RIKOMAGIC MK602
aktualizace nebo obnovení systému
www.symmtec.cz
aktualizace nebo obnovení systému RIKOMAGIC MK602 | strana 1
OBSAH
1 Stažení nového firmware....................................................................................... 2
2Připojení k PC ve flash módu................................................................................ 2
3Instalace ovladače ............................................................................................... 2
4 Alternativní způsob instalace ovladače................................................................. 2
5 Flash nového firmware.......................................................................................... 3
1. STAŽENÍ NOVÉHO FIRMWARE
Stáhněte si firmware, který chcete do zařízení nainstalovat. Doporučujeme oficiální
firmware od RIKOMAGIC.
Navštivte stránku http://www.rikomagic.com/en/download/do_1.html a vyberte firmware podle modelu, který používáte.
Klikněte na tlačítko „Další“ a následně potvrďte instalaci ovladače.
Stažený .zip archiv obsahuje soubor s firmwarem .img, nástroj pro flash firmwaru
Batch Tool a ovladač pro připojení zařízení ve flash módu přes USB. Archiv rozbalte
na disk počítače.
2. PŘIPOJENÍ K PC VE FLASH MÓDU
Budete potřebovat dodávaný USB-A --> USB A kabel a kancelářskou sponku. Zapojte USB do počítače, do RIKOMAGICU však zatím ne. Sponkou stiskněte a držte
Pokud vše proběhlo v pořádku, ovladač byl úspěšně nainstalován a vy můžete okno
tlačítko „Reset“ vzadu na zařízení a zároveň připojte USB kabel do USB portu hned
zavřít.
vedle slotu pro micro SD kartu.
Pokud ovladač nainstalován nebyl, RIKOMAGIC odpojte od počítače, ten restartujte
3. INSTALACE OVLADAČE
Klikněte pravým tlačítkem na „Tento počítač“ a vyberte „Spravovat“. Poté zvolte
a opakujte všechny kroky znova. Doporučujeme zkusit jiný USB port.
4. ALTERNATIVNÍ INSTALACE OVLADAČE
„Správce zařízení“ v menu vlevo.
Klikněte pravým tlačítkem na „Tento počítač“ a vyberte „Spravovat“. Poté zvolte
„Správce zařízení“ v menu vlevo.
Klikněte pravým tlačítkem na „Neznámé zařízení“ a zvolte „Aktualizovat software
ovladače“. Nyní klikněte na tlačítko „Vyhledat ovladač v počítači“.
Klikněte pravým tlačítkem na „Neznámé zařízení“ a zvolte „Aktualizovat software
ovladače“. Nyní klikněte na tlačítko „Vyhledat ovladač v počítači“ a nastavte cestu
k ovladači.
Ten je ve složce ... / Driver / Driver / bit verze Win / verze Win / z rozbaleného archivu.
Podle verze Windows zvolte buď x86 pro 32bit verzi nebo x64 pro 64bit. Dále vyber-
Nyní vyberte možnost „Vybrat ovladač ze seznamu“. Dvakrát klikněte na položku
te složku která odpovídá verzi Windows.
Zobrazit všechna Zařízení“.
strana 2 | aktualizace nebo obnovení systému RIKOMAGIC MK602
www.symmtec.cz
Zkontrolujte zda se zobrazuje zelený obdélník signalizující, že zařízení je správně připojeno!
Důležité!!!
Tento krok smaže veškerá data v přístroji.
Nyní klikněte na tlačítko „RESTORE“ a tím zahájíte proces kompletní přeinstalace. Předejdete tím konfliktu s předchozí verzí.
Při použití „Upgrade“ může v některých případech dojít k „zamrznutí“
(brick) nebo ke stálému restartování zařízení.
Tento proces bude trvat několik minut a je důležité, aby při něm nedošlo k výpadku
napájení počítače.
Po úspěšné aktualizaci uvidíte v Batch Tool následující zprávu. Na TV byste měli
vidět, že se načítá aktualizovaný systém.
V novém okně klikněte na tlačítko „Z disku...“ a nastavce cestu k ovladači jako při
normální instalaci s tím rozdílem, že v cílové složce zvolíte přímo soubor ovladače.
5. FLASH NOVÉHO FIRMWARE
Po prvním spuštění RIKOMAGICu se dokončí aktualizace, proto prosím chvíli vyčkejte. Nyní můžete RIKOMAGIC vypnout, odpojit od počítače a zapojit běžným způso-
Pokud máte ovladač úspěšně nainstalovaný, i přesto doporučujeme počítač restartovat, postupovat podle kroku 2 a přeskočit zpět sem.
bem k Vaší TV.
Je také vhodné propojit RIKOMAGIC s TV pomocí HDMI pro vizuální odezvu průběhu
aktualizace.
Spusťte RKBatchTool.exe a vyberte cestu k firmwaru – soubor .img z rozbaleného
archivu. Batch Tool firmware načte a ověří.
www.symmtec.cz
aktualizace nebo obnovení systému RIKOMAGIC MK602 | strana 3
Download

aktualizace nebo obnovení systému