NÁVOD PRO KVADROKOPTÉRU
1. Složení kvadrokoptéry
Nasaďte vrtule na ramena kvadrokoptéry, tak aby číslo vrtule sedělo s číslem ramena.
Následně přišroubujte přistávací ližiny a případně závěs na kameru. Ližiny přišroubujte tak,
aby jejich žlutá část směřovala ke žlutým vrtulím a černá část k černým vrtulím.
2. Připojení přijímače od dálkového ovládání ke kvadrokoptéře
Zapojte kabely vedoucí z kvadrokoptéry do přijímače, tak aby kanál na kabelu (bílý = S;
červený = +; černý = -;) seděl s kanálem na přijímači.
3. Nastavení dálkového ovladače
Před zapnutím DO je nutné mít veškeré switche v horní části ovladače mít v poloze „1“. Páčku
plynu je nutné mít v nejspodnější pozici (0%).
DO zapněte posunem tlačítka „POWER“ v pravém dolním rohu. Stiskem tlačítka „OK“
vyvoláte menu. Následně stiskem tlačítka „UP“ vyberte položku „Functions setup“ a potvrďte
tlačítkem „OK“. Následně v menu vyberte položku „Reverse“ a potvrďte tlačíkem „OK“.
Správné nastavení by mělo vypadat následovně.
V pozici „Nor“ by měly být kanály: 2, 3, 4, 5, 6
V pozici „Rev“ by měl být pouze kanál 1
Pokud vaše nastavení vypadá jinak, tak použijte tlačítko „OK“ pro přepínání mezi kanály a
tlačítko „UP“ pro změnu Nor / Rev.
Upozornění: U kanálu 3 buďte extrémní opatrní a nikdy s ním nemanipulujte ve chvíli, kdy je
baterie kvadrokoptéry zapojena. Kanál 3 slouží k přepínání ovládání páčky pro stoupání.
Máte-li tedy páčku v dolní pozici (0%), a přepnete kanál do pozice „Rev“ tak to bude
znamenat, že se převrátí ovládání a stoupací páčka tak bude v pozici 100% - kvadrokoptéra
tak odletí plnou parou pryč.
4. Vzlétnutí
Vyhledejte dostatečně velký prostor bez překážek, ideálně s travnatým povrchem. Pomocí
pásku se suchým zipem upevněte baterii na kvadrokoptéru (ujistěte se, že je baterie plně
nabita). Následně zapněte dálkový ovladač a páčku plynu dejte do spodní pozice na 0% a
poté připojte baterii do kvadrokoptéry. Následně proběhne inicializační proces:
a) ozve se pípnutí signalizující připojení baterie
b) ozve se druhé pípnutí, které signalizuje detekování radiového signálu
c) po 6ti vteřinách se ozve 3x pípnutí, které signalizuje, že stroj je připraven k vzlétnutí
Před samotným vzlétnutím doporučujeme ještě udělat test kvadrokoptéry v ruce a pocitově
prověřit, zda ovládání funguje správně.
Nyní položte kvadrokoptéru na zem začněte pomalu přidávat plyn (při přidání plynu se ozve
ještě jedno pípnutí). Nechte kvadrokoptéru klouzat po povrchu a snažte se ji vybalancovat.
Ve chvíli kdy bude kvadrokoptéra stabilizovaná můžete pomaličku začít přidávat plyn a
odlepit se od země.
Začne-li během letu kvadrokoptéra pípat, tak co nejrychleji přistaňte. Pípání během letu
signalizuje vybíjející se baterii.
Nikdy nelétejte nad lidmi, v blízkosti budovat či na jiných nebezpečných místech. Nelétejte
za silného větru.
Download

Navod pro kvadrokopteru.pdf