Sheet1
ZDRAVSTVENA USTANOVA „ APOTEKA KRUŠEVAC“
Luke Ivanovića 34, 37000 Kruševac
tel/fax 037 418 030
Galenska laboratorija
tel/ fax 037 442 905
PIB 1002295488, Matični broj 06957552, Tekući račun: 840-380661-29
SPISAK GALENSKIH LEKOVA KOJI SE IZRAĐUJU U GALENSKOJ LABORATORIJI ZU „APOTEKA KRUŠEVAC“
prema Pravilniku o galenskim lekovima koji se upotrebljavaju u humanoj medicini Sl.gl.85/2011
Sterilni galenski lekovi ( kapi za oči ):
R.br.
1
2
3
4
5
Latinski naziv galenskog leka
Acidi borici oculoguttae
Hypromellosi oculoguttae 0,3%
Atropini sulfatis oculoguttae 0,5%
Atropini sulfatis oculoguttae 1,0%
Chloramphenicoli oculoguttae oleosae 1%
Srpski naziv galenskog lekaPakovanje
Kapi za oči borne kiseline 10ml
Hipromeloza, kapi za oči 0,3%
10ml
Kapi za oči atropin sulfata 0,5%
10ml
Kapi za oči atropin sulfata 1,0%
10ml
Hloramfenikol,kapi za oči, uljane
5ml 1%
Kapi za nos
R.br.
1
2
3
4
5
Latinski naziv galenskog leka
Srpski naziv galenskog lekaPakovanje
Ephedrini hydrochloridi rhinoguttae 0,5% Efedrin- hidrohlorid, kapi za 10ml
nos 0,5%
Ephedrini hydrochloridi rhinoguttae 1%
Efedrin- hidrohlorid, kapi za 10ml
nos 1%
Natrii chloridi rhinoguttae isotonicae
Natrijum hlorid, izotonične kapi
10mlza nos
Naphazolini hydrochloridi rhinoguttae 0,05%Nafazolin- hidrohlorid, kapi za
10ml
nos 0,05%
Naphazolini hydrochloridi rhinoguttae 0,1%Nafazolin- hidrohlorid, kapi za
10ml
nos 0,1%
Tečni preparati za spoljnu primenu
Page 1
Sheet1
R.br.
Latinski naziv galenskog leka
1 Acidi borici solutio 3%
2 Acidi salicylici solutio composita
3 Aethanolum dilutum
4 Ethacridini lactatis solutio 0,1%
5 Hydrogenii peroxydi solutio diluta
6 Minoxidili solutio 2%
Srpski naziv galenskog lekaPakovanje
Rastvor borne kiseline
100ml,300ml,500ml
Salicilna kiselina, rastor za kožu,
120ml
složeni
Diluirani etanol
100ml,300ml,500ml,1000ml
Etakridin- laktat, rastvor za kožu
100ml,500ml,1000ml
0,1%
Diluirani hidrogen- peroksid 100ml,300ml,500ml,1000ml
Minoksidil, rastvor za kožu 2%
100ml
Tečni preparati za oralnu primenu
R.br.
1
2
3
4
Latinski naziv galenskog leka
Althaeae sirupus
Plantago sirupus
Primulae sirupus compositus
Thymi sirupus
Srpski naziv galenskog lekaPakovanje
Sirup belog sleza
120ml
Sirup od bokvice
120ml
Sirup od jagorčevine, složeni120ml
Sirup od timijana
120ml
Polucvrsti preparati za spoljnu primenu
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Latinski naziv galenskog leka
Aluminii subacetatis mucilago compositum
Carbomeri mucilago
Iecoris olei unguentum compositum
Minoxidili mucilago 5%
Mentholi mucilago compositum
Unguentum analgoantirheumaticum
Unguentum antihaemorrhoidale II
Unguentum emolliens
Urei unguentum aquosum II 5%
Urei unguentum aquosum II 10%
Srpski naziv galenskog lekaPakovanje
Aluminijum- subacetat, hidrofilni
40g gel, složeni
Hidrofilni gel karbomera
100g, 500g, 1000g
Riblje ulje, hidrofobna mast, 20g
složena
Minoksidil, hidrofilni gel 5%40g
Mentol, hidrofilni gel, složeni40g
Analgoantireumatska hidrofobna
40g mast
Mast protiv hemoroida II
20g
Mast za hlađenje
100g, 500g
Urea, lipofilni krem 5%
100g
Urea, lipofilni krem 10%
100g
Page 2
Sheet1
11 Unguentum vaselini hydrophilicum
Mast hidrofilnog vazelina
1000g
Praškovi za spoljnu primenu
R.br.
Latinski naziv galenskog leka
1 Aethylis aminobenzoatis conspergens
2 Pulvis antihydroticus
Srpski naziv galenskog lekaPakovanje
Prašak za posipanje sa etilaminobenzoatom
60g,90g
Prašak protiv znojenja nogu 60g,90g
Vaginalni preparati
R.br.
Latinski naziv galenskog leka
1 Hyperici olei vagitoria
2 Boracis vagitoria
Srpski naziv galenskog lekaPakovanje
Kantarionovo ulje, vagitorije7 vagitorija x 2,2g
Boraks, vagitorija
7 vagitorija x 3,0g
Page 3
Download

ZDRAVSTVENA USTANOVA „ APOTEKA KRUŠEVAC“ Luke