Zdravstvena ustanova – APOTEKA ”ZAJEČAR“
Nikole Pašića 11 - 13, 19000 Zaječar
Tel. 019/422 655, Fax. 019/422 656
e–mail: [email protected]
SPISAK GALENSKIH LEKOVA
KOJI SE IZRAĐUJU U GALENSKOJ LABORATORIJI ZU „ APOTEKA ZAJEČAR“
prema Pravilniku o galenskim lekovima koji se upotrebljavaju u humanoj medicini Sl.Gl.85/2011
Preaparationes liquidae ad usum dermicum
Red.
Latinski naziv leka
broj
Srpski naziv leka
Tipizirano
pakovanje
Oficinalno
100ml, 200ml,
300ml,
1L (za mag. izradu)
Ph.Helv.VI
100ml
MF 2008
100ml
MF 2008
100ml
MF 2008
100ml
MF 2008
100ml
MF 2008
50ml
MF 2008
100ml, 300ml,
1L (za mag. izradu)
Ph Jug IV
30ml
MF 2008
50ml
MF 2008
Tečni preparati za primenu na koži
1.
Acidi borici 3% solutio
Rastvor borne kiseline 3%
2.
Acidi salicylici solutio
composita I
3.
Acidi salicylici solutio
composita II
Acidi salicylici solutio
ethanolica 1%
Acidi salicylici solutio
ethanolica 3%
Acidi salicylici solutio
ethanolica 6%
Acidi salicylici solutio oleosa
6%
Salicilna kiselina, rastvor za
kožu složeni -Doroslovac
Salicilna kiselina, rastvor za
kožu, složeni II – Medicinski
losion sa kamilicom
Salicilna kiselina, etanolni
rastvor za kožu 1%
Salicilna kiselina, etanolni
rastvor za kožu 3%
Salicilna kiselina, etanolni
rastvor za kožu 6%
Salicilna kiselina, uljani
rastvor za kožu 6%
8.
Aethanolum dilutum
Diluirani alkohol
9.
Bifonazoli solutio 1% I
10.
Clindamycini solutio 1%
11.
Ethacridini lactatis solutio 0.1%
12.
Hydrogenii peroxydi solutio
diluta
Diluirani hidrogen peroksid
13.
Iodi solutio aethanolica
Etanolni rastvor joda
14.
Iodi solutio aquosa
Vodeni rastvor joda
15.
Minoxidili solutio ad usum
dermicum 2%
Minoksidil, rastvor za kožu
2%
4.
5.
6.
7.
Bifonazol, rastvor za kožu
1% I
Klindamicin, rastvor za kožu
1%
Etakridin laktat, rastvor za
kožu 0.1%
100ml, 200ml,
380ml
50ml, 100ml,
200ml
30ml,
1L (za mag. izradu)
30ml,
1L (za mag. izradu)
100ml
MF 2008
Ph Jug IV
Ph Jug IV
Ph Jug IV
MF 2008
Zdravstvena ustanova – APOTEKA ”ZAJEČAR“
Nikole Pašića 11 - 13, 19000 Zaječar
Tel. 019/422 655, Fax. 019/422 656
e–mail: [email protected]
Suspenzije
16.
Methenamini suspensio II
17.
Suspensio album 15%
18.
Suspensio album cum ethanolo
19.
Emulzije/linimenta
Benzylis benzoatis linimentum
Metenamin suspenzija za
kožu
Bela suspenzija, krečno
mleko 15%
Bela suspenzija za kožu sa
etanolom
Mazilo benzilbenzoata
120g
MF 2008
120g
MF 2008
120g
MF 2008
100g
Ph Jug IV
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
30ml
MF 2008
30ml
MF 2008
Aurikularia
Preparati za uši
Kapi za uši
Acidi borici 3% et acidi
20.
salicylici 2% otoguttae
21.
Acidi borici 3% otoguttae
Borna kiselina 3% i salicilna
kiselina 2%, kapi za uši
Borna kiselina 3%, kapi za
uši
Nasalia
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Preparati za nos
Kapi za nos i tečni sprejevi za nos
Ephedrini hydrochloridi
rhinogittae 0.25%
Ephedrini hydrochloridi
rhinogittae 0.5%
Ephedrini hydrochloridi
rhinogittae 1%
Ephedrini hydrochloridi
rhinogittae 2%
Naphazolini hydrochloridi
rhinoguttae 0.05%
Naphazolini hydrochloridi
rhinoguttae 0.1%
Natrii chloridi rhinoguttae
isotonicae
Natrii chloridi rhinoguttae
isotonicae
Solutio ad usum nasalicum
Efedrin hidrohlorid, kapi za
nos 0.25%
Efedrin hidrohlorid, kapi za
nos 0.5%
Efedrin hidrohlorid, kapi za
nos 1%
Efedrin hidrohlorid, kapi za
nos 2%
Nafazolin hidrohlorid, kapi
za nos 0.05%
Nafazolin hidrohlorid, kapi
za nos 0.1%
Natrijum hlorid, izotonične
kapi za nos
Natrijum hlorid, izotonične
kapi za nos
Rastvor za ispiranje nosa
Zdravstvena ustanova – APOTEKA ”ZAJEČAR“
Nikole Pašića 11 - 13, 19000 Zaječar
Tel. 019/422 655, Fax. 019/422 656
e–mail: [email protected]
Preaparationes liquidae peroraliae
31.
32.
33.
34.
Tečni preparati za oralnu upotrebu
Sirupi
Althaeae sirupus
Plantago sirupus
Primulae sirupus compositus
Sirupus simplex
Sirup belog sleza
Sirup od bokvice
Sirup od jagorčevine, složeni
Običan sirup
100ml
100ml
100ml
1L (za mag.izradu)
Ph Jug IV
MF 2008
MF 2008
Ph Jug IV
100ml
MF 2008
55g, 100g
MF 2008
Preaparationes buccales
Rastvori za grgljanje i ispiranje usta
Brezgenov rastvor za
35. Bresgen solutio
ispiranje usta
Preaparationes molles ad usum dermicum
Polučvrsti preparati za primenu na koži
Masi
Benzoeva kiselina,
Acidi benzoici unguentum
36.
hidrofobna mast, složena II
compositum II
( Whitfieldova mast )
37.
Acidi borici unguentum
Mast sa bornom kiselinom
38.
39.
42.
Ceratum labiale
Glyceroli unguentum
Iecoris olei unguentum
compositum
Povidoni iodinati unguentun
hydophylicum
Sulfuris unguentum 5%
43.
Sulfuris unguentum 20%
44.
Sulfuris unguentum
Unguentum
analgoantirheumaticum
Mast za usne
Mast glicerola
Riblje ulje, hidrofobna mast,
složena
Povidon jod, hidrofilna mast
10%
Sumpor, hidrofobna mast 5%
Sumpor, hidrofobna mast
20%
Mast sumpora 10%
Analgoantireumatska
hidrofobna mast
46.
Unguentum emolliens
Mast za hlađenje
47.
Unguentum emolliens aquosum
Emolijentni lipofilni krem I
48.
Unguentum pro infantibus
aquosum
Lipofilni krem za decu
40.
41.
45.
50g,
Ph Jug IV
1kg (za mag.izradu)
10g
FM 1979
1kg (za mag.izradu) Ph Jug IV
15g
MF 2008
30g
MF 2008
100g, 220g
MF 2008
100g, 220g
MF 2008
100g, 220g
FM 1979
20g
MF 2008
55g, 100g, 220g
Ph Jug IV
1kg (za mag.izradu)
55g, 100g, 220g
MF 2008
1kg (za mag.izradu)
55g, 100g, 220g
MF 2008
Zdravstvena ustanova – APOTEKA ”ZAJEČAR“
Nikole Pašića 11 - 13, 19000 Zaječar
Tel. 019/422 655, Fax. 019/422 656
e–mail: [email protected]
Kreme
Phenazoni unguentum
49.
emulsificans aquosum 4%
Gelovi
Aluminii subacetatis mucilago
50.
compositum
51.
Clindamycini mucilago 1%
52.
Mentholi mucilago compositum
53.
Metronidazoli mucilago 0.75%
54.
Metronidazoli 0.5% et
bifonazoli 0.5% mucilago
55.
56.
Minoxidili mucilago 2%
Minoxidili mucilago 5%
Paste
57. Zinci pasta
58. Zinci pasta salicylata
Fenazon, hidrofilni krem 4%
100g
MF 2008
20g
MF 2008
20g
MF 2008
20g
MF 2008
20g
MF 2008
20g
MF 2008
20g
20g
MF 2008
MF 2008
15g
15g
Ph Jug IV
Ph Jug IV
50g
FM 1979
5g
Ph Jug IV
50g
50g
MF 2008
MF 2008
Prašak za zasušivanje kože
50g
MF 2008
Glukoza, oralni prašak
Kalijum hlorid prašak
Magnezijum sulfat, oralni
prašak
Paracetamol i kofein, oralni
prašak
50g, 75g
10x1g
MF 2008
Ph Jug IV
10g
MF 2008
10x0.56g
MF 2008
Aluminijum-subacetat,
hidrofilni gel, složeni
Klindamicin, hidrofilni gel
1%
Mentol, hidrofilni gel,
složeni
Metronidazol, hidrofilni gel
0.75%
Metronidazol 0.5%, i
bifonazol 0.5%,
hidrofilni gel
Minoksidil, hidrofilni gel 2%
Minoksidil, hidrofilni gel 5%
Cinkova pasta
Lassarova pasta
Pulveres ad usum dermicum
Praškovi za primenu na koži
Aethylis aminobenzoatis
59.
conspergens
60.
Bismuti subgallas pulvis
61.
62.
Puvis antihydroticus
Pulvis adspersorius
Pulvis exsiccans ad usum
dermicum
63.
Prašak za posipanje sa
etilaminobenzoatom
Prašak bizmut subgalata Dermatol
Prašak protiv znojenja nogu
Prašak za posipanje
Pulveres perorales
64.
65.
66.
67.
Peroralni praškovi
Glucosi pulvis peroralis
Kalii chloridi pulvis 1g
Magnesii sulfatis pulvis
peroralis
Paracetamoli et coffeini pulvis
peroralis
Zdravstvena ustanova – APOTEKA ”ZAJEČAR“
Nikole Pašića 11 - 13, 19000 Zaječar
Tel. 019/422 655, Fax. 019/422 656
e–mail: [email protected]
Rectalia
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
Rektalni preparati
Supozitorije
Diazepam suppositoria 10mg
Diazepam suppositoria 5mg
Glyceroli suppositoria I
Glyceroli suppositoria II
Paracetamoli suppositoria pro
infantibus 60mg
Paracetamoli suppositoria pro
infantibus 120mg
Paracetamoli suppositoria pro
infantibus 250mg
Suppositoria
antihaemorrhoidalia II
Suppositoria
antihaemorrhoidalia III
Diazepam, supozitorije 10mg
Diazepam, supozitorije 5mg
Glicerol supozitorije I
Glicerol, supozitorije II
Paracetamol, supozitorije za
decu 60mg
Paracetamol, supozitorije za
decu 120mg
Paracetamol, supozitorije za
decu 250mg
Supozitorije protiv
hemoroida II
Supozitorije protiv
hemoroida III (kantarion)
Rektalni polučvrsti preparati
77. Unguentum antihaemorrhoidale I Mast protiv hemoroida I
7 kom
7 kom
7 kom
7 kom
MF 2008
MF 2008
MF 2008
MF 2008
7 kom
MF 2008
7 kom
MF 2008
7 kom
MF 2008
7 kom
MF 2008
7 kom
MF 2008
30g
MF 2008
100ml
MF 2008
7 kom
MF 2008
7 kom
MF 2008
7 kom
MF 2008
7 kom
MF 2008
7 kom
MF 2008
7 kom
MF 2008
7 kom
7 kom
MF 2008
MF 2008
Vaginalia
Vaginalni preparati
Vaginalni rastvori
Acidi acetici solutio vaginalis
78.
3%
Vagitorije
Clindamycini phosphatis
79.
vagitoria 120mg
Clindamycini phosphatis et
80.
nystatini vagitoria
81. Hyperici olei vagitoria
82.
Metronidazoli vagitoria 500mg
83.
Miconazoli vagitoria 200mg
84.
85.
86.
Nystatini et oxytetracyclini
hydrochloridi vagitoria
Nystatini vagitoria I
Povidoni iodinati vagitoria
Sirćetna kiselina, vaginalni
rastvor 3%
Klindamicin-fosfat,
vagitorije 120mg
Klindamicin-fosfat i nistatin,
vagitorije
Kantarionovo ulje vagitorije
Metronidazol vagitorije
500mg
Mikonazol nitrat, vagitorije
200mg
Nistatin i oksitetraciklin
hidrohlorid, vagitorije
Nistatin, vagitorije I
Povidon jod, vagitorije
Zdravstvena ustanova – APOTEKA ”ZAJEČAR“
Nikole Pašića 11 - 13, 19000 Zaječar
Tel. 019/422 655, Fax. 019/422 656
e–mail: [email protected]
STERILNI FARMACEUTSKI OBLICI
Ophthalmica
Preparati za oči
Kapi za oči
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Acidi borici oculoguttae
Atropin sulfat, kapi za oči
0.5%
Atropin sulfat, kapi za oči
Atropini sulfatis oculoguttae 1%
1%
Chloramphenicoli oculoguttae
Hloramfenikol, kapi za oči
oleosae 1%
uljane
Dexamethasonii natrii
Dexametasonfosfat
phosphatis oculoguttae 0.1%
natrijum, kapi za oči
Gentamycini sulfatis oculogittae Gentamicin sulfat, kapi za
0.3%
oči 0.3%
Atropini sulfatis oculoguttae
0.5%
Glyceroli oculoguttae
Glicerol, kapi za oči
Homatropini hydrobromidi
oculoguttae 1%
Homatropini hydrobromidi
oculoguttae 2%
Homatropin bromid, kapi za
oči 1%
Homatropin bromid, kapi za
oči 2%
Hipromeloza, kapi za oči
0.3%
Hipromeloza, kapi za oči
0.5%
Kalijum jodid, kapi za oči
2%
Natrijum kromoglikat, kapi
za oči 2%
Natrijum kromoglikat, kapi
za oči 4%
Fenilefrin hidrohlorid, kapi
za oči 2.5%
Fenilefrin hidrohlorid, kapi
za oči 5%
Fenilefrin hidrohlorid, kapi
za oči 10%
Pilokarpin hlorid, kapi za oči
1%
10.
Hypromellosi oculoguttae 0.3%
11.
Hypromellosi oculoguttae 0.5%
12.
Kalii iodidi oculoguttae 2%
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Kapi za oči borne kiseline
Natrii cromoglicatis oculoguttae
2%
Natrii cromoglicatis oculoguttae
4%
Phenylephrini hydrochloridi
oculoguttae 2.5%
Phenylephrini hydrochloridi
oculoguttae 5%
Phenylephrini hydrochloridi
oculoguttae 10%
Pilocarpini hydrochloridi
oculoguttae 1%
10ml
10ml
FM 1979
DAC
10ml
Ph Jug IV
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
10ml
FM 1979
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
Zdravstvena ustanova – APOTEKA ”ZAJEČAR“
Nikole Pašića 11 - 13, 19000 Zaječar
Tel. 019/422 655, Fax. 019/422 656
e–mail: [email protected]
19.
Pilocarpini hydrochloridi
oculoguttae 2%
20.
Sulfacetamid natrii oculoguttae
21.
22.
23.
24.
Pilokarpin hlorid, kapi za oči
2%
Kapi za oči sulfacetamid –
natrijuma
Tetrakain – hidrohlorid, kapi
za oči 0.5%
Tetrakain – hidrohlorid, kapi
za oči 1%
Timol maleat 0.5% i
pilokarpin hidrohlorid 2%,
kapi za oči
10ml
MF 2008
10ml
FM 1979
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
10ml
MF 2008
Tropikamid, kapi za iči 0.5%
10ml
MF 2008
Acikloviri oculentum 3%
Aciklovir, mast za oči 3%
5g
MF 2008
Acidi borici oculentum
Borna kiselina, mast za oči
5g
FM 1979
Bacitracini et neomycini sulfatis
oculentum
Dexamethasoni natrii
phosphatis oculentum 0.1%
Dexamethasoni natrii
phosphatis 0.05% et neomycini
sulfatis 0.5% oculentum
Dexpanthenoli mucilago ad
usum ocularium 5% II
Bacitracin i neomicin sulfat,
mast za oči
Deksametason natrijum,
mast za oči
Deksametason natrijum
0.05% i neomicin sulfat
0.5%, mast za oči
5g
MF 2008
5g
MF 2008
5g
MF 2008
Dekspantenol, gel za oči 5%
5g
MF 2008
Erythromycini oculentum 0.5%
Erutromicin, mast za oči
0.5%
5g
MF 2008
Erythromycini oculentum 1%
Erutromicin, mast za oči 1%
5g
MF 2008
5g
MF 2008
5g
MF 2008
5g
MF 2008
5g
MF 2008
Tetracaini hydrochloridi
oculoguttae 0.5%
Tetracaini hydrochloridi
oculoguttae 1%
Timololi maleatis 0.5% et
pilocarpini hydrochloridi 2%
oculoguttae
Tropicamidi
oculoguttae 0.5%
Masi i gelovi za oči
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Gentamycini oculentum 0.1%
34.
Gentamycini oculentum 0.3%
35.
36.
Hydrocortisoni acetatis
oculentum 0.5%
Hydrocortisoni acetatis
oculentum 1%
Gentamicin, mast za oči
0.1%
Gentamicin, mast za oči
0.3%
Hidrokortizon acetat, mast za
oči 0.5%
Hidrokortizon acetat, mast za
oči 1%
Zdravstvena ustanova – APOTEKA ”ZAJEČAR“
Nikole Pašića 11 - 13, 19000 Zaječar
Tel. 019/422 655, Fax. 019/422 656
e–mail: [email protected]
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Hydrocortisoni acetatis
oculentum 2.5%
Hydrocortisoni acetatis et
bacitracini oculentum
Natrii chloridi oculentum 5%
Hidrokortizon acetat, mast za
5g
oči 2.5%
Hidrokortizon acetat i
5g
bacitracin, mast za oči
Natrijum hlorid, mast za oči
5g
5%
Nystatini oculentum
Nistatin, mast za oči
Oxytetracyclini chloridi
oculentum
Pilocarpini hydrochloridi
oculentum 2%
Mast za oči oksitetraciklin –
5g
hlorida
Pilokarpin hlorid, mast za oči
5g
2%
5g
MF 2008
MF 2008
MF 2008
MF 2008
FM 1979
MF 2008
Download

Spisak galenskih lekova