Agrobacterium tumefaciens
Aracılığı ile Gen Aktarımı
Gizem Hacımuto
Yıldız Teknik Üniversitesi




En genel anlamıyla bitkilere gen aktarımı;
fonksiyonel olarak belirlenmiş doğal ya da sentetik
nukleik asit dizilerinin bitki hücrelerine genetik
mühendisliği teknikleri kullanılarak aktarılmasıdır.
Genetik transformasyon olarak adlandırılan bu süreç:
yabancı nukleik asit molekülünün hücreye girişi
(insersiyon )
genoma bağlanması (entegrasyon) ,
genin anlatımın yapması (ekspresyon; ifade)
yavru döllere aktarımı aşamalarından oluşur.
Gen Aktarımı
a) Doğrudan :
Agrobacterium tumefaciens
Agrobacterium rhizogenes
b) Dolaylı :









Makroenjeksiyon
Biyolistik
Mikroenjeksiyon
Elektroporasyon
Polen transformasyonu
Zigotik embriyoya DNA emdirilmesi
Fiberler aracılığıyla DNA aktarımı
Sonikasyon
Desikasyon
Agrobacterium
,toprakta doğal olarak
yaşayan , gram negatif , spor
oluşturmayan , hareketli ,
çubuk şekilli (Basil ) bir
bakteri olup , yaralanmış
dokulardan organizmaya
girerek tümör benzeri
dokular oluşturur.
Başta böğürtlen, ahududu,
tüm meyve ağaçları , pek
çok çalı formu ve
asmalarda , özellikle
hanımeli ve gülgiller gibi
odunsular , papatya ,yıldız
çiçekleri , krizantem gibi
otsular ve sebzeler olmak
üzere yaklaşık 10 000
dikotilde ve otlar ve
tahıllar gibi
monokotillerde taç tümör
(crown gall) oluşumuna
neden olur.
A.tumefaciens ‘in taç tümör
oluşurmasının nedeni sahip
olduğu Ti (Tumour İnducing=
tümör oluşumunu teşvik eden)
plazmid ‘in T-DNA bölgesini
bitki genomuna entegre
etmesidir.
Ti plazmid 4 bölgeden oluşmuştur.
Vir bölgesi  T-DNA aktarımı için gerekli
Ori bölgesi replikasyon orijin noktası
Opin bölgesi bakteri metabolizması için gerekli
olan proteinlerin ,octopin ve nopalinin
katabolizmasından sorumlu gen bölgesi.
T-DNA bölgesi  24 bp’lık sağ ve sol sonlanma
bölgeleriyle sınırlandırılmış , bitki büyüme
düzenleyici ve opin genlerini taşıyan , bitkilerde
tümör oluşumdan sorumlu bölge.
T-DNA AKTARIMINDA
GEREKLİ OLAN
ÖĞELER
1) T-DNA bölgesi
2) Vir genleri
3) Kromozomal genler
T-DNA’nın bir bitki hücresine
aktarımı 4 aşamada gerçekleşir:
1.Agrobacterium’un bitki
hücrelerine tutunması ve koloni
oluşturması
2.Virulens genlerin uyarılması
3.T-DNA transferi
4.T-DNA’nın bitki genomuna
entegrasyonu
Tİ PLAZMİDİN BİTKİLERE GEN AKTARIMINDA
KULLANILMASI
Vektör sistemleri
Ko-entegratif Vektörler
İkili (binari/trans) Vektörler
Download

Agrobacterium tumefaciens Aracılığı ile Gen Aktarımı