www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
1
Obsah prezentace
» Co to je PPC, výhody
a jak PPC funguje
» Spuštění a specifika různých
druhů PPC systémů
» Vysvětlení některých pojmů
•
» Jak PPC naplánovat
• Stanovení cílů
• Definice cílových skupin
• Kritéria hodnocení
• Volba klíčových slov
• Jak vytvořit prodejně
úspěšný text
• Nastavení Google Analytics
•
www.helpmark.cz
•
•
Sklik
AdWords
eTarget
Facebook
» Správné vyhodnocení
dat ze statistik
» Jak přijímat opatření
k nápravě nedostatků
» Užitečné odkazy
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
2
Co to je PPC
Pay Per Click (plať za klik)
» Jedná se o formu reklamy, ve které inzerent platí
jen za počet přivedených návštěvníků
» Přivedený návštěvník neznamená automaticky
konvertovaný návštěvník
» Používá se primárně k zisku, propagaci atd.,
avšak je mocný nástroj i pro průzkum trhu a
volbu klíčových slov pro SEO
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
3
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
4
CTR
Click Through Rate
» Poměr mezi zobrazením a kliknutím
např.: 100 zobrazení / 1 kliknutí = 1% CTR
» CTR je ukazatelem, jak dobře reklama působí na
respondenta
» Vliv na CTR má
• kvalita reklamního textu,
• vhodnost volby klíčových slov,
• čas ve kterém se reklama zobrazuje.
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
5
CPC
» Cena za 1 kliknutí návštěvníka v PPC reklamně
» Maximální CPC je hranice, kterou je inzerující
ještě ochoten zaplatit
» Skutečná výše ceny za slovo se odvíjí:
• od nastavení maximální ceny CPC (výše nabídek)
• od CTR v porovnání s konkurencí (kvalita reklamy)
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
6
Konverze, konverzní poměr
» Konverze = převedení, změna
» Konverze návštěvníka na zákazníka
» Splnění určitých cílů
» Konverzní poměr (zkratka „KP“)
např.: 100 návštěvníků / 1 zákazník = 1% KP
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
7
ROI – Return On Investment
» Návratnost investice
» Až cca polovina firem ROI neměří
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
8
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
9
Stanovení cílů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pouze zisk
Zisk i dobré jméno značky
Především dobré jméno a druhotně zisk
Budování obecného povědomí o produktu
Informování o novinkách
Propagace webu / Facebookové stránky…
Potřeba vyměnit peníze za dobrý pocit
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
10
Definice cílových skupin
» Cílová skupina je okruh lidí, které něco spojuje,
»
»
»
»
»
např. věk, pohlaví, zájmy, region…
Čím menší cílová skupina, tím lépe se na ni cílí
Nevěřte tomu, co se o cílové skupině obecně
soudí ve společnosti (TV, tisk, internet…)
Hledejte skutečné motivy cílové skupiny, ne ty,
které cílová skupina sama uvádí
Nad svým úsudkem pochybujte a testujte jej
Co platilo dříve, nemusí platit dnes
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
11
Kritéria hodnocení
» Rozhodněte se, zda vůbec budete hodnotit
» Pamatujte na citát:
„Lež, hnusná lež, statistika“ Benjamin Disraeli
berte statistiku s nadhledem
» Správné vyhodnocování je něco mezi
matematikou a filozofií
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
12
Volba klíčových slov
» Musejí to být klíčová slova cílové skupiny
» Dávejte si pozor na více významová slova
(kolo, kurz, karabina, tablet…) a využívejte
možností přesné a frázové shody a vylučující
slova
» Různí lidé vnímají různá slova různým způsobem
» Laik používá jiná slova, než odborník
» Hodně vám napoví statistiky vašeho webu,
AdWords, Sklik…
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
13
Jak vytvořit
prodejně úspěšný text
» Nadpis je jazýček na vahách úspěchu
» Text musí
1. Přitáhnout pozornost
2. Oslovit cílovou skupinu
3. Vzbudit zájem,
zvědavost, touhu…
4. Přimět k akci
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
14
Nastavení Google Analytics
» Označujte zdroje návštěvnosti pomocí UTM
?utm_source=seznam
&utm_medium=PPC
&utm_campaign=prezentace
» Nastavte si nové profily GA s filtry pouze pro
jednotlivé kampaně
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
15
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
16
Sklik
» Zobrazuje se ve vyhledávací síti:
seznam.cz; zbozi.cz; firmy.cz…
» Může se zobrazovat v obsahové síti:
novinky.cz; super.cz; stream.cz…
» Účinnější spíše pro konzervativní, méně
intelektuální a starší cílové skupiny, ale není to
pravidlem
» Pro označení v GA nutnost použít UTM
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
17
AdWords
» Zobrazuje se na vyhledávacích webech:
»
»
»
»
google.cz; youtube.com
Může se zobrazit v rámci sítě AdSense na
obrovském množství obsahových webů
Výborné zacílení dle lokalit
Spíše mladé a intelektuální cílové skupiny
Lze propojit Google Analytics a AdWords
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
18
Facebook
» Možnost cílit i podle zájmů, pohlaví, věku,
rodinného stavu, události, lokality…
» Návštěvníci Facebooku jsou však v momentálně
jiném mentálním rozpoložení, takže obsah
reklamy vyžaduje specifický přístup
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
19
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
20
Lež, hnusná lež, statistika
Benjamin Disraeli
» Neberte statistiku doslova, často se stane, že
data v GA a z PPC systému budou odlišná, i
protože používají odlišné metody měření
» Soustřeďte se na hlavní cíle (např. zisk) a
počítejte konverzní poměr
» Vždy hledejte nedostatky a jejich příčiny,
nezapomínejte, že člověk se přirozeně chrání
tím, že nedostatky „nevidí“
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
21
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
22
Opatření k nápravě
» Při hledání příčin je ideální udělat brainstorming
» Dávejte si pozor na profesní slepotu a klidně si
přizvěte i „nezúčastněnou“ osobu
» Nedostatky bývají tam, kde je nečekáte
» Nebojte se experimentovat, je to jako s tramvají,
když ujede jedna, tak pojede další
» Experiment je nutné objektivně porovnat, proto
jej spusťte souběžně s porovnávanou reklamou
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
23
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
24
Užitečné odkazy
» Sklik – http://www.sklik.cz
» AdWords – https://adwords.google.com
» eTarget – http://www.etarget.cz
» Facebook – http://www.facebook.com
» Tvorba UTM –
https://support.google.com/analytics/answer/1033867?hl=cs
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
25
www.helpmark.cz
© Tomáš Herout
4. 1. 2015
26
Download

Prezentace