Napomena: Studenti čija su imena markirana crvenom bojom nisu dostavili
prezentaciju za arhiviranje zbog čega im nisu objavljeni poeni.
Godina
1998
1998
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Broj
71
497
121
511
347
464
65
92
93
102
218
256
392
467
41
81
93
132
148
276
290
320
561
654
704
743
28
39
56
57
58
75
91
92
96
104
114
129
151
187
193
208
210
229
252
259
260
286
317
326
331
337
352
Ime
ĐorĊe
Ana
Dijana
Marko
Jelena
Ivan
Olivera
Nikola
Ivana
Jelena
Sanja
Vladimir
Slobodan
Vesna
Aleksandar
Goran
Jovana
Stevan
Stefan
Miloš
Nenad
Nikola
Sonja
Bojan
Aldin
Bojana
Slavica
Dragana
Ana
Dragana
Marko
Jelena
Slobodan
Jelena
Nevena
Milica
Lazar
Dragana
Marija
Dijana
Jelena
Dubravka
Jelena
Marina
Marijana
Marijana
Ivica
Danijela
Ksenija
Kristina
Jovana
Jelena
Tamara
Prezime
Tomić
Bulat
Đoković
Dimitrijević
Prodanović
Jelić
Milovanović
Matijašević
Vidić
Nedeljković
Dimitrijević
Milutinović
Stalenić
Nikolić
Mitrović
Milić
Miţović
Stevanović
Topalović
Bubanja
Jevremović
Jeremić
Prica
Rakonjac
ĐurĊević
Maršić
Popović
Grujiĉić
Jelić
Vidić
Subotić
Milanović
Majstorović
Milović
Radovanović
Antonijević
Vasović
ĐorĊević
Višnjić
Stojilović
Pavlović
Katanić
Mijailović
Marković
Vuĉetić
Dimitrijević
Ivković
Jakšić
Ilić
Marinković
Ilić
Spasojević
Arsenijević
I Kol
16
23
18
II Kol
Studija
8
24
15
15
9
9
16
19
19
15
21
24
18
16
15
19
16
6
22
18
18
15
9
16
23
9
16
24
9
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
367
382
384
398
401
403
407
421
422
425
430
433
442
459
464
474
476
486
508
545
560
568
571
588
589
605
613
632
634
636
643
645
652
661
662
664
671
676
682
692
695
722
735
749
762
18
46
81
101
108
109
114
115
118
122
123
127
137
Vladimir
Saša
Jelena
Tijana
Miloš
Dušan
Milan
Ţeljko
Aleksandar
Tanja
Danijela
Draško
Jelena
Marija
Konstantin
Dušica
Mirjana
Miloš
Andrijana
SlaĊana
Jelena
Stefan
Suzana
Ţaklina
Lazar
Natalija
Marija
Dalibor
Marko
Nevenka
Jelena
Marija
Bojana
Boţidar
Marija
Marina
Marija
SlaĊana
Kristina
Boško
Ana
Milena
Milena
Milijana
Jelena
Marija
Mina
Jelena
Marija
Katarina
Slavica
Stefan
Dušica
Bojan
Aleksandra
Sanja
Nemanja
Jovana
Popović
Ljubisavljević
Katanić
Janić
Carević
Đurić
Grĉak
Mrlješ
ĐorĊević
Jocić
Jovanović
Simić
Ljujić
Stanković
Milosavljević
Petrović
Stanimirović
Radisavljević
Ruţić
Tešić
Avejić
Stojanović
Radović
Stojmenović
Petrović
Leposavić
Sretenović
Pešić
Luković
Nikolić
Pavlov
Đokić
Prtenjak
Bešević
Aleksić
Kovaĉević
Mihajlović
AnĊelić
Petrović
Bošković
Stojanović
Prodanović
Perišić
Pavlović
Vlajić
Mitrović
Jović
Đurović
Lukić
Maksimović
Ćurĉić
Stefanović
Toroman
Prekić
Delibašić
Petronijević
Mašić
Janković
19
16
8
16
9
8
18
17
16
16
16
19
17
9
5
5
20
5
20
10
9
9
18
15
8
7
10
19
10
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
140
142
148
150
154
159
166
167
171
174
175
176
178
181
183
186
190
206
213
215
218
222
236
237
239
241
242
244
247
250
286
315
324
331
333
337
339
340
358
361
367
392
395
414
415
416
417
418
425
431
436
438
440
451
455
457
459
461
Aleksandar
Jelena
Lazar
Marija
Milena
Ana
Ana
Maja
Ana
Nemanja
Sanja
Mirjana
Aleksandra
Jelena
Nevena
Sanja
Nikola
Nenad
Nikola
Aleksandra
Ana
Jovana
Nina
Radmila
Jelena
Milena
Aleksandra
Milun
Mirko
Ţeljko
Tanja
Ana
Nataša
Katarina
Marina
Nikola
Tanja
Vlada
Vladan
Ţaklina
Sanja
Stefan
Marija
Tijana
Marija
Marina
Radica
Ankica
Katarina
Danijela
Aleksandra
Ivana
Dijana
Ivana
Vuksan
Ivan
Milica
Ivana
Gajović
Milić
Deliblašić
Caković
Rakić
Dimitrijević
Radojević
Jovanović
Bogdanović
Petrović
Purić
Lukić
Smiljić
Gavrilović
Glišić
Vuĉković
Zeĉević
Jovanović
Spasić
Bulatović
Otašević
Mutavdţić
Bijelović
Petrović
Branović
Sretković
Mitrović
Mijailović
Milovanović
Radţić
Ristović
Đokić
Bogosavljević
Pantović
Karadţić
Milovanović
Tomović
Jakovljević
Stošić
ĐorĊević
Radulović
Radović
Stanković
Tripković
Jokić
Višnjić
Maksimović
Bejić
Gostiljac
Srećković
Stević
Balović
Miklejić
Ivković
Stojković
Jakovljević
Šunjevarić
Jovanović
17
9
9
9
9
16
21
15
8
19
10
10
10
8
15
18
8
17
18
6
8
24
18
15
19
16
10
6
15
15
10
9
9
10
8
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
467
471
473
475
484
486
487
494
497
505
507
508
513
515
516
517
521
524
530
531
533
535
537
540
547
548
549
550
551
552
561
567
576
577
580
583
589
591
595
3
4
5
6
7
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
Aleksandar
Ivana
Marija
Aleksandar
Marko
Igor
Aleksandra
Ilinka
Jelena
Marija
Bojana
Marija
Nikola
Aleksandra
Dušica
Vladimir
Katarina
Marko
Marija
Biljana
Stevan
Bojana
Marica
Magdalena
Sandra
Dunja
Marko
Marko
Suzana
Luka
Bojana
Danijela
Ivana
Tijana
Marko
Emilija
Ivana
Lazar
Jasmina
Marina
Ana
AnĊela
Aleksandra
Lazar
Boris
Andrijana
Marjana
Dijana
Ivana
Miroslav
Marko
Milica
Marina
Ana
Ivana
Marija
Jelena
Irina
Pejović
Cvijović
Jeremić
Radetić
Stefanović
Milošević
Milenković
Milićević
Kojović
MaĊarac
Radaković
Mujković
Pešić
Dragutinović
Vuĉetić
Pauljević
Ognjanović
Santraĉ
Stevanović
Marić
Stevanović
Kovaĉević
Marinković
Raketić
ĐorĊević
Šorak
Veljović
Arsenijević
Jovanović
Milenković
Nikolić
Tresaĉ
Pavlović
Šundović
Đuković
Ristić
Baralić
Boţović
Zlatić
Petrović
Karaulić
ĐorĊević
Nisić
Bogićević
Petrović
Jeremić
Majstorović
Mraović
Grujić
Despotović
Rakić
Dragović
Aćimović
Stanojev
Maksović
Vukojević
Vuksanović
Jović
22
19
15
9
9
8
15
10
16
19
19
27
18
26
10
8
8
8
8
19
17
16
8
9
20
22
18
22
22
26
20
25
21
19
17
16
28
24
17
8
8
8
10
8
9
9
16
23
17
23
10
9
18
22
22
28
27
9
9
9
9
24
20
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
25
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
88
90
92
93
Danijela
Rada
Aleksandra
Nevena
Ljubivoje
Nataša
Marko
Tijana
Marijana
Sandra
Sanja
Miloš
Ivana
Tanja
Tijana
Aleksandra
Jelena
Milena
Marko
Aleksandar
Marijela
Aleksandar
Vanja
Nenad
Nena
SlaĊana
Sanja
Tanja
Nikola
Ivana
Milica
Miloš
Petar
Dana
Adrijana
Milena
Nevena
Aleksandra
Milica
Milena
Jelena
Aleksandar
Jelena
Kristina
Jana
Jovana
Ljiljana
Vesna
Miloš
Marija
Danijela
Dunja
Marija
Marija
Viktor
Tijana
Zlatica
Marija
Pavlović
Mijailović
Jovanović
Todorović
Radonjić
Petrović
Vulović
Todorović
Spasojević
Vulićević
Bioĉanin
Gagić
Marković
Karić
Panić
Nešović
Despotović
Marjanović
Ilić
Ţivković
Veljović
Cvetković
Mihajilović
Slavujac
Obradović
Lazović
Jokić
Jokić
Vidojević
ĐorĊević
Milošević
Perić
FilĊokić
Glišović
Jakovljević
Vukadinović
Bošković
Mićić
Pantelić
Timotijević
Kovaĉević
ĐorĊević
Veliĉković
Bojanić
Šunjevarić
Ţivković
Kneţević
Ristić
Pavliĉević
Janković
Drinjaković
Nikodinović
Kostić
Rosić
Popović
Vuković
Obradović
Radojković
16
15
16
21
20
26
9
10
8
10
15
19
28
28
17
21
24
19
25
24
20
24
20
29
22
24
17
27
9
8
9
8
8
9
9
9
9
10
9
10
10
9
9
24
25
23
19
10
7
21
20
24
7
9
10
7
8
9
23
23
15
21
19
20
16
28
17
9
9
9
9
17
15
23
18
22
18
22
24
8
21
16
8
16
23
21
17
7
15
19
24
19
15
23
8
7
8
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
99
100
104
105
106
113
115
116
118
119
122
125
126
128
130
131
132
134
136
138
140
142
149
151
154
156
160
161
162
166
173
174
175
177
185
186
191
192
195
197
201
203
205
209
214
238
243
245
247
251
252
253
254
255
256
257
258
259
Nikola
Marija
Dušica
Sandra
Ana
Sandra
Nemanja
Jelena
Sanja
Marina
Marija
Kristina
Dušica
Aleksandar
Smiljana
Danijela
Milica
Branko
Stefan
Jelena
Sanja
Milica
Stanislava
Goran
Zoran
Lidija
Jelena
Marina
Ivana
Jasmina
Milanka
Ivana
Rajko
Marija
Marina
Dragica
Branko
Nevena
Marija
Jelena
Sandra
Irena
Sanja
Jovana
Katarina
Ana
Dalibor
Marija
Mirjana
Tijana
AnĊelka
AnĊelija
Dejan
Vladan
Nadeţda
Miloš
Jelena
Katarina
Lukić
Marković
Ugrinić
Maksimović
Bralović
Ĉekrlić
Smiljković
Ĉukanović
Jaćić
Rašković
Milovanović
Ĉarkilović
Gavrović
Batar
Sretenović
Poteţica
Gavrilović
Pejić
Arsenijević
Jevtić
Mijić
Radovanović
Stojić
Starĉević
Stanojlović
Milivojević
Radulović
Gajić
Ristović
Šajnović
Vuĉinić
Puzić
Vulović
Đurović
Avramović
Nešovanović
SinĊelić
Ţivković
Savić
Jovanović
Radović
Simić
Gavrilović
Stojanović
Vuĉković
Rosić
Petrović
Pantović
Miĉović
Mikanović
Ĉingelić
Trajković
Danilović
Pajić
Radosavljević
Ţivanović
Ivanović
Milojković
20
22
20
24
16
25
9
8
9
17
16
19
20
20
17
16
16
15
21
17
25
19
23
16
16
18
9
8
10
9
9
9
10
8
9
16
21
16
16
15
21
28
16
20
24
20
26
26
15
23
20
15
15
16
23
15
20
22
9
9
9
9
9
8
9
10
9
9
9
9
7
8
6
8
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
261
263
264
265
266
267
269
270
271
272
275
277
278
279
280
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
307
308
309
310
311
313
314
315
317
318
319
320
321
322
323
325
326
327
328
Marko
Bojana
Slavica
Nemanja
Dragana
Marijana
Mirjana
Jovana
Jovana
Jelena
Jelena
Branka
Stefan
Jovana
Tijana
Dubravka
Ognjen
SlaĊana
Nenad
Bojana
Dragana
Jelena
Kristina
Ana
Tijana
Ivana
Julijana
Jelena
Tijana
Nataša
Marija
Ivana
Tamara
Sanja
Ana
Natalija
Jelena
Bojana
Nikola
Nevena
Bojana
Ivana
Jelena
Aleksandra
Olivera
Nevena
Nevena
Marina
Lazar
Katarina
Nemanja
Ana
Aleksandra
Milena
Dalibor
Nemanja
SrĊan
Lazar
Jevremović
Radovanović
Katanić
Pljakić
Arsić
Petrović
Vukić
Miljković
Milošević
Nikolić
Marković
Obradović
Simić
Stevanović
Mijailović
Zimonjić
Langura
Mijatović
Marković
Laudanović
Mihailović
Milojković
Lojpur
Raĉić
Dimović
Jeremić
Mirković
Dimitrijević
Slavković
Radonjić
Bogićević
Pecić
Krsmanović
Milosavljević
Marijanović
Komatina
Selenić
Tadić
Ristić
Milivojević
Blagojević
Marinković
Lakić
Šljavić
Karić
Mitrović
Milanović
Ristić
Nestorović
Senić
Jovanović
Markićević
Radonjić
Stevanović
Škrkić
Bajković
Ljujić
Stefanović
8
15
19
20
22
19
8
10
10
10
10
26
21
9
15
17
24
16
9
9
10
16
30
15
25
25
19
9
9
24
21
19
9
20
29
20
23
29
9
10
10
18
18
18
18
25
17
23
21
23
10
9
9
9
24
22
26
25
16
10
20
16
18
10
30
26
17
9
15
10
10
19
18
15
18
25
23
24
20
24
15
9
9
9
9
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
329
330
331
333
334
335
336
337
338
339
340
341
343
344
345
346
347
348
350
351
352
354
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
369
370
371
373
374
375
376
377
378
379
380
381
383
386
387
388
389
390
391
392
393
395
396
398
Marija
Katarina
Marija
Tijana
Maja
Nebojša
Vanja
Danijela
Milica
Milica
Jelena
Bojana
Nataša
Kristina
Ivana
Jelena
Aleksandar
Nataša
Sanja
Tijana
Danica
Dragana
Jelena
Tijana
Jovana
Ivana
Marko
Tatjana
Marijana
Bojana
Kosana
Ivana
SlaĊana
Vojislav
Katarina
Dijana
Milena
Danilo
Milica
Darko
Maja
Nikola
Valentina
AnĊela
Jovana
Jovana
Jelena
Jelena
Jela
Vera
Nevena
Dušan
Vesna
Stefan
Darko
Jelena
Jelena
Milena
Nikolić
Kruškonja
Pendić
Murati
Mirĉić
Novaković
Vasić
Vuĉetić
Kamenĉić
Bošković
Kostadinović
Šiljković
Kuĉ
Ilić
Goĉanin
Postenjac
Gajić
Tomašević
Kostić
Glišić
Bogdanović
Luĉić
Đurović
Ţivković
Stojković
Šaponjić
Pantović
Stanković
Vasić
Miletić
Kaplanović
Stojanović
Zdravković
Aleksić
Labudović
Dugalić
Milićević
Ristović
Kolarević
Pavlović
Vulić
Ĉurĉić
Stević
Stamenković
Mirković
Stepović
Milić
Milanović
Aniĉić
Parezanović
Tucaković
Lazović
Ostojić
Radović
Bošković
Jevremović
Stajić
Radisavljević
22
20
9
10
18
25
16
21
19
21
19
17
27
15
21
28
19
9
15
24
17
18
17
8
8
10
9
9
18
16
9
19
22
19
17
16
20
27
17
17
25
17
17
15
17
21
16
9
7
7
7
7
10
10
10
8
16
15
17
15
6
8
8
16
16
19
15
17
21
18
10
8
10
8
24
17
21
23
20
18
21
19
16
19
23
28
16
21
16
9
10
10
9
9
9
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
399
401
402
403
405
406
407
408
409
410
411
412
413
417
422
423
424
425
427
429
434
441
442
443
445
446
449
450
451
453
455
456
459
460
461
462
464
467
468
470
471
472
473
474
476
477
478
479
481
483
484
489
492
493
495
497
501
505
Nevena
Mladen
Stefan
ĐorĊe
Kristina
Miloš
Jovana
Julija
Dijana
Mirjana
Sanja
Jovana
Milica
Vladimir
Jovana
Marko
Jelena
Nevena
Goran
Miloš
Katarina
Marija
Katarina
Jelena
Sava
Ivana
Aleksandra
Ivana
Bojana
Bojana
Nikola
Miloš
Marko
Milica
Miloš
Violeta
Jelena
Bratislav
Marija
Mirko
Tamara
Mladen
Jelena
Marko
Anka
Ivana
Milan
Darko
Nemanja
Teodora
Marijana
Andrijana
Jovana
Katarina
Boţidar
Slavica
Nevena
Nikolina
Filipović
Dajić
Marković
Pešić
Mitković
Tošić
ĐorĊević
Jovanović
Mitrevska
Blagojević
Veljović
Blaţević
Mićković
Vlajić
Nikolić
Leković
Stefanović
Vukašinović
Pavlović
Damjanović
Cerović
Stević
Antić
Milojević
Vuĉković
Popović
Milosavljević
Martić
Gavrilović
Buĉevac
Ristić
Tomić
Petrović
Petrović
Petrovic
ĐorĊević
Nikolić
Selaković
Đukić
Perić
Pavlović
Antonijević
Daĉević
Milojević
ĐorĊević
Đokić
Cvetanović
Martinović
Tipsarević
AranĊelović
Ilić
Savković
Milutinović
Stojanović
Kovaĉević
Pantelić
Grbović
Ivanović
10
8
20
24
26
21
24
27
18
25
15
22
15
10
9
9
10
8
8
8
27
8
9
19
19
19
20
9
10
20
23
17
17
10
22
9
8
16
23
20
17
15
9
9
10
10
10
8
21
15
23
23
20
17
22
9
6
10
23
19
10
10
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
508
509
510
511
514
521
523
524
526
527
530
532
533
536
537
540
542
544
546
548
549
552
553
555
557
559
560
565
567
575
593
605
606
608
594
Nevena
Jelena
Mitar
Nenad
Ivan
Ivana
Dušan
Jovan
Miodrag
Bojana
NIkola
Suzana
Nevena
AnĊelka
Ivana
Marija
Jasna
Jasmina
SrĊan
Nevena
Marija
Sofija
Nikoleta
Andrea
Natalija
Darko
Stefan
Ana
Ana
Jelena
Katarina
Danijela
Ana
Marijana
Nada
Sretović
Ristović
Minić
Dugić
Radojiĉić
Savković
Stojković
Bošković
Vasić
Miljković
Matanović
Boţić
Stojanović
Lešević
Ţarić
Prašĉević
Aksentijević
Boţović
Perendija
Ivković
Planić
Urošević
Ratković
Lukić
Kostić
Krasić
Prodanović
Gajović
Gajović
Lazin
Miletić
Marković
Milosavljević
Spasojević
Mitić
19
17
30
21
27
8
6
9
10
9
10
10
16
15
17
16
18
16
15
22
9
19
24
18
9
10
8
8
8
17
18
23
19
9
10
10
15
28
22
24
23
16
25
21
24
9
10
9
9
Download

Napomena: Studenti čija su imena markirana crvenom bojom nisu