Nové IPLP v praxi
Pavla Petříková Holasová
ÚL IKEM
Obsah sdělení






Doporučené doby použitelnosti
Zapracování léčivých látek do mastí a krémů
Receptury
Specifika v péči o pokožku dětí
Inkompatibility v IPLP
Vybrané receptury IPLP v ÚL IKEM
Doporučené doby použitelnosti připravovaných
léčivých přípravků od 1.10.2013
Název LP
Skladování
Exspirace
Ac.borici unguentum 10%
Chránit před světlem
2 měsíce
Dexamethasoni acetas sol.1% Skleněný obal, 2-8°C, chránit před
světlem
6 měsíců
Ethacridini lactas sol.
4 měsíce
Ve skle, 15-25°C
Ethanolum 60%
6 měsíců
Hydrogenii peroxidum 3%
Chránit před světlem
3 měsíce
Iodi solutio aquosa
V obalech nereagujících na jod, 1525°C, chránit před s.
4 měsíce
Iodi sol.ethanolica
V obalech nereagujících na jod, 1525°C, chránit před s.
2 měsíce
Iodi sol. glycerolica
V obalech nereagujících na jod, 1525°C, chránit před s.
4 měsíce
Natrii tetraboras globulus
Při T do 20°C
2 měsíce
Natrii tetraboras glycerolica
Skleněný obal, 15-25°C
4 měsíce
Zinci oxidi pasta,
Zinci oxidi pasta 50%
Do 25°C
9 měsíců
Zinci oxidi suspensio,
Zinci oxidi susp.cum
levomentholo
V širokohrdlých skleněných obalech,
při T 15-25°C
6 měsíců
• Rozvažované LL a pomocné látky max.6 měsíců v rámci doby použitelnosti stanovené výrobcem.
• LP připravované technologií v uzavřeném systému (unguator) expirace možno prodloužit
o 2 měsíce.
• Pevné dělené lékové formy až 3 měsíce.
ZAPRACOVÁNÍ LÉČIVÝCH LÁTEK DO MASTÍ A
KRÉMŮ
AC. BENZOICUM
AC. BORICUM
AC. SALICYLICUM
suspendovat
předmísit s vhodnou
pomoc. l.
suspendovat
předmísit s vhodnou
pomoc. l.
suspendovat
předmísit s tekutým
parafínem
předmísit s glycerolem
nebo částí základu
ARGENTI NITRAS
vemulgovat
rozpustit v aq.purif. (1:0,5)
do mastí či
oleokrémů
do hydrokrémů
během přípravy
nezahřívat-riziko
pozdějšího
vykrystalizování!
BALSAMUM
PERUVIANUM
DEXAMETHASON
ACETAS
DEXPANTHENOL
předmísit s ol. ricini (1:1)
do mastí či
oleokrémů (do čípků)
předmísit s
polysorbátem 80
do hydrokrémů
přímo
do bezvodého
neoaquasorbu
vemulgovat
vemulgovat
rozpustit v
propylenglykolu
rozpustit
přímo (rozpuštění lze
urychlit zahřátím)
do gelů, hydrofilních
krémů
vemulgovat
rozpustit v aq.purif. (1:1)
do oleomastí a
oleokrémů (do
vaginálních a rektálních
čípků)
optimální pH 5-6,
proto do Cutilanu
přidat mléčnanový
pufr (tj. 1g ac.
lacticum a 4g natrium
lacticum 50% na 100g
přípravku)
suspendovat
DITHRANOL
chránit před
oxidací
kys. salicylovou
v bezvodých základech
(2%)
kys. askorbovou
v hydrokrémech (0,5%)
vemulgovat
rozpustit v
propylenglykolu (za tepla
1:5)
do emulgujících i
emulzních oleomastí,
oleokrémů a
hydrokrémů
suspendovat
velmi jemně rozdrobnit
např za pomoci EtOH
96% a předmísit s
tekutým parafínem
vemulgovat
přímo nebo předmísit s
horkou aq. purif.
suspendovat
předem velmi jemně
rozdrobnit za pomoci
EtOh či acetonu
do krémů, mastí, gelů
rozpustit
v aq.purif. - pokud to
požadovaná koncentrace
umožňuje (rozpustnost
je 1:120)
do hydrogelu
CHLORAMPHENICOL
ICHTHAMOL
METRONIDAZOL
NE vysoká
teplota!
při pH 2-6 je
stabilita cca 30
dní při teplotě
místnosti;
do bezvodých oleomastí nejstabilnější je
v bezvodých
mastech (i
několik let)
NYSTATIN
předmísit s glycerolem
do gelů a slizů
předmísit s menším
množstvím základu,
paraf.liq. či oleum olivae
do mastí, krémů
předmísit s ol. ricini (1:1)
do mastí či oleokrémů
předmísit s polysorbátem
80
do hydrokrémů
přímo
do hydrokrémů
vemulgovat
rozpustit v aq.purif. (1:2)
do oleokrémů a emulzních mastí
rozpustit
přímo
do hydrokrémů
suspendovat
předmísit s tekutým
parafínem nebo ol. ricini
do mastí či oleokrémů
předmísit s glycerolem
nebo polysorbátem 80
do hydrokrémů
předmísit s ol.prafini nebo
ol. helianthi
do bezvodého oleomasťového
základu (synderman, základ pro ATB
aj.)
nepřipravovat
do hydrokrémů
suspendovat
vemulgovat
PIX
LITHANTHRACIS
SEPTONEX
SULPHUR AD
USUM EXTERNUM
suspendovat
TETRACYCLIN
UREA
suspendovat
(při c ≥ 40 %)
jemně rozdrobnit, lze do bezvodého
předmísit s polovičním základu (ne
množství ol.parafini
oleokrém nebo
emulzní masti)
vemulgovat
(při c = 2 - 20 %)
rozpustit v aq.purif.
(1:1,2)
do emulgujících i
emulzních
oleomastí a
oleokrémů
do Cutilanu nastavit
vhodné pH (4-7)
mléčnanovým
pufrem (tj. 1g ac.
lacticum a 4g
natrium lacticum
50% na 100g
přípravku)
rozpustit
přímo
do hydrokrémů
uchovávat v
chladu
suspendovat
jemně rozdrobnit, lze do bezvodého
předmísit s polovičním základu
množství tekutého
parafínu
(pokud LP obsahuje
kys. salicylovou)
ZINCI OXIDUM
suspendovat
předmísit s tekutým
do mastí, past
parafínem nebo ol.
helianthi nebo přímo s
částí základu
při mísení s
rostlinnými oleji
NE za vysoké
teploty!
RECEPTURY
Bendovy nosní kapky (s Pamykonem)
Dehtový šampon
Rp.
Carbonis detergens tinctura
Spiritus saponis kalini
10,0g
ad 100,0g
Nejlépe přiložit informační leták o použití.
• Nechat působit 3-5 minut → vymýt teplou vodou → nakonec
oplach kštice vlažnou vodou s octem (4 PL na 1litr vody) nebo
kys.citronové (1ČL na 1 litr vody) → oplach čistou vodou
• 2 – 5x týdně nebo jednorázově k vymytí mastných přípravků na
odšupení ze kštice
• Po aplikaci důkladně umýt ruce.
Vitaminová mast
Nosní mast s Erevitem
Rp.
Ac. borici
Natrii tetraborici aa 1,0
Erevit gtt.
5,0 ml
Synderman
ad 20,0
Vysoké množství boritých sloučenin
(10% nevhodné na kůži!!!)
Erevit = tocoferol-alfa-acetát
↑ konfortu příprava emulzní formy
Rp.
Ac. borici
Natrii tetraboratis aa 0,3
Glyceroli 85%
2,5
Tocoferoli alfa acetatis 0,3
Olivae ol. raffin.
4,0
Synderman
ad 20,0
Snížení boritých sloučenin.
Specifika v péči o pokožku dětí
Riziková léčiva v magistraliter
•
•
•
•
•
•
•
Kyselina boritá
Kamenouhelný dehet
Fenol
Resorcinol
Sloučeniny rtuti
Barviva (genciánová violeť, rivanol aj.)
Kyselina salicylová
(Některá z nich se u dětí používat vůbec nesmějí, jiná pak s opatrností v závislosti
na koncentraci léčiva, místu aplikace, velikosti potírané plochy a věku dítěte.)
Alternativy
Resorcinol
Taninový líh
– Methemoglobinémie
(abnormálně vysokého množství
methemoglobinu v krvi → žádný
přenos O2 do tkání → hypoxie),
cyanóza, hemoglobinurie
(hemoglobin v moči → poškození
ledvin), v literatuře popsány
případy úmrtí kojenců.
– lokální iritace a vykazuje
relativně vysoký
senzibilizační potenciál
– Děti: NEDOPORUČUJE
Rp. Tannini solutio ethanolica 3 %
RDP
Tannini
3,0
Glyceroli 85 % 1,0
Ethanoli 60 % 50,0
Aq. purif. ad 100,0
M. f. sol.
D. S. 1–2 × denně potírat
postižená místa
Fenol (Phenolum)
– výrazná resorpční nefrotoxicita i hepatotoxicita
– výjimečně v kombinovaných LP krátkodobě na
malé ohraničené plochy
– děti: KONTRAINDIKACE
Methylrosanilinii chloridum
trifenylmetanové barvivo,
antiseptické, fungistatické a slabě adstringentní
použití:
u dětí výhradně na soor v dutině ústní (2× denně po dobu 3
dnů), popř. na omezené plochy na kůži „tečkováním“
novorozenci a kojenci vodný roztok 0,1–0,3%,
starších děti max.0,5%.
roztok 1% aplikace u dětí starších 12 let
Alternativy
Nystatinová suspenze 50 000 IU/g
Rp.
Chlorhexidin-glycerol 0,5% roztok
Rp.
Nystatini
1 mil. IU
Glyceroli 85 %
ad 20,0
M. f. susp.
D. S. 4–6 × denně nanášet na
postižená místa na sliznici dutiny
ústní
Chlorhexidini digluc. sol. 20 % 0,5
Glyceroli 85 %
ad 20,0
M. f. sol.
D. S. K vytírání dutiny ústní 2 ×
denně.
Aplikace při těžších formách moučnivky.
Glycerol kryje hořkou chuť chlorhexidinu.
Pix lithanthracis
• výrazný fotosenzibilizační potenciál
Kontraindikace:
– 1.trimestr těhotenství, období kojení a děti do 1 roku
– V EU úplný zákaz používání kamenouhelného dehtu u dětí
Aplikace:
– pouze malé plochy, nepřekračovat 5% povrchu těla
– krátkodobě, maximálně 3 týdny
– sledování ledvinných funkcí
Použití:
– děti 1 – 12 let v koncentraci 1-5%
– podzimní a zimní měsíce
Acidum salicylicum
• keratoplastický (1-5%), keratolytický (>5%),
antiflogistický, antipruriginózní úč.dle koncentrace
• v pediatrické praxi zvýšená opatrnost
Doporučená aplikace:
• novorozenci a kojenci do 6 měs. BEZ APLIKACE
• starší kojenci a malé děti maximálně 1% koncentrace (malá ložiska
1,15)
• děti od 6 let 5% koncentrace
Alternativy
Salicylový olej 1%
Rp.
Ureae gelatum 5%
Rp.
Ac. salicylici
1,0
Olivae olei raff. ad 100,0
Ureae
Glyceroli 85 %
aa 5,0
Olivae olei raffin.
54,0
Polysorbati 80
1,0
Gelati carbomeri 0,7 % ad 100,0
M. f. sol.
D. S. Na šupiny ve vlasech.
M. f. gelat.
D. S. K odstranění šupin na noc,
ráno vymýt.
Acidum boricum
• V nižších koncentracích sporný účinek
• Vyšší koncentrace toxicita!!!
Smrtelná dávka se u kojenců uvádí 2 g, u malých dětí 5–6 g
kontraindikace:
veškerá externa obsahující jako léčivou látku kyselinu boritou a
sloučeniny bóru u dětí do 10 let věku, u starších dětí pak jen v
koncentraci do 3%.
Nevhodné předepisované (doporučované) přípravky:
Solutio Jarisch, Acidi borici solutio 3 %, Acidi borici unguentum 3 %
a Pytiol
Alternativy
Sol.Jarisch
Rp.
Acidum boricum
Glycerolum 85%
Aqua purificata
20,0g
40,0 g
940,0 g
Hypertonický ʘ, pH 3,6–4,2.
Solutio laglyk
Rp.
Ac. lactici
1,0
Natrii lactatis sol. 50 % 4,0
Glyceroli 85 %
40,0
Natrii chloridi
8,6
Aq. purif.
ad 1 000,0
M. f. sol.
D. S. K vysýchavým obkladům
pH 4,2–4,8 shodná s pH kožního povrchu,
osmolarita shodná se sol.Jarish
Alternativy
Acidi borici solutio 3%
Rp.
Ac.borici
3,0
Aq. purificata ad 100,0 g
Solutio sobudil
Rp.
Aluminii acetotartratis sol. 5,0
Natrii chloridi 14,0
Aq. purif. ad 1 000,0
M. f. sol.
D. S. K obkladům několikrát
denně.
pH 4,2–4,9 (úprava kožního povrchu do
kyselých hodnot), osmolarita shodná se
sol.ac.bor.3%
Alternativy
Pityol ung.
Rp.
Ichtammolum
Acidum boricum
Zinci oxidum
Guaiazulenum
Vaselina alba
Infichtol = Zinci unguentum
cum ichthammolo pro infantibus
0,6 g
0,3 g
6g
3 mg
ad 30 g
Rp.
Ichthammoli 2,0
Zinci oxidi 20,0
Olivae ol. raffin. 15,0
Vaselini albi ad 100,0
M. f. ung.
D. S. Na projevy 1–3 × denně.
Vhodné pro děti od 1 roku, při koncentr.
ichtammolu 1% lze aplikovat kojencům.
Ol.olivae lze nahradit ol.parafini liq.
Inkompatibility v IPLP
Inkompatibility v IPLP
1. Inkompatibility fyzikální stavové změny při přípravě
a uchovávání léčivých přípravků nebo o obtížnost přípravy.
Nevhodně zpracovaná kombinace léčivé a pomocné látky.
Příčiny:
zevní vlivy (obalový materiál, okolní atmosféra, světlo, teplo),
vzájemné působení složek (nerozpustnost, nemísitelnost apod.)
Kromě absorpce se pokaždé jedná o viditelnou inkompatibilitu.
2. Inkompatibility chemické látkové změny (chemické
reakce vlivem zevních podmínek nebo mezi jednotlivými
složkami navzájem)
Příklady
Rp.
Ichtammoli 0,5
Canesten® ung. 20,0
Zinci oxidi 4,0
Acidi salicylici 1,5
Tetracyclini hydrochloridi 0,5
Triamcinolon Léčiva® ung. 5,0
Ung. lenientis ad 150,0
M.f. ung.
D.t.d. No II. (duas)
S. zevně
Vysvětlení:
• „aby něco zabralo“
• Výše kombinace kortikoidu s
antimykotikem a antibiotikem
nedostatečná = vznik rezistence
• stabilita max.10 – 14 dní
(tetracyclin)
• nevhodné mísení různých
masť.základů
Příklady
Rp.
Ac. salicylici
3,0
Helianthi olei raffin. ad 100,0
M.f. sol.
D.S. do kštice
Vysvětlení:
rozpustnost ac.salicylici v ol.helianthi
je 1:49 → náhrada 30g ol. helianthi
za ol.ricini (rozpustnost 1:10) = roztok
s trvalým rozpuštěním ac.salic.
Příprava:
Ricinový olej smísit se slunečnicovým,
zahřát na T 70–80 °C → rozpustí ac.
salicylicum.
Po rozpuštění a ochlazení přeplnit do
obalu .
Uchovávat při pokojové teplotě.
Vybrané receptury IPLP v ÚL IKEM
Emolienční mast s vit.E, dexpanthenolem a ureou
Rp.
Dexpanthenoli
5,0
Tocoferoli
0,5
Urea Purae
5,0
Ac. Lactici
1,0
Natr.Lac.Sol 50%
4,0
Dimeticoni
6,0
Glyceroli 85%
2,0
Aq.Purif.
14,0
Cutilani
ad 100,0g
Příprava:
V kádince smísit kys.mléčnou, ʘ
mléčnanu sodného, 6g H2O (rozpustnost
urea/aq.purif. je 1:1,2) a glycerol → rozpustit
ureu. V třence ke Cutilanu přidat
tocoferol, dimeticon → postupně
vemulgovat roztok. V kádince rozpustit
dexpanthenol v 5g horké H2O → po
ochlazení přidat do směsi (zbývající H2O
vypláchnout kádinku a přidat do masti).
Použití:
zvláčňující, hojivá, změkčující, hydratační
mast, podporuje tvorbu ochranného
kožního filmu. Doplněk k ošetření suché,
ekzematické, atopické kůže, snižuje svědění
Mast s levandulovou silicí
Rp.
Ol. Levandullae 3,0
Glycerini
10,0
Aq.Calcis
20,0
Syndermani
50,0
Vas. Flavi
20,0
M.f. ung
D.S. k promazání
Příprava:
V třence Synderman + vaselina. Postupně
vemulgovat aq.calcis a glycerol. Nakonec
levandulová silice a promísit.
Použití:
Aq.calcis upravuje (↑) pH masti, slabě
antimikrobní účinky.
Levandulová silice ↑ kožní prokrvení,
antiseptický a antipruriginózní účinek.
Na svědění těla. V IKEM pro pacienty
užívající telaprevir.
Aplikace 10-15g masti denně.
Gynekologický crm.bez chloramfenikolu
Rp.
Dexamethasoni 0,005
Propylenglycoli 3,5
Nystatini
3 MIU
Crm. Neoaquasorbi ad 50,5g
M.f. crm
D.S. 1-2x denně
Příprava:
Nystatin (navážku v gramech vždy
přepočítat dle aktuální účinnosti danou
výrobcem) rozetřít v trituraci dexametas.
Přidat propylenglykol, rozetřít, po částech
přidat crm.neoaquas. Promíchat.
Použití:
gynekologická mast s protizánětlivým a
antimykotickým účinkem.
Aplikace: 1-2x denně
Panthesil s 10% konopného oleje
Rp.
Ac. lactici
0,5
Aq. pur.
7,0
Cannabis sativae oleum 5,0
Cutilani
28,95
Dexpanthenoli
2,5
Dimeticoni 350
1,5
Glyceroli 85%
1,0
Lavandulae ol.
0,05
Natrii lactatis sol.
2,0
Urea
1,5
Příprava:
V kádince smísit kys.mléčnou, ʘ mléčnanu
sodného, 2g H2O (rozpustnost
urea/aq.purif. je 1:1,2) a glycerol →
rozpustit ureu.
V třence ke Cutilanu přidat dimeticon →
postupně vemulgovat roztok.
V kádince rozpustit dexpanthenol v 5g
horké H2O → po ochlazení přidat do směsi.
Přidat konopný olej a levandulovou silici,
řádně zapracovat do masti.
Použití:
zvláčňující, hojivá, změkčující, hydratační
mast, podporuje tvorbu ochranného
kožního filmu. Doplněk k ošetření suché,
ekzematické, atopické kůže.
Kapsaicinová mast
Rp.
Příprava:
Mentholi
Methylsalicylati
Camphori
Tinct.capsaicini
Ol.lavandulae
Ambidermani
2,5
15,0
5,0
5,0
1,25
221,25
M.f. ung
D.S. několikrát denně
Menthol a kafr smíchat až směs ztekutí,
vmíchat do ambidermanu, přidat
methylsalicylát a levandulový olej.
Použití:
Methylsalicylát je účinný proti podráždění
s antiflogistickým, analgetickým,
adstringentním a protizánětlivým účinkem.
Kapsaicin je rostlinný alkaloid zlepšující
krevní cirkulaci. Menthol a kafr také
napomáhají prokrvení.
Používané publikace v ÚL IKEM
• Magistraliter receptura v dermatologii
(Zbyněk Sklenář et al)
• Magistraliter receptura ve stomatologii
(Zbyněk Sklenář a Vladimír Ščigel)
informace o surovinách, inkompatibilitách a recepturách
získáte také na www.solen.cz
Děkuji Vám za pozornost
Download

Nové IPLP v praxi konference 2014