nezávislý
informační zpravodaj
aneb
jarní únava,
a jak s ní bojovat
P RADNA
úvodník
úvodník
Milí čtenáři,
Í
N
R
A
J
číslo 4
ročník 2011
aktuální téma
Jarní únava, a Jak
s ní boJovat
do rukou se vám dostává čtvrté číslo
nemocničního zpravodaje.
Jaro pomalu klepe na dveře, takže na
následujících stránkách najdete především rady týkající se témat, která jsou
spojená s tímto ročním obdobím. Nechybí tedy řádky věnované jarní únavě, přečtete si, co je proti ní třeba dělat, příp.
jaké přípravky či vitamíny jsou nyní nejvhodnější. S přicházejícím jarem je aktuální také téma hubnutí. Blíží se totiž čas,
kdy dlouhé a těžké zimní kabáty odložíme zpět do skříně a ruku na srdce, která
žena by nechtěla vypadat lépe.
Rozsáhlá část je věnována i aktualitám z nemocnice, především otevření
nového moderního pracoviště, pavilonu jednodenní péče, který jsme v lednu
slavnostně uvedli do provozu. Zajímavé
jsou i informace týkající se logopedie
v blanenské nemocnici. Nechybí oblíbená křížovka a přehled lékařské služby
první pomoci.
Věřím, že i ve čtvrtém čísle našeho
zpravodaje najdete zajímavé a důležité
informace nejen z naší nemocnice, ale
i užitečné rady pro zdravý životní styl.
Přeji vám příjemné počtení a krásné
jarní dny.
Podle
MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko
odborníků
tráPí
Jarní
únava tři čtvrtiny lidí, ti ostatní si
Ji nestiHnou uvědomit.
mnoHem více
Jsou k ní nácHylné ženy než muži.
Jarní únava postihuje více či méně každého
člověka a není pouze jevem moderní doby.
Trápila už naše předky a zřejmě se jí nevyhneme
ani v budoucnu. Dlouhá zima s nedostatkem
slunečního svitu nám totiž bere energii. Několik
rad a návodů, jak s ní bojovat a jak se s ní vyrovnat
najdete na straně 2.
JA R N Í
nezávislý informační zpravodaj
aneb
jarní únava, a jak s ní bojovat
P RADNA
číslo 4
ročník 2011
Aktivity
Proti jarní únavě a špatné náladě bojujme
aktivitou, sportem v přírodě, doma knihou,
pletením, návštěvou divadla, kina nebo přátel.
Zásadně by se mělo jednat o činnosti, které
nám přinášejí radost. Proti jarní únavě působí
příznivě i zvýšená sexuální aktivita. Činorodost by však na druhé straně měla být vyvážena dostatečným odpočinkem a spánkem.
Vitamíny
Organismus vyčerpaný zimou s nedostat-
kem světla trpí úbytkem vitamínů a potřebuje
vzpruhu. Rozhodující vliv na překonání jarní
únavy má vitamín C. Vitamíny můžete zakou-
pit na řadě míst, ale v lékárně se vám dostane i rady odborníka. Multivitaminy určené
speciálně pro českou populaci obsahují navíc
jód, selen, kyselinu listovou a vápník. Vitamí-
ny jsou často vyráběny v šumivé formě. Kro-
mě chutného nápoje dostaneme do těla i tolik
potřebné tekutiny.
Strava
Při překonávání jarní únavy je ideální spo-
jit aktivity prospívající tělu a duši. Mezi ty
první patří především vhodná strava. Na jaře
by Váš jídelníček měl obsahovat lehkou, nízkotučnou a nízkoenergetickou stravu.
Jídelníček
musí
obsahovat
především
ovoce a zeleninu. Musí se ale jednat o čerstvé ovoce a zeleninu nebo alespoň šťávy
je vhodné vkládat do jídelníčku první jarní
přírody v době, kdy vysvitne slunce. Je vědec-
také měl obsahovat celozrnné pečivo, ryby
málo světla. Právě světlo potřebuje lidské tělo
byliny, jako je například řeřicha, mladé pam-
peliškové listy nebo pažitka. Jídelníček by
a případně kuřecí maso.
Důležitý je i dostatek tekutin, hlavně vody
a bylinkových čajů. Už naši předkové pro pro-
čištění organismu po dlouhých zimních měsících pili všelijaké bylinkové čaje, například
z listů břízy.
Pohyb
Jaro je zároveň ideální příležitost k dlouhým
z čerstvého ovoce a zeleniny. Čím víc sníte
procházkám a dalšímu nenáročnému sportu.
ších přírodních produktů, ovšem vitaminů je
se vytváří serotonin, kterému se říká hormon
ovoce a zeleniny, tím lépe. V obchodech je
samozřejmě dostatek jablek, mrkve a dal-
v nich mnohem méně než na podzim. I proto
Nemocniční lékárna
nabízí na jarní únavu
široké spektrum
přípravků
Lékárna v blanenské nemocnici nabízí
široký sortiment přípravků na jarní únavu
a posílení organismu. Ideální jsou příprav-
ky s vitamínem C, který přináší zdroj energie a posiluje imunitní systém, v kombinaci
s antioxidanty, které zbavují tělo škodlivin.
Vhodné jsou např. přípravky s vitamínem C
doplněné o ženšen, který pomáhá proti únavě, nebo echinaceu na posílení imunity.
Třeba pomalému běhu, vytáhnout můžeme
i kolo nebo kolečkové brusle. Při sportování
štěstí. Ideální je, když se vám podaří vyrazit do
Pokud si v široké nabídce vitamínových pří-
pravků nevíte rady, neváhejte se obrátit na
odborníky. Zaměstnanci lékárny vám svými
odbornými znalostmi a zkušenostmi poskytnou kvalitní poradenskou službu a individuálně
ky dokázáno, že na lidi nepříjemně působí
zima právě proto, že jsou krátké dny, a je tudíž
k vytváření chemických látek, které pozitiv-
ně ovlivňují náladu. Slunce naše tělo patřičně
dobije. Stačí víkend na horách, v lepším přípa-
dě několik dní dovolené s dostatečným pohybem na čerstvém vzduchu. Neškodí ani několik
návštěv solária, masáž, sauna.
Jak vyzrát na jarní únavu
•
•
•
•
jezte lehká, zdravá jídla
dopřejte si dostatek ovoce a zeleniny
pijte velké množství tekutin, hlavně
vodu a bylinkové čaje
choďte na procházky a věnujte se
nepříliš náročnému sportu
Přesuny ambulancí
v blanenské nemocnici
doporučí, které přípravky jsou pro vás vhodné.
Na přelomu roku proběhlo v Nemocnici
Blansko několik přesunů ambulancí.
Telefon: 516 838 160, 516 838 161
Do nových prostor pavilonu jednodenní
péče byla přesunuta chirurgická a ortopedická ambulance.
Lékárna Nemocnice Blansko
E-mail: [email protected]
Otevírací doba
Pondělí - pátek: 7 hod. – 19 hod.,
19 hod. - 22 hod. pohotovostní služba
Sobota: 8 hod. – 12hod.,
12 hod. - 22 hod. pohotovostní služba
Neděle, svátky:
8 hod. - 22 hod. pohotovostní služba
Onkologie a Interní ambulance MUDr.
Juránkové byly přemístěny do třetího
podlaží nemocnice.
Estetická dermatologie (část provozu
neinvazivní liposukce, IPL laser) byla
přestěhována do vestibulu ve čtvrtém
podlaží nemocnice.
nezávislý informační zpravodaj
aneb
jarní únava, a jak s ní bojovat
JA R N Í
P RADNA
číslo 4
ročník 2011
Nový pavilon jednodenní péče
v Nemocnici Blansko
Od 1. ledna 2011 je v Nemocnici Blansko v provozu nové moderní pracoviště – pavilon jednodenní péče.
Byl vybudován ve spojovacím traktu mezi poliklinikou a nemocnicí jako nadstavba nad současným
radiodiagnostickým oddělením.
dospávací pokoj se vzděláním pro intenzivní péči.
Co je jednodenní péče
V první etapě bude zahrnovat obory
chirurgie, ortopedie, plastická chirurgie
a gynekologie, v druhé etapě se v krátkodobém horizontu několika let počítá s rozšířením o další obory, zejména urologii.
Recepce.
krétně rozšířila např. počet chirurgů a ortopedů, přijala nového anesteziologa. Došlo
i k navýšení počtu sester, nové jsou např.
instrumentářky na operační sál a sestry na
Jedná se o moderní formu organizace
léčebné péče v chirurgických oborech, která
má minimalizovat délku pobytu pacienta ve
zdravotnickém zařízení. V praxi to znamená, že pacient je po odeznění anestezie propuštěn do domácího ošetřování ještě v den
operace nebo nejpozději den následující.
Tento typ péče může být prováděn u pacientů, kteří nemají žádné závažné přidružené
onemocnění, mají dobré domácí zázemí a
samozřejmě rozsah operace je únosný pro
tento režim péče. Pro následnou domácí
péči budou pacienti vybaveni příslušnými
léky, pro konzultace bude možný kdykoli
telefonický kontakt s operatérem, je smluvně zajištěna agentura domácí péče a rovněž
navazující péče v lůžkovém zařízení v případě eventuálních komplikací.
Součástí pavilonu je operační sál vybavený
nejmodernější technologií, pokoje pozákrokové péče se šesti lůžky, z nichž tři jsou vybavena monitorovací technikou. Samozřejmou
součástí je sociální zázemí splňující veškeré hygienické normy. V ambulantní části se
nacházejí chirurgická a ortopedická ambulance, sálek pro drobné zákroky, sádrovna,
specializovaná ambulance pro anesteziologa
a odborné poradny. Součástí pavilonu je i stavebně připravený další operační sál, který se
bude vybavovat ve druhé etapě.
O provoz jednodenní péče se budou starat jednak stávající lékaři a zdravotní sestry, dále nemocnice navázala i nové smlouvy
jak se špičkovými odborníky z brněnských
nemocnic po stránce lékařské, tak s vysoce
kvalifikovanými zdravotními sestrami. Kon-
Operační sál.
nezávislý informační zpravodaj
aneb
jarní únava, a jak s ní bojovat
JA R N Í
P RADNA
číslo 4
ročník 2011
Jaké zákroky se budou na
jednodenní péči provádět
Z oboru chirurgie zejména operace prsu, křečo-
vých žil, kýl, hemeroidů a dále jednodušší operace
laparoskopické. Z ortopedických operací budou
nosným programem zejména artroskopie a ope-
race v oblasti ruky a nohy. V oblasti plastické chi-
systém pak tato péče znamená nemalé finanč-
bude pacient objednán na příslušnou hodinu, kdy
Co čeká pacienta na
které bude uložen na lůžko pozákrokové péče,
ní úspory související s případnou léčbou těchto
komplikací.
jednodenní péči
Pacient bude vyšetřen na ambulanci přísluš-
rurgie a gynekologie, které naběhnou v průběhu
ným odborným lékařem, který ve spolupráci
Co přináší pacientovi
praktického lékaře nebo internisty bude pro-
roku, se bude jednat o celou škálu výkonů, které
mohou být prováděny v režimu jednodenní péče.
Pro pacienta má tento typ péče dvě velké
Pozákroková péče.
s anesteziologem vyhodnotí, zda je režim jedno-
denní péče pro něj vhodný. Ambulantně cestou
vedeno předoperační vyšetření. V den operace
se dostaví na oddělení jednodenní péče a ve filtru
se převlékne. Poté proběhne vlastní operace, po
kde bude nepřetržitě pod dozorem kvalifikova-
ného personálu až do doby, kdy jej bude možno
předat jeho blízkým do domácího ošetřování.
Bude seznámen s dalším postupem, informován
o návštěvách agentury domácí péče, ambulantních kontrolách a vybaven příslušnými léky.
Náklady na vybudování oddělení jednoden-
ní péče byly zhruba 50 milionů Kč a akce byla
financována ze zdrojů Nemocnice Blansko.
výhody. Jednak možnost pobytu v domácím
prostředí v péči svých blízkých, což má příznivý vliv na psychiku a urychluje rekonvalescenci.
Druhým výrazně pozitivním rysem je minima-
lizace délky pobytu ve zdravotnickém zařízení,
z čehož vyplývá minimální možnost onemocněním tzv. nemocniční (nozokomiální) náka-
zou, což je onemocnění související s pobytem
ve zdravotnickém zařízení. V oblasti operativy
souvisí hlavně se snížením rizika infekčních
pooperačních komplikací. Část původců těchto
onemocnění se přirozeně vyskytuje ve zdra-
votnických zařízeních a u operovaného člověka
může způsobit např. infekci operační rány. Pro-
voz jednodenní péče je zcela oddělen, takže se
riziko vzniku infekcí snižuje. Pro zdravotnický
Pozákroková péče.
nezávislý informační zpravodaj
aneb
jarní únava, a jak s ní bojovat
JA R N Í
P RADNA
číslo 4
ročník 2011
Hubnout před jarem můžete i příjemně
Drastické diety? Hodiny v posilovně? Hubnout po zimě a připravit se tak na jaro a léto, kdy odhodíme
těžké a dlouhé zimní kabáty, začneme sportovat venku a připravovat se do plavek lze i příjemnějším
a pohodlnějším způsobem. Jednou z možností je neinvazivní liposukce.
Chirurgická liposukce už dáv-
několik limitací. Vždy je možné při jednom
zájem je o tzv. neinvazivní bezbo-
nesmí tedy dojít k přetížení systému přebytky
no není v požadavcích klientů
sezení řešit jen určitou omezenou část. Tuk
na prvním místě. Mnohem větší
se vstřebává přes organizmus a je vylučován,
lestnou liposukci. Laicky řečeno,
tuku. Procedura se tak musí opakovat nejméně
jedná se o rozpouštění tuku přes
pětkrát. Dochází tak k tomu, že tuk je odstra-
kůži. Tuk se následně vstřebá-
ňován vždy po určité vrstvě.
vá přes zažívací trakt a vylučuje
Liposukce už zdaleka nepatří mezi služby,
z těla ven. Nedochází tak k poru-
které si mohou dovolit pouze lidé s nadprů-
šení kůže ani podkoží mechanic-
měrnými příjmy. Kombinaci různých forem
kým zásahem.
neinvazivního hubnutí si může dnes dovolit
Zájem o neinvazivní způsob
prakticky každý.
liposukce v ambulanci estetické
Ambulance estetické dermatologie
poskytují komerční zákroky,
především v oblastech:
dermatologie při kožním oddělení blanenenské nemocnice výrazně narůstá. Kromě odstraňování
tuků v problémových partiích
(břicho, hýždě, stehna) si pře-
•
devším ženy nechávají formovat
•
i méně obvyklá místa na těle,
například paže a podbradek. To
jsou části těla, které jsou po celý
•
rok neustále na očích, a zároveň
jde o takové partie, které lze jen
silami. Možností je i odstranění
které spadá i estetická medicína, pracuje s nejmodernějšími přístroji. Ty umožňují ­nabídnout
klientům kombinaci finančně přijatelných
laserem či IPL, a využitím výplňových
materiálů
sklerotizace žil a „metliček“, lymfodrenáže manuální i přístrojové
Na recepci kožního oddělení
povadlé kůže, týká se to např.
Kožní oddělení Nemocnice v Blansku, pod
omlazování kůže (rejuvenace) frakčním
Jak se objednat?
velice těžko vytvarovat vlastními
stavů po těhotenství.
kožní chirurgie (klasická a laserová)
od 7:00 do 15:00 hod.,
tel : 516 838 365
metod formování postavy. Na oddělení využí-
Je vhodná telefonická domluva
náží. Zákrok je nebolestivý, příjemný, ale má
www.nemobk.cz.
vají ultrazvukovou a radiofrekvenční lipolýzu
s následnou manuální a přístrojovou lymfodre-
s konkrétním lékařem:
kontakty kožní ambulance na
Blanenská nemocnice se připojí k Světovému dni hygieny rukou
Světová zdravotnická organizace
(WHO) každým rokem pravidelně
vyhlašuje 5. květen a 15. říjen světovými dny zaměřenými na hygienu rukou.
Cílovou skupinou květnové akce jsou
zdravotničtí pracovníci, u nichž je pod
heslem „Save Lives: Clean your hands“
(Chráňme životy čistýma rukama) snahou poukázat na nutnost dodržovat
základní pravidla hygieny rukou včetně
správných postupů jejich ošetřování při
mytí a dezinfekci.
Obě akce společně si kladou za cíl
zvýšit povědomí laické i profesionální
veřejnosti v péči o ruce jako základní
součást preventivních opatření před
šířením infekčních onemocnění.
Nemocnice Blansko obě tyto aktivity
podporuje a stala se jedním z více než
osmdesáti tisíc zdravotnických zařízení ve světě, které se zapojují do těchto
aktivit.
JA R N Í
nezávislý informační zpravodaj
aneb
jarní únava, a jak s ní bojovat
P RADNA
číslo 4
ročník 2011
Logopedie v Nemocnici Blansko skýtá
širokou škálu možností
enti si hradí pouze regulační poplatek ve výši
30 Kč při první návštěvě a při kontrolních či
cílených vyšetřeních (zhruba jedenkrát za dva
měsíce). Ostatní návštěvy jsou bez poplatků.
V naší logopedické ambulanci si mohou
zájemci vybrat i z tzv. komerčních programů
pro širokou veřejnost – např. programy spe-
ciální péče pro děti zaměřené na podporu
koncentrace pozornosti (KUPOZ) a rozvoj všeobecných předpokladů pro vstup dětí do ZŠ
(KUPREV). Cena těchto programů je 190 Kč za
hodinu. V neposlední řadě poskytujeme Potvrzení o způsobilosti k výkonu povolání, k přijetí
na střední i vysoké školy. Tyto výkony si klienti
hradí podle ceníku přímých úhrad Nemocnice
Blansko.
Pro dospělé pacienty pořádá ambulance sku-
pinovou terapii. Klienti s podobným problémem
se schází jedenkrát za čtrnáct dnů. Skupina je
Logopedická ambulance Nemocnice
Blansko poskytuje péči dětské
i dospělé populaci s narušenou
komunikační schopností.
Péče je poskytována ambulantní formou,
klienti tedy dochází do logopedické ambulance podle předchozího telefonického či osob-
ního objednání, následné návštěvy probíhají
jedenkrát za týden nebo za čtrnáct dnů. Péče je
provozována také u lůžka pro hospitalizované
pacienty Nemocnice Blansko na jednotlivých
odděleních (JIP, neurologické oddělení, rehabilitační oddělení, interní oddělení a další).
Využití logopedie
•
po cévní mozkové příhodě (afázie, dysartrie…)
•
po úrazu hlavy
•
při obtížích s vybavováním slov
•
při poruchách polykání (dysfagie - obtíže
při přijmu tekutin či tuhé stravy)
•
ochrnutí lícních nervů (povadlý ústní koutek, nesrozumitelnost řeči...)
•
poruchy psaní a čtení (specifické poruchy
učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie,
dysmuzie, dyskalkulie..)
•
vady výslovnosti (dyslalie)
•
degenerativní onemocnění (Alzheimerova
nemoc, Parkinsonova nemoc, roztroušená
skleróza, demence aj.)
•
při poruchách plynulosti řeči (koktavost –
zadrhávání v řeči, breptavost – překotné
tempo řeči)
•
vedena logopedem. Tato forma terapie je velmi
oblíbená a má vysoký pozitivní efekt jak na rozvoj komunikačních schopností, tak pro psychickou stránku každého jedince.
Provoz logopedické
ambulance
Nemocnice Blansko
Ordinační doba ambulance:
s těžkou poruchou komunikace, při totální
Po 7:00 - 15:00 hod.
neschopnosti se verbálně vyjádřit (sesta-
Út 7:00 - 18:00 hod.
vení komunikačních tabulek a jiných
St 7:00 - 17:00 hod.
pomůcek)
V logopedii jsou využívány například metody
jako myofunkční terapie (pro stimulaci jemné
motoriky mluvidel, uvolnění svalů v okolí úst),
tzv. fonograforytmická metoda, kterou lze využít
u poruch plynulosti řeči (koktavost, breptavost),
neurokognitivní přístup pro pacienty po cévní
Čt 7:00 - 15:00 hod.
Pá 7:00 – 12:00 hod.
Další informace lze získat osobně v logope-
dické ambulanci nebo na tel. 516 838 391,
www.nemobk.cz či [email protected]
mozkové příhodě aj. Do terapie jsou vkládá-
Logopedie je vědní obor zabývající se
a dechovou ekonomikou.
i písemné formě, verbálních i neverbál-
ny neverbální techniky - prvky muzikoterapie,
arteterapie, dramaterapie, také práce s hlasem
Logopedická intervence je v celém rozsahu
hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Kli-
narušením
komunikační
schopnosti,
tedy poruchami řeči i jazyka – v mluvené
ních prostředků komunikace. 6. března
2011 Evropský den logopedie.
nezávislý informační zpravodaj
aneb
jarní únava, a jak s ní bojovat
JA R N Í
P RADNA
číslo 4
ročník 2011
10. březen 2011 - Světový den ledvin
V rámci Světového dne ledvin, který letos připadá na 10. března, mohou zájemci zdarma absolvovat
v Nemocnici Blansko vyšetření, které může odhalit případné onemocnění ledvin. Vyšetření sestává z měření
krevního tlaku, vyšetření moči a funkce ledvin. Zájemci mohou ve čtvrtek 10. března 2011 v době mezi
10. a 15. hodinou navštívit nefrologickou ambulanci, kde jsou připravena bezplatná vyšetření.
Každý desátý dospělý člověk na světě trpí
určitou formou poškození ledvin a každý rok
miliony lidí předčasně umírají na kardiovaskulární choroby spojené s chronickým onemocněním ledvin. Tento fakt byl důvodem,
proč se Mezinárodní nefrologická společnost
rozhodla vyhlásit druhý čtvrtek v měsíci březnu Světovým dnem ledvin. Letos vychází na
10. března. Cílem akce je zvýšit informovanost
zejména laické veřejnosti o nemocech ledvin,
možnostech jejich včasné diagnostiky, prevence a léčby a připomenout, že chronické onemocnění ledvin je časté, vážné, ale léčitelné.
Pro koho je vyšetření určeno...
Rizikové skupiny, tedy hlavně lidé s vyso-
kým krevním tlakem, cukrovkou, obézní, kuřá-
ci, starší lidé a ti, v jejichž rodinách se one-
mocnění ledvin vyskytlo, by měly podstoupit
vyšetření. Až 90 procent pacientů o své nemoci
neví, protože ledviny většinou nebolí, onemocnění je skryté a nijak se neprojevuje. Subjektivní příznaky přijdou až v posledním stadiu
nemoci, kdy je už v mnoha případech na léčbu
pozdě a je třeba zahájit některou z očišťova-
cích metod dialýzu, peritoneální dialýzu nebo
dokonce transplantaci ledvin.
Co je příznakem onemocnění ledvin...
Může to být i zvýšený krevní tlak, krev či
bílkovina v moči. Deset až patnáct procent
Ambulace estetické medicíny
Nemocnice Blansko
Špičkové a profesionální
služby za dostupné ceny.
Máme řešení všech Vašich
nedokonalostí.
Objednejte se ještě dnes.
kontakt:
www.nemobk.cz,
516 838 365
populace má s ledvinami nějaký problém, ať
již o tom ví nebo ne.
Co je chronické onemocnění ledvin...
Je to postupná ztráta funkce ledvin vedoucí
k jejich selhání. To pak může skončit náhradou
funkce ledvin v podobě dialýzy nebo trans-
plantace. Druhým rizikem je předčasná smrt
následkem kardiovaskulárních onemocnění.
Lidem s chronickým onemocněním ledvin hrozí nejméně desetinásobné riziko, že předčasně
zemřou následkem kardiovaskulárních one-
mocnění koronárních tepen, mozkových tepen,
periferních tepen a selháním srdce nezávisle
na tom, zda se u nich vyvine selhání ledvin.
Tímto způsobem je ročně postiženo více než
12 milionů lidí na světě. V České republice je
odhadem asi 5 % obyvatel s významně sníženou
filtrační funkcí ledvin, nejčastěji v důsledku
diabetu, hypertenze, aterosklerózy. U většiny
pacientů s chronickým onemocněním ledvin
bohužel toto onemocnění zůstává neodhaleno,
neboť probíhá bez výraznějších příznaků.
JA R N Í
nezávislý informační zpravodaj
aneb
jarní únava, a jak s ní bojovat
P RADNA
číslo 4
ročník 2011
Křížovka o ceny
Vyluštěte tajenku a získejte poukaz v hodnotě 500 Kč na jakékoliv zboží v lékarně Nemocnice Blansko.
tvrdý chléb
sklady obilí
spisovatel Karel Havlíček ...
zkratka Českého statistického úřadu
přístroj na měření rychlosti
opak pozitivu
obyvatel severského státu
měsíc v roce
Vyplněnou tajenku odešlete na adresu: Nemocnice Blansko, Sadová 33 a na obálku napište Křížovka. Uzávěrka je 5. května 2011, kdy proběhne vylosování pěti výherců poukazu, jejich jména budou zveřejněna v následujícím čísle a výherci budou informováni telefonicky nebo poštou.
Výherci z minulého čísla: Jana Reichenaverová, Blansko, Jitka Vymazalová, Blansko, Jakub Strejček, Blansko,
Eliška Zouharová, Olomučany, Marie Růžičková, Rájec-Jestřebí
Rozpis stomatologické LSPP - blanenská část
Služba je k dispozici od 8 do 12 hodin.
Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel.: 545 538 111. Ve všední dny od 17 do 7 hodin. O sobotách,
nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.
Březen
5. 3.
MUDr. Štrajtová
Černá Hora, Zdrav. stř.
608 220 806
13. 3.
MUDr. Kupková
Poliklinika Bl., Sadová 33
516 488 457
6. 3.
12. 3.
19. 3.
20. 3.
26. 3.
27. 3.
MUDr. Švendová
MUDr. Tomaštíková MUDr. Well
MUDr. Hanáková
MUDr. Havlová
MUDr. Hepp
Duben
Křtiny, Zdrav. stř.
Adamov, Smet. nám. 327 Adamov, Smet. nám. 327 Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101 516 439 404
516 446 398
516 447 605
516 418 788
516 418 786
516 434 055
2. 4.
MUDr. Hosová
Rájec, Zdrav. stř.
516 432 138
10. 4.
MUDr. Jílková
Rájec, Ol. Blažka 145
516 410 786
3. 4.
9. 4.
16. 4.
MUDr. Hošák
MUDr. Houdková
MUDr. Juráková
Adamov, U Kostela 4 Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
516 446 428
516 418 787
516 418 787
17. 4.
MUDr. Klapušová
Poliklinika Bl., Sadová 33
516 488 452
25. 4.
MUDr. Kupková
Poliklinika Bl., Sadová 33
516 488 457
23. 4.
24. 4.
30. 4.
MUDr. Kovandová
MUDr. Kulhánková
MUDr. Láníková
Květen
Poliklinika Bl., Sadová 33
Křtiny, Zdrav. stř.
Poliklinika Bl., Sadová 33
516 488 450
516 439 190
516 488 456
1. 5.
MUDr. Levová
Adamov, Smet. nám. 327 516 447 606
14. 5.
MUDr. Pokorná M.
Blansko, Gellhornova 9
516 412 422
7. 5.
8. 5.
15. 5.
21. 5.
22. 5.
28. 5.
29. 5.
MUDr. Miklíková
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pokorný M. MUDr. Roth
MUDr. Semrádová
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek
Blansko, ZŠ Rodkovského
515 157 112
Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615
Blansko, A. Dvořáka 4
Ostrov, Zdrav. středisko
Sloup, Zemspol, 221
Poliklinika Bl., Sadová 33
Poliklinika Bl., Sadová 33
516 417 621
516 444 326
516 435 203
516 488 453
516 488 453
Download

JARNÍ - Nemocnice Blansko