SPISAK UČESNIKA
2. oktobar 2013. godine
Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala VI
RB
IME I PREZIME:
NAZIV ORGANIZACIJE:
1.
Aleksandar Hangimana
Manpower d.o.o.
2.
Aleksandar Ranković
GOŠA MONTAŢA ad
3.
Aleksandar Tasić
/
4.
Aleksandar Vukalovic
Orah aktiva
5.
Aleksandra Obradović Mišić
GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA
6.
Aleksandra Vuckovic
/
7.
Alen AnĊelković
/
8.
Ana Damnjanović
Control A
9.
Ana Kneţević
/
10.
Ana Mijatovic
11.
Ana Milenković
12.
Ana Pavlović
Manpower d.o.o.
Avalon Partners preduzeće za inţenjering,
konsalting, export-import doo
Apoteka ``Beograd``
13.
Ana Savković
Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd
14.
Ana Terentijev Jugović
SHOLLEX DOO Beograd
15.
Biljana Glišić
PPT Inţenjering a.d.
16.
Biljana Perišić
/
17.
Blagoje Cirkovic
Javno preduzece "Putevi Srbije"
18.
Bojan Ĉuĉković
Conseko d.o.o. Beograd
19.
Bojan Marsenić
Komercijalna banka
20.
Bojan Miljković
EXTREME d.o.o.
21.
Bojana Dejanović
3B Inţenjering d.o.o.
22.
Frikom AD
23.
Bojana Jakić
Borko Omić
24.
Boro Prodanić
NOVKOL a.d.
25.
Branimir Perić
Energoprojekt Energodata a.d.
26.
Branimirka Mihić
ADVESA-BM
27.
Branislav Sladić
Energoprojekt Oprema a.d.
28.
Branislava Kostić
Interkomerc AD Beograd
29.
Branka Andrijšević
Orbeg doo
30.
Branka Dejanovic
TRANSPORTSPED D.O.O.
Duga fruit d.o.o.
SPISAK UČESNIKA
2. oktobar 2013. godine
Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala VI
31.
Branko Ršumović
GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA
32.
Ĉedomir Rakić
Cerovac Dario
Knez petrol doo Beograd
35.
Danijela Petković
Darko Srebotnjak
Delta DMD d.o.o.
36.
Darko Stanisavljevic
Global Substation Solutions
37.
Darko Trajkovic
Victoria consulting
38.
Dejan Nestorovic
Falke Serbia DOO
39.
Dejan Tasić
GLX doo
40.
Dejan Vostic
Reklamna agencija MODERATOR
41.
Desanka Nikolic
Apoteka Beograd
42.
Dijana Milivojević
'/''
43.
Dikosava Dudukovic
44.
Đoko Blagojević
Consulting of friends
45.
ĐorĊe Branković
Kunsttrans doo
46.
Draga Kolar
Dragana Amsler
Zavod za javno zdravlje Subotica
/
49.
Dragana Kneţević
Dragomir Marković
Mercator-S
/
50.
Draţena Petrović
Siemens d.o.o. Beograd
51.
52.
Dušanka Busić
Duško Škorić
53.
Edin Šehović
54.
Filip Jevtovic
/
55.
Goran Đurašević
UNIPROMET d.o.o.
56.
57.
Gordana Petrović
Gordana Ristic
58.
Gordana Tanaskovic
Zavod za javno zdravlje Subotica
PU "Zajednica stocarstva"
Beogradska poslovna skola- visoka skola
strukovnih studija, Beograd
59.
Hans Hartmann
60.
Helmut Mairhofer
33.
34.
47.
48.
AGENCIJA DUDIKO
Delta Agrar
IKARBUS A.D.
OBJENTIS Software Integration d.o.o.
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GIZ GmbH
SPISAK UČESNIKA
2. oktobar 2013. godine
Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala VI
61.
Igor Cika
TQM KONSALTING
62.
Igor Djuric
Inpharm Co. d.o.o.
63.
Igor Gabaj Grabez
Eko Sistemi-GDG DOO
64.
Igor Lazarević
Aventin Partners
65.
Ilija Kalanj
INTERCLEAN DOO
66.
Irena Radulović
Kompanija Takovo a.d Gornji Milanovac
67.
Ivan Pribićević
/
68.
69.
Ivana Komnenović
Ivana Miletić
Mercator-S
JOB d.o.o. Beograd
70.
Ivana Savić
Mopex d.o.o.
71.
Jasmina Ilić
Asseco SEE d.o.o. Boegrad
72.
Jasmina Petrović
Opština Veliko Gradiste
73.
Jelena Ćosić
VICTORIAOIL AD ŠID
74.
Jelena Kecić
/
75.
Jelena Lazić
ekonomski institut
76.
Jelena Ristic
˝ Dr VAIS ˝ d.o.o.
77.
Jelena Vojvodic
MDS informaticki inzenjering
78.
Jovana Simić
/
79.
80.
Jovica Mileusnić
Katarina Bošković
TATRAVAGONKA BRATSTVO DOO
Delhaize Serbia d.o.o.
81.
Katarina Jelisavĉić
PKB Korporacija a.d.
82.
83.
Lidija Ruţić Bukvić
Lidija Vulovic
Mercator-S
Grupa Zastava Vozila a.d.
84.
Ljiljana Arsenijević
JUBMES BANKA AD BEOGRAD
85.
Ljiljana Gavrilov
Albus A.D. Novi Sad
86.
Ljiljana Korać
Komercijalna banka AD
87.
88.
Ljiljana Miletić
Ljubinka Lukić
Mercator-S
,,DREN,, DOO FABRIKA STOĈNE HRANE
89.
Maja Mandić
Delhaize SBM
90.
Marija Ajduković
Inpharm Co doo
91.
Marija Grubor
'/''
SPISAK UČESNIKA
2. oktobar 2013. godine
Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala VI
92.
93.
Marija Nedeljković
Marija Nikolin
KIRKA CORPORATION D.O.O.
94.
Marija Savić
BAMBI A.D. POŢAREVAC
95.
Marijana Vasić
96.
Marijana Vidas-Bubanja
97.
98.
Marina Begović
Mariola Rasic
Energoprojekt Holding a.d.
Beogradska poslovna skola-visoka skola
strukovnih studija, Beograd
Republika Srbija, Ministarstvo finansija
UPRAVA CARINA, IT Sektor
JASVEL d.o.o.
99.
Marko Šofranac
/
100.
Milan Jovanović
TERMOELEKTRO ENEL ad
101.
Milan Sušić
Agencija QMS
102.
Milan Zoric
MONUS d.o.o.
103.
Milorad Marković
MINEL KONCERN A.D.
104.
Miloš Tasić
/
105.
Milun Stanojevic
Znam Co doo Beograd
106.
Mina Ciric
Jovsic Printing Centar doo
107.
Miodrag Vuković
Conseko d.o.o. Beograd
108.
Mira ĐorĊević
MG SISTEM
109.
Mirjana Martinovic Pesic
JASVEL d.o.o.
110.
Mirjana Opacic
/
111.
Mirko Vuković
/
112.
Miroslava Jovanović
NOVEX DOO
113.
114.
Morana Miković
Nada Debeljaĉki
115.
Nada Tršiĉ-Milanović
116.
Nadeţda Ivković
117.
Natalija Filipović
118.
Nataša Joksić Milojković
Zavod za javno zdravlje Subotica
PU "Zajednica stocarstva"
Institut za virusologiju, vakcine i serume
"Torlak"
EKOSAN d.o.o.
Akcionarsko društvo za projektovanje i
inţenjering PPT Inţenjering a.d. Beograd
Kompanija Takovo a.d
119.
Nataša Jovanović
120.
Nataša Ţivanović
BAMBI A.D. POŢAREVAC
Preduzeće za vodne puteve "Ivan Milutinović"PIM a.d. u restrukturiranju
SPISAK UČESNIKA
2. oktobar 2013. godine
Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala VI
121.
Nenad Keleĉević
Institut za virusologiju, vakcine i serume
"Torlak"
122.
123.
Nenad Stojković
Ninoslav Stojanovic
KPMG d.o.o.
INVEJ a.d.
124.
Olivera Kravic
/
125.
Predrag Tasić
Pilty d.o.o.
126.
Rade Nikolić
Kreativne Inovacije doo
127.
Frikom AD
128.
Radica Vlahović Joviĉić
Radmila Kovandţić
129.
Risto Skoric
130.
Rodoljub Nešić
131.
Rosica Markovic
132.
Sabina Nikolic
133.
Samira Bjelica
/
Društvo za ekološku i sanitarnu zaštitu VISAN
d.o.o.
/
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GIZ GmbH
/
134.
Sara Savić
Nauĉni institut za veterinarstvo "Novi Sad"
135.
Saša Mihajlović
/
136.
Slobodan Brkic
Kauffmann doo
137.
Slobodan RanĊelović
/
138.
Sneţana Batev
DUNAV Osiguranje doo
139.
Srdjan Milovanovic
140.
Stana Bekĉić
141.
Stanko Petrovic
Victoria consulting d.o.o.
Institut za virusologiju, vakcine i serume
"Torlak"
KODAR inzenjering
142.
Svetlana Delic
Grupa Zastava vozila a.d.
143.
Tamara Dugalic
Eko Sistemi - GDG, DOO Beograd - Stari Grad
144.
Tanja Parlic
/
145.
Tanja Pavlović
Meteor d.o.o.
146.
Tatjana Vuĉićević
Arat - Ival d.o.o.
147.
Valentina Savic-Stevanovic
INGSteel d.o.o.
148.
Vanja Šošić
FLORY d.o.o.
149.
Vanja Šošić
D.O.O.Flory
150.
Velibor Nešić
Drţavna Lutrija Srbije doo - Beograd
Dom uĉenika srednjih škola Niš
SPISAK UČESNIKA
2. oktobar 2013. godine
Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala VI
151.
Veselinka Perović
/
152.
Vesna Jevtović - Đurović
Komercijalna banka AD
153.
Vesna Kekić
BAMBI A.D. POŢAREVAC
154.
Vesna Ljubenković
Dom uĉenika srednjih škola Niš
155.
156.
Vesna Popović
Vladan Đurić
„Premil“d.o.o.
FLORY d.o.o.
157.
Vladan Madic
Znam Co doo Beograd
158.
Vladimir Despotovic
interCLEAN d.o.o.
159.
Vladimir Surcinski
/
160.
Vladimir Vasić
Getter Mobilni Auto Centar
161.
162.
Zagorka Romĉević
Ţaklina Carević
Mercator-S
Kompanija Takovo a.d
163.
Ţeljko Veselinović
/
164.
Ţeljko Vujanić
165.
Ţivojin Jokanović
166.
Zoran Miljenovic
167.
Zoran Vojvodić
VARNOST-Fitep a.d. Zemun
Flory.d.o.o. Preduzeće za proizvodnju i promet,
Kruševac
Samostalna zanatska zlatarska i trgovinska
radnja - Zoran Miljenovic preduzetnik
Kreativne Inovacije doo
168.
Zorana Veliĉković
/
169.
Zorica Janković
170.
Zorica Joksimović
KIRKA CORPORATION DOO
Samostalna agencija za metrološki konsalting
JOKSIMOVIĆ
Download

SPISAK UČESNIKA