PHANTOM FC40
Návod k obsluze V1.06 - doplněk k návodu V1.00
Revize 21. 3. 2014
Pro firmware NAZA-M V2 verze V4.02 a obslužný software V2. 20
Děkujeme vám za zakoupení výrobku DJI. Navštivte, prosím, webové stránky DJI, sekci věnovanou PHANTOMu FC40, abyste se ujistili, že tištěný návod je aktuální verze. Pokud najdete novější verzi, stáhnete si ji,
prosím, a řiďte se podle ní.
Než se pustíte do přípravy modelu k letu, důkladně prostudujte celý tento návod. Při přípravě modelu k letu
a při jeho provozování se přísně a přesně držte všech pokynu uvedených v tomto návodu. Tento návod vám
pomůže se rychle seznámit s modelem kvadrokoptéry PHANTOM FC40 a snadno ji připravit k prvnímu letu.
V návodu najdete i podrobnější informace o modelu, např. o nastavování parametru s pomocí PC a obslužného softwaru, o změně módu křížových ovladačů, párování vysílače a přijímače atd.
Pozn.: Vestavěný systém autopilotu je NAZA-M V2; aktuální software pro něj si můžete stáhnout s pomocí
obslužného softwaru. Pokud budete v budoucnosti firmware NAZA-M V2 aktualizovat, prostudujte pečlivě
související soupis změn (“Release Note“) a „Průvodce NAZA-M pro rychlý start“ aktuální verze.
Pokud se setkáte s jakýmkoliv problémem během, který nebudete schopni s pomocí návodu vyřešit, kontaktujte, prosím, prodejnu, kde jste model zakoupili nebo přímo servisní pracoviště dovozce na www.dji.cz
POZOR: Toto není hračka. Tento výrobek je určen pro sestavování a provozování osobami staršími
18 let.
www.dji.com
www.dji.cz
Strana 3
ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU
Před každým vzletem a při každém letu, prosím, zkontrolujte a dodržujte následující:
1. Než poprvé vzlétnete s modelem, věnujte čas nácviku pilotáže (létejte na PC simulátoru, vyhledejte pomoc zkušeného pilota vrtulníku/
multikoptér atd.).
2. Zkontrolujte, že všechny části multikoptéry jsou před vzletem v bezvadném stavu. Nelétejte, pokud jsou některé části poškozené nebo
opotřebované.
3. Před vzletem zkontrolujte, že všechny motory a vrtule jsou pevně a spolehlivě upevněny. Ujistěte se, že smysl otáčení všech rotoru je správný. Nepřibližujte se nebo dokonce nedotýkejte otáčejících se motorů a vrtulí – jinak hrozí nebezpečí vážného zranění.
4. Multikoptéru nepřetěžujte (vzletová hmotnost by neměla překročit 1200 g).
5. Ujistěte se, že akumulátory ve vysílači i pohonný v modelu jsou plně nabité.
6. Snažte se vyhnout rušení RC soupravy z jiných vysokofrekvenčních zdrojů.
7. Před vzletem vždy nejprve zapínejte vysílač a teprve poté připojujte pohonný akumulátor k elektronice modelu! Po přistání nejprve zastavte motory, odpojte pohonný akumulátor a teprve nakonec vypnete vysílač!
8. Rychle se otáčející rotory Phantomu mohou způsobit vážné zranění nebo škody na majetku. Při létání vždy udržujte bezpečnou vzdálenost
od překážek, domu, aut, osob nebo zvířat, vedení vysokého napětí. LÉTEJTE ROZUMNĚ A S ROZMYSLEM!
9. Všechny části modelu udržujte mimo dosah dětí, abyste zabránili zranění nebo nebezpečí spolknutí či vdechnutí malých dílu. Pokud by
došlo k náhodnému spolknutí nějakého dílu, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
10. Modul GPS/kompasu montuje a přechovávejte co nejdále od magnetických materiálů. Jinak muže dojít k poškození modulu kompasu,
což muže způsobit, že model bude obtížně ovladatelný nebo neřiditelný.
11. Nepoužívejte vysílač a přijímač PHANTOM FC40 s RC vybavením jiných značek.
12. Dbejte, abyste používali obslužný software NAZA-M verze 2.20 nebo novější pro provádění aktualizace firmwaru a nastavování parametru. Nepoužívejte obslužný software verze starší, než je 2.20.
13. Regulátory vestavené v PHANTOMu FC40 mohou být provozovány POUZE s napájením 3S (11,1 V) LiPo.
14. Používejte pouze originální motory a vrtule DJI.
15. Pokud chcete PHANTOM FC40 převážet v autě, neumisťujte jej do blízkosti reproduktorů, jinak hrozí zmagnetizování modulu kompasu.
Pozor na reproduktory vestavěné ve dveřích a za zadními sedačkami auta.
16. Nepoužívejte magnetické šroubováky. S magnetickými nástroji se Nepřibližujte do vzdálenosti menší než 10 cm od modulu kompasu,
abyste zabránili jeho zmagnetizování.
17. Uživatelé počítačů Mac mohou pro používání obslužného softwaru nainstalovat Windows Parallel.
Strana 5
POTŘEBNÉ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (není součástí stavebnice)
Křížový šroubovák
4x AA baterie
MicroSD karta
Strana 15
(1) Signalizace stavové LED
Stavová LED
Provozní stav
zelená Záznam
červená Nabíjení
červená
Nesvítí
Nízké napětí
Napájení vypnuto
červená
Automatické vypnutí (po 5 min nečinnosti)
zelená připojování Wi-Fi
červená
Paměť je plná nebo chyba micro-SD karty
Strana 18
Stránka nastavení kamery
[1]
[2]
(1) Nastavte čas.
(2) Kleněte pro naformátování SD karty. (Před formátováním nezapomeňte obsah karty, který si přejete uchovat, přenést do vašeho mobilního zařízení.)
(3) Prohlédněte informace o verzi.
[3]
Technické údaje FC40
Strana 24
Parametr
Hodnota, rozsah
Snímač obrazu
HD 720p/30fps
Rozlišení
1280x720
Objektiv
Clona f/2.2
Zorný úhel
100° širokoúhlý
Hloubka ostrosti
Minimální vzdálenost 25 cm
Bezdrátový přenos
Vyhovuje IEEE 802.11 b/g
Bezdrátový režim
Přímý
Formát mobilního videa
WQVGA
Ukládání dat
Micro-SD/SDHC/SDXC až 64GB
Akumulátor
Vestavěný 700 mAh LiIon
Download

Návod k obsluze V1.06