ProjektTECH
Interface LPG / CNG FTDI USB
www.projekt-tech.cz
cz
(s čipem FTDI a signalizační LED)
h.
Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.1 cz
U rozhraní se sériovým portem (RS232) není instalace ovladače potřebná.
ec
1. Požadavky na hardware :
- PC s USB portem
- Operační systém Microsoft Windows (všechny verze)
- Žádné externí napájení není nutné - interface je napájen z USB portu vašeho počítače a vozidla
diagnostické zásuvky.
ek
t-t
Poznámka: Je doporučeno zakázat / pozastavit všechny antivirové programy a firewally během
instalace a používání rozhraní
2. Jak nainstalovat (na základě systému Windows 7)
- je jednou z možných cest - tento bod se nevztahuje na verzi rozhraní COM
popsaný průběh akce je podobný jako u jiných operačních systémů (XP a Vista - v podstatě
stejné)
připojte zařízení k počítači, který po chvíli rozpoznal nový hardware,
poté přejděte do Správce zařízení jak je znázorněno, kliknutím pravým tlačítkem myši na
ikonu Tento počítač >Vlastnosti (obr. 1)
w.
p
ro
j
-
v dalším kroku (obr. 2), klikněte na odkaz Správce zařízení a zobrazí se nám okno podobné
tomu na obr. 3
ww
-
(obr. 1)
cz
h.
ec
ro
j
ek
t-t
(obr. 2)
(obr. 3)
-
zařízení s názvem FT232R USB UART je rozpoznáno, ale dosud nebylo nainstalováno
správně rozhraní LPG
w.
p
Poznámka:
je možné, že rozhraní se zobrazí ve Správci zařízení pod jiným názvem, jako "USB Serial
Port" - to je způsobené instalací zařízení se stávajícím systémem ovladačů pro zařízení na bázi
FTDI. (pokračujte až pod obr.5)
aby bylo možné pokračovat v instalaci, klepněte pravým tlačítkem myši na vybraném zařízení
FT232R USB UART a zvolte Aktualizovat software ovladače (obr. 4)
ww
-
cz
h.
ec
(obr. 4)
v dalším okně (obr. 5) vyberte možnost Vyhledat ovladač v počítači, a najděte umístění
rozbaleného adresáře s ovladači (ke stažení z www.projekt-tech.cz)
-
v daším okně zvolte instalaci ovladače v tomto případě: Nainstalujte tento software ovladače
ro
j
ek
t-t
-
w.
p
(obr. 5)
po přijetí změn obnovte Správce zařízení, měli byste vidět nové zařízení USB sérial port jako
na obr. 6 - klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte znovu, Aktualizovat software
ovladače
ww
-
cz
h.
ek
t-t
znovu zvolte Vyhledat ovladač v počítači (obr. 7), přejděte do složky s
ovladači (obr. 8) a jako v předchozím případě zvolte Nainstalujte tento software ovladače
ro
j
-
ec
(obr. 6)
ww
w.
p
(obr. 7)
(obr. 8)
aby bylo možno nastavit odpovídající číslo portu (obr. 9), je v současné době COM 6, klikněte
pravým tlačítkem myši na zařízení, Vlastnosti zařízení, a potom přejděte na kartu Nastavení
portu a na tlačítko Upřesnit - Změňte číslo portu ( doporučení : COM 2) a potvrďte změny
(obr. 10) – HOTOVO ! !
cz
-
ek
t-t
ec
h.
Poznámka:
je možné, že rozhraní se zobrazí ve Správci zařízení pod jiným názvem, jako "USB Serial
Port" - to je způsobené instalací zařízení se stávajícím systémem ovladačů pro zařízení na bázi
FTDI. Nicméně, v případě, že počítač vidí zařízení jako "nainstalovaný hardware správně",
není třeba nic měnit, protože rozhraní bude fungovat.
(V tomto případě je rozdíl pouze v pojmenování a je potřeba nastavit jen správný COM port).
ww
w.
p
ro
j
(obr. 9)
(obr. 10)
! Zásady pro použití rozhraní a jeho bezpečnost !
1. Kabely rozhraní by měli být vedeny nejkratší cestou z motorového prostoru v maximální
možné vzdálenosti od vysokonapěťových kabelů (Toto minimalizuje případné rušení a zajistí
správnou komunikaci)
2. Diagnostika vozidel by měla být prováděna pouze kvalifikovanými osobami
cz
3. Rozhraní je určeno pro použití v interiéru při teplotě 0 - 40° C (skladování -40 až 70 ° C)
4. Před použitím a zkontrolujte, jestli nejsou kabely rozhraní a elektrického systému vozidla nějak
poškozeny - pokud došlo k poškození není možné rozhraní použít a provést diagnostiku.
ww
w.
p
ro
j
ek
t-t
ec
h.
5. Rozhraní připojujte do diagnostické zásuvky vozidla vždy při vypnutém zapalování.
Download

stáhnout - LPG diagnostika