RIKOMAGIC MK802 IV
aktualizace nebo obnovení systému
UPOZORNĚNÍ! Symmtec.cz nezodpovídá za možné Softwarové či Hardwarové poškození zařízení v průběhu instalace. Pokud uživatel poškodí zařízení vinou softwarových modifikací (instalace upravené ROM, rootování, taktování apod.), zákazník
ztrácí právo na uznání záruky. Pokud si přejete zařízení aktualizovat bez ztráty záruky, napište nám [email protected]
www.symmtec.cz
aktualizace nebo obnovení systému RIKOMAGIC MK802 IV | strana 1
OBSAH
4. FLASH NOVÉHO FIRMWARE
1 Stažení nového firmware....................................................................................... 2
2Instalace ovladače................................................................................................ 2
Aplikace RK Batch Tool slouží k jednoduché aktualizaci Android mini PC založených na SoC od firmy ROCKCHIP.
3Připojení k PC ve flash módu ............................................................................... 2
Nyní spusťte aplikaci RK Batch Tool CZ.exe z rozbaleného archivu.
4 Flash nového firmware.......................................................................................... 2
1. STAŽENÍ NOVÉHO FIRMWARE
Pokud ještě nemáte firmware stažený, navštivte stránku našeho fóra na adrese
http://tiny.cc/symmtec-mk802-iv-fw a stáhněte si nejnovější verzi. Vezměte prosím v potaz, že MK802 IV existuje ve dvou revizích a každá má příslušný firmware.
Firmware od nás je originální fw od výrobce, ale má již přednastavené lokální prostředí. Po aktualizaci bude automaticky nastavena čeština včetně správného časového
pásma.
Stažený .zip archiv obsahuje vše potřebné k úspěšné aktualizaci Vašeho zařízení.
Naleznete v něm 3 složky - Firmware obsahuje soubor .img s firmwarem, Driver
Assistant CZ obsahuje instalátor ovladače pro připojení zařízení ve flash módu přes
USB a Batch Tool CZ je pak samotný nástroj pro flash nového firmware. Oba programy jsme pro Vás upravili do češtiny, aby práce s nimi byla ještě jednodušší. Archiv
rozbalte na disk počítače.
2. INSTALACE OVLADAČE USB
Aplikace RK Driver Assistant slouží k jednoduché automatické instalaci ovladačů
pro Android mini PC založená na SoC od firmy ROCKCHIP.
Podporované jsou operační systémy Windows 8, Windows 7 a Windows XP.
Instalace ovladače pro USB se provádí pouze jednou pro včechna zařízení na SoC
od Rockchipu nebo při aktualizaci tohoto ovladače na novější verzi.
Před samotnou instalací ovladačů se ujistěte, že Vaše mini PC není připojené k počítači a případně jej odpojte.
Nyní spusťte aplikaci RK Driver Assistant CZ.exe z rozbaleného archivu.
Zkontrolujte zda se zobrazuje zelený čtverec signalizující, že zařízení je správně
připojeno! V opačném případě opakujte předchozí krok Připojení k PC ve flash módu!
Kliknutím na tlačítko „Vybrat“ vyberte cestu k firmwaru (soubor s příponou .img) z
rozbaleného archivu. Aplikace RK Batch Tool firmware načte a ověří.
DŮLEŽITÉ!!! TENTO KROK SMAŽE VEŠKERÁ DATA VE VAŠEM MINI PC
Nyní klikněte na tlačítko „OBNOVIT“ a tím zahájíte proces kompletní
přeinstalace. Předejdete tím konfliktu s předchozí verzí systému.
Následující proces bude trvat několik minut a je důležité, aby při něm nedošlo k
výpadku napájení počítače až do chvíle než se na mini PC spustí systém.
Po úspěšné aktualizaci uvidíte v aplikaci Batch Tool následující zprávu. Na TV byste
měli vidět, probíhající proces aktualizace a následné první spuštění systému.
Pokud jste již dříve aktualizovali firmware na svém mini PC doporučjeme nejdříve původní ovladač odinstalovat a poté nainstalovat tuto nejnovější verzi.
Instalaci zahájíte kliknutím na tlačítko „Nainstalovat Ovladač“. Následně budete
dotázáni zda si daný ovladač přejete skutečně nainstalovat.
Dvakrát tedy klikněte na tlačítko „Instalovat“ a nechte počítač instalaci dokončit.
Pokud vše proběhlo v pořádku, můžete nástroj RK Driver Assistant zavřít.
3. PŘIPOJENÍ K PC VE FLASH MÓDU
Budete potřebovat kabel s micro USB konektorem a kancelářskou sponku.
Zapojte USB kabel do USB 2.0 portu Vašeho počítače, ale do mini PC zatím ne.
Je také vhodné propojit mini PC s TV pomocí HDMI pro vizuální odezvu průběhu
aktualizace.
Sponkou stiskněte a držte tlačítko „Restore“ (na boku zařízení) a zároveň připojte
USB kabel do portu označeného OTG. Tlačítko „Restore“ držte stisknuté, dokud
počítač nerozpozná nové USB zařízení.
strana 2 | aktualizace nebo obnovení systému RIKOMAGIC MK802 IV
Po prvním spuštění systému se dokončí aktualizace, proto prosím chvíli vyčkejte.
Nyní můžete mini PC vypnout, odpojit od počítače a zapojit běžným způsobem k TV.
www.symmtec.cz
Download

aktualizace nebo obnovení systému