DISKOBOLOS 2013
U svečanom ambijentu Starog Dvora i prisustvu velikog broja domaćih i stranih gostiju predstavile
su se mnoge drţavne institucije Srbije kao i značajne kompanije i obrazovne institucije naše
zemlje, ali i gosti iz Crne Gore, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Španije, Turske, Grčke, Makedonije
i Belgije.
Ceremoniju je otvorio gosp. Andreja Mladenović, član privremenog veća Skupštine grada Begrada a
potom je gosp. Đorđe Dukić, predsednik JISA uručio posebna priznanja MUP-u Srbije za doprinos
razvoju e-Uprave, kao i Ministarstvu informacionog društva Crne Gore i Ministarstvu prosvete Crne
Gore za izvanredne rezultate sprovođenja evropske informatičke sertifikacije zaposlenih u Vladi
Crne Gore po modelu ECDL doniranom od strane Evropske delegacije u Podgorici. Posebno
priznanje Grand prix ECDL za 2013.g. uručeno je gradonačelniku opštine Karpoš-Skoplje, gosp.
Stevču Jakimovskom za najveći projekat ECDL obuke zaposlenih u upravi Makedonije. “Ovim je
nedvosmisleno potvrđen put prilagođavanja evropskim standardima u našem regionu” - istakao je
u pozdravnom govoru predsednik JISA, Đorđe Dukić i dodao: ”Ţiri JISA - Jedinstvenog
informatičkog saveza Srbije, formiran u saradnji sa Council of European Professional Informatics
Societies (CEPIS), European Economic Chamber of Trade (EEIG), Commerce and Industry,
regionalnim privrednim komorama, informatičkim asocijacijama i velikim brojem domaćih
eksperata, pregledao je oko stotinu prispelih ostvarenja u kategoriji glavnih nagrada i isto toliko za
kategoriju specijalnih priznanja da bi utvrdio ovogodišnje nominacije i pobednike. Na ovaj način
priznanje Diskobolos već 19 godina vrši funkciju razmene IKT iskustva u regionu, podstiče i
populariše najkvalitetniju realizovanu praksu u raznim kategorijama primene informacionih i
telekomunikacionih tehnologija.”
Ceremoniju uručenja priznanja Diskobolos otpočeo je gosp. Kerim Aliriza, predsednik
upravnog odbora Evropske privredne komore i član ovogodišnjeg žirija JISA, nastavio gosp.
Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija
Srbije, a završio Đorđe Dukić, predsednik JISA. Dobitnici ovogodišnjih priznanja su:
DISKOBOLOS 2013
Glavne nagrade
(pobednici obeleženi crveno, posebna priznanja plavo)
1. Proizvodnja i
Projektovanje pobednik
i 3 priznanja
TeleGroup Beograd - Projekat digitalizacije glavne
stanice Pošta NET - Autori: tim Pošte NET i
Aleksandar Stojanović, TeleGroup
COMING - Computer Engineering - Projekat
virtuelizacije i Cloud Computinga - Autori: Coming
tim
Univerzitet Singidunum - Dodatak za mrežno
povezivanje CrypTool2 simulacionih okruženja Autori: Saša Adamović, Marko Šarac, Mladen Veinović,
Milan Milosavljević i Aleksandar Jevremović
Akademija Filipović - eBiblioteka - Autor: Branislav
Filipović
Mtel a.d. Banja Luka - Mjerenje provodljivosti kao
faktor odreĎivanja strategije zamjene baterija Autor: Milan Paripović
2. Upravljanje
2
pobednika i priznanje
Uprava za zajedničke poslove republičkih organa Srbije @GovHostMail System - Autori: Uprava za zajedničke poslove
republičkih organa & Atos IT Solutions and Services d.o.o
Sekretarijat Sudskog Savjeta Crne Gore - Pravosudni
Informacioni Sistem (PRIS) - Autori: Tim autora
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPIO) Upravljanje dokumentima sistema kvaliteta i bezbednosti
informacija - Autori: Informatičko-poslovni tim Republičkog fonda
PIO
Solarius – AgroGIS - Autor: Darko Šolar
TO-NET d.o.o. – INIS - Infrastrukturni informacioni sistem Autori: Miloš Tolić, Stevan Filipović, dr Radovan Cvetković, dr Mirko
Raković, Miloš Davidović i drugi
HB-system - HB-router - Autori: HBsystem i Bijelić Vukašin
3. Društvene delatnosti
2
pobednika i priznanje
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije - Mobilni
informacioni system, Autor: MUP
Poreska uprava Srbije - Implementacija EMC Documentum-a –
Autori: Milovanović Aleksandar, Rakić Ivana, Nikolić Miloš
Musala Soft JSC - Automated Information System „Traffic
Police“?Bulgaria – Autor: Musala Soft JSC
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti - Informacioni sistem za
upravljanje dokumentima - Autori: Uprava za zajedničke poslove
republičkih organa i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
Fond solidarnosti - Automatsko upravljanje procesom
upravnog postupka - Autor: Jablan Obradović
Uprava za zajedničke poslove republičkih organa - hPanel
Software System organa državne uprave u Republici Srbiji Autori: Uprava za zajedničke poslove republičkih organa i
PulsarPoint
4. Finansije
pobednik i 2 priznanja
Energoprojekt Energodata - Porez+ - sistem za upravljanje
poreskim prijavama – Autori: Zorica Crveni Odalović, Sneţana
Dabović, Igor Petrović
PCCOM Beograd - Integrisani informacioni sistemi centara za
socijalni rad RS - INTEGRAL - Autori: Vlade Cepić i Saša
Mladenović
Mellon Serbia - NFC Mobile payment - Autor: Stefanos
Karapetsis
I2R d.o.o. - Bankar i po - Autor: Zvezdan Ţarić
Elite Solution doo - BUTOBU - BUSINESS TO BUSINESS Autor: Goran Blaţević
5.
Zdravstvo
pobednik i priznanje
Lanaco Informacione tehnologije - Poslovni informacioni
sistem Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Autor: Lanaco Informacione tehnologije, Banja Luka
ETŠ "Nikola Tesla" - GELP - aplikacija koja osobama sa
nemogućnošću verbalnog izražavanja omogućava
uspostavljanje komunikacije sa neposrednom okolinom Autori: Slaviša Blešić, Nikola Zdraveski, Bogdan Todić, Ivan Cumpf
(učenici), Jasna Ristić (nastavnik mentor)
Institut za javno zdravlje Vojvodine - Sentinel nadzor - veb
servis – Autor: Dušan Krstić
Agencija za lijekove i medicinska sredstva - Informacioni
sistem Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore –
sistem CALIMS, Autori: Branimir Bukilić, Ţeljka Bešović, Majda
Šahman-Zaimović iz CALIMS i Nataša Banović i Vesna Vuksanović iz
MGSOFT-a
UCB, Belgija - Time to „Amplify‟ role of IT in
health, Autor: Marc Senterre
6. Obrazovanje
pobednik i 2
priznanja
Univerzitet Metropolitan u Beogradu - Savremen sistem
studija preko interneta - Autor: Dragan Domazet
Universidad de Alcala and University Galileo, Espana – ESVIAL
project - Autori: Jose Ramon Hilera and Rocael Hernandez
Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo - Primena
savremenih informacionih tehnologija u organizaciji nastave –
Autori: Ilja Stanišević, Andrija Tošić, Đorđe Petrović, Valentina
Pavlović, Dejan Beljić, Branko Cebić
Osnovna škola “Ljupče Nikolić” – Primena računara u nastavi Autor: Toplica Petrović
Edukativni centar FB SOFT+ - Elektronski dnevnik Autori: Aleksandar Cvetanović i FB Soft Tim
Akademija Filipović – Elektronski dnevnik - Autori: Vesna
Nikolić, Branislav Filipović
Osnovna škola “Filip Filipović” – Inovativna nastava iz srpskog
jezika - Autori: Milica Stanojčić, profesor i Milica Prokić, profesor
7. Usluge
pobednik i 2 priznanja
Air SERBIA GROUND SERVICES d.o.o (SU-PORT ltd.) - Obračun
i operativno praćenje usluga prodaje avio karata (LIRA) Autor: Nevena Simić
Ipsylon doo - Poslovni Web softver Akord Basic - Autori: Adrian
Jakšić, Slobodan Sumina, Igor Dedić, Ţeljko Bajšanski
Bandula Bilgisayar Egitim Yayincilik LTD, Turkey - Koza
Interactive and Enhanced eBook English - Autor: Koza Yayin
Ti Computers Solutions - servis za analizu igre košarkaških
ekipa i igrača „Perfect Scout“ -Autor: Saša Nikitović, Vladimir
Nikitović
Zovi me d.o.o. - WiFi Mesh Network for PTT Serbia –
Autor: Zoran Marković
8. Web
ostvarenjapobednik i priznanje
Talentmarket d.o.o. – www.lakodoposla.com –
Autor: Talentmarket
Otvoreno društvo za razmjenu ideja – www.odrazi-se.org Autori: Sanja Kolarić, Dario Ilija Rendulić
eVision - Web portal - www.ksb.rs – Košarkaški Savez
Beograda –Autori: Borko Lepojević, Srećko Jovanović, Miroslav
Obradović
Medija-Networks DOO – www.srednje-skole.com –
Autor: Ljubiša Pavlović
Welcome to www.vdab.be -Autor: VDAB team
DISKOBOLOS 2013
Specijalne nagrade
(pobednici obeleţeni crveno, posebna priznanja plavo)
Stručni skupovi
Infofest - Budva, Crna Gora
YuInfo - Kopaonik
Tectus - Zagreb
Telflor - Beograd
Datum - Beograd
E-Razvoj - Beograd
Radio i TV emisije
RTS - SERIJA Šta su sve tehnologije uradile za nas Autor: Olivera Kosić, Beograd
Live-TV - Internet televizija - Autor: Radomir Lale Markovic,
Beograd
RTS - Računajte na računare, radio emisija „Druga strana
računara“ – Autori: Predrag Jovanović i Vladan Nenadić,
Beograd
Studio Vertigo production – Televizijska emisija "Energija
na pametan način" Autor: Vladimir Jovanović, Anka Sekanić,
Novi Sad
Radijska emisija Računalo – Autori:grupa autora, Zagreb /
Varazdin
RTL Hotspot - Televizijski informativni magazin - Autor:
Antonio Zavada, Hrvatska
RTS - Radio emisija „Digitalne ikone“ - Autor: Tamara
Vučenović, Beograd
ICT Izdavaštvo
Global Consulting & Marketing - ePorezi - Poreski informacioni
sistem – Autor: Dr Dejan Vidojević Beograd
EBC TEST CENTAR – Komplet knjiga ''Kompjuterska vozačka
dozvola'' - Autor: Vladan Stevanović, Beograd
SOHO GRAPH – 24 računarska priručnika "Naučite da
koristite"– Autor: Mirsad Imamović, Beograd
PC Press - časopis za računarstvo i informatiku, Beograd
ComSis - Časopis Computer Science and Information Systems,
Novi Sad
Business & IT, International Magasine, Weka Media Publishing
GmbH, Munich
Globalni partneri
Atos
IBM
Motorola
Microsoft
SAP
Autodesk
Cisco
DISKOBOLOS 2013 - Stručni žiri
-
Jorg Ruegg - Predsednik CEPIS-a, Predsednik Diskobolos zirija
Prof. dr Heinz Vejpustek - Predsednik Evropske Privredne komore
Prof. dr Kerim Aliriza - Predsednik upravnog odbora Evropske Privredne Komore
Djordje Dukic - Potpredsednik CEPIS - Council of European Professional Informatics Societies
dr Luis Fernandez-Sanz, ATI - Drustvo Informaticara Spanije
Giulio Occhini - Odbor direktora, ECDL
Niko Schlamberger – Predsednik Slovenackog drustva za Informatiku
Prof. dr Vasile Baltac - Predsednik, Drustvo Informaticara, Rumunija
R. Erdem Erkul - Predstavnik CEPIS-a i clan izvrsnog odbora Asocijacije informaticara Turske
Dirk Deschoolmeester - Predsednik, Federacija Udruzenja Informaticara, Belgija
Fulop Henrik - Predsednik Evropske Privredne Komore, Madjarska
mr Radoslav Yoshinov - Predsednik Evropske Privredne Komore, Bugarska
Prof. dr Gerald Futschek - OCG - Austrijsko Kompjutersko Drustvo
Panicos Masouras - Menadzer, ECDL Kipar
Marijan Frkovic - Predsednik Drustva Informaticara, Hrvatska
Mensura Beganovic - Predsednik Udruzenje Informaricara, Bosna i Hercegovina
Jelena Jovanovic - Privredna komora Srbije, sekretar Udruzenja informaticke delatnosti
Dusan Rakic - Privredna komora Beograda, sekretar Udruzenja informaticke delatnosti
Stevan Ljumovic - Predsednik IT Udruzenja Crna Gora
- mr Radule Novovic - Pomocnik Ministra za Informaciono Drustvo, Crna Gora
- mr Vojkan Nikolic - Ministarstvo unutrasnjih poslova, nacelnik Uprave za informacione
tehnologije, Beograd
- Prof. dr Dragan Domazet - Dekan Fakulteta Informacionih Tehnologija, Beograd
- Milomir Gligorijevic - Evropska Privredna Komora, Srbija
- Slobodan Karanovic - Ministarstvo finansija Srbije
- Dragan Nikolic - Elektroprivreda Srbije
- Zikica Milinkovic - Ministarstvo odbrane Srbije
- Slobodan Krstic - Asocijacija eRezvoj Srbije
- mr Dragan Marinkovic - Glavni koordinator za IT
- mr Cedomir Milenkovic - Institut Mihajlo Pupin, Beograd
- Prof. dr Edita Kastratovic - Dekan Fakulteta za Menadzment u sportu, Beograd
- Prof. dr Stevica Graovac - Elektrotehnicki Univerzitet, Beograd
- Prof. dr Svetozar Pervulov - KBC Zvezdara, Beograd
- Miroslav Petrovic - Predsednik Upravnog odbora Asocijacije ARHIV INFO, Beograd
Download

DISKOBOLOS 2013 - Akademija Filipović