápad také zaručil odměnu.
„Myslím si, že finanční odměna za každý přijatý návrh není zanedbatelná. Navíc na konci roku
probíhá losování o zájezdy a elektroniku. Určitě je to lákavé. Právě
před týdnem jsem jednomu kolegovi pomáhala s vyplňováním
a nafocením všeho potřebného.
Ráda pomůžu a neustále chlapům
připomínám, ať vymýšlejí a podávají zlepšováky. Dobrých nápadů
totiž není nikdy dost,“ usmála se
a na závěr ukázala na okna ve stolárně, která si chlapi sami vyrobili tak, že z dálky by málokdo hádal, že nejde o eurookna. Zato splní svůj účel – a to v omezení úniku tepla, a navíc hezky vypadají
a propouštějí více světla.
Adam Januszek
Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
26. února 2015 číslo 8 ročník 45
Masky pod taktovkou KKH Stonava
FOTO: archiv
Ač je po plesové sezoně,
lidé si cestu na Maškarní
ples v hornické obci
našli. Nejoriginálnější
masku měla kulturní
referentka Spolku svatá
Barbora Zdenka Bínová
Děti z MŠ pro zrakově postižené v Havířově dárky hned vyzkoušely.
Trianon obdaroval postižené
Speciální učebnice, pomůcky
nebo rotoped – dárky, na které
bylo vyčleněno v roce 2014
několik tisíc korun
FOTO: Adam Januszek
STONAVA – Vodník, kovboj, hrabě Drákula, zloděj s punčochou
na hlavě, Pinocchio, Rambo a další. Maškarní ples, který vůbec poprvé ve své už 101 let dlouhé historii uspořádal Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava,
přilákal do místního sálu PZKO
na 90 lidí nejen z řad krojovaných
horníků, ale i veřejnosti. Účast nebyla nejvyšší, což bylo důsledkem
toho, že ve Stonavě letos proběhl
už v pořadí šestý ples.
„A to je na tak malou obec
opravdu velké sousto. Jiný termín nebyl k mání, ale chtěli jsme,
aby se uskutečnil, protože právě
Maškarní ples ve Stonavě minimálně 10 let nebyl. Chtěli bychom
z toho udělat tradici,“ uvedl organizátor plesu Richard Palowski
s tím, že k nejprestižnějším plesům v obci patří myslivecký, obecní a sportovní. „S tím také souvisí skutečnost, že ceny v oblíbené
tombole byly skromnější, protože je čím dál těžší shánět sponzory a navíc, jak už bylo uvedeno,
šlo o šestý ples,“ doplnil Palowski,
který dorazil jako Jack Sparrow
z filmu Piráti z Karibiku, a zároveň poděkoval i kapele Dora Band
a Stonavské komunální, a. s., za
Maškarní ples se v hornické obci konal po více než 10 letech.
Výtěžek z plesu poputuje
na činnost Kroužku
krojovaných horníků
při obci Stonava.
to, že kvůli nižší účasti slevily ze
svých finančních nároků.
Maminka z Barborky
se umí také bavit
V plejádě masek a kostýmů měla
tu suverénně nejoriginálnější
kulturní referentka Spolku svatá Barbora Zdenka Bínová, která
dorazila z Havířova taxíkem jako
slepice. „Na narozeniny jsem si
sama sobě nadělila dárek v podobě vstupenky sem na ples. Doma
mám mnoho masek, takže bylo
z čeho vybírat,“ podotkla a nechala nahlédnout na hlavu, kde
měla hnízdo ze slámy a v něm několik vajíček. „To jsou BIOvejce,“
smála se a dodala, že novinka to
rozhodně není a několik plesů už
v této masce obešla a slavila s ní
úspěch.
Skromnější tombola
neubrala na zájmu
Samotný ples zahájily místní mažoretky, a poté se už tančilo a hodovalo. O půlnoci přišla na řadu
na všech plesech oblíbená tombola o zajímavé ceny, kterých bylo
celkem 38. Tou hlavní byl týdenní ozdravný pobyt pro dvě oso-
by v polské Ustroni. Druhou cenou byla poukázka do autoservisu a třetí mobilní telefon. „Všichni
si ples užili a líbil se jim. S tím jsme
do toho také šli,“ pochvaloval si
předseda KKH Stonava Ladislav
Kajzar a připomněl, že další akcí
místních krojovaných bude 26.
června Zahradní slavnost v parku Domu PZKO. Ale ještě předtím
přijde na řadu událost číslo jedna –
19. setkání hornických měst a obcí
od 19. do 21. června v Havířově.
Nejmladší město České republiky
totiž právě letos slaví 60 let od svého založení. „Tuto velkou akci
máme doslova za rohem. Jsme proto rádi, že se nám podařilo překročit stovku členů v našem 101. roce
činnosti,“ řekl Kajzar a doplnil, že
v průvodu se objeví i jejich kolegové a kamarádi z Polska – konkrétně
z KWK Borynia a KWK Jas-Mos
z Jastrzebie-Zdrój.
ČESKÝ TĚŠÍN – Chráněná dílna
z Českého Těšína, které dodává
společnost OKD nepotřebný elektroodpad z lokalit Darkov a 9. květen,
pomohla během posledního měsíce
obdarovat zdravotně znevýhodněné
děti hned ve třech městech – Třinci,
Karviné a Havířově. Jedná se o jeden
z tradičních výstupů mezinárodní konference BEZ BARIÉR – BEZ HRANIC.
„Jde o každoroční dvoudenní akci
konající se v Rehabilitačním sanatoriu
Lázní Darkov v Karviné. Letos se
uskuteční už potřinácté,“ popisuje
místopředsedkyně Trianonu Dana
Vojnarová a pokračuje. „Právě tam
vyčleňujeme část peněz k zakoupení
pomůcek z finančních prostředků
poskytnutých jednotlivými městy.
Samotný výběr uchazečů, kteří
obdrží odměnu, už pak provádíme
se sociálními odbory či odbornými
lékaři,“ vysvětluje Vojnarová s tím,
že v nastoleném trendu hodlá spolek
Trianon pokračovat a ročně předá tři
až čtyři dary.
Radost z rotopedu
Třetí lednové úterý došlo k předání
krásného dárku sedmnáctileté studentce karvinské Obchodní akademie
Karolíně Staňkové. Té dětská mozková
obrna značně ztížila život, ale děvče
má chuť se s nepřízní osudu prát.
Adam Januszek
a navíc si ji lze odečíst z daní,“
vysvětluje tajemnice SSB Adriana
Furendová. Prvním způsobem je
možnost odeslat peníze na účet
SSB: 1657156389/0800 nebo
existuje možnost nechat si strhávat libovolně stanovenou částku
přímo z výplaty. „Tyto platby
provádí mzdová účetní příslušného
závodu,“ objasnila Furendová.
JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK
Zdenka Bínová v originální masce.
Pomůcky k potěšení
i procvičování
V Havířově dostaly v únoru krabici
plnou pomůcek pro cvičení hmatu
a představivosti děti z MŠ pro zrakově
postižené. Ředitelka Šárka Chobotová
neskrývala radost. „Pro děti budou
učební a kompenzační pomůcky
a hračky jistě zajímavé. Jednak se
u toho zabaví, ale také si procvičí
koordinaci zrakového vnímání a motorickou činnost,“ vysvětlila Chobotová
s tím, že dárky, které si děti převzaly
u primátora Daniela Pawlase, budou
sloužit zrakově postiženým i autistům.
Došlo také na první oťukávání
možnosti zřídit pobočku Trianonu
v Havířově. „Tento nápad je prozatím
opravdu v plenkách. Ale ano, s panem
primátorem jsme se o této možnosti
bavili. Zda jde o nápad realizovatelný,
je prozatím ve hvězdách. Ale pan
primátor by nebyl proti,“ dodala Dana
Vojnarová a připomněla, že spolek
Trianon má zatím jedinou pobočku –
v Českém Těšíně nedaleko autobusového nádraží.
Adam Januszek
Kde a koho Trianon obdaroval?
Jak přispět Barborce?
Spolek svatá Barbora, dříve
Občanské sdružení svatá Barbora,
vznikl v červnu 2004, aby pomáhal
dětem, kterým zemřel otec při
práci v hornictví. Spolek těmto
dětem přispívá na studium,
zájmovou činnost a podporuje
také péči o jejich zdraví. „Finanční
částku v libovolné výši může
kdokoliv darovat dvěma způsoby,
Přestože má Karolína problém s hybností, chce své svalstvo a páteř nutit
k pohybu na speciálním rotopedu,
který také převzala.
„Vítáme jakoukoliv pomůcku, která
dceři pomůže. Toto cvičení bude pro ni
bezesporu přínosné,“ nechal se slyšet
otec Václav Staněk. Kromě Trianonu
obdarovalo Karolínu i statutární
město Karviná v podobě poukazu
na nákup sportovního oblečení.
Karolína Staňková měla velkou radost.
Za ní místopředsedkyně Trianonu
Dana Vojnarová.
Třinec – kolekce speciálních
učebnic pro těžce zdravotně
postižené studenty a žáky SŠ,
ZŠ a MŠ Jablunkovská.
Karviná – Karolína Staňková,
studentka Obchodní akademie
Karviná obdržela rotoped.
Havířov – speciální učební
pomůcky – hračky k výchovně
vzdělávacím činnostem pro
zrakově postižené děti a děti
s diagnózou autismu z MŠ na ulici
Mozartova.
Může bejt i trochu smutno…
Byl to taki den blbec, jaky se občas
přihodi. Už rano sem se zbudil taki rozlamany, prosto bolel mě cely Lojzek. Hned
sem se spoměl na herca Menšika, kery
pravil, že když se chlop po šedesatce
rano zbudi a nic ho něboli, tuš je mrtvy.
Ale do srandy mi, pravda, moc něbylo.
Přitym sem moc duvodu byť smutny a nasrany neměl. Možna ale temu, že unor byl
dycki v naši rodině šťastnym měsicem,
bo nas moc slavilo narozeniny; Enemže
včil sem z tych unorovych zrozencu zbyl
už enem ja. Ostatní už odešli na věčnosť. Aji naš dluholety kamarad Kazik,
kereho zme loni pochovali. A tak sem
v tyn posrany den, pondělí to bylo, přišel
Na Upadnicu a hned se poručil černeho
švihaka. „Co se robi, Lojzek, že lemtaš
lak na rakve?“ okomentoval muj počin
z velkim fernetem Antek. „Ale, tak na mě
pad jakisik smutek. Před paru rokami,
vlastně ešče loni, byzme včil slavili narozeniny Kazika. Pravda, byl už sice špatny,
ale furt ešče žil. No a dneska ho neni. Tuš
mu chcu tym fernetem poslať tam navrch
pozdrav a ujištěni, že na ňho myslim,
a že tu je furt mezi nami…“ vysvětlil
sem. „A to chceš byť v tym spominaňu
fakt sam?“ přidal se Poldek. „Vim, o co
ti idě,“ prokuknul sem ho, ale bo sem
měl tyn splin, či jak se temu řika, poručil
sem fernety aji kamošum. „Věděl sem,
že s tym smutkem nězustaněš sam,“
potutelně se usmjal Jiřik a ani něpočkal
na připitek a kopnul fernet do sebe.
„Zadarmo až mě rozerve, co?! To je to
tvoji letite heslo a zasada! Taci stě vy,
modři ptaci. Naštěsti už ale ludě věďa,
co stě zač,“ štěknul po nim od komunistickeho stola stary Kolder. „Di do řiti
z polityku. Tu se něchej na doma! Však
vy stě něbyli a něstě o nic lepši,“ okřiknul
sem ho. „Když už sme u teho Kazika, tuš
bysme měli spomenuť i na další kamoše,
co už tu něsu,“ přidal se Antek a objednal
další rundu fernetuv. „No, nebuděme
na každeho připijať, to byzme se zleli
jak rušti mužici o Novym roku.
Ale na teho Kazika bych ešče
rad spomenul. Pamatujetě
na tyn přatelski fotbal s kerymsi tym polskim dolem
přimo na Slezskim stadioně
v Katovicach, kaj v te době
hraval Górnik Zabře? Vtedy – bylo
to kolem roku 1985 – zme se před
zhruba štyryceti tisicami ludi, bo zme
to hrali jako předzapas Pohara vitězuv
narodnich poharuv, jak se vtedy menovala nynějši Evropska liga, dosť ztrapnili.
Už se něpamatuju, s kim to Górnik hral,
ale dobře vim, že paru z nas cosik večer
předtym zjedla a měla při zapase sračku.
Enem Kazik a pulka mančafta ni, bo se
večer ničim něcpali, enem popijali vodečku… A Kazik byl v tym zapase
tak tymi tisicami fanuškuv
doblbly a vyhecovany, že
když byl sam před prazdnu
branku supeřa, napřahnul
ku bombě, nětrefil však
balon ale tyčku brany!
Ludě v ochozach řvali
smichem, ale Kazika
odnesli z natěklym
palcem prave nohy
na nositkach. Ten mu potym tak zmodral
a tak ho bolel, že vic jak měsíc pajdal.
Ale bral to z humorem a nědal se vyšinuť
z rovnovahy ani posměšnymi vtipkami
spoluhračuv na jeho fotbalove uměni,“
spominal sem, a asi se při tym aji viditělně usmival. Bo ihned reagoval Erďa:
„Jak je na Lojzkovi viděť, měli Werich
s Voskovcem pravdu, když tvrdili, že Může
bejt i trochu smutno, jen když je veselo!
A tak klidně přidam tyn svuj tradični: To
plave mořem velrybí samec vedle své
velrybí družky a říká: Celý svět se snaží
zachránit náš druh, vědci zasedají, ekologové se bouří, Greenpeace se z toho
může posrat, ale tebe holt bolí hlava!!!
Fajne, ni?!“.
Tuž Zdař Buh, vaš Lojzek
P. S. Rudek se ešče furt něukazal!
6
Panorama
Horníci z uranového dolu přijd
Profesor Pavel Prokop, jak ho znají ctitelé hornických tradic nejen v OKR.
Profesor Prokop oslavil 70 let
OSTRAVA – Když mi jako mladému
báňskému inženýrovi zazvonil budík,
stihl jsem být do deseti minut na zastávce autobusu a fičel na šachtu… teď těch deset minut hledám
ponožky a brýle dalších dvacet! Tak
popsal vstup mezi sedmdesátníky
únorový významný jubilant v ostravsko-karvinském revíru, profesor
Pavel Prokop.
Opavský rodák spojil po několika
letech v provozně-technických funkcích na Dole Rudý říjen (Heřmanice)
kariéru s VŠB. Z asistenta na katedře větrání a techniky bezpečnosti
dolů se stal docentem. Na Institutu
bezpečnostního inženýrství získal
profesuru a později ho i vedl. Řídil
rovněž Institut hornického inženýrství
a bezpečnosti a působí na Institutu
čistých technologií těžby a užití energetických surovin (vše na Hornickogeologické fakultě VŠB-TUO). Zasedá
v komisích na regionální i mezinárodní úrovni, je autorem řady odborných
publikací, nestorem udržování hornických tradic. A držitelem vysokých
resortních ocenění i vyznamenání;
naposledy dostal Medaili G. Agricoly
za celoživotní přínos k hornictví, přispění k rozvoji „báňské“ a rovněž při
příležitosti svého životního jubilea.
Vše nejlepší!
uzi
Tipy Horníka
si zasednou zástupci ministerstva
průmyslu a obchodu, ministerstva práce a sociálních věcí, Kraje
Vysočina, CzechInvestu a státního podniku Diamo. „Nechceme to
řešit od zeleného stolu, ale ve spolupráci se všemi zúčastněnými.
Proto budou součástí i starostové
Bystřicka,” ujišťuje Muřický.
ROŽNÁ – Nejen černouhelní a hnědouhelní těžaři mají v naší zemi těžkosti, co se týče plánů na rozšiřování své činnosti v příštích letech.
Obdobně na tom jsou horníci dobývající na Vysočině uran. Zatímco
pro OKD je největším strašákem
velmi nízká cena uhlí na světovém
trhu, která komplikuje možné rozvojové projekty a investice, pro
Uranový důl Rožná, respektive jeho
zaměstnance, je to rychle se blížící konec dobývání ložiska. Za dva
roky by v Rožné u Bystřice pod
Perštejnem, v jediném uranovém
dole ve střední Evropě, měla těžba
definitivně skončit. Tisícovka zaměstnanců se ptá: Co s námi bude?
Přijdou do kraje
noví investoři?
Ministři pak obdrží materiál, který bude zohledňovat několik variant. Obsahovat má i vábení nových
investorů do mikroregionu, kde je
nezaměstnanost momentálně kolem deseti procent. Podle starostů Bystřice pod Perštejnem a Rožné
Karla Pačisky a Libora Pokorného,
který je zároveň předsedou mikroregionu Bystřicko, by ke snížení nezaměstnanosti v této oblasti pomohly investiční pobídky a také zlepšení
připojení k dálnici D1 přes Strážek.
Sobotkova vláda
na konci roku podpořila
plán ministra průmyslu
Jana Mládka připravit
k otevření nový uranový
důl na Vysočině.
Horníci to budou mít těžké
Tato otázka je nejpalčivější především pro horníky, kterých Závod
Geam Dolní Rožínka z oné tisícovky
lidí zaměstnává zhruba 500. Přitom
tento odštěpný závod státního podniku Diamo patří na Žďársku mezi
největší zaměstnavatele.
Řešení se začne hledat už v první
polovině března, kdy se poprvé sejde komise sestavená k řešení dalšího osudu lokality. Podle slov náměstka ministra průmyslu a obchodu Eduarda Muřického v komi-
Bystřice má investorům co nabídnout. Ve své průmyslové zóně
má volných 11 hektarů, ale zatím jediného vážného zájemce,
FOTO: Diamo, a. s.
FOTO: Kateřina Polínková
Najde tisícovka
zaměstnanců z uzavřené
šachty na Žďársku nové
pracovní uplatnění?
Pohled do podzemí na náraziště uranového dolu Rožná.
Úvaha o obnovení těžby
uranu v Brzkově
jenž vyrábí sety pro operační sály.
„Jde o firmu Dahlhausen, která má zájem o tři hektary pozemků a nabídne 30 až 50 pracovních
míst. Vyjednáváme s ní a situací se bude zabývat březnové zastupitelstvo,” prozradil bystřický
starosta.
Jenže aby se hrozivá situace s výhledově propouštěnou tisícovkou
zaměstnanců uranových dolů vyřešila, muselo by do regionu přijít
takových nových firem více. Podle
starosty Rožné doly dávají obživu
každému pátému ekonomicky aktivnímu muži v obci. Odhaduje, že
zavřením šachty nezaměstnanost
v obci vzroste až na 18 procent.
Podle náměstka Muřického je
stále ve hře několik energetických projektů. Přiznal však, že
v tuto chvíli se neví, co všechno
se podaří v Diamu transformovat. Závod Geam už část svých
zaměstnanců využívá při geologicko-průzkumných pracích,
které si objednala společnost
GSCeP. Ta v dole zvažuje vybudování obřího kavernového zásobníku zemního plynu.
Zatím to však vypadá tak, že
do dvou let, kdy se brány uranového dolu v Dolní Rožínce uzavřou,
v regionu potřebný počet nových
pracovních míst nevznikne. A napětí mezi horníky nesnižuje ani
fakt, že stát zvažuje obnovení těžby uranu v Brzkově mezi Polnou
a Přibyslaví. Jde o lokalitu, která je
považována za zřejmě jediné využitelné ložisko u nás. Jenže tam by
podle Muřického mohla těžba začít po splnění všech potřebných
technických a legislativních náležitostí nejdříve kolem roku 2022.
Zpracovaná studie počítá s přepravou vytěžené suroviny z Brzkova
nákladními auty do Přibyslavi a od-
KARVINÁ
Jak šel čas v Dolní Rožínce
Výstava
Karviná v mém srdci – tak se jmenuje expozice představující výběr ze soukromých sbírek již nežijících místních výtvarníků. K vidění je až do 25. března
v Mánesově síni Městského domu kultury v Karviné – Novém Městě.
Těžba uranové rudy není nepodobná
činnostem v ostravsko-karvinském
revíru. Snímek z Rožné zachycuje vrtání
čelby překopu.
ƒ Uran zpracovává v místě chemická
úpravna, která by zůstala v provozu i po uvažovaném obnovení
těžby v Brzkově, vytěžený materiál
by do Rožné putoval po železnici.
ƒ V historii závodu Geam vytěžili
horníci kolem 20 tisíc tun strategicky důležité uranové rudy, roční
těžba postupně klesá. zdroj: Diamo
Koordinační výbor důchodců
OKD informoval o činnosti
hornických seniorů v roce
2014 na tradiční valné
hromadě
HORNÍ SUCHÁ – Havířskými symboly vyzdobený Klub hornických důchodců Dolu František (známý jako
Domeček) v Horní Suché se ve středu 18. února stal místem valné hromady důchodců OKD. Delegáti
z 38 seniorských organizací tam zastupovali na 10 tisíc členů, bývalých
zaměstnanců OKD.
Význam valné hromady, jakož
i samotných hornických seniorů
podtrhla účast Karolíny Drozdové,
pověřené řízením Nadace OKD,
Marka Síbrta, mluvčího OKD, předsedy Odborového svazu PHGN Jana
Sábela, Oldřicha Pospíšila, předsedy Svazu důchodců České republiky, Jiřího Valoška za Sdružení hornických odborů OKD a dalších
hostů.
Nadace OKD dává důchodcům
150 000 Kč
Horničtí důchodci
projevují o dění
v černouhelné společnosti
nadále velký zájem.
ském roce bylo mezi tyto organizace rozděleno z Nadace OKD
150 tisíc korun. Každá organizace
pak dostala 2025 korun na základní zajištění svého provozu (nájem
kluboven, energie apod.), a dále
prostředky podle počtu svých členů na společenské, kulturní a jiné
aktivity. „Díky této dotaci jsme
mohli zajistit činnost našich klubů
na úrovni, kterou si tradice hornického řemesla zasluhují,” uvedl Bajtek.
FOTO: Adam Januszek
Zprávu Koordinačního výboru
důchodců OKD o činnosti za rok
2014 podal předseda Karel Bajtek
a zhodnotil plnění usnesení při-
jatého na poslední valné hromadě. Zabýval se situací důchodců
v zemi, přičemž poukázal na některé vstřícné kroky současné vlády směrem k seniorům (např. valorizace důchodů, zrušení poplatků
u lékaře či zrušení daní pracujícím
důchodcům), ale také poukázal
na přetrvávající nešvary ve společnosti. Zdůraznil, že členové koordinační výboru intenzivně jednali
s představiteli OKD s cílem zajistit a zlepšit společenské vyžití organizací důchodců OKD. V loň-
Zaplněný sál Klubu hornických důchodců Dolu František poslouchal příspěvky
členů koordinačního výboru, ale i přítomných hostů.
FOTO: Josef Lys
Pro hornické důchodce jsou Nada
3/8-VI/15
Premiéra
Bradley Cooper ztvárnil ve snímku „Americký sniper“ nejlepšího ostřelovače
US Navy SEAL Chrise Kylea, jehož paměti se po knižním zpracování objevují
také na filmovém plátně. Česká premiéra mládeži nepřístupného životopisného akčně-válečného snímku proběhne od čtvrtka 5. do neděle
8. března v kině EX.
uzi
ƒ Těžba uranu v dole Rožná začala
v roce 1958. Horníci nyní těží rudu
z hloubky zhruba tisíc metrů pod
povrchem, během 57 let prorazili
až do 21. patra a vyhloubili
600 kilometrů důlních chodeb.
ƒ O útlumu těžby uranu v Dolní
Rožínce rozhodovala vláda poprvé
už v roce 2005, poté byla těžba
opakovaně prodloužena.
Předseda ZO důchodců Odra-Koblov Josef
tivnějších. Kromě jiného předal předsedov
jako poděkování za jeho mnohaletou prác
Hosté měli delegátům co říci
Po zprávách revizní a mandátové komise byl dán prostor hostům.
Karolína Drozdová z NOKD vyjádřila spokojenost se spoluprací
s Koordinačním výborem důchodců OKD i jednotlivými organizacemi a ubezpečila delegáty o zájmu NOKD v obdobném duchu pokračovat i nadále. Informovala, že
těžařská nadace pro letošní rok založila fond na podporu hornických
tradic, ze kterého mohou čerpat
i kluby důchodců.
Marek Síbrt pak hovořil o situaci, v níž se OKD v současné době
nachází, o postupu transformace
firmy, která reaguje na vývoj ceny
uhlí na světových trzích i další negativní vlivy. Ubezpečil, že vedení
těžební společnosti dělá celou řadu
opatření vedoucích k překonání tohoto složitého období. Odpověděl
pak na několik otázek delegátů
směřujících k situaci v OKD.
Jan Sábel podrobně informoval o úsilí odborů prosadit dřívější odchody horníků do důchodu,
o činnosti tripartity, řešení energetické koncepce či aktivitách odborů vůči členům vlády, poslancům a senátorům s cílem prosadit zájmy zaměstnanců, důchodců
a ostatních.
Panorama
7
dou za dva roky o práci Na sedmdesátku se necítí
Místní lidé jsou proti
Těžní věž tvoří dominantu Rožné u Bystřice pod Pernštejnem. dobý vání uranové rudy
tud po železnici do Rožné. Diamo
by totiž při těžbě využilo svoji stávající chemickou úpravnu v této
obci. Jenže je tady ještě další překážka. Proti obnovení těžby strategické suroviny jsou totiž obce z okolí Brzkova. Na 1700 jejich obyvatel
podepsalo petici „Ne těžbě uranu
na Vysočině“.
Uran – strategická
energetická surovina
Podle ministra průmyslu Jana
Mládka je uran strategická ener-
Uranový důl u Brzkova
Důl existoval v letech 1981–2004.
Vyhloubena byla jedna hlavní šachta
a menší povrchový lom. Hloubka
hlavní šachty je 300 metrů. Vzniklo
6,6 kilometru důlního díla. Celkem
bylo vytěženo 65,3 tun uranu. Nyní
je důl zakonzervován – je zatopen a zasypán, šachta uzavřena
betonovým monolitem. Ponechány
jsou pouze dva malé otvory. Celé
okolí bylo rekultivováno a nyní
postupně zarůstá lesem – obklopují
ho již 3 metry vysoké stromy, které
vyrůstají ze štěrkové navážky v celé
ploše bývalého areálu. Nyní jsou
známky po dolování již sotva patrné.
Těžbu připomíná pouze pamětní
deska s nápisem, která je umístěna
na monolitu. Důl také vyznačují
bezpečnostní cedule na bráně
s upozorněním o poddolovaném
území.
Nyní se v ložisku nachází ještě zhruba 3100 tun uranu, což je množství,
které by pokrylo 5 let provozu našich
jaderných elektráren. Znovuotevření
dolu, o kterém se v poslední době
mluvilo, je z mnoha různých důvodů
podle současných předpokladů spíše
nepravděpodobné.
Marie Venclová ze spolku Naše budoucnost bez uranu upozorňuje,
že plánovaná těžba má i svou odvrácenou stranu. „Dobývání uranové rudy doslova za humny našich obydlí negativně ovlivní život
této i následujících generací v širokém okolí,“ upozorňuje Vencová.
Sdružení i tamní radnice se obávají, že případná těžba ohrozí podzemní vody, obyvatele budou obtěžovat těžká nákladní auta, že se
zvýší prašnost. „Mladí lidé nebudou mít zájem o život vedle uranového dolu, což by mělo negativní důsledky na demografický vývoj a nakonec i na samotný počet obyvatel v obcích,“ uvádí se ve společném
memorandu.
Hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek předpokládá, že by
v okolí Brzkova měla být kvůli
možné těžbě uranu vyhlášena stavební uzávěra. To by ovšem znamenalo, že by se tamní obce nemohly dále rozvíjet, nebylo by
možné stavět nové rodinné domy
nebo lákat do regionu investory.
Jak vše dopadne, ukáže čas.
Horníkům zřejmě utíká nejrychleji. Vždyť za dva roky pravděpodobně práce v dole Rožná skončí.
ry a europoslance volené v našem kraji. Doporučil jim rovněž
navštívit regionální pracoviště rady seniorů, které se nachází v Ostravě na ulici U Tiskárny
1, (tel. 596 104 222). Jde o místo s bezplatnou právní poradnou fungující v pondělí a středu
od 13 hodin. Tam mohou dostat
doporučení, jak ve své záležitosti postupovat.
Delegáti byli v diskusi aktivní
Diskuse se ubírala jako vždy mnoha směry. Hovořilo se o cenách nájmů v bytech společnosti RGP Byty,
výši důchodů, možnostech slev
na rekreace pro seniory a podobně. Přítomné delegáty tak potěšilo hlavně ujištění zastupující ředitelky Nadace OKD, že nadace míní
i nadále organizace hornických důchodců podporovat.
Josef Lys
Hlavní body usnesení KVD OKD
Bezplatná právní poradna
Také předseda Oldřich Pospíšil,
který šéfuje Svazu důchodců,
zastupujícímu na 2 350 000 seniorů, reagoval na řadu témat
trápících seniory. Vyzval je,
aby se se svými problémy také
obraceli na poslance, senáto-
OSTRAVA – Významného jubilea se
právě v den vydání osmého letošního
Horníka dožívá člověk, jenž spojil
s havířinou jak aktivní třicetiletou
kariéru v ostravsko-karvinském revíru,
tak i současnost hornického důchodce.
Řediteli Nadace Landek Ostrava
a 2. místopředsedovi Sdružení hornických a hutnických spolků ČR Josefu
Gavlasovi jsme k jeho 70. narozeninám
srdečně popřáli. A pak mu dali slovo.
Josef Gavlas si považuje hornických setkání, zde vloni na Slovensku na čestném
skoku přes kůži.
Jak se cítí čerstvý sedmdesátník?
Sedmdesátka? Neznamená to pro mne
žádný velký předěl! Cítím se relativně
zdráv navzdory zaprášeným plícím.
Nekouřím, sportuji, snažím se udržovat
v dobrém fyzickém i psychickém stavu,
takže si svůj věk vlastně moc nepřipouštím. Mimochodem, k těm plícím
zaprášeným ze šachty – když jsem dělal
v nultém ročníku VŠB pomocníka kombajnéra na Zárubku, pamatuji na hlavního předáka Michalce, který, ač pak
předseda Klubu přátel Lysé hory, zvládl
ujít do kopce na prvním výšlapu sotva
dva kilometry. Poté dokázal po horách
chodit normálně, což svědčí o tom, že
je třeba nevzdávat se a zdraví i kondici
utužovat.
Josef Gavlas a havířina
Rodák z Morávky po absolvování
strojní průmyslovky vystudoval
na VŠB na Fakultě strojní obor
Zařízení dolů a hutí a na Hornickogeologické fakultě obor Dobývání
ložisek. Nastoupil pak na Důl ČSM,
kde dělal praktikanta, mechanika
i vedoucího úseku vybavování
a likvidace, mechanika pole dobývání a hlavního mechanika pro důl.
V letech 1980 až 1993 fáral v revíru
dvacet let činnosti, mě lanařil do jejích
řad první ředitel Stanislav Vopasek.
Věnoval jsem se však v té době jiným
aktivitám. Členem správní rady nadace
jsem se stal v roce 2007, když mě
konečně přemluvil můj předchůdce
ve funkci Josef Kimer, a v roce 2013
mě na podzim zvolili ředitelem. V čele
Nadace Landek Ostrava se starám
zejména o přísun prostředků, z nichž
dotujeme projekty pro zachovávání hornických památek, lokalit i dokumentů,
seznamování veřejnosti s havířinou,
udržování starých obyčejů a tradic
i projekty sportovního, kulturního
a uměleckého rázu, zejména v našem
regionu.
Máte dost času na své aktivity?
Ne tolik, kolik by se mohlo zdát.
Manželka, zbytek rodiny a starší horničtí kamarádi mě dokonce brzdí, abych
s prací v Nadaci Landek Ostrava a dalších aktivitách trochu ubral. Ta je totiž
v současné době mou hlavní aktivitou.
Nikdy jsem si nemyslel, že práce v nadaci zabere tolik času a energie. Kromě
toho mám vlastní firmu i koníčky, které
rovněž nezanedbávám, plavu, hraji stolní tenis, jezdím na kole, lyžuji. Všechny
tyto záliby mi zůstaly z mládí. A protože
jsem rodák z Beskyd, rád sbírám hřiby
a chodím po horách i v Ostravě často
stoupám na haldu Emu.
Prozradíte největší profesní
úspěch?
To se musím vrátit nejprve na šachtu!
Cením si toho, že jsem jako báňský
inspektor v dolech v revíru, které
dlouhodobě neplnily plány, pomohl
zaváděním nových technologií tuto
situaci změnit. Na tehdejším Dole
Gottwald, později František, jsme poprvé v karvinské části revíru s úspěchem
nasadili pluhový komplex. Anebo v Dole
Lazy francouzský dobývací komplex
do šestimetrových mocností CDF, jenž
ihned po rozjezdu začal plnit požadované parametry. Pak si samozřejmě
považuji ocenění, které jsem získal
za působení v nadaci a hornických
spolcích – Medaili ministra hospodářství a Ministerstva kultury Slovenské
republiky Za zachovávání tradic,
Josef Lys
ace OKD i těžařská firma oporou
f Kubošek byl při diskusi jedním z nejakvi KVD OKD Karlu Bajtkovi pamětní list
ci.
Kromě hornických tradic je
zapotřebí také udržovat těžbu
koksovatelného uhlí, zdůraznil
jubilující ředitel Nadace Landek
Ostrava Josef Gavlas
FOTO: archiv
getická surovina a její těžba je
důležitá i pro zachování zaměstnanosti v regionu. „Z hlediska
ekonomiky regionu by otvírka
a těžba ložiska Brzkov – Horní
Věžnice znamenala nejen zachování pracovních míst, ale představovala by i příjmy do státního rozpočtu placením daní a zákonných pojištění. Zároveň by
i zohlednila strategické směrování ČR z hlediska surovinové
a energetické koncepce,“ uvádí
se ve zprávě pro vládu, na jejímž
základě kabinet souhlasil s legislativními přípravami na otevření nového uranového dolu
na Vysočině.
ƒ pokračovat v jednání s představenstvem OKD s cílem zajistit
a zlepšit úroveň společenského
vyžití důchodcovských organizací
OKD
ƒ zaměřit se zejména na pomoc organizacím, které ztratily podporu
mateřských podniků z důvodu
jejich uzavření
ƒ zasazovat se ve spolupráci se
Sdružením hornických odborů
o zachování nároků hornických
Jak je to s hornickými tradicemi?
Uchvátily mne v roce 1967, kdy jsem se
jako student VŠB s dalšími devatenácti posluchači ze všech tehdejších
fakult – mezi kterými byl můj dlouholetý
kamarád a nynější předseda Klubu
přátel hornického muzea Ostrava Petr
Rojíček – mohl podílet na organizaci
prvního oficiálně povoleného skoku přes
kůži. Konal se na plese báňské v KD
Vítkovic a já tam tehdy vstoupil do cechu
hornického. Zájem o hornické tradice se
poté znásobil až s odchodem do penze,
kdy má člověk více času.
Jak jste se zapojil do fungování
Nadace Landek?
Už v době krátce po vzniku Nadace
Landek Ostrava, která loni oslavila
důchodců vyplývajících z jejich
bývalého zaměstnání
ƒ ve spolupráci s Asociací důchodců odborářů a Radou seniorů
ČR pokračovat v obhajobě práv
a zájmů dnešních a budoucích
důchodců
ƒ při řešení problémů seniorů
spolupracovat se zástupci
měst a obcí, poslanci, senátory
zvolenými za náš region, jakož
i s pracovníky médií
jako báňský inspektor výroby. Poté
působil v soukromé sféře, má také
svou firmu. Jeho bratři pracovali pro
Bastro – Jiří zaváděl nové technologie (mj. automatizovaný systém
řízení na Dole Staříč) a Vítězslav platil
za experta na elektromotory a těžní
stroje. Ve stopách Josefa Gavlase
kráčel rovněž syn Aleš, jenž to dotáhl
až na ředitele šachty KWK Silesia
v polské obci Czechowice-Dziedzice.
Českého Permona za Nadaci Landek
Ostrava, obojí z roku 2011, a Medaili
G. Agricoly z roku 2013. Asi nejvíce
mě v současné době těší, že se mohu
podílet na pořádání skvělých setkání
hornických měst a obcí na republikové
i evropské úrovni.
Jak pohlížíte na současné
hornictví?
Zásadní chybu v podobě rychlé
privatizace šachet s utlumováním těžby
slojí koksovatelného uhlí na Ostravsku
i Karvinsku asi už napravit nepůjde.
Energetického uhlí máme nadbytek, ale
koksovatelného bude ubývat, přičemž
poptávka bude přetrvávat. Jakkoli je
velkou módou štěpení břidlic na plyn,
neplatí to pro tuzemské podmínky.
Proces redukce železa ze železné rudy
vyžaduje koks z koksovatelného uhlí,
nemluvě o potřebách chemického či
dalšího průmyslu. Špatné je, že se
rozhodnutím na úrovni unie pozastavily
v Evropě všechny průzkumné práce.
Už nyní dává EU podnět k tomu, aby se
opět začalo těžit na našem kontinentu
dvanáct druhů strategických kovů.
V této republice dostatek zásob uranových i polymetalických rud je. V rámci
hornických spolků zemí Visegrádské
čtyřky se hodláme zaměřit na antikampaň proti militantním ekologům. Ti
využívají neznalosti a přesvědčují často
doslova děti, aby stávkovaly a protestovaly, a získávají tak prostor v médiích,
která o nich pak nadneseně informují.
Radek Lukša
Nadace Landek rozdělí 750 000 Kč
OSTRAVA – Nadace LANDEK Ostrava
vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení
Nadačního programu roku 2015
Přijímány jsou projekty v těchto
oblastech:
ƒ záchrana hornických a kulturních
památek a dokumentů, zejména
v ostravsko-karvinském regionu
ƒ záchrana a údržba lokalit, které
s hornictvím souvisejí nebo v minulosti souvisely
ƒ seznamování veřejnosti s historií hornictví, jeho vývojem
a současností
ƒ zachování a obnovování starých
hornických tradic a zvyků
ƒ podpora kultury, vzdělání a sportu
v regionu
Ve 2. kole výběrového řízení bude
na přijaté projekty rozdělena částka
750 tisíc korun.
Přihlášky a formuláře jsou ke stažení
na webových stránkách Nadace Landek
Ostrava: www.nadace-landek.cz
Termín uzávěrky je 31. března 2015.
Prodej léta v plném proudu se slevami až 20% do 28. 2.!
6/8-VII/15
Paříž jako na dlani
Egypt, Hurghada
Turecko
Severní Kypr NOVINKA
Rhodos
Kréta
Zakynthos
Kos
Korfu
Bulharsko
Jižní Itálie, Kalábrie
Jižní Španělsko, Almería
Mallorca
Letadlem z Ostravy
30.4. – 3.5., 7.5. – 10.5., 21.5. – 24.5.
11/12 dní
4.5. – 29.10.
8/11/12 dní
29.5. – 9.10.
8 dní
10.6. – 23.9.
8/11/12 dní
26.5. – 29.9.
8/11/12 dní
4.6. – 1.10.
11/12 dní
5.6. – 22.9.
11/12 dní
8.6. – 1.10.
11/12 dní
8.6. – 21.10.
8/11/12 dní
31.5. – 29.9.
8 dní
2.6. – 9.9.
11/12 dní
6.6. – 20.9.
8/11/12 dní
10.6. – 29.9.
12.990 Kč
od 17.490 Kč
od 15.290 Kč
od 17.790 Kč
od 19.990 Kč
od 17.990 Kč
od 19.290 Kč
od 21.490 Kč
od 18.290 Kč
od 12.590 Kč
od 18.990 Kč
od 20.490 Kč
od 16.490 Kč
!!! Dětský klub ČEDOG – místo, kde
se Vaše děti rozhodně nebudou nudit!!!
ƒ ČEDOG je určen pro děti ve věku od 4-12 let.
ƒ Klubové hotely s dětským animačním programem, který připravují
zkušení animátoři pod patronací Michala Nesvatby.
ƒ Žádejte si „Pobyty u moře – Rodinná dovolená“
s nabídkou klubových hotelů.
ƒ NEPŘEHLÉDNĚTE: !!!Pobyt až pro dvě děti zdarma!!!
!!!Zima 2015 – široká nabídka zájezdů do exotiky, ale také na lyže!!!
dětský klub
Autokarem z Karviné a dalších moravských měst
Chorvatsko
10 dní 26.6. – 4.9.
Maďarské termální lázně Harkány
10 dní 24.4. – 25.9.
Maďarské termální lázně Tapolca, Hevíz NOVINKA 10 dní 29.5. – 25.9.
Maďarské termální lazně Zalakaros, Lenti NOVINKA 10 dní 29.5. – 25.9.
10 dní 29.5. – 25.9.
Slovinské termální lázně Ptuj NOVINKA
Španělsko, Costa Brava
10 dní 6.6. – 27.9.
Výstava květin Floria a Kroměříž
2.5.
Jarní Bratislava s okružní plavbou po Dunaji
16.5.
Budapešť, hlavní město Maďarska
23.5. a 12.9.
Nejkrásnější kouty Alp
5.5. – 10.5. a 9.6. – 14.6.
To nejlepší ze Švýcarska
6.5. – 12.5. a 4.6. – 10.6.
Víkend v Římě s návštěvou Florencie
27.5. – 31.5.
Jižním Německem s návštěvou Švýcarska a Francie
10.6. – 14.6.
Krajem pětilisté růže
4.7. – 6.7.
Známé, neznámé Krušnohorsko
17.7. – 19.7.
od 5.190 Kč
od 4.190 Kč
od 6.690 Kč
od 6.690 Kč
od 6.690 Kč
od 7.680 Kč
490 Kč
1.290 Kč
1.230 Kč
7.990 Kč
11.490 Kč
5.590 Kč
9.690 Kč
2.600 Kč
3.190 Kč
Informace a prodej zájezdů v níže uvedených kancelářích Čedoku:
Frýdek- Místek ✆ 558 434 877
Karviná
✆ 596 311 010
Nový Jičín
Opava
✆ 556 701 598
✆ 553 711 202
Ostrava
✆ 596 124 087
Ostrava Avion ✆ 595 782 648
Vsetín
✆ 571 412 075
www.cedok.cz
Po šichtě
8
číslo 8 | ročník 45
Opatrně ve vztazích s lidmi,
které až tak dobře neznáte.
Moc nemluvte a hlídejte
si soukromí. Zvědavost
sousedů a příbuzných by
vám mohla nastartovat řadu
nepříjemností. V práci se
vám podaří přispět k udržení
příjemné atmosféry.
V milostných vztazích
čekejte horší dny.
Vyvarujte se starostí
o výsledky a kvalitu práce
kolegů. To přenechejte
na posouzení nadřízeným.
Nelze naivně věřit, že
vaše chuť a zájem pomoci
každého potěší. Pusťte pro
tuto chvíli z hlavy velké plány
a věnujte se raději věcem, které zpříjemňují
každodenní život.
Nový týden vám rozproudí
krev v těle. Zcela podlehnete úkolům, které na první
pohled nebudou nejjednodušší. Bude-li vám stačit, co
se nabízí při prvním řešení,
zůstane vám dostatek času
pro mimopracovní aktivity.
Vaše nadšení pro nové
plány nebude znát
hranic.
VÁHY 23. 9. – 23. 10.
ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.
STŘELEC 23. 11. – 21. 12.
KOZOROH 22. 12. – 20. 1.
Máte pocit, že váš život je jen
o práci. Zastavte se a vydechněte. Posuňte sjednané schůzky, nic vám neuteče. Ve vztahu
s partnerem se nenechte
ovládat ani tlačit do pozice,
která vám nevyhovuje. O víkendu se řiďte především
srdcem. Hádkami
a zlostnými řečmi ublížíte především sobě.
VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.
Nebojte se vrátit k těm
záležitostem, které jste
koncem roku raději odložili. Konstelace postavení
planet nabízí možnost dát
vše do pořádku. Největší
pozornost byste měli zaměřit
na vaši polovičku. Soukromá
atmosféra vás trochu
potrápí, ale konec
dobrý, všechno dobré.
RYBY 21. 2. – 20. 3.
BERAN 21. 3. – 20. 4.
BÝK 21. 4. – 20. 5.
BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.
RAK 22. 6. – 22. 7.
LEV 23. 7. – 23. 8.
PANNA 23. 8. – 22. 9.
Budete mít dost energie,
abyste se postavili lidem,
kteří vás tlačí do kouta.
Držte se svých rozhodnutí
a do ničeho si nenechte mluvit. Podaří se vám dokončit
všechno, na co vám v minulých dnech nestačil čas,
a přesto vám zůstane
energie na rozdávání.
Pozor na úrazy!
Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)
Křížovka o knihu
Horoskop na týden od 26. 2. do 4. 3.
Sen, který vás již dlouho zaměstnává, se může proměnit
v realitu. Stačí natáhnout
ruku. Jediným problémem
je vaše nejistota, příliš si
nevěříte a vaše sebevědomí
se blíží k nule. Vzmužte
se a překročte svůj stín.
Lehkost vyjadřování
a konkrétnost vám
hodně pomohou.
Někdo, koho si vážíte, vás rozhodí pochybnostmi o vašich
schopnostech. Vezmete to
jako výzvu a pustíte se do práce s takovým nasazením, že
o své jedinečnosti přesvědčíte
i své okolí. Partner bude mít
výhrady, že na něj nemáte
čas, ale způsob, jak jej
přesvědčit o opaku,
určitě najdete.
Zatoužíte po klidu a bezpečí.
Pokud trvale hektické tempo
nezpomalíte, přihlásí se
v druhé polovině týdne únava. Zahajte ozdravné práce
nejen na těle, ale i na duchu.
Svého štěstí se dočkají
nezadaní a rozvedení. Setkání s novou
láskou vám dá energie
na rozdávání.
Budete jednat rázně a otevřeně. Sílu vám dodá příznivé
postavení planet. Oprávněně
se budete cítit velmi sebevědomě. Přestože práce
budete mít až nad hlavu, vyšetříte si chvilku na své tajné
radosti. Střet se zajímavou
osobou opačného
pohlaví vyvolá napětí
v partnerském soužití.
Rozpačitosti se neubráníte
u člověka, který vám byl
a je dosud blízký. Jeho
chování v posledních dnech
a sliby vám přidají vrásky.
Pro vás z toho vyplývá, že
už jiný nebude a je nutné
přijmout nezbytné rozhodnutí. Podaří se vám
uzavřít vleklé pracovní
záležitosti.
Neplýtvejte radami tam, kde
není pro to úrodná půda.
Jistí jedinci chtějí slyšet
jenom to, že jsou dokonalí
a jejich okolí je nechápe.
Pro vás není jiná cesta, než
se jich elegantně zbavit.
V soukromí zkuste ohromit
milovanou osobu nejen
šarmem, ale i romantickou večeří ve dvou.
Sestrám Kate a Hannach před osmadvaceti lety zahynula při lodním
neštěstí matka. Otci jsou od té doby dcery zcela lhostejné, jen pije
a rozhazuje peníze. Pak dojde k výbuchu, při němž vážně zraněná
Kate upadne do kómatu. Právě v tomto stavu si vybaví, co jako dítě
vytěsnila z mysli. A někdo za žádnou cenu nechce, aby vzpomínky
vyšly najevo... I kdyby měl zabít...
Na nádraží se loučí Libuška s mužem. Poslední
polibek a Libuška nastupuje do vlaku.
Zanedlouho se jí cestující ptá: „Opouštíte manžela
na dlouho ?“ – „Ne, právě… (VIZ TAJENKA).“
Pomůcka:
ADL, Ati, rat,
Sedaka.
Šermířská
zbraň
Chudozubý savec (pásovec)
Tištěný vzor
Značka osmia
Býk
Konec modlitby
Obec nad Dyjí
Kryt motoru
Plevelná ryba
Americká
vačice
Zn. pracího
přípravku
Indiánská
dýmka
Americký
zpěvák (Neil)
Kovové
součástky
upevněné
na výrobku
Tělovědec
Jméno herce
Fialy
Horniny
z křemene
živce a slídy
Dychtivě
vdechovat
Voj. jednotka
(slovensky)
Zolův román
Matematická
poučka
Drezúra
Inic.
arseniruské herečky Vzorec
du niklu
Larionovové
Lavice
(zastarale)
Svatozář
Rusky řeka
Silné provazy
Německy rada
Značka radia
Zkr. Slov. akademie věd
Americký
vynálezce
Lidové
přitakání
Starořímský
řečník
Dračka
Předlohy
TAJENKA
Část molekuly
Trumf v bridži
Jméno prozaika McBaina
Označení
potravin pro
diabetiky
Sídlo v Čadu
Část svíčky
Javor
(botanicky)
Druh pepře
Domácky Adolf
Slovensky jaké
Australský
pštros
Název řím.
padesátky
Sicilská sopka
Harold Lloyd
Jméno fenky
Plevelná
rostlina
Pracovní oděv
Snímače
televizního
signálu
Zbylé karty
po rozdání
Tajenka křížovky č. 7: „...musela jsem pořád veslovat.” Výherce křížovky č.7. Petra Stašicová, Pstruží
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: [email protected]
VTIPY
Doběhne chlop v Ostravě do hospody, rozkopne dveře,
v ruce drží pistoli a řve: „Který z vás mi šuka robu?!
Na fleku ho zastřelim!“ A zezadu se ozve tichý hlas:
„Nemaš tolik patron, cype…“
„Končim s tebu, už teho mam dosť, nechcu tě už vidět!
Idu a už se nigdy něvratim!“ Buchnul jsem z dveřami
a jak letim dolu po schodech, naraz čujem vystřel. Letim
nazad, beru to po dva schody, vletim do obyvačky…
Šampaňske otevřela, sviňa.
Staršího, na kole jedoucího pána, zastaví v noci policejní
hlídka: „Kam jedete tak pozdě v noci?“
„Jedu na přednášku o špatném vlivu alkoholu, tabáku
a nočního života na lidský organizmus.“
Policista se ptá nedůvěřivě: „Prosím vás, kdo organizuje
takovou přednášku ve tři hodiny v noci?“
Muž odpoví: „Jako obyčejně, moje žena.“
Učme se anglicky s Horníkem!
Střední odborná škola
ochrany osob a majetku s.r.o.
v Karviné a Ostravě
Pořádá
rekvalifikační kurz
STRÁŽNÝ
aquila
Kontakt Karviná
Leonovova 1795, 733 01 Karviná-Hranice
tel.: +420 603 482 549
e-mail: [email protected]
Bližší informace na www.sosoom-karvina.cz
Možnost proplacení kurzovného úřadem práce
12/8-VIII/15
13/8-VIII/15
Kontakt Ostrava:
Liptaňské náměstí 890, 708 00 Ostrava - Poruba
tel.: +420 731 939 715
e-mail: fl[email protected]
Bližší informace na www.sosoom-ostrava.cz
Górnik
26 lutego 2015 numer 8 rocznik 12
Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
www.okd.cz
Hasło bhp miesiąca: „Najcenniejszą wartością, która wychodzi z kopalni, jest zdrowy górnik.“
Kierownictwo Zakładu
Górniczego Nr 3
polega na firmach
zewnętrznych wierząc,
że wspomogą go w
realizacji przyjętych
założeń wydobywczych
nam w realizacji założonych celów,“ powiedział Janowski dodając, że firmy Alpex i Carbokov w
chwili obecnej zatrudniają na kopalni razem z poddostawcami
wynik limitowy. Na odcinkach
082 6251 i 059 7351 pracują załogi głównych przodowych Michala
Machy i odpowiednio Tomáša
Žišky. Górnicy z wymienionej fir-
Notyfikacja nie jest
zaskoczeniem
„Decyzję o notyfikacji przyjmujemy z radością i nie jest dla nas
zaskoczeniem, ponieważ współdziałaliśmy z rządem w taki sposób, aby dokumentacja przekazana do Brukseli dopełniała wszelkie przedstawione nam wymagania niezbędne do akceptacji
porozumienia. Dla nas fakt ten
jest raczej potwierdzeniem słuszności decyzji, iż musimy kontynuować nasze starania w kierunku podnoszenia efektywności w
ramach naszego zakładu, zwiększania oszczędności oraz bezpieczeństwa pracy tak, aby nawet rok
2017 nie był dla nas datą oznaczającą zamknięcie zakładu i zakończenie wydobycia. W roku 2014
pod tym względem szło nam znakomicie i w roku bieżącym nie możemy spocząć na laurach,“ mówi
dyrektor Zakładu Górniczego Nr
3 Zbigniew Janowski dodając, że
również firmy zewnętrzne w roku
ubiegłym wykazywały taką wydajność, która pomogła wypełnić założone plany wydobywcze w ponad stu procentach.
Dyrektor ZG Nr 3 dziękuje
dostawcom
„Pragnę w imieniu całego naszego zakładu przekazać serdeczne
słowa podziękowania za współpracę. Polegamy na firmach zewnętrznych i wierzymy, że również w roku bieżącym pomogą
FOTO: Josef Lys
BRUKSELA – Komisja Europejska
wydała w ubiegłym tygodniu
oświadczenie, iż notyfikuje porozumienie, które w kwietniu
ubiegłego roku zawarli rząd czeski (Ministerstwo Przemysłu i
Handlu RC) oraz OKD/NWR
w sprawie przyszłości Kopalni
Pasków (w chwili obecnej Zakład
Górniczy Nr 3).
Należy obniżać koszty i zwiększać efektywność. Jeżeli uda się osiągnąć plusowy
efekt finansowy, wydobycie może być kontynuowane nawet po roku 2017.
około 340 pracowników.
Górnicy Alpexu w roku ubiegłym dokończyli w ruchu górniczym Starzycz eksploatację wyrobiska 063 608, pierwszą ścianę
urabianą kombajnem w nowej historii Paskowa. W chwili obecnej załogi głównego przodowego
Janusza Siwka z odcinka Dariusza
Hetmana czekają na wyposażenie
sąsiedniej kostki 063 608/1, ponownie wybrano technologię wydobycia kombajnem górniczym.
Carbokov w roku ubiegłym odnotował premierowy wynik limitowy paskowskich dostawców
w wyrobisku 080 211 autorstwa
zespołu Tomasza Szadziewicza
z odcinka kierownika Pawła
Maćkowiaka. W chwili obecnej
panowie wydobywają węgiel w
ścianie 063 607/1.
Górników z odcinka prac przygotowawczych na Starzyczu i w
Chlebowicach wspomagają także dostawcy z TKBČ. „W trzech
czołach przodku i na dwóch odcinkach robót przybierkowych
pracuje razem 160 górników,“
precyzuje kierownik produkcji Igor Šimurka. Na „sztrece”
082 4251 drąży załoga Ľuboša
Bukovskiego, który dla TKBČ
wywalczył w styczniu pierwszy
my dostawczej pracują na przybierkach również przed wyrobiskami 074 799 i 063 608/1.
Wydłużenie wydobycia
Podstawą porozumienia zawartego między rządem RC i OKD/
NWR jest fakt, iż spółka OKD
utrzyma wydobycie na kopalni do
końca roku 2017 działając na własne ryzyko ekonomiczne, następnie z własnych środków zapewni techniczną likwidację kopalni. Rząd RC przekaże 600 milionów koron na pokrycie wydatków
w sferze społecznej (odprawy
dla pracowników wg przyjętego programu socjalnego) związanych z zamknięciem kopalni.
Poprzednia decyzja zarządów
OKD/NWR z jesieni roku 2013
zakładała zakończenie wydobycia w ramach kopalni na koniec
roku 2014 z powodu dramatycznego spadku cen i wynikających
z tego wysokich strat ekonomicznych, które kopalnia generowała.
Jednak po trwających kilka miesięcy negocjacjach z przedstawicielami rządu, który sygnalizował
zainteresowanie utrzymaniem
wydobycia ze względu na negatywne skutki społeczno-socjalne w regionie, jakie by pociągnę-
ło za sobą zamknięcie kopalni, w
końcu przyjęto kompromis, który zaakceptowały obydwie strony.
Gwarancje dla obydwu stron
Porozumienie zawiera kilka gwarancji dla obydwu stron. Na wypadek, gdyby w trakcie trzech po
sobie następujących kwartałów
cena najwyższej jakości węgla
koksującego wg najczęściej stosowanego indeksu spadła pod granicę 110 dolarów za tonę, porozumienie wygaśnie i obie strony rozpoczną negocjację o innych możliwych rozwiązaniach. Wskaźnik
cen węgla waha się w chwili obecnej lekko nad tą granicą, choć zdaniem analityków nie można oczekiwać znaczącego wzrostu cen
na rynkach światowych. Firma
jednocześnie zobowiązała się
do zatrudnienia w danym zakładzie co najmniej 1.800 pracowników etatowych (w roku 2017
stan może się obniżyć do 1.600).
Porozumienie jednocześnie przestanie obowiązywać, gdy czysty
zysk kopalni za cztery po sobie
następujące kwartały będzie w
sumie dodatni. Spółka OKD jednocześnie ma możliwość kontynuować wydobycie także po roku
2017. „Jesteśmy spółką wydobywczą i chcemy wydobywać węgiel. Tym możemy się zajmować
jednak tylko wtedy, gdy będziemy produkować go z zyskiem.
Ceny nadal pozostają na bardzo
niskim poziomie, na co mamy
znikomy wpływ, choć oczywiście
staramy się o jak najlepsze warunki w trakcie negocjacji z naszymi klientami. Rzeczą, na którą możemy mieć wpływ, są koszty. Musimy się skupić przede
wszystkim na ich obcinaniu. Po
prostu musimy wydobywać po
mniejszych kosztach produkcji, niż jest cena sprzedaży. Tylko
tak możemy zapewnić przyszłość
górnictwu i przetrwać ekstremalny okres niskich cen na rynkach światowych, gdy w trakcie ostatnich trzech lat doszło do
zamknięcia tysięcy kopalń węgla kamiennego. Ta reguła obowiązuje dla całej spółki OKD,
nie tylko dla Paskowa,“ mówi dyrektor ds. produkcji OKD Pavel
Hadrava.
ms, uzi
Sukcesy brygad
ścianowych Alpexu
FOTO: Josef Lys
Najlepszy roczny wynik
brygad ścianowych w
historii OKD (1.214.834
ton ) w roku ubiegłym
wywalczył zespół
Stefana Gulaka
Przedstawiciel górniczych rekordzistów OKD ze skórą z wpisem 1.214.834 ton
wydobytych w roku 2014 – (od lewej) Tadeusz Dziugieł, Witold Woźniak (nowy
główny przodowy, przejął pałeczkę po Stefanowi Gulakowi) i Jan Nowakowski.
Wyniki, które w roku ubiegłym
wypracowała załoga głównego przodowego Stefana Gulaka
pod nadzorem kierownika odcinka Tadeusza Dziugieła i kierownika robót górniczych
Jana Nowakowskiego z firmy
zewnętrznej Alpex, zasługuje
na szczególną uwagę. Udał im
się bowiem wyczyn, którego w
OKD nie udało się nikomu wcześniej osiągnąć. Wymieniony
zespół w trakcie jednego roku
zdołał wydobyć 1.214.834 ton
węgla. Podstawy sukcesu (urobienie 950.000 ton) budowano w wyrobisku 140 704 w ruchu górniczym Łazy, które
Gułagowi ludzie wyeksploatowali 6 października 2014.
Resztę ton, które trzeba było
wydobyć, by osiągnąć rekordowy wynik, wykopali do końca
roku 2014 w wyrobisku oznakowanym numerem 139 806.
FOTO: Radek Lukša
Komisja Europejska notyfikowała porozumienie
między OKD i rządem w kwestii Paskowa
Kombajn górniczy KGE-750F po naprawie w głównych warsztatach mechanicznych w kopalni Darków.
Polski kombajn do urabiania złóż
o dużej miąższości gotowy do pracy
Mechanicy z warsztatów w
Darkowie przepracują na jednym
kombajnie średnio 200 zmian
DARKÓW – Mechanicy głównych warsztatów Zakładu Usług
Serwisowych (SC), działających
w ramach darkowskiego zakładu,
przedstawili trzeci poniedziałek lutego
przedstawicielom Zakładu Górniczego
Nr 1 naprawiony kombajn KGE-750
F. Ogromna maszyna wyposażona w
strugi do krojenia skał o średnicy 2,5
metra, nadająca się do urabiania złóż
w pokładach o miąższości nawet do
5,2 metra, nie pozostała jednak długo
w stanie spoczynku. Zaraz po dopełnieniu formalności zdawczo-odbiorczych mechanicy ponownie rozłożyli
ją na części przed planowanym transportem. Maszyna została przewieziona
na miejsce pracy brygady dowodzonej
przez głównego przodowego Zbyňka
Rzidkiego z odcinka kierownika
Janusza Sztuły.
Wcześniej – poza pracownikami
Rzidkiego - pracowali z kombajnem
w wyrobisku 39 800, które zlokalizowane jest zaraz obok kostki 40 800,
również górnicy z Alpexu Krzysztofa
Krażewskiego i kierownika odcinka
Krysztofa Szewczyka czy też Tadeusza
Czai i kierownika odcinka Janusza
Piełki. „Przekazano nam go na jesieni i
najpierw został poddany diagnostyce
obydwu ramion, które to badania
wykluczyły ważne usterki lub uszkodzenia. Następnie maszyna została
poddana czyszczeniu, przeglądowi,
wykonaliśmy demontaż i średnio poważną naprawę,” skomentował ważne
zadanie, które powierzono im pod
koniec roku ubiegłego i na początku
bieżącego, majster darkowskich zakładów mechanicznych Rostislav Dostál.
Licząca ośmiu członków załoga
dowodzona przez Mariána Žebroka
pracowała z kombajnem KGE-750 F –
poza Darkowem jeszcze jeden urabia
złoża w Łazach – w trakcie ostatnich
czterech lat wielokrotnie. „Ta polska
maszyna ma wiele zalet, a my znamy
ją już dobrze i wiemy jak trzeba z nią
postępować. Dlatego wymieniliśmy
uszczelki, łożyska i inne części, które
podczas eksploatacji są poddawane
największemu obciążeniu,“ mówił
przodowy mechaników podkreślając,
że duży kawał roboty wykonał w tym
wypadku również spawacz Rostislav
Cieslik.
Ramiona kombajnu przywieziono
z magazynów SC, gdzie mieli na
stanie jedną rezerwową parę. „Oba z
oryginalnego wyposażenia przekazaliśmy bowiem zespołom pracującym w
wydobyciu na wypadek awarii w eksploatowanych wyrobiskach 240 504
na Darkowie i 139 806 w Łazach,“ wyjaśnił kierownik darkowskich zakładów
mechanicznych SC Radim Kajstura.
Nad renowacją KGE-750F mechanicy
pracowali na dwie zmiany, średnio
pracownikom z darkowskich zakładów
mechanicznych taka naprawa zajmuje
około dwieście przepracowanych
zmian.
„Ponownie wykonaliśmy diagnostykę, pomalowaliśmy wszystko,
poskładali i znów wszystko rozłożymy
na poszczególne części. Na dół
naturalne kombajn będzie przewożony w pojedynczych elementach
składowych, to ogromna maszyna.
Przecież tylko samo ramię bez silnika
elektrycznego waży 9,1 ton. Natomiast
samonośna obudowa jednostki
napędnej bez tak zwanych szuflad –
tablic rozdzielczych – waży ponad 10,9
ton. Dodatkowo wymienione główne
elementy występują w KGE.750 F w
podwójnym wykonaniu,“ dodał Dostál.
Maszyna po poddaniu jej naprawie i
konserwacji rozpocznie od kwietnia
urabianie pokładu węgla zgodnie z harmonogramem przyjętym dla Zakładu
Górniczego Nr 1.
Radek Lukša
Kombajn (K) górniczy (G) elektryczny (E) 750F
ƒ maksymalna grubość pokładu
5.200 mm
ƒ opcja przybierki spągu nawet
350 mm
ƒ dopuszczalne nachylenie 35°
(podłużne), 20° (poprzeczne
do góry), 15° (poprzeczne
po nachyleniu)
ƒ średnice noży urabiających –
strugu – 2.500 mm
ƒ maksymalna siła uciągu 830 kN
syl
Horník-Górnik ƒ Redaktor kolumny: Mgr Josef Lys ƒ E-mail: [email protected] ƒ Tel.: +420 596 262 801 ƒ Komórka: +420 605 279 864
ƒ całkowita zainstalowana moc
silnika 935 kW
ƒ długość 13.687 mm (w pozycji
poziomej mierzona między
osiami ramion)
ƒ szerokość 2.669 mm (bez
uchwytów dla kabli)
ƒ wysokość od podłoża 2.981 mm
(z podniesionymi osłonami)
ƒ ciężar na przenośniku 81 t
10
Inzerce
číslo 8 | ročník 45
Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 8
Tipy Horníka
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Samostatná výběrová řízení
Investice
strojní (ISTR)
Společná výběrová řízení
Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)
4960
4821, 4822, 4823, 4909
OSTRAVA
Koncert
V multifunkční aule Gong v Dolní
oblasti Vítkovic proběhne ve čtvrtek 26. února unikátní spojení
hudby Dana Bárty se symfonickým
orchestrem. Charismatický zpěvák
se s kapelou Illustratosphere
a Janáčkovou filharmonií Ostrava
představí od 19 hodin.
502, 510, 105
139, 316, 336
194
nejlepší místo pro nákup knih na Ostravsku
Opera
Jako o ostravské operní události roku
2015 hovoří v Národním divadle
moravskoslezském o premiérách
inscenace „Ohnivý anděl“, které jsou
připraveny na čtvrtek 26. a sobotu
28. února. Pětiaktové operní mystérium o rytíři Ruprechtovi a démony
posedlé dívce Renatě od Valerije
Brjusova zazní v tuzemsku poprvé
v ruském originále. A to od 19 hodin.
Pomůžeme Vám s dluhy
Využijte zákonné možnosti se oddlužit!
Finanční poradenství
zdarma
Zastavíme úroky, exekuce i dražby.
Nové nižší
splátky!
uzi
BLAHOPŘEJEME
Volejte
Centrum pomoci
při finanční tísni
www.centrum-pomoci.cz
14/08-X/15
800 800 405
Dne 2. 3. 2015
oslaví krásné 80.
narozeniny pan
Boleslav Koch,
dlouholetý zaměstnanec elektroúdržby
úpraven na Dole Čs.
armáda. Všechno nejlepší, zdraví,
lásku a rodinnou pohodu přejí
manželka Alžběta a synové Roman
a Bohdan s rodinami.
OKD, a.s.,
Závod servisních služeb
se sídlem Orlová-Lazy, č.p. 605, PSČ 735 11
5
Provoz PILA SALMA
Nabízí výhodně k prodeji:
PALIVOVÉ DŘÍVÍ –
JEHLIČNATÉ ŠPALKY
ALEŠ MICHL
%Ĕ(=(1
É7957(.
1600 hod
cena 577 Kč/prm včetně DPH
doprava zajištěna při odvozu (6 prm)
cena dle vzdálenosti odvozu
možný vlastní odvoz dle individuálního množství
www.knihcentrum-ostrava.cz
6PHWDQRYRQiPČVWt0RUDYVNi2VWUDYD
7/08-X/15
Kontaktní osoby pro zasílání objednávek:
Ing. Lubomír Kočvara, tel. 602 765 400, e-mail: lubomí[email protected]
Alena Čížková, tel. 725 759 955, e-mail: [email protected]
beseda a autogramiáda
ekonoma a analytika
5DLƨHLVHQEDQN
ŘEŠÍME ŠKODY VŠECH POJIŠŤOVEN
VŠEM ÚČASTNÍKŮM NEHODY BEZ VÝJIMKY
JIŽ 10 LET VÁM
...VA Š E J I S T O TA
V NESNÁZÍCH
POMÁHÁME
NA CESTÁCH
BEZPLATNĚ VYŘEŠÍME DOPRAVNÍ NEHODU,
S NÁMI SE NEMUSÍ NA POJIŠŤOVNU
BEZPLATNĚ PŘIJEDEME K NEHODĚ
773 100 773
A ZAJISTÍME DOSTATEK DŮKAZŮ
BEZPLATNĚ ZAPŮJČÍME NÁHRADNÍ VOZIDLO
ZAJISTÍME OPRAVU VAŠEHO VOZIDLA
NEJVÝHODNĚJŠÍ POJIŠTĚNÍ NA TRHU
BEZPLATNÝ ASISTENČNÍ BALÍČEK SI MŮŽETE OBJEDNAT NA
WWW.NABOURALIVAS.CZ NEBO NA TEL.: 596 410 304
11/08-X/15
VÍCE NA...
Nadace
OKD
26. února 2015 číslo 8 ročník 45
www.nadaceokd.cz
Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí
V nejvýchodnější české
obci pomohla Nadace
OKD už třikrát, naposledy
ve svém evropském
programu
FOTO: Radek Lukša
jako je například chov ovcí a s ním
spojené zpracovávání vlny, mléka
a sýra,“ popsal Rostislav Sikora ze
spolku Hrčávka.
A cílem těchto nadšenců, kteří se šestým rokem věnují udržování lidových řemesel či obyčejů
a snaží se zatraktivnit danou lokalitu pro turisty, není nic jinéHRČAVA – Gorolská obec na česho, než řešit oba problémy naráz.
ko-polsko-slovenském pomezí se
„Chceme zajišťovat nová pracovní
sice chlubí několika „nej“ včetně
místa právě v tradičních oborech,
toho, že nad ní nejdříve z celé rekterým se věnovali naši předci.
publiky vychází (a taktéž zapadá)
Tedy především v salašnictví a výsluníčko, nicméně jistým údajem
robě produktů z ovčí vlny či mlése zrovna chlubit nemůže. A to
ka,“ líčil Sikora. Spolupráci nanezaměstnaností, která v Hrčavě
vázali s místními chovateli ovcí
s přibližně 250 obyvateli kolísá
– Lenkou a Janem Koždoňovými
mezi 40 až 60 procenty! O změnu
a Agniezskou Szkanderovou Hrčavský spolek hodlá oživit chov ovcí a zaměstnávat při něm místní občany.
usiluje spolek Hrčávka za pomoci
i ovčákem Piotrem Kohutem
Nadace OKD.
Ten se angažuje také v karvinské
Podpory se dočkali v programech
z Koniakówa, polského města
„Pracovní příležitosti nejsou,
neziskovce Aktivní život od A do Z,
Pro zdraví (Návrat k tradicím prokousek od Hrčavy.
mladí a perspektivní lidé obec
jež za přispění Nadace OKD postřednictvím pomoci osobám se
S havíři sice Sikora ani koopouštějí a Hrčava se postupně
máhala najít uplatnění na trhu prázdravotním postižením),
legové nic společného
vylidňuje. Kdo zaměstnání má,
ce pro hendikepované a pořádala
Pro budoucnost (Rozvoj
nemají, leč partnermnohdy za ním zdlouhavě, nákurz pro zájemce o včelařství. A leřemesel v Těšínských
ství Hrčávky s těžařkladně dojíždí do velkých měst.
tos usiluje o grant na zaměstnáváBeskydech) a v loňskou nadací trvá
Zároveň mizí řemesla tradiční pro
Teoreticky o tolik
ní znevýhodněných při ruční výroském roce rovněž
už od roku 2012.
mikroregion Těšínských Beskyd,
dříve
podle webu http
bě svíček.
Pro Evropu (Rozvoj
Radek Lukša
://mujweb.cz/obec.hrca
Těšínských Beskyd).
va vychází v Hrčavě slu
„Poslední
pronce
proti Praze.
Cíle projektu
jekt nám zajistil úhradu nákladů spojených se
ƒ snížení nezaměstnanosti
zpracováváním dokumentav Hrčavě a sousedních obcích
ce pro žádost o dotaci v programu
ƒ přiblížení chovu ovcí a traMinisterstva práce a sociálních
dičních postupů výroby sýrů
věcí ČR s názvem Lidské zdroje
a zpracování vlny veřejnosti
a zaměstnanost. Příslušná komiƒ vytvoření nových pracovse sice umožnila čerpat prostředních příležitostí v daném
ky ze strukturálních fondů EU jimikroregionu
ným subjektům, ale Hrčávka se
ƒ zvýšení uplatnitelnosti
nevzdává. Díky evropskému proobyvatel Hrčavy na trhu
gramu Nadace OKD máme hotopráce zvýšením kvalifikace
vou žádost, kterou předkládáme
prostřednictvím absolvování
v dalších výzvách. Dokud neuspěvzdělávacích programů
jeme,“ prohlásil Sikora.
K salašnickým řemeslům patří také zpracovávání ovčího mléka na sýr.
17´48“
FOTO: Radek Lukša
Jak na nezaměstnanost
po gorolsku? Chovem ovcí!
Srdcovku získal zástupce vedoucího ZBZS na DZ 2 na sportovní kroužek sdružení ADAM.
SPORTOVNÍ KROUŽKY PRO AUTISTICKÉ DĚTI
HAVÍŘOV – Přes syna s diagnózou
PAS (poruchou autistického spektra)
se dostali Szturcovi z Havířova
do kontaktu se sdružením ADAM –
autistické děti a my. Oba rodiče nyní
pomáhají s propagací či pořádáním
různých akcí a otec, pracující na šachtě, navíc zařídil této neziskovce
minigrant na kroužek, kam co čtrnáct
dní vodí jak jedenáctiletého Vaška, tak
jeho pětiletou sestřičku Aničku.
„ADAM nám doporučili psychologové a vyvinula se z toho oboustranná
intenzivní spolupráce. Dokonce jsme
poznali tátu dalšího dítěte, který také
pracuje u těžařů,“ nechali se slyšet
Martin a Vanda Szturcovi. Sdružení
funguje v Havířově a Ostravě pro
více než šedesát rodin s autistickými dětmi z Moravskoslezského
kraje – zajišťuje volnočasové aktivity
v podobě sportovního či dramatického kroužku, arteterapie nebo výletů.
Ale i karnevalů, oslav dětského dne či
mikulášské nadílky.
„Do sportovního kroužku na ZŠ
Jarošova chodí Vašek od loňska.
Věnují se tam nenáročným disciplínám, prolézání, běhání nebo
míčovým hrám. A protože jde taky
o to, aby se autistické děti zapojovaly do života s těmi neautistickými,
řekněme zdravými, naučily se s nimi
fungovat a komunikovat, dochází tam
i naše Anička. Přímo v kroužku působí
psycholog Přemysl Mikoláš z Ostravy,
patřící k českým kapacitám přes
autismus,“ vysvětlili Szturcovi, na co
živitel rodiny získal Srdcovku.
Jak sdělila předsedkyně sdružení
ADAM Marie Gerdová, rodiče Vaška
a Aničky kromě toho pomáhají s informováním o činnosti prostřednictvím
internetového portálu či připravují
pozvánky na akce. Jako například
na tu s pracovním názvem „Sportovci
a rockeři podporují autisty“ chystanou
na 12. dubna do Trojhalí v Karolině,
kde se představí fotbalisté, hokejisté
a Rádio ČAS Rock.
Radek Lukša
Zástupce vedoucího ZBZS z Důlního závodu 2
Martin Szturc se s havířinou seznamoval prostřednictvím dědy, kopajícího
uhlí na Fučíku, a strýce, revírníka na Dukle. Po absolvování Hornickogeologické fakulty „báňské“ – oborů Ekonomie a řízení v oblasti nerostných
surovin a Hlubinné dobývání ložisek – šel jako novopečený inženýr před
čtrnácti lety na šachtu také, na ČSM. Od mechanika strojního úseku a revírníka v rubání pak působil ve funkcích vedoucího úseku rubání, větrání i důlní
degazace. Nyní je zástupcem vedoucího Závodní báňské záchranné služby.
Srdcařský seminář i o vzájemném poznání
Nadace OKD chce
organizace podpořené
minigranty zapojit
do veřejných akcí
a požaduje také posun
v jejich projektech
ni srdcovkových projektů samozřejmě vítáni. Velice nás potěší,
zapojí-li se do přípravy programu
a v jeho rámci se představí i veřejnosti. Účast některých organizací
už máme přislíbenou,“ nechala se
slyšet Drozdová.
kali Srdcovku poprvé, zdůraznila
zájem Nadace OKD o posun v projektech. Komu letos podpora nevyšla, dostane podle ní šanci opět
4. prosince – na svátek hornické patronky sv. Barbory totiž těžařská
nadace vyhlásí další výzvu.
uzi
Co jste si ze setkání odnesli, bylo pro vás užitečné?
FOTO: Radek Lukša
OSTRAVA – Účastníci letošního
srdcovkového semináře pochytili spoustu užitečných informací a poznali nadační tým, jiné
partnery i zástupce podpořených neziskovek. Pozvání přijali
Renáta Lestyanová (druhá zleva), Miloš Micza, Přemysl Svoboda, Radka Štefková a Andrea Košutová.
Zuzana Macháčková hovoří na semináři k Srdcařům.
Její kolegyně Zuzana Macháčková pak na semináři hovořila
o praktičtějších věcech. Osvětlila
náležitosti spojené s minigrantovým programem, od smluv přes
doklady po závěrečné zprávy a vyúčtování. Pro patrony, kteří nezís-
především ti, jimž se podařilo
získat minigranty na mimopracovní veřejně prospěšné aktivity poprvé.
„Srdcovka se netýká jen
samotné finanční pomoci.
Dáváme patronům projektů
či organizacím, jež zastupují,
možnost zapojit se do takzvané nadační rodiny. Spolupráce
přitom neznamená jen se vzájemně navštěvovat,“ oznámila
Karolína Drozdová, pověřená
vedením Nadace OKD, s tím, že
semináře se zúčastnila čtvrtina z letošního rekordního počtu
osmi desítek Srdcařů. Ti se rekrutují ze zaměstnanců jak těžební společnosti, tak i dalších
dárců její firemní nadace.
„Na akcích pořádaných Nadací
OKD či společností OKD, zde
mohu zmínit například oslavy
hornického svátku, jsou patro-
Renáta Lestyanová, referentka
ve společnosti AWT:
Doptala jsem se na vše, co mi
dříve nebylo příliš jasné. Minigrant
jsem získala jako zástupkyně sdružení rodičů při ZŠ Mládí v Orlové,
projekt se jmenuje Interaktivně
ve volném čase. Jde o pořízení projekčních tabulí a počítáme s vyšší
investicí, než jsou prostředky
poskytnuté Nadací OKD. Srdcovka
každopádně umožní našemu
sdružení, potažmo škole, sáhnout
si na peníze, které by jinak nebyly
k mání.
Miloš Micza, mechanik úseku centrální dopravy Důlního závodu 3:
Já měl na semináři vůbec nejvíce
dotazů, dámy z nadace mi osvětlily řadu problémů, s nimiž jsem
jako Srdcař-novocián potřeboval
pomoci. Minigrant budu čerpat
na Dukelský Hajcman Cup –
u organizace tohoto zavedeného
turnaje v mužské čtyřhře v badmintonu stojím už léta, nicméně
poprvé se do něj zapojí i těžařská
nadace. Posun – ten mohu deklarovat už nyní, díky minigrantu se
zvedne úroveň celé akce.
Radka Štefková, Andrea
Košutová, učitelky ZŠ
Komenského v Karviné:
Odnesla jsem si cedulku s nápisem, že nás podporuje Nadace
OKD! Ale teď vážně, je to spousta
poznatků, jak při uskutečňování projektu, v našem případě
Abilympiády Karviná 2015 pro
hendikepované děti a mládež,
postupovat. Nejdůležitější se nám
jevily ekonomické záležitosti. Měly
jsme předem něco nastudované,
teď se vše ujasnilo. Srdcovka
umožní dále rozvíjet dovednosti
postižených, díky minigrantu
připravíme na Abilympiádě více
soutěžních stanovišť a počet
doprovodných akcí zvýšíme ze
stávajících tří na pět.
Přemysl Svoboda,
elektrikář skipu v lokalitě Darkov:
Byť patřím k patronům, kteří mají
druhou Srdcovku, stále jsem si
musel mnohé ujasnit. Také jsem
oznámil požadovaný posun v projektu. Loni jsme pro náš florbalový
oddíl FBC Český Těšín získali minigrant na výměnné pobyty – naše
děti byly v Polsku u moře, Poláci
zase u nás v Beskydech na horách
– letos je na materiálové vybavení
týmu mladších žáků. Srdcovka
každopádně přispívá k vylepšení
chodu oddílu.
12
Sport
číslo 8 | ročník 45
Kádr udrželi a smysluplně posilují
Pod strojek šel i trenér West (úplně vpravo) i jeho asistent Marek Bielan (úplně vlevo). Jediný, kdo nemusel, byl klečící vedoucí mužstva Karel Serafin – ten už lysý je.
Nejprve dohola, pak vítězství
Skvělý vstup zaznamenal
karvinský dorost MFK OKD –
vyhrál v Plzni 3:1 a je druhý
za Příbramí
ve vysokém počtu, aktivita, agresivita, rychlost, držení míče, vítězné
osobní souboje, dostupování vzadu
a domácí tým zamčený do svého
pokutového území,“ vypočítával
Roman West. Následně však Plzeň
KARVINÁ – Netradičně, ale zato
prokazovala svou kvalitu a hosté
účinně motivoval své svěřence kouč
z Karviné přežili pár nebezpečných
Roman West před prvním ostrým
a rychlých útoků i standardních sizápasem jarní části. „Byl to můj
tuací. „Jsem hrdý na svůj tým, jakým
nápad. Chtěl jsem, aby kluci ze sebe
způsobem dokázal projevit týněco obětovali pro tým. To
mový duch a otočil zápas,“
se podařilo,“ pochvadodal spokojený trenér
loval si. V samotném
MFK OKD Karviná U19.
zápase ukázalo
Další zápas čekal
družstvo morálku
První jarní domáholohlavé družstvo už
a po změně stran
cí duel proti Česk
ve středu (výsledek
třemi góly otočilo
ým
Budějovicím star
byl znám po uzávěrce),
vývoj. Dva góly bětuje
kdy se po vzájemné dohem úvodních deseti
v 15 hodin.
hodě domluvilo s Opavou
minut druhého poločasu
na změně termínu. První jarní
vstřelil reprezentant Ondřej
domácí duel je na programu už poLingr, pojišťovací třetí gól zaznameslední únorovou sobotu od 15 hodin
nal z penalty Martin Puškáč.
– na Kovonu dorazí SK Dynamo
„Těchto deset minut jsme
České Budějovice.
hráli fotbal, který bych si od svých
hráčů představoval. Ofenzivní hra
aja
FOTO: MFK OKD Karviná
KARVINÁ − Trenér Jozef Weber
může být spokojený. Herní soustředění se vydařilo, a navíc se
vedení klubu podařilo dotáhnout do zdárného konce jednání s fotbalisty, o které měl klub
zájem. Kádr se tak definitivně
rozrostl o tři nová a jedno staronové jméno. Už dříve avizovanou trojici Daniel Tarczal,
Tomáš Komenda a Jose Maria
Diaz Castanier doplnil i Jaroslav
Zelený, který v karvinském dresu hrál už na podzim. Prozatím
jediným odchodem od lednového startu přípravy je hostování Richarda Vaňka v sousedním
Frýdku-Místku.
„Tarczal s Komendou přicházejí na hostování do konce sezony, Castanier a Zelený už jsou našimi hráči,“ informuje sportovní manažer MFK OKD Karviná
Lubomír Vlk. Radost neskrýval
ani kouč Weber. „V létě jsme začali budovat kádr s určitou perspektivou. Preferujeme jeho konsolidaci. To se podařilo,“ mnul si
spokojeně ruce. Na Slovensku,
v zápasech s Nitrou a Zlatými
Moravci, tak měl z čeho vybírat. Především druhé utkání,
které se hrálo na přírodní trávě,
FOTO: MFK OKD Karviná
Po návratu ze Slovenska
už celý tým MFK OKD
vyhlíží start jarní části
Jaroslav Zelený (v bílém) podepsal s Karvinou smlouvu na tři a půl roku.
„Po šesti týdnech, kdy jsme se připravovali
ve výborných domácích podmínkách, bylo na čase
změnit prostředí. To nám vyšlo na jedničku,
několikrát jsme si osahali i přírodní trávu, což bylo
nejdůležitější,“ pochvaloval si trenér Jozef Weber
slovenské herní soustředění.
PŘED ŠAMPIONÁTEM JE VE FORMĚ
PRAHA – Jedna z největších
současných hvězd české i světové atletiky Pavel Maslák – syn
strojníka těžních strojů severní
lokality Důlního závodu 2 – dosáhl
týden před halovým mistrovstvím
Evropy v Praze na český titul
v běhu na 400 metrů v rekordním
čase 45.27 sekundy. Tento čas ho
Adam Januszek
Příchody
Jaroslav Zelený
Jose Maria Diaz Castanier
Tomáš Komenda – hostování
do 30. 6. 2015
Daniel Tarczal – hostování
do 30. 6. 2015
zároveň posunul do čela letošních
světových tabulek.
„Kdybych tak běžel i za týden,
tak by to na obhajobu titulu mělo
stačit. Cítil jsem se skvěle,“ pronesl
v cíli havířovský rodák, který bude
v pražské O2 areně (5.–8. března) obhajovat titul ze švédského
Göteborgu v roce 2013.
aja
Měli na výhru, ale remizovali
Odchody
Richard Vaněk – hostování
ve Frýdku-Místku do 30. 6. 2015
FOTO: archiv
Posila, která by měla okamžitě svými zkušenostmi vplout do základní sestavy,
to je Daniel Tarczal (v zeleném).
už mělo mistrovské parametry.
„Ale v první půli byli domácí lepší. Přece jen naši kluci si museli
chvíli na přírodní pažit zvykat.
I přesto se nám podařilo zvítězit 2:1, což je povzbudivé,“ uvedl. Podle nejzkušenějšího hráče
týmu, stopera Jana Trousila, byl
paradoxně lepší první duel proti Nitře, který skončil nerozhodně 1:1.
„Ten zápas jsme ale odehráli
na umělé trávě, ono když na ní trénujete delší dobu a najednou máte
jít zpět na přírodní trávu, tak je to
s adaptací složitější,“ řekl zkušený borec, který se v obou utkáních
dokázal ze své pozice středního
obránce střelecky prosadit. Proti
Nitře z penalty, v duelu se Zlatými
Moravci po rohovém kopu. „Honza
obyčejně na penalty není určený,
ale v ten moment ani jeden z tradičních exekutorů už na hřišti nebyl,“ vysvětlil Jozef Weber a uznal,
že soustředění splnilo účel.
„Po šesti týdnech, kdy jsme
se připravovali ve výborných
domácích podmínkách, bylo
28. 2.
na čase změnit prostředí. To
nám vyšlo na jedničku, několikrát jsme si osahali i přírodní
trávu, což bylo to nejdůležitější,“ doplnil. „Počasí nebylo úplně podle představ, ale fakt, že
jsme si zase vyzkoušeli tréninky
i zápas na přírodní trávě, je nejdůležitější. Ještě nás v sobotu
čeká generálka s Třincem, a pak
první ostrý zápas v Kolíně. Pro
nás všechny už je příprava strašně dlouhá. Sám si ani nepamatuji, když jsem se snad 9 nebo 10
týdnů jen připravoval. Je to náročné i na psychiku. Naštěstí
už to brzy skončí a najedeme
na standardní režim. Snad se
nám bude dařit, když fungující
kádr z podzimní části zůstal zachován,“ dodal s nadějí v hlase
Jan Trousil.
Extraligoví házenkáři Karviné (v bílých dresech) ztratili výhru na jihu Moravy opět
v závěru.
Bodík za remízu 27:27 dovezli
házenkáři HCB OKD z Brna.
V pohodě mohli vyhrát, ale
už poněkolikáté nezvládli
závěr zápasu
do posledních tří zápasů,“ prohlásil
karvinský stratég a narážel tak
na utkání se Zlínem, na Dukle a doma
s Jičínem. Velmi dobře zahrála spojka
Ivković a spolehlivě zachytal
gólman Lefan. V dalším
zápase hostí Karvinští
už v pátek 27. února
KARVINÁ – Do jihood 19 hodin Zlín. Tento
moravské metropole
Zápas se Zlínem
je
soupeř bude znamenat
odjížděli baníkovci
na programu už
pro karvinského góls cílem bodovat,
v pátek 27. 2. od 19
mana extra motivaci,
jelikož tabulka je tři
protože právě ze Zlína
zápasy před koncem
hodin.
pochází.
základní části nesku„Z Brna vezeme zlatý bod.
tečně vyrovnaná. První půle
Škoda, že to v závěru kluci nezvládli
přinesla vyrovnaný průběh a oba
v útoku. Ale výkon už měl potřebné
týmy se střídaly ve vedení. Po změparametry. Na utkání s mateřským
ně stran to vypadalo, že rozhodující
Zlínem se hodně těším. V této sezoně
náskok si vytvoří svěřenci Jaroslava
půjde už o náš třetí vzájemný duel.
Hudečka: šest minut před koncem
V extralize jsme tam vyhráli o devět
šli do vedení 26:22 – ale k výhře to
branek, ale v pohárovém střetnutí
nestačilo.
se nám nevedlo. V pátek na domácí
„Zase se nám nepodařil závěr
palubovce musíme bezpodmínečně
utkání. Kluci v něm udělali řadu techvyhrát a získat strašně důležité
nických chyb a Brno nakonec vyrovbody,“ burcuje Jakub Lefan.
nalo. Ale výkon je určitě povzbuzením
aja
ZMĚNA!
Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová
kontakt: +420 596 512 232, +420 724 219 219
http://kia.autosalonkudrna.cz
2/8-XII/15
Autoservis Czudek, s.r.o., Chotěbuz
kontakt: +420 558 711 065, +420 734 865 277,
www.autoservisczudek.cz
HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 „ Ředitel Ing. David Švábenický; šéfredaktor Marek Síbrt, e-mail: [email protected] „ Adresa redakce: Stonavská č. p. 2179, 735 06
Karviná-Doly; e–mail: [email protected]; www.ihornik.cz; tel: redakce: 596 262 801, příjem inzerce: 737 043 230, e–mail: [email protected]; ústředna: 596 261 111
„ Grafika Robin CaÏs, e–mail: [email protected] „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz „ Vychází ve čtvrtek v nákladu 21 000 výtisků „ Registrace MK ČR E 18683 „ Tiskne: MAFRAPRINT, tiskárna Olomouc „
Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. „ Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.
7I>QȢàPQɿBAKȝH
PRVNÍ
2012
1
Fénix content mark
eting první ročník
Vítěz
Download

Jednání o předčasných odchodech horníků do důchodu