08.11.2014
Omurgalılarda Embriyonik
Yapılar
○ Omurgalılarda döllenmeden sonra embriyoyu
koruyan ve besleyen zarlar gelişir.
ARALIK 2.HAFTA
BÜYÜME VE GELİŞME
2
Şekil : Bir Kuş Embriyosu ve Oluşumları
3
○ c. Koryon zarı: Diger örtüleri ve embriyoyu
dıştan saran koruyucu zardır. Solunum organı
olarak görev yapar. Geniş yüzeyi ile O2 ve
CO2 alışverişini sağlar.
○ d. Vitellüs Kesesi: Embriyoya besin sağlayan
yapıdır. Bütün omurgalılarda vardır. Kuş ve
sürüngenlerde çok büyük, balık ve kurbağalarda
normal büyüklükte plasentalı memelilerde ise
çok küçüktür.
5
○ a. Amnion zarı : Embriyo vücudununu
dışa doğru kıvrılıp embriyoyu saracak
şekilde üstten birleşmesiyle oluşur.
Embriyo ve bu zarın arası amnion
sıvısıyla doludur. Embriyo ve zar
tarafından salgılanan bu sıvı; embriyoyu
sarsıntılardan ve ısı farklılıklarından korur.
○ b. Allantoyis kesesi: Sindirim borusundan
meydana gelir. Embriyonun artık
maddelerinin toplandığı yerdir. Özellikle
embriyonik gelişimini yumurta içinde
yapan sürüngen ve kuşlarda iyi
gelişmiştir.
4
○ e. Yumurta kabuğu: Sürüngen, kuş ve
böceklerde yumurtayı dışardan saran cansız bir
yapıdır. Yumurtayı sıcak, soğuk, ve mekanik
etkilerden korur. Gaz difüzyonunu engellemez.
6
1
Download

13. Hafta