УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
НОВИ САД
РАСПОРЕД ЧАСОВА
ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ
И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2014/15.
ГОДИНУ
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР
НОВИ САД, 01. ФЕБРУАР 2015.
STUDIJSKI PROGRAM RATARSTVO I POVRTARSTVO
Predavanja
I Godina
Dan
Ponedeljak
Vreme
11-13
Predmet
Biohemija
Sala
A
Utorak
13-15
10-11
Prim. inform. (Izb. pred.4)
Biohemija
A
A
10-12
14-16
08-10
10-12
08-10
10-12
Sociologija
Informatika (Izb. pred.3)
Pedologija
Botanika
Pedologija
Botanika
A
A
A
A
A
A
Vreme
10-13
08-10
10-12
08-10
10-12
08-10
10-11
12-14
Predmet
Agroekologija
UreĊenje zem. teritorije
Trţište i marketing
Raĉunovodstvo i oporez.
Poljoprivredne mašine
UreĊenje zem. teritorije
Raĉunovodstvo i oporez.
Poljoprivredne mašine
Sala
P-2
P-3
P-3
P-4
S-01
P-4
P-4
S-01
Ĉetvrtak
Petak
II Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
III Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
IV Godina
Dan
Utorak
Vreme
08-11
Sala
R-13
10-12
12-14
14-16
Predmet
Bolesti i štetoĉine njivskih
biljaka i njihovo suzbijanje
Semenarstvo
Izborni predmet 4
Bolesti i štetoĉine njivskih
biljaka i njihovo suzbijanje
Semenarstvo
Izborni predmet 3
Osnovi herbologije
Vreme
08-10
10-12
Predmet
Krmno bilje
Gajenje industrijskog bilja
Sala
R-13
R-11
12-14
Organizacija i ekonomika
R-33
08-10
12-14
08-10
R-11
R-11
R-13
R-11
R-11
R-12
Nastavnik
M. Popović
Đ. Malenĉić
T. Zoranović
M. Popović
Đ. Malenĉić
D. Janković
B. SrĊević
M. Belić, Lj. Nešić
A. Kneţević
M. Belić, Lj. Nešić
A. Kneţević
Nastavnik
D. Milošev
S. Belić
B. Vlahović
V. Zekić
M. Meši, O. Ponjiĉan
S. Belić
V. Zekić
M. Meši, O. Ponjiĉan
Nastavnik
T. Kereši, V. Stojšin,
S. Vukovć
J. Boćanski
T. Kereši, V. Stojšin,
S. Vukovć
J. Boćanski
B. Konstantinović
Nastavnik
P. Erić, B. Ćupina
B. Marinković,
Crnobarac
D. Bošnjak
J.
2
Sreda
08-10
10-12
Krmno bilje
Gajenje industrijskog bilja
P-3
P-3
12-14
Organizacija i ekonomika
R-13
P. Erić, B. Ćupina
B. Marinković,
Crnobarac
D. Bošnjak
J.
Vežbe
I Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Vreme
15-16
14-16
08-10
11-14
12-15
16-18
Grupa Predmet
Sociologija
R1
Prim. informatika
Pedologija
Biohemija biljaka
Botanika
Informatika
Sala
R-52
S-41
R-22
H-31
S-42
IL
Nastavnik
M. Novakov
B. Blagojević
V. Ćirić
Đ. Malenĉić
Lj. Nikolić
B. Blagojević
15-16
16-18
10-12
14-17
12-15
16-18
R2
Sociologija
Prim. informatika
Pedologija
Biohemija biljaka
Botanika
Informatika
R-52
S-41
R-23
H-31
S-43
IL
M. Novakov
B. Blagojević
V. Ćirić
Đ. Malenĉić
B. Ljevnaić-Mašić
B. Blagojević
08-11
16-17
18-20
12-14
16-18
12-15
R3
Biohemija biljaka
Sociologija
Prim. informatika
Pedologija
Informatika
Botanika
H-31
R-52
S-41
R-22
IL
S-42
Đ. Malenĉić
M. Novakov
B. Blagojević
V. Ćirić
B. Blagojević
D. Dţigurski
16-17
08-11
14-16
14-16
16-18
12-15
R4
Sociologija
Biohemija biljaka
Pedologija
Prim.informatika
Informatika
Botanika
R-52
H-31
R-22
S-41
IL
S-43
M. Novakov
Đ. Malenĉić
V. Ćirić
B. Blagojević
B. Blagojević
B. Ljevnaić-Mašić
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
Vreme
08-10
13-16
18-20
15-17
10-12
Grupa Predmet
Agroekologija
R1
Poljop. mašine
Trţište i marketing
Raĉunovodstvo
UreĊenje zem. teritorije
Sala
R-23
TH-1
P-4
R-52
H-41
Nastavnik
S. Šeremešić
O. Ponjiĉan
V. Radojević
D. Milić
A. Bezdan
Utorak
Sreda
Sreda
12-15
14-16
18-20
R2
TH-1
R-23
P-4
O. Ponjiĉan
S. Šeremešić
V. Radojević
Ĉetvrtak
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
Ponedeljak
Utorak
Ĉetvrtak
Petak
Ponedeljak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
II Godina
Dan
Ponedeljak
Poljop. mašine
Agroekologija
Trţište i marketing
3
Ĉetvrtak
Petak
15-17
12-14
III Godina
Dan
Ponedeljak
Vreme
11-14
Utorak
Ĉetvrtak
Utorak
Ĉetvrtak
Petak
Grupa Predmet
Bolesti i štetoĉine njiv. b.
R1
10-12
14-16
10-12
13-14
10-12
14-16
08-10
10-13
14-15
IV Godina
Dan
Ĉetvrtak
Raĉunovodstvo
UreĊenje zem. teritorije
Vreme
10-13
13-15
08-11
R2
R-52
H-41
Sala
H-02
D. Milić
A. Bezdan
Nastavnik
A. Konjević, D.
Budakov,
S.
Vuković
Izborni predmet 4
Izborni predmet 3
Semenarstvo
Osnovi herbologije
R-32
R-11
R-11
H-02
Izborni predmet 4
Izborni predmet 3
Semenarstvo
Bolesti i štetoĉine njiv. b.
R-32
R-11
R-11
H-02
Osnovi herbologije
H-02
V. Mladenov
A. Konjević, D.
Budakov,
S.
Vuković
M. Popov
Sala
R-33
R-52
R-32
Nastavnik
Đ. Krstić
D. Bošnjak
D. Latković
Grupa Predmet
Krmno bilje
R1
Organizacija i ekonomika
Gajenje industrijs. bilja
V. Mladenov
M. Popov
4
STUDIJSKI PROGRAM STOČARSTVO
Predavanja
I Godina
Dan
Utorak
Vreme
08-10
10-12
08-10
08-10
08-10
10-11
11-12
12-14
08-10
Predmet
Opšte stoĉarstvo
Biohemija ţivotinja
Engleski jezik 1 (Izborni pred. 1)
Zooekologija (Izborni pred. 1)
Opšte stoĉarstvo
Biohemija ţivotinja
Mikrobiologija
Sociologija
Mikrobiologija
Sala
P-2
P-2
R-51
H-52
P-2
P-5
P-4
A
P-4
Nastavnik
I. Pihler
M. Popović
B. Komaromi
A. Jurišić
I. Pihler
M. Popović
S. Đurić
D. Janković
S. Đurić
Vreme
08-10
10-12
14-16
10-13
13-15
08-11
11-12
13-14
Predmet
Higijena i prev. bolesti
Reprodukcija ţivotinja
Informatika
Poznavanje stoĉar. proizvoda
Lovstvo
Reprodukcija ţivotinja
Higijena i prev. bolesti
Lovstvo
Sala
S-21
S-21
A
S-32
S-32
S-21
S-21
S-32
Nastavnik
N. Plavša
B. Stanĉić
B. SrĊević
I. Jajić
M. Beuković
B. Stanĉić
N. Plavša
M. Beuković
Vreme
08-10
12-13
08-10
10-12
08-10
10-12
08-10
12-14
Predmet
Tehnologija ţivinarske proiz.
Ribarstvo
Ribarstvo
Tehnologija ţivinarske proiz.
Hraniva i tehnologija hrane
Izborni predmet 3
Hraniva i tehnologija hrane
Izborni predmet 4
Sala
S-32
S-32
R-51
S-43
S-32
S-32
S-32
S-21
Nastavnik
L. Perić
N. Plavša
N. Plavša
L. Perić
I. Jajić
M. Beuković
I. Jajić
IV Godina
Dan
Ponedeljak
Vreme
10-12
Predmet
Proizvodnja mleka i mleĉ. pr.
Sala
S-32
Utorak
08-10
Proizvodnja mleka i mleĉ. pr.
S-32
Sreda
Ĉetvrtak
10-12
08-10
08-11
Tehnologija ovĉar. i kozar. pr.
Tehnologija ovĉar. i kozar. pr.
Konjarstvo
S-32
S-32
R-51
Nastavnik
A.
PopovićVranješ
A.
PopovićVranješ
I. Pihler
I. Pihler
I. Radović
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
II Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Petak
III Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
5
Vežbe
I Godina
Dan
Ponedeljak
Vreme
14-17
17-18
14-16
10-12
14-16
14-18
Grupa
S1
Predmet
Biohemija ţivotinja
Sociologija
Mikrobiologija
Zooekologija (Izb. pred. 1)
Engleski jezik 1 (Izb. pred. 1)
Opšte stoĉarstvo
Sala
H-31
R-52
H-21
H-52
R-12
S-21
Nastavnik
D. Prvulović
M. Novakov
T. Jafari
A. Popović
A. Jagrović
I. Pihler
S2
Sreda
Ĉetvrtak
11-14
17-18
12-14
14-18
10-12
14-16
Biohemija ţivotinja
Sociologija
Mikrobiologija
Opšte stoĉarstvo
Zooekologija (Izb. pred. 1)
Engleski jezik 1 (Izb. pred. 1)
H-31
R-52
H-21
S-21
H-52
R-12
D. Prvulović
M. Novakov
T. Jafari
I. Pihler
A. Popović
A. Jagrović
II Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
Vreme
12-16
08-10
15-17
10-12
14-17
Grupa
S1
Predmet
Reprodukcija ţivot.
Higijena i preventiva bolesti
Lovstvo
Informatika
Poznavanje stoĉar. proizvoda
Sala
S-21
S-21
S-32
S-41
S-32
Nastavnik
B. Stanĉić
N. Plavša
D. Beuković
T. Zoranović
I. Jajić
08-10
10-12
17-19
08-12
17-20
S2
Informatika
Higijena i preventiva bolesti
Lovstvo
Reprodukcija ţivot.
Poznavanje stoĉar. proizvoda
S-41
S-21
S-32
S-21
S-32
T. Zoranović
N. Plavša
D. Beuković
B. Stanĉić
I. Jajić
Vreme
13-15
12-14
08-10
12-15
Grupa
S1
Predmet
Ribarstvo
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Tehnolog. ţivinar. proiz.
Sala
S-42
S-21
S-43
S-43
Nastavnik
J. Stanivuk
Hraniva i tehnologija hrane
S-32
M.
ĐukićStojiĉić
I. Jajić
Predmet
Proizvodnja mleka i mleĉ. pr.
Konjarstvo
Tehnolog. ovĉar. i kozar. pr.
Sala
S-32
S-32
S-42
Nastavnik
D. Cvetanović
I. Radović
I. Pihler
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
III Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
IV Godina
Dan
Utorak
Sreda
15-18
Vreme
12-15
15-17
12-15
Grupa
S1
6
STUDIJSKI PROGRAM VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO
Predavanja
I Godina
Dan
Ponedeljak
Vreme
11-13
Predmet
Biohemija biljaka
Sala
A
Utorak
13-15
10-11
Prim. inform. (Izb. pred.4)
Biohemija biljaka
A
A
11-13
14-16
08-10
10-12
08-10
10-12
Sociologija
Informatika (Izb. pred.3)
Pedologija
Botanika
Pedologija
Botanika
A
A
A
A
A
A
Vreme
08-10
10-13
08-10
10-12
08-10
10-12
08-10
10-11
Predmet
Poljoprivredne mašine
Agroekologija
UreĊenje zem. Teritorije
Trţište i marketing
Raĉunovodstvo i oporez.
Poljoprivredne mašine
UreĊenje zem. Teritorije
Raĉunovodstvo i oporez.
Ĉetvrtak
Petak
Nastavnik
M. Popović
Đ. Malenĉić
T. Zoranović
M. Popović
Đ. Malenĉić
D. Janković
B. SrĊević
M. Belić, Lj. Nešić
A. Kneţević
M. Belić, Lj. Nešić
A. Kneţević
II Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
III Godina
Dan
Ponedeljak
Sala
S-51
P-2
P-3
P-3
P-4
S-51
P-4
P-4
Nastavnik
A. Sedlar
D. Milošev
S. Belić
B. Vlahović
V. Zekić
A. Sedlar
S. Belić
V. Zekić
Nastavnik
I. Kuljanĉić
S. Cerović
R. Almaši,
Stojšin,
Vuković,
Konstantinović
R. Almaši,
Stojšin,
Vuković,
Konstantinović
Vreme
08-10
10-12
15-17
Predmet
Gajenje vinove loze
Gajenje voćaka
Zaštita voćaka i vinove l.
Sala
R-41
R-41
P-3
Utorak
10-12
Zaštita voćaka i vinove l.
H-11
Sreda
Ĉetvrtak
12-14
08-10
08-10
10-12
Izborni predmet 4
Izborni predmet 3
Gajenje voćaka
Gajenje vinove loze
R-31
R-31
R-41
R-41
V.
S.
B.
V.
S.
B.
S. Cerović
I. Kuljanĉić
7
IV Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Vreme
10-12
12-14
08-10
11-12
Predmet
Berba i ĉuvanje voća
Sorte vinove loze
Sorte vinove loze
Posebno voćarstvo 2
Sala
R-31
R-41
R-41
R-41
Ĉetvrtak
08-11
Posebno voćarstvo 2
R-31
11-13
Berba i ĉuvanje voća
R-31
Nastavnik
N. Magazin
N. Korać
N. Korać
Z. Keserović, N.
Magazin
Z. Keserović, N.
Magazin
N. Magazin
Vežbe
I Godina
Dan
Ponedeljak
Vreme
08-11
13-15
08-10
17-20
18-19
14-16
Grupa
VV1
Predmet
Botanika
Informatika
Pedologija
Biohemija biljaka
Sociologija
Prim. informatika
Sala
S-42
IL
R-22
H-31
P-4
S-41
Nastavnik
D. Dţigurski
B. Blagojević
V. Ćirić
D. Prvulović
M. Novakov
B. Blagojević
08-11
13-15
18-20
13-16
18-19
12-14
VV2
Botanika
Informatika
Prim. informatika
Biohemija biljaka
Sociologija
Pedologija
S-43
IL
S-41
H-31
P-4
R-22
B. Ljevnaić-Mašić
B. Blagojević
B. Blagojević
D. Prvulović
M. Novakov
V. Ćirić
Grupa
VV1
Ĉetvrtak
Vreme
12-15
12-14
14-16
18-20
17-19
Predmet
Poljoprivredne mašine
Agroekologija
UreĊenje zem. teritorije
Trţište i marketing
Raĉunovodstvo
Sala
T-02
R-23
R-13
P-4
R-52
Nastavnik
V. Visacki
S. Šeremešić
A. Bezdan
V. Radojević
D. Milić
III Godina
Dan
Utorak
Vreme
08-10
Predmet
Zaštita voćaka i vin. l.
Sala
H-02
Gajenje voćaka
Izborni predmet 4
Gajenje vinove loze
Izborni predmet 3
R-31
R-31
R-41
R-31
Nastavnik
A. Popović, M.
Grahovac,
S.
Vuković.
M.
Popov
S. Bijelić
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
Ponedeljak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
II Godina
Dan
Utorak
Sreda
Sreda
Ĉetvrtak
10-13
13-15
12-15
15-17
Grupa
VV1
M. Medić
8
Petak
IV Godina
Dan
Utorak
Sreda
Petak
08-13
Vreme
10-12
12-15
08-11
08-13
Grupa
VV1
Proizvodna praksa
Teren
S. Cerović
I. Kuljanĉić
Predmet
Berba i ĉuvanje voća
Sorte vinove loze
Posebno voćarstvo 2
Tehnol. organiz. praksa
Sala
R-41
R-41
R-41
Teren
Nastavnik
M. Dorić
D. Ivanišević
M. Dorić
S. Cerović
M. Medić
9
STUDIJSKI PROGRAM HORTIKULTURA
Predavanja
I Godina
Dan
Ponedeljak
Vreme
11-13
Predmet
Biohemija biljaka
Sala
A
Utorak
13-15
10-11
Prim. inform. (Izb. pred.4)
Biohemija biljaka
A
A
11-13
14-16
08-10
10-12
08-10
10-12
Sociologija
Informatika (Izb. pred. 3)
Pedologija
Botanika
Pedologija
Botanika
A
A
A
A
A
A
Vreme
08-10
10-12
08-10
Predmet
Povrtarstvo
Travnjaci
Bolesti i štetoĉine u hortikul.
Sala
R-33
P-5
R-12
10-12
12-14
08-10
10-11
08-10
Povrtarstvo
Cvećarstvo
Raĉunovodstvo i oporez.
Travnjaci
Bolesti i štetoĉine u hortikul.
R-33
R-52
P-4
P-4
R-12
10-11
Raĉunovodstvo i oporez.
P-4
Vreme
08-10
12-15
10-12
12-14
Predmet
Izborni predmet 3
Dendrologija II
Izborni predmet 4
Pesticidi u hortikulturi
Sala
R-31
R-52
R-31
R-32
08-10
12-14
Proizvodnja u zaštićen. pros.
Pesticidi u hortikulturi
R-33
R-12
Vreme
08-10
Predmet
Cvećarstvo enterijera
Sala
R-31
Ĉetvrtak
Petak
Nastavnik
M. Popović
Đ. Malenĉić
T. Zoranović
M. Popović
Đ. Malenĉić
D. Janković
B. SrĊević
M. Belić, Lj. Nešić
A. Kneţević
M. Belić, Lj. Nešić
A. Kneţević
II Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
III Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
IV Godina
Dan
Utorak
Nastavnik
Ţ. Ilin
B. Ćupina, P. Erić
T.
Kereši,
S.
Maširević
Ţ. Ilin
E. Mladenović
V. Zekić
B. Ćupina, P. Erić
T.
Kereši,
S.
Maširević
V. Zekić
Nastavnik
J. Ninić-Todorović
S.
Vuković,
Konstantinović
Ţ. Ilin
S.
Vuković,
Konstantinović
B.
B.
Nastavnik
E. Mladenović
10
Sreda
Ĉetvrtak
10-12
11-14
10-12
Mašine u hortikulturi
Podizanje i odrţavanje zel. p.
Mašine u hortikulturi
T-02
R-52
T-02
A. Bajkin, R. Bugarin
J. Ninić-Todorović
A. Bajkin, R. Bugarin
Vežbe
I Godina
Dan
Ponedeljak
Sreda
Ĉetvrtak
II Godina
Dan
Ponedeljak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
III Godina
Dan
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
IV Godina
Dan
Ponedeljak
Sreda
Vreme
13-15
17-20
08-11
12-14
12-14
17-18
Grupa
H1
Predmet
Informatika
Biohemija biljaka
Botanika
Pedologija
Prim. informatika
Sociologija
Sala
IL
H-31
S-42
R-22
S-41
P-4
Nastavnik
B. Blagojević
D. Prvulović
D. Dţigurski
V. Ćirić
T. Zoranović
M. Novakov
Vreme
16-18
16-19
Grupa
H1
Predmet
Travnjaci
Bolesti i štetoĉine
Sala
R-33
H-02
Raĉunovodstvo
Cvećarstvo
Povrtarstvo
R-52
R-23
R-33
Nastavnik
Đ. Krstić
A. Popović, M.
Grahovac
D. Milić
E. Mladenović
B. Adamović
17-19
10-13
13-15
Vreme
10-12
14-17
Grupa
H1
14-16
16-18
08-11
Vreme
08-12
12-15
09-11
Grupa
H1
Predmet
Dendrologija II
Pesticidi u hortikulturi
Sala
R-23
H-03
Izborni predmet 4
Izborni predmet 3
Proizvodnja u zaš. prost.
R-23
R-22
R-31
Predmet
Podizanje i odrţ. zel. pov.
Cvećarstvo enterijera
Mašine u hortikulturi
Sala
R-42
R-31
TH-1
Nastavnik
A. Kurjakov
S. Vuković,
Popov
M.
J. Ĉukanović
Nastavnik
A. Kurjakov
E. Mladenović
O. Ponjiĉan, A.
Sedlar
11
STUDIJSKI PROGRAM PEJZAŽNA ARHITEKTURA
Predavanja
I Godina
Dan
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
II Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
III Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Ĉetvrtak
IV Godina
Dan
Sreda
Ĉetvrtak
Vreme
11-13
12-14
14-15
10-12
12-14
14-16
10-12
Predmet
Sociologija
Uvod u prostorno planiranje
Osnove arhitekture
Botanika
Geodezija
Osnove arhitekture
Botanika
Sala
A
A
A
A
R-51
P-2
A
Vreme
09-10
10-12
10-12
12-14
14-16
10-11
14-15
14-16
Predmet
Ekologija ţivotne sredine
Travnjaci
Ekologija ţivotne sredine
Cvećarstvo
Geograf. informac. sistemi
Travnjaci
Osnove arhitekture i graditelj.
Osnove arhitekture i graditelj.
Sala
R-51
P-5
R-51
R-52
S-01
P-4
A
P-2
Nastavnik
D. Janković
J. ĐorĊević
K. Hiel
A. Kneţević
P. Benka
K. Hiel
A. Kneţević
Nastavnik
M. Lakićević
B. Ćupina, P. Erić
M. Lakićević
E. Mladenović
P. Benka
B. Ćupina, P. Erić
K. Hiel
K. Hiel
Vreme
12-15
12-14
14-16
16-18
18-20
Predmet
Dendrologija II
3D interpretacija prostora
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Projektovanje u PA
Sala
R-52
R-51
R-51
R-51
R-42
Nastavnik
J. Ninić-Todorović
M. Tomić
Vreme
08-10
11-14
10-12
14-16
Predmet
Mašine u PA
Podizanje i odrţav. zel. pov.
Mašine u PA
Projektov. arh. elem. u PA
Sala
S-01
R-52
R-52
R-51
Nastavnik
A. Bajkin
J. Ninić-Todorović
A. Bajkin
A. Tišma
M. Sekulić
Vežbe
I Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Vreme
16-18
18-21
08-11
Grupa
PA1
Predmet
Geodezija
Uvod u prostorno planiranje
Botanika
Sala
H-51
R-42
S-42
Nastavnik
P. Benka
I. Blagojević
D. Dţigurski
12
Sreda
Petak
15-18
08-09
Ponedeljak
Utorak
14-16
08-11
16-19
18-21
08-09
Sreda
Petak
II Godina
Dan
Ponedeljak
Ĉetvrtak
Petak
Ponedeljak
Ĉetvrtak
Petak
III Godina
Dan
Ponedeljak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
Ponedeljak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
IV Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Ponedeljak
Utorak
M. Lakićević
M. Novakov
Osnove arhitekture
Sociologija
R-42
R-51
PA2
Geodezija
Botanika
Uvod u prostorno planiranje
Osnove arhitekture
Sociologija
H-51
S-43
R-42
R-42
R-51
P. Benka
B. Ljevnaić-Mašić
I. Blagojević
M. Lakićević
M. Novakov
Vreme
12-14
08-11
11-14
14-17
Grupa
PA1
Predmet
Travnjaci
Cvećarstvo
Osnovi arhitekture i graditelj.
GIS
Sala
R-33
R-23
R-42
R-42
Nastavnik
Đ. Krstić
E. Mladenović
M. Lakiĉević
P. Benka
14-16
08-11
11-14
17-20
PA2
Travnjaci
Osnovi arhitekture i graditelj.
Cvećarstvo
GIS
R-33
R-42
R-23
R-42
Đ. Krstić
M. Lakiĉević
E. Mladenović
P. Benka
Vreme
15-17
17-19
11-14
16-18
08-11
Grupa
PA1
Predmet
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Projektovanje u PA
Dendrologija II
3D interpretacija prostora
Sala
R-51
R-51
R-42
R-42
R-42
Nastavnik
15-17
17-19
08-11
14-16
11-14
PA2
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Projektovanje u PA
Dendrologija II
3D interpretacija prostora
R-51
R-51
R-42
R-42
R-42
M. Sekulić
A. Kurjakov
M. Tomić
Vreme
08-10
12-15
08-12
Grupa
PA1
Predmet
Mašine u PA
Projekt. arh. elem. u PA
Podizanje i odrţav. zel. povr.
Sala
TH-1
R-42
R-42
Nastavnik
O. Ponjiĉan
A. Lakić
A. Kurjakov
10-12
15-18
12-16
PA2
Mašine u PA
Projekt. arh. elem. u PA
Podizanje i odrţav. zel. povr.
TH-1
R-42
R-42
O. Ponjiĉan
A. Lakić
A. Kurjakov
M. Sekulić
A. Kurjakov
M. Tomić
13
STUDIJSKI PROGRAM FITOMEDICINA
Predavanja
I Godina
Dan
Ponedeljak
Vreme
11-13
13-15
08-10
14-16
08-10
10-12
Predmet
Pedologija
Prim. inform. (Izb. pred.4)
Sociologija
Informatika (Izb. pred.3)
Botanika
Biohemija biljaka
Sala
P-4
A
A
A
A
A
Ĉetvrtak
11-12
Biohemija biljaka
P-5
Petak
12-14
12-14
Pedologija
Botanika
P-5
A
Vreme
08-10
10-12
08-10
10-12
Predmet
Fauna agroekosistema
Poljop. zoologija sa ekolog.
Osnovi herbologije
Voćarstvo i vinogradar.
Sala
P-3
P-3
P-4
R-52
12-15
08-10
Ratarstvo i povrtarstvo
Voćarstvo i vinogradar.
P-4
P-5
08-10
10-12
12-13
08-10
Osnovi herbologije
Poljop. zoologija sa ekolog.
Fauna agroekosistema
Ratarstvo i povrtarstvo
P-3
P-3
P-3
P-3
Vreme
12-14
08-11
11-13
Predmet
Osnovi fitofarmacije
Mikoze biljaka 1
Bakterioze i viroze biljaka
Sala
H-11
H-11
H-11
12-14
14-16
08-11
Mikoze biljaka 1
Izborni predmet 4
Bakterioze i viroze biljaka
H-11
H-11
H-11
11-12
12-14
Osnovi fitofarmacije
Izborni predmet 3
H-11
H-11
Utorak
Sreda
II Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
III Godina
Dan
Ponedeljak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
Nastavnik
Lj. Nešić, M. Belić
T. Zoranović
D. Janković
B. SrĊević
Lj. Nikolić
M. Popović
Đ. Malenĉić
M. Popović
Đ. Malenĉić
Lj. Nešić, M. Belić
Lj. Nikolić
Nastavnik
D. Rajković
D. Rajković
B. Konstantinović
Z. Keserović, M.
Medić
J. Crnobarac, Ţ Ilin
Z. Keserović, M.
Medić
B. Konstantinović
D. Rajković
D. Rajković
J. Crnobarac, Ţ Ilin
Nastavnik
S. Lazić
S. Maširević
S. Maširević,
Bagi
S. Maširević
S. Maširević,
Bagi
S. Lazić
F.
F.
IV Godina
14
Dan
Ponedeljak
Ĉetvrtak
Vreme
08-10
10-12
12-15
08-10
10-12
12-15
Predmet
Zoocidi
Fungicidi
Herbicidi
Zoocidi
Herbicidi
Fungicidi
Sala
H-11
H-11
P-3
H-11
H-11
P-4
Nastavnik
M. Zgomba
S. Vuković
B. Konstantinović
M. Zgomba
B. Konstantinović
S. Vuković
Vežbe
I Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Vreme
13-15
11-14
16-17
08-11
16-18
08-10
Grupa
FM1
Predmet
Informatika
Botanika
Sociologija
Biohemija biljaka
Prim. informatika
Pedologija
Sala
IL
S-42
A
H-31
S-41
R-22
Nastavnik
B. Blagojević
Lj. Nikolić
M. Novakov
Đ. Malenĉić
T. Zoranović
V. Ćirić
13-15
11-14
16-17
14-16
16-19
10-12
FM2
Informatika
Botanika
Sociologija
Pedologija
Biohemija biljaka
Prim. informatika
IL
S-43
A
R-22
H-31
S-41
B. Blagojević
B. Ljevnaić-Mašić
M. Novakov
V. Ćirić
Đ. Malenĉić
T. Zoranović
FM3
Petak
13-15
08-10
17-18
08-11
18-20
08-11
Informatika
Pedologija
Sociologija
Botanika
Prim. informatika
Biohemija biljaka
IL
R-22
A
S-43
S-41
H-31
B. Blagojević
V. Ćirić
M. Novakov
B. Ljevnaić-Mašić
T. Zoranović
Đ. Malenĉić
II Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Vreme
16-18
15-17
13-15
Grupa
FM1
Predmet
Poljop. zoologija
Osnovi herbologije
Voćarstvo i vinogradar.
Sala
H-11
H-11
R-41
Petak
16-18
11-13
Fauna agroekosistema
Ratarstvo i povrtarstvo
H-11
R-33
Osnovi herbologije
Poljop. zoologija
Ratarstvo i povrtarstvo
H-11
H-11
R-33
Voćarstvo i vinogradar.
R-41
Ĉetvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Ĉetvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Ĉetvrtak
Ponedeljak
Sreda
14-16
18-20
13-15
15-17
FM2
Nastavnik
A. Jurišić
M. Popov
M. Dorić,
M. Medić
A. Jurišić
D. Latković
B. Adamović
M. Popov
A. Jurišić
G. Jaćimović
B. Adamović
M. Dorić,
15
18-20
Fauna agroekosistema
H-11
Ratarstvo i povrtarstvo
R-32
Ponedeljak
14-16
Utorak
Sreda
17-19
14-16
17-19
Osnovi herbologije
Fauna agroekosistema
Voćarstvo i vinogradar.
H-11
H-11
R-41
Petak
14-16
Poljop. zoologija
H-11
Predmet
Mikoze biljaka 1
Proizvodna praksa
Bakterioze i viroze b.
Sala
H-02
Teren
H-02
Osnovi fitofarmacije
Izborni predmet 4
Izborni predmet 3
Hf-11
H-02
H-02
Osnovi fitofarmacije
Proizvodna praksa
Bakterioze i viroze b.
Hf-11
Teren
H-02
Mikoze biljaka 1
Izborni predmet 4
Izborni predmet 3
H-02
H-02
H-02
III Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Vreme
08-10
08-12
17-20
Ĉetvrtak
08-10
16-18
18-20
Ponedeljak
Utorak
10-12
08-12
14-17
Sreda
Ĉetvrtak
14-16
16-18
18-20
IV Godina
Dan
Utorak
Sreda
Petak
Utorak
Sreda
Petak
FM3
Grupa
FM1
FM2
M. Medić
A. Jurišić
G. Jaćimović
B. Adamović
M. Popov
A. Jurišić
M. Dorić,
M. Medić
A. Jurišić
Nastavnik
F. Bagi
B. Konstantinović
M. Grahovac, D.
Budakov
V. Bursić
V. Bursić
B. Konstantinović
M. Grahovac, D.
Budakov
F. Bagi
Vreme
08-12
10-12
12-14
08-10
Grupa
FM1
Predmet
Tehnol. organiz. praksa
Herbicidi
Zoocidi
Fungicidi
Sala
Teren
H-03
Hf-11
Hf-11
Nastavnik
V. Stojšin
M. Popov
D. Marinković
S. Vuković
08-12
08-10
10-12
12-14
FM2
Tehnol. organiz. praksa
Herbicidi
Fungicidi
Zoocidi
Teren
H-03
Hf-11
Hf-11
V. Stojšin
M. Popov
S. Vuković
D. Marinković
16
STUDIJSKI PROGRAM
ŽIVOTNE SREDINE
AGROEKOLOGIJA
I
ZAŠTITA
Predavanja
I Godina
Dan
Ponedeljak
Vreme
11-14
13-15
08-10
14-16
08-10
10-12
Predmet
Pedologija
Prim. inform. (Izb. pred. 4)
Sociologija
Informatika (Izb. pred. 3)
Botanika
Biohemija biljaka
Sala
P-4
A
A
A
A
A
Ĉetvrtak
11-12
Biohemija biljaka
P-5
Petak
12-14
12-14
Pedologija
Botanika
P-5
A
Vreme
08-10
10-13
Predmet
Zaštita voda
Biljna proizvodnja
Sala
H-52
R-32
08-10
Principi ekologije
H-41
10-12
Zaštita zemljišta
H-41
12-14
09-10
10-13
Stoĉarska proizvodnja
Zaštita voda
Biljna proizvodnja
H-41
H-51
R-33
08-10
10-11
Stoĉarska proizvodnja
Zaštita zemljišta
H-41
H-41
11-13
Principi ekologije
H-41
Vreme
08-10
12-15
Predmet
Izborni predmet 3
Biološka i hem. kontam.
hrane
Odrţiva poljoprivreda
Sala
H-03
H-11
Utorak
Sreda
II Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
III Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
15-17
R-13
Nastavnik
Lj. Nešić, M. Belić
T. Zoranović
D. Janković
B. SrĊević
Lj. Nikolić
M. Popović
Đ. Malenĉić
M. Popović
Đ. Malenĉić
Lj. Nešić, M. Belić
Lj. Nikolić
Nastavnik
A. Belić
J. Crnobarac, Ţ. Ilin,
N.
Magazin,
M.
Medić
D.
Rajković,
T.
Kereši
M. Belić, Lj. Nešić,
M. Manojlović
N. Milošević
A. Belić
J. Crnobarac, Ţ. Ilin,
N.
Magazin,
M.
Medić
N. Milošević
M. Belić, Lj. Nešić,
M. Manojlović
D.
Rajković,
T.
Kereši
Nastavnik
M. Babić
R. Almaši, V. Stojšin,
S. Lazić, S. Vuković,
S. Šeremešić, M.
Manojlović
17
14-17
Biološka i hem. kontam. R-12
hrane
Biodiverzitet
H-41
08-10
Biodiverzitet
R-13
10-12
Odrţiva poljoprivreda
R-13
Petak
10-12
Izborni predmet 4
H-03
IV Godina
Dan
Ponedeljak
Vreme
14-16
Predmet
Biocidi
Sala
H-53
16-19
Integralna zaštita biljaka
H-53
Sreda
10-12
12-15
Korovi urbane sredine
Integralna zaštita biljaka
R-32
R-32
Ĉetvrtak
Petak
12-14
10-12
Korovi urbane sredine
Biocidi
R-12
S-01
Sreda
Ĉetvrtak
08-11
R. Almaši, V. Stojšin,
S. Lazić, S. Vuković,
D.
Rajković,
T.
Kereši, D. Dţigurski
D.
Rajković,
T.
Kereši, D. Dţigurski
S. Šeremešić, M.
Manojlović
Nastavnik
M. Zgomba, S. Lazić,
S.
Vuković,
M.
Meseldţija
T.
Kereši,
M.
Zgomba,
S.
Maširević,
S.
Vuković,
M.
Meseldţija
B. Konstantinović
T.
Kereši,
M.
Zgomba,
S.
Maširević,
S.
Vuković,
M.
Meseldţija
B. Konstantinović
M. Zgomba, S. Lazić,
S.
Vuković,
M.
Meseldţija
Vežbe
I Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Ĉetvrtak
Petak
Vreme
08-10
13-15
17-20
16-18
19-20
09-12
Grupa
AZ1
Predmet
Pedologija
Informatika
Biohemija biljaka
Prim. informatika
Sociologija
Botanika
Sala
R-22
IL
H-31
S-41
P-4
S-42
Nastavnik
V. Ćirić
B. Blagojević
Đ. Malenĉić
T. Zoranović
M. Novakov
B. Ljevnaić-Mašić
13-15
18-20
10-13
08-10
19-20
09-12
AZ2
Informatika
Prim. informatika
Biohemija biljaka
Pedologija
Sociologija
Botanika
IL
S-41
H-31
R-22
P-4
S-43
B. Blagojević
T. Zoranović
Đ. Malenĉić
V. Ćirić
M. Novakov
D. Dţigurski
18
II Godina
Dan
Utorak
Sreda
Vreme
14-16
15-17
Ĉetvrtak
Predmet
Stoĉarska proizvodnja
Biljna proizvodnja
Sala
S-43
R-33
13-15
Zaštita zemljišta
H-41
18-20
Principi ekologije
H-11
Petak
14-16
Zaštita voda
H-53
III Godina
Dan
Utorak
Vreme
08-10
Predmet
Odrţiva poljoprivreda
Sala
R-23
Sreda
11-13
Biodiverzitet
H-02
Ĉetvrtak
12-14
Biološka i hem. kont. hr.
H-03
Petak
12-14
14-16
Izborni predmet 4
Izborni predmet 3
H-03
H-03
Predmet
Biocidi
Sala
H-03
Korovi urbane sredine
Integralna zaštita
H-03
H-03
IV Godina
Dan
Utorak
Vreme
10-12
Ĉetvrtak
14-16
14-16
Grupa
AZ1
Grupa
AZ1
Grupa
AZ1
Nastavnik
M. Đukić-Stojiĉić
G. Jaćimović, B.
Adamović,
M.
Dorić, M. Medić
V.
Ćirić,
R.
Ĉabilovski
A. Jurišić, A.
Konjević
A. Belić
Nastavnik
S. Šeremešić,
Ĉabilovski
A. Petrović,
Konjević,
Jurišić,
Ljevnaić
V. Bursić,
Vuković,
Popović,
Budakov
R.
A.
A.
B.
S.
A.
D.
Nastavnik
D. Marinković, V.
Bursić,
S.
Vuković,
M.
Meseldţija
M. Popov
A. Popović, D.
Budakov,
S.
Vuković
19
STUDIJSKI PROGRAM ORGANSKA POLJOPRIVREDA
Predavanja
I Godina
Dan
Ponedeljak
Vreme
09-11
Predmet
Biologija
Sala
P-4
11-13
Biohemija biljaka
A
13-15
08-10
10-11
Prim. informatika (Izb. pred. 4)
Sociologija
Biohemija biljaka
A
A
A
Sreda
14-16
13-14
Informatika (Izb. pred. 3)
Biologija
A
P-2
Ĉetvrtak
08-10
Pedologija
A
Petak
08-10
Pedologija
A
II Godina
Dan
Ponedeljak
Vreme
12-14
Predmet
Upravljanje prirodnim resursima
Sala
H-52
Sreda
14-17
08-09
Izborni predmet 1
Upravljanje prirodnim resursima
H-41
H-51
09-10
Zaštita biljaka
H-41
10-13
08-10
Kvalitet i zdrav. bez. hrane bilj. por.
Zaštita biljaka
H-41
H-41
10-13
Ishrana ţivotinja
S-32
S. Belić, A.
Belić
T. Kereši, V.
Stojšin,
S.
Vuković,
B.
Konstantinović
S. Lazić
P. Štrbac, V.
Stojšin,
D.
InĊić,
B.
Konstantinović
M. Beuković
Vreme
08-10
13-14
10-12
08-10
10-13
08-11
Predmet
Organska proiz. povrća
Organska proiz. ratarskih biljaka
Organska proiz. povrća
Organska proiz. ratarskih biljaka
Organska proiz. krmnog bilja
Organska proiz. voća i groţĊa
Sala
R-33
R-32
R-33
R-11
R-32
R-41
Nastavnik
Ţ. Ilin
B. Marinković
Ţ. Ilin
B. Marinković
B. Ćupina
N. Magazin. N.
Utorak
Petak
III Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
Nastavnik
A. Jurišić,
Nikolić
M. Popović,
Malenĉić
T. Zoranović
D. Janković
M. Popović,
Malenĉić
B. SrĊević
A. Jurišić,
Nikolić
M. Belić,
Nešić
M. Belić,
Nešić
Nastavnik
S. Belić,
Belić
Lj.
Đ.
Đ.
Lj.
Lj.
Lj.
A.
20
Korać
11-14
Izborni predmet 3
R-32
Vreme
08-10
10-11
11-12
Predmet
Modeli prognoze ţiv. sredine u OP
Modeli prognoze ţiv. sredine u OP
Standardi u OP i sertifikacija
Sala
R-12
R-13
R-13
Ĉetvrtak
08-10
Standardi u OP i sertifikacija
R-32
Petak
12-15
12-15
Izborni predmet 6
Marketing organ. proizvedene hrane
S-32
S-01
Vreme
13-15
12-14
14-17
11-13
15-18
Grupa Predmet
Informatika
OP1
Pedologija
Biohemija
Prim. informatika
Biologija
IV Godina
Dan
Ponedeljak
Sreda
Nastavnik
D. Mihailović
D. Mihailović
A.
PopovićVranješ
A.
PopovićVranješ
I. Jajić
B. Vlahović
Vežbe
I Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
18-19
Ponedeljak
Sreda
Ĉetvrtak
13-15
11-13
10-12
15-18
Petak
18-19
17-20
II Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Vreme
10-12
12-14
OP2
16-18
18-20
Ponedeljak
Utorak
08-10
10-12
14-16
Sociologija
R-51
Informatika
Prim. informatika
Pedologija
Biologija
IL
IL
R-22
S-42
Sociologija
Biohemija
R-51
H-31
Grupa Predmet
Upravljanje prir. resursima
OP1
Zaštita biljaka
14-16
Ĉetvrtak
Sala
IL
R-22
H-31
IL
S-42
Sala
H-52
H-02
Kvalitet
i
zdrav. H-41
bezbednost hrane bilj. por.
Izborni predmet 1
H-41
Ishrana ţivotinja
S-32
OP2
Upravljanje prir. resursima
Zaštita biljaka
Kvalitet
i
H-41
H-02
zdrav. H-41
Nastavnik
B. Blagojević
V. Ćirić
D. Prvulović
T. Zoranović
A. Popović,
Dţigurski
M. Novakov
B. Blagojević
T. Zoranović
V. Ćirić
A.
Jurišić,
Ljevnaić-Mašić
M. Novakov
D. Prvulović
D.
B.
Nastavnik
M. Vranešević
A. Konjević, D.
Budakov, M. Popov
V. Bursić
M. Ivković
M. Vranešević
A. Konjević, D.
Budakov, M. Popov
V. Bursić
21
Ĉetvrtak
III Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Ĉetvrtak
IV Godina
Dan
Ponedeljak
Sreda
Ĉetvrtak
16-18
18-20
bezbednost hrane bilj. por.
Izborni predmet 1
Ishrana ţivotinja
H-41
S-32
Vreme
10-12
08-10
14-16
16-18
17-19
Grupa Predmet
Organska proiz. povrća
OP1
Organska proiz. rat. biljaka
Organska proiz. krmnog b.
Izborni predmet 3
Organ. proiz. voća i groţ.
Sala
R-33
R-32
R-32
R-32
R-41
Nastavnik
B. Adamović
G. Jaćimović
Đ. Krstić
Vreme
10-12
12-14
18-20
10-12
Grupa Predmet
Stand. u OP i sertifikacija
OP1
Modeli prog. ţiv. sr. u OP
Market. org. proiz. hrane
Izborni predmet 6
Sala
R-23
R-12
P-4
S-32
Nastavnik
J. Kecman
I. Arsenić
V. Radojević
M. Ivković
M.
Dorić,
Ivanišević
D.
22
STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDNA TEHNIKA
Predavanja
I Godina
Dan
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
II Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
III Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Ĉetvrtak
Petak
IV Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Ĉetvrtak
Vreme
08-10
08-10
15-17
08-10
10-12
12-14
08-10
10-12
Predmet
Mašinski i poljop. materijali
Mašinski i poljop. materijali
Otpornost materijala
Pedologija
Engleski jezik (Izb. pred. 2)
Sociologija
Pedologija
Matematika (Izb. pred. 1)
Sala
R-52
P-2
P-5
A
R-12
A
A
P-3
Nastavnik
M. Babić
M. Babić
D. Radomirović
M. Belić, Lj. Nešić
B. Komaromi
D. Janković
M. Belić, Lj. Nešić
S. Matić-Kekić
Vreme
10-12
08-10
10-12
14-16
10-12
12-14
10-12
Predmet
Elektrotehnika u poljop.
Ratar. i povrtar.
Remontne maš. i rad. praksa
Informatika
Pogonske mašine
Ratar. i povrtar.
Elektrotehnika u poljop.
Sala
S-51
R-33
S-01
A
T-02
R-51
S-51
Nastavnik
B. Karadţić
J. Crnobarac, Ţ. Ilin
M. Tomić
B. SrĊević
L. Savin
J. Crnobarac, Ţ. Ilin
B. Karadţić
Vreme
08-10
10-12
12-14
08-09
09-10
08-10
10-12
08-10
Predmet
Automatika u poljoprivredi
Izborni predmet 3
Mehanizacija zasada i z. b.
Mehanizacija u ratarstvu 2
Automatika u poljoprivredi
Mehanizacija zasada i z. b.
Izborni predmet 4
Mehanizacija u ratarstvu 2
Sala
S-01
TH-2
S-01
S-01
S-01
S-01
TH-2
S-01
Nastavnik
B. Karadţić
Vreme
10-12
08-10
10-12
12-14
08-10
10-12
Predmet
Sušenje i skladištenje
Eksploatacija proiz. sistema
Mehanizacija u stoĉarstvu
Sušenje i skladištenje
Eksploatacija proiz. sistema
Mehanizacija u stoĉarstvu
Sala
S-01
T-02
R-12
S-01
T-02
S-01
Nastavnik
I. Pavkov
J. Turan
M. Zoranović
I. Pavkov
J. Turan
M. Zoranović
R. Bugarin
M. Meši
B. Karadţić
R. Bugarin
M. Meši
Vežbe
23
I Godina
Dan
Ponedeljak
Sreda
Ĉetvrtak
Vreme
10-12
14-18
15-18
18-19
13-15
14-16
II Godina
Dan
Ponedeljak
Vreme
08-10
Utorak
Ĉetvrtak
Petak
III Godina
Dan
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
IV Godina
Dan
Ponedeljak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
Grupa
PT1
Predmet
Pedologija
Mašinski i polj. materijali
Otpornost materijala
Sociologija
Engleski jezik
Matematika
Grupa Predmet
Ratar. i povrtar.
PT1
Sala
R-22
S-01
P-4
P-4
T-02
A
Sala
R-32
12-15
08-10
12-16
08-13
Pogonske mašine
Informatika
Elektrotehnika
Remont. mašine
Vreme
08-12
12-15
15-19
17-20
10-12
12-14
Grupa Predmet
Struĉna praksa 2
PT1
Mehanizacija u ratar. 2
Mehanizacija zasada i z.b.
Automatika u poljop.
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Sala
Teren
TH-1
T-02
S-01
T-02
T-02
Vreme
12-14
08-12
14-17
08-11
Grupa Predmet
Eksploatacija proiz. sist.
PT1
Struĉna praksa 4
Sušenje i skladištenje
Mehanizacija u stoĉar.
Sala
T-02
Teren
S-01
TH-1
TH-2
S-41
T-02
TH-2
Nastavnik
V. Ćirić
M. Radojĉin
D. Radomirović
M. Novakov
A. Jagrović
N. Dedović
Nastavnik
G. Jaćimović,
B. Adamović
M. Simikić
B. Blagojević
B. Karadţić
M. Tomić
Nastavnik
I. Pavkov
M. Kostić
A. Sedlar
B. Karadţić
Nastavnik
V. Višacki
O. Ponjiĉan
I. Pavkov
M. Zoranović
24
STUDIJSKI
INŽENJERSTVO
PROGRAM
AGROINDUSTRIJSKO
Predavanja
I Godina
Dan
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
Vreme
08-10
08-10
15-17
11-12
12-14
10-12
12-14
Predmet
Maš. mater. i tehnol. obrade
Maš. mater. i tehnol. obrade
Otpornost materijala
Mehanika 2
Sociologija
Matematika 2
Mehanika 2
Sala
R-52
P-2
P-5
R-52
A
P-3
P-3
Nastavnik
M. Babić
M. Babić
D. Radomirović
D. Radomirović
D. Janković
S. Matić-Kekić
D. Radomirović
Vežbe
I Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
Vreme
08-12
15-18
19-20
17-20
14-16
Grupa
AI1
Predmet
Mašinski i polj. materijali
Otpornost materijala
Sociologija
Mehanika 2
Matematika 2
Sala
T-02
P-4
P-4
P-5
A
Nastavnik
M. Radojĉin
D. Radomirović
M. Novakov
D. Radomirović
N. Dedović
25
STUDIJSKI PROGRAM
ZAŠTITA VODA
UREĐENJE,
KORIŠĆENJE
I
Predavanja
I Godina
Dan
Ponedeljak
Ĉetvrtak
Petak
II Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Petak
III Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Ĉetvrtak
Petak
IV Godina
Dan
Utorak
Sreda
Vreme
08-11
11-13
11-12
12-14
10-12
12-14
Predmet
Informatika
Hidroekologija
Mehanika 2
Sociologija
Matematika 2
Mehanika 2
Sala
A
H-54
R-52
A
P-3
P-3
Nastavnik
B. SrĊević
J. Grabić
D. Radomirović
D. Janković
S. Matić-Kekić
D. Radomirović
Nastavnik
J.
JosimovDunĊerski
M. Vasić
J. Crnobarac, Ţ. Ilin
M. Rajić
J. Crnobarac, Ţ. Ilin
P. Benka
Vreme
08-11
Predmet
Snabdevanje vodom
Sala
H-51
11-14
08-10
10-12
12-14
08-11
Geologija sa hidrogeolog.
Ratar. i povrtar.
Opšta hidrologija
Ratar. i povrtar.
Premer terena
H-51
R-33
H-51
R-51
H-51
Vreme
08-11
08-11
08-10
10-12
08-10
10-11
Predmet
Hidraulika
Vodopriv. sistemska analiza
UreĊenje vodotoka
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
UreĊenje vodotoka
Sala
H-53
H-51
H-51
H-51
H-53
H-53
Nastavnik
A. Salvai
B. SrĊević
R. Savić
Vreme
08-09
09-12
08-10
12-15
Predmet
Sistemi za navodnjavanje
Ekonomika vodoprivrede
Sistemi za navodnjavanje
Melioracioni objekti
Sala
H-53
H-53
H-53
H-53
Nastavnik
S. Kolaković
V. Zekić
S. Kolaković
S. Belić
R. Savić
Vežbe
I Godina
Dan
Utorak
Sreda
Vreme
10-12
14-17
17-20
Grupa
UV1
Predmet
Informatika
Hidroekologija
Mehanika 2
Sala
S-41
H-51
P-5
Nastavnik
B. Blagojević
J. Grabić
D. Radomirović
26
Ĉetvrtak
Petak
II Godina
Dan
Vreme
Grupa
Predmet
Sala
Nastavnik
Utorak
14-16
UV1
Snabdevanje vodom
H-53
16-18
Opšta hidrologija
H-53
Sreda
08-10
Ratar. i povrtar.
R-33
Ĉetvrtak
Petak
12-17
11-14
Geologija sa hidrog.
Premer terena
H-51
H-51
J.
JosimovDunĊerski
J.
JosimovDunĊerski
G. Jaćimović,
B. Adamović
M. Vasić
P. Benka
Predmet
Hidraulika
Vodop. sistem. analiza
Izborni predmet 4
Izborni predmet 3
UreĊenje vodotoka
Sala
H-53
H-51
H-51
H-51
H-53
III Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Petak
IV Godina
Dan
Sreda
Ĉetvrtak
Matematika 2
Sociologija
Informatika
Vreme
11-14
11-14
12-14
14-16
11-14
Grupa
UV1
Vreme
10-12
08-11
11-14
Grupa Predmet
Ekonomika vodoprivrede
UV1
Sistemi za navodnjavanje
Melioracioni objekti
A
P-4
S-41
N. Dedović
M. Novakov
B. Blagojević
14-16
16-17
08-10
Sala
H-53
H-53
H-53
Nastavnik
A. Salvai
B. Blagojević
R. Savić
Nastavnik
D. Milić
A. Bezdan
M. Rajković
27
STUDIJSKI PROGRAM AGROEKONOMIJA
Predavanja
I Godina
Dan
Ponedeljak
Vreme
08-10
12-14
Predmet
Makroekonomija
Voćarstvo i vinogradarstvo
Sala
P-2
P-5
Utorak
08-10
Stoĉarstvo sa ishranom
P-5
Sreda
10-12
10-11
Statistika
Voćarstvo i vinogradarstvo
P-5
R-52
10-12
12-14
Makroekonomija
Stoĉarstvo sa ishranom
P-2
P-2
10-11
11-13
Statistika
Osnovi zaštite bilja
P-5
P-5
Vreme
08-11
08-10
08-10
10-12
14-17
12-14
08-10
13-16
Predmet
Informatika
Stoĉarstvo
Stoĉarstvo
Ekonomika poljoprivrede
Kalkulacije u poljop. i preh. ind.
Ishrana domaćih ţivotinja
Ekonomika poljoprivrede
Kalkulacije u poljop. i preh. ind.
Sala
A
P-5
P-5
P-4
P-3
P-2
P-5
P-5
Vreme
14-17
17-19
09-12
14-16
14-16
16-18
08-11
Predmet
Finansije i finansijsko poslovanje
Izborni predmet 3
Ekonomika polj. gazdinstava
Ekonomika polj. gazdinstava
Finansije i finansijsko poslovanje
Izborni predmet 4
Organizacija stoĉar. proizvodnje
Sala
P-2
P-2
S-51
P-5
P-2
P-2
R-52
Vreme
10-13
10-12
12-15
10-12
Predmet
Ekonomika vodoprivrede
Trţište agroindustrijskih proizvoda
Analiza poslovanja poljop. gazdinst.
Trţište agroindustrijskih proizvoda
Sala
R-51
P-5
P-5
P-4
Ĉetvrtak
Petak
II Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Utorak
Ĉetvrtak
Petak
III Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Petak
IV Godina
Dan
Ponedeljak
Sreda
Petak
Nastavnik
R. Pejanović
B.
Gološin,
Ivanišević
M.
Plavšić,
Beuković
B. Mutavdţić
B.
Gološin,
Ivanišević
R. Pejanović
M.
Plavšić,
Beuković
B. Mutavdţić
M. Zgomba
D.
M.
D.
M.
Nastavnik
B. SrĊević
M. Plavšić
M. Plavšić
Z. Njegovan
N. Tica
M. Beuković
Z. Njegovan
N. Tica
Nastavnik
N. Tica
T. Marković
T. Marković
N. Tica
D. Bošnjak
Nastavnik
V. Zekić
B. Vlahović
V. Vukoje
B. Vlahović
28
12-14
Analiza poslovanja poljop. gazdinst.
Vreme
14-16
16-18
Grupa Predmet
Osnovi zaštite bilja
A1
Voćarstvo i vinograd.
P-4
V. Vukoje
Vežbe
I Godina
Dan
Ponedeljak
Sala
H-02
R-41
Utorak
18-20
Stoĉarstvo sa ishranom
S-32
Sreda
Petak
15-16
13-16
Makroekonomija
Statistika
R-52
R-12
Ponedeljak
14-16
Voćarstvo i vinograd.
R-41
Utorak
18-20
12-15
18-20
Osnovi zaštite bilja
Statistika
Stoĉarstvo sa ishranom
H-02
R-12
S-32
Sreda
15-16
Makroekonomija
R-52
Ponedeljak
16-18
18-20
Osnovi zaštite bilja
Stoĉarstvo sa ishranom
H-02
S-32
A2
A3
Utorak
15-17
Voćarstvo i vinograd.
R-41
Sreda
Petak
14-15
13-16
Makroekonomija
Statistika
R-52
S-51
Ponedeljak
18-20
Stoĉarstvo sa ishranom
S-32
Utorak
12-15
17-19
Statistika
Voćarstvo i vinograd.
R-13
R-41
08-10
14-15
Osnovi zaštite bilja
Makroekonomija
H-02
R-52
Sreda
II Godina
Dan
Ponedeljak
Sreda
Ĉetvrtak
Ponedeljak
Sreda
A4
Nastavnik
D. Marinković
S.
Bijelić,
D.
Ivanišević
D. Kuĉević, M.
Ivković
M. Tomaš
E. Đorić-Nikolić
B Bogdanović, D.
Ivanišević
D. Marinković
E. Đorić-Nikolić
D. Kuĉević, M.
Ivković
M. Tomaš
D. Marinković
D. Kuĉević,
Beuković
S.
Bijelić,
Ivanišević
M. Tomaš
B. Mutavdţić
D. Kuĉević,
Beuković
B. Mutavdţić
S.
Bijelić,
Ivanišević
D. Marinković
M. Tomaš
Vreme
13-14
08-12
16-20
08-10
16-18
Grupa Predmet
Ishrana domaćih ţivotinja
A1
Informatika
Kalkulacije u poljop. i p.i.
Ekonomika poljoprivrede
Stoĉarstvo
Sala
S-43
S-41
A
S-42
A
Nastavnik
D. Beuković
T. Zoranović
D. Milić
K. Đurić
D. Kuĉević
14-15
12-16
A2
Ishrana domaćih ţivotinja
Informatika
S-43
S-41
M. Ivković
T. Zoranović
D.
D.
D.
D.
29
Ĉetvrtak
Petak
Ponedeljak
16-20
16-18
10-12
Kalkulacije u poljop. i p.i.
Stoĉarstvo
Ekonomika poljoprivrede
A
A
R-12
D. Milić
D. Kuĉević
K. Đurić
Ekonomika poljoprivrede
Ishrana domaćih ţivotinja
Kalkulacije u poljop. i p.i.
Stoĉarstvo
Informatika
S-43
S-43
A
A
S-41
K. Đurić
M. Ivković
D. Milić
D. Kuĉević
T. Zoranović
11-13
15-16
16-20
18-20
16-18
A3
Vreme
08-10
16-18
18-20
17-19
11-13
Grupa Predmet
Organizacija stoĉ. proiz.
A1
Ekonomika polj. gazdinstva
Finasije i finan. poslov.
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Sala
R-52
P-5
P-5
P-2
R-52
Nastavnik
N. Vukelić
T. Marković
V. Zekić
10-12
16-18
18-20
16-18
11-13
A2
Organizacija stoĉ. proiz.
Ekonomika polj. gazdinstva
Finasije i finan. poslov.
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
R-12
P-5
P-5
P-2
R-52
N. Vukelić
T. Marković
V. Zekić
Ĉetvrtak
Vreme
12-14
16-20
18-20
Grupa Predmet
Ekonomika vodoprivrede
A1
Analiza poslovanja poljop. g.
Trţište agroindustrij. proiz.
Sala
H-53
S-51
P-2
Nastavnik
D. Milić
V. Vukoje
V. Radojević
Ponedeljak
Utorak
Ĉetvrtak
13-15
12-16
18-20
A2
Ekonomika vodoprivrede
Analiza poslovanja poljop. g.
Trţište agroindustrij. proiz.
R-13
S-51
P-2
S. Potkonjak
V. Vukoje
V. Radojević
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
III Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Petak
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Petak
IV Godina
Dan
Utorak
30
STUDIJSKI
RAZVOJ
PROGRAM
AGROTURIZAM
I
RURALNI
Predavanja
I Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
II Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Ĉetvrtak
Petak
III Godina
Dan
Ponedeljak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
IV Godina
Dan
Ponedeljak
Sreda
Petak
Vreme
08-10
10-12
10-12
12-14
08-10
Predmet
Makroekonomija
Engleski jezik 2
Statistika
Ruralni razvoj
Voćarstvo i vinogradarstvo
Sala
P-2
R-52
P-5
P-3
R-52
Nastavnik
R. Pejanović
A. Jagrović
B. Mutavdţić
Z. Njegovan
B. Gološin,
Korać
Z. Njegovan
R. Pejanović
B. Gološin,
Korać
B. Mutavdţić
08-10
10-12
09-10
Ruralni razvoj
Makroekonomija
Voćarstvo i vinogradarstvo
R-52
P-2
R-51
10-11
Statistika
P-5
Vreme
08-11
08-10
14-17
08-10
12-14
11-13
13-16
Predmet
Informatika
Stoĉarstvo
Kalkulacije
Engleski jezik IV
Ekonomika turizma i seoskog tur.
Ekonomika turizma i seoskog tur.
Kalkulacije
Sala
A
R-52
P-3
S-51
R-13
R-13
P-5
Nastavnik
B. SrĊević
M. Plavšić
N. Tica
B. Komaromi
Z. Njegovan
Z. Njegovan
N. Tica
Vreme
14-17
08-10
14-16
12-14
08-11
11-13
Predmet
Finansije i finan. poslovanje
Ekonomika preduzeća
Finansije i finan. poslovanje
Izborni predmet 4
Ekonomika preduzeća
Izborni predmet 3
Sala
P-2
S-51
P-2
S-51
S-51
S-51
Nastavnik
N. Tica
V. Zekić
N. Tica
Vreme
12-15
12-14
08-10
Predmet
Investicije u turizam
Turistiĉko trţište
Turistiĉko trţište
Sala
S-51
S-01
R-12
Nastavnik
V. Zekić
B. Vlahović
B. Vlahović
N.
N.
V. Zekić
Vežbe
I Godina
31
Dan
Ponedeljak
Sreda
Ĉetvrtak
Vreme
14-17
10-12
16-17
15-17
Grupa Predmet
Statistika
AR1
Ruralni razvoj
Makroekonomija
Voćarstvo i vinograd.
11-13
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Sala
R-12
R-51
R-51
R-41
Engleski jezik 2
R-31
Statistika
Engleski jezik 2
Ruralni razvoj
Makroekonomija
Voćarstvo i vinograd.
R-13
R-52
R-51
R-51
R-41
Nastavnik
E. Nikolić-Đorić
K. Đurić
M. Tomaš
S.
Bijelić,
D.
Ivanišević
A. Jagrović
B. Mutavdţić
A. Jagrović
K. Đurić
M. Tomaš
S.
Bijelić,
Ivanišević
14-17
14-16
10-12
16-17
11-13
AR2
Vreme
14-18
12-16
14-15
15-16
09-11
Grupa Predmet
Informatika
AR1
Kalkulacije
Engleski jezik IV
Stoĉarstvo
Ekonomika turizma
Sala
S-41
S-51
R-13
R-13
R-13
Nastavnik
T. Zoranović
T. Marković
A. Jagrović
D. Kuĉević
K. Đurić
Grupa Predmet
Finansije
AR1
Izborni predmet 4
Izborni predmet 3
Ekonomika preduzeća
Sala
R-52
S-51
S-51
S-42
Nastavnik
D. Milić
Ĉetvrtak
Vreme
16-18
16-18
18-20
10-12
IV Godina
Dan
Ponedeljak
Ĉetvrtak
Vreme
15-17
17-19
Grupa Predmet
Investicije u turizmu
AT1
Turistiĉko trţište
Sala
S-51
P-2
Nastavnik
D. Milić
V. Radojević
Petak
II Godina
Dan
Ponedeljak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
III Godina
Dan
Utorak
Sreda
D.
K. Đurić
32
STUDIJSKI PROGRAM VETERINARSKA MEDICINA
Predavanja
I Godina
Dan
Ponedeljak
Ĉetvrtak
Vreme
08-10
13-15
08-10
10-12
12-14
14-16
16-18
08-09
Predmet
Anatomija 2
Prim. informatika (Izb. blok 4)
Sociologija (Izb. blok 3)
Biohemija
Anatomija 2
Informatika (Izb. blok 4)
Ekologija i prim. zool. (Izb. b. 3)
Krmno i otrovno bilje
Sala
P-5
A
A
P-2
P-5
A
S-01
P-5
Petak
09-10
10-11
08-10
Statistika
Biohemija
Histologija sa embriolog. 1
P-5
P-5
P-2
Vreme
13-16
14-16
12-14
14-16
12-14
14-16
16-19
19-20
Predmet
Ishrana ţivotinja
Informatika
Imunologija
Stoĉarstvo
Izborni predmet 3
Parazitologija
Fiziologija 2
Izborni predmet 3
Sala
S-32
A
P-3
P-3
H-52
P-5
P-5
P-5
Nastavnik
M. Beuković
B. SrĊević
V. Lalošević
I. Pihler
Vreme
13-15
15-17
17-18
Predmet
Toksikologija
Parazitske bolesti
Opšta kliniĉka dijagnostika
Sala
P-4
P-4
P-4
Nastavnik
D. Stojanović
N. Plavša
S. Boboš, Lj.
Spasojević
18-20
12-13
13-15
Izborni predmet 5
Specijalna patologija
Opšta kliniĉka dijagnostika
P-4
P-2
P-3
15-17
17-19
Rendgenologija i fizikalna terap.
Specijalna patologija
P-3
P-3
Vreme
14-17
17-19
Predmet
Bolesti kopitara
Izborni predmet 7
Sala
P-5
P-5
Utorak
II Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
III Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Ĉetvrtak
IV Godina
Dan
Ponedeljak
Nastavnik
G. Ušćebrka
T. Zoranović
D. Janković
M. Popović
G. Ušćebrka
B. SrĊević
D. Rajković
P. Erić, B.
Ćupina
B. Mutavdţić
M. Popović
G. Ušćebrka
V. Lalošević
Z. Kanaĉki
S. Prašović
S. Boboš, Lj.
Spasojević
D. Govorĉin
S. Prašović
Nastavnik
R. Ćutuk
33
Utorak
Sreda
Petak
V Godina
Dan
Ponedeljak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
13-14
14-16
16-19
19-21
10-13
08-11
Bolesti pĉela
Opšta hirurgija
Bolesti ptica
Izborni predmet 7
Opšta epidemiologija
Ambulantna klinika
P-2
P-2
P-2
P-2
P-2
Teren
N. Plavša
M. Stevanĉević
N. Plavša
A. Potkonjak
S. Boboš, Lj.
Spasojević, M.
Erdeljan
Vreme
15-18
12-14
14-17
08-13
Predmet
Higijena mesa
Sudska VM i zakonski propisi i
Higijena mesa
Ambulantna klinika
Sala
A
P-4
P-4
Teren
Nastavnik
S. Bunĉić
Z. Rašić
S. Bunĉić
S.
Boboš,
Spasojević,
Potkonjak
A. Potkonjak
Z. Rašić
10-12
12-14
Infektivne bolesti ţivotinja II
Sudska VM i zakonski propisi i
P-2
P-2
Vreme
12-14
16-18
17-18
18-20
08-12
11-12
14-15
16-18
14-16
16-17
Grupa Predmet
VM1 Informatika
Histologija sa embriolog. 1
Sociologija
Prim. informatika
Anatomija 2
Statistika
Krmno i otrovno bilje
Anatomija 2
Biohemija
Ekologija i prim. zoologija
Sala
S-41
S-21
P-3
IL
S-21
R-51
R-33
S-21
H-31
H-11
Nastavnik
B. Blagojević
S. Stojanović
M. Novakov
T. Zoranović
S. Stojanović
B. Mutavdţić
S. Antanasović
G. Ušćebrka
D. Prvulović
A. Jurišić
12-14
17-18
18-20
12-16
12-14
14-16
16-17
10-11
12-14
17-18
VM2
Informatika
Sociologija
Prim. informatika
Anatomija 2
Histologija sa embriolog. 1
Anatomija 2
Krmno i otrovno bilje
Statistika
Biohemija
Ekologija i prim. zoologija
S-41
P-3
IL
S-21
S-21
S-21
R-33
R-51
H-31
H-11
B. Blagojević
M. Novakov
T. Zoranović
S. Stojanović
S. Stojanović
G. Ušćebrka
S. Antanasović
B. Mutavdţić
D. Prvulović
A. Jurišić
12-14
18-20
VM3
Informatika
Histologija sa embriolog. 1
S-41
S-21
B. Blagojević
S. Stojanović
Lj.
A.
Vežbe
I Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
Ponedeljak
34
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
II Godina
Dan
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Ĉetvrtak
Petak
Ponedeljak
Sreda
Ĉetvrtak
III Godina
Dan
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
Sreda
Ĉetvrtak
17-18
18-20
08-12
11-12
13-14
18-20
14-16
16-17
Sociologija
Prim. informatika
Anatomija 2
Statistika
Krmno i otrovno bilje
Anatomija 2
Biohemija
Ekologija i prim. zoologija
P-3
IL
S-21
R-51
R-33
S-21
H-31
H-11
M. Novakov
T. Zoranović
S. Stojanović
B. Mutavdţić
S. Antanasović
G. Ušćebrka
D. Prvulović
A. Jurišić
Vreme
08-10
10-12
16-18
08-11
10-12
19-20
08-10
Grupa Predmet
VM1 Imunologija
Informatika
Stoĉarstvo
Fiziologija 2
Parazitologija
Izborni predmet 3
Ishrana ţivotinja
Sala
H-19/II
S-41
S-43
H-17/IV
H-19/II
P-5
H-52
Nastavnik
V. Lalošević
B. Blagojević
Lj. Štrbac
Z. Kanaĉki
V. Lalošević
16-18
08-10
11-14
08-10
19-20
08-10
12-14
VM2
Stoĉarstvo
Imunologija
Fiziologija 2
Parazitologija
Izborni predmet 3
Ishrana ţivotinja
Informatika
S-43
H-19/II
H-17/IV
H-19/II
P-5
H-52
S-41
Lj. Štrbac
V. Lalošević
Z. Kanaĉki
V. Lalošević
08-10
10-12
16-18
18-20
08-11
10-12
19-20
VM3
Informatika
Imunologija
Ishrana ţivotinja
Stoĉarstvo
Fiziologija 2
Parazitologija
Izborni predmet 3
S-41
H-19/II
S-32
S-43
H-17/IV
H-19/II
P-5
B. Blagojević
V. Lalošević
I. Jajić
Lj. Štrbac
Z. Kanaĉki
V. Lalošević
Vreme
13-16
14-16
08-10
19-21
08-12
Grupa Predmet
VM1 Spec. patologija
Rendgenologija
Toksikologija
Izborni predmet 5
Opšta kliniĉka dijagnostika
Sala
H-19
H-54
H-54
P-3
H-54
Nastavnik
I. Davidov
D. Govorĉin
D. Stojanović
12-14
Parazitske bolesti
H-19
Lj.
Spasojević,
M. Radinović
N. Milošević
Spec. patologija
Rendgenologija
Toksikologija
H-19
H-54
H-54
I. Davidov
D. Govorĉin
D. Stojanović
15-18
18-20
10-12
VM2
I. Jajić
I. Jajić
B. Blagojević
35
Petak
Utorak
Sreda
19-21
08-10
12-16
Ĉetvrtak
16-19
10-12
12-14
08-12
Petak
19-21
10-12
Sreda
Ĉetvrtak
Petak
IV Godina
Dan
Utorak
Sreda
08-10
12-15
16-18
19-21
14-16
16-20
VM3
VM4
Vreme
19-21
13-16
17-19
08-10
18-21
Grupa
VM1
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
08-11
19-21
13-15
10-12
12-15
VM2
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Ĉetvrtak
11-14
19-21
15-17
12-14
15-18
VM3
Utorak
08-10
10-13
19-21
08-10
16-19
VM4
Ĉetvrtak
Sreda
Izborni predmet 5
Parazitske bolesti
Opšta kliniĉka dijagnostika
P-3
H-19
H-54
Spec. patologija
Toksikologija
Rendgenologija
Opšta kliniĉka dijagnostika
H-19
H-54
H-54
H-52
Izborni predmet 5
Parazitske bolesti
P-3
H-19
Toksikologija
Spec. patologija
Rendgenologija
Izborni predmet 5
Parazitske bolesti
Opšta kliniĉka dijagnostika
H-54
H-19
H-54
P-3
H-19
H-52
N. Milošević
Lj.
Spasojević,
M. Radinović
I. Davidov
D. Stojanović
D. Govorĉin
Lj.
Spasojević,
M. Radinović
N. Milošević
D. Stojanović
I. Davidov
D. Govorĉin
N. Milošević
Lj.
Spasojević,
M. Radinović
Predmet
Izborni predmet 7
Opšta hirurgija
Bolesti ptica
Opšta epidemiologija
Bolesti kopitara
Sala
P-2
H-12/IV
H-52
H-12/IV
H-54
Nastavnik
Opšta hirurgija
Izborni predmet 7
Bolesti ptica
Opšta epidemiologija
Bolesti kopitara
H-17/IV
P-2
H-52
H-12/IV
H-54
B. Toholj
Opšta hirurgija
Izborni predmet 7
Bolesti ptica
Opšta epidemiologija
Bolesti kopitara
H-17/IV
P-2
H-52
H-12/IV
H-54
B. Toholj
Bolesti ptica
Bolesti kopitara
Izborni predmet 7
Opšta epidemiologija
Opšta hirurgija
H-54
H-54
P-2
H-12/IV
H-12/IV
N. Novakov
M. Erdeljan
B. Toholj
N. Novakov
A. Potkonjak
M. Erdeljan
N. Novakov
A. Potkonjak
M. Erdeljan
N. Novakov
A. Potkonjak
M. Erdeljan
A. Potkonjak
B. Toholj
V Godina
36
Dan
Utorak
Vreme
08-13
14-16
08-13
Grupa
VM1
Predmet
Higijena mesa
Infektivne bolesti ţivot. II
Ambulantna klinika III
Sala
H-12/IV
H-52
Teren
Nastavnik
D. Antić
A. Potkonjak
VM2
Infektivne bolesti ţivot. II
Higijena mesa
Ambulantna klinika III
H-52
H-12/IV
Teren
A. Potkonjak
D. Antić
Ĉetvrtak
10-12
13-18
08-13
Ponedeljak
Utorak
Ĉetvrtak
10-15
12-14
08-13
VM3
Higijena mesa
Infektivne bolesti ţivot. II
Ambulantna klinika III
H-12/IV
H-52
Teren
D. Antić
A. Potkonjak
Utorak
Ĉetvrtak
08-10
08-13
15-20
VM4
Infektivne bolesti ţivot. II
Ambulantna klinika III
Higijena mesa
H-52
Teren
H-12/IV
A. Potkonjak
Ĉetvrtak
Utorak
D. Antić
37
Download

UNIVERZITET U NOVOM SADU