Cloud pro mFi, miniPC RK3066
(ARM, 1.6 GHz), 8GB SD, Linux +
mFi controller
Návod k obsluze
Obsah
1. Popis produktu
1.1 všeobecný popis produktu
1.2 popis jednotlivých výstupů
2. Příslušenství
3. Specifikace
4. Obsluha
5. Upozornění a prohlášení o shodě
Dovozce do EU: Global World Logistic Ltd., 6 Bexley Square, Salford, Manchester, United Kingdom, M3 6BZ
EU-VAT ID: CZ682998344, SK4020241489, Telefon / fax: + 372 548 199 18, Email: [email protected]
1. Popis produktu
1.1 všeobecný popis produktu
Ukládejte data z Vašeho mFi systému na svůj vlastní cloud. Data tak máte vždy u sebe a přístupná
odkudkoliv z Internetu. Cloud není třeba nijak nastavovat, instalace je zcela plug-n-play. Ušetříte
tak čas a peníze za nákladné PC.
1.2 popis jednotlivých výstupů
1
HDMI: HDMI konektor v 1.3 (720P,1080P) je určen pro propojení
mini počítače MK802 k televizi nebo monitoru. Rozhraní HDMI přenáší
zvuk i obraz.
2
T-Flash: jedná se o slot pro kartu typu mikroSD. Lze použít karty až
do velikosti 32 GB
3
USB OTG: přináší možnost přímého přenosu dat typu bod-bod.
Umožňuje připojit zařízení k PC (obnova FW), nebo připojit jiná
zařízení podobně jako USB Host.
4
USB Host: tento USB port je určen pro flash disk, externí HDD, myš
nebo klávesnici. Lze také připojit USB rozbočovač, kterým lze zvýšit
počet současně připojených zařízení
5
Power: mikroUSB pro napájení
1
2. Příslušenství
Balení obsahuje:

miniPC

USB kabel pro připojení k PC

USB síťopvá karta

8 GB micro SDHC karta

návod k obsluze
4
2
3
5
3. Specifikace
MiniPC obsahuje výkonný procesor ARM Cortex A9 (RK3066), Dual Core 1,6 GHz s předinstalovaným
Linuxem a mFi controllerem. Vy pouze zapojíte dodávanou USB síťovou kartu a napájení miniPC.
Po naběhnutí systému je spuštěn na cloudu DHCP klient a vy tak pouze zjistíte na svém routeru
přidělenou IP adresu, na kterou poté přihlašujete prvky systému mFi.
Pro ukládání dat ze systému mFi je určena dodávaná 8GB SD karta class 10.
4. Obsluha
1)
2)
3)
4)
5)
Připojte dodávané periferie
Vložte microSDHC kartu
Zapněte napájení
Po naběhnutí systému zkontrolujte na routeru přidělenou IP adresu
Webovým prohlížečem se připojte na zjištěnou IP adresu s portem 6080
(http://ipadresa:6080)
6) Pro konfiguraci mFi controlleru pokračujte dle instrukcí na webu www.ubnt.com – mFi
7) Systém vypínejte výhradně vypínací volbou v mFi controler, jinak může dojít k poškození
databáze
Dovozce do EU: Global World Logistic Ltd., 6 Bexley Square, Salford, Manchester, United Kingdom, M3 6BZ
EU-VAT ID: CZ682998344, SK4020241489, Telefon / fax: + 372 548 199 18, Email: [email protected]
Postup pro servisní obnovu databáze přes SSH (Putty.exe):
1) Po připojení k SSH zadejte postupně příkazy
2) cd /opt/mongo
3) ./bin/mongod --journal --dbpath /usr/local/mFi/data/db --repair
4) rm /data/db/mongod.lock
5) reboot
5. Upozornění





Udržujte výrobek mimo dosah vysokých teplot, vlhkosti, prašného prostředí a vody - produkt
není vodotěsný.
Pro čištění používejte pouze suchý hadřík, prachovku nebo vysavač. Nesmí přijít do kontaktu s
čisticími prostředky ani vodou
Při manipulaci se zařízením dbejte bezpečnostních opatření
Data si pravidelně zálohujte. Výrobce ani prodejce nenese zodpovědnost za případnou ztrátu
dat
Přestože je miniPC vybaveno Wi-Fi modulem, pro připojení k místní síti slouží pouze dodávaná
USB síťová karta.
Informace k likvidaci výrobku
Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití
se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech
likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost
financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat
cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí
a lidské zdraví.
Prohlášení o shodě
Společnost Global World Logistic Ltd, tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními
požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 17/2003 Sb., Toto prohlášení je
vydáno na základě dokumentů předložených výrobcem.
Dovozce do EU: Global World Logistic Ltd., 6 Bexley Square, Salford, Manchester, United Kingdom, M3 6BZ
EU-VAT ID: CZ682998344, SK4020241489, Telefon / fax: + 372 548 199 18, Email: [email protected]
Download

Návod k obsluze