JU Služba za zapošljavanje TK
OBRRU 7.5.1-03-03
Biro: Banovići
PREGLED ZAPOŠLJAVANJA I OSOBE KOJE TRAŽE ZAPOSLENJE
U MJESECU MARTU 2014.GODINE
Red.
broj
1.
Aplikacija - obilježja
Osobe koje traže posao
-stanje krajem prethodnog mjeseca
2.
Novoprijavljene osobe koje traže posao
-u toku izvještajnog mjeseca
3.
Broj osoba brisanih iz evidencije
Ukupno
Svega
žene
Svega
žene
Svega
-u toku izvještajnog mjeseca
žene
3.1. Od ukupno brisanih u izvješt.mjesecu
Svega
zaposleno s evidencije
4.
Osobe koje traže zaposlenje
-stanje krajem izvještajnog mjeseca
4.1. Od ukupnog broja iz stavke 4:
-osobe koje prvi put traže posao
4.2. Od ukupnog broja iz stavke 4:
-demobilizirani vojni obveznici
4.3. Od ukupnog broja iz stavke 4:
-ratni vojni invalidi
4.4. Od ukupnog broja iz stavke 4:
-članovi porodica poginulih branitelja
4.5. Od ukupnog broja osoba iz stavke 4:
-ostali invalidi
5.
Broj posredovanja
u izvještajnom mjesecu, s v e g a
5.1. Od ukupnog broja iz stavke 5:
-na neodređeno vrijeme
6.
Broj realizovanih posredovanja
u izvještajnom mjesecu, s v e g a
6.1. Od ukupnog broja osoba iz stavke 6:
-na neodređeno vrijeme
7.
Broj osoba kojima je prestao radni odnos
u toku izvještajnog mjeseca, s v e g a
8.
žene
Svega
žene
Svega
žene
Svega
žene
Svega
žene
Svega
žene
Svega
žene
Svega
žene
Svega
žene
Svega
žene
Svega
žene
Svega
žene
VŠS
430
252
20
10
11
7
10
7
439
255
316
184
7
2
2
Stepen stručnog obrazovanja
SSS
NSS
VKV
17
14
1
1
1
1
1
1
17
14
6
5
1
1539
948
22
15
23
11
16
7
1538
952
951
621
55
7
2
30
24
1
1
10
7
1
1
1
1
10
7
1
1
16
7
2
7
5
1
1
9
6
354
179
6
4
815
351
1
1
35
0
1
1
1
0
0
36
0
24
72
50
7
5
16
7
2
KV
PKV
2115
902
23
5
35
8
20
4
2103
899
1097
588
255
9
21
97
57
32
12
20
4
5
3
20
4
5
3
13
3
NKV
40
24
2
1
1
1
38
23
15
7
8
2
12
3
1
1
1
1
1314
885
6
3
11
7
3
3
1309
881
896
687
197
16
19
101
69
11
5
3
3
3
3
3
3
3
3
MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA
Broj korisnika novčane naknade u
8.1 redovnom i produž. vremenu korištenja
Svega
8.2 Povratnici iz inostranstva (od 8.1)
žene
Svega
žene
8.3. Broj korisnika prava na PIO po osnovu
čl.31 Zakona
8.4. Uplaćeno (KM) u toku izvj.mjeseca
Svega
žene
KM
8.5. Broj korisnika zdravstvenog osiguranja
Svega
8.6 Uplaćeno (KM) u toku izvj.mjeseca
9. Broj korisnika novčane naknade za koje je
izvršena isplata u .......................
žene
KM
Svega
žene
za mart 2014.
9.1. Isplata za ..............god.(po spisku)
10. Broj zaposlenih demobiliziranih branilaca
u toku izvještajnog mjeseca
11. Broj zaposlenih RVI u izvještajnom
mjesecu
12. Broj zaposlenih članova porodica poginulih
branilaca u izvještajnom mjesecu
13
5,491
3,026
73
34
84
36
51
23
5,480
3,024
3,281
2,092
547
36
44
0
300
200
64
27
51
23
10
6
51
23
10
6
30
15
VSS
KM
Svega
žene
Svega
žene
Svega
žene
Broj prijavljenih stranaca
Svega
u izvještajnom mjesecu
žene
Izdanje/Revizija: 1/0
Datum: 09.05.2008.
182
0
0
0
0
0
0
3,034
1,077
0
0
32
1315
308
22
12
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Izdavač: JU Služba za zapošljavanje TK
1
Strana 1/2
490
223
JU Služba za zapošljavanje TK
14
Broj zaposlenih stranaca
u izvještajnom mjesecu
Izdanje/Revizija: 1/0
Datum: 09.05.2008.
OBRRU 7.5.1-03-03
Svega
žene
0
0
Izdavač: JU Služba za zapošljavanje TK
Strana 2/2
Download

JU Služba za zapošljavanje TK OBRRU 7.5.1-03