4. volební číslo 2014
www.orloviny.cz
KANDITÁTKA hnutí MĚSTO LIDEM
volební číslo 2
1 Ing. Waldemar Danělišyn 71
2 Ing. Radim Gabzdyl
46
3 Filip Dembický
20
4 Jiří Stach
20
5 Helena Beliančínová
62
6 Rostislav Staš
58
7 Ing. Petr Lata
39
8 Ing.Anežka Latová
66
9 Ing.Waldemar Danělišyn ml.46
10 Světlana Mrázková
39
11 Dušan Jančička
42
12 Kamila Jančičková
33
13 Agata Latová
36
14 Radka Jersaková
39
15 René Jirava
38
16 Pavel Juřenčák
54
17 Vojtěch Malátek
20
18 Andrea Nicová
39
19 Ervín Matyskiewicz
53
20 Michaela Mrázková
21
21 Lenka Kubienová
46
22 Olga Vavříčková
59
23 Marián Nic
44
24 Eva Schmausová
50
25 Jitka Mrázková
66
26 Vladimír Pečík
43
27 Vojtěch Limberg
20
28 Martin Ferko
23
29 Marta Lednická
43
30 Zdeňka Babečková
29
31 Irena Cielecká
41
důchodce, OSVČ
IT konzultant
student
student
invalidní důchodce
dělník
projektant PS
důchodce, OSVČ
stavební technik
sociální pracovník
invalidní důchodce
pečující o osobu blízkou
farmaceutický asistent
fyzioterapeutka
obsluha CNS strojů
mistr
student
kuchařka
invalidní důchodce
nezaměstnána
OSVČ
OSVČ
technik
doručovatelka
důchodce
obráběč kovů
dělník
řidič
prodavačka
sociální pracovnice
ošetřovatelka
Vážení občané!
Komunální volby se uskuteční ve dnech
10. a 11.10.2014. Kromě našeho hnutí se
- s návrhy kandidátů do městského zastupitelstva - registrovalo ještě dalších
12 subjektů. Všichni mají svůj program,
jak Orlovou vylepšit. Je paradoxem, že
ti, co město vedli doposud takto vlastně
přiznávají, že byli neschopnými: měli
přece možnost udělat to, co slibují do
budoucna. Třeba i za cenu kompromisů. Jenomže, pokud orlovskou politiku
sledujete, hned po volbách, v roce 2010,
tandem Kuča Jaromír (ČSSD) a Kocur
Petr (Volím Orlovou) začali „pracovat“
na změně. Svého cíle dosáhli v roce
2013, kdy v červnu rozlomili ČSSD a po
vzájemném zvolení se do městské rady
nastoupili cestu ke kolapsu fungování
zastupitelské instituce.
Tuto situaci chtějí řešit nové strany,
které se do voleb přihlásily, mám však
obavu, že stejně jako hnutí Volím Orlovou v končícím volebním období i jim
půjde jen o vlastní kariéru. Mezi „novými“ kandidáty stěží najdeme opravdové osobnosti, které by zaručily změnu,
i když kandidují třeba za hnutí, které
změnu má přímo v názvu. Naše hnutí
MĚSTO LIDEM sazí na novou, mladou
generaci. Jedině lidé, kteří nejsou nijak
spjati s minulým obdobím mohou přinést skutečnou obrodu městské politiky.
Někdo řekne, že jsou nezkušeni. Od toho
jsme tu my starší, kteří jim pomáháme a
pomůžeme. Volte mládí, volte jinou generaci, volte jinou budoucnost !
PROČ ŠVINDLUJÍ ?
Volte č. 2
Hnutí MĚSTO
LIDEM
Zasloužíme si:
•
HEZKÉ NÁMĚSTÍ.
Dáme to do pořádku!
Volte č. 2 Hnutí MĚSTO LIDEM!
A proč?
•
abychom měli kde zaparkovat
•
abychom žili bezpečně a nestrachovali se o své děti
•
abychom se měli kde v létě koupat
•
abychom jezdili po cestách, nikoliv po tankodromech
•
abychom nemuseli z města znechuceně odcházet
Zasloužíme si:
•
HEZKÉ NÁMĚSTÍ. Dáme to do pořádku!
NOVÉ LETNÍ KOUPALIŠTĚ. Uděláme pro to všechno, co bude
v našich silách!
•
SPRAVEDLNOST PRO VŠECHNY. Nepřizpůsobiví budou stejně zodpovědní jako slušní občané!
•
OPRAVENÉ CESTY A CHODNÍKY. Lidé v okrajových částech
města nebudou trpět pro neschopnost jiných
Právo volit do zastupitelstva obce zákon přiznává
občanu obce za předpokladu, že je v den voleb v
dané obci přihlášen k trvalému pobytu. Žádné další
podmínky (například pouze pro účely výkonu volebního práva) zákon nestanoví, a proto může docházet (a v praxi také dochází) k pokusům o manipulaci s výsledky voleb.
Největší volební hříchy trestají příslušné krajské
soudy prohlášením voleb za neplatné. Jedná se
o případy, kdy svobodná soutěž politických stran
byla narušena mimořádně závažným způsobem. V
minulosti byly komunální volby prohlášené za neplatné z důvodů prokázaného účelového stěhování
voličů pro vykonání „volebního práva“ v obci, se
kterou ve skutečnosti neměli nikdy nic společného.
Orlová se může takovými praktikami pochválit.
Vzpomeneme třeba případ učitele, později ředitele
školy, Linderta (ČSSD), který reálně (opravdově)
bydlel v Rychvaldě, kde každý den dojížděl za rodinou, ale si to zařídil, že měl trvalý pobyt v bytě
v Orlové.
Před minulými volbami zase Kuča Jaromír (ČSSD)
pomáhal neznámým Zemanovcům, a to i proti své
rodné straně. Ti si za velmi podezřelých okolností
zajistili dost hlasů, aby obsadili dokonce 3 místa v
zastupitelstvu. Velmi nahlas se mluvilo o podplácení méně gramotné části orlovského obyvatelstva a
prim údajně v tom všem hral nějaký Vojáček, který
samozřejmě v Orlové také bydlel jenom fiktivně ,
ale na kandidátce byl (do zastupitelstva se dostal až
potom, jak odstoupili zvoleni před ním kandidáti).
Nyní na kandidátce SPO (tedy přemalovaných Zemanovců) jsou dva kandidáti, kteří momentálně
v Orlové nebydlí, přičemž jeden z nich je bohatý
Miczka, který tohoto záslužného Vojáčka (předseda svého času i krajské organizace SPOZ) zlikvidoval a vytvořil nový výbor. K Zemanovcům seúčelově přihlásili Mojžíšek a Chwajol, ale po fiasku
Zemanovců v poslaneckých volbách, se vrátili do
SNK- ED (kde teď bez ostychu opět kandidují). Je
nanejvýš zajímavé, zda onen pan Miczka, který ke
dni voleb musí bydlet v Orlové, si kvůli tomu musí
změnit všechny dokumenty, počínaje od řidičáku,
pasu po průkaz zdravotní pojišťovny. Šťouralové
pozor! Je to třeba pak zkontrolovat.
Dalším současným případem, kdy se předstírá bydlení v Orlové, je superaktivní Zoja Chramostová.
Bydlí v Háji ve Slezku (na chalupě). Připomínám,
že jde také o politickou turistku, která se nyní chlubí tím, že vede kancelář poslance Úsvitu. O tom,
že brala peníze od Adamuse, kterému zkoušela cizince a on jim dával neplatné papíry, že umí česky,
nemluví ani nezpívá a ani to nenajdeme v jejich
programu pod bodem FALEŠ.
Nejkřiklavější zkouškou toho, co voliči snesou, je
naše více a víc oblíbené ANO, které má na kadidátce na třetím místě poslance Hájka. Ten samozřejmě
také v Orlové nebydlí a o Orlové nic neví.
Je tedy na vás občané, zda podlehnete kouzlu kouzelníků. Ono zase tak složité se změnou trvalého
bydliště vůbec není, jak jsem výše naznačil. Při
ohlášení změny trvalého bydliště postačí vyplnit
a podepsat přihlašovací lístek, předložit občanský
průkaz a doložit oprávněnost užívání objektu (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu) nebo
úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého
pobytu. Takže tyto osoby (kromě Chramostové) ty
papírky našim úředníkům předloží. Jak to ale bude
v případě zvolení, to uvidíme.
Nově takto přihlášené osoby v obci nikdy nežily,
nepracovaly a pouze se chtějí aktivně zúčastnit voleb do zastupitelstva. U Chramostové jde o opak: v
Orlové žila, ale teď je v Třinci a přespává v Háji.
Smyslem existence obce je, aby si její obyvatelé
mohli sami spravovat své vlastní záležitosti. Činí
tak prostřednictvím orgánů obce. Proto také oprávnění tyto orgány vytvářet je podmíněno faktickým
poutem obyvatele - voliče k obci. O existenci tohoto pouta však nesvědčí sama subjektivní vůle osoby
v podobě zápisu mezi občany obce, ale musí být
odpovídajícím způsobem také objektivně vyjádřena. Svoboda pohybu a pobytu, zaručená Listinou
základních práv a svobod, totiž znamená svobodu
kdekoliv se usadit a žít tam, nikoli svobodu být hlášen k trvalému pobytu v místě dle svého výběru a
účastnit se tam komunálních voleb.
Nález Ústavního soudu, Pl. 6/11:
TAK UŽ TO ZAČALO
Po Orlové se již na plotech osamělých rodinných domků, na budovách soukromých společností a kdoví
kde ještě, objevily plakáty (billboardy) s fotografiemi některých kandidátů pro orlovské komunální volby.
Podle prvních hlášení vede prim (v počtu objevených kusů) paní Potyšová z ANO, která tady je s Hájkem
a tam zase s Babišem. Na druhém místě byl identifikován vševěd Chlubna jak se drží za ruce s Plintovou
(nominantka Nezávislých na ředitelku základní školy Mládí, za Adamuse).
Občane voliči!
Postůj před těmi, lákajícímu tě k přijití a vhození do urny patřičného volebního lístku, vybarvenými pěkně
postavami, které teď možná vidíš poprvé (tedy kromě Babiše, ten ale možná ani neví, kde Orlová je) a
připomeň si oslnivý vzestup Věci veřejných, které stejným způsobem tě omámily. Mohou tito rozhazovači
tvých peněz (dostávají příspěvky od státu a ten je bere z tvých daní) dostat tvoji důvěru? Uvěříš jejich
frázím? Ano, už ti to došlo: chtějí se mít dobře za tvé peníze. Takže podpoříš ten exhibicionismus?
Babiš podpořil hnutí Město Lidem!
Občané Orlové se s blížícími volbami rozehřívají (jako mravenci – ti s přibývajícím teplou běhají
rychleji). Začínají se vést domácí diskuse i hospodské vyměňování názorů. Tam samozřejmě občas se
najde zdroj našich informací, teď ale zacitujeme ze
stránky Nezávislých (nevolte č. 7), kteří zveřejnili
článek pana M.Ježe, nespokojeného družstevníka
a velikého kritika lídra (ne LIDLA) hnutí ANO v
Orlové, paní Potyšovou (tituly sorry). Na článek
(vyšel také v Orlovských novinách) reagovali (prozatím):
Redakce TRNemvoku, pod vlivem úplňku a dalších závažných, i když překvapivých událostí, se
rozhodla udělovat zlatého Kuču za citát týdne.
Historicky prvním laureátem této ceny se stává vicepremiér Vlády ČR a ministr financí, Ing. Andrej
Babiš. „Nemáme proto problém, když v komunálních volbách zvítězí hlavně neparlamentní hnutí
a strany,“ řekl.
Pane Babiši, tímto Vám chceme jakožto neparlamentní hnutí Město Lidem poděkovat za podporu,
kterou jste nám dal do voleb, a pevně věříme, že
Vás nezklameme!
1. Martin Hlaváč Navíc je družstvo prolezlé aktivní příznivkyní Hnutí ANO Bc.Potyšovou, která se
již dnes nechává titulovat paní starostko a jí věrnýma, třeba na účtárně BD. Hlavně se družstevníci „Pro naše hnutí jsou to v podstatě třetí volby, bude
nenechme zneužít při jejich volení kampani. Před- to nová zkušenost. Chceme uspět v komunálních
sedkyně ANO, Potyšová je čistý diletant a jedná se volbách, ale není to pro nás klíčové,“ dodal.
ji o prospěch vlastní a ne o prospěch družstevníků,
jinak by jsme již dávno byli mnohde připojeni na Pro hnutí Město Lidem jsou to rovněž třetí volby.
primer ČEZu a měli jsme teplo o 50% levnější! Jen Sice jsou to už v pořadí druhé komunální, ale jak se
ji zkuste položit pár otázek a přijdete přesně na to to mezi panici a pannami říká, „všechno je jednou
stejné jako já!
poprvé“. I pro nás bude nová zkušenost bojovat s
nepolitickým/politickým hnutím ANO 2011, které
2. Josef Zientek Souhlasím s článkem pana Ježe jde/nejde do voleb a organizuje soutěže v přejídájakož i s první fázi příspěvku pana Hlaváče. Je to ní se bramboráky.
akce poslance Hájka, který má kancelář v prostorách družststva, beztak za hubičku (za naše pení- Poznámka: Zlatého Kuču si při první povolební
ze) a kandiduje na 3. místě ANO. O připojení na příležitosti převezme Mgr. Bc. Renata Potyšová,
primér ČEZu nerozhoduje družstvo, ale akcionář PhD., nejlépe přímo v pracovně starosty města, poSMO tedy město. Je to složitější a snahy o prodeji kud nám to bude dovoleno.
tepla byly zřejmé již dříve a neúspěšné. Městská
akciovka a tedy i město by přišlo o jediný majetek. A teď vážení – zcela vážně!
Andrej Babiš, jehož rádoby politická strana kandiKdyž si dáme dohromady jedna a jedna, vychází duje i v Orlové, se při zahájení kampaně do komunám názorová nesmiřitelnost postojů Chlubny (lídr nálních voleb v Praze nechal slyšet, že komunální
Nezávislých) s Potyšovou, což nás škodolibě těší.
volby nejsou pro hnutí ANO 2011 prioritou. Tak
Autorům příspěvků vzkazujeme: jen tak dál.
nás napadá, proč vlastně mrhá energii, čas a peníze
z řepky olejné na volby, které pro něj nejsou podCo se týče tepla jako takového máme připravené
statné? V politologické literatuře se sice městské
informace, které převrátí téměř poklidný nezájem volby řadí do kategorie tzv. „voleb II. řádu“, tedy
všech o cenu tepla. Přitom o ceně tepla se vedl kaž- z pohledu voliče i z hlediska pravomocí méně důdoroční diskusní boj, když ovšem se takové veliči- ležitých. To však neznamená, že bychom je měli
ny jako JUDr. Kocur z Volím Orlovou, MGr.Chlub- automaticky poslat do koše, jak to dělá ve svých
na a Ing. Kafka, docent, z Nezávislých dostali ke vyjádřeních nepolitik Babiš. Již víckrát se ministr
korytům, vše utichlo.
financí ukázal jako hluboký myslitel, jehož výroková konzistence je stejně věrohodná jako to, že v.
Za doby, když BD Orlová vedl Ing. Katauer, mu- Orlovská kandidátka babišovců prozatím zdatně
selo být SMO permanentně ve střehu a čelit jeho ukazuje, jak správně blokovat, po vzoru šampióna
požadavkům a stížnostem.
ekologů Lapšanského, náměstí 28. října. V tom ji,
samozřejmě tiše, podporují i další škarohlídi. JeNyní, ve dvou největších odběratelích tepla jsou jich zájmem je konzervace současného stavu tak,
zaměstnané budoucí političky, předsedkyně druž- aby jej proměnili v politický kapitál. Zajímalo by
stva Orlovan Ing. Kamila Jurášková a Mgr. Poty- nás, jak se uctívači oligarchie a nepolitiky stavějí k
šová,vedoucí správního úseku BD Orlová, ale cena výroku svého Buddhy, který jedním šmahem dehotepla, pro jejich družstevníky je nezajímá.
nestoval jak komunální volby, tak snahu regionálK tomu připočítejme ředitele škol – ty berou tepla ních buněk o úspěch.
také dost ( jmenujme třeba Mgr.Paloncyho, z ČSSD Citáty nepolitika Babiše jsme převzali z médií a
nebo zástupkyni ředitele ZŚ Mládí, Mgr. Plintovou
citovali dne 3. 9. 2014 k příležitosti jeho 60. naroNezávislí) .
zenin. Živio!
TI ORLOVŠTÍ SOCDEMÁCI
Při procházce městem jsem narazil na relikt doby
minulé: nástěnku státostrany ČSSD. Zub času se na
ní projevil, koneckonců vrchní nástěnkář byl odstaven a k moci se derou nové „korytnačky“. Se zálibem jsem si prohlídl volební program této strany
pro období 2014-2018. Jsou to milé fráze.
„Jsme tradiční levicová strana
schopna oslovit většinu občanů.“
citami republiky s tím, že materiál je takový, který byl
v projektu uveden, čili vše je v pořádku. Stavba, která
byla na několik měsíců přerušena, mohla pokračovat
za naprostého nezájmu (koho, to už asi víte), aby byl
pachatel nejen zadržen, ale aby byly vyčísleny i škoda,
která městu tímto vznikla zaplacením nemalé částky za
zkoušky i s tím souvisejících dalších výdajů.
Občané! Jste nadšeni tím, že strana, která tady vládne
téměř kontinuálně od roku 1994, slibuje něco, co by už
dávno mělo být samozřejmostí.
Úsměv se mi dere do tváře. Tradiční levicová strana,
která má ve svých řadách podnikatele. To je v rozpo„Intenzivně řešit parkování v sídlištní zástavbě.“
ru s vnímáním sociálních demokratů jako těch, kteří
jsou na straně obyčejných lidí, nikoliv kapitálu.
Nemám nic proti živnostníkům a podnikatelům, ale A doteď jste se tím intenzivně nezabývali? Promiňte, já
vzpomeňme na výroky Jana Mládka o živnostní- zapomněl, řešili jste zpoplatnění parkovného v centru
cích-parazitech. Asi jich má ČSSD více, než si mys- města. Umně jste tento krok prezentovali jako navýšení
finančních prostředků, skromně jste však nedodali, že
líme. Co na to jejich voliči?
Navrhovaný na starostu Kuča mladší podniká, k prudkému navýšení došlo díky malé obeznámenosti
Kuča starší je v několika „orgánech“, které mu také řidičů s tímto krokem. Pak už postupně opět tržby klepřinášejí peníze. Milionář Martin Klčo, se obětoval saly.
pro SMO (měsíčně přichází ve své firmě, která se
zabývá finančním poradenstvím a kdo ví čím ještě
„Zintenzivnit péči o seniory.“
o 3 milióny), kde je předsedou představenstva, ale
to všechno jemálo, ještě se chce obětovat a sloužit Zdá se mi, jako bych bydlel ve všemocném městě, kteobčanům i jako politik.
ré je zcela nezávislé na kraji, Parlamentu i vládě. Jak
lze docílit zintenzivnění péče o seniory v podmínkách
města?
„Podporovat prevenci a vlastní úsilí
o udržení zdraví.“
„Tvrdě bojovat s korupcí, prověřit
účinnost kontrolního systému.“
Souhlas. Ale co s tím má společného zastupitelstvo
a rada města?
Jakým způsobem budou zástupci ČSSD, zvolení Kdyby se v politickém programu neobjevil bod o boji
do vedení města například, podporovat pracovníky proti korupci, občané by byli zklamáni. Předpokládám,
městského úřadu, ty, kteří se rozhodnou vlastním že tento bod navrhl triumvirát Klčo, Vaněk a Trojáková.
úsilím udržovat své zdraví? Nařídí jim nějakou Kdo jiný by měl o boji s korupcí vědět více, než lidé,
„dietu“? Pravděpodobně budou muset konzumovat kteří se markantně podílejí na klientelismu, rodinkářství
„chlazenky“ z kuchyně hotelu Sport, který provozu- a zastrašování ekonomických oddělení regionálních deníků?
je SMO.
Nebo budou rozvážet do každé domácnosti zdravou
„Podporovat rozvoj kultury ve městě.“
výživu? Zavedou povinné sportování pro všechny
generace?
Členové ČSSD budou asi ze svého platit různé umělce,
aby dojížděli do Orlové a rozvíjeli kulturu ve městě.
„Dokončit kanalizaci v okrajových
„Podporovat nové trendy v kultuře.“To budeme v Orlové
částech města.“
šňupat kokain z bible, nebo co?
Naše otázka zní: je možné kanalizaci nedokončit?
Asi ne, ale zásluhy za ní shrábne ČSSD. Občané Zkrátka a dobře: přátelům z ČSSD nelze upřít snahu.
Zimného dolu alias pouště jistě zatleskají. Pokud Vždyť je to víceméně nová strana, která neměla ještě příjim už prach z nedodělaných cest nezalepil oční ležitost v Orlové ukázat, co umí. Sice má na svém kontě
víčka. Jenže asi neví, že zrovna iniciativou obou tři starosty: Bobák (1994-2002), Michalík (2006-2013)
Kučů došlo ke zdržení celé stavby, protože mladší a Kuča st. (2013-2014) a zasedala asi ve všech radách
Kuča (kandidát na starostu) byl zhotovitelem Subt- města, které po roce 1990 vznikly, přesto se ale uchází
terou (údajně) odmítnut jako subdodavatel zásypo- o přízeň občanů s tak obecným programem naplněným
vého materiálu. Takže se jal fotografovat všechny prázdnými až komickými frázemi. Navíc, ČSSD má v
„kupy“ toho, co se do vykopaných děr sypalo a na tomto městě monopol na městskou akciovku SMO, čevšechny strany upozorňoval, že je to hrozné, co ta kal jsem více obrodných myšlenek směrem k fungování
firma dělá! Tatínek promptně zařídil, aby město za- společnosti. Orlovská ČSSD napáchala dost škody a rok
čalo zásypový materiál reklamovat. Došlo k tomu, 2014 by se měl do ročenky města zapsat jako rok, kdy
že byly celkem provedené 3 (slovy tři) rozsáhlé občané ukončili vládu sociálních demokratů v Orlové.
Filip Dembický
zkoušky, které byly vyhodnoceny největšími kapa-
Chceme, aby Orlované
sami rozhodovali o svém městě
Z našeho volebního programu
CHCEME PARKOVÁNÍ
V CENTRU MĚSTA ZDARMA,
ČSSD TO ODMÍTÁ !!!
MY JSME NEZAPOMNĚLI
A VY, VOLIČI, BYSTE TAKÉ
NEMĚLI ZAPOMENOUT !
V dubnu tohoto roku byl zřízen petiční výbor, jehož
členy byli členové našeho hnutí: Ing. Waldemar
Danělišyn, Ing. Radim Gabzdyl, Filip Dembický,
Jiří Stach a občany zastupovaly vozíčkářky Danuše Mojžíšková a Žaneta Malíková.
Vadí nám, s jakým opovržením jednali někteří radní
o tomto návrhu. Zástupci ČSSD v Radě města se na
tehdejším jednání nevybíravě vyjadřovali o názoru
občanů na tuto problematiku s tím, že „lidé si přeci
kupují auta za 400 000 Kč, ale nechtějí platit 10 Kč
za parkování.“
Důvodem zorganizování petice bylo rozhodnutí
Rady města o zavedení placené 1. hodiny parkování na parkovacích plochách v centru města (ulice
Rydultowská, u Esamu a Hypernovy).
Kromě klasické písemné petice jsme vyzvali občany k podepisování i petice elektronické (předpokládáme, že někteří z vás jste se na některou z nich
nebo i na obě podepsali také).
Následně byl tento hlas občanů předán k projednání
Radě města, ale záměr zrušit 1. placenou hodinu neprošel a to především díky hlasům orlovské ČSSD.
Odcházející starosta Kuča rád argumentuje tím, že
se díky tomu zvýšil objem finančních prostředků
města a že občané mají více využívat městskou
hromadnou dopravu (on sám sice si s igelitkou, ze
své kanceláře, pro svačinu odskočí, ale těžko by z
očí do očí vysvětlil občanům, že se mají s nákupem
plahočit z obchodu do autobusu a pak ještě domů.
Argument, že tržby (oproti parkování při první hodině zdarma) vzrostly je třeba „dovysvětlit“a je třeba se ptát, proč?
Ne všichni řidiči totiž byli dostatečně obeznámeni s touto skokovou změnou (došlo k ní v březnu),
tudíž na parkoviště vjeli, aniž by věděli, že se platí
již od první minuty. Obvykle na to, že je změna
přišli na to, když se závora ne a ne zvednout. Takže
pak zaplatili, ale jakmile měli jet podruhé na stejné
místo, radši se mu vyhnuli. Tržby pak postupně, v
dalších měsících, klesaly, ale panu starostovi vyhovuje pro správnou dezinterpretaci první skoková
část neobjektivní křivky tržeb.
Je to názor, který v sobě skrývá znechucení z občanské lůzy. Ti, kteří jste se na petice podepsali,
jste se vlastně provinili tím, že využíváte legitimní
nástroj zapojení veřejnosti k vyjádření svého postoje představitelům města.
V současném volebním programu se ČSSD zabývá
městskou hromadnou dopravou (MHD) a jejím tzv.
vylepším „dle potřeb většiny občanů.
Na potřeby občanů přijíždějících auty k obchodům,
zdravotnickým zařízením, k úřadu práce nemyslí a
jsou jim lhostejné. Ani na podnikatelské subjekty,
kterým klesají tržby (např. papírnictví již prodejnu
uzavřelo).
VÁŠ NÁZOR BYL
IGNOROVÁN!
Proto jsme se rozhodli, že do volebního programu
vložíme tento bod – zrušení první placené hodiny.
Lidé (členové Rady města), kteří pro tento návrhy,
podepřený peticí, NEHLASOVALI opět kandidují.
PROTO NEVOLTE!
„kandidáty“, kteří na vás kašlou:
Kuča Tomáš, Kuča Jaromír, Trojáková Marcela,
Fojt Ladislav (všichni ČSSD), Kocur, Koutný (Volím Orlovou), Sliwka (ODS), Chlubna (Nezávislí)
připravil kolektiv MĚSTOLIDEM a MLADÉ MĚSTO
Download

4. volební číslo 2014