REFERENCE MAŠINOPROJEKT KOPRING
- STAMBENO-POSLOVNI I POSLOVNI OBJEKTI –
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 1
1. OLIMPIJSKO SELO
Investitor:
RogSibAL
Mesto izgradnje:
Rusija, Soči
Period:
2011-2012 (u toku)
Površina:
Ukupna površina kompleksa 270.000m², 48 objekta
Obim posla:
Glavni projekat
Kompleks je u izgradnji
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 2
2.
NASELJE U BLOKU 67 – BELVILLE
Investitor:
„BLOK 67 ASSOCIATES“ d.o.o.
Mesto izgradnje:
Novi Beograd, Blok 67
Period:
2007 – 2009
Površina:
270.000m²
Obim posla:
izrada kompletne projektne dokumentacine (idejni projekat,
glavni projekat) objekata i spoljnog uređenja, tenderske
dokumentacije, projektantski nadzor, ishodovanje uslova,
dozvola i saglasnosti, izrada studije o proceni uticaja na životnu
sredinu i protivpožarnog elaborata
Ostalo:
Naselje i saobraćajnice su izgrađeni
Investiciona vrednost iz Glavnog projekta uklopila se u planirani
budžet
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 3
3.
STAMBENI KOMPLEKS ZAPADNO OD ULICE DR. IVANA RIBARA
Investitor:
GRAD BEOGRAD, GRADSKA UPRAVA, AGENCIJA ZA
INVESTICIJE
Mesto izgradnje:
Novi Beograd
Period:
2007 – 2009
Površina:
100.000m²
Obim posla:
izrada kompletne projektne dokumentacine (idejni projekat,
glavni projekat) objekata i spoljnog uređenja, tenderske
dokumentacije, projektantski nadzor, ishodovanje uslova,
dozvola i saglasnosti, izrada studije o proceni uticaja na životnu
sredinu i protivpožarnog elaborata
Ostalo:
Naselje je u izgradnji
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 4
4.
NASELJE KAMENDIN U ZEMUNU
Investitor:
GRAD BEOGRAD, GRADSKA UPRAVA, AGENCIJA ZA
INVESTICIJE
Mesto izgradnje:
Kamendin, Zemun
Period:
2010 – 2011
Površina:
28.000m²
Obim posla:
izrada kompletne projektne dokumentacije (idejni projekat,
glavni projekat) objekata i spoljnog uređenja, tenderske
dokumentacije, ishodovanje uslova, dozvola i saglasnosti,
izrada protivpožarnog elaborata
Ostalo:
Naselje je u izgradnji
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 5
5.
POSLOVNO – STAMBENI OBJEKAT B2 – TERAZIJSKA TERASA
Investitor:
„Mali kolektiv – ETB“ d.o.o.
Mesto izgradnje:
Beograd, Balkanska 2
Period:
2004 – 2008
Površina:
25.000m², od čega je poslovni deo površine 12.000m²
Obim posla:
izrada Idejnog projekta, Glavnog projekta, tenderske
dokumentacije,
projektantski
nadzor,
stručni
nadzor,
ishodovanje
uslova,
dozvola
i
saglasnosti,
izrada
protivpožarnog elaborata
Ostalo:
Objekat ima četiri podzemne etaže, prizemlje i 6 nadzemnih
etaža
Objekat je projektovan kao „inteligentna zgrada“
U poslovnom delu adaptirani su prostori za revizorsku kuću
KPMG i Moskovsku banku, ukupne površine 5.000m²
U toku su pregovori i sa CITY BANK da bi se adaptirali prostori
za njihove potrebe
Objekat je izgrađen
Investiciona vrednost iz Glavnog projekta uklopila se u planirani
budžet
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 6
6.
POSLOVNO STAMBENI KOMPLEKS “KALEMEGDAN PARK”
Investitor:
HYPO CONSULTANTS
Mesto izgradnje:
Beograd
Period:
2007 – 2009
Površina:
11.200m²
Obim posla:
izrada kompletne projektne dokumentacije, ishodovanje
uslova, dozvola i saglasnosti
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 7
7.
IKL – STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
Investitor:
DIRECT CAPITAL S d.o.o.
Mesto izgradnje:
Beograd, Knez Danilova 23-27
Period:
2007 – 2009
Površina:
100.000m² (50.000m² nemenjeno je stanovanju sa garažama, a
50.000m² namenjeno je poslovnim sadržajima sa garažama)
Obim posla:
izrada Idejnog rešenja, Idejnog projekta, Glavnog projekta,
tenderske dokumentacije, projektantski nadzor, ishodovanje
uslova, dozvola i saglasnosti
Ostalo:
Objekat ima tri podzemne etaže koje se prostiru ispod
stambenog i poslovnog dela kompleksa koje su namenjene
parkiranju, stambeni deo je maksimalne spratnosti P+6+Ps, a
poslovni deo je spratnosti P+8+Ps
U toku je ishodovanje potrebnih dozvola
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 8
8.
APARTMANSKO HOTELSKI KOMPLEKS „KRALJEVSKI PARK“,
SOČI, RUSIJA
Investitor:
ООО "Сочижилстройпроект"
Mesto izgradnje:
Rusija, Soči
Period:
2006 – 2008
Površina:
50.000m²
Obim posla:
izrada Glavnog projekta, izvođačkog projekta, projektantski
nadzor
Ostalo:
Objekat ima 5 podzemnih etaža, prizemlje i 22 nadzemne
etaže, ukupne visine preko 50m
Objekat je izgrađen
Investiciona vrednost iz Glavnog projekta uklopila se u planirani
budžet
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 9
9. HOTELSKO – APARTMANSKO NASELJE NA STAROJ PLANINI
Investitor:
Javno preduzeće Stara Planina, Knjaževac
Mesto izgradnje:
Stara Planina, Knjaževac
Period:
2010-2011
Površina:
Površina objekta je 30.000m², ima 152 sobe, sa 159 parking
mesta
Obim posla:
Izrada kompletne projetkne dokumentacije (idejno rešenje,
idejni i glavni projekat), projektantski nadzor, ishodovanje
uslova, dozvola i saglasnosti
Ostalo:
Objekat ima podzemni nivo, prizemlje i 2 sprata
Objekat je izgrađen, operater je „HGH“
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 10
10. ENERGETSKO – POSLOVNI KOMPLEKS EPS – EDB, BLOK 20,
NOVI BEOGRAD
Investitor:
Javno preduzeće “Elektroprivreda Srbije” i
Privredno društvo za distribuciju električne
“Elektrodistribucija-Beograd “d.o.o. Beograd
energije
Mesto izgradnje:
Novi Beograd, Blok 20
Period:
2008 – 2009
Površina:
46.000m²
Obim posla:
izrada Idejnog rešenja, Idejnog projekta, Glavnog projekta,
Izvođačkog
projekta,
projekta
enterijera,
tenderske
dokumentacije, projektantski nadzor, ishodovanje uslova,
dozvola i saglasnosti
Ostalo:
Objekat spada pod nadležnost Ministarstva životne sredine i
prostornog planiranja
Kompleks se sastoji od objekta A spratnosti Po+P+M+4,
objekta B spratnosti Po+Po+P+11, objekta C (garaža), objekta
D (sklonište) i objekta E (pristupni objekat)
Mašinoprojekt KOPRING a.d. je dobitnik nagrade Diskobolos
2009 za telekomunikaciono računarski sistem u objektu
Objekat je u izgradnji
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 11
11.
AIRPORT CITY – PRVI BUSINESS PARK U SRBIJI
Investitor:
„AIRPORT CITY BELGRADE“
Mesto izgradnje:
Novi Beograd, Blok 65, Omladinskih brigada
Period:
2007 – 2009
Površina:
površina kompleksa je oko 83.000m², a u periodu 2007 – 2009
godine rađeni su objekti 1500, 1600, 1700 površine 35.000m² i
objekat 1800 (tehnička zgrada Telenora) površine 3.000m²
Obim posla:
izrada Idejnog projekta, Glavnog projekta, projekta spoljnog
uređenja, tenderska dokumentacija, projektantski nadzor,
stručni nadzor, ishodovanje uslova, dozvola i saglasnosti,
izrada protivpožarnog elaborata
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 12
Ostalo:
Objekat 1700 je poslovni objekat spratnosti Su+Pr+10+Pk
Objekat 1800 je tehnička zgrada „Telenor“-a spratnosti
Pr+2+tehnička etaža. Zbog funkcije objekta, zahteva za
neprekidnim radom i specifičnim režimima rada mobilnog
operatera u objektu su primenjena visoko sofisticirana rešenja
koja
se
odnose
klimatizaciju,
grejanje,
ventilaciju,
elektroenergetske i telekomunikacione i signalne instalacije, kao
i stabilne sisteme za gašenje požara gasom u objektu
Objekti su izgrađeni
Investiciona vrednost iz Glavnih projekata uklopila se u planirani
budžet
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 13
12. POSLOVNO – HOTELSKI KOMPLEKS U RAJIĆEVOJ ULICI,
BEOGRAD
Investitor:
A.B.D. d.o.o.
Mesto izgradnje:
Beograd, Blok 20, Rajićeva ulica
Period:
2007 – 2009
Površina:
58.391m²
Obim posla:
izrada Idejnih i Glavnih projekata konstrukcije i instalacija,
tenderske dokumentacije, projektantski nadzor, stručni nadzor,
ishodovanje uslova, dozvola i saglasnosti, izrada studije o
proceni uticaja na životnu sredinu i protivpožarnog elaborata
Ostalo:
Objekat ima tri podzemne etaže namenjene parkiranju,
podzemnu etažu sa komercijalnim sadržajem, prizemlje i
maksimalno 7 spratova koji su namenjeni komercijalnim i
hotelskim sadržajima
Objekat se nalazi u prostorno kulturno-istorijskoj celini koja
pripada nepokretnim kulturnim dobrima od izuzetnog značaja i
zbog toga spada pod nadležnost Ministarstva životne sredine i
prostornog planiranja
Objekat je u izgradnji
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 14
13.
POSLOVNI OBJEKAT „TRI LISTA DUVANA“
Investitor:
„TRI LISTA DUVANA“ d.o.o. Beograd
Mesto izgradnje:
Beograd, ugao Bulevara kralja Aleksandra i Kneza Miloša
Period:
2007
Površina:
11.000m²
Obim posla:
izrada Idejnog projekta, Glavnog projekta, tenderske
dokumentacije, projektantski nadzor za konstrukciju i instalacije,
arhitektura u saradnji sa arhitektonskim biroom „Ličina“
Ostalo:
Objekat ima dve podzemne etaže koje su namenjene
parkiranju, a spratnost objekta je Pr+8.
Objekat je u završnoj fazi izgradnje i uklapa se u planirani
budžet
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 15
14. HOTELSKO – POSLOVNI KOMPLEKS U BLOKU 11A NOVI
BEOGRAD
Investitor:
Alba Invest
Mesto izgradnje:
Blok 11a, Novi Beograad
Period:
Projektovanje u 2010, izgradnja u toku (2011 – 2012)
Površina:
25.000m²
Obim posla:
Glavni projekat, tenderska dokumentacija, projektantski nadzor,
stručni nadzor, konsalting, koordinacija izvođača
Ostalo:
Objekat se sastoji od hotela površine 12.500m² i poslovnog
objekta površine 12.500m².
Broj spratova: 2 podzemna nivoa garaža, prizemlje i 9 spratova
(poslovni deo), 11 spratova (hotel)
Objekat je u izgradnji
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 16
15.
CENTAR OBLASNE KONTROLE LETENJA
Investitor:
Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.
Mesto izgradnje:
Beograd, Surčin, Aerodrom „Nikola Tesla“,
Period:
2006 – 2007
Površina:
9.300m²
Obim posla:
izrada Idejnog rešenja, Idejnog projekta, Glavnog projekta,
tenderske dokumentacije, projektantski nadzor, ishodovanje
uslova, dozvola i saglasnosti, izrada protivpožarnog elaborata
Ostalo:
Zbog značaja, objekat spada pod nadležnost Ministarstva
životne sredine i prostornog planiranja
Spratnost objekta je Su+P+2
Zbog funkcije objekta u objektu su primenjena visoko
sofisticirana rešenja koja se odnose klimatizaciju, grejanje,
ventilaciju, elektroenergetske i telekomunikacione i signalne
instalacije, kao i stabilne sisteme za gašenje požara u objektu
Objekat je izgrađen
Investiciona vrednost iz Glavnog projekta uklopila se u planirani
budžet
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 17
16.
OBJEKAT PRAVOSUDNIH ORGANA REPUBLIKE SRBIJE
Investitor:
Republika Srbija – Uprava za zajedničke poslove republičkih
organa
Mesto izgradnje:
Beograd, Nemanjina 9
Period:
2006 – 2009
Površina:
30.000m²
Obim posla:
izrada Idejnog rešenja, Idejnog projekta, Glavnog projekta,
tenderske dokumentacije, projektantski nadzor, ishodovanje
uslova, dozvola i saglasnosti, izrada protivpožarnog elaborata
Ostalo:
Objekat ima podzemnu garažu, dva podzemna nivoa, prizemlje,
mezanin, 5 spratova i dva potkrovlja
Objekat je pod zaštitom Gradskog zavoda za zaštitu spomenika
Objekat je izgrađen
Investiciona vrednost iz Glavnog projekta uklopila se u planirani
budžet
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 18
17.
TRŢNI CENTAR „PLAZA“ U KRAGUJEVCU
Investitor:
PLAZA CENTERS SERBIA
Mesto izgradnje:
Kragujevac
Period:
2010 – 2011
Površina:
50.000m²
Obim posla:
Projektovanje, projektantski nadzor
Ostalo:
Objekat ima podzemnu garažu, prizemlje i sprat
Objekat je izgrađen
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 19
18.
TRŢNI CENTAR „PLAZA“ U BEOGRADU
Investitor:
PLAZA CENTERS SERBIA
Mesto izgradnje:
BeOgrad
Period:
u toku
Površina:
85.000m²
Obim posla:
Učestvovanje
u idejnom rešenju kao lokalni konsultant
Chapman Taylor (author), London, projektovanje, projektantski
nadzor, projekat eneterijera
Ostalo:
Objekat ima podzemni nivo sa garažom i tehničkim blokom,
prizemlje, mezanin i 5 spratova
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 20
19. SIV – REKONSTRUKCIJA TERMOTEHNIČKIH I
ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
Investitor:
Republika Srbija – Uprava za zajedničke poslove republičkih
organa
Mesto izgradnje:
Novi Beograd
Period:
2009 – 2010
Površina:
66.000m²
Obim posla:
izrada Glavnih projekata rekonstrukcije termotehničkih
instalacija i instalacija elektromotornog pogona i BMS-a
Ostalo:
U objektu se nalazi 700 kancelarija, 10-tak sala za sastanke, 6
salona i 3 kongresne sale
Projekat je završen
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 21
20. VIŠEFUNKCIONALNI POSLOVNI OBJEKAT “M.O.C. –
VIKTORENKO”
Investitor:
ООО « Трайтэрикс»
Mesto izgradnje:
Rusija, Moskva, Viktorenko br. 3,
Period:
2006 – 2008
Površina:
32.000m²
Obim posla:
izrada Glavnog projekta, Izvođačkog projekta, projektantski
nadzor
Ostalo:
Objekat ima četiri podzemna nivoa, prizemlje, 10 spratova
Objekat je projektovan kao energetski efikasna i pametna
zgrada
Objekat je izgrađen
Investiciona vrednost iz Glavnog projekta uklopila se u planirani
budžet
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 22
21.
POSLOVNI OBJEKAT “EBC BUILDING
Investitor:
NLB Srbija
Mesto izgradnje:
Novi Beograd, blok 31, Bulevar Mihaila Pupina 165v
Period:
2004; 2006 – 2007; 2009
Površina:
16.700m²
Obim posla:
izrada
Idejnog
projekta,
Glavnog
projekta,
rekonstrukcije, projektantski nadzor, ishodovanje
dozvola i saglasnosti, izrada protivpožarnog elaborata
Ostalo:
Objekat ima dva podzemna nivoa, prizemlje, 4 sprata i
potkrovlje
projekti
uslova,
Kompletan projekat objekta je završen 2004. godine za potrebe
Meshulam Levinstein Ltd.
U periodu 2007 – 2009 urađeni su kompletni projekti
rekonstrukcije objekta za potrebe banke – NLB Srbija
(arhitektura, enterijer, PP zaštita, sve vrste instalacija)
Objekat je izgrađen
Investiciona vrednost iz Glavnog projekta uklopila se u planirani
budžet
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 23
22.
NARODNA BANKA SRBIJE
Investitor:
Narodna banka Srbije
Mesto izgradnje:
Beograd, Slavija
Period:
Upotrebna dozvola 2008. godine
Površina:
53.000m²
Obim posla:
kompletna tehnička dokumentacija, projekat enterijera,
projektantski nadzor, stručni nadzor, konsalting, koordinacija
izvođača, izrada protivpožarnog elaborata
Ostalo:
Objekat ima 4 podzemne etaže, prizemlje i 9 spratova
Objekat je rađen duže nego što je bilo predviđeno zbog
nedostatka sredstava od strane investitora što je dovodilo do
zaustavljanja i ponovnog pokretanja gradilišta više puta
Mašinoprojekt KOPRING je dobio nagradu „Kapetan Miša
Anastasijević“ za najbolji projekat godine kao i nagradu
Privredene komore Beograda za „Dizajn unutrašnjeg uređenja
novog poslovnog objekta Narodne banke Srbije“
Objekat je izgrađen
Investiciona vrednost iz Glavnog projekta uklopila se u planirani
budžet
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 24
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 25
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 26
23.
KOMPLEKS HOTELA „JUGOSLAVIJA“, BEOGRAD
Investitor:
ALPE ADRIA HOTELI D.O.O. BEOGRAD
Mesto izgradnje:
Novi Beograd
Period:
Projekti u toku
Površina:
Površina kompleksa je 157.835m², od toga je površina hotela
38.340m² (258 soba), površina poslovno-apartmanskog dela
35.298m², površina shopping centra 27.160m² i površina
podzemnih garaža 57.037m²
Obim posla:
Izrada kompletne projektne dokumentacije (idejni i glavni
projekti), ishodovanje uslova, dozvola i saglasnosti, izrada
protivpožarnog elaborata
Ostalo:
Operater hotela je KEMPINSKI
Spratnost
hotela
je
Pr+Te+8,
spratnost
poslovnoadministartivnog dela je Pr+4, a spratnost kule je Pr+33
U toku je izrada Glavnih projekata, dobijena je saglasnost na
idejni projekat od Investitora i hotelskog operatera
MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D. Dobrinjska 8a, Beograd
strana 27
Download

Reference MASINOPROJEKT.pdf