4 pohledy
na kalendárium
Celoroční včelaření pohledem čtyř
přístupů, náhledů a možností
Zima je tu a včelaři mají čas opět více číst a přitom rozmýšlet, co
udělat v příštím roce lépe. Naše roční kalendárium se tímto dílem
uzavírá a je na čase se s našimi čtyřmi přáteli rozloučit. Ve finále
jsme položili našim autorům otázky, které pomáhají odhalit něco
málo z jejich života. Děkujeme za obětavost, se kterou pro náš časopis kalendárium připravovali.
Obdobie slnovratu
PRIRODZENÝ CHOV
Zimný slnovrat je pre včelára
veľkým sviatkom. Návrat slnka
v období zimných sviatočných dní
odpozorovali ľudia veľmi dávno.
Včelárova práca je tiež o pozorovaní života včelstva, počasia a okolitej
prírody.
Pri práci s ťažkými debničkami
úľov plných včiel a medu si často
krát uvedomujem, že zvuk včiel je
jedinečný. Keď sedím v kresle poblíž úľov, počúvam bzukot spievajúcich včiel, ktoré v tisícoch prichádzajú do úľa, odchádzajú z neho
a vôbec ma nevnímajú. Často krát
tam na chvíľu zaspím a po prebudení zistím, že som úplne svieži, že
to bol rýchly relax.
Práve takéto poznanie je pre
mnohých dôvodom na to, že v pokojnom prostredí svojho dvorka,
v šere pod jabloňou, medzi kríkmi
záhrady, majú jeden úľ so včielkami, kde predovšetkým v kľude relaxujú vedľa včelieho úľa
po ťažkej celotýždňovej
práci plnej zhonu, hluku a stresov.
Je prírodné včelárenie šialeným relaxačným včelárením? Čo myslíte?
Včelári dávno poznajú liečivé
účinky spevavej reči včiel. Včelár
podľa zvuku včiel dokáže určiť,
čo sa práve v úli robí. Naši starí
otcovia vedeli, že ticho lieči, staré
mamy spievali vnúčatám pri kolíske,
rozpoznali pozitívne účinky zvuku
na zdravie človeka, a preto si radi
vo sviatočnú letnú chvíľu zdriemli vo
včelíne.
Nie vždy nás pobyt pri včelách
ukľudňuje. Časom včelár rozpozná
rozdiel medzi nahnevaným a spokojným bzučaním včiel. Intuitívne
vieme rozpoznať rozdiel medzi vrčaním, štekaním a pradením, cvrlikaním. Jeden zvuk nás upozorňuje na poruchu, nedostatok zásob,
smäd, votrelca v úli a druhý hovorí
o spokojnosti, plných komorách
medu, zdravom rozvoji. Práve ten
spokojný spev včiel napovedá našej
duši, že je všetko v poriadku a to je
182
Moderní včelař ZIMA 6/2011
presne to, čo potrebujeme dnes počuť každý deň. Naši predkovia vedeli, prečo sa pokojne odpočíva vedľa
úľov v tieni stromu. Spoznali, že včely spievajú.
V rámci kalendária jste zastupoval jeden ze čtyř přístupů k včelařině. Neláká vás občas si to
s někým z těch dalších tří vyměnit
a zkusit to jinak?
Budúca včelárska sezóna bude už
desiatou čo sa venujem úžasnému
štýlu včelárenia na prírodnom diele.
Pred tými desiatimi rokmi som si to
vyskúšal ináč. Včeláril som v úľoch
s národnou rámikovou mierou, v hlbokých aj plytkých nadstavkoch.
Techniku s rotáciou nadstavkov
v úľovej zostave považujem za najprirodzenejšie zaobchádzanie so
včelím organizmom pri komerčnom
spôsobe včelárenia. Trámikové úle,
so staronovými, dávno objavenými postupmi, ktoré sa dnes používajú vo včelárskych technológiách
ako najmodernejšie, sú vynikajúcou úľovou zostavou, ktorá mi dáva
možnosť zužitkovať všetky moje
skúsenosti z priemyselných foriem
vedenia včelstiev. S trámikovými
úľmi som pochopil, čo od mojich
včiel vôbec chcem, pričom môžem
použiť ktorúkoľvek známu metódu
vedenia včelstiev. Tradičný spôsob
včelárenia s prirodzeným včelím dielom síce produkuje menej medu,
celkom určite však rešpektuje prírodné zákony vo včelstve. Na mojom blogu som sústredil informácie
z celého sveta o tom, že ide to aj bez
medzistienok a že sa v trámikových
úľoch dá včeláriť aj profesionálne.
Takže, nemám čo meniť a nemám
čo skúšať ináč.
Milan Bencúr ležící, relaxující
Jakou roli hraje vaše včelaření
ve vašem životě?
Na túto osobnú otázku zareagujem tak, že moja rodina a ja sme
urobili prestavbu nášho života potom, čo sa deti rozpŕchli do celého
sveta a s manželkou sme zostali
sami v rodinnom dome na dedine.
Peniaze získané zo včiel sa tým
pádom stali druhoradé a prioritou
sa pre mňa stala kvalita. Na chémiu orientované spoločnosti míňajú v poľnohospodárstve veľa pe-
ňazí na ochranu svojich záujmov
a bohužiaľ nemajú záujem o projekty zaoberajúce sa prírodným včelárením. Koniec koncov, včely nie sú
zdrojom ich príjmov. To vyvoláva vo
mne pocity, že niekto musí niečo
urobiť. Tak som sa dostal na cestu
šírenia kultúry včelárenia v súlade
s prírodou a popri svojej práci míňam vo voľných chvíľach energiu
na upratovanie toho, o čom sa vo
včelárskej praxi vie, ale nehovorí.
Mám radosť z toho, že mi časopis
Moderný včelár umožnil vyjadriť sa
z môjho pohľadu prírodného včelára
na tejto improvizovanej tribúne.
Co byste vzkázal lidem, kteří by
se vaším způsobem včelaření
chtěli inspirovat?
Začiatočníkom aj profesionálom
môžem odkázať len toľko, že trámikový úľ je veľmi dobrým kompromisom pre prirodzené vedenie včelstiev, ktorý umožňuje včelám žiť ich
divokým spôsobom a včelárovi vytvára v práci so včelami vynikajúce
podmienky. Pritom bohatstvo môjho
včelárenia sa meria v ľuďoch, nie
v peniazoch. Prírodné včelárenie je
jednoducho cool.
Milan Bencúr
[email protected]
Moderní včelař
ZIMA 6/2011
183
4 pohledy na kalendárium
Období slunovratu
V rámci kalendária jste zastupoval jeden ze čtyř přístupů k včelařině. Neláká vás občas si to
s někým z těch dalších tří vyměnit a zkusit to jinak?
Ano, a průběžně to tak i dělám.
Nenazval bych to eko, bio, ale
přírodním včelařením v pohodě.
Neřeším ani tak, jestli má být dílo
úplně volné, bez trávení roztočů
či s trávením atd. Je to včelaření
co nejvíce v souladu s přírodou.
Samozřejmě se dopouštím velkého
prohřešku, ke včelám jezdím
autem, ale bohužel času je málo,
a pokud má člověk uživit 4 děti,
nemůže časem plýtvat. 
Mám dost nástavků vyrobených
z vyhoblovaného masívu v truhlárně, dokonce natřených barvou. Ba
i izolované z umělých hmot jsem
měl a dokonce nové dělám. Pro oddělky i pro srovnání. Pokud se mám
k něčemu vyjádřit, chci si to vyzkoušet. Pokud zjistím, že mi neizolování úlů stojí X kilo medu na včelstvo,
asi to nebude dilema, budu znát jen
cenu svého názoru. Volnou stavbu
jsem začal používat z nedostatku
času před dvaceti lety. V Brenerovi
jsem četl, že stavba je přirozená
věc a včely produkují vosk bez ohledu na včelaře. Takže když jsem nestíhal ve svých nízkonástavkových
Brenerech mít nalepené mezistěny,
prostě jsem nejhorší plásty vylámal
a prostrkal mezi stávající plásty.
I nyní když jsem pod vlivem Milana
přešel v posledním požívaném Brenerovu úlu (délka loučky podobná
Waré) na 100% volnou stavbu, tak
se nesnažím o úplně přirozenou
stavbu jako Milan, ale rámky prostrkávám nepřirozeně mezi vystavěné
plásty – tedy zebruji.
Stát se profesionálem? Málem
se mi to přihodilo, tedy být závislý
na příjmu ze včelaření. Ale to
má z mého pohledu tři
úskalí. Prvním je vysoká závislost
na zdraví atd. a není nic křehčího
než jednomužová firma. Druhé
úskalí je, že pokud nežijete z čerpání
dotací, i ty však budou končit, ale jen
z medu, jde o velmi nestabilní příjem.
A jak tak koukám okolo, moc profíků,
kteří by neměli nastavený byznys
na nějaké formě dotací, ať už přímo,
nebo prodeji dotovaných výrobků,
průmyslu je za nadcházející krize
jistější.
Jakou roli hraje vaše včelaření
ve vašem životě?
Velkou. Na Fascinovaném včelaři
přeložil Ing. Eman Veselý z jednoho
zahraničního blogu definici včelaře, ke které tam došli. Myslím, že je
charakteristická pro mnoho včelařů,
Karel Jiruš (bílé pantofle, modrý plášť) se spolupracovníky při kontrolní
pochůzce v jedné z laboratoří právě zřizovaného Výzkumného
a výukového včelařského centra Neradov.
nevidím. A třetí nejzávažnější úskalí
je nákazová situace ve včelaření
u nás. Z logiky věci mi vyplývá, že
za včely zodpovídá sám včelař, ale
čtením vyhlášek SVS zjišťuji, že
Český svaz včelařů. A představa,
že moje živobytí bude obklopeno
kolabujícími včelstvy (ať mor, nebo
varroóza) a nikdo nebude nic
řešit, mě z toho dokonale vyléčila.
Podívejme se jen na situaci s úhyny
z roku 2007. Mám neodbytný pocit
déjà vu. A za této situace mít
živobytí závislé na včelách, to i to
moje současné v automobilovém
184
Moderní včelař ZIMA 6/2011
Včelař je člověk, který nemůže nemít včely. Měl jsem mnoho koníčků,
zůstávají skoro jen včely. To dokazuje, že včelaření vyhovuje v každém
věku, v každé životní situaci. A dává
vám to, co si vezmete. Pohodu, klid,
zdraví i užitek.
Jakým směrem se podle vás bude
vámi zastupovaný způsob včelaření vyvíjet?
Před minulým sjezdem ČSV jsem
ještě jako jeho člen svazu napsal
do Moderního včelaře Včelařskou
Scifi. V ní byla i kromě jiného
myšlenka, že volně prodejný časopis a propagace včelaření přivede mezi včelaře nové lidi. Ať už
mladé, nebo starší, kteří budou
hledat náplň pro volný čas a přijdou mezi nás se svými znalostmi a zkušenostmi. Jsem rád, že
jsem se v tomto nemýlil. :-) Takže
můj začátečnický způsob včelaření bude mít nadále velké zastoupení. Jen s malým rozdílem,
že já se kdysi mohl učit hlavně jen
ze svých drahých chyb. Myslím, že
dnešní začátečníci se vzhledem
k současným možnostem mohou
během tří let dostat nad průměr. Ten
je dle mě stále nízký. Takže jen přílivem začátečníků se může zvednout.
Věřím, že ve včelaření bude stále
velké množství rychle se učících
začátečníků a minimum věčných
začátečníků, jak někdy vidíme okolo
sebe.
Co byste vzkázal lidem, kteří by
se vaším způsobem včelaření
chtěli inspirovat?
Nevzdávejte to! I prokopávání
slepých uliček je velmi záslužná
činnost. Přemýšlejte, zkoušejte,
ověřujte přečtené a zvláště to přednesené, pochybujte. To je myslím můj styl včelaření. Není jediné
správné včelaření ani nejlepší metodika. A radujte se u toho.
Karel Jiruš
[email protected]
Období slunovratu
HOBBY
Zima stále trochu otálí s převzetím vlády nad přírodou, jakoby se chtěla inspirovat od léta, které
přišlo tentokráte až na podzim. Naše kalendárium, které Vás čtenáře Moderního včelaře provázelo celý rok, je však pomalu u konce. Dovolte tedy malé zamyšlení nad anketními otázkami, které
nám přispěvatelům kalendária položila redakce
V rámci kalendária jste zastupoval jeden ze čtyř přístupů k včelařině. Neláká vás občas si to
s někým z těch dalších tří vyměnit
a zkusit to jinak?
Pojem „hoby včelař“, což je ten přístup k včelařině, který jsem v kalendáriu zastupoval, je velmi široký,
a jen stěží se dá přesně vymezit.
Na jedné straně pomyslného spektra může být někdo se dvěma včelstvy na balkoně bytového domu
uprostřed města a na té druhé zase
chovatel s padesáti včelstvy a profesionálně vybaveným zázemím. Pro
oba je včelaření především zábavou a dobrodružstvím, které je však
neuživí. Musím se přiznat, že jsem
několikrát, a to především v euforii z prvních úspěchů ve včelaření,
čistě teoreticky přemýšlel o včelařině jako zdroji obživy. S přibývajícími
zkušenostmi jsem však vystřízlivěl.
Včelařina je velmi tvrdá práce a je
to podnikání ne zcela bez rizika.
Chovám velkou úctu k Těm, kterým
se podařilo vybudovat v našich podmínkách opravdové farmy a učinit
ze svého koníčka solidní podnikání.
Není jich u nás mnoho a všem moc
a moc držím palce. Sám však zůstanu
raději u svých dvou stanovišť a budu
si včelaření užívat jako doposud.
Martin Jůzek při výuce chovu matek
Moderní včelař
ZIMA 6/2011
185
4 pohledy na kalendárium
Jakou roli hraje vaše včelaření
ve vašem životě?
Kdybych chtěl na tuto otázku
odpovědět s trochou nadsázky
a neotřele, přirovnal bych se k herci
epizodních rolí z provinčního
divadla, který byl nečekaně obsazen
jako Hamlet na scéně Národního.
Tak nějak by se dal charakterizovat
průlom v mém životě způsobený
vhlédnutím do včelí říše. Není to
však pouze a jen fascinace včelím
společenstvím, relaxace, poznání
sama sebe skrze poznávání
přírody, dobrý pocit z poctivě
vykonané práce. Včelaření mě také
přivedlo mezi skvělé lidi. Ocitl jsem
se v prostředí, kde jeden druhému
nezištně pomáhá a kde se nenosí
„ostré lokty“ k tomu aby se člověk
prosadil. Jsem za to velmi vděčný.
Chápu to jako dar a současně jako
výzvu.
Jakým směrem se podle vás bude
vámi zastupovaný způsob včelaření vyvíjet?
Je známo, že v Čechách stejně jako
třeba v Rakousku nebo Německu
má hoby včelaření, nebo chcete-li
včelaření v malém, silnou tradici a počet včelstev v držení malochovatelů výrazně převyšuje počty
ve velkochovech. Nemyslím si, že by
se to mělo v budoucnu nějak radikálně změnit. Jsem přesvědčen, že
možnost drobného přivýdělku stejně jako ostatní benefity z včelaření
plynoucí budou vždy lákat nové lidi.
Když vidím množství začínajících
včelařů a zájem mladých lidí o včely obecně, tak nemám strach, že
by snad včelaři vymřeli. Rizika pro
včelaření budoucnosti vidím v macešském chování lidí k přírodě. Zde
bezesporu platí rčení „největším
nepřítelem včel je člověk“. Dnes
můžeme jen těžko odhadnout dopad lidských zásahů do přirozeného
života včel na budoucí včelí populace. A právě proto je naší společnou
odpovědností zacházet se včelami
šetrně. Někteří se s tím budou jen
těžko smiřovat, ale skončila doba
kdy se pouze chytaly roje a vytáčel
med! Moderní včelař by se měl zajímat o všechny dostupné poznatky
v oboru, umět je používat v praxi
a převzít za chovaná včelstva vlastní
odpovědnost.
Co byste vzkázal lidem, kteří by
se vaším způsobem včelaření
chtěli inspirovat?
Včelaření není pro každého. To platí
ostatně i o jiných lidských činnostech. Ale tím, že to zkusíte, nemůžete nic zkazit. Začít se může samozřejmě kdykoli. Nikdy není pozdě!
Nejlépe je však začít ihned.
Na závěr bych chtěl poděkovat za Vaše dotazy i milé e-maily a popřát všem čtenářům Moderního včelaře úspěšný
včelařský rok 2012.
Martin Jůzek
[email protected]
Období slunovratu
PROFESIONÁLNÍ
Tak tu máme opravdovou zimu! Za okny mrzne, na včelnici také.
Lidé si obkládají domy polystyrénem a včelám staví příbytky jen
z coulových prken. Divná to spravedlnost. Kážeme vodu a pijeme medovinu. Jenže – je tady to jenže. Včely se umí se zimou
vypořádat po svém. Životní projevy přizpůsobí okolním podmínkám, takže jim chladno nevadí. Vadí jim však vlhko a nedostatek
vzduchu. To člověku na zimě vadí skoro všechno…
Včela, dnes a zítra
Se včelami jsem se setkal již
v dětství. Táta včelařil ve dvanácti
českých a moravských univerzálech
kousek od hranic s Rakouskem,
tehdy na konci světa. V podstatě
na
všech
fotografiích
z dětství máme s bratrem
nesymetrické obličeje.
Protože tenkrát ještě nebyly alergie
v módě, vystačili jsme si s diagnosou
„včelařovy děti“. Projít úzkou
zahradou kolem úlů totiž nebylo
vůbec jednoduché. Podobalo se to
v podstatě permanentnímu úprku.
Díky tomu jsme ve školním tělocviku
vynikali především v atletických
disciplínách. Ke včelstvům jsem
se odvážil přiblížit jen tehdy, když
186
Moderní včelař ZIMA 6/2011
jsem měl s tátou nějakou mrzutost
a na truc jsem včelám zavíral
česna… Díky dvouprostorovému
včelaření byly u nás v sezoně
na prvním místě roje a potom teprve
med. Včely létaly žihadlem napřed
a já v tom logicky žádné kouzlo
nespatřoval. Dříve než jsem ukončil
studia, táta náhle zemřel. Máma mě
poprosila, abych včelám pověděl,
že jim odešel hospodář. A možná
právě tehdy jsem si uvědomil, že
vztah mezi včelou a člověkem může
být harmonický, že si vzájemně
umějí vyhovět. Navíc jsem zjistil,
že nejlepší úl je ten, za kterým stojí
dobrý včelař. Práce na včelnici
musí jít od ruky. Nejdéle mám svá
včelstva otevřená v případě, když
však ne na konci světa, ale uprostřed Evropy!
Jako
profík
asi
nestačíte
na všechno sám. Jaká jsou specifika včelaření v týmu?
Protože jsem si přál, aby moje rodina nejen tolerovala můj včelařův
svět, ale aby přiložila i ruku k dílu,
snažil jsem se hned od začátku vyvarovat se řady chyb, jichž se často
včelaři dopouštějí. Především nemám patent na rozum. Pro rodinné příslušníky se snažím být spíš
starším sourozencem, který nemá
vždycky pravdu. Při práci na stanovišti i v medárně jsme rovnocenní
partneři, což v prostředí plném jedinečnosti a improvizace je nesmírně
užitečné. Kladívko a hřebíky, vidličku
a kliku medometu, přenášení těžkých nádob s medem – to vše jsme
rychle opustili. Vždyť to nemůže
nikoho přesvědčit o kráse a užitečnosti včelařství! Racionálně včelařit
znamená především najít rovnováhu mezi fyzickou a duševní činností. Nabídka včelařských potřeb
dnes umožňuje ušít si svůj provoz
na míru, jak nám to bude vyhovovat.
Každý rok proto do našeho včelařského provozu investujeme nemalé
prostředky. Také díky tomu zvládáme veškeré práce v rozumném čase
a nasazení.
se mi na druhém konci mobilu ozve
začínající včelař, volající služebním
telefonem.
Pochopitelně mě dohnala i mašinérie organizovaného včelařství
ve formě různých funkcí, z kterých
vás nevysvobodí ani případná stařecká demence. V organizaci práce
a hospodaření s časem a energií
je pro nás včelstvo nedostižným
vzorem. Nepotřebuje berličky v podobě odborů či politických stran.
Vystačí si se selským, pardon,
se včelím rozumem. Musel jsem
se však přenést přes řadu včelařských dogmat, tradovaných a děděných po generace. Oporu jsem
měl ve svých učitelích v sousedství,
jako byli pan Brázda či pan Stejskal.
O svém včelaření asi nenapsali ani
řádku, což je škoda. Umožnili mi však
koukat jim přes rameno a žádnou moji
otázku nepovažovali za hloupou,
čímž se pro mě stali nesmrtelnými.
Jakou roli hraje včelaření ve Vašem životě?
Včelařinu jsem vystudoval, čímž
jsem získal nejen vědomosti, ale
i přátele z oboru. Ze začátcích v univerzálech a kočovném voze má
včelstva putovala do nástavkových
úlů, nejprve silnostěnných s vysokou rámkovou mírou. Když se u nás
objevili první výrobci tenkostěnných
úlů typu Langstroth, uvědomil jsem
si, že je to šance, jak včelařit jednoduše, se silnými včelstvy. I po ekonomické stránce začal můj způsob
včelaření dávat smysl a já se odvážil koketovat s myšlenkou včelařit
na plný úvazek. Vždycky jsem si přál
dělat věci blízké přírodě, lidskému
zdraví a o své zkušenosti se podělit
s ostatními. Uvědomil jsem si, že toto
vše se mi může splnit právě nad otevřeným včelím úlem. Dnes jich mám
149, stále u rakouských hranic – už
Co byste vzkázal lidem, kteří by
se vaším způsobem včelaření
chtěli inspirovat?
Snad proto, že balancuji se svým
počtem včelstev na rozhraní zájmových a profesionálních včelařů, jsem
se v kalendáriu v průběhu roku snažil upozornit na specifika, přednosti
ale i nešvary těchto dvou světů. Vše,
co tyto světy rozděluje i spojuje,
bychom se neměli bát pojmenovat.
Jedině tak bude mezi nimi fungovat
dostatečně široký most s obousměrným provozem. Do nové sezony přeji
všem nadšeným včelařům, aby jejich včelstva byla zdravá a neúnavně
sbírala nektar i medovici, pyl i propolis. A samotným včelařům přeji,
aby též sbírali – zkušenosti, dostatek sil a odvahu před včelami obstát!
Ing. František Texl
[email protected]
Moderní včelař
ZIMA 6/2011
187
Download

Moderní včelař ZIMA - PSNV