PROFIL KOMPANIJE TELEGROUP
Komunikacije bez granica
TELEGROUP ČINJENICE
JEDAN OD VODEĆIH REGIONALNIH SOLUTION
PROVAJDERA U OBLASTI INFORMACIONO –
KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA I ENERGETIKE
IKT
ENERGETIKA
PRISUSTVO NA EMEA TRŽIŠTU
VELIKA BRITANIJA
BiH
CRNA GORA
SRBIJA
BUGARSKA
MAKEDONIJA
IRAK
KUVAJT
ALŽIR
•
•
•
•
RAZVOJ SOFTVERA U SRBIJI
INTERNET SERVIS PROVAJDING U BIH – TELEKLIK
SISTEM INTEGRACIJA I PRODAJA U 11 ZEMALJA
BEOGRAD – POSLOVNI CENTAR KOMPANIJE
SEJŠELI
ANGOLA
MISIJA | VIZIJA | POSLOVNE VREDNOSTI
Naša VIZIJA je da se pozicioniramo među
vodeće Solution provajdere u oblasti
informaciono – komunikacionih tehnologija i
energetike na EMEA tržištu.
Naša MISIJA je da, implementacijom
najsavremenijih tehnoloških rešenja, pozitivno
utičemo na razvoj biznisa naših klijenata i
ukupan razvoj privrede u regionu.
INTEGRITET i KVALITET su ključni pojmovi
koji opisuju VREDNOSTI za koje se zalažemo,
jer samo primenom najviših standarda kvaliteta,
poslovne etike i ličnim integritetom možemo
steći poverenje svih interesnih grupa.
TELEGROUP U BROJKAMA
UKUPAN PROMET U 2011,2012 I 2013
% UČEŠĆA SERVISA/TEHNOLOGIJA ZA 2013
Godišnji obrt u M €
30
25
25
20
16
15
15
10
Prodaja
softverskih i
hardverskih
rešenja
58%
Profesionalni
servisi
12%
Inženjering
EE
4%
5
0
2011
2012
BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH
2013
Inženjering
ICT
infrastrukture
13%
≥200 zaposlenih
 > 60% visokoobrazovanih
 75% mlađe od 35 godina
 >600 stručnih sertifikata

Razvoj
softvera
13%
INTEGRISAN MENADŽMENT SISTEM

TeleGroup je implementirao integrisan menadžment
sistem
Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008
 Sistem za zaštitu životne sredine ISO 14001:2004
 Sistem bezbednosti i zdravlja na radu OHSAS 18001:2007
 Sistem zaštite i bezbednosti informacija ISO 27001:2005

TeleGroup Beograd
TeleGroup Banja Luka
TeleGroup Sofija
USLUGE


Konsalting
Inženjering infrastrukture
Telekomunikacije
 IT
 Elektroenergetika







Kreiranje i implementacija ICT rešenja
Softverski inženjering
Managed servisi & Outsourcing
Cloud servisi (IaaS, PaaS, SaaS)
Tehnička podrška 24x7
Upravljanje projektima
PROJEKTOVANJE
IZGRADNJA
UPRAVLJANJE
INFRASTRUKTURNIM
PROJEKTIMA
INŽENJERING EKSPERTIZA
Telekomunikacije, IT, elektroenergetika
LICENCE
Licence za projektovanje i izgradnju telekomunikacionih sistema i mreža
za operatore, železnice, aerodrome i poslovne sisteme izdata od strane
relevantnih ministarstva Republike Srbije, Republike Srpske i Republike Crne
Gore.
PROJEKTOVANJE
OBLASTI
 Telekomunikacije
 IT
 Elektroenergetski sistemi
 HVAC
 BMS
TIPOVI PROJEKATA
 Idejni projekti
 Studije opravdanosti
 Glavni projekti
 Tehničke kontrole glavnih
projekata
 Projekti izvedenog stanja
IZGRADNJA INFRASTRUKTURE
IZGRADNJA FIKSNIH KOMUNIKACIONIH MREŽA
o
o
o
o
Magistralne i pristupne mreže
Optičke metro mreže (FTTH/FTTB)
Mreže nove generacije (NGN)
Izgradnja i adaptacija objekata za smeštaj telekomunikacionih kapaciteta i
opreme
IZGRADNJA MOBILNIH KOMUNIKACIONIH MREŽA
o
o
o
o
o
Transportne mreže Ethernet/Gigabit Ethernet (6 – 40GHz / 71-76 GHz /Eband)
Pristupne mreže (3G,LTE)
Izgradnja lokacija baznih stanica (raw land i roof top), montaža i puštanje u rad
opreme (3G,LTE) i integracija u postojeću mrežu operatera
Montaža i puštanje u rad radio - relejne opreme
WiFi i drugi sistemi u nelicenciranom opsegu (3G Load – off)
IZGRADNJA ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE
o
o
o
o
o
o
Dalekovodi i trafo - stanice do naponskog nivoa 35kV
Elektroenergetski privodi i stubne trafo – stanice
Izgradnja ADSS mreže
Izgradnja javne rasvete
Rekonstrukcija i adaptacija elektroenergetskih sistema
Sistemi za upravljanje i nadzor elektroenergetskih mreža (SCADA)
DATA CENTAR
IZGRADNJA
o Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija Data centara
o Video nazdor, kontrola pristupa, protivpožarna i
protivprovalna zaštita
o Klimatizacija
o Elektroenergetika
o BMS
USLUGE
o Isporuka servera i sistema za
skladištenje podataka
o Instalacioni radovi i puštanje
sistema u rad
o Softveri za nadzor i upravljanje
data centrima
o Namenski hosting
o Infrastruktura virtuelnih servera
o Softver kao servis (SaaS)
o Disaster Recovery
Cloud Backup
Secure Online Backup
Group Management paket
Računari hostovani u računarskom oblaku
Poslovna telefonija (VoIP)
Hostovanje Call i Contact Centra
Hostovanje Microsoft SharePoint Servisa,
Exchange e-mail Servera
o Hostovanje domenskog okruženja i usluga
video nadzora
o
o
o
o
o
o
o
RESURSI

80 ZAPOSLENIH U SEKTORU
INŽENJERINGA






5 serifikovanih projekt menadžera
13 inženjera sa licencom za projektovanje i
izvođenje radova
10 inženjera iz različitih tehnoloških oblasti
42 tehničara / montera
10 specijalista za rad na visini
OPREMLJENOST

Najnovija mehanizacija, oprema, instrumenti i
alati za pružanje kvalitetne usluge u segmentima
izgradnje infrastrukture, merenja, ispitivanja i
puštanja sistema u rad.
ONE STOP
ICT SHOP
ICT REŠENJA I PROIZVODI
OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE I KOLABORACIJA




IP telefonski sistemi

Upravljanje telekomunikacionim
troškovima
Aplikacije za objedinjene
komunikacije i kolaboraciju

Telefonija iz oblaka i SIP IP
terminali

Sistemi za kritične komunikacije
IP Centrex

Funkcionalni radio sistemi

Satelitski sistemi
Audio i video konferencijski
sistemi
COMMUNICATIONS WITHOUT BOUNDARIES
IT REŠENJA

Mrežna rešenja

IP MPLS rešenja

Data centri

mPayment, mHealth, mTicketing

Serverski sistemi i virtuelizacija

Enterprise Mobility rešenja

Storidž sistemi

Sistemi tehničke zaštite




Video nadzor
 Protivpožarna zaštita
 Protivprovalna zaštita
 Kontrola pristupa

Rešenja za zaštitu mreža i
podataka
Softverska rešenja
Rešenja za snimanje glasa,
video sadržaja, SMS i
društvenih mreža
Rešenja za multimedijalne
servise

Situation Management softver

Pasivna oprema i materijali
ONE STOP IT SHOP
GLOBALNI PARTNERI
OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE I IT
KUDA IDEMO...
IT SECURITY
VIDEO REŠENJA&DIGITALNA TV
SOFTVERSKI INŽENJERING
CLOUD SERVISI
SOFTVERI
PO MERI
VAŠEG BIZNISA
SOFTVERSKI INŽENJERING
TeleGroup razvoj i servisi
KREATIVNI SERVISI


Analiza zahteva i potreba
korisnika
Razvoj softverskih aplikacija
 Web, Desktop, Android, iOS

Dizajn softverskih rešenja

Implementacija
STRATEŠKE PLATFORME
o Java SE,Java EE
o Android
o Objective-C
o PHP
o HTML5
o SVG
o Microsoft.NET

Prilagođavanje gotovih rešenja

Quality Assurance

Održavanje

Obuke

Softver kao usluga (SaaS)
NAŠ RAZVOJ
SOFTVERSKA REŠENJA


mHealth


Aplikacija za plaćanje roba i usluga mobilnim telefonom
 iOS, Android, SMS, USSD
Mobilni sistem zdravstvene zaštite i nadzora koji
omogućava jednostavno i lako učitavanje različitih zdravstvenih
parametara bez obzira na lokaciju i aktivnost korisnika
Vidžeti – aplikacije za Set – top – Box uređaje
 Twitter, Facebook, Youtube, vremenska prognoza
Call centar aplikacija prilagođena poslovnim procesima
svakog pojedinačnog korisnika
NAŠ RAZVOJ
SOFTVERSKA REŠENJA



Aplikacija za upravljanje magacinskim poslovanjem
Rešenje za upravljanje i automatizaciju procesa
poljoprivredne proizvodnje namenjeno poljoprivrednim
preduzećima i gazdinstvima
Pregled, analiza, planiranje i upravljanje poljoprivrednim
zemljištem namenjeno lokalnim samoupravama
ZAŠTO TELEGROUP REŠENJA?
o 100% DOMAĆI RAZVOJ
o
BRZO I LAKO PRILAGOĐAVANJE
POSLOVNIM PROCESIMA SVAKOG
POJEDINAČNOG KORISNIKA
o
LOKALNA PODRŠKA
o VRHUNSKI KVALITET
o LIDERSTVO U RAZVOJU STANDARDA
o OPTIMALNA CENA
BRIGA O
KORISNIKU
PROFESIONALNI SERVISI
SERVISI
IMPLEMENTACIJA
PRE-SALES



Analiza postojeće ICT
infrastrukture korisnika
Procena mogućnosti za
unapređenje
Planiranje migracije



podataka

Konsultacije u vezi sa

poslovnim procesima


Prilagođavanje

specifičnim zahtevima

Izrada idejnog rešenja
Provisioning + set-up sa
unapred pripremljenim
parametrima
Migracija podataka
Infrastrukturna i
aplikativna integracija
Definisanje sigurnosnih i
pristupnih polisa
3.5G WWAN/WLAN
POST-SALES
For the field workforce





Testiranje

Integrisanje različitih
servisa

Provisioning + set-up sa
unapred pripremljenim
parametrima
Migracija podataka
Infrastrukturna i aplikativna
integracija
Definisanje sigurnosnih i
pristupnih polisa
Testiranje
Integrisanje različitih
servisa
On site i remote podrška
BRIGA O KORISNIKU 24X7


Laboratorijsko testiranje
Instalacija opreme i puštanje
sistema u rad

Incidentno održavanje na lokaciji

Daljinska podrška

Help desk

Hardverska podrška


Softverska podrška
Nadzor mreže


Preventivno održavanje
System Performance izveštavanje

Obuke




Custom SLAs to suit your requirements
Fully vetted & qualified engineers
Guaranteed response times
FREE Initial Consultation
MANAGED SERVISI I OUTSOURCING
PRE-SALES
MANAGED SERVISI

Network Managed servisi

ICT Managed servisi
OUTSOURCING

ICT Service Management
(IT.SM)


24 x7 Monitoring & Help Desk


On – site servisi


Upravljanje i održavanje ICT
sistema, garantovani SLA

Upravljanje i održavanje ICT
sistema
Razvoj i održavanje
softverskih aplikacija
Potvrda kvaliteta uz
garantovani SLA
24 x7 Monitoring & Help Desk
3 NAČINA DA KONTAKTIRATE TEHNIČKU PODRŠKU
Vreme oporavka
Kontakt sa
odgovornim
inženjerom
Tehnički centar
Iniciranje izveštaja
intervencija
Vodeći
ižnenjer
Izveštaj
intervencija &
tehnički nivo
greške
Servisni centar
Konsultacija na
lokaciji / podrška
daljinskim putem
Tim za
podršku na
lokaciji
Proces oporavka
u toku
Zajednički
poslovi
Oporavak sistema
Zaključivanje
izveštaja
intervencija
PROCEDURA INTERVENCIJA
Vreme odziva
Call Center +381 11 3081999
[email protected]
http://helpdesk.telegroup-ltd.com
RAZVOJ
SOFTVERA
INTEGRACIJA
ICT
INŽENJERING
IZABRANE REGIONALNE REFERENCE
SOFTVERSKI INŽENJERING
Regionalne reference
IMPLEMENTACIJA TELEGROUP APLIKACIJA





mPayment platforma razvijena
2011.god
Implementirana kod JP Objedinjena
naplata Niš
Građanima Niša omogućeno plaćanje
računa mobilnim telefonom
Saradnja sa Telekomom Srbija i AIK
bankom
mPayment
platforma
PLAĆANJE RAČUNA MOBILNIM
TELEFONOM ZA ONA
Razvijene i implementirane vidžet
aplikacije za Set-top-Box uređaje
kao sastavni deo IPTV platforme za
M:TEL Banja Luka
VIDŽETI ZA M:TEL BANJA LUKA
IMPLEMENTACIJA TELEGROUP APLIKACIJA

Implementiran AgroGIS softver u
opštinama Sombor, Bačka Topola,
Čoka, Kučevo, Bački Petrovac,
Žabalj...
Omogućeno upravljanje digitalnim
mapama, svim vrstama zemljišta...
 Implementiran modul za licitacije
 Integracija sa ERP sistemima
AgroGIS
AgroLIFE


UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM
ZEMLJIŠTEM
Razvijen i implementiran softver za
unapređenje magacinskog
poslovanja i logističkih procesa
kompanije Montecco, Crna Gora
Automatizacija logističkih procesa
 Hardversko rešenje Motorola Solutions

TELEHOUSE WMS ZA MONTECCO
CRNA GORA
IMPLEMENTACIJA TELEGROUP APLIKACIJA

„Tailor made“ Call Centar aplikacija
za NIS (Gaspromneft)






Evidentiranje poziva
Mogućnost zakazivanja poziva
Preuzimanje rešavanja poziva
Forma za prikupljanje podataka
Izveštavanje Exel, PDF...
CALL CENTAR APLIKACIJA
Razvoj rešenja nad IBM softverskim
platformama za M:TEL Banja Luka,
EMS
Razvoj servisnih procesa
 Razvoj poslovnih pravila
 Razvoj poslovnih procesa
 Razvoj korisničkih interfejsa (GUI) za
upravljanje platformama

PRILAGOĐAVANJE IBM PLATFORME
INTEGRACIJA ICT SISTEMA
Regionalne reference
IMPLEMENTACIJA IPTV PLATFORME ZA M:TEL
BANJA LUKA




Implementacija Arris DreamGallery Middleware softvera za isporuku
integrisanog multimedijalnog sadržaja
Implementacija Verimatrix rešenja za zaštitu video sadržaja
Krajnjim korisnicima omogućeno upravljanje i konzumiranje multimedijalnih
sadržaja na svim uređajima (PC, TV, smart phone, tablet...)
Dodatni servisi: Facebook, Youtube, Twitter, vremenska prognoza,
online kupovina, klađenje...
U KORAK SA SVETOM...PRVO MULTISCREEN VIDEO REŠENJE U REGIONU
ARRIS DREAMGALLERY – SMART SOFTWARE FOR NEXT-GENERATION TV
RAZVOJ IPTV SISTEMSKOG SOFTVERA ZA
M:TEL BANJA LUKA


Razvoj i implementacija IPTV sistemskog softvera (adapter) na IBM
Enterprise Service Bus platformi
Softver je u funkciji povezivanja postojećeg informacionog sistema sa
IPTV platformom kako bi operateri u poslovnicama preko svoje korisničke
aplikacije lako upravljali IPTV servisima rezidencijalnih korisnika
AUTOMATIZOVANO UPRAVLJANJE KORISNIČKIM NALOZIMA ZA IPTV
SISTEM ZA SATELITSKE KOMUNIKACIJE ZA
CABLE&WIRELESS NA SEJŠELIMA



Projektovanje, izgradnja, isporuka opreme, integracija i održavanje
satelitskog sistema
Projekat realizovan za engleskog servis provajdera Cable&Wireless koji
pruža usluge i na afričkom kontinentu
Implementiran satelitski sistem je u funkciji IPTV platforme
PRVI PROJEKAT REALIZOVAN NA AFRIČKOM TRŽIŠTU
DIGITALIZACIJA GLAVNE STANICE POŠTA NET



Implementacija Arris APEX 1000 Edge QAM modulatora
Integracija sa opremom različitih proizvođača u okviru digitalne glavne
stanice
Postavljena tehnološka osnova za multiscreen servise
DISKOBOLOS 2013 NAGRADA ZA TEHNOLOŠKO DOSTIGNUĆE GODINE
JEDINSTVENI INFORMATIČKI SAVEZ SRBIJE
IMPLEMENTACIJA IBM SOFTVERA ZA M:TEL
BANJA LUKA

Implementacija IBM grupe softvera
IBM ILOG Business Rules platforma
 MVNO Provisioning na IBM ESB platformi
 Central Fault Management sistem izgrađen na IBM Tivoli NetCool i
Tivoli Monitoring tehnologijama

OPTIMIZOVANJE IT RESURSA I GENERISANJE NOVIH TRŽIŠTA
RAZVOJ SERVISNIH PROCESA I KATALOGA ZA
ELEKTROMREŽE SRBIJE



Rešenje bazirano na IBM SmartCloud Control Desk platformi
Izrada servisnog kataloga sa preko 150 različitih zahteva krajnjih korisnika,
kao i procesa za rešavanje servisnih zahteva
Implementacija procesa za Change, Configuration i Release
Management (po ITIL standardima)
AUTOMATIZACIJA SERVISNIH ZAHTEVA ORGANIZACIJE
IMPLEMENTACIJA IBM TIVOLI SOFTVERA
ZA JUGOISTOK

ZA
Implementacija IBM softvera za nadgledanje aplikacija i performansi
mreže
 IBM Tivoli Composite Application Manager
 IBM Tivoli OMNIbus i Network Manager
OPTIMIZOVANJE IT RESURSA I PROAKTIVNO REŠAVANJE PROBLEMA
ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA DATA CENTARA
ZA AERODROM NIKOLA TESLA, EMS, MUP

Građevinski radovi


Mašinski radovi


Realizacija kompletnog sistema grejanja,
klimatizacije, ventilacije, nadpritiska…
Elektroenergetski radovi


Pregradni zidovi, odignuti podovi, bravarski
i molerski radovi...
Obezbeđivanje potrebnog napajanja mreže,
DEA i UPS za nesmetan rad svih uređaja
Sistemi tehničke zaštite
Automatska dojava i gašenje požara
 Kontrola pristupa
 Video nadzor
 Protivprovalna zaštita


Building Management System
INSTALACIJA CENTRALNOG
SISTEMA ZA NADZOR I
UPRAVLJANJE I ISPORUKA
PRATEĆE OPREME
MODERNIZACIJA IT INFRASTRUKTURE AGENCIJE ZA
BORBU PROTIV KORUPCIJE REPUBLIKE SRBIJE

Realizacija kompletnog sistema grejanja, klimatizacije, ventilacije,
nadpritiska…

Implementacija kompletnog sistema tehničke zaštite

Isporuka Cisco mrežne opreme

Implementacija Data Warehouse platforme bazirane na IBM i EMC
hardveru i softveru

Implementacija Document Management softvera

Migracija postojećih sistemskih softvera na novi hardver
IZGRADNJA I OPREMANJE NOVOG DATA CENTRA
IMPLEMENTACIJA RADIO I SISTEMA VIDEO NADZORA
ZA MINISTARSTVO FINANSIJA R. SRBIJE

Povezivanje komunikacionih sistema graničnih prelaza Uprave carine
radio mrežom

Uspostavljanje radio - veza visoke pouzdanosti i performansi

Implementacija sistema za video nadzor
UPRAVA CARINA - ODRŽAVANJE RADIO MREŽE I VIDEO NADZORA 365X24X7
MODERNIZACIJA KOMUNIKACIONE MREŽE UPRAVE
ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
SRBIJE




Implementacija novih Aastra
IP komunikacionih sistema i
priprema za dalje
umrežavanje u jedinstvenu
celinu…
Predsedništvo R. Srbije
SIV I, SIV III
Unapređenje postojećeg
komunikacionog sistema
Isporuka SIP IP terminala
Implementacija aplikacija
za objedinjene
komunikacije
Ministarstvo finansija
Ministarstvo ekonomije
MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONOG
SISTEMA MINISTARSTVA ODBRANE SRBIJE


Isporuka i puštanje u rad 18 novih
Aastra MX-ONE TSW
komunikacionih sistema
Upgrade i proširenja na još 14
sistema


Realizacija sistema za nadzor i
upravljanje u Beogradu, Novom
Sadu i Nišu
Ukupan broj portova u sistemima
sa najnovijom verzijom softvera
prelazi 15 000
UPGRADE I PROŠIRENJE KOMUNIKACIONIH SISTEMA VOJSKE SRBIJE
MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONOG
SISTEMA ORUŽANIH SNAGA BIH


Implementacija Ericsson MD 110
/ BC12 komunikacionog sistema
SLA o dugoročnom održavanju
sistema

Izvršen upgrade na Aastra MXONE TSW na više lokacija koje su
umrežene u jedinstven sistem
UPGRADE I UMREŽAVANJE KOMUNIKACIONIH SISTEMA ORUŽANIH SNAGA BIH
MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE ICT SISTEMA
MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA SRBIJE

Isporuka Motorola TETRA radio
terminala

Testiranje, isporuka i instalacija
Alcatel-Lucent aktivne mrežne
opreme
MODERNIZACIJA ICT SISTEMA MINISTARSTVA
UNUTRAŠNJIH POSLOVA R. SRPSKE


Instalacija i puštanje u rad Cisco mrežne opreme. Korišćen je STP
protokol kao prevencija od pojave petlji u LAN mreži
Implementacija sistema za upravljanje i nadzor svih elemenata mreže CiscoWorks 2000 Management softver
SOFTVER ZA UPRAVLJANJE I NADZOR MREŽE MUP SRPSKE
MODERNIZACIJA ICT SISTEMA MINISTARSTVA
UNUTRAŠNJIH POSLOVA R. BUGARSKE



Unapređenje postojećih ICT resursa
Implementacija digitalnih i IP komunikacionih sistema baziranih na
Aastra tehnologiji
Implementacija sistema za snimanje nestrukturiranih podataka (glas,
podaci, video, SMS komunikacija, društvene mreže...)
REŠENJA ZA OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE MUP BUGARSKE
REFERENCE U OBLASTI ZAŠTITE MREŽA I
PODATAKA

Telekom Srbija i Telekom Srpske

Nova Banka

Balkan investmet Bank

NLB Banka

SberBank

Unicredit Banka

Pavlović Banka

Hypo Alpe Adria Banka

BoBar Banka

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Univerzitet Banja Luka

Panevropski univerzitet „Apeiron“

ED Jugoistok
*** S obzirom da smo obavezani sporazumom o čuvanju poverljivih informacija, nismo u mogućnosti da
specificiramo detalje implementiranog sistema zaštite
ZAŠTITA IT RESURSA TELEKOMA SRPSKE
ZAŠTITA PODATAKA I MREŽE




Integracija fizičke i logičke kontrole
pristupa sa PKI
Instalacija, integracija i puštanje u rad
Blue Coat sistema za kontrolu
Internet pristupa
Instalacija, integracija i puštanje u rad
IPS sistema (Intrusion Prevention
System) baziranog na IBM ISS i Site
Protector platformama
Održavanje antivirus softvera
TrendMicro OfficeScan Client/Server
Standard Edition za 2000 krajnjih
korisnika
ZAŠTITA IT RESURSA TELEKOMA SRPSKE
PS CORE NETWORK SECURITY



Isporuka i implementacija hardvera,
softvera, konfiguracija i testiranje
IT security sistema
Rešenje bazirano na CheckPoint
SG12207 i Firewall-1 12200 GX
uređajima i sistemskim softverima
Firewall-1 GX softverska platforma
namenjena za zaštitu GTP/GPRS
sistema
ZAŠTITA MREŽE I PODATAKA KOMPANIJE TEOL
DEO M:TEL BANJA LUKA
INTEGRISANA REŠENJA ZA ODBRANU OD MALICIOZNIH SOFTVERA
Isporuka i instalacija Cisco mrežne opreme, PIX Firewall uređaja, AAA softvera,
TrendMicro, BlueCoat sistema i HP Open-View softvera
ZAŠTITA MREŽE I PODATAKA POŠTE SRPSKE
IMPLEMENTACIJA VISOKORASPOLOŽIVE TOPOLOGIJE I ZAŠTITA SISTEMA



Implementacija novih Firewall
uređaja (Back End, Front End)
različitih proizvođača, integracija sa
postojećim sistemom, tehnički
prijem, izrada dokumentacije
izvedenog stanja i obuka krajnjeg
korisnika
Migracija i zamena „end of sales“
opreme, konfiguracija na nove
uređaje
Implementacija topologije koja
obezbeđuje visokoraspoloživu
konfiguraciju (VRRP, HSRP...)
ZAŠTITA MREŽE I PODATAKA ZAVODA ZA
STATISTIKU R. SRPSKE



Implementacija Cisco PIX Firewall Security rešenja za pristup internetu
Implementacija centralizovanog TrendMicro Endpoint Security rešenja
sa 60 licenci
Isporuka i implementacija IBM servera
FIREWALL & ENDPOINT SECURITY
INTEGRACIJA ICT SISTEMA I MREŽA ZA NIS
SRBIJA



Implementacija Aastra MX-ONE
TSE v.4.1 IP komunikacionog
sistema
SLA za dugoročno održavanje
kompletnog komunikacionog
sistema fiksne telefonije
Isporuka i implementacija mrežne
opreme u procesu indoor
kabliranja za 205 benzinskih
pumpi


Izgradnja telekomunikacione
infrastrukture za povezivanje
udaljenih lokacija (Šangaj - Novi
Sad)
Isporuka i implementacija
Polycom HDX video
konferencijskog sistema i
isporuka CX 5000 Polycom
sistema namenjenih za integraciju
sa Microsoft Lync okruženjem
MODERNIZACIJA ICT SISTEMA ZA GAZPROMNEFT (NIS)
IMPLEMENTACIJA KOMUNIKACIONOG I SISTEMA ZA
VIDEO NADZOR ZA TRANSNAFTU



Izgradnja aktivne industrijske komunikacione mreže za potrebe sistema
daljinskog upravljanja (Hirschmann industrijski svičevi)
Implementacija i puštanje u rad IP sistema za video nadzor na 8 blok
stanica (Mobotix video oprema i IBM serveri i storidži)
Implementacija elektroenergetskih sistema na 8 blok stanica (APC sistemi
za napajanje)
INDUSTRIJSKA KOMUNIKACONA MREŽA I VIDEO NADZOR
DISPEČERSKA I IP TELEFONIJA ZA
ELEKTROVOJVODINU

Implementacija IP LAN/WAN infrastrukture bazirane na Cisco opremi

Rešenje za IP telefoniju bazirano na Aastra MX-ONE TSE

Dispečerski sistem baziran na Rhode&Schwartz (Topex) tehnologiji

Rešenje implementirano na 5 dispečerskih i 4 poslovne lokacije

Isporučeno više od 1500 IP SIP terminala
MODERNIZOVAN DISPEČERSKI I KOMUNIKACIONI SISTEM
MODERNIZACIJA ICT SISTEMA DIREKCIJE
ELEKTROPRIVREDE R. SRPSKE

Implementacija Ericsson MD 110 komunikacionog sistema

Izvršen upgrade na Aastra MX-ONE TSW IP komunikacioni sistem

Umrežavanje sa Nadzorno operativnim centrom (NOC) u Sarajevu
preko koga se povezuje sa ostalim telefonskim centralama unutar sistema
IMPLEMENTACIJA I UPGRADE KOMUNIKACIONOG SISTEMA
MODERNIZACIJA ICT SISTEMA JUBMES BANKE


Kreiranje, implementacija i puštanje u rad Cisco sistema za objedinjene
komunikacije i kolaboraciju (IP telefonska centrala, kontakt centar,
integrisane poruke i sistem za tarifiranje)
Upgrade postojeće mreže sa isporukom prateće Cisco mrežne opreme
CISCO CALL MANAGER PLATFORMA
IMPLEMENTACIJA I ODRŽAVANJE IP
KOMUNIKACIONOG SISTEMA UNIQA OSIGURANJA


Implementacija Aastra IP MX-ONE TSE sistema sa preko 400 ekstenzija
Povezivanje 40 udaljenih lokacija sa centralnim IP PBX sistemom u
Beogradu
ODRŽAVANJE KOMPLETNOG IP
TELEFONSKOG SISTEMA
VIRTUELIZACIJA IS I IMPLEMENTACIJA DR
LOKACIJE NLB BANKE BANJA LUKA



Isporuka i implementacija storidž sistema, svičeva, servera i softvera
za virtuelizaciju na Hewlett Packard (3 PAR) platformi
Migracija korisničkih aplikacija na virtuelno okruženje
Serverski sistem optimizovan u konfiguraciji visoke dostupnosti sa
sinhronim backup-om na Disaster Recover lokaciji za core banking
aplikaciju i ostale krucijalne sisteme banke
OBEZBEĐEN KONTINUITET POSLOVNOG PROCESA BANKE
MODERNIZACIJA I ZAŠTITA IT RESURSA SBER
BANKE BANJA LUKA


Uvođenje 2 redundantna Internet
linka u DMZ delu mreže
Povezivanjem 2 BGP peer-a sa 2
različita Internet servis provajdera
omogućen kontunualan pristup
Internetu, VPN servisima i DMZ
kritičnim servisima banke u slučaju
otkaza jednog od Internet linkova
POVEĆANJE RASPOLOŽIVOSTI I EFIKASNA ZAŠTITA KRITIČNIH SERVISA

Implementacija front side Firewall
uređaja i omogućavanje pouzdanog i
nesmetanog pristupa Internetu svim
klijentima banke i svim dinamičkim
servisima (procesor kartica, e-mail...)
PROŠIRENJE ICT SISTEMA KOMERCIJALNE
BANKE BANJA LUKA



Projektovanje IT infrastrukture
Instalacija komunikacione i računarske infrastrukture za LAN/WAN
mreže
Isporuka aktivne opreme i instalacija HP storidž i Cisco mrežnih sistema
(Svičevi 3760, 2960; Ruteri 3800, 2800, 1800, ASA 5500 serija)
PROJEKTOVANJE I IMPLEMENTACIJA IT INFRASTRUKTURE
MODERNIZACIJA KOMUNIKACIONIH SISTEMA
RTRS I KLINIČKOG CENTRA BANJA LUKA


Implementacija Aastra MX-ONE TSW (2MGbs GSM Gateway sa preko
500 mobilnih ekstenzija, IP lokali po dopisništvima širom zemlje i u Srbiji)
za Radio Televiziju Republike Srpske
Implementicija Aastra MX-ONE TSW komunikacionog sistema za Klinički
centar Banja Luka
IMPLEMENTACIJA AUDIO I VIDEO
KONFERENCIJSKIH SISTEMA

Isporuka i implementacija Polycom AC/VC sistema i integracija sa
postojećim Microsoft Lync okruženjem za NIS i banku Intesa

Isporuka Polycom AC/VC sistema za Microsoft Srbija

Implementacija Polycom AC/VC sistema za AMRES i NALED

Isporuka i puštanje u rad Polycom® HD Telepresence VC sistema za
Ericsson Telecommunication Bugarska
OPTIMIZACIJA OPERATIVNIH TROŠKOVA
IMPLEMENTACIJA REŠENJA ZA KRITIČNE
KOMUNIKACIJE




Isporuka i instalacija Zenitel Pro700 serije
proizvoda za komunikaciju u “čistoj zoni –
sivoj zoni” na ukupno 5 lokacija za
Galeniku
Opremanje tunela „Straževica“
Implementacija SOS sistema za kritične
komunikacije u 4 tunelske niše na putnom
pravcu Kneževac – Kijevo
Implementacija interkom sistema u čistim
sobama na ukupno 4 lokacije za Torlak
Instaliran i pušten u rad Zenitel AlphaCom
E sistem za Klinički Centar Novi Sad
(Urgentni Centar). Namenjen za
komunikaciju u kritičnim situacijama, ali i
regularnim radnim uslovima. Integracija
sistema sa telefonskom centralom Aastra
BusinessPhone128 preko AudioCodes
Mediant 600 gejtvej uređaja
INTERKOM SISTEMI ZA
POUZDANE KOMUNIKACIJE
IMPLEMENTACIJA ENTERPRISE MOBILITY
SISTEMA





Implementacija bežične mreže i isporuka ručnih računara za Peštan
Isporuka bar – kod skenera za Agenciju za privredne registre i Telekom
Srpske
Isporuka najnovijih Motorola MC 67 ručnih računara za Državnu lutriju
Srbije
Projektovanje i implementacija bežične mreže u funkciji magacinskog
poslovanja za GBG Lucas
Konsalting, projektovanje i implementacija logističkih procesa za Planter
AUTOMATIZACIJA LOGISTIČKIH PROCESA
POVEZIVANJE IP CENTREX KORISNIKA
TELEKOMA SRBIJA

Rešenje bazirano na AudioCodes i Mediatrix analognim gejtvejima, koje
Telekom Srbija nudi u sklopu svoje ponude IP Centrex usluge

Isporučeno i implementirano preko 2000 analognih gejtveja

Poslovna telefonija iz oblaka
PRVA B2B VOICE AS A SERVICE PLATFORMA U SRBIJI
IMPLEMENTACIJA KOMUNIKACIONOG ČVORIŠTA
ZA ORION TELEKOM



Projektovanje, implementacija i puštanje u rad SS7 signalizacionog
gejtveja baziranog na AudioCodes platformi koja omogućava odvijanje
celokupnog internacionalnog i nacionalnog saobraćaja
Rešenje se sastoji iz MGC kontrolera u redundantnoj konfiguraciji i
gejtvejima
Instalitani kapaciteti: 2000 istovremenih poziva
MODERNIZACIJA SERVISA ORION TELEKOMA



Kreiranje i implementacija rešenja za „TDM leased line service over IP“ i
infrastrukturu optičkih kablova
Rešenje je bazirano na raznovrsnoj Rad Data korisničkoj i kompletnoj
„data“ opremi
Isporuka AudioCodes i Aastra SIP opreme za krajnje korisnike Orion
telekoma
EFIKASNIJI SERVISI
MODERNIZACIJA ICT MREŽE BUGARSKOG
OPERATERA GLOBUL



Instalacija, puštanje u rad i upgrade softvera za ADC Krone STM1
multipleksere
Održavanje i SLA podrška za Symmetricom Primary Reference Time
Clock Management sistem
Izgradnja optičke konekcije između OTEGLOBE i Globul udaljenih lokacija
SLA ZA SOFTVERSKU I HARDVERSKU PODRŠKU 24X7
MODERNIZACIJA SISTEMA ZA NADZOR MREŽE
ZA COSMO BULGARIA MOBILE


Dizajn i isporuka Loop opreme za transfer Ethernet saobraćaja putem
PDH mreže
Sistem je u funkciji monitoringa udaljenih lokacija, kontrole pristupa, IP
video nadzora i zaštite životne sredine
MONITORING RAZLIČITIH SISTEMA OPERATERA
GRAD ČAČAK POD VIDEO NADZOROM

Izgradnja bežične širokopojasne mreže u funkciji integrisanog sistema
video nadzora

Isporuka, instalacija i puštanje video opreme u rad

Prvi „Safe City“ projekat u Srbiji
DISKOBOLOS 2004
NAGRADA ZA TEHNOLOŠKO DOSTIGNUĆE GODINE
JEDINSTVENI INFORMATIČKI SAVEZ SRBIJE
POVEZIVANJE KOMUNIKACIONIH SISTEMA NA
UDALJENIM LOKACIJAMA



Implementacija telekomunikacione
veze između terminala aerodroma
Varna i Bourgas
Isporuka prateće komunikacione
opreme
Održavanje
UMREŽAVANJE KOMUNIKACONIH SISTEMA U JEDINSTVENU CELINU
ZA AERODROM VARNA I BOURGAS I ERICSSON BUGARSKA



Izgradnja optičke infrastrukture u
funkciji povezivanja udaljenih lokacija
za Ericsson Bugarska
Uspostavljanje IP i SIP veza između
udaljenih lokacija
Isporuka IP SIP terminala
INŽENJERING
Reference
PROJEKTOVANJE KOMUNIKACIONIH MREŽA
FIKSNE MREŽE

Glavni projekti izgradnje pristupnih mreža, MSAN, TK kanalizacije i
optičkih kablova






200 projekata sa ukupno 170.000 pari pristupne mreže i 70 km
telekomunikacione kanalizacije za Telekom Srbija, Telekom Srpske
1300 km optičke mreže za Telekom Srbija, Telekom Srpske, ETF Beograd,
Transnaftu
Idejni i glavni projekat izgradnje 831km optičke infrastrukture duž
autoputa E70 & E75 za investitora Putevi Srbije
Idejni i glavni projekti adaptacije komunikacionog i sistema daljinskog
upravljanja i nadzora na 155 km dugoj trasi naftovoda Dunav-Novi SadPančevo za Transnaftu
Projektovanje lokalne industrijske mreže za prenos podataka i
arhiviranje u lokalnoj mreži Rafinerije nafte "Brod„
Glavni projekat za izgradnju mikrorova za optičke kablove i tipskih
ormana za smeštaj telekomunikacione opreme za Softnet (ISP)
IZGRADNJA KOMUNIKACIONIH MREŽA
FIKSNE MREŽE




Izgradnja 900 km optičke infrastrukture za telekom operatere (Telekom
Srbija, Telekom Srpska)
Izgradnja pristupne mreže sa 220.000 priključaka za Telekom Srbija
Izgradnja 1100 km optičke infrastrukture duž međunarodnog autoputa,
Koridor X za Targo telekom
Izgradnja mikrorovova za smeštaj kablova manjeg kapaciteta za povezivanje
korisnika na optičku metro mrežu (FTTH/FTTB) za Targo telekom
IZGRADNJA KOMUNIKACIONIH MREŽA
PRVA OPTIČKA METRO MREŽA U SRBIJI

Izgrađeno 250 km optičke metro
mreže u Beogradu

Investitor Targo telekom

Projekat vredan 900.000 EUR

Beogradska „optička metro
mreža“ povezuje sve delove grada
i pokriva oko 95% urbane
površine

Rezidencijalnim i poslovnim
korisnicima obezbeđeni visoki
kapacititeti za prenos
multimedijalnih podataka
PRIMENJENA TEHNOLOGIJA



Povezivanje rezidencijalnih i
poslovnih korisnika na optičku
metro mrežu primenom
mikrorovova i mikrocevi
(FTTH/FTTB)
Korišćena postojeća vodovodna
kanalizacija
Kablovi završavani u uličnim
kabinetima, spojnicama u mini
oknima, završnim optičkim
kutijama u hodnicima zgrada i kod
korisnika
RADOVE IZVELA STRUČNA EKIPA OPREMLJENA SPECIJALNIM
ALATIMA I ZAŠTITNOM OPREMOM...
RADOVI NA IZGRADNJI OPTIČKE METRO MREŽE
B
E
O
G
R
A
D
RADOVI NA MIKROROVOVIMA U BEOGRADU
PRVA OPTIČKA METRO MREŽA U SRBIJI
PRE
POSLE
PROJEKTOVANJE KOMUNIKACIONIH MREŽA
MOBILNE MREŽE



> 700 glavnih projekata za izgradnju i instalciju GSM i UMTS baznih
stanica i digitalnih radio relejnih sistema za Telekom Srbija i druge
korisnike
> 400 tehničkih kontrola glavnih projekata za izgradnju i instalaciju
GSM/UMTS baznih stanica i digitalnih radio relejnih sistema za Telekom
Srbija
240 glavnih projekata za izgradnju digitalnih radio relejnih sistema za
Ministarstvo finansija (Uprava Carina)
IZGRADNJA KOMUNIKACIONIH MREŽA
MOBILNE MREŽE



> 200 RBS lokacija (rawland & roof top),
građevinski i elektro radovi na izgradnji GSM/UMTS
RBS za Telekom Srbija
> 300 instalacija i optimizacija RBS za Ericsson,
Telekom Srbija i Telekom Srpske (mt:s)
> 300 zamena RBS za Telekom Srbija,
Telekom Srpske i VIP mobile
> 400 instalacija i optimizacija digitalnih radio
relejnih sistema za Telekom Srbija (mt:s)


240 linkova – instalacija, puštanje
sistema u rad i održavanje radio relejne mreže za
Upravu carina
IZGRADNJA KOMUNIKACIONIH MREŽA
MOBILNE MREŽE
MODERNIZACIJA MOBILNIH MREŽA TELEKOMA SRBIJA I TELEKOMA SRPSKE

SWAP GSM i UMTS RBS u saradnji sa kompanijom Ericsson Beograd

SWAP GSM i UMTS RBS u saradnji sa kompanijom Huawei Technologies, Banja Luka

SWAP GSM i UMTS BS u saradnji sa kompanijom Nokia Solutions Networks Banja
Luka
IZGRADNJA KOMUNIKACIONIH MREŽA
MOBILNE MREŽE
MODERNIZACIJA MOBILNIH MREŽA ZA MOBILTEL EAD I TELENOR BUGARSKA


SWAP GSM i UMTS RBS na 84 lokacije u saradnji sa kompanijom Ericsson
Bugarska i 76 lokacija u saradnji sa Nokia Solutions Network za Mobiltel
SWAP GSM i UMTS RBS i radio linkova na 4 lokacije u saradnji sa
kompanijom Huawei za Telenor Bugarska
IZGRADNJA KOMUNIKACIONIH MREŽA
MOBILNE MREŽE


Projektantski obilazak lokacija i izrada
tehničkih rešenja
Instalacija i integracija novih
sistema (GSM900/UMTS2100),
upgrade postojećih (UMTS2100) i
SWAP na sisteme koji podržavaju IP
prenos za omogućavanje Voice i Data
servisa krajnjim korisnicima
IZGRADNJA RBS ZA M:TEL BANJA LUKA


Na projektu implementirana oprema
proizvođača Huawei i NSN
Testiranje servisa (Voice i Data za svaku
ćeliju)

Merenje antenskih sistema

Demontiranje starih sistema

Izrada projektne dokumetacije i glavnih
projekata
IZGRADNJA KOMUNIKACIONIH MREŽA
MOBILNE MREŽE


Projektantski obilazak lokacija i
izrada tehničkih rešenja
Instalacija i integracija novih sistema
(GSM900/UMTS2100), upgrade
postojećih (UMTS2100) i SWAP na
sisteme koji podržavaju IP prenos za
omogućavanje Voice i Data servisa
krajnjim korisnicima
MODERNIZACIJA MOBILNE MREŽE ZA VIP MOBILE SRBIJA





Na projektu implementirana
oprema proizvođača NSN
Testiranje servisa (Voice i Data za
svaku ćeliju)
Merenje antenskih sistema
Demontiranje starih sistema
Izrada projektne dokumentacije i
glavnih projekata
IZGRADNJA KOMUNIKACIONIH MREŽA
MOBILNE MREŽE
MODERNIZACIJA MOBILNE MREŽE MAX TELEKOMA BUGARSKA

Izgradnja lokacija, instalacija LTE RBS na 59 lokacija i puštanje sistema u
rad u saradnji sa kompanijom Nokia Solutions Networks
IZGRADNJA KOMUNIKACIONIH MREŽA
BEŽIČNE MREŽE


Izgradnja Point – to - Multi – Point
bežične širokopojasne mreže
Isporuka aktivne opreme i
puštanje sistema u rad
IZGRADNJA BEŽIČNE ŠIROKOPOJASNE MREŽE
ZA POVRŠINSKE KOPOVE KOLUBARA

Rešenje bazirano na Alvarion
platformi sa instaliranim
kapacitetima:
 5 RBS, 90 SU
 BA VL Band 5,4 GHz
IZGRADNJA KOMUNIKACIONIH MREŽA
BEŽIČNE MREŽE


Projektovanje, implementacija i
puštanje u rad WiMAX mreže na
teritoriji Beograda
Rešenje bazirano na Alvarion
WiMax baznim stanicama i
pretplatničkim uređajima
IZGRADNJA WIMAX MREŽE NA TERITORIJI BEOGRADA
ORION TELEKOM, PTT I VERATNET
IZGRADNJA KOMUNIKACIONIH MREŽA
BEŽIČNE MREŽE


Isporuka i implementacija Cambium
Networks bežične Point-to-Multipoint
opreme iz serije 430 i 450
Isporuka licenci za Point-to-Point
linkove za ostvarivanje većih brzina
prenosa podataka
IZGRADNJA BEŽIČNE ŠIROKOPOJASNE MREŽE
ANEX BANJA LUKA (ISP)


Visoke performanse sistema koje
omogućavaju velike brzine prenosa
podataka i minimalna kašnjenja
Prekidi u radu svedeni na minimum i
omogućen kontinuitet poslovanja
krajnjeg korisnika
IZGRADNJA WLL KOMBINOVANE MREŽE
WIRELESS LOCAL LOOP MREŽA ZA TELEKOM SRBIJA



Izgradnja pristupne mreže
kombinacijom žične i
bežične tehnologije za
gradske i ruralne mreže
Telekoma Srbija
Projekat realizovan na
teritoriji opštine Novi Pazar,
Sjenica, Tutin i IJ Užice,
opština Nova Varoš.
Instalirano je više od 7000
pretplatničkih uređaja u
WLL tehnologiji i preko
8000 pretplatnika klasičnom
tehnologijom
GRAĐANIMA RURALNIH PODRUČJA SRBIJE OMOGUĆENO TELEFONIRANJE
IZ FIKSNE MREŽE
IMPLEMENTACIJA NGN SISTEMA
PROŠIRENJE IP MPLS MREŽE ZA M:TEL BANJA LUKA


Instalacija novih Alcatel-Lucent SR7
servis agregation rutera za agregaciju
saobraćaja sa DSLAM/MSAN
širokopojasnim pristupnim mrežama
Isporuka opreme, instalacioni radovi,
konfiguracija i integracija sa sistemom
za nadzor mreže, usluge tehničke
podrške i održavanje
MODERNIZACIJA PRISTUPNE MREŽE TELEKOMA SRBIJA


Isporuka i implementacija preko 1000
Alcatel – Lucent mini IPAN uređaja na
teritoriji Republike Srbije
Održavanje
PROJEKTOVANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA
ELEKTRO MREŽE




> 200 idejnih projekata elektroenergetskog dela kućnog gasnog priključka
za stambene i poslovne objekte u Nišu za “YugorosGas” A.D.
Glavni projekti izgradnje stubnih trafo stanica 10/0,4 kV ("Trupalske šume
optika"1×250kVA ) sa ugradnjom TS snage 100kVA za Targo telekom
> 400 glavnih projekata elektroenergetskog dela izgradnje GSM baznih
stanica za Telekom Srbija
> 150 tehničkih kontrola glavnih projekata elektroenergetskog dela za
izgradnju GSM/UMTS baznih stanica za Telekom Srbija
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
ELEKTRO MREŽE



Izmeštanje dalekovoda 35kV i stubova 10kV na autoputu E80 (deonica
Bančarevo-Crvena reka) za Aktor iz Soluna (investitor Koridori Srbije)
Izmeštanje optičkog kabla (oko 5km) Telekoma Srbija duž autoputa
(Koridor X) za Alpine (investitor Koridori Srbije)
Izgradnja kišne kanalizacije duž autoputa (Koridor X) u dužini od oko 10
km za Alpine (investitor Koridori Srbije)
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
ELEKTRO MREŽE

Izgradnja elektroenergetskih objekata
duž autoputa E80 (deonica ČiflikStaničenje, Koridor X) za kompaniju
Construcciones RUBAU
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
ELEKTRO MREŽE

Investiciona izgradnja elektroenergetskih
objekata naponskih nivoa 1kV i 10kV
(trafostanice 10/0,4kV, stubne trafostanice,
nadzemne i kablovske mreže...) za
Elektrodistribuciju Beograd
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
ELEKTRO MREŽE


Izgradnja trafostanice 35kV/10kV sa
centralnim sistemom za nadzor i
upravljanje u Velikoj Gradiški za ED
Elektromorava
Izgradnja trafostanice sa centralnim
sistemom za nadzor i upravljanje u
Pirotu za „Hidroelektrane Đerdap" d.o.o.
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
ELEKTRO MREŽE





Izgradnja elektroenergetskog privoda 10/0,4kV
sa stubnom trafo stanicom od 400kVA u
Slancima za Elektrodistribuciju Beograd
Montaža i povezivanje MBTS 630 kVA u ulici
Vojvode Vlahovića 39 za Elektrodistribuciju
Beograd
Izgradnja EE objekata naponskog nivoa do
10kV (pušteno u rad > 50 objekata) za
Elektrodistribuciju Beograd
Održavanje EE objekata do 35 kV
(gradska mreža) za Elektrodistribuciju Beograd
Sanacija dalekovoda na lokaciji Tegovište Mrtvica
(ugradnja novih drveno – impregniranih stubova
L=12m) za ED Vranje
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
ELEKTRO MREŽE

Rekonstrukcija studentskog doma „Mika Mitrović“ Beograd za potrebe
studenata sa posebnim potrebama






Objekat 5700 m2
Kompletna instalacija slabe i jake struje sa isporukom i ugradnjom opreme i materijala
Elektromontažni radovi na polaganju 35kV
kablovskog voda od TS 35/10kV "Industrijski
park" do TS 35/10kV "Pirot2“ za Jugoistok
Rekonstrukcija i izgradnja elektroenergetskog
voda 10kV od 5 km (Stara Planina – Meždreja –
Crni Vrh) za Jugoistok
Izgradnja mreže ADSS kablovima na relaciji TS
35/10kV Leskovac 6 do Upravne zgrade za
Jugoistok
Montaža dvostrukog voda 10kV sa
povezivanjem i pratećim radovima kod Adrovca za
Jugoistok
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
ELEKTRO MREŽE




Izgradnja EE instalacija na objektu aerodromske piste za Aerodrom Vršac
Rekonstrukcija i adaptacija EE instalacija - izrada novih EE ormana,
isporuka, montaža i puštanje u rad UPS uređaja za Aerodrom Nikola Tesla
Beograd
Izgradnja javne rasvete na petljama Dimitrovgrad i Gradina (Koridor X) za
Alpine
Izgradnja javne rasvete na biciklističkoj stazi u Staroj Pazovi za
Strabag
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
ELEKTRO MREŽE


Izgradnje javne rasvete na petlji Žirovnica i izvođenje EE infrastrukture na
autoputu M1.11 za Srbija autoput d.o.o.
Izgradnja javne rasvete i niskonaponske mreže duž autoputa Koridor X
na petlji Sinjac za RUBAU
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
ELEKTRO MREŽE

Izgradnja STS 10/0.4 kV Trupalske šume – optika, Niš i Preševo za Targo
telekom

SISTEMI NAPAJANJA ZA RBS TELEKOMA SRBIJA
Izgradnja stubne trafostanice 10/0,4 kV za napajanje RBS

Izgradnja nadzemne mreže 1kV za napajanje RBS

Izgradnja kablovskog privoda (podzemno) 1kV za napajanje RBS

Izgradnja montažno-betonske trafo stanice 10/0,4 kV za napajanje RBS

Montaža i povezivanje STS 50kVA na lokaciji Žitni potok
KORISNICI
TELEKOM
OPERATERI I SERVIS
PROVAJDERI
DRŽAVNI SEKTOR
JAVNI SEKTOR
FINANSIJSKI
SEKTOR
PREDUZEĆA
ENERGETIKA
KORISNICI
SAOBRAĆAJ
ZDRAVSTVO
OBRAZOVANJE
TRGOVINSKI LANCI
GROW IT TOGETHER
HVALA VAM NA PAŽNJI!
Pratite nas 
www.telegroup-ltd.com
SRBIJA
TeleGroup d.o.o. Beograd
Svetozara Miletića 9a, 11000 Beograd
T: +381 11 3081 981 | F: +381 11 3081 991
[email protected] | www.telegroup.rs
www.infosec.rs
Download

Licna karta